Tajemnica o-świecenia, cz.2

Tajemnica o-świecenia, cz.2

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2018/04/tajemnica-o-swiecenia-cz1.html

Jestem, w centrum tego wszystkiego …

Z każdej czerni, można stworzyć iluzje koloru …

Oświecenie, rodzi się wraz z nami, potem jest hańbione i ośmieszane przez stada chorych psychicznie – zdekonstruowanych małp – udających dorosłych, lekarzy, nauczycieli, polityków, księży, kolegów, czy przyjaciół …

file25

Ludzie, zamiast iść drogą własnego wnętrza, starają się zadowolić wszystkich, poprzez wpojone im standardy zachowań i postępowań cywilizacyjnych, stawiających wyżej hierarchię i grupę społeczną, od jednostki – to użyteczne, zagrażające waszej równości i wolności -kłamstwo …

Gdyby ludzie, rozbiegli się po świecie opuszczając liczne – jaskinie platońskie, zwane państwami, to te – świeciłyby pustkami, a elity nie miałyby wiernych, tak chętnie oddających swoje ręce do kontrolującej ich pracy i wojny służebnej, a wszystko to, za koraliki fetyszy bez wartości …

Każdy z was, ma szanse wyjścia z jaskini platońskiej, królestwa wiecznego ognia, cieni iluzji i ciemności … i jeśli uda się tobie wyzwolić z kajdanów zniewolenia cywilizacyjnego i lustrzanych stereotypów – opisujących życie, jako twór egocentryzmu – będziesz naprawdę równy i wolny.

Jezus, jak już wiecie, jest wielowymiarową alegorią, opisującą wiele ustandaryzowanych ludzkich zachowań, medycznych zawiłości oraz astrologicznych dogmatów …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/04/15/ego-i-samo-ukrzyzowanie/

https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2017/08/28/zacmienie-czarna-gwiazda-oraz-je-ze-us-czyli-rytual-plodnosci-i-odrodzenie/

file-2

Podobnie rzecz ma się do rezurekcji, ponieważ zmartwychwstanie, reprezentuje oświecenie istoty ludzkiej, wychodzącej z ciemnej jaskini platońskiej …

Człowiek oświecony, nie boi się śmierci, nie potrzebuje już ciała i rzeczy, lecz staje się twórcą na skutek ewolucji duchowej.

Oświecenie, to wiara, we własną mądrość, ewolucje duchową …

Wychodzisz z jaskini i pokonujesz strach przed śmiercią, która dla osoby o-święconej – nie istnieje, ponieważ życie, jest etapem gromadzenia doświadczeń życia fizycznego na płaszczyźnie, różnych wymiarów istnienia …

Dopiero po śmierci ostatniego nosiciela, może narodzić się kompletna istota ascendentna, której rozproszone w iluzji wymiaru, czasu i przestrzeni – cząstki, łącza się na powrót w całość … tworząc własny wszechświat, poprzez pryzmat doświadczeń fizycznych …

file5

Człowiek, jako centrum wszechświata

W samym centrum tego wszystkiego, są twoje oczy … w których czerni, kreuje się mikrokosmos, będący częścią wszechświata, wszystkich twoich wcieleń, żyjących w różnych wymiarach, czasach i alternatywach, tych idei …

Jestem częścią i całością, wszystkiego, co powstało w szyszynce i czerni macierzy twoich oczu … wszystko, co dostrzegasz, tworzone jest na bazie bio-fotonów i leptonów – punktów rozciągniętych w przestrzeni – macierz – iluzji życia fizycznego.

