Tożsamość, biofotony i pole leptonowe

Tożsamość, bio-fotony i pole leptonowe

Tożsamość, to wrodzony system wiedzy o tzw : wszechświecie, zakodowany w bio-fotonach i polu leptonowym, które tworzą iluzje świata fizycznego, którego celem, jest dostarczanie wielowymiarowych doświadczeń, istocie ascendentnej na przestrzeni idei – wykreowanego czasu i przestrzeni …

Bio-fotony i leptony, jako elementarne cząstki światła (tuż obok elektronów, neutrin …) – tworzą na bazie punktów rozciągniętych w przestrzeni – macierz – iluzji życia fizycznego.

http://czuwajacy.blogspot.com/2017/06/prometyka-promieniowanie-mitogenetyczne.html

Świadomość tożsamości, powstaje w dniu jednoczesnej egzystencji, śmierci i narodzin, wielu wcieleń jednostki, żyjącej jednocześnie w różnych wymiarach czasoprzestrzennych.

Sen ,umożliwia tworzenie świadomej bazy naszej tożsamości, do której ma dostęp każdy, świadomy człowiek, który nie podlega idei kontroli, manipulacji i edukacji, dążącej do odcięcia człowieka od prawdy i celu wolnego życia …

Baza danych – doświadczeń i doświadczeń przełomowych, jest tworzona przez wgląd, każdej jednostki w sny innych kopii własnego jestestwa.

http://czuwajacy.blogspot.com/2017/09/smierc-nie-istnieje.html

Świadomość, tego procesu, jest do opanowania poprzez wejście w dialog z innymi jestestwami, będącymi częścią tej samej duszy – Boga – istoty ascendentnej …

Każdy filozof, czy też wolnomyśliciel, jasnowidz … czerpie garściami z tej bazy danych, ponieważ różnice między światami równoległymi, są minimalne i kosmetyczne …

Jeśli, połączyć sen z logiką myślenia trybu danego wymiaru, to tworzy się proces świadomego snu na jawie, co daje dostęp, do pełnej wiedzy o światach w którym żyją Twoje kopie …

Aby iluzja rzeczywistości mogła zaistnieć, bio-fotony i leptony, muszą zostać ściśnięte za pomocą różnych form pól magnetycznych, pracujących z różną częstotliwością faz, oddzielających wymiary od siebie, co nie uchronia danego wymiaru od istnienia, anomalii pomiędzy wymiarowych.

O ile, bio-fotony, tworzą idee życie, to leptony, tworzą siatkę pola istnienia, wszystkich żywych istot we wszechświecie … transmisja informacji przez pole leptoniczne, jest spontaniczna i tylko nieliczni, potrafią się w tą transmisje wsłuchać.

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/03/na-poczatku-byo-szesc.html

Ludzie, nazwali te krótkie momenty przejmowania informacji z pola leptonicznego, za pomocą nie do końca zrozumianych form wymiany uczuć (empatia), współdzielenia dobra (altruizm), czy przeczuć (intuicja) …

Aby, zniszczyć wiedzę o bio-fotonach i leptonach, należało wprowadzić konstrukt alternatywny oparty na agresji, traumach i strachu, zwany egoizmem, czyli satanizmem, który poprzez mikro urazy psychiczne, wprowadza kontrole myśli na bazie zniewolenia człowieka przez człowieka, który zamiast poświęcać się sobie i idei miłości, poświęca się służbie temu, który tworzy strach i ból.

http://depopulacja.blogspot.com/2017/01/sztuczne-urazy-psychiczne-czyli-projekt.html

Jeśli, nie możesz myśleć o prawdzie poprzez strach, zaczynasz myśleć tylko o otaczającym cię kłamstwie tzw: edukacji, pracy, rozrywce nałogu oraz popędu i stapiasz się, ze stadem wyjałowionych z prawdy jednostek, wykonujących tradycyjne powtarzalne formy – odbijania – wielopokoleniowego zniewolenia.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/06/06/jak-wyjsc-z-jaskini-platonskiej/

Wielką tajemnicą elit, jest fakt, iż pole leptonowe, zakłócane jest innymi formami pól magnetycznych o niskiej częstotliwości, co tworzy zakłócenia w sferze porozumiewania, między istotami żywymi, do których zaliczamy również, idee pogody, która nie tylko wymyka się spod kontroli wymiaru, ale również wpływa na ludzkie samopoczucie …

https://bronpsychotroniczna.wordpress.com/

Jeśli, zniknie pole leptonowe, przestanie również istnieć idea fizycznej, widzialnej rzeczywistości, a bio-fotony, zaczną krążyć jak duchy w świecie innych wymiarów, bez prawa ewolucji w trybie ascendentnym.

