Archonci i wizualizacja wpływu na byt ludzki, za pomocą trzeciej siły

Archonci i wizualizacja wpływu na byt ludzki, za pomocą trzeciej siły

” Istoty niższego rzędu wybierają wieczną fizyczną reprodukcje, podczas gdy istoty wyższego rzędu, wybierają duchową nieśmiertelność w niesprzyjających warunkach bytowych …

Ogranicza nas fizyczność, ból, lęk, strach … choć moglibyśmy być wolni i tylko ograniczać swój byt, poprzez samoograniczenie płynące z prawa naturalnego …

Nie czuć żądzy, strachu … , tylko przekazywać wiedzę, oto sens istnienia kreatora, istoty duchowej, nieśmiertelnej …

Dla mnie, nie istnieje matematyka i alfabety stanowiące o uproszczeniu formy życia, dla mnie istnieje tylko czas, który przemieni, to, co fizyczne w czysty byt ascendentny … ”

Dydymus

FullSizeRender

Od dłuższego czasu, zauważam nową formą dekonstrukcji, idącą w kierunku pseudo-logiki i wygodnej interpretacji faktów, potwierdzających regułę myślową, danej opcji podziału (teza vs antyteza) …

Pseudo – logika, porusza się za linią poprawnych pojęć, którym zmieniany jest powoli – opis rdzenny, dopasowany w nowej wersji, do powyższej tezy lub antytezy …

Jeśli, zmienimy słowa opisowe, upada myśl rdzenna oraz działanie nie mogące iść w poprawnym kierunku wiedzy, tożsamej z gatunkiem ludzkim …

C3C0000F-D128-41F4-86DE-1DA99672378E

Archonci lub Archonty

Droga myślowa, potrafi być zburzona za pomocą wielu opcji …

Kiedy szaleńcy mówią o Archontach, zapominają dodać fakty na temat :

Holy Royal Arch, czyli Święty Królewski Łuk, przykrywa nas wykreowany, sztuczny świat zależny od Archontów (Prabyt – twórcy łuku), czyli wiecznych bytów -zwanych ciałami niebieskimi.

( HRA – to także tytuł masoński, którego symbolem, jest wpływ twórczy trzeciej siły (trzy razy Tau), na wykreowaną tezę i antytezę iluzji rzeczywistości.

Członkowie HRA, tworzą wewnętrzny, zamknięty krąg masonerii, zwany Kapitułą – Najwyższego Zakonu Świetego Łuku.

IMG_2423

HRA, stworzyło pojęcie :

Commonwealth (w skład tego pojęcia wchodzi też Rzeczpospolita, oraz iluzje władzy społecznej w Rzymie, Angli, Ameryce, Islandii, Kataloni, czy Liberii … i wiele, wiele innych tzw. krajach ), jest tradycyjnym angielskim terminem dla wspólnoty politycznej stworzonej dla „wspólnego” dobra. Historycznie było to czas ubrany w synonim „republiki”.

Rzeczownik „commonwealth”, oznaczający „dobro lub przewagę dobra publicznego”, pochodzi z XV wieku.

Pierwotnie fraza (wspólne bogactwo lub dobro wspólne – powtórzone we współczesnym synonimie „publiczny dobrobyt”) pochodzi ze starego znaczenia „bogactwa”, które jest „dobrobytem”, i samo w sobie jest luźnym tłumaczeniem Latin res publica (republika).

Termin dosłownie oznaczał „powszechne dobro”. W XVII wieku definicja „wspólnoty” rozszerzyła się z pierwotnego sensu „dobro publiczne” lub „commonweal”, aby oznaczać „państwo, w którym władza najwyższa jest nadana ludziom, republice lub państwu demokratycznemu”.

IMG_2385

W rzeczywistości, chodzi tu o władze mniejszości nad większością pod łukiem wyznaczającym zasięg owej manipulacji.

Łuk, to wygięta linia prosta, będąca formą dualizmu – tezy i antytezy. W tym wszystkim, chodzi o to, aby fałszywe pojęcie równości, budowane na bazie dualizmu, pozwoliło zachować przewagę siły najemnej nad plebsem, znajdującym się zawsze, po drugiej stronie łuku lub tęczy.

Tęcza, to forma szerokiej skali możliwości, manipulowania człowieczeństwem … na bazie zmiennej kreacji tezy i antytezy.

