Szamańskie plagiaty i konstrukty ideologiczne kontrolujące ciemne społeczeństwo

Szamańskie plagiaty i konstrukty ideologiczne kontrolujące ciemne społeczeństwo

Prawda, jest mową nienawiści dla ludzi, mających coś do ukrycia, w celu ochrony własnej władzy nad zniewolonymi stadami …

Zmieniając historie, zmieniasz przyszłość … przez kult ciała – zepsucie, a także ignorancję i edukacje lustrzaną – dekonstrukcje, czyli przez kult zezwierzęcenie, wspiera się ideologie karmy negatywnej i podziału, przez co umiera jedność, wierność oraz prawo naturalne …

Nieważne czy nazwiemy szamana Dagonem, Faraonem, Papieżem, Lewitą, czy wielkim budowniczy mostów … to zawsze, jego rolą będzie kontrola plebsu, przez sitwę władzy …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/05/05/tetrarchia-i-pontifex-maximus-czyli-najwyzszy-budowniczy-mostow/

Pomiędzy pierwszym wydaniem Biblii Synajskiej a dzisiejszym składem Biblii, istnieje prawie piętnaście tysięcy różnic, wpływających na odbiór duchowy i logiczny Biblii, będącej kopią mistyki pogańskiej … Każda zmiana – dekonstrukcja, odcina społeczeństwo od pierwotnej prawdy, za pomocą której, można by dojść do logicznego przekonania, iż władza człowieka nad człowiekiem, jest przestępstwem, łamiącym zasady prawa naturalnego.

Bóg z Boga

Syn Boży, to tytuł hierarchiczny, noszony przez faraonów. Bóg z Boga, odnosi się do ziemskiego archonta – nadczłowieka, powstałego za sprawą Boga, pra-archontu, ciała niebieskiego ( słońce, saturn, księżyc … )

W istocie – bógiem z Boga, jest każdy, kto osiągnie oświecenie za pomocą altruizmu, samostanowienia i samoograniczenia oraz zrozumienia drogi karmy pozytywnej …

Jednak, jeśli zatrzymany wiedzę o oświeceniu i wyborze drogi … dochodzimy do kłamstwa mającego na celu – życie wybranych jednostek, na koszt społeczny … , ponieważ powstanie hierarchicznych kast niewolniczej i najemnej zawdzięczamy pośrednictwu kapłanów, spinających ideologie – trzeciej siły.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/26/dowod-na-istnienie-boga-personalnego/

Pośrednictwo trzeciej siły

Dualizm natury szamana, opiera się na pośrednictwie pomiędzy prabytami – bogami a nadczłowiekiem – bogiem – mesjaszem, ziemskim archontem, faraonem, cesarzem, papieżem, królem, ksiądzem, mistrzem, naczelnym astronomem … , który interpretuje przyszłość, za pomocą wpływu prabytów na umysł i ciało człowieka …

Z tym, że szaman i jego najemna hierarchia, wykorzystuje tą wiedzę dla własnego dobra – zwanego władzą. Władza, odbiera człowiekowi, za pomocą manipulacji, siły, zniewolenia, podziału i strachu, jego prywatny spokój oraz prywatny dobrobyt – tworzący dobrobyt społeczny, wyłaniający się z uczynienia z niewolnika prywatnej własności, zwanej – kapitałem ludzkim, na którym bazują systemy religijne, ustrojowe i społeczne.

https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2018/10/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo.html

Prawo stanowione zwierząt

Faraon, tak jak każdy syn Boga – archontu … z mar swych powstaje, zostaje oświecony i powraca do życia ( Horus, Mitra, Kryszna, Ormuzd, Dionizos, Jezus, Apoloniusz … ) za pomocą prawa stanowionego zwierząt (zwanego grzechem, czyli zachowania niegodnego człowieka), tworzącego karmę negatywną, która niszczy prawo naturalne (samostanowienie i samoograniczenie) i karmę pozytywną (prokreacja umysłowa, altruizm) …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/09/kim-jest-dziecko/

Teogamia

Teogamia, to seksualne bytowanie bogów lub człowieka z bogiem. W rzeczywistości teogamia, to wpływ biofotonowy, chemiczny i fizyczny archontów na siebie same i człowieka, w czasie właściwego ustawienia planet i gwiazd …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/12/swiadomosc-kreacji-ciala-i-prokreacji-czyli-potwierdzenie-idei-telegonii/