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2018/03/tozsamosc-biofotony-i-pole-leptonowe.html

Trzecie oko, kończy się w czerni nerwu wzrokowego, które tworzy twój dualny mikrokosmos …

Zaćmienie

Alegorią trzeciego oka, jest połączenie księżyca ze słońcem, zwane zaćmieniem …

Podobnie zachowują się obie półkule twojego mózgu, ponieważ jedna jest słońcem, a druga księżycem (lewa półkula, w której znajduje się szyszynka) …

file21

Metafora ciemnej nocy duszy

Alchemia, przerodziła się wraz postępem idei nauki m.in. w psychologię, która określa ten stan – metaforą ciemnej nocy duszy, następuje to wtedy, kiedy słońce ludzkiego altruizmu, spotyka się z cieniem dekonstrukcji wynikającej ze strachu, przed brakiem akceptacji środowiska, która przybiera postać grupowej zarazy, zwanej społeczeństwem.

Powstaje wtedy egoizm zaćmienia i zaślepienia, a nawet oślepienie, ponieważ ludzki ,mózg, nie jest wstanie zrozumieć tego, co się ukrywa za ciemną tarczą manipulacji, jego wnętrzem …

Nigredo, czyli rozkład za życia

Sztuczny mrok w alchemii i psychologii, nazywany jest – nigredo …

To dziwne zaćmienie, otumanienie, proponuje mam zamiast oświecenia – poszukiwanie czegoś, co nie istnieje, a jest nazywane kamieniem filozoficznym, którego cząstki rozsiane, są w różnych formach nauki, edukacji, religii, polityki i bezużytecznej pracy …

Nigredo, lub jak wolicie ciemność, w alchemicznym dialekcie oznacza rozkład … i właśnie tego doświadczają kolejne pokolenia zaślepionych różnymi ideami – ludzi …

Ci, błąkający się bez celu ludzie, są penetrowani, poprzez przychodzący z zewnątrz ogień podziału, który trawi ich i tworzy emocje, rozdzielające stada, na zwolenników tezy lub antytezy …

( Fosfor zwany mentalnym piekłem, tli się w ludzkim organizmie, podburzany emocjami … ale o tym za chwile …)

file2

Zetknięcie ledwo tlącego się wewnętrznego ognia z aktywnym ogniem, pochodzącym z zewnątrz, powoduje gnicie i wewnętrzne wypalanie … tak reedukuje się człowieczeństwo, dążące do pierwotnej, wystraszonej, zwierzęcej materii … przybierającej formę grupowej wiary pod wpływem strachu.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/10/23/zyjesz-czy-ploniesz/

Proces ten, nazywam się w alchemicznym slangu – gotowaniem duchów lub gotowaniem duszy w piekle fałszywych dogmatów.

Jakubowa drabina

Do o-świecenia, prowadzi alegoria jakubowej drabiny, której celem jest, osiągniecie wiedzy kompletnie o funkcjonowaniu i pochodzeniu ludzkiego ciała i duszy.

Tylko osiągniecie wiedzy całkowitej, tworzy mądrość wnętrza. Nic, co przychodzi z zewnątrz, nie jest prawdziwe, a wszysyko czego potrzebujemy do osiągnięcia o-świecenia – znajduje się w naszym wnętrzu …

Dziecko, musi być wprowadzane w świat swego ducha, już w wieku 4 lat, aby nie przyjmowało wiedzy ideowej – iluzorycznej, alternatywnej, z zewnątrz.

file17

Boskie wzgórze

Aby stać się o-święconym, musimy dojść do kolejnej alegorii, nazywanej boskim wzgórzem, co odłącza nasz umysł od materii fizycznej.

Siódmy – ostatni stopień naszej wędrówki i zjednoczenia zmysłów, pozwala nam korzystać z biblioteki snów i myśli, innych naszych wcieleń w innych wymiarach …

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2018/03/kreacja-rezydentna-i-uniwersalna-duszy.html

Drogę o-świecenia, ukryto w licznych alegoriach rytualnych i słowach, których wydźwięk, prowadzi was po bagnach religijnych, kultach i okultyzmie świeckim …

Łańcuch Jowisza

Masoni, ukryli wiedzę w siedmiu stopniach, siedmiu krokach Mitry, siedmiu ramionach menory, siedmiu kulach planet, w siedmiu krokach, zwanych ukrytą tajemnicą łańcucha Jowisza.

