Kim, jest dziecko ?

Kim, jest dziecko ?

Twierdze, ze stu procentową pewnością, że dziecko – to twór dziedziczący duszę, po umierającej w danej chwili osobie, o negatywnej karmie …

(Późno słowiańskie : děti, a nie, jak mówi dekonstrukcja – dziecko, pochodzące od dojenia – karmienia)

Powracający do życia twór duchowy, obleka duszę w nowe, obce mu ciało, którego genotyp, nic ma, nic wspólnego z rdzenną tożsamością danej istoty.

( Również zdekonstruowane życie danej istoty, może być spowodowane zatarciem rdzennej tożsamości duchowej, poprzez strach i edukacje lustrzaną, tworzącą egoizm …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/tag/lustro/ )

IMG_1898

Wyjałowiony ze wspomnień, z zatartą tożsamością, twór, zamiast zacząć sobie przypominać poprzednie wielowymiarowe wcielenia, wpada w ręce krzywdzących go lekarzy, nauczycieli, psychologów, rodziców … i szczującego go na innych – otoczenia, zmuszającego, do przyjęcia postawy – odbijającego wszystko lustra …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/06/27/kim-ja-jestem/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/10/mityczna-wiez-rodziny-czyli-dekonstrukcja-prawdy-za-pomoca-wielowymiarowych-relacji-toksycznych/

Hodowla powracających ludzi, zaczęła się od przymusowej i masowej prokreacji, wśród wystraszonych ludzi, zmuszanych do łamania prawa naturalnego – ideologią strachu i prawa stanowionego, co miało pomóc szamanom w realizacji, ich szalonych celów, prowadzących do stworzenia wiecznego życia w piekle.

Kto, nie ewoluuje duchowo, zatrzymuje się w puste własnych błędów i kłamstw, tworzonych, przez obce ideologie wiary, co niszczy wiarę we własne wnętrze …

https://ligaswiata.blogspot.com/2018/03/poczatek-kontroli-spoecznej-czyli.html

Dziecko, dla rodziców, to – obca, trzecia siła, powracająca, poprzez karmiczne świadome lub nieświadome działanie, do świata fizycznego, w celu zdobywania pozytywnych lub negatywnych doświadczeń, wpływających na dalszy rozwój duszy (o ile taka istota, pragnie aktywować dusze w komercyjnym i egoistycznym świecie) …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/09/04/smierc-nie-istnieje/

Owy zagubiony twór, może odnaleźć ludzką tożsamość, odkrywając drogę altruizm albo, poprzez dekonstrukcje osobową i mikro urazy psychiczne, odkryć drogę pochłaniającego duszę – egoizmu i całkowitej ignorancji.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/08/21/moja-i-twoja-tozsamosc/

W tym drugim przypadku, zszokowane dziecko, pragnie zniszczyć wszystko oprócz siebie, a jeżeli, to zrobi, zniszczy i siebie … bowiem, czym jest szczęście materialne – fetyszowe człowieka, bez wyższych doznań duchowych, ukierunkowujących nasze wnętrze, za pomocą właściwych, logicznych rozważań osobowych, na szczęście świadomości – ewolucji duchowej, po śmierci fizycznej …

Aby odciągać was od tego, nauczono was, bać się śmierci i starości …

Logiczne rozważania osobowe, pomijające chaos i banał bytu hierarchicznego, zawodowego, społecznego … , kładą kres zewnętrznym ideologiom wiary, w obce, pochodzące spoza nas dogmaty, dające władze nad nami w każdym aspekcie życia …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/08/auto-ksztaltowanie-czyli-przelozenia-tozsamosci-na-wyzszy-aspekt-duchowosci/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/06/08/milosc-tozsama-z-idea-czlowieczenstwa-w-czasach-dekonstrukcji-mysli-slowa-i-dzialania/

https://dydymusteorie.wordpress.com/2018/03/14/kreacja-rezydentna-i-uniwersalna-duszy-i-wiedzy/

http://radioromantyka.blogspot.com/2012/06/wyzszy-stopien-czowieczenstwa.html

IMG_1897

Ludzie, poprzez brud ideologii połogu, sprowadzają tzw : obce istoty, do otaczającego nas piekła, będącego rajem dla filozoficzno – szamańskich elit, kontrolujacych za pomocą ideologii państwowych, religijnych, społecznych, kult-ur-owych … stada wystraszonych, dekonstruowanych – niewolników.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/05/07/menora-i-siedem-planet-czyli-czym-jest-grzech/

