Alegoria życia wstępem do działania i oświecenia

Alegoria życia wstępem do działania i oświecenia

Pokarm stały należy się ludziom dojrzałym duchowo … papką karmi się dzieci …

Wszystkie kreacje religijne, są utajnioną alegorią wiary w pierwsze słońce ziemi (Ikara) – Saturna. Ten dawca życia (światła) i śmierci (ciemności), jest najlepszym przykładem ciągłych zmian, jakie zachodzą w naszym układzie słonecznym i całym wszechświecie. Po zniszczeniu Ikara – pierwotnej ziemi, powstała Ziemia i Księżyc, posiadające w swym wnętrzu – sercu – cząstkę Saturna i Ikara.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/25/swiadomy-sen-i-spojrzenie-na-nasz-dom/

Ta cząstka, to wyrwany z Saturna – heksagram, tworzący obecnie wnętrze naszej planety i księżyca (siła męska i żeńska, zależna od wpływów archontów – ciał niebieskich). Jeśli kiedykolwiek znajdziecie czas dla siebie (personalny) i zaczniecie wstawać i kłaść się według wewnętrznego zegara waszego ciała i ducha, zrozumiecie, że jesteście kopiami wszechświata, w którym żyjecie, ponieważ każda wasza reakcja biochemiczna, zależna jest od życia, otaczających was archontów, wpływających bezpośrednio na wasze ciała i umysły …

Korelacja falowa tysięcy planet i gwiazd, w tym słońca, saturna, księżyca i delikatne pulsowanie cząstki Ikara we wnętrzu ziemi, kreuje wasze logiczne i nielogiczne zachowanie, odczucia, emocje … dlatego kiedyś prabyty, archonci byli uważani za bogów, których role przejęli dziś szamani, władający teatralnym system wpływu sił najemnych na kapitał ludzki …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

Niech stanie się światło

la Dixitque Deus: Fiat lux. Et facta est lux. Wtedy rzekł Bóg: Niechaj się stanie światłość!. I stała się światłość.

I stała się światłość … urodziłeś się wychodząc z karmicznej otchłani i otwarłeś oczy, co prawda to spojrzenie, jest jeszcze nieświadome i puste, ponieważ zaraz po otwarciu ocząt, musisz jeszcze otworzyć swój umysł i duszę … na wielowymiarowość swego jestestwa, ponieważ żyjesz, żyłeś i będziesz żył tak długo, aż zdobyte doświadczenie, pozwoli ci na świadome oderwanie się od karmy negatywnej.

Twoim celem, jest karma pozytywna, ewolucja duchowa, pozwalająca ci stać się z tworu – twórcą … a jest to zadanie trudne i wymagające czasu i wewnętrznego uporu … pozbawionego zewnętrznych wpływów obcych tobie ludzi, uchodzących za bogów, mistrzów, przewodników …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

Jeśli jesteś gotów, pozwolę ci odkryć to, co może i czułeś, ale w wyniku edukacji lustrzanej, zostało ci to zabrane w imię poprawności politycznej … tworzącej z plebsu wieczny i użyteczny – kapitał …

Zrozumieć alegorie, czyli czym jest sześcian

Zacznijmy od alegorycznego cytatu z Mateusza 22 : 42 – 44 , którego właściwy sens, jest znany tylko kilku tysiącom szamanów …

Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach. 43 Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. 44 Kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go».

Spójrzmy teraz na owy cytat w sposób logiczny i wolny od zewnętrznej, sztucznej i celowej interpretacji, którą ciemny lud przyjmuje jak lustro tradycji.

Ten kamień, który odrzucili budujący, odnosi się bezpośrednio do was i waszej wielowymiarowej jaźni. Pan, to szyszynka, która kreuje pentagram (odwrócony) skupiony na pobieraniu informacji z waszego zjednoczonego wnętrza – heksagramu (dwie zespolone ze sobą połowy mózgu – żeńska i męska).

