Cyrograf – podpis, certyfikat, licencja …

Cyrograf – podpis, certyfikat, licencja …

Alfabet, jako wielowymiarowy, różnie interpretowany kod, nie ma żadnej wartości w przeciwieństwie do zgodnym z myślą, słowem i działaniem obiecadłem.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2016/12/16/obiecadlo/

IMG_1971

Dlatego też w świecie iluzji, kłamstwa i niespójności tych tech wartości, wymyślono oprócz imienia, nazwisko, będące gwarantem przekrętów dokonywanych przez państwa, rządy i korporacje, na naiwnych niewolnikach, wierzących w iluzoryczne fetysze teatralne : ekonomiczne, społeczne, czy tytularne …

Ludzi malujemy na przemian bielą i czernią, ponieważ takimi ich stworzono, a raczej wyhodowano i wytresowano.

Rodzimy się w bieli, dekonstrukcja tworzy w nas użyteczną czerń, a umowna czerwień – kooperacji z system, jest formą szantażu, która pozwala nam żyć, a właściwie funkcjonować w kontrolującej nas iluzji bytu … podpisanej imieniem, nazwiskiem, numerem, kodem, cyrografem … przynależności do danej korporacji handlowej licencjonowanej przez morskie korporacje i dewizie …

Dydymus’ 2002

https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/prawo-admiralicji-floty-handlowej-czyli.html

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/10/08/rzad-i-iluzja-urzedu/

https://ligaswiatavideo.wordpress.com/2017/04/20/prawo-morskie-i-panstwo-handlowe/

https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/tajemnica-licencji.html

FullSizeRender

Najwięcej o kontrakcie z egoizmem zwanym złem, wiedzą ci, którzy ów kontrakt stworzyli dla swoich egoistycznych celów … związanych z podbojem wolnego stada … przekształconego w wierny Bogu, koronie, papieżowi … lud pracujący – niewolniczy … zobowiązany do przestrzegania prawa zwierząt – nazwanego prawem stanowionym i prawem boskim …

Prawo, wykraczające poza nawias prawa naturalnego, określa przynależność stada do Boga – pana – właściciela …

Wiara

Jeśli nie pokładasz wiary w Boga personalnego, we własne wielowymiarowe wnętrze oraz w prawo naturalne i zaczynasz szukać prawdy, poza własną tożsamością, to wchodzisz na niebezpieczną drogę wniknięcia w kult-ur-owy, kastowy system hierarchiczny, oparty na przychodzącym z zewnątrz nakazie – podporządkowania się, za pomocą ideologii strachu, podziału wewnętrznego, kontraktu, pożyczki, licencji, certyfikatu, świadectwa, dyplomu, czy określonego komercyjnego wyboru …

Cyrograf

Zawierajace podpis dokumenty, stają się formą cyrografu, zmuszającego wolną istotę, to zrzeczenia się równości i wolności, na rzecz dobrowolnej lub wymuszonej przynależności niewolniczej.

Cyrograf, określa formy przynależności za pomocą norm zgodnych z ideologią prawa zwierząt, znanego bardziej, jako prawo stanowione.

Oczywiście, dla ignorantów, jest to wypowiedz nie mająca sensu, bowiem pokładają oni wiatę w kult cywilizacyjny, oparty na niewidocznych zasadach zniewolenia rodzaju ludzkiego, za pomocą kultu wiary w trzecią siłę, zastępującego wiarę w samego siebie, tradycji, zastępującej tożsamość, kodu dowolnie interpretowanego alfabetu, zamiast obiecadła zgodnego z myślą, słowem i działaniem …

IMG_1963

Czym, jest certyfikat ?

Cyrograf, jest zapożyczoną z greki nazwą dokumentu rękopiśmiennego (τό χειρόγραφον, cheirógraphon od χειρ – ręka i γράφειν – pisać) używaną głównie w średniowieczu (łac. chirographum).

Określało się tym mianem przeważnie dokumenty, związane z działalnością prawno-prywatną jak umowy, kwity, zobowiązania czy rewersy (lichwiarskie oraz banksterskie skrypty dłużne).

Cyrograf, spisywany jest, był w 2/3 lub czterech kopiach lub częściach na jednym pergaminie lub jednej kartce (w czasach kiedy nie było kalki, drukarki …).

Dokumentowi towarzyszył podpis składający się liter alfabetu, krwi lub znaku zniewolenia X.

Każdy dekret papieski dotyczący kurii rzymskiej, jest cyrografem …

Każda cześć, kartka cyrografu oznaczona jest zygzakiem, linią falistą lub kropkami na których składa się podpis …

Papież Franciszek, w dniu 26 czerwca 2013 r., posłużył się cyrografem ( Dokument ten był „instrumentem prawa kanonicznego, dającym Komisji moc prawną … zasady Ewangelii przenikają także działania o charakterze gospodarczym i finansowym … ), aby ustanowić komisje do zbadania sprawy Banku Watykańskiego.

