Alegorie czasu : Chronos, Aion, Uroboros i Caerus

Alegorie czasu : Chronos, Aion, Uroboros i Caerus

Obserwacja nieba i wyższość archontów nad ludźmi, stworzyła rytuał wyższości człowieka nad człowiekiem, zwany władzą, która została ulokowana, w świeckiej polityce i pseudo duchowej religii. Te teatralne sztuczki i sztuki pełne iluzji, oparta są na alegoriach i kłamstwach, powstającym w głowach el-itarnych panów, którzy przelewają owe hipnotyzujące kłamstwa, do głów zależnych od nich najemników i niewolników …

Omówiliśmy w wielu artykułach – ideologie czasu komercyjnego i idee czasu personalnego, czy wpływu archontów na ludzki umysł i ciało, co jest niezwykle istotne, w logice rozumowania, prowadzącego do budowy stref promieniowania elektromagnetycznego, które mają na celu konkretne, negatywne działania, uderzające z zwielokrotnioną siłą w ludzkie ciało i umysł …

Wariacje na temat różnych form czasu

W tym momencie, rodzi się nurtujące wszystkich pytanie : skąd wziął się czas, zwany czasem komercyjny oraz kto i dlaczego go stworzył … ?

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/21/alegoria-zycia-wstepem-do-dzialania-i-oswiecenia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/31/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/21/swiadomosc-wyzszego-rzedu/

Starożytni szamani, zwani także filozofami lub fizykami Greckimi, pragnęli wciągnąć społeczność całego świata w ideologie kontrolowanego konstruktu – czasu komercyjnego, który pomógłby przyszpieszyć odbudowę technologiczną i rozwijać cywilizacje hierarchiczną, która podupadła, na skutek kolejnych zmian klimatycznych i tektonicznych …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/17/notre-dame-false-flag/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/25/czym-jest-ziemia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

Chronos, Aion, Uroboros i Caerus

Greccy szamani, pochodzący z Atlantydy, wymyślili jak zdekonstruować czas personalny, za pomocą czterech, równoległych pojęć, których alegoryczne przesłania, mogą ożywić ukryty przekaż, wyżej wspomnianego czasu personalnego.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/26/pseudonim-hebrajczyk/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/18/ewolucja-niewolnictwa/

Chronos

Pierwszym słowem opisującym czas w postaci sekund, minut, godzin … lat, jest – Chronos, który opisuje czas, od końca istnienia archonta zwanego Ikarem i wpisuje się w czas powstanie Ziemi, aż do dzisiejszego dnia … Chronos, odnosi się do symbolicznego ojca ziemi, pierwszego słońca Ikara – Saturna, nazywanego – kosiarzem oraz twórcą życia i śmierci … (Saturn – God – God po rosyjsku, to – Czas – Archont)

Obieg archontów wokół ziemi i różne ich konfiguracje planetarne, gwiazdo-zbiorowe …, tworzą ideologie okręgu, 360 stopni, 12 godzin dnia i 12 godzin nocy, dualizmu, niebiańskiego łuku ….

Wiele źródeł informacji, mówi nieświadomym ludziom, że Chronos, mylony jest z Kronosem, bogiem rolnictwa. Jednak, jest to kłamstwo, ponieważ oba bóstwa, są alegorią jednego ciała niebieskiego – pierwotnego słońca Ikara – Saturna. Z tym, że historia Kronosa, który powstał z Gai (planeta przed Ikarem i Ziemią), opowiada o jego zderzeniu z nieistniejąca już planetą Reją, co stworzyło zaczątki dzisiejszego układu słonecznego. W wyniku zdarzenia mega planet – tytanów – powstało 6 nowych planet, posiadających część ojca i matki : Demeter, Hestia, Hera, Hades, Posejdon i Zeus. Pojedynek Zeusa i Kronosa, spowodował wyparcie Kronosa (starego słońca – Saturna), przez nowe słońce – Zeusa oraz rozproszenie pozostałych planet …

Kairos – Caerus

Podczas gdy Chronos | Saturn, jest ilościowy, to Kairos (syn Zeusa – słońca) odmierza czas w sposób jakościowy, okresowy i sezonowy. Kairos, mierzy chwile, a nie sekundy, odnosi się do właściwego, idealnego i dogodnego momentu. Wszechświat, bierze oddech, a w chwili przed wydechem, Kairos, może zmienić los każdego z nas.

Kairos, to także bożek szczęśliwego zbiegu okoliczności, szczęśliwego momentu lub wręcz odwrotnie : niewykorzystanej szansy. Kairos był łysy, poza długą grzywką. Ten, kogo mijał, miał jedynie krótką chwilę, mgnienie, by go uchwycić, a wraz z nim swoją szczęśliwą szansę. Kiedy Kairos minął, nikt już nie mógł go złapać.

