Auto kształtowanie, czyli przełożenia tożsamości, na wyższy aspekt duchowości

Auto kształtowanie, czyli przełożenie tożsamości, na wyższy aspekt duchowości

Bez wykreowania w sobie idei samoograniczenie osadzonego na samostanowieniu i altruistycznego poświęcenia – nie ma człowieczeństwa i wyższej ewolucji duchowej.

Bez spójności myśli, słów i działań, nie ma możliwości – wykreowania rzeczywistego życia, odrzucającego ideologie lustrzanej edukacji, indoktrynacji społecznej i infiltracji społecznej, czy religijnej … osadzonej na strachu oraz zwierzęcych emocjach.

Wszystko, co mówi wam hierarchia, ogranicza się do nakazu, podziału, kontroli i egoizmu, ponieważ właśnie te elementy, pozwalają wami sterować, na wszystkich płaszczyznach i etapach życia.

http://samostanowienie.blogspot.com/2016/07/wiedza-edukacja-autorytatywna.html

Mówimy tu o całkowitej utracie człowieczeństwa – duchowości i ekstremalnym zezwierzęceniu rodzaju ludzkiego.

Wszystko, można zmienić, jeśli potrafimy wykrzesać w sobie odpowiednią dozę logiki i samozaparcia, nakierowanego na cel, wychodzący nie z systemowej propagandy, lecz z własnej spójności – myśli, słów i działań, nie pochodzących, z patogennej struktury zewnętrznej (tryb lustra) …

http://samostanowienie.blogspot.com/2017/06/nakaz-odbicia-kulturowo-cywilizacyjnego.html

Psychologia, religia, polityka, prawo stanowione, kult – ur – a, cywilizacja hierarchiczna, jest ograniczeniem, którego kresem jest – wolność myśli, równość ciała i samoograniczenie siebie samego, dla dobra innych …

Tworzymy nowy, tożsamy z duchowością wyższego rzędu, logiczny świat, przywracający zasady struktur płaskich …

http://samostanowienie.blogspot.com/2017/01/lechia-reaktywacja-zjednoczenie-ponad.html

Blue Doors Locked
Blue Doors iPad Wallpaper

 

Samoograniczenie, jest kłódką, która chroni nas przez edukacją lustrzaną i pozwala nam ograniczyć wpływ świata zewnętrznego, na nasze wnętrze.

Kłódka samoograniczenia, pozwala nam wykreować samostanowienie, oparte na myśli, słowie i działaniu.

Nasze samoograniczenie, pozwala nam wykreować klucz, który możemy podarować dowolnej osobie – na znak zaufania … , ale tylko wtedy, gdy samoograniczenie tej osoby, współgra z spójnością myśl, słów i działań oraz obustronnym bezgranicznym poświeceniem …

Pamiętaj !

Społeczeństwo, składa się z psychicznie chorych degeneratów, ignorantów i zdekonstruowanych, wystraszonych marionetek … oraz kilku wolnych jednostek, których głos, jest zagłuszany, przez rechot żab i krzyk małp oraz ryk dzikich stworzeń, pragnących żyć na koszt innych, wystraszonych rykiem prawa jednostek …

Nie chodzi tutaj o wspólną dla każdej rasy ludzkiej – genetykę, ale o zezwierzęcenie, w którym tchórzliwy, zakłamany, teoretycznie wyedukowany idiota, jest milion razy niebezpieczniejszy od odważnego analfabety, posiadającego własny umysł …

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
https://pomagam.pl/dydymus
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://pomagam.pl/afd
https://trueshopl.wordpress.com

Reklamy