W średniowieczu specjalny rodzaj cyrografu zwany – Fine of Lands – zwany też ostateczną zgodą, przeniósł prawa własności ziemi na elitę dysponującą niewolnikami według zasad geograficznych …

IMG_1968

Dokument cyrograficzny zwany Indenture, jest umową niewolniczą zawartą na lądzie i na morzu w stosunku do ludzi, którzy przekazali swe ziemie na rzecz pana (zastaw), stając się ich niewolnikami do czasu spłacenia danego zobowiązania, wynikającego z pożyczki.

W historii istnienia tego dokumentu, nigdy nie zdarzyło się aby owy dług został spłacony, ponieważ szlachta używała takich dłużników do najokrutniejszych zadań w czasach wojny i pokoju …

Wszystkie majątki ziemskie, powstały za pomocą wprowadzenia fetyszy i skomercjalizowania płodów naturalnych (spekulacja, lichwa, banksterstwo) i tak sprytnie zredagowanych cyrografów, że rolnik, na zawsze pozostawał niewolnikiem, a jego dobra, zasilały fetyszowy byt, okradającego go pana …

http://rzadkontraktowy.blogspot.com/2016/03/pieniadz-poczatek-zmian.html

Cyrograf, wymienia altruizm na egoizm i zmusza ofiarę do działań sprzecznych z prawem naturalnym, co przekłada się na wytworzenie złej karmy, zwanej karmą handlową, na mocy której, człowiek wraca do piekła zniewolonego życia.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

Cyrograf pojawia się w Fauście Goethego, gdzie tytułowy bohater zawiera umowę z diabłem – własnym i obcym egoizmem.

Adam Mickiewicz opisał cyrograf, jako układ zawarty z diabłem, na mocy którego zły duch – egoizm, ma prawo do duszy człowieka, który podpisał ów cyrograf.

Ludzie poruszając się według prawa zwierząt – prawa stanowionego, podpisują zgodę, na powrót do piekła życia fizycznego …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/11/18/czym-jest-pieklo/

IMG_1969

Diabeł, zło, to nic innego, niż ego zmuszające ludzi do czynów niezgodnych z ludzką tożsamością opartą na poświeceniu, samostanowieniu, samoograniczeniu, altruizmie i prawie naturalnym …

W wielkim skrócie myślowym – certyfikat, to indywidualna umowa zagubionego i zdekonstruowanego człowieka, z innym człowiekiem o niepohamowanym egocentryzmie, który w zamian za swoje zniewolenie fizyczne i duchowe, zyskuje potężnego sprzymierzeńca, wierzyciela, szefa, prezydenta, cara, papieża, króla, czy nauczyciela …

Kto może podpisać cyrograf ?

Podpisać owy dokument, mogą przedstawiciele trzech grup :

Cywil, obywatel … , jako osoba obdarzona wolną wolą i chęcią przetrwania za wszelką cenę w kulcie cywilizacji hierarchicznej. Pozyskany w ten sposób byt staje się niewolnikiem, lub najemnikiem żołnierzem, lekarzem, urzędnikiem, politykiem, kapłanem …

Wygnany, ale skruszony najemnik, posiadający w sobie resztki egocentrycznej esencji, pragnący zmiany swojego marnego bytu, za pomocą odszukania nowego hierarchicznego pana, idola, Boga …

Co zyskuje byt podpisując cyrograf?

Poza warunkami spisanymi na cyrografie, dostaje się immunitet – pozornej nietykalności objęty klauzulą chwilowej użyteczności dla pana i jego idei.

Strona kultu cywilizacyjnego, zyskuje możliwość korzystania z energii
swojego podopiecznego, niewolnika, najemnika …

Sędziowie, lekarze, policjanci, wojskowi, profesorowie, politycy, księża … posiadają pewien rodzaj immunitetu, który chroni, ale wyniszcza wnętrze człowieka, poprzez uczestnictwo w spisku, sitwy zorganizowanych grup przestępczych żyjących na koszt niewolników …

Dano wam imiona, nazwiska, adresy, konta, państwa, miasta, dzielnice, ulice, miejsca pracy, numery, telefony, maile … , aby wasz pan wiedział, gdzie przebywa jego własność …

IMG_1967

Co grozi za niewypełnienie cyrografu?