( Najlepiej ukazuje to pojęcie panasekisualizmu kreujące : ruchy LGBT, gender … Wiele zdekonstruowanych opcji, niezgodnych z naturą, jest wyżej cenionych, niż naturalny stan rzeczy – wartości rdzennych …

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/poprawnosc-polityczna-dekonstrukcja-i.html

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2017/03/07/panseksualizm-i-szesc-krokow-do-spolecznej-akceptacji-ruchow-lgbtq/ )

IMG_2422

Najlepiej, tłumaczy to zdanie :

Dzban ze skarbem, znajdziesz po drugiej stronie tęczy – nadzieja, wprawia naiwność w ruch, ale plebs, zawsze jest po niewłaściwej stronie łuku, ponieważ aby wygrać trzeba samemu tworzyć łuk, za pomocą sprawczej – trzeciej siły … )

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/03/05/balans-dualizm-przeciwienstwo-i-tryptyk/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/08/08/kundabuffer-i-kundalini-czyli-ideologia-podzialu-trzeciej-sily/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/02/izrael-iluzja-w-utopijnym-swiecie-trzeciej-sily/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/tag/trzecia-sila/

Jeśli zrozumiemy, że człowiek, jest zbudowany z tych samych elementów, co wszechświat, to jasnym dla nas będzie, wpływ rzeczywisty i alegoryczny – planet i ciał niebieskich, na ludzki umysł, ciało i psychologię ludzkiego bytu.

IMG_2443

Bez wpływu Saturna, Słońca, Marsa, Venus … i tysięcy innych struktur oraz ich antytez ( o których wam nie wolno mówić – ale ja o nich wspomnę niebawem ) – Archontów – Prabytów, nie byłoby naszego świata … co i miałoby swoje pozytywne strony, ponieważ wiedza o tych zależnościach, stworzyła z ziemi piekło podziału …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/11/18/czym-jest-pieklo/

Alegoria Archontów, czyli iluzja świata pod świętym łukiem

Alegorie religijne – boskie, polityczne, artystyczne, służą ukazaniu alegorii wpływu, na byt ludzki w sztucznej teatralnej formie – nazywanej władzą.

Każdy byt, musi posiadać antytezę, aby zachować równowagę i ten dualizm, został przeniesiony na rodzaj ludzki … , który został zagospodarowany jak bydło w obozach pracy, znajdujących się pod świętym łykiem tezy i antytezy.

Jednakże filozofowie, szamani, kapłani … , czyli władza, doszła do przekonania, że dualizm tworzący tezę i antytezę działania, musi być animowany przez trzecią – zewnętrzną siłę stwórczą … , która należy powielać w formie wyzysku budowanego na bazie strachu, przed tezą i antytezą sztucznego życia – tworzonego za pomocą polityki, religii, medycyny, pieniądza, handlu … , czyli fetyszy wszelakiego typu …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/08/08/kundabuffer-i-kundalini-czyli-ideologia-podzialu-trzeciej-sily/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/tag/trzecia-sila/

IMG_2412

W rzeczywistym świcie – trzeciej siły po prostu nie ma i nie ma też wykreowanego dualizmu, ponieważ spójna tożsamość (człowieczeństwo, to – samostanowienie – samoograniczenie) tworzy równowagę czynników przeciwstawnych …

Dekonstrukcja prabytów

Kiedyś, napisałem wam, że następcami prabytów, stali się szamani, filozofowie, tyrani, władczy i papieże …

https://ligaswiata.blogspot.com/2018/03/poczatek-kontroli-spoecznej-czyli.html

Ludzie ci, nazywają się budowniczymi mostów, które pierwotnie miały kształt łuków.

