Logika dualizmu, a istota boga personalnego

Logika dualizmu, a istota Boga personalnego

Jedyną osobą, jaką musi kontrolować człowiek, jest on sam … jeśli zmienimy słowo osoba w rzecz, to kontrola nad nim, przypada jego właścicielowi …

Dydymus

https://ligaswiata.blogspot.com/2018/03/poczatek-kontroli-spoecznej-czyli.html

Równowaga, dualizmu świata, przekreśla istnienie trzeciej siły, jako struktury naturalnej, będącej w istocie żywą formą manipulacji człowiekiem, zaczynającym pokładać wiarę w konstrukt Boga – demiurga, architekta i jego samo stawiącej hierarchii, mającej na celu wykorzystanie niewolnictwa dla swoich często ukrytych i niemoralnych celów …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/03/05/balans-dualizm-przeciwienstwo-i-tryptyk/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/08/08/kundabuffer-i-kundalini-czyli-ideologia-podzialu-trzeciej-sily/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/02/izrael-iluzja-w-utopijnym-swiecie-trzeciej-sily/

Bóg, równoważy siłę męską i żeńską w postaci jednolitej, uzupełniającej się siły duchowej i seksualnej …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/26/boski-most-czyli-sztuka-wywazenia/

Bóg, jako forma dualna, indywidualną dla każdej jednostki, nie może przybierać formy regionalnej, społecznej i przychodzącej do człowieka z zewnątrz, ponieważ takie rozwiązanie, dąży do skomercjalizowania idei i przeobrażenie jej w ideologie, użyteczną wszelakiej maści sitwą, pragnącym kontrolować strukturę niewolniczą, za pomocą prawa (stanowionego) zwierząt i najemników, spragnionych fetyszy wywyższających jednostkę, przez rozbudowanie egocentryzmu, kosztem zabijanego czynnika duchowego, czyli altruizmu …

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/10/08/rzad-i-iluzja-urzedu/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/03/14/kreacja-rezydentna-i-uniwersalna-duszy-i-wiedzy/

Dualizm, nie mieści się także w ramach ideologii tezy i antytezy, skonstruowanej przez trzecią siłę, jako użyteczny silnik, napędzający masy ludzkie, do wzajemnej nienawiści, wrogości, tworzącej ideologie wojny wewnętrznej i zewnętrznej …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

W idealnej, równoważącej się odrębności dualizmu, nie ma także miejsca na ideologie panseksualizmu, czyli genderyzmu, mającego na celu demoralizację mas ludzkich, za pomocą skutecznej ideologii tolerancji, względem nienaturalnych form zachowania, które poprzez dekonstrukcje, mają wprowadzić nowy dyskurs społeczny, dążący do manipulacji i nowych form podziału społecznego …

Za pomocą zdemoralizowanego i zdeformowanego seksualizmu, kontroluje się wasze życie …

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/poprawnosc-polityczna-dekonstrukcja-i.html

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2017/03/07/panseksualizm-i-szesc-krokow-do-spolecznej-akceptacji-ruchow-lgbtq/

FullSizeRender-39

Za pomocą wiary w zewnętrzny aspekt władzy, osiągnięty siłą i fetyszem, neguje się samostanowienie i samoograniczenie, przez co można kontrolowac całe wasze iluzoryczne życie … pozbawione równości i wolności oraz prawdziwego wyboru, zbudowanego na powyższych wartościach …

Słowa, spójne z myślami, potrzebują urzeczywistnienia w działaniu, jednakże logika w świecie zwierząt, jest niepoprawna politycznie, a tym samym, system nagradza atak burzą, która burzy prawdę, zagrażającą zorganizowanej grupie przestępczej elit i jej zdemoralizowanych najemników …

I jeszcze jedno spostrzeżenie.

Dualizm, ulega brutalnym wpływom zewnętrznem, za pomocą których uformowano konkretne urazy psychiczne, spowodowane strachem, pożądaniem i fetyszami, prowadzącymi do obcego ludzkiej tożsamości – egoizmu, który jest tworem sztucznej, wykreowanej antytezy, będącej wirusem niszczącym ludzką naturę ducha …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/08/21/moja-i-twoja-tozsamosc/

Wewnętrzna, zrodzona z duchowości – empatia i altruizm, to czynnik spokoju wewnętrznego, osadzonego na poświeceniu, podczas gdy psychiczna zaraza egoizmu, prowadzi do rozłamu wewnętrznego, strachu, niedopełnienia, niezadowolenia i wojny wewnętrznej i wojny ze światem zewnętrznym …

Esencja sentencji dualizmu, oparta jest na odcięciu dualnej tożsamości od zewnętrznych czynników wirusowych, opartych z kolei na ideologiach innych ludzi, autorytetów, kreujących egoizm, kosztem altruizmu …

Jeśli kłamstwo, warte jest masońskiego nobla, czy oscara …, to prawda opisująca wartości, warta jest kary, za brak poprawności politycznej …

Tworzenie ideologii dobra i zła, mija się z celem w rzeczywistym świecie ducha, ponieważ śmierć, jest więcej warta od ideologii wielowymiarowego życia, będącego w rzeczywistości piekłem doświadczeń …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/11/18/czym-jest-pieklo/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/09/04/smierc-nie-istnieje/

Doświadczenia w świecie tożsamym z życiem człowieka, oparte są na altruizmie i poświęceniu, podczas gdy w świecie egoizmu i hierarchii, pragnie się zatrzymać człowieka – niewolnika, za sprawą ideologii wojny w piekle jego własnej zniszczonej karmy.

Działanie to zatrzymuje was w piekle życia i uniemożliwia ewolucje duchową, która odkrywa tajemnice dualizmu istoty ascendentnej, wolnej i kreującej własny wszechświat spokoju i bezruchu lub ruchu i ewolucji …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

We wnętrzu człowieka nie ma wschodu i zachodu, wojny i pokoju, tezy i antytezy, dobra i zła … , bowiem tożsamość dualizmu wewnętrznego, jest spójna … do dnia, w którym pojawi się trzecia siła edukacji, kult-ur-u, cywilizacji … tworząca z człowieka lustro, odbijające kłamstwo – świata zewnętrznego, pełnego chorych ideologii, tworzonych ręka trzeciej siły …

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
https://pomagam.pl/wpz
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://pomagam.pl/dydymus
https://trueshopl.wordpress.com

Reklamy