Moja i Twoja tożsamość

Moja i Twoja tożsamość

Tożsamość tkwi w symbolach odwzorowujących prawdziwe myśli i słowa, które przekładają się na realne działania.

Poprzez znajomość pochodzenia prawdziwych słów – symboli, możemy dojść do zaskakujących i rzeczywistych przesłań, jakie pozostawili nam nasi przodkowie.

Dekonstrukcja myśli, słowa i działania, doprowadziła nas do megalitycznego kłamstwa przekładającego się na świat pełen zakłamania i teatralnej iluzji, w jakiej musimy dziś egzystować.

Problem człowieczeństwa polega na tym, że tylko 5 procent populacji rozumie kwestie logiczne, podczas gdy reszta, jest konstruktem psychomanipulacji, opartej na egoizmie emocji jednostek, które postawiły prawo natury (potęga i moc siły, ciała, krwi … ) ponad prawem naturalnym (człowieczeństwo – altruizmu) …

Ten spreparowany egoizm, pcha ludzi w kierunku licznych utopii, które zamiast łączyć – dzielą wpływając na władze człowieka nad człowiekiem …

Dydymus

Poprzez zaplanowaną dekonstrukcje obracacie się dookoła słów, których znaczenia nie rozumiecie (lub rozumiecie w sposób zdekonstruowany, poprzez nacisk edukacji na plan wychowania następnych pokoleń niewolników) dzięki temu, władza może manipulować społeczeństwem i zacierać ślady ludzkiej tożsamości, za pomocą idei tradycji, wytworzonej i ewoluujące wraz z historią hierarchii.

(Tak – historią hierarchii, ponieważ nie ma innej historii przekładające się na bieg kultury cywilizacyjnej, której twórcy są realnymi bogami wspieranymi przez najemników widzącymi cel życia w bezwartościowych fetyszach – w tym rolach i tytułach teatralnych.)

Większa cześć społeczeństwa, owo 95 procent z racji wrodzonego lenistwa i idei strachu przed silniejszym, posługuje się „twórczością” lustrzaną, która „tworzy” tradycje powielanych schematów opartych na nauce, hodowli oraz narzuconym „wyborze naturalnym” etc

Wspomniane wyżej pięć procent populacji, kieruje się twórczością tożsamą tworząc podstawy zasad moralnych i liczne idee napędzające resztę populacji.

Jednak z tych 5 procent tylko max. 0,5 % dąży do altruizmu, który pragnie wymusić na człowieczeństwie odpowiedzialność za własne czyny, które w określonych warunkach będą musiały dąży do logicznego myślenia. To logiczne myślenie, pozwoliłoby gatunkowi człowieczemu, oderwać się od idei tradycji przez odrzucenie idei strachu, wyzysku i zniewolenia gatunkowego i międzygatunkowego …

Na ten przykład, większości z was wydaje się, że uroda ma znaczenie w doborze naturalnym, jednak w istocie dobieramy osoby, których warunki fizyczne i psychiczne (wygląd, głos, zapach…), są zbliżone do osób, które pamiętamy z dzieciństwa, dziecko staje się lustrem, poprzez zniewolonych rodziców, którzy przekazują mu model lustra w formie tradycji, autorytetu i różnych form nakazów, tworzonych przez prawo elit do władzy nad niewolnikami …

Ile osób rozumie różnice pomiędzy tożsamością a tradycją, ile osób rozumie cel swego życia ?!?!

Byłoby inaczej, gdyby tożsamość rodziców zmusiła dziecko do samodzielnego i kreatywnego działania, pozbawionego otoczki lustra, zbierającego niezdrowe i całkowicie nielogiczne schematy oraz nawyki przyszyte do rodzaju ludzkiego, jak łaty odgradzające jego tożsamość od natury, równości i wolności …

Człowiek żyjący według koncepcji lustrzanego odbicia od dnia urodzin po dzień śmierci, żyje w teatrze kultury, sztuki, imitującym procesy życiowe podlegające kontroli i ocenie według skali, wytworzonej przez elity nazywane bogami, autorytetami i idolami…

Człowieka pierwotnego uczyło serce i dusza wykazując mu jedność istoty ludzkiej z otaczającym go wszechświatem, rodząca się tożsamość tworzyła geniusz istoty myślącej, logicznej, wolnej i równej, która nie potrzebowała być niczyim lustrem.

