Ryt, czyli formy rytualne

Ryty, czyli formy rytualne

” Wszystkie rytuały, oprócz rytu personalnego, są dziełem trzeciej zewnętrznej siły i zostały stworzone przez szamanów, szamanki, kapłanów, kapłanki, filozofów … , w celu kontrolowania stad społecznej i realizacji własnych celów na bazie teatralnego, kultu hierarchii …

Każdy rytuał, wiąże się ze słownym lub pisemnym cyrografem, przysięgą, przekazującą władze nad naszym ciałem, umysłem i duchem, innej osobie lub grupie osób, potrafiących wykorzystać wiernego dla własnych celów …

Faktycznie osoby uczestniczące w masowych rytuałach, nabożeństwach … lub rytuałach, wspierających cudze ideologie, mają z-ryte łby (berety) – polski język, najlepiej oddaje, formę rytu, opartego na manipulacji człowieka, przez człowieka … ”

Dydymus

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/13/cyrograf-podpis-certyfikat-licencja/

FullSizeRender

Obrządek, rytuał, ryt, liturgia, misterium … , to teatralny, ustalony i powszechnie przyjęty sposób sprawowania ujednoliconych obrzędów – manipulacyjnych, odseparowujących człowieka od tożsamości, za pomocą wymuszonej, narkotycznej, mistycznej tradycji, która nie może być podważana i negowana.

Ryt, to wiara ideowo – duchowa, ukazana za pomocą zewnętrznej formy teatralnej, czyli misteryjno – obrzędowej.

Rytuał, odbiega swoją formą od modlitwy naturalnej – wewnętrznej, której sposób przebiegu, nie wychodzi z nauki i tradycji rytu, lecz mądrości duszy.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/03/12/niech-siec-stanie-czyli-dwa-aspekty-modlitwy/

IMG_2465

Ryt – rytualny, religijny tworzony ręka trzeciej siły … ,to forma manipulacji nastawionej na stworzenie tezy, przy jednoczesnych narodzinach antytezy …

Tolerancja, wielość obrządków prowadzi do osłabienia grupy społecznej, dzielonej według w/w intencji władzy nad nieświadomym swej roli – stadem.

Ryt personalny

Ryt osobisty, wychodzi z intencji osobistych, cechujących się samostanowieniem i samoograniczenie oraz wiarą we własne wnętrze.

Mówimy o rytach masońskich i lożach praktykujących rytuały …

Czy rytuał, jest formą czarów, czy siłą sprawczą lub wiarą w magię intencyjną. ?

IMG_2468

Zacznijmy od faktów

Intencja, musi być zgodna z prawem naturalnym, prawem do obrany i dobro-bytu oraz snem, myślą, słowem i działaniem w innym przypadku, mamy doczepienia z czarną magią – intencją nazywaną przekleństwem, które zamiast obrony, stosuje prawo stanowione – prawo zwierząt, prawo silniejszego, ataku, woli bez samoograniczenia i zniszczenia.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/30/paradoks-wiary-i-magia-intencyjna/

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/10/08/rzad-i-iluzja-urzedu/

IMG_2475

Wola bez samoograniczenia, nie stanowi o sobie, lecz kreuje zbiorową iluzje, halucynacje, opartą na grze, której uczestnicy, są ignorującą prawdę – tezą i antytezą, sterowaną trzecią siłą.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/08/08/kundabuffer-i-kundalini-czyli-ideologia-podzialu-trzeciej-sily/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/02/izrael-iluzja-w-utopijnym-swiecie-trzeciej-sily/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/02/logika-dualizmu-a-istota-boga-personalnego/

Karty … , to szachy, szachy, to gra, gra, to manipulacja intencją – nie ważne są strony, kolory, nie ważne kto gra i kto wygra, ważne jest kto wymyślił owe artefakty dla własnych celów, gracze są tezą i antyteza ideologii, którą steruje trzecia siła.

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2017/01/08/szachy-ezoteryka-i-masoneria/

IMG_2474

Odrzucenie trzecie siły

Kiedy chcemy się czegoś pozbyć, miej na uwadze, że : tylko ogień trawi, ziemia skrywa, kosz tylko przechowuje …

Siła sprawcza, nie może naruszać zasad praw natury i praw naturalnych.