Myśle, że wie to każdy, kto nagle próbował być równy oraz wolny, kto próbował walczyć z systemem politycznym, religijnym, urzędami … i nagle wokół niego zaczęły dziać się dziwne rzeczy : utrata pracy, problemy ze spłatą kredytów, prześladowania ze strony urzędów – korespondencja, telefony, odwiedziny, wezwania, ostrzeżenia, groźby …

Otacza was władza ludzi – Bytów, pragnących żyć wiecznie, za pomocą złej karmy, do której przymusza się wszystkich naiwnych, zmuszanych do istnienia w ideologii kultu państwa, cywilizacji, pracy na rzecz kogoś, wojny na rzecz władzy świeckiej i religijnej …

Zmuszają was do samobójstw, kradzieży, oszustw, manipulacji, kłamstw, wiary w innych … aby zatrzymać was w piekle życia …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/11/18/czym-jest-pieklo/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

Bez powracających do życia niewolników, nie byłoby sensu powracać do fizycznego życia, tym którzy ten patent wprowadzili w życie …

Fetysz tytułu, majątku, ludzkiego piękna, kariery, stanowiska … ciągnie idiotów do przestępstw, kreujących ich handlową karmę …

Zamiast ewolucji ducha, czeka was piekło wiecznego życia … ograniczonego do wykonywania tych samych niewolniczych czynności …

Zniszczenie kult-ur-y, cywilizacji, hierarchii, państwowości, religii … , jest obowiązkiem tych, którzy wreszcie chcą być wolni i równi, ponieważ, to od nas zależy, czy przyszłe pokolenia stosując regułę mądrego samostanowienia i samoograniczenia, przerwą łańcuch życia fizycznego rodzaju ludzkiego, którego przeznaczeniem jest ewolucja duchowa i ascendencja.

Świadomość wyklucza istnienie pieczęci ,cyrografów ,aktów ,certyfikatów, świadectw, dyplomów … uzależniających was od zewnętrznych sił innych istot i ich ideologii.

Otwieracie się na zewnątrz, poprzez utratę tożsamości spowodowaną dekonstrukcją, bazującym na mikro urazach psychicznych …

https://depopulacja.blogspot.com/2017/01/sztuczne-urazy-psychiczne-czyli-projekt.html

IMG_1970

Świadomość samostanowienia i samoograniczenia, tworzy siłę, która nie ulega błahostce niespełnienia w iluzji świata cywilizacyjnego, który zmusza do kultywowania przez stada, wybranych jednostek, które mają być odbijane w psychicznych lustrach – słabych ludzi.

Celebrujecie życie i smierć obcych wam jednostek, zapominając o sensie własnego istnienia, dlatego z całej siły, obserwujecie świat swoich idoli, autorytetów, ikon i gwiazd, dajecie się wciągać w iluzje z nadzieją, że kolejny suckces, certyfikat, podpis … zmieni wasze zdekonstruowane życie w coś co nazywacie rajem … lecz fatamorgana raju, nigdy nie sprzyja szczęściu …

Diabeł, szatan, Lucyfer … to slogany, powstałe w głowach tych, którzy chcąc was chronić, przed niewygodną prawdą, posiedli was, aby zagospodarować waszą siłę, naiwność i uległość … tworząc ignorancję w stosunku do prawdy.

Za nie wypełnienie certyfikatu, grozi wam kara stworzona na podwalinach prawa zwierząt – prawa stanowionego …

Wymyślone fetysze nęcą i powodują chciwość, zazdrość, pożądliwość, złośliwość i szaleństwo, za którym podążają miliardy …

Fetysz, powstał po to, aby kreować czynny tworzące złą karmę niewolników i najemników, idących na wojny, rewolucje, po kredyty, na zakupy … wszystkie te czynności, są niezgodne z funkcjonowanie duszy ludzkiej, tworzącej tożsamość, która potrzebuje spokoju do funkcjonowania w świecie harmonii samostanowienia i samoograniczenia …

IMG_1965

Pragnienie, ciągnie cię to gry, a sumienie cierpi katusze …

Decydujecie za własne potomstwo : w szpitalu, kościele, urzędzie … proszą, nakazują podpisz za córkę, syna … straszą, przelewają winę na wasze sumienie, apelują do waszego rozsądku poprzez strach …

Akt cyrografu, jest bronią obosieczną, ponieważ rodzic sprzedaje dziecko systemowi karmicznemu, a urzędnik, lekarz, ksiądz … bierze za to fetysz mamona …

Świadectwo, akt ślubu … , certyfikat, dyplom, licencja … wszystkiemu temu towarzyszy rytuał lub ślubowanie, związane z kultem wyłaniającym się z kult-ur-u, czyli kultu z miasta ur.

https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/09/inicjacja-rytualna-zwana-slubem-czyli.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/tag/kult-ur-a/