Jeśli dekonstrukcja za pomocą nakazu, strachu, edukacji lustrzanej odwróci pentagram, to informacje pozyskane z zewnątrz, dominują nad waszą jaźnią i tożsamością, ponieważ heksagram analizuje tylko iluzje pozyskanych informacji, sprzecznych z waszą duchowością i tożsamością, tworząc wyrzuty sumienia, podziały oraz choroby fizyczne i umysłowe …

( Pamiętaj, jeśli ty nie wykujesz i nie obrobisz swojego sześcianu, zrobi to ktoś inny dla swoich celi : https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/08/kreacja-szescianu-czyli-jak-okrasc-i-zniewolic-czlowieczenstwo/ )

Bóg personalny – dusza, to rozrzucony pomiędzy wymiarami silnik, napędzający wszystkie kopie waszego jestestwa. Jeśli porzucicie wiedzę na temat boga personalnego – siebie, duszy, dulizmu mózgu i szyszynki, to królestwo Boże – personalna świątynia, zostanie wam zabrana …

Jest to fakt, ponieważ już nikt nie celebruje własnej duchowości, kultywujecie tylko ciało, zewnętrzne ideologie – religijne oraz ustrojowe i reprezentujące je archonty i fetysze – idole, nadające sens pustemu już wnętrzu istoty ludzkiej.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/26/dowod-na-istnienie-boga-personalnego/

Człowiek bez duszy upada i rozbija się na kamieniu siły umysłu innego człowieka, na bezdusznego człowieka spada kamień obcej ideologii i miażdży go …

Jaki to naród wybrany, jaki to naród, który zbierze plon z owocu ludzkiego podporządkowanego – bezdusznego umysłu ? Żydzi ? Przecież Żydzi, to Judejczycy – Palestyńczycy, więc, kim są ludzie, którzy w ujęciu globalnym, pragną kontroli nad ludźmi … ?!

Otóż tymi ludźmi, są szamani – uciekinierzy z Atlantydy, twórcy ideologi władzy człowieka nad człowiekiem, człowieka nad ziemią, kreatorzy edukacji lustrzanej, egoizmu, ludzkiego kapitału hierarchii i otaczających was fetyszy (tytularnych, społecznych, mamona …).

( Szamani otoczeni najemnymi kapłanami i asasynami, od tysiącleci zabijali i zabiją wiedźmy i wiedźminów, star-uszki i star-ców (świadome osoby po 33 r.ż), czyli ludzi posiadających wiedzę, mądrość i logikę, która nie pozwala na życie w kłamstwie – kontroli człowieka, przez człowieka. Ofiarami tej wojny, padło wielu moich przodków, a konstytucja z 1543 roku, ustanowiła prawo świeckich sądów nad ludźmi pełnymi wiedzy … mało tego, uchwała o zakazie czarów, została przyjęta przez sejm w 1776 roku ( w tym samym roku – skasowano niebezpieczną dla władzy deklaracje praw Wirginii i wprowadzono deklaracje praw człowieka, która owe prawa licencjonowana, tak jak polskie konstytucje … ) . W tymże roku, podjęto uchwałę o zakazie przekazywania historii Lechii, przed rokiem 996.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/08/moralnie-usprawiedliwiona-walka/ )

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/18/ewolucja-niewolnictwa/

Pamiętaj, że wnętrze heksagramu jest sześciokątem w którym kreowany jest cube waszego jestestwa, możesz ten sześcian obrobić według własnego, logicznego pomysłu, lub pozwolić, aby obronił go ktoś inny, za pomocą edukacji lustrzanej, kontroli, strachu, nałogów, popędów i siły …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

Logicznych alegorii ciąg dalszy …

22. 1 A Jezus znowu w przypowieściach mówił do nich: 2 «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. 3 Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. 4 Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” 5 Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, 6 a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy [ich], pozabijali. 7 Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. 8 Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. 9 Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”. 10 Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. 11 Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka, nie ubranego w strój weselny. 12 Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego?”* Lecz on oniemiał. 13 Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. 14 Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych»

Jezus, jest alegorią dążenia do idealnego jestestwa – sześcianu – heksagramu – krzyża, który tworzy swoją tożsamość, za pomocą obróconego pentagramu, który poprzez świadomy sen, dostracza mózgowi doświadczenia światów równoległych i alternatywnych … , co wpływa na jedność myśli, słów

i działań oraz zgodność cząstek ludu wybranego, składającego się z wszystkich elementów, danego bytu duchowego … Ja – to miliardy cząstek, tworzących byt Boga personalnego … kiedy byt zobaczy, wymówi, wysłucha, dozna wszystkiego, przestaje być nieświadomymi cząstkami jednego tworu, ponieważ staje się świadomą całością, gotową do analizy zdobytych danych lub przełożenia owych danych, na proces tworzenia …

Alegoria dekonstrukcji ludzkiej tożsamości

Owy król, będący alegorią ludzkiej szyszynki, pragnie

współdziałania i celebracji męskiej i żeńskiej (syn i córka) części mózgu, jednak jego tożsamość, skierowana jest na zewnątrz i działa na bazie edukacji lustrzanej – powielającej błędy z pokolenia na pokolenie, mani wielkości i narzuconego egoizmu.

