Ewolucja niewolnictwa

Ewolucja niewolnictwa

Sto tysięcy lat temu, po kolejnym resecie planety oraz szybko następujących po sobie zmianach klimatycznych i okresowym wymieraniu gatunkowym, na ziemi pozostało tylko, około dwóch tysiące istot ludzkich, tworzących zaczątek nowej cywilizacji, opartej na kaście szamańsko – kapłańskiej i systemie hierarchicznym, będącym odbiciem praw natury.

Prawo natury, jest przeciwieństwem wyższego stopnia człowieczeństwa, osadzonego na prawie naturalnym, co zostało zakamuflowane i zdekonstruowane …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/25/czym-jest-ziemia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

Jedynym kontynentem zdatnym do wygodnego życia w okresie globalnego zlodowacenia była Atlantyda, zwana dziś Antarktydą … W raz z biegiem czasu, zdemoralizowane społeczeństwo, borykające się z problem kurczącej się puli genetycznej ( Halpogroup X ( MTDNA / Rh- )), postanowiło wysłać swoich przedstawicieli ( sześćdziesiąt tysiące lat temu ) w kierunku dzisiejszej Kanady, Ameryki, Hiszpanii, Wysp Kanaryjskich, Włoch, Francji, Anglii, Irlandii, Palestyny, Australii, Maroka, Egiptu, Samary, Malty, Irlandii, Portugalii oraz Grecji …

https://vigilinclinaverat.wordpress.com/2016/05/05/kult-smierci-i-60-tysiecy-lat-klamstw/

Ta pierwsza wyprawa, okazała się porażką z uwagi na dalsze zmiany klimatyczne i wrogo nastawione – uwstecznione z pokolenia na pokolenie rdzenne ludy, przypominające bardziej zwierzęta niż ludzi. Kolejna wyprawa, mająca swe miejsce ok. czterdziestu tysięcy lat temu, doprowadziła do ideologicznego podboju wielu – pierwotnych, ale rozwijających się ponownie – plemion, które dostosowały się do trudnych warunków klimatycznych i przyjęły symbolikę oraz wiarę niesioną, przez wcześniejsze wyprawy szamanów …

Wystarczy spojrzeć na globalną ekspansję symbolu swastyki, pentagramu, heksagramu, triskelionu, krzyża, byka, lwa, orła i człowieka o niebieskich oczach …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/31/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

Każdy mistrz tajnych bractw wie, że na ziemi – żyją obok siebie – dwie – nieco odmienne ( starsza i młodsza ) od siebie rasy człowiecze (o tym innym razem), czego dowodem jest zagadkowa dla większości populacji – linia krwi Rh-, pojawiająca się nagle w Europie i na całym świecie ~ 40 tysięcy lat temu.

Ludziom cierpliwym, oświeconym, polecam materiały masońskie, opublikowane przez Uniwersytecką Loże w Reno (University of Nevada, Reno – Master Nevada Lodge).

Owe materiały, potwierdzają fakt pochodzenia Basków od uciekinierów z powoli lodowaciejącej Atlantydy ( Paleolit Środkowy – ponad 60 tysięcy lat temu i Paleolit Górny – ponad 40 tysięcy lat temu ).

Język Baskijski ( Atlantycki ) – Euskara, dał początek wszystkim językom w Ameryce, Azji, Europie i Afryce.

Początek kontroli społecznej

Dwanaście tysięcy lat temu, szamani zaczęli łączyć plemiona w miasta – państwa, które pozwalały na lepsze zarządzanie ludzkim kapitałem …

Szamani – aámani – xamani (baskijski) – wykorzystują skonstruowany przez siebie komercyjny (astronomiczny) czas, aby zniszczyć każdy aspekt personalnego czasu – każdej wolnej istoty … Edukacja lustrzana, religia, praca na rzecz obcych ideologii, czy powtarzalna rozrywka – skazuje nas, na wiarę w obce mary i marzenia, kulty idoli, celebrytów, gwiazd … , co niszczy naszą tożsamość – duchowość – wewnętrzne jestestwo oraz odrębność personalną …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/21/swiadomosc-wyzszego-rzedu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/25/swiadomy-sen-i-spojrzenie-na-nasz-dom/

Gdzie jest nasza wolność, równość i dobrobyt personalny, gdzie jest wasz personalny czas, pozwalający przemyśleć konstrukt, otaczającego was teatralnego świata ?