Nie możesz poprosisz o lato w zimie … ponieważ myśl, słowo i działanie, muszą być spójne i nie mogą naruszać prawa natury.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/07/18/mysl-slowo-dzialanie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/06/08/milosc-tozsama-z-idea-czlowieczenstwa-w-czasach-dekonstrukcji-mysli-slowa-i-dzialania/

IMG_2477

Natomiast pasjonaci czarnej magii, aby zmienić prawa natury, muszą wymyślić fetysz – łamiący, przez strach lub ciekawość – morale lub wolną wole mas społecznych, a następnie wymyślić ideologie, zwane technologią i nauką, aby zaangażować najemnych służących, do rozwiązania danego problemu …

( W niektórych rytuałach dawnych systemów masońskich, obejmujących swym zasięgiem tylko stopnie wyższe, pojęcie, termin – Abraxas –
odwołuje się do interpretacji pitagorejskiej, jak i do imienia perskiego bóstwa.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/12/17/pitagoras-tajemnice-szkoly-inicjacyjnej/

792E81BF-E5E7-4659-A347-8A370B0C6EDE

W tzw. Leland Manuscript wskazuje się, że wolnomularze skrywają umiejętności związane z możliwością ujarzmienia sił osiąganych za pomocą umiejętności i talizmanu Abrac, który bywa również utożsamiany czasem z perskim imieniem bóstwa Abraxas.

Kult i wpływ uruchamia intencje, zamknięte w możliwości danej grupy oraz poprzez otwarty werbunek i przekupstwo …

Zauważ, że aby używać intencji ( na rzecz grupy ) w tajnych bractwach, musisz zostać :

Zainicjowany, czyli zaprogramowany i włączony.

Inicjacja występuje w następujących znaczeniach :

– rozpoczęcie czynności, procesu działania (zob. inicjalizacja), programowania umysłowego

– ceremonia przyjęcia nowo zaprogramowanego na cele – członka

– obrzęd przejścia na kolejny, wyższy poziom wtajemniczenia, z czy związany jest fetysz, lub grupa fetyszy, pobudzających zaangażowanie, wierność i lojalność

IMG_2483

Inicjacje, są zrytualizowane i towarzyszą jej odpowiednie, sekretne ceremonie misteryjne, wpływające na strach, podniecenie, amok, wyobraźnie …

Przynależność do zmanipulowanej grupy : zawodowej (awans), edukacyjnej (klasy), religijnej (awans, tytuł, hierarchia), społecznej (hierarchia, tytuł, awans), militarnej (tytuł …) … pcha was ku obrzezaniu, wojnie, ludobójstwu, chrztom, ślubom, koronacją, wyborom, rytom 3, 7, 11, 33, 99 stopniowym …

https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/09/inicjacja-rytualna-zwana-slubem-czyli.html )

IMG_2469

Boga-ctwo mamonistyczne – fetyszowe, dotyka tych, którzy łamią zasadę rytuału naturalnego, a tym samym prawo natury i prawo naturalne, zasłaniając się prawem stanowionym – prawem silniejszego – prawem zwierząt.

Samoobrona

Możesz chronić się przed złym okiem, chronić siebie, rodzine i dom, możesz prosić aby negatywne intencje, wróciły do tego, kto owym czarom nadal moc sprawczą, ale nie możesz wbrew prawu naturalnemu, modlić się, wyrażać negatywnej intencji sprawczej, mającje na celu – zaszkodzenia czyjemuś zdrowiu i życiu.

IMG_2473

( Kilkaset osób w internecie, neguje mnie, poprzez negatywne intencje – przekleństwa, uważając to za najlepszą broń, ale broń pozyskana z zewnątrz, budowana na dekonstrukcji, wraca w formie karmy negatywnej.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/ )

Żaden film, sztuka teatralna … nie ukazał wam magii intencyjnej związanej z prawem naturalnym, wszędzie widzimy wpływ, czarnej magii i jej siły …

Trzecia siła, poprzez swoje ukryte intencje, sugestie, podszepty … tworzy liczne fetysze – dzielące odbiorców ( wojna poglądowa, religijna, polityczna, technologiczna, społeczna, kult-ur-owa … ).

IMG_2478

Dzieląc i prowokując, czerpie się ze stada siłę i moc sprawczą, tworzącą narzuconą wiarę w dany ryt, z kolei ten – potrzebuje wyznawców, wykonujących rytuały, urzeczywistniające jego byt …

Byt, to rosnące korzenie, wchodzące do dysputy publicznego za pomocą sprowokowanych ludzi, tworzących tezę i antytezę dialogu publicznego.

Chcąc i nie chcąc, coś, co nie istnieje i zostało wymyślone, przez trzecią siłę, zostaje urodzone za pomocą myśli i słowa, zmieniającego się w działanie …

( Świadomość bytu, jest najważniejsza w magii intencyjnej : https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/07/30/paradoksy-wiary-i-magia-intencyjna/ , i właśnie po to, powstał ten tekst. )

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
https://pomagam.pl/dydymus
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://pomagam.pl/wpz
https://trueshopl.wordpress.com

P.s

Po wprowadzeniu tego tekstu, mój główny profil na fb i towarzyszące mu strony, zostały zablokowane na 72h …

Niech żyje poprawność polityczna …