Idea pola morfogenetycznego, miała wyjaśnić idee zjawisk paranormalnych, jednak ten naukowy bełkot, miał za zadanie ukryć, istnienie bio-fotonów i pola leptonowego …

To samo zadanie, miała sitka Hartmanna, dzięki tej fałszywej idei, człowiek przestał zastanawiać się nad jednolitością leptonów we wszechświecie …

Dlatego, nikt, nie uważa ziemi i wszechświata, za cząstkę człowieczeństwa … ?

Efekty, tego wszystkiego, są dostrzegalne gołym okiem – zatruwając ziemie – zatruwamy siebie … nauka, nie odwzorowuje logiki ludzkiej tożsamości przekładające się na prawdę …

Człowiek, jako istota zbudowana z pola leptonowego, wygląda w macierzy, jak 5 ramienna gwiazda ze świecącym punktem naczelnym jakim, jest szyszynka, będąca domem Boga – istoty ascendentnej, ewoluującej poprzez doświadczenie, umożliwiające stworzenie nowego wielowymiarowego wszechświata …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2016/07/17/szyszynka-dom-duszy/

Leptony, na bazie kręgosłupa poruszają się ruchem spiralnym, docierając w formie wibracji do każdego zakątka ciała, te wibracje, łącza się na macierzy pola, ze wszystkim, co owe wibracji tworzy, emituje i odbiera …

Każdy kręg, tworzy stożki energii, łączące się ze wszystkimi organami wewnętrznymi … Podczas snu, leptony przenoszą zdobyte doświadczenie, pomiędzy wymiarami, zapewniając naszemu mózgowi, kompletną wiedzę o świecie i wszechświecie.

Mamy wszystkie informacje o materialnym wszechświecie w sobie i nie potrzebujemy żadnej formy edukacji, aby rozwijać duchowy świat samostanowienia i samoograniczenia …

Edukacja, służy wychowaniu użytecznych niewolników, których odseparowuje się poprzez strach i niepotrzebne zajęcia fizyczno -umysłowe od prawdy …

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2018/02/czym-jest-madrosc.html

Podstawą naszej tożsamości, jest pole leptonowe, rodzące się w chwili powstania pierwszego bio-fotonu, skupiającego sumaryczne dane matki i ojca o wszechświecie …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/06/27/kim-ja-jestem/

Nie ukrywajmy, sperma, jest nośnikiem energii i wiedzy, łącząc się z podobnym nośnikiem jaja, powstaje zjednoczona baza danych na tyle spójna, na ile pozwala to organizm kobiety.

Prawda, jest taka, że alkohol, narkotyki, używki … uszkadzają nośniki, przenoszące bio-fotony i bazy danych, ukryte w polu leptonowym.

Pamiętajmy, że nasze wcielenia, żyją w przeszłości, przyszłości i teraźniejszość jednocześnie … a rodzące się dziecko, ma już pełen obraz własnego jestestwa w chwili zapłodnienia, ponieważ w innych wymiarach, żyją jego kopie, mające liczne doświadczenia życiowe …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2016/10/24/aborcja/

Niekiedy, w codziennym procesie przetwarzania myśli, pojawiają się myśli, uważane za „nieistotne”, bowiem w procesie edukacji i poprawności politycznej, nauczono was lekceważenia, myśli odbiegających od standaryzacji myśli użytecznej, tworzonej na potrzeby kreujących was elit.

Rzeczywistość, to iluzja, materializm, jest stworzony przez energię pola leptonowego, które występuje w formie altruizmu, będącego rdzennym systemem spostrzegania świata i bytowania w strukturze poziomej.

Przełamanie granicy natury, leży w takimi doborze działań negatywnych, które wpływają na dekonstrukcje myśli, słów i działań, które pozbawione spójności obietnicy, dążą do manipulacji drugim człowiekiem, za pomocą siły i strachu, które tworzą aspekt kontroli i tym, jest kreacja egoizmu, będącego podstawą przestępczej idei cywilizacji hierarchicznej …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/07/18/mysl-slowo-dzialanie/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2016/12/16/obiecadlo/

Każdy, kto poprzez logikę dotrze do promowanych przez nas prawd, natychmiast przestaje być finansowany, że źródeł państwowych i filantropijnych … bowiem tylko ewoluujące kłamstwo, pozwala zatrzymać władze w rękach hierarchii …

Ogromny krok ludzkości, nigdy nie ma się zdarzyć, ponieważ, czymże byłaby cywilizacja hierarchiczna, bez ciemnego niewolnictwa nauki i edukacji …

Pomimo, że żyjemy w pełnej symbiozie pola leptonowego, jedni uważają się lepsi od drugich, a życie zostało skategoryzowane i dopasowane do użyteczności władzy człowieka nad światem.

Palec, wciąż pokazuje kłamstwo nieba i piekła, podczas gdy niebo altruizmu, było w nas, do czasu stworzenia z nieba – piekła egocentryzmu.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/11/18/czym-jest-pieklo/

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
Liga Świata (c,r)
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://pomagam.pl/afd
https://trueshopl.wordpress.com