Zauważ czytelniku, że lustro powstało wtedy gdy człowiek opętany ideą samozachwytu (mania wielkości oparta na kulcie ciała, mnożenia i krwi) zaczął kontrolować inne istoty, innego człowieka narzucając mu własną idee życia, a jego potomkowie odchodząc od tożsamości na rzecz tradycji, zaczęli dzielić rodzaj ludzki na grupy wyznające idee innych chorych psychicznie jednostek …

Zacznijmy jednak od niezbyt popularnych faktów.

Hue – Man

Oficjalna etymologia słowa human – ludzki, pochodzi od starofrancuskiego słowa humain, humaigne (umain – przymiotnik) co przykłada się na : „należący do człowieka” i łacińskiego humanus, co przekłada się na zwrot : „człowiek z człowieka” (of man, human).

To właśnie w tym momencie altruizm zaczął ulegać istocie egocentryzmu – choroby psychicznej, która przez idee manii wielkości wytypowała jednostkę człowieczą na władcę ziemi, matki natury …

Dzięki zabiegowi dekonstrukcji słowa, idea równości gatunkowej i międzygatunkowej upadła, tworząc ideologie kast, ras, hierarchii… ,czyli fetyszy narzucających teatr kultury, który zastapił wspólnotę poziomą …

Ale czym naprawdę jest słowo Hue – Man

Staroangielskie słowo man, mann oznacza dzielnego człowieka, bohatera, sługę i wasala. Natomiast proto-germańskie słowo manwaz, oznaczające starego człowieka, jest zapożyczeniem od : sanskryckiego słowa manuh, starosłowiańskiego słowa mozi i rosyjskiego muzh -oznaczającego człowieka – mężczyznę.

Słowo to, jest i-mutacją powstała na skutek dekonstrukcji słowa pierwotnego. Korzenie pochodzą od mężczyzna (men) myśli (to thing, see mind) więc posiada ziemie, z której się zrodził.

Lingwiści nurtu oficjalnego nie zgadzają się z taką interpretacja, która jest niepoprawna politycznie ze względu ma niekompatybilność sformułowania z nauką i religią nurtu oficjalnego .

Niepopularnym stwierdzeniem, jest również pochodzenie nazwy człowiek od zsekularyzowanego boskiego imienia Mannus, które jest rodowodem ludzkiego imienia.

Bezpłciowe człowieczeństwo zaczęło zanikać ok. 1000 roku, kiedy to język staroangielski, zniósł słowa wer i wif w celu rozpoznania płci. Oczywiście te słówka dotycząca płci istniały również w języku łacińskim – homo – człowiek i vir – dorosły człowiek płci męskiej. Jednak to nie łacina stworzyła owe słówka lecz pochodzą one z języków słowiańskich, które poprzez sanskryt przeniosły się na bliski wschód …

Otóż słowo mąż : Pie, dotyczyło wolnego mężczyznę – wolnego w sensie duchowym, uiHro (Sanskryt : Vira, Starolitewski : vyras …) oraz hner oznaczało tytuł honorowy (Sanskryt : nar, Armeński : aur, Grecki : aner) odnoszący się do mężczyzny wolnego, którego wiedza pozwalała na pozytywny postęp wspólnoty.

W ramach tej zabawy słowem powstało mnóstwo innych słów będących dekonstrukcją słowa rdzennego.

Człowiek, według wyroczni nauki, jest dobroczynny, łagodny, uprzejmy, humanitarny, wyrafinowany, ucywilizowany … a wiąże się to z przejawami człowieczeństwa genetycznego, czyli słowem – man (genitive hominis), natomiast słowo human (homunculus) pochodzi od słowa humus, co odnosi się bezpośrednio do gleby i matki ziemi, z której łona narodził się człowiek.

A więc tożsamość, każe nam nazywać się Humusami – dziećmi matki ziemi.