Cyrograf skutkuje opętaniem, czyli chorobą psychiczną, biorąca swój początek w wierze w czynniki zewnętrze, kierujące naszym ciałem, umysłem i duszą …

Wiara w boga, hoerarchię, edukacje, kult-ur-ę, cywilizacje, autorytety … wyjaławia was z wiary w samego siebie i Boga personalnego …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/02/logika-dualizmu-a-istota-boga-personalnego/

ED9775B0-314D-4027-BDFB-84250CE85E4C

Obecnie cyrograf, akt prawny przekształcono w podpis elektroniczny, regulaminy, oświadczenia … , których odpisujecie dziennie dziesiątki …

System, odbiera od was zapewnienia o wierze w jego moc, ponieważ żyjecie i trwacie w nim, przyklaskując kultowi jego prawa …

Dzięki błędom, takie osoby jak ja, żyją na granicy systemu, zachowując pełną świadomość, zachodzącym w nim procesów.

Moje cyrografy, są nieważną iluzją, ponieważ system, nadał mi trzy nazwiska, a ja posługuje się tymi, które nie mają mocy duchowej, a tym bardziej prawnej … Ktoś (niech to zostanie moją tajemnicą) zadbał o to, aby moja karma, pozostała z dala od systemu … Dlatego urząd, szpital, religia, państwo, korporacje … podpisują umowy z moim alter ego – avaterem, na potrzeby bytowania w iluzji …

Przyczyny dlaczego podpisujecie cyrografy ?

Za wszystkim stoją stworzone przez elity – iluzoryczne fetysze :

– chęć posiadania/odkrycia tajemnicy
– władza, popularność
– szczęście
– pożądanie, miłość
– pieniądze
– chcemy panować i krzywdzić innych
– chcemy uaktywnić moce paranormalne
– uroda, piękno
– strach, przed udręka systemu, więc sami, chcemy być wszystkomogącym systemem

Mając już owe fetysze, podpiszemy cyrograf ponieważ ;

– chcemy pozbyć się samotności, pustki, rozpaczy
– walka z nałogami i popędami
– chęć pozbycia się nienawiści do siebie

Jedno wiąże się z drugim i zawsze prowadzi do choroby psychicznej, przestępstw, samobójstw …

IMG_1960

Tworząc własne ego lub celebrując ego kogoś innego, przestajemy wierzyć we własny altruizm, samego siebie i Boga personalnego … pustka, to brak możliwości dostrzeżenia samego siebie w chaosie przygniatającego nas świata zewnętrznego … , świat zewnętrzny niszczy samostanowienie i samoograniczenie …

Czym, można przekreślić ideologie cyrografu ? Otóż cyrografu, nie można spalić, wykasować, wyrzec się, nie można egzorcyzmować cyrografu, bo sam egzorcyzm jest cyrografem ze siła zewnętrzną …

Jak zniszczyć cyrograf ?

Aby zniszczyć cyrograf, trzeba zniszczyć system, do którego odwołuje się ów cyrograf, ponosząc karmiczną odpowiedzialność, za ten czyn …

Dzięki zniszczeniu systemu, religii, państwa, rządu, ideologii, cywilizacji, kult-ur-y … następne pokolenia, będą mogły iść drogą samostanowienia oraz samoograniczenia i tego trzeba się trzymać …

Paktowanie i kolaborowanie z systemem, nie ma dla mądrego człowieka żadnego sensu, ponieważ fizyczne – wieczne życie, przyniesie nam tylko zniewolenie …

Ewolucja duchowa – ascendentna, to droga do boskości poprzez poświęcenie i altruizm …

Twórca, tworzy ucznia, który ma szanse stać się kreatorem, mogącym stworzyć dążenie do prawdy lub ciszę wiecznego odpoczynku …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/03/24/na-poczatku-bylo-szesc/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/04/02/tajemnica-o-swiecenia-cz-1/

IMG_1961

I na koniec uwaga …

Krew, tak bardzo związana z ideologią cyrografu, wiąże się z ideologią lini krwi – patriarchatu lub matriarchatu, co odnosi się do osobistej, osobliwości fizycznej, związanej z grupą krwi i kreacją łańcucha dna …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/05/17/creatrix-bog-czyli-vagina/

O co chodzi ?

Dany byt, zgadza się, na nałożenie psychicznej i fizycznej skazy, doprowadzającej do karmicznej blokady fizycznej danej jednostki w kręgu życia fizycznego – czemu przyświeca podpis genetyczny …

Zauważ, że ideologia religii, państwa, korporacji, grupy … pozwala przywódcy, podejmować decyzje za wszystkich …

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
https://pomagam.pl/afd
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://pomagam.pl/wpz
https://trueshopl.wordpress.com