Ignorancja, nie oznacza niewinności, czyli dlaczego zabijanie …

Ignorancja, nie oznacza niewinności, czyli dlaczego zabijanie, jest domeną i obowiązkiem każdej władzy

” Wojna, będzie trwała wieczne, ponieważ wojną, jest każdy akt hierarchiczny – kreujący tezę i antytezę podziału, wymuszającego kontrole człowieka nad człowiekiem.

Dopóki, człowieczeństwo nie pozna na nowo – pojęcia samostanowienie i samoograniczenia, nie będzie równości i wolności oraz pokoju, w żadnym wymiarze życia … ”

Dydymus

FullSizeRender_1

Masoneria, nie jest zainteresowana szerzeniem prawdziwych informacji o ludzkiej duchowości, dlatego wpaja ludzkości indoktrynację, opartą na kulcie ciała i dezinformacji ezoterycznej …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/07/20/normalnosc/

Kult Śmierci, zwany kultem Saturna, szatana, kosiarza, kultem ojca czasu ( bóg – god – czas, https://ligaswiatanews.wordpress.com/2018/04/19/idea-wezowiska-czyli-drugi-etap-ewolucji-cywilizacyjnej/ ) … opiera się na następujących zasadach mistycznych :

FullSizeRender_2

Obejście zasad świętej karmy

Obejście zasad karmy, wytwarza zatrzymanie wybranych jednostek w jednowymiarowym potoku życia.

Wiem, że będzie to trudne dla ignorantów, ale …

Cel funkcjonowania ciała ludzkiego :

Wyobraź sobie, że poznałeś wszystkie formy funkcjonowania ludzkiego ciała w strukturze wielowymiarowej, czyli wiesz, że w danej chwili, istnieją miliardy kopi ciebie, zdobywających doświadczenie, za pomocą funkcji czasu, wymiaru i przestrzeni …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/06/27/kim-ja-jestem/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/06/tozsamosc-biofotony-i-pole-leptonowe/

FullSizeRender_3

Cel życia :

Jeśli znasz ogólny cel życia, zaczynasz rozumieć, że celem zdobywanego doświadczenia, jest zmiana struktury bytu (ewolucja) z iluzji ciała fizycznego w byt ascendentny, czyli byt czysto duchowy …

Chodzi tutaj o umiejetność wytworzenia własnej struktury wszechświata, za pomocą spójnych doświadczeń wielowymiarowych, skupionych w słowie, myśli i działaniu, kreującym nowy wielowymiarowy personalny wszechświat …

O tym mogliście przeczytać m.in. tutaj :

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/03/24/na-poczatku-bylo-szesc/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/09/04/smierc-nie-istnieje/

Jednak, nasze rozważania pójdą dziś w kierunku czarnej magiji – szamańskiej i filozoficznej …

FullSizeRender_4

Wieczne życie w piekle własnego egoizmu

Załóżmy, że grupa filozofów, szamanów, kapłanek … osiągnęła ten stopień rozwoju umysłowego, że dostrzegła możliwość, stworzenia symulacji świata, opartego na sztucznych założeniach, stojących w całkowitej opozycji do zasad karmy i prawa naturalnego.

Mówimy tu o bezceremonialnym przekroczeniu istoty pierwotnego tabu …

https://ligaswiata.blogspot.com/2018/03/poczatek-kontroli-spoecznej-czyli.html

FullSizeRender_6

Dobrze, ale po co, to wszystko ?

Filozofowie, za pomocą manipulacji, siły, narkotyków i licznych idei – hierarchia – religia, monarchia, polityka, matriarchat – patriarchat – teza – antyteza, bóg – diabeł, dobro – zło … stworzyli dla siebie raj na ziemi … i ten tok myślenia, poszedł w kierunku, stworzenia raju na ziemi, kosztem piekła społecznego …

Problem leżał w tym, że życie egoisty – trwało zbyt krótko a zgromadzone kosztem innych ludzi bogactwa, trzeba było przekazać innym, dzieciom …

Do egoisty, nie przemawia oddalona w czasie idea życia ascendentnego – życia duchowego, ponieważ nie opiera się to na zasadach władzy – mocy, przemocy, fizycznego posiadania, czy pożądania ciała lub wytworzonego przez nich fetyszu, będącego w opozycji do osobistego trudu tworzenia schronienia, odzienia i żywności …

FullSizeRender_7

Jeśli, poznasz swe wnętrze oraz funkcje szyszynki i umiesz kontaktować się z kopiami siebie w innych wymiarach za pomocą snu i obserwowania zrzucanych z innych wymiarów doświadczeń … , możesz stworzyć pętle czasową, pomiędzy wymiarami …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/01/15/33-liczba-madrosci/

Co to oznacza ?

Łamiąc tabu – zasadę karmy i prawa naturalnego, odradzasz się w danej przestrzeni wymiaru, a przygotowane zasoby finansowe, społeczne … już na Ciebie czekają.