Tak zwane oświecenie lub poczęcie niepokalane, dotyczy szeregu spójnych i logicznych myśli, prowadzących przez cztery sfery ludzkości – labirynt byka, egoizm człowieka, lwiej władzy i orlego zwycięstwa …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/19/asterion/

Owe myśli, zrodzone poprzez działanie prabytów w etapie orła, nazywamy teogamią lub niepokalanym poczęciem, ponieważ wtedy człowiek, jest ideowo stymulowany i zapładniany przez wybranego Boga – archonta. Co więcej, w owym okresie świadomy sen, służy podziałowi wiedzy, pomiędzy cząstki tego samego bytu w różnych wymiarach …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/18/ge-nii-g-prawda-i-dekonstrukcja/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/10/swiadomy-sen/

Za owy stan odpowiada Tot – ponieważ śmierć w ideologii karmy negatywnej, tworzy Naf, czyli ducha świętego, otwierającego przejście dla duszy pomiędzy wymiarami.

Jaśniej ? Człowiek żyjący wedle prawa stanowionego zwierząt (przeciwieństwo prawa naturalnego), wraca w chwili śmierci do życia dzięki innej losowo wybranej – kobiecie – właśnie to nazywamy karmą negatywną, wykorzystywaną przez szamanów w celu stworzenie wiecznej władzy nad ciemnymi niewolnikami i najemnikami będącymi ludzkim kapitałem el-it.

Szamani, używają tej sztuczki do świadomego auto odrodzenia i do wpychania ludzi w niewolniczy krąg życia wiecznego.

Rola Maryi, czy Izydy … , jest rolą alegoryczną, ponieważ oświecona myśl zapłodnienia, dotyczy każdego, jednak to kobieta przenosi ideologie karmy negatywnej, skazującej człowieka, na wieczne życie fizyczne, za pomocą reguł prawa stanowionego zwierząt.

Polin

Polingenesis, to matriarchalny – patriarchalny czyn przymusowego odrodzenia ciała.

Proces zaplanowanej prokreacji fizycznej opartej na karmie negatywnej i prawie stanowionym zwierząt, nazywa się : polingenesis (ponowne narodzenie).

Polin, to także nowe narodzenie w loży za pomocą rytuały chrztu, co tworzy podporządkowanego członka narzucone zewnętrznie kult-ur-y …

W taki sposób zniszczono Sławian, Majów, Aborygenów, czy Indian …

Lewici oraz sekta Stoików, wykreowali postać Noego, aby za jego pomocą odnowić świat – za pomocą niszczącej fali – przekształcenia (sąd ostateczny) wszystkich społeczeństw, w nowych wyznawców ideologii hierarchicznych.

Loże masońskie, używają słowa polin w stosunku do odrodzonych, a raczej zdekonstruowanych państw, takich jak USA, Grecja, Niemcy (faza 1,2,3 Rzeszy …), Włochy, czy Polska (przekształcenie poprzez różne fazy RP …) …

Dekonstrukcja masońska, wciąga narody w materializm, dekadencję, racjonalizm, komercjalizm i wojnę … oraz systemy polityczne i religijne, dążące do iluzyjnego oświecenia opartego na walce tezy z antytezą, które są kreowane, za sprawą trzeciej siły.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

Obrzezanie

Mira, kadzidło i złoto … dwudziesty piąty grudnia, archont słońca … to informacje astrologiczne, dostępne tylko do wybranych szamanów – pasterzy (laska i pejcz/bat), uosobionych z alegorią Horusa, Mitry, czy Jezusa …

Obrzezanie, dotyczy tylko i wyłącznie kapłanów szamańskich i można dostrzec to w Egipcie, Ur, Babilonie, Rzymie, Jerozolimie, czy Sumerze …

Bractwa szamańskie – w drodze do oświecenia, przechodzą rytuał oczyszczenia wodą i chrzciny, czyli obrzezanie (odróżnia to kapłana od plebsu (nieobrzezany kamień) – symbol obrzezania- nieskazitelny kamień). W ten sposób zwykły człowiek staje się nieświadomym masonem – przybranym synem, twórców kult-ur-y cywilizacyjnej, który akceptuje hierarchiczny wyzysk człowieka przez człowieka.

Fartuch kapłański

Fartuszek masoński, nie jest fartuszkiem budowniczego / murarza, lecz fartuchem kapłańskim – Druga Księga Mojżesza 28 :

„ Utkasz też wzorzyście tunikę z bisioru i zrobisz zawój z bisioru oraz pas wzorzyście haftowany (kapłaństwo).

