Watykan, czyli kult kontroli płodności niewolników

Watykan, czyli kult kontroli płodności niewolników

Tylko dla świadomych dorosłych

Watykan, zwany stolicą apostolską, jest formą portu, do którego przybywają powracający do życia fizycznego niewolnicy, wplątani w wieczne koło – karmy negatywnej.

https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/prawo-admiralicji-floty-handlowej-czyli.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

Zmuszani do wojen, prowadzenia międzyrasowych rzeźni oraz religijnego i politycznego podziału tezy i antytezy niewolnicy i najemnicy, pracujący dla fetyszy, otrzymywanych od swoich panów, porzucają prawo naturalne, na rzecz prawa stanowionego.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

FullSizeRender_2

Czy, są dowody, na tego typu oskarżenia ?

Nazwa Watykanu, czyli stolicy apostolskiej, pochodzi od rzymskiego bóstwa Vagitanus – Vaticanus.

Vagitanus – Vaticanus

Vagitanus (także Vaticanus), to w mitologii rzymskiej, bóstwo opiekujące się pierwszym krzykiem dziecka po narodzinach.

Watykan, kontroluje negatywną karmę niewolników, najemników i panów, za pomocą ideologii państw, kast i karmicznego czasu (odejść i powrotów).

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/26/porzadek-powtarzalnej-hierarchii-czyli-bogowie-i-karma-negatywna/

Słowo vagitanus, pochodzi od słowa vagina, co oznacza pochwa. Watykan, jest umiejscowiony na wzgórzu (wzgórek łonowy) dedykowanym kultowi na cześć Boga płaczących (zawodzących, wyjących zwierząt) dzieci.

Wagitanus, został opisany w starożytnych księgach, jako ten, który dał podwaliny ludzkiej mowy.

Płacz dziecka, odnosi się do przywołania lub oznajmienia swego nadejścia – powrotu.

Oto jest nagi, na nagiej ziemi … ( kobiety rodziły kiedy na ziemi – matce ziemi … )

Hierarchia, czyli boscy funkcjonariusze, stworzyli Watykan w celu kontroli populacji ludzkiej i odnajdywaniu tych, którzy rządzili, rządzą i będą rządzić, kastowym piekłem.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/11/18/czym-jest-pieklo/

FullSizeRender_3

Boscy funkcjonariusze, to m.in. szamani i filozofowie, którzy stworzyli współczesną ideologie Watykanu.

Mowa tu, o takich szamanach i mistykach jak : Aulus Gellius, Augustyn z Hippony, czy nauczyciel duchowy Gelliusa i Augustyna, szaman zwany – Marcus Varro.

https://ligaswiata.blogspot.com/2018/03/poczatek-kontroli-spoecznej-czyli.html

Lechicki Ajusz

Wagitanus vel Waticanus, nasi także pierwotne imię lechickie – Ajusz.

Zanim na skale powstał Watykan, na początku drogi na wzgórze, stał ołtarz, na cześć szamana Ajusza, który stworzył ideologie pierwszego słowa – czyli ideologi będącej natchnieniem od Boga.

To natchnienie, nazwane zostało : pierwszym krzykiem, czyli Waticanus lub Wagitanus.

Najpierw powstaje pierwszy krzyk, więc wzgórze zostało nazwane pierwszym krzykiem po wyjściu z waginy – Watykanem.

Niemowlęta, w czasie narodzin wydają dźwięk – imitujący pierwszą sylabę słowa Vaticanus, czyli słowa określającego pierwszy krzyk.

FullSizeRender

Szaman Granovius i dekonstrukcja

Pomimo, że wzgórze nosiło imię Boga Vagitusa, nazwana je Vaticanus, ponieważ nowy – ideologiczny bóg, wydał tu swój pierwszy okrzyk.

Granovius, tłumaczy zmianę nazewnictwa, ordynarnością wyrażenia Vagitus (wulgarność klasycznej łaciny).

Augustyn, wspomina Vagitanus / Vaticanus trzykrotnie w Księdze 4, zatytułowanej – Miasto Boga.

” Motłoch rzymski bogów (turba deorum), musi zostać ucieszony wrzaskiem ideologii – jednego Boga.