Król, wykorzystuje fetysz tytułu, pozycji, mamona, siły i strachu, aby budować ideologie władzy człowieka nad człowiekiem, ponieważ ten, kto nie kontroluje samego siebie, pragnie dostosować (siłowo lub psychologicznie) do swej dekonstrukcji swe otoczenie, aby jego niedoskonałość, nie rzucała się innym w oczy.

Ideologia powielania błędów, to nie tylko edukacja lustrzana, ale przede wszystkim siłowe zmuszanie kapitału ludzkiego do wiary w czynniki zewnętrzne i przejmowania zachowań, mających stać się tradycyjnymi formami bytu.

Zauważ, że egoizm, czyli zło, idzie w parze z ideologią siły, strychu i narzucania prawnych absurdalnych zasad, pokrewnych ideologii terenu łowieckiego i prawu zwierząt, w którym racje ma większy, silniejszy, sprytniejszy i szybszy.

https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2018/10/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo.html

Kiedy, zdekonstruowany byt, zauważa niedostosowanie otoczenia do swoich przyswojonych wraz z edukacja lustrzana – reguł, następuje atak, będący przykładem przerostu formy nad treścią.

W całej zdekonstruowanej historii stworzonej przez szamańskich skrybów, nie ma ani jednego odwołania do człowieczeństwa i wyższych zasad duchowych, istnieje tylko wielkoduszna litość, strach i łaska …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/31/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

Czy to, są przejawy wyższego człowieczeństwa, czy udomowionego zezwierzęcenia ? Odpowiedzcie sobie na to pytanie sami …

Wielu jest powołanych, lecz mało jest wybranych, ponieważ wybrany to ten, który kontroluje samego siebie i czerpie wiedzę z samego siebie, bez potrzeby kreowania teatru iluzji, tworzącej utopie w która zapatruje się ofiara budująca dookoła siebie mur jaskini platońskiej na którym wyświetla się nieosiągalne mary, strachu i marzenia.

Problem alegorii fetyszu

Otaczający nas świat, pełen jest absurdalnych fetyszy, stworzonych przez tych, którzy chcą uzależniać swoich wyznawców … Co zrobić z szamanami, państwami, korporacjami, pieniędzmi … Co zrobić z samym sobą, jak odkryć w sobie wyższy aspekt duchowy i personalnego Boga ?

Spójrzmy znów w ukryte przed plebsem alegorie :

15 Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Go w mowie. 16 Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. 17 Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie?» 18 Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu Mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? 19 Pokażcie Mi monetę podatkową!» Przynieśli Mu denara. 20 On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?» 21 Odpowiedzieli: «Cezara». Wówczas rzekł do nich: «Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga». 22 Gdy to usłyszeli, zmieszali się i zostawiwszy Go, odeszli.

Jak już wiecie – Jezus, jest alegorią dążenia do idealnego jestestwa – sześcianu – heksagramu – krzyża, który tworzy swoją tożsamość, za pomocą obróconego pentagramu, który poprzez świadomy sen, dostracza mózgowi doświadczenia światów równoległych i alternatywnych … , co wpływa na jedność myśli, słów i działań oraz zgodność cząstek ludu wybranego, składającego się z wszystkich elementów, danego bytu duchowego …

Można więc przyjąć, iż refleksje Mateusza, są jego prywatnym monologiem filozoficznym, mającym odwrócić uwagę od alegorycznej prawdy. Edukacja lustrzana, daje plebsowi oczekiwanej od mistrzów – papki, podczas gdy pokarm stały, przeznaczony jest tylko dla manipulujących plebsem – mistrzów.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/02/szkola-dla-idiotow-czyli-jak-stworzyc-czlowiekowi-wielopokoleniowy-kierat-kontroli/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/05/magia-psychologiczna-i-edukacja-lustrzana/

Pieniądz, podatek, ideologia nakazu, wizerunku boga – archonta, służy utrzymaniu siły wpływu falowego (idącego coraz większą falą pomiędzy kastami) samokreującego się pana, za pomocą fetyszu – pieniądza, stanowiska, tytułu, pozycji … wykupuje sobie ochronę najemnych assasynów, którzy aby utrzymać owy komfort życia oparty na bezprawnym działaniu, będą sami tłamsili zdominowanych prawem zwierząt – niewolników.