Kairos vel Hermes, jest kochankiem Fortuny, która jest boginią kierująca ludzkimi losami, jako bóstwo zarazem szczęścia i nieszczęścia.

( Jako pierwiastek Losu, jej męskim odpowiednikiem był Fors; niekiedy łączono ich w jedno bóstwo Fors. Fortuna, występujące w podwójnej postaci. U Rzymian była odpowiednikiem greckiej bogini przypadku Tyche. Według sprzecznych danych o jej pochodzeniu była siostrą nereid i córką Nereusa albo tytana Okeanosa bądź Prometeusza lub samego Zeusa. Wprowadzenie jej kultu w Rzymie już w VI wieku p.n.e. przypisywano Serwiuszowi Tuliuszowi, który dzięki jej przychylności miał z niewolnika stać się królem. Podobnie jak cześć dla Tyche na greckojęzycznym wschodzie, kult Fortuny żywy już w czasach republiki, nasilił się jeszcze i rozpowszechnił w epoce cesarstwa. „ Ślepej losów szafarce ” oddawano cześć w wielu miastach imperium jako ich opiekunce (co zwykle symbolizowała corona muralis na jej głowie), zwłaszcza portowych – jako patronce również żeglarzy.

Co roku odbywają się 12 października uroczystości dziękczynne z udziałem arcykapłana i westalek (np. Dzień Columba, Matki Bożej z Aparecidy …), dodatkowo uświetnione ośmiodniowymi igrzyskami, zwanymi Augustalia. Fortuna Publica, Fortuna Huiusce Dei, to patronki dnia bieżącego. W czasach cesarstwa stopniowo utożsamiano ją z innymi bóstwami, przede wszystkim z Izydą. )

Kairos, odnosi się do wpływu wszystkich innych archontów na człowieka, poza Saturnem. Jako imię Caerus, oznacza kwadrat / upadek, co przekłada się chwilowe stany umysłu, zależne od ustawienia i wpływu ciał niebieskich na ludzki umysł.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/15/cos-o-czym-nie-wiesz-a-tworzy-rozne-oblicza-ciebie-czyli-zagadka-ciemnej-niewidzialnej-warstwy-wszechswiata/

Chronos, jako personifikacja ojca życia na ziemi, oraz ojca śmierci na Ikarze, jest symbolizowany przez alegorię : klepsydry (sprawiedliwość), kosy, staruszka, ponurego żniwiarza … i wiele innych ponurych alegorii i symboli. Chronos vel Saturn, zabiera wszystko co masz a potem, także cię zjada …

Kairos, jako personifikacja syna, młodego, przystojnego i gibkiego mężczyzny, jest alegorią odrodzenia, Jezusa … a jego symbolem, jest – waga, brzytwa oraz ryba …

W greckim mieście – państwie Sykion – Sikion – Sayon *, założonym przez legendarnego króla – filozofa Ajgialeosa, stał posąg Kairosa z wyrytym na nim epigramie :

” Kim i skąd był twórca – rzeźbiarz? Z Sikyon. A jego imię? Lysippos (Lizyp). I kim jesteś? Twórcą czasu, który pokonuje wszystkie rzeczy. Dlaczego stoisz na palcach? Zawsze biegam. Dlaczego masz parę skrzydeł na nogach? Lecę z wiatrem. Dlaczego trzymasz brzytwę w prawej dłoni? Na znak dla mężczyzn, że jestem ostrzejszy, niż jakakolwiek ostra krawędź. Dlaczego twoje włosy zwisają na twarzy? Ten, który mnie spotyka, musi wziąć mnie za grzywkę. Dlaczego, na imiona Niebos, masz łysy tył głowy ? Ponieważ nikt, kogo kiedyś ścigałem na moich skrzydlatych stopach, teraz, choć chce, żeby go złapał, nie da rady schwycić mnie od tyłu. Dlaczego artysta cię zaprojektował? Ze względu na ciebie – nieznajomy, abym był dla ciebie – lekcją …

(* W trakcie pierwszej wojny messeńskiej (VIII wiek p.n.e.) Sykion stał po stronie Argos, natomiast podczas drugiej wojny messeńskiej prosperował pod władzą tyranów z dynastii Orthagonidów (675-590 p.n.e.), którą założył Ortagoras. Po śmierci ostatniego z nich, Klejstenesa, w Sykionie zapanował ustrój republikański – iluzja władzy człowieka nad człowiekiem …

Sykion był miejscem urodzenia Lizypa, a także Aratosa, który postawił swe miasto na czele Związku Achajskiego, dając mu część terytorium Koryntu wraz z przewodnictwem nad igrzyskami istmijskimi. W roku 23 Sikion został zniszczony przez trzęsienie ziemi.