Ciemiączko ma kształt krzyża lub dwóch krzyżujących się łukowatych mostów …

Jeśli w ludzkiej jaźni od najmłodszych lat, za pomocą strachu, edukacji, nakazu … stworzy most dualizmu, wewnętrznego podziału, wyboru tezy lub antytezy, człowiek ten, już nigdy nie będzie żył światem wewnętrznym, światem równowagi – swojej tożsamości, tylko lustrem kłamstwa, sprzedawanego wam przez autorytety, żyjące z ludzkiej naiwności …

https://wojciechdydymusdydymski.com/2017/05/05/tetrarchia-i-pontifex-maximus-czyli-najwyzszy-budowniczy-mostow/

IMG_2444

Nie potrzebuje błądzić w ciemności i karmić was sensacyjnym dociekaniami, skoro prawda logiczna, dostępna jest dla każdego i istnieje w zasięgu waszego wzroku, wystarczy tylko porzucić strach i poprawność polityczną – lustra, które ogranicza wasz wewnętrzny byt duchowy, do roli bydła rozrodczego (zła karma), roboczego i hodowlanego.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/09/kim-jest-dziecko/

Schemat dualizmu, zaobserwować można w tajnej wiedzy – kabalistycznej – w konstrukcje drzewa życia, wspierającego ideologie patriarchalnych lub matriarchalnych rodów – wybranej krwi, sprawujących władze trzeciej siły nad plebsem, żyjącym według praw tezy i antytezy.

IMG_2420

Ego, strach, uzależnienie, wiara w ideologie zewnętrzne …, zostaną wykorzystane, przeciw tobie, za pomocą czegoś, czego nie zrozumiesz – karmy negatywnej – utrzymującej cię w kręgu – piekła, życia fizycznego – zniewolonego.

Nie ma w sferze dualizmu – twojego własnego, wewnętrznego wyboru, jest tylko ideologia, która tobą kieruje w ograniczonym wyborze podejmowanych decyzji lustrzanych, zbudowanych na bazie wielopokoleniowej kult-ur-y cywilizacyjnej …

Urzędnik, kierujący się egoizmem, brakiem empatii, żołnierz, policjant kierujący się pragnieniem siły, władzy, mocy, klient kierujący się zwierzęcym apetytem, nałogowiec (alkoholik, ćpun, seksmaniak, hejter …) poszukujący swego fetyszowego pokarmu … , są ofiarami swoich własnych, pochodzących jednak z zewnątrz – pseudo wyborów kult-ur-owych, pchających ofiary, do koła, karmy życia wiecznego, na usługach panów, znających schematy życia – prowadzonego na cudzy koszt.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/11/18/czym-jest-pieklo/

IMG_2435

Co dla pana – jest rajem, dla sługi – jest piekłem. Życie dla pana, eksploatacja dla sługi …

Przestań bać się strachu, a strach stanie po stronie tych, którzy owych strach stworzyli …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2016/05/28/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/10/21/wspolczesni-bogowie-i-mesjasze/

Nie ukrywajmy prawdy, masoneria, czy iluminacja wiedzy, nie jest kresem poznania, lecz sposobem wyróżnienia się na tle plebsu, za pomocą przynależności do najemnej warstwy społecznej – służącej prawdziwej władzy, władzy trzeciej siły, wychodzącej poza 33 stopień wtajemniczenia.

IMG_2449

33 stopień wtajemniczenia, wychodzi poza zezwierzęcenie fizyczności i dochodzi do prawdy duchowej, tworzącej owy iluzoryczny, wielowymiarowy byt, dążący do zbierania doświadczeń, dla istoty ascendentnej.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/01/15/33-liczba-madrosci/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/07/23/33-3-i-3/

Jeśli zrozumiesz ilość warst społecznych będących nad tobą, zrozumiesz, jak daleko jesteś trzymany od prawdy …

Nie musisz przedzierać się przez liczne mury i fortece władzy, tajnych bractw … do czego jesteś zachęcany za pomocą ideologii wyścigu szczurów …, musisz po prostu zapomnieć, że ten system istnieje i zająć się sobą, ponieważ prawda leży w tobie, a nie zewnętrz ciebie w chaosie cywilizacji.

IMG_2453

Władza, moc i fetysz, rodzi ignorancję, prowadzącą do skrajnej głupoty … mason, iluminat, papież, car … znając schemat zachowania prywatnego raju, skarżą was na piekło wiecznego życia w ignorancji i wiary w ich siłę …

Aby ideologia lini krwi mogła żyć wiecznie we własnym raju, plebs musi oddawać cześć hierarchii, która ową ideologie wytworzyła i umocniła za pomocą siły i mocy religii i kult-ur-y cywilizacyjnej.

Tak zniewolony plebs, już na zawsze pozostanie w piekle złej karmy, tworzonej za pomocą reguł kult-ur-owych, cywilizacyjnych i religijnych.

