Świadomość wyższego rzędu

Świadomość wyższego rzędu

Człowieczeństwo, ignoruje siły, których nie może zrozumieć, dlatego ci którzy owe siły rozumieją i tworzą, rządzą wszystkimi ignorantami …

Aby wygrać z teatrami / misteriami, musimy stworzyć ostatnie przedstawienie, przedstawienie, które wyciągnie plebs z więzienia jaskini platońskiej …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/19/ukryte-slowo-krwawe-rytualy-i-ukryte-doktryny-wladzy/

https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

Dlaczego państwo, nie jest potrzebne wolnemu, świadomemu i oświeconemu człowiekowi, ale owy człowiek, będący częścią kapitału ludzkiego, jest potrzebny państwu ? Ponieważ bez kapitału ludzkiego, nie ma hierarchii, fetyszy – mamona, tytułu, roli i stanowiska, nie ma tym samym licencji, monopoli, lichwy, spekulacji, pośrednictwa, państw, religii, edukacji lustrzanej oraz kult-ur-y cywilizacyjnej i wyzysku człowieka, przez człowieka.

https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2018/10/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo.html

Dlaczego, musisz unikać sprzymierzeńców oraz tych, którzy chcą cię ochraniać i tworzyć iluzje prawa i bezpieczeństwa ? Ponieważ, jeśli potrzebujesz sprzymierzeńców i ochrony, oznajmiasz otoczeniu, ochronie i swoim wrogom, że jesteś słaby i potrzebujesz silniejszego od siebie pana. Odsłaniając swoje karty, oznajmiasz siłą najemnym, że mogą jednoczyć się i wykorzystać swoją siłę, tupet … , do kontrolowania ciebie i twoich dóbr …

Miarą wolnej, świadomej i oświeconej jednostki, jest zdolność do duchowej – nawigacji do wybranego celu, podczas najgorszej burzy … Wewnętrzny kompas, zawsze doprowadzi cię do rozwiązań problemów, leżących poza tobą, za pomocą umiejętności, czerpania ze świadomego snu …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/10/swiadomy-sen/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/10/niebezpieczenstwa-zastosowania-swiadomego-snu-przez-profanow/

Jest, takie powiedzenie : każdy człowiek, może na podstawie swego życia, wyryć w pamięci innych, przynajmniej jedną opowieść … , której płęta i przekaz, nie będzie zależna od autora, tylko od interpretacji jej odbiorców …

Jest to bardzo mądre powiedzenie, jednak aby je w pełni zrozumieć, musimy wyciągnąć z niego kilka logicznych wniosków.

Interesując się otoczeniem, które przejmuje nad tobą kontrole, ulegasz jego wpływowi, tworząc własną interpretacje odebranej i zafałszowanej treści … , która w żaden sposób, nie może być kompatybilna z twoim wnętrzem …

Jeśli środowisko, jest bytem urojonym, stworzonym przez chory psychicznie umysł, to wszystkiego jego aspekty, tworzą iluzje przekształcająca rzeczywistość – RaElIs, w iluzje IsRaEl…

I w takiej iluzji żyjemy, czerpiąc kłamstwo z książek, sztuk, symboli, filmów, programów, cytatów, lektur, prawa, historii – edukacji lustrzanej, która pomaga chorym psychicznie jednostkom – kontrolować cały kapitał ludzki – całe społeczeństwo, żyjące tylko po to, aby realizować fantazje i żywic hodujących je najemników i bogów, będących twórcami iluzji …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/31/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/19/ukryte-slowo-krwawe-rytualy-i-ukryte-doktryny-wladzy/

Wniosek pierwszy :

Wszystko, czego potrzebujesz do życia, jest umiejscowione w tobie – ponieważ kierując się duchowym altruizmem, zaczynasz myśleć logicznie i przechodzisz od świadomego snu, do myśli, słów i działań, tworzących – dobro-byt, który określa stan twojego samostanowienia, czyli tworzenia pożywienia, schronienia i odzienia oraz samoograniczenia, tworzącego prawo naturalne, mówiące : nie rób drugiemu, co tobie nie miłe …

Odseparuj się, od stada, bo stado powstało tylko po to, aby swoją siłą, naiwnością, ignorancją … służyć swoim panom i władcom, stosującym strach i system nagród i kar, w celu pozyskania władzy nad stadem.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2016/05/28/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu/

https://vigilinclinaverat.wordpress.com/2017/07/02/scena-kar-i-nagrod-czyli-hodowla-czlowieka-w-warunkach-iluzji-teatralnej/