Imiona bogów, mają swe funkcje ukryte w swych nazwach, dlatego też nazwa Watykanu, pochodzi od Boga Vaticanusa, który jest bogiem pierwszego ludzkiego okrzyku – vagitubus. ”

W Watykanie, można dostrzec wiele obrazów, rzeźb, płaskorzeźb … prezentujących dzieci, z otwartymi ustami (vagitu) oraz mnóstwo rzeźb bóstw, związanych z porodem …

FullSizeRender_1

Bóstwa urodzin i dzieciństwa

W starożytnych religiach, w tym w religii starożytnego Rzymu, uważano że bóstwa troszczą się o każdy aspekt poczęcia – ciąże, poród i rozwój dziecka.

Niektóre bóstwa, pełniły wyspecjalizowaną funkcje, dzięki czemu w późniejszych okresach, przełożyło się to na formy kontroli państwa nad dzieckiem, będącym formą kapitału danego kraju.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

Kontrola promuje lub wpływa na unikanie określonych działań kształtowanego przez państwa najemnika i niewolnika.

IMG_2979

Boskość chwili

Kontrola działań, nazywana była : boskością chwili. Jest, to eleganckie sformułowanie, na nieeleganckie działanie ideologów szamańskich.

Wspomina o tym rozległa literatura w języku greckim i łacińskim, do której dostęp posiadają tylko nieliczni, wytrwali adepci wiedzy prawdziwej – odpornej na podziały rodzące się ze specyfiki działania trzeciej siły.

Kontrolę nad matką i dzieckiem, opisuje na ten przykład grecki ciemiężcą – ginekolog Soranus z Efezu.

” Położne nie mogą być zanadto przesądne odbierając towar z portu karmy … Z powodu wielkiej śmiertelności noworodków (30-40%), każde, ręce do pracy, są potrzebne naszej ideologii … ”

024069F1-3D9A-4D74-81AD-04B82B7E2313

 

Rytuał ponownego przejścia

Rytuał przejścia lub ponownego przejścia, odnoszący się do narodzin i śmierci, miał kilka równoległych aspektów.

Narodziny dziecka w jednym wymiarze, śmierć człowieka w tym samym lub innym wymiarze, łączyła się niekiedy ze śmiercią rodzica w połogu i narodzin tegoż rodzica w tej samej chwili, w innym lub tym samym wymiarze …

Aspekt życia i śmierci, jest równorzędny i oba te kulty, istniały i istnieją obok siebie, od początku zrozumienia istoty użytecznej karmy negatywnej, z której hierarchia czerpie wieczysty zysk …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/09/kim-jest-dziecko/

IMG_2978

Tego typu ideologie, przyspieszały pozorne zmiany ustrojowe, na ten przykład :

Kiedy przy połogu zmarła Julia, córka Juliusza Cezara i żona Pompejusza, jej niemowlę zmarło kilka dni później, zrywając rodzinne więzi między ojcem a mężem i przyspieszając Cezarską Wojnę Domową, która zakończyła epokę Rzymskiej Republiki.

Niektóre praktyki rytualne, można scharakteryzować jako lękowe przesądy, ale religijna aura otaczająca poród, odzwierciedla wartość, umieszczoną w rodzinnej tradycji (mos maiorum), która łamała ludzką tożsamość i wiarę w wewnętrzną mądrość, wolnej jednostki .

IMG_2935

Dzieci, jako towar

Dzieci, jako towar ideologiczny, tworzący rynek ekonomiczny, były umieszczane na tych samych monetach, co Juno Lucina, czyli bogini porodu.

Te same obrazy gościły w sztuczne pogrzebowej, bowiem sarkofagi, przewidywały powrót za pomocą złej karmy, do piekła, życia fizycznego …

Co ciekawe, tylko użyteczne osoby, a więc dzieci po 10 roku życia, otrzymywały pełen pogrzeb rytualny (Parentalia).

Dzieci poniżej pierwszego tygodnia życia, nie były odnotowywane w rejestrze niewolników i dlatego też nie przysługiwały im formalne obrzędy.

Dlaczego ?

Ponieważ osoby takie, nie zostały skłonione do grzechu, tworzącego nić karmy negatywnej, przez co stawały się one bezużyteczne, dla systemu hierarchicznego.

