Obudźcie się mesjasze, dam wam tarcze i broń niepokonaną – prawdę i magię intencyjną

Obudźcie się mesjasze, dam wam tarcze i broń niepokonaną – prawdę i magię intencyjną

Lahia (Lechia), to personalny dom kogoś, kto od urodzenia, aż po dzień fizycznej śmierci lub ewolucji duchowej (36) – rządzi samym sobą i swoim fizycznym otoczeniem.

Teraz po – 1054 latach (X) niewoli, ten dom znów ma szanse zaistnieć w twojej budzącej się jaźni (1) oraz zdeptać żerujące na nim fetyszystyczne bestie (2), hierarchizujące życie człowieka, wedle zwierzęcych i memetycznych (3) atrybutów, opartych na fetyszach – siły, podziału, czy mamona …

Wstań i chwyć w swą silniejszą dłoń lusterko i użyj magi intencyjnej (4), przeciw wszystkim tym, którzy zadając ci ból, przemoc oraz ciemiężą strachem i fetyszami ciebie, a także twój ród. Obracając trzykrotnie lusterko zgodnie ze wskazówkami zegara, wypowiedź następujące intencje obronne, przed rządem, urzędem i wszelakim fetyszystom :

Niech ten, kto chciał krzywdę mi zadać, poczuje na sobie moc, którą zaklęciom swym nadał.

Róbmy to razem o jednej godzinie, róbmy to przed ich domami, urzędami, aby poczuli na sobie, po trzykroć, moc swej winy, względem nas wszystkich.

Zacznijmy od wiedzy etymologicznej. Elity na swój użytek, użyły słowa Messiah – mesjasz, aby nas zniewolić dzięki wierze oraz sobie podporządkować, za pomocą ideologi mentora (6) i ukryć oraz zabić wyraz mess-lah.

Mess-Lah, oznacza – dotknij go, dotknij swojego boga personalnego – jaźni (ja cube (37)), swego wnętrza – głupcze i obudź się z pokornego snu wiary i zaślepienia zewnętrznymi ideologiami, opartymi na mentorskiej (6) retoryce szamana (5) – oratora (7), manipulującego słabymi umysłami, za pomocą siły, nakazu, czy narkotycznej wizji.

Robię to, tylko po to, abyś mógł wstać i powiedzieć :

Oto przybyłem, aby wyzwolić samego siebie, spod jarzma sił zewnętrznych. Po trzykroć (Ra-El-Is (8)) zrozumiałem, przebudzając się ze snu zatrutego, żem jest panem samego siebie. Z-mar-twych-wstałem, kłamco, odżyłem … Ja mess-lah /dotknęłem / siebie samego – swego Boga i swego jestestwa, prawdy oraz przeznaczenia …

Każdy może być Mess-Lahem – własnego bytu. Weź sobie swój świat i stwórz swój wszechświat mess-lahu …

Idźże swoją drogą, ponieważ jeśli pójdziesz cudzą ścieżką, zawsze będziesz szedł z tyłu, za kimś i przeglądał się w jego lustrze, dotykając cudzych marzeń, wizji i pragnień o władzy człowieka nad człowiekiem …

Potęgę swojego tryptyku (RaElIs (8)), moc królestwa swojej jaźni, można ukazać za pomocą empatii, altruizmu, samostanowienia, samoobrony i samoograniczenia swej mocy, szanując tym samym własną i cudzą wolność oraz równość.

Mess Lah, to namaszczony przez własny olej (płyn mózgowo rdzeniowy (9)) zbawiciel swego personalnego świata. Dlaczego zbawiciel, a nie zbawicielka, ponieważ najpierw podejmowany jest przewód myślowy (w męskiej części mózgu – Ra), a dopiero później słowo i realne działanie (w żeńskiej części mózgu – Is) …

Nie ma to nic wspólnego z ideologią urzędu i fetyszu religijno – państwowego, który czci fałszywych mesjaszy, bogów i proroków, stworzonych przez samostanowiących szamanów (5) na potrzeby władzy człowieka nad przyrodą i człowieka nad człowiekiem.