Dla synów Aarona zrobisz także tuniki i zrobisz im pasy i nakrycia głowy na cześć i dla ozdoby (masoneria).

Ubierzesz w nie Aarona, swego brata, i jego synów razem z nim i namaścisz ich, i wprowadzisz ich w urząd, i poświęcisz ich, i będą moimi kapłanami (kapłani, masoni, urzędnicy najemni).

Zrobisz też dla nich spodnie lniane dla zakrycia nagości od bioder do goleni.

Aaron i jego synowie będą je nosić, gdy będą wchodzić do Namiotu Zgromadzenia lub zbliżać się do ołtarza, aby sprawować służbę w miejscu świętym, by nie ściągnęli na siebie winy i nie pomarli. Taka jest wieczysta ustawa dla niego i dla jego potomków po nim. „

Loża – loża światowa, budowana jest ze wschodu na zachód, ponieważ odżywczy wiatr – duch życia, przyniósł kulturę szamańską ze wschodu.

Mason, uczeń szamana, jest wędrowcem, pasterzem i siewcą kult-ur-y hierarchicznej, dążącej do dominacji wybranego bytu nad innymi bytami. Wybrany byt, ziemski archont tworzy łuk władzy – tezy i antytezy, nad spoczywającymi pod nim włościami …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

Słów kilka o powstaniu Biblii …

Herodot, ani tym bardziej Platon, nigdy nie słyszeli o wyjściu izraelitów z Egiptu, ani o fakcie istnienia króla Sa-lo-mona (so-lo-mun , Suǒluómén, saat-lo-mun), którego imię jest tryptykiem i międzynarodową alegorią słońca – ciała niebieskiego, zwanego archontem …

Lewicka Kabała, jest jedynym dowodem istnienia Dawida, Mojżesza, Saula, czy Salomona, którego opis, jest alegorią istoty oświeconej, budującej królestwo swojego rozumu, za pomocą przejścia, przez bramę tryptyku …

Arkadyjskie pieśni miłosne (Egipskie – Hymny do Isztar), zostały zaadoptowane, jako mądrości Salomona … Był to w okresie przejścia od matriarchatu do patriarchatu, którego twórcami była sekta Lewitów …

” Gdy siedzę na progu tawerny Ja, bogini Isztar, Jestem prostytutką, matką, żoną i bóstwem. Jestem tym, co nazywa się Życiem, Mimo że wy nazwaliście mnie Śmiercią. Jestem tym, co nazywa się Cnotą, Mimo że wy nazywaliście mnie Bezecnością. Jestem tą, której szukacie i którą znaleźliście. Jestem tą, którą rozrzuciliście, a teraz zbieracie moje szczątki … „

Loża i Sa-lo-mon

Sa-lo-mon, jest alegorią trzech ozdób loży masońskiej, reprezentujących materialny świat – 1. pentagram – niezniszczalna podstawa – spostrzeganie świata, przez światło, 2. wstążka unifikacyjna – która zamyka i odsłania zasłonę prowadząca do światłości – poród i pępowina, karma negatywna, 3. Wstążka zjednoczenia – dna – linia krwi …

Dalej, mądrości alegori Sa-lo-mona, reprezentują trzy niewzruszone klejnoty – władzy człowieka nad człowiekiem : 1. Pentagram skierowany na północ – przejęcie pentagramu innej istoty, 2. nieobrobiony – nieobrzezany kamień – reprezentujący dekonstrukcje człowieka, za pomocą edukacji lustrzanej, 3. sześcian skierowany na południe – określa nowy światopogląd – rytualnie ochrzczonego niewolnika.

Na prawo od sześcianu znajdujemy deska kreślarska, a na lewo od niego – dostrzegamy krzyż.

Oto Riss – projekt potrójnego architekta, który pragnie zamknąć społeczeństwo – pozbawione woli narzędzie – kapitał ludzki, w iluzji doskonałego sześcianu.

W loży znajduje się również symbol sprawiedliwości, związany ze wstążką unifikacji oraz pionownik, który określa przekształcenie wszystkiego co prawe, do nowej formy pionu, dekonstrukcja zmienia położenie wartości, zastępowanych zepsuciem i kłamstwem, co dziś nazwane jest poprawnością polityczną.