Adam

Początek człowieczeństwa, to tzw : ziemska istota (Humus), co potwierdza również język hebrajski : Adam – man – Adamah – ziemia. Wyraz ten kojarzy się ze starolitewskim wyrazem zmuo (zmuni – człowiek płci męskiej).

” Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi ( Adamh, Proch – asheh – אָבָק – dry earth – słucha ziemia – dust – kurz – soil ) i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą (myślącą). ” (G2:7)

(korzystam z porównań tekstów rdzennych, spisywanych w języku aramejskim, hebrajskim i starogreckim.)

” Twe ręce ukształtowały mnie, uczyniły … Wspomnij, żeś ulepił mnie z gliny: i chcesz obrócić mnie w proch? ” (Hi 10,8-9).

Wpisy literackie, które znajdujemy w zdekonstruowanej literaturze judaizmu i chrześcijaństwa, to zaledwie koniec nitki wiodącej do :

– według Koranu Bóg stworzył człowieka z gliny.

– według mitologii babilońskiej Aruru uformowała z gliny na polecenie Enkiego Enkidu, rywala i późniejszego przyjaciela Gilgamesza

– według greckiej mitologii (zobacz Theogonia) Prometeusz ulepił człowieka z gliny a Atena obdarzyła go życiem

– według chińskiej mitologii (Chuci) Nüwa ulepiła figury z żółtej gliny, dając im życie i możliwość rodzenia dzieci

– według egipskiej mitologii bóg Chnum stworzył dzieci ludzkie z gliny przed umieszczeniem ich w łonie ich matki

– Akanowie. Według mitu niebiańskiego stwórcą ludzi jest bóg Onyame. Kiedy istniały już niebo i ziemia, a nie było jeszcze ludzi, pewnego dnia spadł ulewny deszcz. Wraz z deszczem na ziemię opuścił się długi łańcuch i z ziemi wyszło pierwszych 7 ludzi .

O co tu chodzi, mianowicie chodzi tu o to, że my jako rasa zostaliśmy stworzeni we wnętrzu ziemi, wyszliśmy z jej łona, jest to symboliczne zaznaczenie, iż skała nie daje nam plonów, plony powstają na skutek połączenia wody i ziemi, które są odpowiednikiem siły żeńskiej wydającej potomstwo zrodzone z myśli i działania Boga.

Jeden bóg, jedna rasa, mająca odcienie matki ziemi (dosłownie), jedna tożsamość

Słona woda, słońce, ziemia – kurz – gleba – błoto – terra – Gaia (Yaia)

Poprawność polityczna, jest zarazem mową nienawiści, ponieważ namawianie rodzaju ludzkiego do wzajemnej nienawiści poprzez podział rasowy … , wydaje się celowym działaniem na szkodę gatunku ludzkiego, który został podzielony, zniewolony i zdekonstruowany.

Otóż nie ma ras – gatunku ludzkiego, rasy wymyśliła eugenika, będąca antytezą wolnego i równego człowieczeństwa.

Chciano podzielić świat według zewnętrznych cech drugorzędnych wedle zasady : podzielony świat, to słaby świat, mogący ulegać regionalnej sile nacisku (stworzenie wiosek, miast, krajów, religii …).

Podział płci, koloru, podział terytorialny … to podziały stworzone przez tych, którzy czerpali z tego konkretny zysk przekładający się ma idee władzy pokoleniowej…

Hue of Man

Hebrajskie słowo Edom (אדום) jest wypowiadane i pisane w ten sam sposób co słowo Adam (אדם).

Edom, tłumaczymy jako czerwony, Ezaw jako potomek Adama był Edomitą.

Ich bogiem plemiennym był Kaus (inaczej Kos). Według Księgi Rodzaju ich protoplastą był Ezaw (sam także nazywany Edomem), wnuk patriarchy Abrahama ( wywodzącego z czerwonych rodów starej Europy).

(Edom – czerwony – kraina historyczna na południu Izraela, pierwotnie ciągnąca się aż do Morza Czerwonego. Od VI wieku p.n.e. ograniczona do okolic Hebronu i wzgórz między Morzem Martwym, a Morzem Śródziemnym. Zamieszkana przez Idumejczyków (Edomitów), będących plemieniem o semickim rodowodzie.)