Oddajmy dzieciom ich zabawki i fetysze, ponieważ wszystkie te rzeczy – tworzą z człowieka niewolnika. Ta ideologia ludzkiego kapitału, tworzy wokół wolnej jednostki mur problemów, ograniczeń i uzależnień, bez których owy sztuczny twór, nie umie funkcjonować. Kult cywilizacyjny, zwany kult-ur-ą, przekłada rzeczywistość w sceny teatralne – sztuczne role, relacje …, które odciągają człowieka od jego wnętrza …

Oddaj Cezarowi, to co Cezara, oddaj państwu to, co państwa i odbierz to, co należy do każdego człowieka … Zajmi się analizą własnego snu, który złączy myśli, słowa i działania, odkryj swój prywatny czas, prywatnego Boga – duszę … i zacznij żyć dla siebie, kreować własny dobrobyt, przez trud tworzenia – pożywienia, schronienia i odzienia.

Każdy problem z którym się stukasz w otaczającym cię teatrze, to wymysł otaczających cię scenarzystów i reżyserów – demiurgów – czerpiących z twojej naiwności i strachu – wieczny zysk, ponieważ jesteś, ich nieświadomym kapitałem, którego należy kontrolować i wpędzać w różne problemy, podziały, choroby, poczucia winy …

Myśl, ponieważ ignorancja głupców, to najgorsza choroba na świecie.

Idźmy dalej w swych logicznych rozważaniach i zajmijmy się sprawą zmartwychwstania …

Oby zburzyć mur jaskini platońskiej, należy z mar swych powstać, przestać interesować się dostarczanymi z zewnątrz ideologiami i chorymi marzeniami o fetyszach, które napędzają dobrobyt kontrolujacych cię el-it i ich najemników …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/01/obalenie-systemu-jaskini-platonskiej-czyli-dysput-logiczny-o-mozliwosciach-wolnej-jednostki/

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

Przekształćmy w prawdę kolejną alegorię :

23 W owym dniu przyszli do Niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli go 24 w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz powiedział: Jeśli kto umrze bezdzietnie, niech jego brat weźmie wdowę po nim i wzbudzi potomstwo swemu bratu. 25 Otóż było u nas siedmiu braci. Pierwszy ożenił się i umarł, a ponieważ nie miał potomstwa, zostawił swoją żonę bratu. 26 Tak samo drugi i trzeci – aż do siódmego. 27 W końcu po wszystkich umarła ta kobieta. 28 Do którego więc z tych siedmiu należeć będzie przy zmartwychwstaniu ? Bo wszyscy ją mieli [za żonę]». 29 Jezus im odpowiedział: «Jesteście w błędzie, nie znając Pisma ani mocy Bożej. 30 Przy zmartwychwstaniu bowiem nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie Boży w niebie. 31 A co do zmartwychwstania umarłych, nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach: 32 Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba?* Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych». 33 A tłumy, słysząc to, zdumiewały się nad Jego nauką.

Przestań żyć marami, fantazjami, ideologiami wtłoczonym ci do główny, przez obcych archontów, ponieważ w ten sposób przeżyjesz życie w sposób nieświadomy swej mocy i potencjału ….

Dąż do ewolucji duchowej, samostanowienia i samoograniczenia, wiedza jest kluczem do logiki, która otwiera wszystkie drzwi …

Twór, posiadający cząstkę duszy zbiera doświadczenia na bazie czasu, przestrzeni i różnych wymiarów, dążąc przez miłość i dobro do ewolucji duchowej w wyniku której, twór, staje się twórcą …

Bóg, jest bogiem żywych, ponieważ umarli albo znów stawiają się żywi – za pomocą idei karmy, lub ewoluują w istotę ascendentną – Boga – twórcę, wykorzystującego swoje doświadczenia w celu powołania do życia wolnego, samorealizującego i samokrontrolującego się życia, postępującego wedle reguł altruizmu i prawa naturalnego …

Jeśli jesteśmy już w tym miejscu naszych rozważań, czas na najważniejszą alegorie.