( Odnalezienie kolejnego – karnego wcielenia, jest proste – na tych zasadach, odbywa się na przykład poszukiwanie kolejnego wcielenia Dalajlamy …)

FullSizeRender

Idea wojny, morderstwa, prawa stanowionego, hierarchii, rodów hiierarchalnych … powstała tylko po to … aby łamać zasady prawa naturalnego i karmy …

( Wchodząc do iluzorycznego piekła sfałszowanego życia, musisz wejść do istniejącej lub stworzyć nową hierarchie – kładącą kres równości i wolności … )

Tylko po co, wciągać społeczeństwo, w swoje plany życia wiecznego w piekle hierarchicznej iluzji ?!

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/11/18/czym-jest-pieklo/

IMG_4347

Ponieważ idea postępu, rozwoju, kultu – ry, cywilizacji – wizji hierarchicznej, wymaga ogromnej liczby niewolników i najemników, zatrzymanych w czasie danego wymiaru …

Społeczeństwa, kierujące się zasadami karmy oraz prawa naturalnego, jest wolne i ogranicza swą populacje w sposób naturalny, do ~ 500 milionów osobników.

Społeczeństwa cywilizacyjne, są przerostem formy nad treścią, ponieważ w danym czasie zatrzymywanych, jest miliardy niewolników i najemników, wracających regularnie do lustrzanego życia …

IMG_4344

Sedno rozważań …

Zauważ, że księża, elity, dzieci elit … uczestniczyły w największych rzeziach (holokausty Słowian, Żydów, Indian, Aborygenów, zwierząt …) oraz w mordach rytualnych, tylko po to, aby zatrzymać siebie i swoich najemników i niewolników, przy życiu w danym wymiarze …

( Rozumiesz teraz, dlaczego za symbolicznym pochówkiem faraona szła cała armia najemników i niewolników …?! )

Zmuszanie ludzi do uczestnictwa w wojnach, rewolucjach, rewoltach, powstaniach … , do kreowania idei rzeźni, jest celowym działaniem, mającym wytworzyć orszak zatrzymanych w czasie najemników i niewolników, idących do egoistycznego piekła, razem ze swoim panem …

Co więcej, nauczanie lustrzane, kreuje z nowo odrodzonych zabójców, morderców … – posłuszne woli pana narzędzia, powtarzające błędy swoich poprzednich wcieleń, za pomocą kontrolującej go idei państwa, poprawności politycznej, siły, strachu, religii, tezy / antytezy, edukacji, czy prawa stanowionego …

IMG_4346

Zabójstwo, zatrzymuje nas w pętli w danym wymiarze, wielokrotność tego czynu, czyni nas fizycznie nieśmiertelnym i bezdusznym – pohańbionym …

(W tak skonstruowanym świecie iluzji, nikomu nie przeszkadza status jego duszy, ponieważ nikt nie rozumie idei ewolucji duchowej – opartej na karmie, prawie naturalnym i p(o)święceniu …

https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/04/02/tajemnica-o-swiecenia-cz-1/

https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/04/05/tajemnica-o-swiecenia-cz-2/

https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/04/09/tajemnica-o-swiecenia-cz-3/ )

IMG_4350

Dlatego, wiedząc to będzie sporo chętnych do życia wiecznego kosztem innych … prawda, leży w istocie doświadczenia, akceptowaniu tabu życia i prawa naturalnego, ponieważ to tworzy z nas istoty ascendentne mogące kreować własny wielowymiarowy wszechświat i żyjące w nim istoty mogące przejść własną drogę ewolucji duchowej …

O wdrażaniu młodych w kult śmierci przeczytacie m.in. tutaj :

300 – Spartanie

Młodzi adepci, muszą także poznać smak krwi (polowania w Afryce, Puszczach, szczepienia eksperymentalne, Wojny najemne … ), daje im do prawo do wstąpienia do elitarnego Zakonu Spartan (300), którzy później kreują wojny rabunkowe i eksperymentalno rytualne, pchające świat „do przodu”.

Trzecią próbą jest wojna.

Doświadczenie walki podczas wojny, ma szczególnie znaczenie dla przyszłych Bonesmen-ów, którzy kreują bezlitosną politykę względem otaczających ich niewolników.

Naval Air Corps i SS … , szkoliły Bonesmen-ów i członków innych tajnych bractw, w czasie pokoju, ważne są szkoły wojskowe, szkolące przyszłych przywódców – psychopatów.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/01/23/skull-and-bones-prawda-niebezpieczna/

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
https://pomagam.pl/dydymus
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://pomagam.pl/afd
https://trueshopl.wordpress.com

P.s

Coraz większe grupy wpływu i nacisku, chcą mnie uciszyć, ponieważ, jak to powiedział jeden z jej reprezentantów : z rozrzuconych ziaren prawdy, zaczyna układać się wielki i conajgorsze spójny i groźny obraz ukrytej rzeczywistości …