IMG_2968

Bogowie łóżka małżeńskiego

Bogowie łóżka małżeńskiego (di coniugales), są również bogami poczęcia.

Juno, jeden z trzech bóstw triady Kapitolińskiej, przewodniczy także związkowi i małżeństwu, ponieważ poprzez zwierzęcą kopulacje, tworzy się tania siła robocza …

https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/09/inicjacja-rytualna-zwana-slubem-czyli.html

Dookoła Juno, znajdowała się horda mniejszych bóstw, do który odwoływano się z prośbą o sukces w poczęciu i porodzie.

Na ten przykład :

Jugatinus, jest bogiem małżeństwa – ” aby dołączyć do stada, wyjść za mąż i przerwać jarzmo samotności. ”

IMG_2962

Cinxia, odpowiada za sznur / pas cnoty, który symbolizuje wierność i niewinność panny, pragnącej wyjść za mąż, pas musi być przypięty i zawiązany (cinctus vinctusqe) wokół niej. Co ciekawe, odnosi się to także, do węzła Herkulesa, który musiał być zawiły i trudny do rozwiązania.

Augustyn, nazywał tę boginię Virginiensis (virgo, „dziewica”), wskazując, że zerwanie więzła, jest symboliczną utratą dziewictwa.

Cinxia, była obecna także w czasie nocy poślubnej, ponieważ mężczyzna, który spłodzi dziecko, usuwa swój własny pas (cinctus) i wiąże go (cinxerit) wokół pasa zapłodnionej kobiety.

Co ciekawe pomimo, że rytuał jest rytuałem patriarchalnym, to odnosi się on do matriarchatu, w następującym zapisie :

Po zapłodnieniu, mężczyzna powinien uwolnić kobietę, z własnego pasa cnoty i odejść. Co więcej, kobiety, które straciły dziecko w trakcie porodu, zobowiązane były do noszenia węzła (pas z futra owcy, karmionej przez wilka) na swoim brzuchu, przez kolejne 9 miesięcy.

https://ligaswiata.blogspot.com/2018/05/creatrix-bog-czyli-vagina.html

IMG_2967

Subigus, jest bogiem (deus), który sprawia, że ​​oblubienica, oddaje się swojemu mężowi.

Nazwa wywodzi się od czasownika subigo, subigere, aby sprawić, by wybrana stała się podporządkowana i oswojona oraz użyta, jako aktywna rola w stosunku płciowym.

Prema, jest boginią natarczywego aktu seksualnego, jej nazwa pochodzi od czasownika primo, primere – nadużywanie.

Chociaż czasownik zazwyczaj opisuje męską rolę w akcie seksualnym, do Augustyn, nazywa Preme – boginią matką – dea Mater.

Inuus, falliczny bóg nazywany także : Mutunus Tutunus i Pertunda umożliwiają penetrację seksualną.

Inuus, utożsamiany jest z Faunusem, ucieleśnia ssący impuls do „kojarzenia”.

Kult Mutunusa był związany ze świętą fascynacją. Obaj ci bogowie, są wymieniani – poza litanią poczęcia.

Pertunda, jest kobiecą personifikacją czasownika pertundere, „przeniknąć”, i służy wywoływaniu boskiej mocy specyficznej dla tej funkcji – przenikania nasienia w ciało …

IMG_2960

Janus

Janus, ze skierowaną do przodu i tyłu głową, jest bogiem drzwi i korytarzy, ale jaka jest jego rola w prokreacji ?

Janus, otworzył dostęp do generatywnego nasienia, które zostało dostarczone, przez Saturna, boga zasiewu.

Consevius lub Deus Consevius, jest bogiem propagacji i unasienniania (od conrerere, „siać”). Jest to tytuł Janusa, jako boga stwórcy lub boga początków.

Liber Pater, upoważnia mężczyznę do uwolnienia nasienia, podczas gdy Libera robi to samo u kobiety, która uważana jest również za przyczynę powtstania seminy – nasienie.

Mena lub Dea Mena z Juno, zapewnia przepływ menstruacyjny, który jest przekierowywany do karmienia rozwijającego się dziecka.

Fluonia lub Fluvionia, od fluo, fluere, „płynąć”, jest formą Juno, która zatrzymuje odżywczą krew w łonie matki.