Posłuszny obywatel zapatrzony w wizje mesjasza i zewnętrznego demiurga (10), nie rozpoznaje swoich potrzeb, ponieważ celem jego życia, jest wierne rozpoznawanie ideologicznych potrzeb państwa, pasterza, szefa, czy mentora (6) …

Dosyć ideologi wyzysku i piramidy wpływu

Świadomy siebie mess-lah, nigdy nie będzie zwierzęciem, represjonowanym za pomocą prawa zwierząt (11). Zorganizowane grupy przestępcze szamanów (5), tworzą prywatne państwa i organizacje ponadnarodowe, za pomocą ideologii rodów, które w zwierzęcy sposób – hierarchizują teatr (12) fetyszu – urzędów, sądów, czy kościołów … kontrolujących nasze ciała, bogactwa i dusze, tworząc kapitał (13), będący podstawą ideologii fetyszy, za które wymieniamy i sprzedajemy prawdziwe wartości.

Posługiwanie się prostą logiką prawa naturalnego (11), budzi strach w przedstawicielach elit, sterujących wiernymi podwładnymi i całymi społecznościami, za pomocą prawa silniejszego, prawa zwierząt (11), czego nie dostrzega zaślepiony i wystraszony tłum, dążyć do fetyszu tytułu, mamona, pozycji, roli, stopnia, cyrografu, czy licencji (38) …

Gdyby 300 szamańskich rodzin (14), traktowało ludzi z należytym szacunkiem, nie byłoby granic, wojen, państw, religii, głodu, chorób i historycznego kłamstwa, opartego na hierarchicznej piramidzie wpływu i wiedzy.

Kiedy zaczynasz fantazjować za pomocą cudzych marzeń (15), ktoś inny wypełnia twój umysł – swoimi wizjami (15). Kiedy przestajesz być sobą, zaczynasz należeć do kogoś innego i jego świata, kształtowanego za pomocą siły twoich rąk, pozbawiany jest – siły własnego rozumu i ducha.

Czas powstać (16) i wytworzyć swoją siłę oraz moc mess-laha, która uratuje jednostkę przez zewnętrznymi wpływami trzeciej siły (17), która wytwarza wojny, bunty i rewolucje (18), mające na celu podzielić wnętrze człowieka oraz jego otoczenie, na użyteczną tezę i antytezę, każdego powstającego zagadnienia, którego użyteczność, obraca się przeciwko człowiekowi, kultywującemu utopie ideologii państwa, wyznania, języka, koloru skóry, czy ustroju …

Próby dyskredytacji moich prac w Polsce i na świecie, spełzły na niczym, ponieważ logika prawdy ośmiesza wywody pochodzące rodem z edukacji lustrzanej (19), która opiera się na ideologii powtarzalnych błędów, cytowanych i wynoszonych pod niebiosa, przez kolejne pokolenia ludzkiego kapitału, niemającego pojęcia o prawdzie gatunku, świata i życia …

Nie ma żadnej historii, jest tylko teatr (12), pełen fetyszy – wykreowanych ról, ukradzionych majętności oraz wojen i rewolucji, dążących do kontrolowania gatunku ludzkiego, za pomocą manipulacji i technologii (20) dostosowanej do swoich czasów …

Krąg życia fizycznego, zawsze wypaczany jest poprzez istnienie wirusa człowieczeństwa, którego postępowanie, hamowane jest przez naturę, będącą schematem równowagi archontów (21), czyli ciał niebieskich, zachowujących schemat oddziaływania biochemicznego, elektromagnetycznego …

Każda cywilizacja hierarchiczna zbudowana przez człowieka, pragnie osiągnąć stan nieetycznego transhumanizmu (20), co spotyka się ze zdecydowanym sprzeciwem ze strony archontów (21), które nie pozwolą zabierać sobie bogactw naturalnych, tworzących stan równowagii biochemicznej oraz zakłócać swojej komunikacji za pomocą fałszywych źródeł elektromagnetycznych (22).

Każda próba podporządkowania człowieka przez człowieku i natury, przez człowieka, kończy się resetem planetarnym (23) … I tylko głupcy, nie potrafią tego dotrzeć. Eksploracja, nie może wspierać rabunku, kładącego kres każdej odsłonie ludzkości od milionów lat …

Wyobraź sobie, że nie istnieją żadne fetysze – państwa, religie, partie, korporacje i armie, że nie istnieje żadna hierarchia i struktury hierarchiczna, że istnieje tylko człowiek i jego trud (24), a każda forma kłamstwa, głupoty, przemocy i choroby psychicznej, dążąca do w/w ideologii, jest karana według zasady naturalnego przypadku, czyli schematu resetu osobowego i planetarnego, co nazywamy od zawsze ideą – karmy negatywnej (25) !