I tutaj, również sięgamy po biblijną alegorię :

10 Kiedy Jakub wyszedłszy z Beer-Szeby wędrował do Charanu, 11 trafił na jakieś miejsce i tam się zatrzymał na nocleg, gdy słońce już zaszło. Wziął więc z tego miejsca kamień i podłożył go sobie pod głowę, układając się do snu na tym właśnie miejscu. 12 We śnie ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba, oraz aniołów Bożych, którzy wchodzili w górę i schodzili na dół. 13 A oto Pan stał na jej szczycie i mówił: «Ja jestem Pan, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, oddaję tobie i twemu potomstwu. 14 A potomstwo twe będzie tak liczne jak proch ziemi, ty zaś rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i na południe; wszystkie plemiona ziemi otrzymają błogosławieństwo przez ciebie i przez twych potomków. 15 Ja jestem z tobą i będę cię strzegł, gdziekolwiek się udasz; a potem sprowadzę cię do tego kraju. Bo nie opuszczę cię, dopóki nie spełnię tego, co ci obiecuję». 16 A gdy Jakub zbudził się ze snu, pomyślał: «Prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem». 17 I zdjęty trwogą rzekł: «O, jakże miejsce to przejmuje grozą! Prawdziwie jest to dom Boga i brama nieba!» 18 Wstawszy więc rano, wziął ów kamień, który podłożył sobie pod głowę, postawił go jako stelę i rozlał na jego wierzchu oliwę. 19 I dał temu miejscu nazwę Betel. – Natomiast pierwotna nazwa tego miejsca była Luz. – 20 Po czym złożył taki ślub: «Jeżeli Pan Bóg będzie ze mną, strzegąc mnie w drodze, w którą wyruszyłem, jeżeli da mi chleb do jedzenia i ubranie do okrycia się 21 i jeżeli wrócę szczęśliwie do domu ojca mojego, Pan będzie moim Bogiem. 22 Ten zaś kamień, który postawiłem jako stelę, będzie domem Boga. Z wszystkiego, co mi dasz, będę Ci składał w ofierze dziesięcinę».

(Stopnie uniwersalne – masoneria błękitna, od 1° do 3°, kapitularne – masoneria czerwona, od 4° do 18°, filozoficzne – masoneria czarna, od 19° do 30° oraz administracyjne – masoneria biała, od 31° do 33°. Teraz popatrz na flagi państw – jaskiń platońskich, ich kolory, to kolory rytualne …

Poszczególne systemy wielostopniowe nie różnią się między sobą w ten sposób, że im więcej stopni, tym większe oświecenie, tym głębsze wejście w istotę masonerii, mówiąc inaczej, ktoś, kto posiada 33° stopień w systemie RSDiU nie musi być “bardziej wtajemniczony” w istotę masonerii niż ktoś, kto posiada stopień 7. w systemie francusko-modernistycznym.

Liczba stopni rytu oznacza na ile odcinków została rozłożona lub pocięta droga do pełni masońskiego światła. Jeśli porównamy stopnie rytu do stopni schodów, możemy to przedstawić w ten sposób, że wchodząc po stopniach rytu małostopniowego musimy robić kroki dłuższe, gdyż stopnie są bardziej strome niż w systemie wielostopniowym.)

file7

Bóg, jest zawsze z wami, bóg jest w was, ponieważ, każdy z was posiada szyszynkę – dom Boga – personalnego, który na bierząco, kreuje spostrzegany za pomocą zmysłów – mikrokosmos, darzący do zdobywania doświadczeń, na macierzy interakcji, zależnej od czasu, przestrzeni i wymiaru.