IMG_2961

Kobiety uczestniczyły w kulcie Juno Fluonia, ponieważ powstrzymywała ona przepływ krwi (tj. Menstruacje) w akcie poczęcia.

Juno, jest w rzeczywistości materią, z której stworzona jest kobieta.

Alemona, odżywia zarodek i jego wzrost w macicy.

Vitumnus, nadaje płodowi vita, czyli życie – zasadę życiową – moc życia.

Można nazwać to żywym stworzycielem, stwórcą życia i łączy go z Sentinusem.

Zarówno Witumnus, jak i Sentinus były nazwami, które skupiały się na funkcjach, wnoszonych przez prabyt Jowisza, do życia człowieka.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

Sentinus lub Sentia, dają człowiekowi poczucie zmysłu percepcji zmysłowej – wrażliwość (sensus).

IMG_2965

Parki, to trzy boginie losu (tria fata):

Nona, Decima i Parca (w liczbie pojedynczej – Parcae), znane są również, jako Partula w odniesieniu do narodzin.

Nona i Decima, określają właściwy czas na urodzenie kolejnego karmicznego wcielenia człowieka, zapewniając ukończenie dziewięciomiesięcznego okresu (dziesięć (X) w rzymskim wydaniu) wtłaczania części wielowymiarowej duszy w fizyczne ciało.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/06/27/kim-ja-jestem/

Parca lub Partula nadzoruje proces narodziny, jako początek życia oderwanego od ciała matki.

W momencie narodzin lub zaraz po tym, Parca stwierdza, że ​​nowe życie będzie miało granicę, a zatem jest także boginią śmierci zwaną Morta (śmiertelnik).

Profatio Parcae, „proroctwo z Parca”, określa dziecko, jako istotę śmiertelną, która nie będzie posiadała indywidualnego przeznaczenia – wyższego rzędu, ponieważ niewolnik, jest tylko niewolnikiem.

IMG_2963

Juno, czyli Diana

Podstawowym bóstwem, przewodniczącym i administrującym dostawą karmicznych niewolników, była Juno Lucina, która w rzeczywistości, była ukrytą formą Diany, dostosowaną do nowych czasów.

( Życie niewolnika, to wiecznie zaciśnięty pas, sznur i więzy (różnie rozumiane – prawo, małżeństwo, praca, stroje rytualne, zawodowe …) … okupujący brzuch, włosy, ręce … Człowiek wolny, mógł rozpiąć trapiące go sznury, pasy i więzy, uciekając od magicznej dyscypliny w relaks własnego bytu.
Nawet dziecko nosiło i nosi po dzień dzisiejszy – rytualne pieluszki. (Pierwowzór – terakotowe galijsko – rzymskie).)

Egeria, to nimfa, otrzymująca ofiary od ciężarnych kobiet w celu wydostania (egerere) się z nich dziecka.

IMG_2957

Postverta i Prosa, zapobiegają poronieniu w czasie porodu.

Diespiter (Jowisz), przynosi dziecko w kierunku światła dziennego.

Lucina, prowadzi, wprowadza dziecko do kręgu światła (luks, lucis).

Vagitanus lub Vaticanus, otwiera usta noworodka na jego pierwszy krzyk.

Levana, unosi dziecko, które po urodzeniu zostało uroczyście umieszczone na ziemi w symbolicznym kontakcie z Matką Ziemią.

(W starożytności klęczenie lub kucanie, było powszechną pozycją rodzenia.)

IMG_2959

Matriarchalny rytuał narodzin

Położna przecina pępowinę i przedstawi (ponieważ karma negatywna – ściąga obcego rodzicom demona) noworodka matce – ta scena, jest często przedstawiana na sarkofagach.

Babcia lub ciotka wtula niemowlę w ramiona matki – nauczycielki, a ta palcem pokrytym śliną, masuje czoło i usta przybysza, rytualnym gestem, mającym za zadanie odpedzenia złego oka.

Statina (także Statilina, Statinus lub Statilinus), nadaje dziecku sprawność fizyczną lub prostoliniowość, a jego ojciec podtrzymuje ją, aby uznać swoją odpowiedzialność za jej podniesienie.

Niechciane dzieci, były podrzucane w świątyni w Pietas lub w Columna Lactaria. Noworodki z poważnymi wadami wrodzonymi, mogły być utopione lub zgniecione.