Może istnieć twoja historia, czyli legenda (26) wolnego człowieka, jednak gdy historia świata, jest podyktowanym zapisem literackim kilkuset rodzin, to twoja historia, zmienia się w podrzędną role błazna i niewolnika, wypowiadającego podyktowany tekst i grającego role użytecznego kapitału.

Szamani (5) i ich najemnicy, to najlepsi na świecie – iluzjoniści, alchemicy (farmaceuci) oraz kłamcy, którzy wciągną cię do swojej gry, która prowadzi wprost, do przejęcia kontroli nad twoim życiem, nazywamy przez pomyłkę – wiarą w cywilizację wyzysku człowieka przez człowieka. Ta cywilizacja, to tak naprawdę utopia, tworząca iluzoryczny cel bytowania jednostki, oparty na służeniu innym jednostkom, wynoszonym za pomocą siły i fetyszy.

Stajemy się tym, w co wierzymy, a wierzymy w to, co kreuje cywilizacja wyzysku … Chcemy być zwykłymi egoistami, nadludźmi, gwiazdami … tak jak nasi idole, mesjasze i bogowie, a tak naprawdę, jesteśmy tylko niewolnikami ich fantastycznych wizji, za pomocą których – żerują oni na naszych ciałach i umysłach …

Szamani (5), wykorzystują metodę wpływu archontów (21) na ludzki umysł i ciało. Aamani, wzmacniają owe wpływy, za pomocą sztucznych czynników (39), co tworzy straszne choroby ciała i umysłu …

Każdy, może być mess-lahem swego bytu, ale większość wybiera za mesjasza i Boga, swego najgorszego wroga, wykorzystującego ludzką niewiedzę oraz słabość, ignorancję i bierność dla swoich złowrogich działań, rodzących się z kłamstwa egoizmu, które nie łączy prawdziwych myśli z zakłamanym słowem i działaniem (27).

Największym problemem dla ludzi kreujących i szukających fałszywych bogów i mesjaszy, będzie fakt – pojawienia się ich setek tysięcy i milionów, dążących razem i z osobna, przez czas, ład, prawo, moralność, niepodległość i błogostan personalny (28) do wolności, równości, samostanowienia oraz samoograniczenia samego siebie.

( Doprowadzi to jak zwykle do wojny, ponieważ pozbawione wiary i panów jednostki, będą domagały się ponownego zrównania stanu świadomości wszystkich jednostek, w celu uśrednienia powszechnego światopoglądu, co ponownie wykorzystają szamani, idący na wojnę ze wszystkimi mess-lahami, gwoli przywrócenia ładu, opartego na wyzysku jednostki przez jednostkę … Smutne, ale prawdziwe … )

Mess-Lah, jest zawsze ze swoim bogiem, kościołem, królestwem, ziemią, grotą i skałą (Golgotą (9)) … Alegoryczny Dom Boga – kopuła na wzgórzu, to szyszynka w czaszce, grota pod krzyżem ciemiączka (9).

( Ci, którzy przyjmą, iż Jezus (Ra), jest alegorią męskiej części mózgu, Maria (Is), jest alegorią żeńskiej części mózgu, a Chrystus (El), jest jaźnią, lub bogiem personalnym, otrzymują rzeczywisty (RaElIs (8)) obraz ludzkiej duchowość, ubrany w zespolony tryptyk siły życia i mądrości. RaElIs (Rzeczywistość) lub RaElRo ( np. RaWyRo – Wyraj – Radzi (myśli))- Wyważa (Poziomuje) – Robi (działa)). )

Żyjąc w piekle (29) karmy negatywnej (25), stajemy się nie-umarłymi ignorantami, których głównym celem jest bezsensowne łaknienie.

Zabicie własnego egoizmu, dąży do z – mar – twych – wstania, a więc zwycięstwą altruizmu i karmy pozytywnej, nad iluzją nadmiernego łaknienia, dążącego do w/w egoizmu i wyzysku człowieka przez człowiekiem.