Zauważ czytelniku, że religia zakazuje łączenia umysłu wiernego za życia z niebem, ponieważ tak zwane niebo, to nic innego jak o-święcony kontakt duszy z innymi wielowymiarowymi jej częściami … robili to m.in. prorocy, stygmatycy …

Monopol na oświecenie, mają tylko ci, którzy czerpią z tego wymierny zysk … czerpany wprost z waszej niewiedzy i strachu przed nieznanym …

To jest grzech, który opisuje m.in. Dante, za pomocą licznych alegorii w boskiej komedii …

Kiedyś, te alegorie docierały tylko do oświeconych członków tajnych bractw, dziś, dzięki tej i innym publikacjom ligi świata – trafiają one do każdego, kto chce, wyrwać się z jaskini platońskiej …

Co mówi Dante ? Dante, mówi to, co my od lat, sen i wolne marzenia oraz spójność myśli, słów i działań, tworzą wgląd w inne wymiary poprzez zrozumienie ideologii podobnych światów i zachodzących w nich dziwnych, nieraz niezrozumiałych z punktu widzenia naszej rzeczywistości rzeczy.

file9

Wraz z biegiem czasu, można mieć wpływ na inne światy, tak jak i one mają wpływ na nasz wymiar.

Dlaczego tak się dzieje ? Ponieważ, gdy w innym wymiarze zdobyliśmy już jakieś doświadczenie, to w tym wymiarze, nie jest już one potrzebne … dlatego warto kontrolować inne wymiary, aby wpływać na swój mikrokosmos …

Zacząłem swoją przygodę z o-świeceniem, w wieku niespełna czterech lat, wymaga to umiejętności odzielenia iluzji świata zewnętrznego, od życia rzeczywistego, na którym opieramy swe oświecenie i kreacjonizm …

Elity, kapłani, księża, książęta … tego zmanipulowanego świata, nie chcą, aby prawda wyszła z procesu zaćmienia, ponieważ utrata strachu, przełożyłaby się na koniec ideologii władzy człowieka nad człowiekiem …

Książęta, przeklną każdego, kto odkryje tajemnice tego świata, ukryte w różnych alegoriach … Każdy wierzący, żyje w strachu, aby nie być przeklętym przez hierarchie bogów, kontrolujących wasz śmieszny hierarchiczny świat …

Władcy, pseudo sprawiedliwości, chcą kontroli, nazywając karanie nieposłuszeństwa wobec władzy sądem bożym, w którym niszczy się idee wolności i równości, bowiem człowiek karze i kontroluje innego człowieka …

Czy, tym jest sąd Boży, czy człowiek, może udawać sędziego, posłańca Boga, lub samego Boga ?

Nie może, bowiem bóg, jest w każdym z nas, bóg nie jest ideą, za pomocą której, można kreować władze, strach, kare i kontrole …

http://samostanowienie.blogspot.com/2018/03/czarne-marsze-czyli-jak-niewolnikom.html

file10

Orzeł i Jowisz

Orzeł (vel anioł) w dziele Dantego odgrywa ważna role, ponieważ orzeł, jest symbolem Jowisza, a tym samym, jest symbolem jakubowej drabiny.

Jednakże. W czasach pierwszych filozofów, synów tyranów, to, co było nazywane drabiną do oświecenia, nazwano poprzez dekonstrukcje – schodami do nieba – dla szlachetnych królów i królów ziemi, którzy wam tą ziemie przez prawo strachu – ukradli i rozdzielili pomiędzy siebie.

Wracamy do Fosforu, czyli jak buduje się piekło siarką pachnące

Głównym atrybutem ludzkiego dna jest fosfor ( krzem – fosfor – siarka), dlaczego potrzebny jest szyszynce fosfor, ponieważ jego widmo emisyjne tworzy pełną skale barw, potrzebną do pełnego odbioru makrokosmosu …

Fosfor, jest makroelementem niezbędnym do funkcjonowania każdej komórki. Wchodzi w skład kości, kwasów nukleinowych oraz wielu związków przekazujących energię na poziomie molekularnym, takich jak ATP.