Adam (Edom) z brudu czerwonej ziemi i brązowego błota powstał, w sposób rzeczywisty.

W językach ałtajskich słowo „adam”, oznacza „człowiek”. Współcześnie dopatruje się pochodzenia imienia w języku sumeryjskim w którym miał oznaczać „mój ojciec” (od ada-mu), akadyjskim „zbudowany”, lub „zrodzony”’, a także w arabskim „łączyć się”.

Level – eve – EL – V (symbol kobiecości, w której następuje połączenie elementów chemicznych.)

Chemical Element (EL)

Żelazo Fe 26 (czerwień – człowiek)

Odcień Człowieka, czyli Hue man

Color – Kolor – Couleur – Kel ( Ka-El) – Cover (Kaver) – Chroma (Khroma) – Celare (Kelare) – Chromosome DNA X-Y

Chromosom, pochodzi od dwóch greckich słów : Khröma (chroma) – kolor i Söma – ciało.

Biologia, to studiowanie dualizmu (bi) życia opartego na przeciwieństwie płci, które tworzą balans poziomy (Bal-ance) skali (scale – EL) i równowagi.

Sin (s) – Red – trójką w górę – mężczyzna

Mem (m) – blue – trójkąt w dół – kobieta

Alef (a) – red + blue – gwiazda Dawida – balans

Bipolar – przeciwieństwo sił – biegun północny i południowy.

Otchłań, chaos i kobieta

Abyss, czyli otchłań w łacińskiej formie abyssus oznacza głębie w ziemi lub w morzu, ale abyss oznaczało w mowie symbolicznej – pierwotny chaos.

Abyssus i abime, oznaczają głębie ziemi lub morza, czyli bezdenne piekło (łono, w którym zachodzą chaotyczne przemiany porównywane z wybuchem jądrowym) , dokładnie określa to starofrancuski wyraz abism.

A-byssos (bez-dna), tego greckiego słowa użyto, aby przetłumaczyć starohebrajskie słowo tehom, oznaczające pierwotny chaos, które dla pospólstwa przetłumaczono jako piekło.

Jednak w rzeczywistości słowo tegom posiada pięć wariantów tłumaczenia : abime – otchłań, przepaść, otchłań bez życia, przepaść bez istoty ludzkiej (w wersji rzeczywistej i literackiej przenośni).

Abysm, to starogrecki odpowiednik starofrancuskiego słowa abism. Starogreckie słowo abysm oznacza dno zatoki lub największą głębie.

Jednak dla nas, najważniejsze jest inne rozumienie słowa abysm, odnoszące się do kobiecego wnętrza, które napędzane szaleństwem, rodzi chaos dążący do mnożenia fizycznego, spowodowanego wielkim wybuchem – zapłodnieniem.

Kraken – Chasm – hollow – hole – holy – hallow – przepaść, otchłań – hallowed be thy name – mother …

Womb – łono = uterus – macica – w języku starofrancuskim – matrice, czyli w hiszpańskim matrix ( matryca ablacyjna ) …

Matka, tworzy ciało – dom naszego organizmu, naszych organów, a eter – bóg, tworzy dom naszej duszy, pozwalającej kreować iluzje rzeczywistości, której głównym czynnikiem, jest zbieranie doświadczeń emocjonalnych i duchowych, za pomocą wielowymiarowego istnienia w czasie i przestrzeni …

Po co to wszystko ?

Każdy z was, ma szansę osiągnąć doskonałość duchową, która pozwala na ewolucje ducha, która będąc tworem, dąży do istoty kreatora, tworzącego chaos, będący – życiem …

Jednak, nie osiągnie tego żadna istota dążąca do ładu, bowiem ład, porządek, to chaos kontroli …

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/07/aby-naprawde-istniec.html

http://czuwajacy.blogspot.com/2017/06/prometyka-promieniowanie-mitogenetyczne.html

Koniec części pierwszej

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
http://pomagam.pl/ligaswiata

P.s kto z was, ma doświadczenie z zakresu geriatrii i żywienia osób starszych … ?