IMG_2942

Luciana – Lucifer – Diana

Lucina, jako tytuł bogini narodzin, jest zwykle postrzegana jako metafora do sprowadzania noworodka do światła (luks, lucis).

Luces, liczba mnoga („światła”), może oznaczać „okres światła, godziny światła dziennego, lub dni przepełnione światłem”.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/04/05/tajemnica-o-swiecenia-cz-2/

Diespiter, „ojciec dnia”, jest zatem jej męskim odpowiednikiem; jego imię jest traktowane jako odpowiednik Jowisza, natomiast razem, są odpowiednikiem równowagi męsko – żeńskiej …

Diespiter, jest również w literaturze łacińskiej identyfikowany z władcą podziemi – Dis pater.

Funkcje chtonicznych bóstw, takich jak Dis (lub Pluton) i jego małżonka Proserpina, nie ograniczają się do śmierci; ponieważ często zajmują się płodnością rolniczą i kreacjs pożywienia przeznaczonego dla podtrzymania życia.

IMG_2949

Rośliny, przeznaczone do konsumpcji, wyrastają z nasion ukrytych w ziemi.

W tajemniczych religiach, boska para przewodniczy nad narodzinami lub odrodzeniem duszy w kolejnych (za) światach.

Mana Genita

Mroczna bogini Mana Genita, była tak jak Hecate, odpowiedzialna za narodziny, jak i śmierć niemowlaków.

W przeciwieństwie do ogromnej większości bóstw, zarówno boginie urodzeniowe, jak i bóstwa z podziemi, otrzymywały ofiary w porze nocnej.

Wszystko to kojarzy się z ciemnością ziemi, wszechświata i łona … z którego pojawia się pokarm, istnienie i człowiek … witany światłem narodzin …

IMG_2952

Bogini Candelifera, czyli Ta, która nosi świecę, odpowiada za sztuczne światło w czasie nocnego połogu.

Według Plutarcha, światło symbolizuje narodziny, ale świece, można uważać za symbol rozpalenie życia.

Candelifera, może być również patronką światła edukacji młodych niewolników. W szkółkach, lampy oświetlały święte obrazy i odpędzały wolnomyślicielstwo, uważane za dar demonów …

Gello – Ghoul (grecki: Γελλώ), w mitologii greckiej, to żeński demon lub revenant, który zagraża cyklowi reprodukcyjnemu niewolników, powodując bezpłodność, spontaniczne poronienia i umieralność niemowląt.

W czasach bizantyjskich gelloudes (γελλούδες) uważany był za klasę istot. Kobiety uważane za demoniczne, mogły stanąć przed sądem lub być poddane egzorcyzmom.

IMG_2953

Narodziny

Gdy dziecko pojawi się już w świetle dnia, w drugim tygodniu jego życia, rozpoczynano wprowadzanie w jego nowe życie – wiele rytuałów.

Przyjaciółki matki składają jej gratulacje, a następnie …

Trzy bóstwa – Intercidona, Pilumnus i Deverra – zostały przywołane, by odepchnąć Silvanusa, dzikiego leśnego boga drzew, w tym celu: trzej mężczyźni zabezpieczali domowników w domu, nowo narodzonego dziecka.

Owi mężczyźni, każdej nocy, uderzali w próg (limen – liminalność) toporem, a następnie młotkiem i zamiatali powstałe w ten sposób odpryski drewna.

Następnie na etruskim lustrze malowano scenę w której Uni (Juno) karmi dorosłego już Hervego (Herkulesa), aby ten osiągnął nieśmiertelność karmy negatywnej.

W atrium domu ustawiono łóżko dla Juno i stół dla Herkulesa. W mitologicznej tradycji helleńskiej Juno próbowała zapobiec narodzinom Herkulesa, co wynikało z niewierności Jowisza. Dorosły Harve, zyskał swoją boską naturę i nieśmiertelność, poprzez picie mleka Uni vel Juno, za sprawą negatywnej karmy, którą został obarczony za taki niemoralny – czyn.

IMG_2973

Intercidona, zapewnia siekierę, bez której drzewa nie mogą być ścinane i kształtowane (intercidere).

Pilumnus lub Picumnus, udzielają ludziom tłuczka, młotka, niezbędnego do wytworzenia mąki z ziarna.

