Prawo natury, a prawo naturalne, czyli czego nie wolno mylić w drodze do oświecenia

Prawo natury, a prawo naturalne, czyli czego nie wolno mylić w drodze do oświecenia

Dopóki prawo naturalne, będzie mylone z prawem natury, nie będzie prawdziwego człowieczeństwa, ponieważ ludzie, będę jak zwierzęta zagrodowe – tresowani, hodowani i tuczeni, przez inteligentne drapieżniki …

Dydymus

Prawo naturalne, nie jest prawem natury, ponieważ prawo naturalne, zostało skonstruowane na potrzeby istoty samostanowiącej, której umysł, przyjmuje wyższych aspekt logiczny, jakimi jest altruizm i samoograniczenie, podczas gdy prawo natury, jest prawem istot samostanowiących, nie posiadających wyższego czynnika logicznego.

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/10/08/rzad-i-iluzja-urzedu/

Zdekonstruowano te pojęcia, za pomocą wyalienowania ze świadomości ludzkiej – prawa naturalnego i zastąpienia go prawem natury, nazywanym obecnie prawem stan-owionym.

Korzystanie z prawa różnych stanów kastowych, zabiera człowieczeństwu równość i wolność w aspekcie samostanowienie i samoograniczenia.

Człowiek, któremu zabiera się wolność i równość, musi kombinować, starając się osiągną to, co ludzie lepszego stanu osiągają bez problemu, przez co znów wygrywa władza elit, wprowadzająca, zagubionych ludzi, na drogę – karmy negatywnej.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/26/porzadek-powtarzalnej-hierarchii-czyli-bogowie-i-karma-negatywna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/13/cyrograf-podpis-certyfikat-licencja/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/04/ukryty-obraz-prawdy/

Egoizm – stanów wyższych, żywi się naiwnością altruizmu, który został przeobrażony, w wyścig szczurów, pragnących wejść do raju, stworzonego przez ludzi – elitom władzy, hodującym ludzi w piekle rzeczywistości …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/11/18/czym-jest-pieklo/

Jeśli człowiek, nie stosuje się do wyższych zasad logicznych i moralnych, staje się zwierzęciem, kultywującym – kult-ur-ze prawa natury.

( Prawo Naturalne : Traktuj innych tak, jak Ty byś chciał być traktowany.

Złota reguła etyczna, czyli złota zasada wzajemności :

Ujęcie pozytywne:

Rób innym to, co byś chciał, żeby tobie robili.

Ujęcie negatywne:

Nie czyń innym tego, czego nie chcesz, by czynili tobie. )

Prawo natury, zmienia życie w rzeźnie wojny, ponieważ silniejszy manipuluje słabszymi, karmiąc się ich naiwnością, niewiedzą i strachem.

Prawo naturalne, odnosi się do jednokrotnego, wielowymiarowego doświadczenia i ewolucji duchowej wykorzystującej owo doświadczenie.

Prawo natury, odnosi się do płodzenia potomstwa, według zasad karmy negatywnej, niosącej za tym aspekt wiecznego życia fizycznego, w piekle wyzysku i żerowaniu silniejszego na słabszym.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/09/kim-jest-dziecko/

Początek dekonstrukcji, został oparty, na ideologii podziału, wojnie płci, kulcie libacji, strachu, posiadaniu, zawiści, zazdrości i pożądaniu, przez co człowiek porzucił swoją tożsamość, na rzecz zagubienia w zezwierzęcenonych stadach ludzi, goniących za przeróżnymi fetyszami.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/01/dekonstrukcji-poprzez-libatio/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2016/05/28/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu/

Dekonstuktor, rozbiera monolit, na różne czynniki prawdy i składa kłamstwo, z różnych niepasujących do siebie części, tworząc galopujące w amoku – utopie : wiary, małżeństwa, religii, polityki, pozycji, pragnienia, pożądania, zazdrości, tolerancji względem egoizmu, nieograniczających się ludzi …

Łamanie prawa naturalnego, to łamanie praw człowieka, dlatego elita, stara się stworzyć ze społeczeństwa – naiwne i wystraszone stada zwierząt hodowlanych, przetrzymywanych na kontynentach w monopolach państwowych – opartych na ideologii miast, szkół, szpitali, więzień, koszar, czy zakładów pracy …

( Wiesz, czym jest stolica – stolica, to stolec, tron monarchy lub biskupa.

Prawdziwe oblicze stolicy, dostrzeżemy w języku angielskim : capital, oznacza w staroangielskim : głowa do góry lub stojący na czele, z starofrancuskiego – caputa, czyli mała głowa.

Capital, to także kapitał ludzki, przełożony na fetysz mamona, którego szczerze loża masońska, nazywana państwowem lub korporacją … )

Iluzja prawa stanowionego, konstytucji, zabiera wam wrodzoną wolności oraz równość i oddaje wam część praw (w tym w formie licencji), użytecznych dla instytucji kontroli społecznej, nazywanej – legalną władzą …

https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/tajemnica-licencji.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/13/cyrograf-podpis-certyfikat-licencja/

Nie można nazwać czegoś legalnym, skoro łamie to prawa człowieka, oparte na równości, stanowiącej o aspekcie wolności.

Prawo natury wśród ludzi, stanowi podział społeczny, oparty na rzeźni wojny, mamonie, lichwie, licencji, spekulacji, hierarchii i edukacji, uśredniającej poziom intelektualny, za pomocą teorii autorytarnych, pozwalających żyć mniejszości, na koszt naiwnej i wystraszonej większość …

Jeśli pozwolisz, aby nakazem iluzorycznego prawa wyciągano na wierzch twoją tożsamość, to zostanie ona zabarwiona i podzielona pomiędzy ideologie tezy i antytezy, sterowanej trzecią siłą.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/08/08/kundabuffer-i-kundalini-czyli-ideologia-podzialu-trzeciej-sily/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/tag/trzecia-sila/

Życie zdekonstruowano od podstaw – zamiast równości i wolności, otrzymaliście równość i wolność elit, która od dawna, może żyć na wasz koszt, ponieważ, ktoś, kto zrezygnował z własnej równości i wolności, zrezygnował także z reszty swoich praw.

Nawet kradzież z rozbojem – nazwana została swego czasu : przywilejem, który dotyczy wybranych stanów, czyli kast hierarchicznych i najemnych. Zmieniają się nazwy władzy, ustroi, religii, tytułów … , ale zmiana fetyszy, nic nie zmienia w życiu niewolnika …

Pamiętajcie o jednym, jeśli władza tworzy prawo, które nie chroni życia, wolności i własności, to obywatele, mają prawo obalić owo prawo i stanowiące je władze, a jeśli władza, dalej jest chroniona przez najemników, to należy usunąć i władze i najemników, ponieważ prawo ma wspierać równość, aby mogła istnieć wolność jednostki.

Zmuszono was abyście przez strach, szanowali siłę i władze, lecz kto się nie boi i nie szanuje władzy zdobytej przez strach – zwycięża.

Nie dajcie zagłuszyć własnych sumienni i wypchnąć własnej tożsamości, po za własne jestestwo, ponieważ ideologia zabarwia zdobytą dusze, na kolor owej ideologi (religia, ustrój, polityka …), opartej na tezie i antytezie podziału, z którego można czerpać wieczny zysk prowadzący jednostki, do karmy negatywnej …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/afd

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://pomagam.pl/wpz

https://trueshopl.wordpress.com