Dualizm, nakierowany na poznanie świata zewnętrznego i konfliktu wewnętrznego, pragnie zniszczyć jedność wewnętrzną człowieka.

Świat widzialnych prabytów – archontów – tezy, to dopiero początek, ponieważ dookoła was krążą antytezy, każdego z ciał niebieskich : antyteza słońca, antyteza księżyca … jest blisko was i decyduje o waszym psychofizycznym losie.

IMG_2450

Łady, czy też porządki społeczne, są odwzorowaniem ładu wszechświata.

Jeśli spojrzysz na ład Archontów – prabytów, to zauważysz, że współcześni bogowie, boginie panowie, papieże, władcy i władczynie … , są alegorią słońca, saturna, venus lub księżyca i każda z tych alegorii, posiada swoją jawną i ukrytą antytezę …

Holy Royal Arch, skupia się na alegoriach, w tym alegorii odbudowania świątyni Salomona, co odnosi się do odbudowania własnego wnętrz i własnej świątyni – duszy, którą możecie nazwać swoim imieniem, nazwiskiem, czy przydomkiem.

Kto w masonerii zrozumie idee 13 stopnia, nie musi dochodzić do 33 stopnia wtajemniczenia, aby wejść do kręgów wewnętrznych – skupiających niecałe 0,2 % całej masonerii.

HRA, nie podlega pod jurysdykcje Wielkiej Loży światowej i lóż narodowych, jest tworem filozoficznym, nastawionym na kreacje duchową jej członków – nowych Archontów, tworzących własny raj, pod świętym łukiem nieboskłonu …

IMG_2448

Idea ziemskich Archontów, ma swój początek w starożytnej Grecji.

Archont (gr. ἄρχων, archon – ‚rządzący’, imiesłów od gr. ἄρχω), to najwyższy urzędnik polis w starożytnych Atenach, który przewodniczył radzie areopagu i zajmował się najważniejszymi sprawami ateńskiej polis.

Urzędnicy ci pojawili się w VIII w. p.n.e. Również inne miasta greckie, np.: Sparta, Delfy, Delos używały tego tytułu na oznaczenie własnych urzędników polis.

Archontów było dziewięciu. Od lat 80. VII w. p.n.e. wybierano ich na roczną kadencję. Urzędowanie rozpoczynali w miesiącu hekatombajon, który przypadał na lipiec (VII – 7-L-EL).

IMG_2424

Wśród dziewięciu archontów istniał podział funkcji:

1. archont eponymos stał na czele kolegium archontów, sprawował władzę wykonawczą, od jego imienia nazywano rok;
2. archont polemarchos kierował polityką zagraniczną i dowodził wojskiem;
3. archont basileus przewodniczył obrzędom religijnym, odpowiadał za sprawy religijne i kultowe;
4. sześciu tesmotetów zajmowało się ustawodawstwem, byli oni również sędziami w sprawach prywatnych.

Tesmoteci określali, co jest zgodne z normami prawnymi (themis) polis.
Po zakończeniu kadencji archont wchodził w skład areopagu. Reformy Klejstenesa pod koniec VI w p.n.e. spowodowały utratę znaczenia tego urzędu i ograniczenie jego funkcji do spraw religii i sądownictwa.

IMG_2421

Tak naprawdę dokonano w VI w p.n.e dekonstrukcji nazw i funkcji …

Jest to także urzędnik „dostarczający” aktorów, co wiąże się z teatrem antycznym.

Czy już rozumiesz ?

Archont, dostarcza aktorów tworzących urzędy, nikomu nie potrzebne zawody, czy rządy :

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/10/08/rzad-i-iluzja-urzedu/

https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/czym-jest-rzad-czyli-budowa-lozy.html

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2017/03/15/filozofowie-demony-teatralne-dekoracje-i-swiat-kastowy/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/03/12/theatron-i-tryptyk-czyli-zycie-zwane-dramatem/

http://swiatowaliga.blogspot.com/2017/04/epikur-i-dziedzictwo-zaprzysiezonych.html

FullSizeRender_1

Archontem na ten przykład był Solon, twórca zniewolenia – nazywanego demokracją:

https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2017/04/26/solon-demokracja-i-ludobojstwo/

Bizantyńscy historycy często nazywali archontami władców obcych państw handlowo – teatralnych.

