Przełamanie ograniczeń językowych, za pomocą obiecadła i dekonstrukcji symboli

Przełamanie ograniczeń językowych, za pomocą obiecadła i dekonstrukcji symboli

Kiedy obiecadło, czyli spójność snów, myśli, słów i działań – języków pierwotnych, została wyparta, przez użyteczny podział językowy, powstałą lukę, załatano różnymi zestawami bardziej lub mniej dzielących symboli.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2016/12/16/obiecadlo/

Każda – istniejąca forma zróżnicowanego bytu, symbolizuje boską działalność, przez którą owy byt, jest wytwarzany duchowo i fizycznie.

W społeczeństwach pierwotnych, bóg jest wewnętrznym, duchowym twórcą człowieczeństwa i jego otoczenia, w środowiskach zdekonstruowanych, bóg przychodzi z zewnątrz i dzieli człowieczeństwo oraz samego człowieka, za pomocą trzeciej siły na użyteczną i skłóconą tezę oraz antytezę.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/08/10/swiadomy-sen/

Poprzez symbole, ludzie starali się komunikować, te myśli, które przekraczają ograniczenia, uproszczonego kodu językowego i towarzyszącego mu alfabetu.

Tylko po co, tworzyć coś, co dzieli i stopniuje, skoro istniało coś, co łączyło i nazywało się obiecadłem … ?

Zrobiono, to tylko, po to, aby podzielić rozbite wewnętrzne społeczeństwa, na użyteczne stada …

Różnica

Jedyną różnicą pomiędzy obiecadłem, którego resztki, możemy dostrzec w języku polskim, a językiem misteriów, zwanych symbolizmem, jest jawność przekazu w obiecadle i tajność oraz alegoryzm przekazu mistycznego i filozoficznego.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/04/16/szkola-i-slowo/

Obiecadło, to obietnica prawdy, przekazywanej w wielowymiarowych myślach, słowach i działaniach …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/07/18/mysl-slowo-dzialanie/

Symbolizm natomiast, jest językiem tajnych misteriów, a w rzeczywistości, jest to język – nie tylko mistycyzmu i filozofii, ale całej natury, ponieważ każde prawo i moc aktywna w uniwersalnej procedurze, przejawia się w ograniczonym sensie postrzegania człowieka, za pośrednictwem symbolu.

Piękno prawdy i obietnicy szczerości, styka się z sekretem, tajemnicą i dowolną, korzystną dla tworzącego dany symbol – interpretacją …

O ile – obiecadło dotyczy prawa naturalnego, to symbolizm porusza się po krętych drogach prawa natury, które najpierw – stało się prawem silniejszego, a następnie prawem stanowionym, przez sitwę stada, nazywaną – hierarchią.

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/10/08/rzad-i-iluzja-urzedu/

Obiecadło, to szczegółowość i szczerość, podczas gdy uniwersalizm symbolizmu, prowadzi do różnych procedur, ukrytych na danym stopniu wtajemniczenia.

Misteria symboliczne, są częścią kult-ur-y cywilizacyjnej, niosącej za sobą rytuały mocy, oparte na strachu i tajemnicy, do której ma dostęp, tylko elita, która tak naprawdę, również błądzi w ciemności przekazów, alegorii i rozporządzeń, dających im władze nad plebsem.

Zobacz zatem, jak bardzo różnią się uśmiechnięci kłamcy, operujący ukrytymi symbolami, gestami, znakami … , dążącymi do władzy trzeciej siły, za pomocą podziału tezy i antytezy … od szczerych, świadomych ludzi, których pokrywające się myśli, słowa, działania, będące podstawą obietnicy dążą do prawdy.

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/Dydymus

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://pomagam.pl/wpz

https://trueshopl.wordpress.com