Grupa fosforanowa, wchodzi także w skład nukleotydów biorących udział w energetyce komórki (np. ATP), komunikacji komórek (np. cAMP) oraz w przechowywaniu informacji genetycznej i syntezie białek (DNA i RNA).

file8

Jeśli zaatakujemy genetycznie rośliny (gmo), to poprzez niedobór fosforu nastąpi degradacja informacji genetycznej człowieka, którego makrokosmos zostanie zdegradowany … natomiast przedawkowanie fosforu, spowoduje wspomniany wyżej – pożar, który przekłada się nie tylko na aspekt duchowy, ale i fizyczny …

Jowisz

No dobrze, ale co ma to wspólnego z Jowiszem ?

Otóż, Jowisz nazywany, był – świętą Lucy, to gwiazda niosąca poranny ogień, a sam Jowisz – gazowy gigant, uważany był za rodzaj czyśća, w którym króluje siarka.

Czyli Jowisz, jest równoznaczny z potoczną ideą lucyfera, czyli tego, który przyniósł ogień ( Fosfor (P, gr. phosphoros ‘niosący światło’, łac. phosphorus) budzącej się (odradzającej się) co ranka ziemi.

Manipulacja, mówi nam, że mieszkamy na kuli będącej częścią układu słonecznego, jednak kosmologia ludów pierwotnych, mówi mam, że mieszkamy pod powierzchnia ogromnego jaja utworzonego za pomocą procesu falowego (węża), mającego wpływ na kształtowanie się widzialnego aspektu wszechświata.

http://czuwajacy.blogspot.com/2018/03/jajo-waz-ksiezyc-i-dekonstrukcja.html

file11

Fosfor, jest niezbędny do życia i manipulacji ludzkim wnętrzem, tworząc alegorie lucyfera, który pochłania nasze ciało w ogniu i siarce.

Jeśli nakierujemy ludzki umysł i psychikę, na życie w iluzji kreowanej za pomocą religii, polityki, cywilizacji, chemii i mediów … zmiany zachodzące w dna, rna, atp … spowodują zachwianie poziomu fosforu i gniecie błon komórkowych …

Redukując poziom fosforu, przestajemy być ludźmi, ponieważ nasza świadomość i duchowa energia powoli przestanie istnieć, tworząc z ludzi egoistyczne zwierzęta, pozbawione altruizmu, cechującego wyższy aspekt duchowy.

Manipulacja ilością fosforu w dna, powoduje brak świadomości świata i to kim jesteśmy …

Alegoria fosforu od tysięcy lat towarzyszy nam dzień po dniu … Homer, Dante … pisali o jakubowej drabinie, jowiszowym łańcuchu, świętej Lucy, Lucyferze … a przecież, są to alegorie niebezpiecznej prawdy o składzie chemicznym naszego ciała i tworzącym go spłacającym się wężu dna …

Kamienna Poduszka Jakuba, jest alegorią kamienia filozoficznego, do którego nie dotrze nikt błąkający się w oparach absurdu współczesnej nauki … dziś alegorie, przypominają rosyjskie babuszki … a każdego dnia przybywa hipotez, mających klauzule teorii, które są tylko kłamstwem nierobów, będących autorytetami kompletnej edukacyjnej niewiedzy …

file4

Po co te wszystkie alegorie, aby do wiedzy mogli dotrzeć tylko ci, którzy owej wiedzy, są godni i którzy naprawdę chcą ją zdobyć … dzięki czemu, do tajnych bractw, wstępowali przez długi okres czasu tylko geniusze, trzymający porol nad głupcami, którym sprzedawało się to, czym owi głupcy się pożywiają w procesie poszukiwania taniej wersji szczęścia opartego na nałogach i popędach …

Biorąc pod uwagę fakt, iż większość pradziadków dzisiejszych studentów była alfabetami, to dzisiejszy poziom edukacji, jest na poziomie szkolenia eksperymentalnego dla małp …