Członkowie masonerii – 1-33, to najemnicy, którym wydaje się, że dzięki wiernej służbie i zdradzie własnej krwi, mogą osiągnąć władze nad innymi ludźmi …

… ale kto nie panuje nad sobą i swoim wnętrzem, nigdy nie zapanuje nad otaczającym go światem …

Inicjowany mason, jest poniżany przez szamanów i kontrolowany jak niewolnik, ponieważ struktura masonerii, nie różni się niczym innym od samo kontrolujących się – donosicielstwo, zazdrość, chciwość – grup społecznych, religijnych, zawodowych …

W loży, znajdziemy też krzyż żelazny składający się z czterech trójkątów, z których każdy tworzy pare na wzór heksagramu, jednak ten heksagram nie jest symbolem równości i zjednoczenia, lecz podziału na tezę i antytezę, rządzoną przez trzecią siłę …

Tak drodzy państwo, ludziom nadaje się medale w celu nagrodzenia ich zasług dla podziału społecznego …

Szamani czczą akt propagacji własnej sitwy reprezentowany za pomocą krzyża ansato oraz krzyża kabalistycznego, w którym ukryta jest tajemnica A – Alfy i T – Tau.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/28/zagadka-symbolu-t-tau-tor/

Biblia i zapożyczenia

Kolejne części Biblii, to zapożyczenie z tekstów Amenemopeta (Księga Przysłów), czy z egipskiego papierusa – O nas wie Ani, sumeryjskiego kodeksu Ur-Nammu, kodeksu Bilalamy z Esznunny * … , które były dziełem szamanów tworzących podstawy kult-ur-y cywilizacyjnej i były włączane do wszystkich systemów religijnych, społecznych i politycznych.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Napomnienia_Amenemopeta

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kodeks_Ur-Nammu

( Zbiór praw z Esznuny, zw. przez niektórych asyriologów Kodeksem Bilalamy, władcy Esznuny (ok. 1985–1976 p.n.e.). Zbiór zachował się w postaci 2 odrębnych odpisów 2 wyciągów z jakiegoś oficjalnego zbioru praw obowiązujących w Esznunie i in. dokumentów. Odpisy, sporządzone z przybliżeniem 1830–1800 p.n.e., miały zapewne służyć jako zbiory przykładów dla szkół pisarskich. Z tej chaotycznej kolekcji zachowały się szczątki wstępu i 61 przepisów dotyczących prawa małżeńskiego (np. pisemna forma zawarcia małżeństwa) )

Za cuda z Biblii (rozmnożenie ryb), nie odpowiada Jezus, ponieważ owe alegoryczne cuda zostały zapożyczone od Paheli (woda w wino) i Sobka (chleb i ryby) (także Sebek; gr. Σοῦχος Suchos), egipskiego opiekuna jezior, wody. Sobek, to symbol siły królewskiej.

https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2018/10/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo.html

Sobek, przedstawiany był jako człowiek z głową krokodyla, czasem jako krokodyl z głową sokoła, lwa, byka, barana lub szakala bądź jako krokodyl. Na głowie nosił koronę składającą się z dwóch piór, dysku słonecznego i baranich rogów. Był synem bogini Neit. Egipcjanie wierzyli, że im więcej jest w Nilu krokodyli, tym lepsze będą zbiory po wylewie tej rzeki. Sobka wiązano z bogiem słońca – Ra, jako jedną z jego dusz.

Baranek

Baranek, to astrologiczne odniesienie do Tau, potrójnego Tau, Taw, Ankh, czyli astrologicznego symbolu barana – 3 ( słońce – ojciec, matka – księżyc, duch – zespolenie ),5 ( archontów bez słońca j księżyca ),7 ( archontów ). Masoni ubierają to w liczby 3, 5, 9 (archontów z rahu i ketu) i trzy kroki prawa, oparte na ustawieniu księżyca, słońca i gwiazd, przechodzących przez bramę z brązu w symbolu barana, dla układu węża – ponieważ taki układ, tworzy miejsce narodzin światła, oświecenia i świtu, dla ludzkiego umysłu.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/15/cos-o-czym-nie-wiesz-a-tworzy-rozne-oblicza-ciebie-czyli-zagadka-ciemnej-niewidzialnej-warstwy-wszechswiata/

Wiedział o tym szamański zakon Lewitów, tworzący dziś loże Masońskie, w tym Knight of the Brazen Serpent.