W Cesarstwie termin ten był stosowany w odniesieniu do osób wpływowych, arystokratów, a jako termin techniczny – do zarządców prowincji.

W VIII i IX wieku archontowie zarządzali prowincjami leżącymi na peryferiach Cesarstwa, takimi jak Dalmacja, Kefalonia, Kreta, Cypr.

189D89B9-D072-446F-903C-C0305B903416

Archonci i Słowianie (po upadku Lechii)

Tytuł ten nosili również dowódcy baz morskich i twierdz lądowych, a także zarządcy okręgów wojskowych, na obszarach zamieszkanych przez Słowian.

https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/prawo-admiralicji-floty-handlowej-czyli.html

https://vimeo.com/ligaswiata/prawomorskie

W celu zapanowania nad nimi, spośród ich starszyzny plemiennej wybierano urzędnika (najemnika) odpowiedzialnego za pobór danin na rzecz Konstantynopola.

https://ligaswiata.blogspot.com/2016/04/mieszko-i-czowiek-ktory-sprzeda-lechie.html

36D42C55-8936-4243-B926-698E9CD617E4

W zamian za to cesarstwo pozwalało poszczególnym grupom ludności słowiańskiej zamieszkiwać jego obszary – głównie tereny Tesalii, Beocji, Peloponezu, Macedonii.

Obszar nad którym panował archont był nazywany archontią. System ten był stosowany od VI/VII w. W okresie późniejszym – od końca XI w.– zaczął stopniowo zanikać, w związku z „rozpływaniem się” mas ludności słowiańskiej w przeważającym pierwiastku greckim.

Tytuł był również używany w odniesieniu do urzędników centralnych urzędów gospodarczych: szefa mennicy cesarskiej (ἄρχων τῆς χαραγῆς, archōn tēs charagēs), warsztatów rzemieślniczych, arsenału.

Tytuł archonta pojawiał się również na Rusi, Kaukazie i w niektórych rejonach Włoch.

Mając świadomy wgląd w prawdę, możecie wybrać – prawdę, czy sensacyjną dawkę kłamstw, serwowaną wam przez pseudo wojowników …

IMG_2442

Zdekonstruowana współczesność

Nowoczesny Archont, to tak naprawdę, istota zdekonstruowana – najemna, podporządkowana demiurgowi – bogowi – kreatorowi.

Budowniczy świata – nadający kształty wiecznej, bezkształtnej materii według własnych egoistycznych wzorców, jakie stanowią „doskonałe” ideologie, skrzywiające prawa naturalne … nadaje swoim archontom prawa, wychodzące z siłowych, siejących strach – fasad rządów i urzędów.

https://ligaziemi.wordpress.com/2016/10/28/twoj-bog-diabel-czyli-saturn/

https://ligaswiata.blogspot.com/2017/09/najwyzszy-kapan-handlu-wojny-i.html

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/10/08/rzad-i-iluzja-urzedu/

EAFEC560-4C6E-4C58-929E-D354BC0BAA35

I tutaj uwaga :

Bóg, jest istotą personalną, a demiurg to rzemieślnik – filozof – szaman – tyran – egoista – odrzucający Boga personalnego, na rzecz – własnej legendy – tworzącej z człowieka bożka, hodujacego za pomocą strachu i manipulacji innych ludzi, zmuszanych do przeciwstawienia się prawu naturalnemu, co kreuje zamknięte koło piekła – karmy negatywnej (wojna, popęd, pożądanie, fetysz, mamon …) …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/02/logika-dualizmu-a-istota-boga-personalnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/tag/bog-personalny/

Zawsze rób to, co myślisz i mówisz, w zgodzie z zasadami prawa naturalnego …

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
https://pomagam.pl/dydymus
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://pomagam.pl/wpz
https://trueshopl.wordpress.com

P.s

Bawią mnie wszelakiego typu ćpuny intelektualne, uważające się za źródło wiedzy nieomylnej, będące w istocie żywymi świątyniami kultu poprawności politycznej …

Ten, kto nie ogranicza sam siebie i łamie reguły innych, jest tylko zwierzęciem, potrzebującym zaspokoić swój wyimaginowany głód, pochodzący z dekonstrukcji, rodzącej – egoizm.