Deverra, podaje ludziom miotły.

Juno w swoim łóżku reprezentuje matkę karmiącą.

Hercules, reprezentuje dziecko, które wymaga karmienia.

Rumina, promuje ssanie. Ta bogini promuje także kult libacji – mleka.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/01/dekonstrukcji-poprzez-libatio/

Pope Benedict XVI leads his Wednesday general audience in Paul VI hall at the Vatican

 

Praenomen

Nundina, przewodniczy nad dies lustricus, czyli dniem oczyszczenia.

Dzień oczyszczenia, wyplenia w dziecku, ostatnie wspomnienia z poprzedniego wcielenia, ponieważ tegoż dnia, dziecko otrzymuje nowe imię (praenomen).

Dzieje się to 8 dnia życia dziewczynki i 9 dnia życia chłopca (pępowina odpada 7 dnia – ostatni akt połączenia z matką i portem docelowym – najpierw niewolnik, jest rośliną, stając się później zwierzęciem hodowlanym), dzieje się tak, ponieważ samica wcześniej dorasta i osiąga dojrzałość płciową i doskonałość cielesną.

Własne imię, to własny los – był to dzień uczty – rozdzielenia rodziców od dziecka przechodzącego na własność państwa …

W dniu dies lustricus, przywoływano Fata Scribunda.

Fata, to Pisemne Losy, co odnosi się do ceremoni spisania przez władze imienia dziecka, jako własności.

Dzień pisemnych losów, to dzień inauguracji i narodzin niewolnika, dla państwa.

AA127FB8-8BE1-4013-B4AB-F193B962D636

Rozwój niewolnika

Tylko dzieci elit, niestawały się własnością państwa, bowiem same państwem były i posiadały własnych niewolników.

W dobrze sytuowanych gospodarstwach domowych dzieci były pod opieką pokojówek.

Oczekuje się, że matka nadzorująca nad personelem przedszkolnym, będzie czuwać nad jakością opieki, edukacji i dobrego samopoczucia dzieci.

Idealnie było, gdy ojcowie, wogóle nie interesowali się niemowlętami.

Pielęgniarki – niewolnice, mogą składać własne bezkrwawe ofiary bóstwom, które chroniły i sprzyjały rozwojowi dzieci ich państwa.

Większość nauczających bogów, to kobiety, być może dlatego, że same, były uważane za boskie nianki.

Bogowie, którzy zachęcają do mówienia, są jednak płci męskiej. Akcja mowy, tworzy reakcje nauki …

Zdolność poprawnego mówienia, była cechą charakterystyczną dla elitarnego obywatela.

Chociaż kobiety były podziwiane za mówienie perswazji, to oratorami byli tylko mężczyźni.

IMG_2982

Potina (Potica lub Potua) od rzeczownika potio, w niektórych wydaniach źródłowych górowało imię Bobesia – umożliwiała dziecku picie.

Edusa, od czasownika edo, edere, esus, „jedz”, znana także jako Edulia, Edula, Educa, Edesia itp., Umożliwia dziecku przyjmowanie pokarmu.

Różnice w jej nazwie mogą wskazywać, że jej koncentracja na funkcjach była wąska, ale jej nazwa nie ustabilizowała się; była przede wszystkim boską siłą, która miała być przywoływana ad hoc do określonego celu : jedzenie konkretnych rzeczy, pokarmów stałych …

Ossipago, buduje mocne kości; prawdopodobnie tytuł Juno, w połączeniu z ossi, pango i pangere – tworzy zasadę – wstaw, popraw, ustaw niewolnika, spełniającego swoją życiową role.

IMG_2954

Carna, wytwarza silne mięśnie i broni narządów wewnętrznych przed czarownicami lub strzygami.

Cunina, chroni kołyskę przed wrogą magią.

Kuba, pomaga dziecku przejść od kołyski do łóżka.

Paventia lub Paventina, pozwalają od dziecka unikać strachu (pavor).

Peta, widzi „swoje pierwsze pragnienia”.

Agenoria, nadaje dziecku zdolność do aktywnego życia.

Adeona i Abeona, monitorują nadejście i wychodzenie dziecka z ciała matki.

Interduca i Domiduca, towarzyszą dziecku, wychodzącemu i wracającemu do domu.