Ze złym okiem (30), można walczyć tylko za pomocą odpowiednio zastosowanej wiedzy, ponieważ każde działanie w świecie iluzji, jest grą, której rozwiązanie przynosi zwycięzcę, który kontroluje sytuacje …

Większość ludzi, nigdy nie znajdzie prawdziwego Boga i Mess-Laha, ponieważ ci którzy szukają wszystkiego na zewnątrz, nigdy nie zaglądają do swego wnętrza. Poszukiwanie celu, mentora, autorytetu, mesjasza, Boga … na zewnątrz w świecie iluzji, nie obroni nas przez brutalnością i złym okiem (30) innych ludzi, którzy chcą żyć wiecznie, jako drapieżniki lub ich ofiary, tworząc świat oparty na prawie zwierząt (11).

Egoista prowadzony nadmiernym łaknieniem, staje się bestią, której ignorancja na prawdę, nie daje jej umrzeć lub ewoluować na drodze duchowej.

Odnaleźć Boga, to umiejetność odnalezienia samego siebie. Przebudzenie w sobie zwierzęcego bestialstwa, to umiejętność bezdusznego i bezlitosnego wykorzystywania innych, dla celów swego stada, sitwy i rodu.

Słabe umysły, można łamać i wciągać do gier pełnych pożądania, zazdrości oraz zdrad. Słabe umysły, które mnie zewsząd otaczają, jak agresywne zwierzęta, wymagają wiecznej atencji, ponieważ bez niej, umierają na progu mej wewnętrznej siły …

Logika zwierząt, nie jest oparta na prawie naturalnym (11), lecz na ideologiach, których piramidalny kształt, pozwala wybranym jednostkom, rodom, sitwim oraz ich najemnikom, żerować na całym społeczeństwie, za pomocą ogólnie przyjętego prawa zwierząt (11), które blokuje wolność i równość (31) każdej jednostki.

Ludzie, którzy świadomie jednoczą swe dusze, łącza kręgi swej karmy pozytywnej oraz biofotonów (32) o ile nie dzieli ich problem antygenów (33), tworzących alergie na drugiego człowieka. W świecie komercyjnej i fizycznej iluzji, ludzie podarowują sobie pierścienie (34), będące alegorią zaćmienia archontów – ciał niebieskich, co łączy ich bardziej z systemem ludzkiego kapitału, niż z drugim człowiekiem.

Szamani (5) powiedzieli ludziom, że pewnego dnia zniszczą za pomocą fetyszy – drzemiąca w nich zwierzęcą przemoc (35), owa powszechna wiara, dała im władze nad ludźmi, którzy nie zauważyli, że oprawcami i najgorszymi bestiami, są te jednostki, które mają władze nad innymi i nie chcą tej władzy utracić.

Nie ma innego prawa, poza prawem naturalnym (11). Przedstawiciele kast najemnych, bronią ideologi żerowania człowieka na człowieku i człowieka na naturze, w celu obrony zdobytych fetyszy cywilizacyjnych, takich jak mamon, tytuł, stanowisko i rola, jest to kreowanie zyskownej iluzji, bez poszanowania ludzkiej godności, pierwotnej prawdy, wolności i równości. Istota, który nie ma w sobie człowieczeństwa i samoograniczenia, żerujących na ludziach jak bestia, wedle reguł prawa zwierząt (11) …

Ktoś, kto świadomie nie chce być mesjaszem, poprzez poszanowanie cudzej równości i wolności, chce abyśmy wszyscy, byli swoimi mess-lahami, czyli panami samych siebie ….

Powstańmy Mess-Lahy, przeciw cywilizacji wyzysku człowieka przez człowieka, przeciw hierarchii, przeciw polityce, religii, przeciw najemnym armiom, przeciw prawu zwierząt, przeciw handlowi ludźmi, przeciw niszczeniu natury, bogactw naturalnych, przeciw niszczeniu ludzkiego zdrowia i życia, przeciw nałogom i popędom, przeciw kłamstwu i ideologiom … Powstańmy !!!

Obudźcie się Mess-Lahy, dam wam tarcze i broń niepokonaną – prawdę i magię intencyjną, z którą wyruszy każdy z was, na bój o własne wnętrze …

Jestem panem samego siebie – Mess-Lah, Mess-Lah, Mess-Lah !!!