Wniosek drugi :

Każda droga do oświecenia, czyli stanu naturalnego, tworzącego pierwotną tożsamość, musi wychodzić, od zrozumienia faktu logicznego, odpowiadającego na pytania : kim jestem, skąd przybyłem, co pozwala wykreować odpowiedź, na zasadnicze pytanie : dokąd, chce zmierzać … w kolejnym etapie swego życia … oraz, jak rozwiązałem swe problemy w innych wymiarach za pomocą wglądu w świadomy sen.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/03/14/kreacja-rezydentna-i-uniwersalna-duszy-i-wiedzy/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/10/swiadomy-sen/

Kim jestem ?

Jestem – I -wielowymiarowym bytem, istniejącym w celu zdobywania doświadczeń na bazie czasu, przestrzeni, wymiarów oraz alternatyw tych stanów. Celem doświadczenia, jest ewolucja duchowa, kończąca żywot – bytu fizycznego.

Człowiek, przez swe altruistyczne postępowanie, ma dążyć do zjednoczenia wszystkich cząstek duchowych – własnego bytu, w celu duchowej ewolucji tworu w twórcę – istotę ascendentną – duchową.

Kolejne, niezliczone kopie danej istoty, rodzą się wtedy, kiedy sumaryczny obraz doświadczeń fizycznych – dopełniających proces poznawczy, nie jest jeszcze pełen.

Dzieje się tak, gdy życie wszystkich bytów, dąży przez altruizm do karmy pozytywnej i ewolucji duchowej.

Niestety, dekonstrukcja istoty człowieczej, za pomocą wewnętrznego i zewnetrznego strachu oraz przeniesienia tożsamości oraz wiary na zewnątrz, doprowadziła do zezwierzęcenia bytu ludzkiego, za pomocą – wirusa zwanego egoizmem lub złem.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/31/walka-i-pojednanie-czyli-slow-kilka-o-egoizmie-czlonkow-stada/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/08/kreacja-szescianu-czyli-jak-okrasc-i-zniewolic-czlowieczenstwo/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/27/mowa-nienawisci-oraz-zle-oko/

W tym przypadku – zezwierzęcony człowiek, staje się ofiarą ideologi karmy negatywnej i wraca do zniewolonego życia fizycznego, poprzez świadomy lub nieświadomy udział w ideologii prawa stanowionego zwierząt.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/09/kim-jest-dziecko/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/04/porwana-pajeczyna-wiedzy/

Wniosek trzeci :

Wszystko, z czym się rodzisz i co tworzy twoją duchową jaźń, musi zostać w twoim wnętrzu.

Wolne człowieczeństwo, nie może sobie pozwolić na samoistne lub siłowe wywleczone heksagramu – podwójnego pentagramu własnej tożsamości na zewnątrz, gdzie jest ona kontrolowana i kolorowana, na różne barwy ideologiczne (polityka, religia, sport, praca, rozrywka, kult …), przenoszące wiarę we własne wnętrze, na czynniki zewnętrzne, oparte na edukacji lustrzanej, która zaszczepia ofierze kłamstwa (prawne, historyczne, społeczne …), przekazywane z pokolenia na pokolenie, wystraszonego i zniszczonego duchowo oraz umysłowo społeczeństwa, podkładającego złudną wiarę w poprawność polityczną i wolę władzy …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/21/badz-zywy-jak-drzewo-czyli-dlaczego-nalezy-odwracac-pentagram/

Odrzucenie wiary w zewnętrznych bogów, mesjaszy, mistrzów, ekspertów, idoli … umacnia w tobie wiarę we własne wnętrze i odrzuca kult cywilizacyjno – hierarchiczny, opary na ideologii zezwierzęcenia rasy ludzkiej, wybudowanej na prawie zwierząt, czyli prawie stanowionym – zwierząt.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

Wniosek czwarty :

Edukacja lustrzana, kreująca bogów i mistrzów oraz najemników władzy, tworzących złudny obraz rzeczywistości, wytwarza powszechne trend do powszechnego kopiowania i powielania kłamstw …

oraz tworzenia podziałów, wyłaniających się z teoretycznej walki tezy z antytezą …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/12/masonska-wiosna-czyli-slow-kilka-do-pana-biedronia/