Drogą oświecenia ludzkości, wielowymiarowej jednostki, jest ewolucja życia duchowego, przechodzącego od fizyczności, do ascendencji, poprzez idee altruizmu i po-świecenia …

https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/04/02/tajemnica-o-swiecenia-cz-1/

https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/04/05/tajemnica-o-swiecenia-cz-2/

https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/04/09/tajemnica-o-swiecenia-cz-3/

Konkretna obca istota, może zacząć żyć, życiem wewnętrznym – altruisty lub znów zdekonstruuje się, idąc w stronę egocentryzmu i ignorancji … w celu urządzenia sobie z piekła – raju, kosztem siebie i innych nastawionych altruistycznie osób …

Dziecko, to obcy rodzinie – człowiek, który powrócił do świata fizycznego, aby odnaleźć altruizm, lub dalej niszczyć siebie i innych, poprzez ignorancję egoizmu i komercyjne potraktowanie otaczającego go świata.

Obserwacja i dostosowanie się, służy odbiciu lustrzanemu, dającemu wymierny zysk fetyszowy, bazujący na tak spreparowanej edukacji, aby niewolnik, sam zapragnął wiary w życie wieczne, za pomocą złej karmy, sprowadzającej go z powrotem, do piekła życia fizycznego, zagospodarowanego, przez filozoficzną mądrość, twórców owego ideologicznego piekła.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/11/18/czym-jest-pieklo/

Jezus, feniks, wąż zjadający własny ogon, Budda … , to alegorie wiecznego życia w piekle fizyczności, wykorzystywanej, przez elity, nakłaniające plebs, do czynów (wojna, nałóg, popęd, mord, chciwość …), tworzących złą karmę …

Płodzenie w piekle, służy rozwijaniu karmicznego niewolnictwa i powrotowi elit do piekła władzy nad plebsem.

Dna, nie ma żadnego znaczenia, to zwierzęcy lub technologiczny wyznacznik życia niższego rzędu, ponieważ podstawą życia duchowego, jest dusza, kreująca wnętrze człowieka oraz jego tożsamość, dążąca do aspektu duchowego – bez cielesnego – ascendentnego.

Mądrość, pcha człowieka do duchowości – śmierci fizycznej i przeobrażenia się w tryb ascendentny, pozwalający na kreacje nowego wielowymiarowego bytu wszechświata lub błogi spoczynek, ponad ideą czasu i przestrzeni, które bez spójności myśli, słów i działań nigdy nie powstaną …

Noe, miał zabić siebie, swoje dzieci i wnuka, aby położyć kres niewolnictwu prokreacji fizycznej opartej na przedłużeniu ideologii egocentrycznej i stworzyć nowy wymiar człowieczeństwa …

Zatrzymana w ten sposób karma, zepchnęłaby złe istoty do świata zwierząt … pozostawiając człowieczeństwo, w stanie czysto duchowym …

FullSizeRender

Myśl, bowiem myśląc – tworzysz samego siebie, za pomocą odrzucenia, tego, co nie wpływa na twój ewoluujący – rozwój duchowy …

Przypomnę jeszcze raz, zasadę ludów pierwotnych : dziecko, jest tylko gościem, nakarm go, pokaż mu altruizm oraz egoizm i puść go wolno, aby samo wybrało drogę swojej karmy …

Wszystko, co musisz wytworzyć i pokonać leży w tobie i nie znajdziesz żadnej prawdy, poza sobą …

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
https://pomagam.pl/dydymud
https://pomagam.pl/wpz
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://trueshopl.wordpress.com

P.s

Wiem, że tekst ten, może was lekko mówiąc : zbulwersować, jednak wyszedłem z założenia międzynarodowych badań, mówiących, że 94,4 % rodziców, nie widziałoby swoich dzieci w charakterze przyjaciół lub ludzi, z którymi warto by zawrzeć bliższą znajomość na gruncie towarzyskim, czy zawodowym …

Rozmyślanie te, pchnęły mnie do zbadania alegorii Noego i odwiedzin w kilku bibliotekach przyklasztornych oraz prywatnych kolekcjach …

Ten łańcuch nieoczekiwanych zdarzeń, nakłonił mnie do wielomiesięcznej kwerendy porównawczej – pism chrześcijańskich, pogańskich i masońskich … , co miało potwierdzić mój tok rozumowania …

To właśnie ten aspekt wiedzy, zakazuje szamanom, szamanką, księżą, kapłanką, filozofom … płodzić dzieci – obce istoty …

Elity, nie rodzą, korzystają z surogatek i adopcji oraz znajomości idei karmy, w celu odnalezienia własnego wcielenia …