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

https://obserwatorprawdy.wordpress.com/2018/10/14/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

Utylitaryzm

Utylitaryzmem, są wszystkie użyteczne formy religijne, społeczne i polityczno – ustrojowe, wprowadzające człowieczeństwo w ideologie użytecznego – ludzkiego kapitału.

Łacińskie utyli, oznacza użyteczność – plebsu, dla najemników reprezentujących obcych bogów – el.

( Dlaczego szamańscy bogowie – archonci, nazywani są El ? Ponieważ pierwotne stada (pierwotne loże) szamańskie liczyły 11 członków – 5 samic (G) i 5 samców (G) oraz 1 szamana ( 11 <3/1/7 | 7/1/3>/23 <8/9/6 | 6/9/8> – węgielnica / cyrkiel – oznacza, to wieczne projektowanie rasy ludzkiej pod kątem fizycznego rozmrażania – liczba 5 – G, znajduje się pomiędzy cyrklem i węglownicom ). Obecnie system dzieli się na stada religijne, ustrojowe i centralny rząd światowy : 3×11 i 3×23 , co tworzy idealny (33 (zespolenie odwrotności w całość =8=∞), wieczny (69=∞) system hierarchiczny, oparty na fizycznym mnożeniu i karmie negatywnej.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/ )

Podporządkowanie podstawą …

Filozofowie szamańscy, uznali użyteczność, jako podstawę zdrowego rozsądku … Z owej postawy, wyłania się nowy kierunek pseudo – etyki – powstały w XVIII wieku.

Piękne słowo, opłakane skutki : to, co jest pożyteczne, jest dobre, a miarą słuszności postępowania, jest użyteczność jego skutków.

Jest to kolejne hasło, skupiające się na wykorzystaniu człowieka, przez człowieka, dla wyższych idei, niosących za sobą zysk dla bogów i najemnych el-lit – szlachty (slacht), która hoduje i szlachtuje plebs, dla swojego dobra oraz dobra swoich ukrytych panów.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/12/dekonstrukcja-lechickiej-kolorystyki/

Gdzie jest dobrobyt jednostkowy wśród plebsu ? Otóż, taki dobrobyt nigdy nie istniał i istnieć nie będzie, ponieważ ludzki kapitał napędzany jest ideologią strachu, nadmiernego łaknienia, zazdrości, chciwości, podziału i skupieniu, na wymyślonych zewnętrznych problemach, tworzonych przez zewnętrznych bogów, które zabierają człowiekowi, jego prywatny czas na myślenie i działanie …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/04/03/czym-jest-praca/

Program utylitarystów, jest próba ustalenia zasad działań przynoszących pozytywne i negatywne efekty dla konkretnych grup społecznych …

Podstawowym kryterium rozróżniania działań pozytywnych i negatywnych, stała się dla utylitarystów zasada użyteczności. Głosi ona, że postępowanie jest słuszne, jeśli prowadzi do uzyskania jak największej ilości szczęścia i jak najmniejszej ilości nieszczęścia, przy czym dla różnych odłamów utylitaryzmu samo pojęcie szczęścia było różnie pojmowane przez różnych przedstawicieli tego kierunku filozofii, co prowadziło często do skrajnie różnych wniosków praktycznych.

Ideologia, oparta na tezie i atytezie – podziale, nigdy nie osiąga idei szczęścia, czyli równowagi, przez postępujący proces ideologiczny, niosący za sobą wzrastające i nigdy nie zaspokojone łaknienie …

Postawą utylitaryzmu, jest zniszczenie jedności świadomego snu z myślą, słowem i działaniem, co tworzy kłamstwo, rozbijające jedność wewnętrzną jednostki i stada.