34 Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, 35 a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: 36 «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?» 37 On mu odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. 38 To jest największe i pierwsze przykazanie. 39 Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. 40 Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy»

Przykaz sobie samemu, że bóg jest w tobie, a więc musisz miłować swoją jaźń – całą siła swojego serca, umysłu i duszy …

Zauważ też, że prawo miłowania bliźniego, jak siebie samego, jest pochodną prawa naturalnego (Nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe)… w którym nie ma miejsca na prawo stanowione zwierząt, czy prawo natury, dotyczące zezwierzęconych ludzi.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

Wyższy stopień człowieczeństwa, tworzy realizm, czyli równowagę czynnika męskiego /Ra/ i żeńskiego /Is/ połączonego siłą życia /El/ … Tak zbudowany jest twój mózg, ciało, wszechświat …

Jest to realny wpływ archontów /El/ na ciało i umysł człowieka … Szamani stali się archontami, ponieważ zaczęli kontrolować i tworzyć ludzkie mary, strachy, fetysze, a także tworzyć psychologię i technologie, pozwalając tworzyć naukowe podejście do kontroli człowieka, przez innego człowieka …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/19/ukryte-slowo-krwawe-rytualy-i-ukryte-doktryny-wladzy/

Taka jest logiczna prawda, która jest prawem … za pomocą którego, można obalić każdą formą ucisku …

I ty przechodzimy, do ostatniej odkrytej dzisiaj alegorii …

41 Gdy faryzeusze byli zebrani, Jezus zadał im takie pytanie: 42 «Co sądzicie o Mesjaszu? Czyim jest synem?» Odpowiedzieli Mu: «Dawida». 43 Wtedy rzekł do nich: «Jakżeż więc Dawid natchniony przez Ducha może nazywać Go Panem, gdy mówi: 44 Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje. 45 Jeśli więc Dawid nazywa Go Panem, to jak może być [tylko] jego synem?» 46 I żaden z nich nie mógł Mu odpowiedzieć. Nikt też od owego dnia nie odważył się więcej Go pytać …

Każdy z was może nazwać się mesjaszem, ponieważ wiedza odkrycia w sobie wolności i równości, otwiera wam drogę wolnej woli …

Wiesz dlaczego możesz stać się mesjaszem ? Ponieważ korzystając z wolnej woli, odwracając się od zewnętrznych ideologii, docierasz do własnej duszy i wiedzy świadomego snu, tworzącego równowagę własnych myśli, słów i działań …

Dostrzegając dusze, dostrzegasz fragment Boga personalnego oraz drogi do kolejnych jego cząstek, zamkniętych w innych kopiach twojego jestestwa …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/10/swiadomy-sen/

Dekonstrukcja powiedziała wam, że twój mózg, jest bardziej męski lub kobiecy, w celu przeforsowania niektórych nieprawdziwych ideologii takich, jak feminizm, czy genderyzm i homoseksualizm … będących częścią ideologii panseksualizmu – zarazy, niszczącej rzeczywistość – RaElIs, która przekształcona staje się kloaką – fałszywych ideologii, takich jak IsRaEl, czy ElIsRa …

Każdy, powtarzam – każdy po narodzeniu – jeśli jego mózg nie został zniszczony chemią i czynnikami elektomagnetycznymi – posiada równowagę czynników chemicznych, dzięki czemu, wpływ archontów, jest znośny dla ludzkiej psychiki … Chemiczna indoktrynacja, powoduje przekształcenie społeczeństwa … w użyteczny silnik, napędzający kult cywilizacyjny.

Mówią wam, że fale powszechnie produkowane dookoła was – nam nie szkodzą, jest to kłamstwo, ponieważ ziemia i wszystkie inne archonty, to olbrzymie elektromagnesy, człowiek tworząc technologie – kontroli, chciał zwielokrotnić wpływ zmiennych emocji, produkowanych na przemian za pomocą technologii i naturalnych czynników astronomicznych … Technologia, to broń, której każdy pragnie, ponieważ nie zdaje sobie sprawy, ze skutków jakie owa technologia wywiera na jego organizm i jego otoczenie …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/15/cos-o-czym-nie-wiesz-a-tworzy-rozne-oblicza-ciebie-czyli-zagadka-ciemnej-niewidzialnej-warstwy-wszechswiata/

