Orator – Krasomówca

Orator – Krasomówca

Pamiętaj, że tłum podburzony przez krasomówce – werbownika, będzie oklaskiwał twój awans z taką samą radością, jak twój upadek.

Tłum, kocha powtarzalność, podział, kłamstwa, przedstawienia, aktorów (2), akty terroru i iluzje, a także idoli, wprowadzających członków stada w zbiorowy trans, rytm (cymantyke (1) – odmienną od falowości rytmu twojego wnętrza), kolor, o ile owo multimedialne przedstawienie, zebranie, misterium … , nie dotyczy ich samych oraz ich nudnego, ucywilizowanego i ujednoliconego życia (zawodowego, rodzinnego, społecznego …) …

Krasomówca, jest obcą naszemu wnętrzu wibracją, tworzącą pociągające nas tony, emocje, których kolorystyka i rytm, zalewa nasze odczucia, stawiające nas po stronie wytworzonej, przez oratora – tezy lub antytezy.

Świadomość, podświadomie obserwuje wykreowaną ideologie wojny, powstania lub rewolucji (4). Ta właściwa postawa względem zarazy, wirusa podziału, wynika z zachowania właściwego rytmu, kolorystyki własnej tożsamości, której alegoria – nadała kształt odwróconego do środka naszego wnętrza – pentagramu (3).

Tożsamość osoby nieświadomej, jest alegorią pentagramu odwróconego w stronę obcej ideologii, która nadaje naszemu wnętrzu, odpowiednią kolorystykę i rytm, który dekonstruuje nasze wnętrze, zespalając się z podniętą, fantazją, skrzywieniem i emocją, obcej osoby, która musi cały czas, utrzymywać swoją ofiarę na odpowiednim poziomie dekonstrukcji, ponieważ obniżenie tonu manipulacyjnego, doprowadza do stopniowego uwolnienia się spod czyjegoś wpływu i logicznego myślenia, wykluczającego zachowania, całkowicie niezgodne z naszą duchowością i prawdziwą tożsamością.

Droga do prawdy

Bez spójności snu, myśli, słowa i działania, nie ma człowieczeństwa, prawdy i równych sobie członków społeczeństwa, kierującego się zasadą samostanowienia, moralności, altruizmu i samoograniczenia …

Orator

Pozornie, nie można połączyć Hitlera z Jezusem, Mojżesza z Kennedym, Himmlera z JP2, Luthera Kinga z Sokratesem, czy Steve’a Jobsa z Lincolnem … , ale tak naprawdę, istnieje jeden wspólny klucz, łączący tych ludzi w jedną wspólną sieć – sitwę, a jest nią przynależność do tajnych bractw szamańskich (5).

Hierarchia, przez ideologie krasomówstwa, dąży do powstania ideologii żerowania człowieka, na człowieku, przez magicznie ożywienie rzeczy martwych oraz nieprawdopodobnych, czyniących z wolnych i odrębnych ludzi, proste stada, zniewolonych zwierząt (10).

Jeśli dobrze przypatrzymy się światu, znajdziemy również wspólny klucz, łączący tych ludzi, pomimo dzielącego ich czasu i pozornych zmian ustrojowo – religijnych, ponieważ celem tych ludzi, jest utrzymanie kontroli nad ludzkim kapitałem (8), za pomocą różnych form przemocy, strachu, podniety, deprawacji i manipulacji.

Oratorstwo oraz improwizacja, jest podstawą kreacji teatralnej, w jaką wchodzi pasożyt – przedstawiciel hierarchii, w celu oszukania i porwanie człowieka w wir iluzji, którą dopiero słuchacze, poprzez wytworzenie ideologii podział, ubierają w realizm naiwności, patologii nienawiści, łaknienia, choroby czy wojny …

Dodatkowym atrybutem oratorstwa, jest język ciała, symboliki i alegorii, który jest formą niemego (tajnego) przekazu, w którym przekaz werbalny, jest ważniejszy, niż przekaz oralny, skierowany do naiwnego, biernego społeczeństwa odgrywającego role wystraszonych ignorantów i widzów oklaskujących liczne spektakle, komedie i dramy.

Powszechny niegdyś język symboli – język obietnicy (obiecadło (6)), skierowany jest do szamanów i ich najemników (członków tajnych bractw), którzy odbierają właściwą warstwę przemówienia, misterium, czy filmowego, bądź też teatralnego przedstawienia symbolicznego, w którym parada gestów, słów i rozmach, wpływają na emocje tłumu, szukającego prostych dróg do celu …

Orator, to nie tylko kłamca, ale także sprzedawca swoich mar i rozbudowanych emocji, które zarażają innych ludzi, tworząc terror społeczny, panikę, strach oraz amok, obłęd i szaleństwo, wykorzystywane przez oratorów do własnych celów.

Mentor (7), orator, krasomówca, tworzy iluzje rzeczywistości, na potrzeby danej ideologii, co przekłada się na utopie edukacji lustrzanej (9), prawa i otaczającego nas ładu.

Porwanie człowieka, za pomocą lawiny słów i radykalnej, retoryki ideologicznej, prowadzi do zmiany w osobowości, która odrzuca samoświadomość oraz przerzuca odpowiedzialność za siebie w ręce obcych jednostek, tworzących zamiast prawa personalnego i personalnego – prawo zwierząt (11) oraz zamiast ładu (13), czasu (12) i Boga personalnego (14), ład kontroli, komercyjny czas i Boga, będącego częścią hierarchicznej struktury religijnej.