Catius pater, czyli ojciec Catius, jest wzywany do ostrzenia umysłów dzieci, gdy rozwijają się intelektualnie.

Farinus, umożliwia mowę.

Fabulinus, podpowiada pierwsze słowa dziecka.

Locutius, umożliwia mu tworzenie zdań.

Man („Umysł”) zapewnia mu inteligencję.

Volumnus lub Volumna, udziela dziecku woli czynienia dobra.

Numeria, daje dziecku możliwość liczenia.

Camena, pozwala mu śpiewać.

Muzy, potrafią docenić sztukę, literaturę i naukę.

Dzieci elit, nosiły praetekstę togi, z purpurową opaską, która oznaczała ich nienaruszalną świętość, oraz amulet (bulla), aby odeprzeć wrogość.

https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/prawo-admiralicji-floty-handlowej-czyli.html

https://ligaswiatavideo.wordpress.com/2017/04/20/prawo-morskie-i-panstwo-handlowe/

IMG_2948

Cokolwiek was otacza, kontroluje was dla dobra elit i ich cywilizacji kult-ur-alnej, wprowadzającej ludzi w wieczne koło karmy negatywnej.

Możecie wierzyć w utopie licznych fetyszy : mamona, religii, ustroju, tytułu, stanu … ale tylko samostanowienie i samoograniczenie uczyni was równymi i wolnymi …

Żadna ideologia, w tym ideologia państwa, autorytetu, stolicy, władzy … nie pozwoli wam dojrzeć koloru własnej duszy, bowiem dusza ma tylko wtedy wartość, gdy odpiera tradycje, opartą na w/w pseudo wartościach, które zabarwiają, wywleczoną na zewnątrz tożsamość, na kolor podziału tezy i antytezy.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/08/08/kundabuffer-i-kundalini-czyli-ideologia-podzialu-trzeciej-sily/

Kreująca tezę i antytezę, trzecia siła, pozwala kierować masami za pomocą w/w ideologi, ponieważ zabarwiona na kolor w/w tezy lub antytezy dusza, sama kreuje rozwój iluzji utopii, tworzonej na sile podziału rodzącej nienawiść, upór, zemstę, amok, czy fanatyzm …

Uważajcie na to, w co wierzycie i na to, gdzie zlokalizowana jest wasza wiara …

Trzecia siła tworzy supermocarstwa, to teza i anteza, rodząca mniejsze elementy strachu utkwionego w podziale regionalnym, kulturowym, religijny, ekonomicznym, ponieważ są to fetysze ,mające określony cel istnienia …

IMG_2937

Usunięcie kult-ur-y cywilizacji, jest pierwszym krokiem do odbudowy ludzkiej tożsamości.

Ci, którzy mają krew oznaczoną symbolem – boją się tych, którzy są z ich rasy, ale występują przeciw ich działaniom …

Człowiek, jest jak wąż, każde narodziny, to nowa skóra, która obleka jedną jedyną dusze rozdzieloną pomiędzy wiele światów …

Przestawienie Bogów, jako węży, uwypukla alegorię życia wiecznego w wielu wcieleniach – egoistycznych skórach, odziewających duszę.

( bogowie zamiast, skór zmieniają też pióra kiedy ich reprezentantem jest ptak, lub sierść, kiedy reprezentują ich psy, koty, konie … )

Wszystkie tajemnice, są przedstawione waszym oczom, jako zdekonstruowane alegorie, które autorytety tłumacza wam w niewłaściwy sposób, aby niewolnik nie posiadał wiedzy pana.

Przewaga dzięki wiedzy, pogłębiana jest poprzez strach, podział i manipulacje, dążąca do wytworzenia społecznej ignorancji i uśrednienia poziomu umysłowego niewolników.

IMG_2971

Jeśli nie wierzysz w siebie, swoją równość oraz wolność, przestajesz też wierzyć w Boga personalnego, a wtedy wyciągnięta na wierzch tożsamość szukająca wrażeń i idoli, zostaje zabarwiona na kolor podsuniętej, przez autorytet – ideologii, tworzącej tradycje wiary, podziału i nakazu …

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
https://pomagam.pl/dydymus
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://pomagam.pl/wpz
https://trueshopl.wordpress.com