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/anzajh

https://trueshopl.wordpress.com

1. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/12/25/2020-rok-personalnej-jazni/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/25/mysli-wyjete-z-jazni/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/27/jazn-personalna-i-dekonstrukcja/

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/05/prosty-przekaz-do-mlodych-ludzi-wprowadzanych-na-codzien-w-blad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/16/ci-ktorzy-zeruja-na-innych/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/22/inzynieria-memetyczna/

4. https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/05/09/samo-poszanowanie-magia-intencyjna/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2018/09/28/zgodnosc-woli-z-czynami-czyli-co-musisz-wiedziec-aby-zaczac-stosowac-magie-intencyjna/

https://trueshopl.wordpress.com/2019/04/18/magia-intencyjna/

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/16/orator-krasomowca/

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/04/raelis-odpowiedzialnosc-za-stan-wewnetrznej-rownowagi/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/14/czaszka/

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/04/15/ego-i-samo-ukrzyzowanie/

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/24/arkademia-piramidy/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/03/15/filozofowie-demony-teatralne-dekoracje-i-swiat-kastowy/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/16/przywrocmy-prawo-naturalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/18/sprawiedliwosc-prawa-personalnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/27/personalny-trybunal-prawa-naturalnego/

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/10/teatr-groteski-dnia-codziennego-w-ujeciu-logiki/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/01/25/najemna-czarna-szlachta-czyli-fetysz-tytularny-utrzymujacy-wyzszosc-jednostki-nad-jednostka/

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/18/przejecie-wewnetrznego-glosu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/21/badz-zywy-jak-drzewo-czyli-dlaczego-nalezy-odwracac-pentagram/

16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/14/czas-powstac-aby-zatrzymac-ludzki-obled/

17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

18. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

20. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/18/carbon-credits-transhumanizm-technokracja-i-krypto-waluty/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/20/5g-czyli-sila-promieniowania-elektromagnetycznego/

https://koronawirustofake.wordpress.com/2020/04/16/raport-techniczny-o-technologii-5g-zastosowanie-broni-elektromagnetycznej-przeciwko-spoleczenstwom-calego-swiata/

21. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

22. https://bronpsychotroniczna.wordpress.com

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/20/5g-czyli-sila-promieniowania-elektromagnetycznego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/29/pola-elektromagnetyczne-wysokich-czestotliwosci/

23. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/30/jedna-sila-676-i-lah-czyli-pan-samego-siebie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/24/2014-czas-budowy-waru/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/25/czym-jest-ziemia/

24. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/04/03/czym-jest-praca/

25. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/09/watykan-czyli-kult-kontroli-plodnosci-niewolnikow/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/26/porzadek-powtarzalnej-hierarchii-czyli-bogowie-i-karma-negatywna/

26. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/13/legenda-jestem-ktory-jestem-po-prostu-jestem/

27. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/07/18/mysl-slowo-dzialanie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/24/obiecadlo-i-logika/

28. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/23/przebudzenie-szalenstwa-i-moralnosc-personalna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/11/personalny-dzien-niepodleglosci/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/26/wyrwij-sie/

29. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/11/18/czym-jest-pieklo/

30. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/27/mowa-nienawisci-oraz-zle-oko/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/01/mysl-o-mnie-dobrze-lub-wcale/

31. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/10/12/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

32. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/06/tozsamosc-biofotony-i-pole-leptonowe/

33. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/23/toksyczni-ludzie-czyli-krew-i-zwiazki-oraz-istoty-ktore-nie-moga-miec-dzieci/

34. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/09/17/tajemnica-pierscienia/

35. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/06/gad-ssak-czlek-i-oswiecony-bog/

36. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/26/dowod-na-istnienie-boga-personalnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/25/swiadomy-sen-i-spojrzenie-na-nasz-dom/

37. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/10/personalny-wszechswiat-jak-w-gorze-tak-i-na-dole/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/26/dowod-na-istnienie-boga-personalnego/

https://trueshopl.wordpress.com/2020/01/31/ja-cube-liga-swiata/

38. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/13/cyrograf-podpis-certyfikat-licencja/

https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/tajemnica-licencji.html

39. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/12/4-rewolucje-fragment/