Zauważmy, że pokrywa się to z ideą Is-El-Ra, czyli jedności pierwiastka żeńskiego i męskiego zespolonego siłą życia.

Z jednym wyjątkiem z Is-El-Ra, powstał Izrael, który zamiast łączyć dzieli, za pomocą ideologii trzeciej siły …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/23/jeszcze-jedno-slowo-o-obiecadle/

Jestem barankiem

Jestem barankiem – A.i Tau, tworzy na wykresie równowagę dwóch cyrkli ( połączone dają heksagram lub znak masoński oparty na sinusoidzie ) wskazujących na : Byka – Taurus, Lwa – Leo (góra V) i Skorpiona (inaczej – orzeł) – Scorpio, Ryby ( inaczej – człowiek – rybak) – Aquarius (dół ∨).

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/26/dowod-na-istnienie-boga-personalnego/

Reasumując – aby stać się mesjaszem i bogiem, musisz poświecić swe zezwierzęcenie (częste nieświadome przechodzenie od byka do orła), swoje ludzkie ego, aby dość do tryptyku zrozumienia i oświecenia. Powyższe symbole na mapie nieba w takiej konfiguracji – tworzą krzyż …

Co więcej, takie ustawienie gwiazd zwane A.i Tau, tworzy kręg 360 stopni, dzielący fazy roku na 90 stopniowe odcinki …

Rytuały astrologiczne, zostały przejęte od kultu Mitry oraz kultu Ozyrysa – pana wina, który pozwalał swoim wiernym, dzielić się swoim ciałem (bierzcie i jedzcie, oto ciało moje – mówi rytuał Ozyrysa).

Jan Chrzciciel, wywodzi się z kultu Anubisa (archont wody), Azaru, Lazarus, to dzisiejszy Łazarz ( archont koła życia natury ), Shu – Szu, to dziś Jeszua – chleb życia – pan / zbawiciel (archont powietrza) … alegoria, zmienia tylko wyznawanego przez lud bohatera, dostosowanego do regionalnej formy kultu …

Ra – Shu – duch wieje tam gdzie chce, chmury widzą co chcą – Księga umarłych, a może raczej biblia … Nie ważne kto czyta, ale kto czerpie z napisania tego zysk …

https://soundofthenwo.wordpress.com/2016/09/11/david-bowie-duchowy-uczen-aleistera-crowleya/

Kult krwi – wina, jest zbieżny z kultem karmy negatywnej, ponieważ poprzez ideologie krwi, pleni się gatunek zwierząt, powracających do życia, dzięki negatywnym postępkom.

Tylko świadome siebie jednostki, znające rytuał astrologiczny, mogą dopasować czas swojego ponownego przyjścia, do czasu otwarcia brązowej bramy … Znając dokładny czas przyjęcia na świat kolejnego potomka szamańskiego rodu, można odebrać, zamienić, porwać określonego noworodka, wychowując go według zasad rytualnych.

Ludzie w czerni – szamani z rodu Lewitów, szamani z miasta Ur i tysięce innych sitw, kontroluje kult-ur-ę cywilizacyjną, za pomocą teatralnych – magicznych – rytuałów – religijnych, wojennych (terror) ustrojowych, naukowych i alchemii psychologicznej (strach, poczucie winy), medycznej i farmakologicznej.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/15/cos-o-czym-nie-wiesz-a-tworzy-rozne-oblicza-ciebie-czyli-zagadka-ciemnej-niewidzialnej-warstwy-wszechswiata/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/26/porzadek-powtarzalnej-hierarchii-czyli-bogowie-i-karma-negatywna/

https://iluzjawladzy.wordpress.com/2016/12/14/wielka-13/

Papirusy, sławiańskie podania w tym Zędaszta -Wielka Awesta … to cząstki zdekonstruowanej Biblii, chrześcijaństwa, islamu … , to szamański porządek świata, oparty na astronomii i hierarchicznej strukturze władzy zwierzęcia na zwierzęciu … , ponieważ o wyższym stopniu człowieczeństwa, nie ma tu mowy …

Zapraszam do mojego domu tylko ogień oświecenia – gosta, świadomego swojej tożsamości gościa … , ponieważ gost w domu, bóg personalny innej istoty w domu …

Niech zostaną tylko ci, którzy mi ufają …

Bez złego oka …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wpz

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

Zbiórka na działanie Ligi Świata 2019/20 : https://zrzutka.pl/94z6z8 , https://paypal.me/dydymus