Elektromagnesy archontów utrzymują ład w naturze, natomiast smog elektromagnetyczny, powoduje trzęsienia ziemi, powodzie, anomalie pogodowe, choroby fizyczne i psychiczne, wymieranie zwierząt, owadów i roślin …

Pamięć wody niszczona lekami, chemią … niszczy nasze komórki, ponieważ woda posiada własną częstotliwość, zaburzaną obcymi, sztucznymi częstotliwościami …

Mamy mistrzów, bogów, specjalistów, ekspertów, ale cóż nam po nich, jeśli wychowuje ich edukacja lustrzana, ucząca powtarzania wyuczonych błędów …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

Pole elektromagnetyczne chroni nas przed wiatrem słonecznym – w miejscach, gdzie pole jest słabsze można zobaczyć zorze polarne. Zorze to pole walki atmosfery z cząstkami wiatru słonecznego. Wiatr słoneczny chroni nas przed promieniowaniem kosmicznym. Każdy przewód, którym płynie prąd również wytwarza pole elektromagnetyczne wokół siebie, a zgodnie z prawami fizyki – zbliżenie do takiego przewodu na połowę odległości, powoduje czterokrotny wzrost natężenia pola.

Pole elektromagnetyczne – niszczy i przekształca umysły płodów … i jest to fakt zauważalny po dokładnej, logicznej analizie m.in. takich dokumentów : Potencjalne zagrożenia związane z polami elektromagnetycznymi i ich skutki dla środowiska, 6 maja 2011 r. – Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, Komisja Środowiska, Rolnictwa oraz Spraw Lokalnych i Regionalnych. Dokument 12608, http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc11/EDOC12608 .htm (29.07.2012).

Wspomniany wyższej Mateusz, to również czysta alegoria. Z którą spotkaliście się już w moich tekstach. Mateusz, jest alegoria ludzkiego egoizmu – człowieka, który przeszedł już labirynt byka, ale nie zasłużył jeszcze na przekształcenie do rangi lwa i orła. Człowiek, to symbol przesilenia wiosennego (21 marca), który ma po swojej prawicy orła … Zauważ, że każdy stopień rozwoju duchowego, zależny jest od wpływu archontów na ciało ludzkie. Jednak koło astrologicznego kalendarza, przekłada się na idee koła życia, czterech pół roku …

Dopóki kręcisz się po kole fortuny, życia … archonty prowadzącym cię w górę i w dół, a ty nie zauważasz jego środka – prawdziwego celu życia …

Co jest celem świadomego życia i doświadczenia ? No co ? Pieniądze, praca, wygoda, sukces, stanowisko, bogactwo … ?

Otóż celem życia, jest Axis mundi (z łac., „oś kosmiczna”, „oś świata”) – idea środka świata, uważanego za stabilny element Wszechświata.

Według wierzeń na osi następuje zatrzymanie czasu, przez co możliwy jest pełny kontakt zarówno z przeszłością, jak i przyszłością. Stanowić miało miejsce najświętsze z najświętszych.

Otóż axis mundi, to Ty !

Ponieważ twoja świadoma jaźń – twój sześcian – kreuje przeszłość, przyszłość i teraźniejszość w tym samym czasie personalnym (zauważ – mędrzec nie pyta jak rozwiązać problem, lecz jak już rozwiązał dany problem), twoje kopie żyjące w innych wymiarach, dostarczają ci przez świadomy sen informacji o doświadczeniach, jakie zaznałeś już w każdym możliwym czasie, epoce, wieku, miejscu …

Opuść labirynt byka, koło wiecznej zależności i niespełnionych nadziei, ponieważ w centrum znajdziesz, to, czego szukałeś, a czego cały czas nie widzisz – malutkiego punktu, stającego się pierwotnym słupem – kolumną, drzewem doświadczeń, niedostępną dla innych górą, która pozwoli ci ewoluować duchowo … i przekroczyć granice tryptyku oraz oświecenia …

Jam jest swoją drogą, początkiem i końcem, końcem i początkiem, alfą i omegą, tworem i twórcą, samostanowie i samo-ograniczam siebie …

Jednakże uważaj na pychę, ponieważ łaknienie i mania wielkości, nie może być mylona z świadomością własnego jestestwa …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/dydymus

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

Zbiórka na działanie Ligi Świata 2019/20 : https://zrzutka.pl/94z6z8 , https://paypal.me/pools/campaign/110407966910021196