Bez jedności snu, myśli, słowa i działania, nie istnieje prawdziwa intencja, prawdziwa obietnica, wychodząca z idei obiecadła, lecz tylko działanie, oparte na zewnętrznych ideologiach, które nie są zgodne z wewnętrznym snem, myślą, a nawet słowem danego człowieka …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2016/12/16/obiecadlo/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/23/jeszcze-jedno-slowo-o-obiecadle/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/07/przelamanie-ograniczen-jezykowych-za-pomoca-obiecadla-i-dekonstrukcji-symboli/

Utylitaryzm, opart jest na bezmyślnej aprobacie, narzuconych działań ideologicznych, pozwalających maksymalnie wykorzystać potencjał ludzkiego kapitału.

https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2018/10/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo.html

Wielu utylitarystów podkreśla wagę efektów postępowania. Ich zdaniem, intencja czynu nie ma większego znaczenia etycznego – ważne jest tylko, czy daje on więcej efektów korzystnych czy szkodliwych dla danych grup społecznych tworzących system wyzysku człowieka, przez człowieka.

W potocznym znaczeniu utylitaryzm, to dążenie do osiągania celów fetyszystycznych : praktycznych, materialnych …

Podstawy współczesnego utylitaryzmu spisało ośmiu masonów, na bazie dekonstrukcji, prowadzonych od tysiącleci – działań szamańskich : Hume, Shaftesbury, Kant, Francis Hutcheson, Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill, Henry Sidgwick.

Według nakazów owej sztucznej i chorej ideologii : człowiek ”moralny” – aktor, przybiera rolę teatralną, zamyka się w wewnętrznej jaskini platońskiej, aby być użytecznym społecznie.

Odkryte przez inteligentnych członków społeczeństwa reguły utylitaryzmu – oddzielenie motywów od czynów – celu samego w sobie od środków do celu, co, zdaniem przeciwników, sprawiało że motywy stawały się nieistotne, doprowadziło do kolejnej dekonstrukcji owej filozoficznej ideologii, przez George Edwarda Moore i Williama Davida Rossa.

Podstawowym problem dostrzeganym przez utylitarystów, były ludzkie uczucia, w tym współczucie. Z tego też względu, należało za pomocą psychologii, medycyny, farmacji, mediów, chemii, rozrywki … doprowadzić do różnorakich uszkodzenia ludzkiego mózgu …

Przykład : Twój partner zaczyna głośno lamentować. Jego lament zwróci uwagę żołnierzy, którzy zabiją ciebie, twojego partnera i innych ukrytych w piwnicy. Aby temu zapobiec musisz go cicho udusić. Czy zrobiłbyś to?

Oto prawdziwy utylitaryzm niewolniczy : feministkom, mówi się : będziesz wolna, jeśli będziesz mogła zabić własne dziecko … żołnierza, policjanta, obywatela – stawia się po dwóch stronach barykady, aby przez strach i nakaz (zwolnienie od poczucia winy), mogli mordować tych, którzy są niepotrzebni ideologii władzy człowieka nad człowiekiem … pracownikowi, uczniowi … mówi się : zrób to, ponieważ jeśli tego nie zrobisz – zwolnimy cię, nie dostaniesz promocji, szantaż czyni poprawność polityczną, zgodną z regułami użyteczności : najemnego kata i jego tresowanej ofiary … Nawróć się, używaj tego i tamtego, szczep się … bądź użyteczny … posłuszny …

System ten, tworzy choroby psychiczne, niszczące wyższy jak i podstawowy aspekt moralny i duchowy, dążąc do poprawnie politycznego celu … użyteczności …

Użyteczność, jest kluczowym elementem karmy negatywnej, w której ludzki kapitał zniszczony za pomocą edukacji lustrzanej oraz prawa stanowionego zwierząt, nazawsze trafia do kieratu koła życia fizycznego, którego można nazwać – piekłem zniewolenia …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/11/18/czym-jest-pieklo/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/09/kim-jest-dziecko/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/26/porzadek-powtarzalnej-hierarchii-czyli-bogowie-i-karma-negatywna/

Duchowość, altruizm, samostanowienie i samoograniczenie, nie może być łączone z poprawnością polityczną i egoistyczną użytecznością tworząca z ludzi aktorów i marionetki, ponieważ, prawdziwe życie i prawdziwa rzeczywistość, oparte są na indywidualnym doświadczeniu, dążącym przez karmę pozytywną do ewolucji duchowej …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/afd

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

Zbiórka na działanie Ligi Świata 2019/20 : https://zrzutka.pl/94z6z8 , https://paypal.me/pools/campaign/110407966910021196