Jednakże, każdy z was, może dotknąć wiedzy, poprzez poświęcenie samego siebie dla miłości i mądrości …

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2018/04/tajemnica-o-swiecenia-cz1.html

Fosfor, symbolizuje energię chrmiczną, świadomość, kreatywność, życie, światło w naszym dna i całej naturze, bez fosforu nie byłoby ognia myśli ani mądrości …

Kościół boi się mądrości wiernych, a polityka mądrości wyborców, aby nie stracili oni głupców, na barkach których, tworzona jest cywilizacja hierarchiczna, pozwalająca żyć człowiekowi na koszt innych, bojących się prawdy zwierząt.

Dopóki, prawo natury, zwane prawem stanowionym, będzie negować istnienie prawa naturalnego, to żaden aspekt równości i wolności, nie będzie miał miejsca …

Łańcuch Jowisza – spirala, to nasze dna. Dzieła Homera, to ukryty przekaz alegoryczny, dotyczący alchemii, zwanej dziś pod różnymi nazwani nauk oszukanych.

Szyszynka, uruchamia boską rzekę dna, w której dwa węże zasilane światłem chemiluminescencyjnego fosforu zamieniane są w energię wspomnień naszej duszy, ta wiedza będzie trwać w fizycznym ciele do chwili zjednoczenia wszystkich części naszej duszy lub do dnia pozbawienia nasz człowieczeństwa przez elity …

file16

Drobina dna zawierająca światło personalnego Boga, oparta jest o 33 kręgi kolumny twojego kręgosłupa, szyszynka łączy ziemie z wszechświatem twojego makrokosmosu …

Siedem kroków :

1. Oczyszczenie ciała, umysłu i duszy, transformacja ta, jest reprezentowana przez księżyc i srebro.

2. Wykształcenie wiedzy tożsamej, reprezentowane przez rtęć i Merkurego

3. Piękno, reprezentowane przez wenus i miedź

4. Dawca życia, reprezentowany przez słońce i złoto

5. Walka (nie walcz jasnością przeciw ciemności, wbrew prawdzie, bez jednego, nie ma drugiego), reprezentowana przez Marsa i żelazo

6. Osąd, dojrzałość intelektualna, reprezentowana przez Jowisza i cynę

7. Adept, mędrzec i mistrz mądrość, reprezentowany przez Saturna i ołów

Tych zdekonstruowanych obecnie szczebli, używa elita do rządzenia plebsem …

Wszystko, przez slogan – służ wiedzy, jednak gdy ktoś zatrzymuje wiedzę dla siebie – dla swojego interesu i używa ludzi jako środek do budowania kontroli … to otwiera drzwi do inicjacji sitwy, kosztem społeczeństwa kształconego na wiernych poddanych … i slogan służ wiedzy – zmienia się w służ władzy …

Na ten przykład :

Przed nadejściem chrześcijaństwa, w babilonie, Isztar schodzi przez siedem bram z nieba do głębokiego podziemia.

Również w sztuce mitrańskiej mamy siedem etapów inicjacji, w sztuce hellenistycznej, buddyjskiej i chrześcijańskiej (patrz – święty Ireneusz – Drabina do Boga) …

Oko i zmysły: zapach, wzrok, myśl, słuch, smak, dotyk.

Wszystkie te zmysły, łączą Cię z fizyczną rzeczywistością, ale iluzja prawa człowieka nad człowiekiem inmituje prawdę zamieniając prawo naturalne w prawo natury …

Osoba oświecona, ma dostęp do doświadczeń wielu swoich kopii i przez to, nie może być kontrolowana przez religie, prawo i jakąkolwiek władze …

file12

Istnieje wiele wolnych światów, w których panuje wolność, oparta na równości struktur poziomych …

Czas wyjść z jaskini platońskiej … i spojrzeć na świat w inny sposób, niż chce tego edukacja i elity …

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymus
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://pomagam.pl/afd
https://trueshopl.wordpress.com

Reklamy