Bombardowanie człowieka specjalnie wykreowanymi hasłami, słowami, dąży do odwrócenia pentagramu spostrzegania rzeczywistości, ubranej w strój fasad i iluzji, w którą społeczność najnormalniej w świecie – wierzy …

Teza i antyteza, tworzy i niszczy, ale nikt z elit i ich najemników, nie jest karany, ponieważ elita rozlicza się między sobą (15), według prawa naturalnego, podczas gdy zwykły człowiek, rozliczany jest wedle zasad prawa zwierząt, terroru, kontroli i przemocy, ponieważ tylko taki język przemowy, jest wstanie utrzymać porządek, między wykreowanymi stadami pogdlądowymi, narodowymi, religijnymi … opartymi na tezie i antytezie.

Owa przemowa (siła), ma was przekonać oraz zwrócić wam uwagę, że system, choć stworzony na wierze w cuda, cudze mary, strachy i fantazje, jest silny oraz prawdziwy. Człowiek żyjący w utopi, ma wierzyć, że warto obserwować i powielać gry elit, ponieważ kłamstwo, obłuda, zazdrość, wyścig szczurów, czynni z was nietykalnymi i nieśmiertelnymi legendami, których życiorys, zawsze zostanie wyprostowany, przez scenariusz historii, dążący do wybielenia graczy, tworzących fasadę realności – nie realnych rzeczy, opartych na hierarchi i wyzysku człowieka, przez człowieka

Ideologia podziału, wychodzi z kloaki tajnych bractw

Orator – redner – mówca, kapelan, reżyser, bibliotekarz … , to tylko niektóre ważne, tytuły masońskie, będące formami doradców prawnych (16), którzy odpowiadają za przestrzeganie Konstytucji i Regulaminu oraz pełnią funkcje prokuratora w masońskich postępowaniach dyscyplinarnych.

Orator, jest zastępcą Wielkiego Mistrza – Szamana, a jego klejnotem jest księga ustaw.

Obecnie ideologia prawa zwierząt, dąży do regulacji, opartych na regionalnych konstytucjach masońskich, ponieważ tajne bractwa, opierają swe ideologie na bazie hierarchicznego wyzysku człowieka, przez człowieka, w której orator – werbownik, odgrywa ważną role …

To oratorzy koloryzują i podciągają kłamstwo do roli rzeczywistej wartości, za pomocą ideologii tolerancji, względem patologii, niezgodnej z rzeczywistym obrazem życia i równowagi (RaElIs (17)).

Tajne bractwa : wymagają wiary w boga, a także tolerancji względem patologii, dzięki czemu, kontrolują obie strony medalu, za pomocą dualizmu (teza | antyteza) religijnego, ustrojowego, konstutycyjnego, czy politycznego …

Te same bractwa, koordynują działania państw narodowych, będących formami korporacji handlowych, podlegających pod wielkie loże narodowe. Całe prawo narodowe i międzynarodowe, powstaje w loży, a następnie, jest zatwierdzane, przez rząd (18), sejm i senat, składających się z najemników, pracujących na rzecz loż narodowych i organów międzynarodowych.

Ta sama konstytucja, nakazuje kontrolować całe społeczeństwo i badać jego członków, ponieważ ostrożność wymaga, odrzucenia z pogardą i drwiną każdego, kto bez wiedzy loży i jej mistrzów, próbuje zdobyć wiedzę – oświecenie, dążąca do odpowiedzialnego samostanowienia, dobrobytu, wolności, równości i samoograniczenia.

Liga Świata

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

https://trueshopl.wordpress.com

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/94z6z8

P.s Już w poniedziałek – 19.08, dojdzie do kolejnej rozprawy o prawo własności do „źródła” – AFD (pomagam.pl/afd), proszę o mentalne i duchowe wsparcie. Dziękuje

1. https://panlogika.wordpress.com/2018/09/20/cymantyka-i-mistyka-dla-zaawansowanych-czyli-czym-jest-jezyk-dzwiek-kolor-rozdzka-fletnia-pana/

https://panlogika.wordpress.com/2017/01/04/wzywam-wszystkich-madrych-ludzi-do-realnego-dzialania/

https://panlogika.wordpress.com/2019/08/14/czaszka/

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

4. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/24/obiecadlo-i-logika/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/07/przelamanie-ograniczen-jezykowych-za-pomoca-obiecadla-i-dekonstrukcji-symboli/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2016/12/16/obiecadlo/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/18/ewolucja-niewolnictwa/

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/26/dowod-na-istnienie-boga-personalnego/

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/30/oto-logika-tego-szalonego-swiata/

16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/04/ikea-i-inzynieria-spoleczna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/26/czarne-marsze-czyli-jak-niewolnikom-nasrano/

https://iluzjawladzy.wordpress.com/2017/03/07/panseksualizm-i-szesc-krokow-do-spolecznej-akceptacji-ruchow-lgbtq/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/16/pedofilia-i-lgbtq-czyli-manipulacja-naprawde-wysokich-lotow/

18. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/czym-jest-rzad-czyli-budowa-lozy.html

https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/10/rzad-i-iluzja-urzedu.html