Służy do tego otwarty rynek literatury, sztuki, mediów, internetu … , który skutecznie odciąga pokłócone i tworzące nowe podziały i kłamstwa społeczeństwo, które samo odciąga się od logicznej prawdy i dążenia do rozwoju personalnego …

Brak czasu personalnego, przekłada się na brak umiejętności opuszczenia labiryntu asteriona, który jest za trudny dla zajętego, zewnętrznymi sprawami zwierzęcia, którego jedynym celem, jest kierat pracy, nauki i rozrywki …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/19/asterion/

Wniosek piąty :

Koloryt ideologiczny przychodzący z zewnątrz, tworzy twoje marzenia, fantazje i przekształca obce pomysły, słowa, wizje … w kroczące za sobą szaleństwa i manie …

Horrory, kryminały, lektury, erotyki, thrillery, teksty wierszy, piosenek … słowa innych ludzi, cytaty duchowych mistrzów i autorytetów … potrafią zdekonstruować, przekształcić i zniszczyć indywidualne piękno wnętrze, każdego człowieka … zamieniając wolność duchową i czas personalny w czas komercyjny, poświęcony nowym bogom, archontom … , którzy nie muszą być planetami, aby za pomocą sztucznych emocji, wydrzeć wam waszą tożsamość, równość i wolność …

Mając w głowie rozwój myśli innych osób, nigdy nie stworzycie swoich dróg i legend, oczekując że legendy innych osób, pomogą wam żyć i nakieruje was na właściwe drogi …

Drogi innych osób, to Komercyjne autostrady, których luksusowe nawierzchnie budują wasze umysły pogodzone z rolą usłużnych zwierząt.

Wasze drogi i legendy nigdy nie będą istnieć … Poniewaz kapitałem się tylko obraca …

El-ity, przerabiają was na modłę własnych ideologii, które tworzą ich prawo, będące ich pomysłem na świat, świat którego struktura, pozwala żyć jednemu człowiekowi, na koszt milionów innych bytów … tworzących ludzki, bezmyślny, zniewolony kapitał …

Społeczeństwo gra swoje teatralne role dokładnie tak, jak dyktuje im to rytm władzy … Pracyj, płac, wybieraj, pij, pal, oglądaj, gadaj, słuchaj … i nie myśl o tym co mogłoby cię wyzwolić z więzienia własnej – jaskini platońskiej …

Wniosek szósty :

Czerpiąc ze świadomego snu, czerpiesz od samego siebie, pomimo tego, iż inne twoje wcielenia teoretycznie żyją w innym czasie, innej przestrzeni i w innym wymiarze …

Jednakże, wszystkie te kreacje, są iluzją za pomocą której, można podzielić jedną dusze na wiele drobnych, samo-stanowiących kawałków … Mając wgląd w świadomy sen, czas (przyszłość, przeszłość, teraźniejszość), wymiar i przestrzeń, przestają istnieć … a arsenał myśli spowodowanych różnymi doświadczeniami, staje się twoim wszechświatem …

Wszystko, o czym mówi władza, jest użytecznym kłamstwem, dziełem zwierzęcych pragnień i egoizmu. Słuchając, czytając, realizując plany innych, nigdy nie będziesz mieć czasu, dla samego siebie … i już zawsze, będziesz kapitałem, wykorzystywanym, do realizacji marzeń innych ludzi …

BZO

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/dydymus

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

Zbiórka na działanie Ligi Świata 2019/20 : https://zrzutka.pl/94z6z8 , https://paypal.me/dydymus

P.s

Od kilku tygodni zalewajcie mnie pytaniami, na temat startu w eurowyborach.

Jak zwykle moja odpowiedź, jest zawsze taka sama, władza, fetysz tytułu, stanowiska… mnie nie interesuje.

Jednakże, wychodząc na przeciw waszej potrzebie posiadania swego przedstawiciela w gnieździe kłamstwa i iluzji …

… Jestem wstanie, stawić się tam, gdzie trzeba, aby propagować prawdę, odcięta od poprawności politycznej …

Jeśli, zabierzecie 1000 podpisów i utworzycie strukturę płaską, ja chętnie, stane się jej głosem …

I nawet, gdyby ta przygoda miała trwać jeden dzień, a ja przypłaciłbym to zdrowiem lub życiem, to warto, aby przebudzić choć jednego śpiącego i zobaczyć bezradność, w oczach najemników władzy …

Pozdrawiam

Dydymus