Aż do czasów rzymskich (konfiskata obrazów Pauzjasza przez Rzym w 58 r p.n.e.) Sykion był centrum malarstwa. Szkoła Sykiońska wydała takie talenty jak jej twórca Eupompos, Pamfilos, który wprowadził grafikę jako element nauczania, Pauzjasza czy jego następcę Melantiosa. Charakteryzowała się nowatorstwem technicznym i perfekcją warsztatową (podstawy teoretyczne, perspektywa postaci, przezroczystość przedmiotu).

Obecnie na miejscu dawnego Sykionu stoi osada wiejska. )

Aion – Król Klucza

Aion (gr. Αἰών Aiṓn), to grecki bóg czasu, patron misteriów mitraistycznych i gnostyckich. W mitraizmie znany jako Król Klucza.

W przeciwieństwie do wielu innych bogów, którzy zajmowali się czasem (Chronos – patron czasu określonego – komercyjnego ; Kairos – patron właściwej chwili; Uroboros – bóg wiecznego powrotu), Aion patronował czasowi, jako większej jednostce; imię tego boga oznacza też: eon, wiek, epoka. Kryło się za tym przekonanie, że bogowie -ciała niebieskie – archonty, w różnych epokach zachowują się wobec ludzi na różne – charakterystyczne dla danej epoki – sposoby. W tym ujęciu Aion byłby patronem ery (eonu) w historii ludzkości. Biorąc pod uwagę linearne, judeochrześcijańskie wyobrażenie czasu, podług którego historia ma początek i cel, Aion może też oznaczać wieczność. A zatem można uznać Aiona za bóstwo – archonta – nieskończenie długiego trwania, którego odpowiednikami byli: (łac.) Saeculum, (pers.) Zurwan, (hbr.) Olam.

Aion to alegoria bóstwa pojawiająca się w epoce synkretyzmu religijnego – wyraźnie widać to po przypisywanych mu legendach, atrybutach i właściwościach. Epifaniusz z Salaminy (Panarium LI, 22) na przykład w następującej opowieści przedstawia narodziny Aiona:

” Czuwają całą noc wśród śpiewów i gry na fletach, które składają w ofierze wizerunkowi bóstwa; a kiedy kończą nocne święto, gdy kur zapieje, przy świetle pochodni schodzą do podziemnego sanktuarium i wynoszą stamtąd drewniany posąg, który nago siedzi na nosidłach; na czole ma on złoty znak krzyża, a na obu dłoniach dwa inne znaki tej samej formy, i jeszcze na obu kolanach dwa inne, a te pięć znaków wykonane jest ze złota. I obnoszą ten drewniany posąg, siedem razy okrążając centralne pomieszczenie świątyni, wśród dźwięków fletów i bębnów, piejąc hymny, a po tej procesji odnoszą go z powrotem do podziemnej komnaty. Jeśli jednak zapytać ich, cóż to za tajemniczy obrzęd, odpowiadają: W tej godzinie Kora ( Persefona – wpływ planet na człowieka przez 1/3 roku ) porodziła dziś Aiona „.

Przedstawiany jako muskularny, uskrzydlony mężczyzna z głową lwa (stąd określenie Deus Leontocephalus, łac., „bóg lwiogłowy”), opleciony przez węża, ciało pokryte znakami zodiaku, z kluczami w dłoniach. Najbardziej znane wyobrażenie (monumentalna drewniana rzeźba) Aiona znajduje się przy schodach wyjściowych z Muzeów Watykańskich.

Aion to Nieskończony Czas i Długie Trwanie; w hierarchii mitraizmu to bóg najwyższy – ten, który tworzy i niszczy wszelkie rzeczy; to coś w rodzaju bergsonowskiego durée créatrice. To bóg słońca. Lew to znak zodiaku, przez który słońce przechodzi w lecie, wąż zaś symbolizuje zimę lub wilgotną porę roku. A zatem Aion, lwiogłowy bóg z wężem owiniętym wokół ciała, też przedstawia zjednoczenie przeciwieństw, światła i ciemności, tego, co męskie, i tego, co żeńskie, tworzenia i niszczenia. Bóg ten jest przedstawiany ze skrzyżowanymi ramionami i z kluczem w dłoni. Jest on „duchownym ojcem” św. Piotra, także klucznika. Klucze Aiona to klucze do wrót przeszłości i przyszłości.

Kim jest Aion w rzeczywistości ? Aion, pokazuje nam drogę dualnego rozwoju człowieczeństwa (ciemno – jasno, zima – lato, prawa i lewa półkula mózgu …), której astralne koło zodiakalne wsparte jest na 4 symbolach – byk – człowiek (rybak) – lew – orzeł (skorpion) – X …

Pełen cykl ludzkości, (symbolizowany przez symbol Vaginy), zależy od archontów i wynosi – rok platoński, czyli ok 26 tysięcy lat (25800 lat).

Różne daty podawane są przez różne źródła odnośnie okresów położenia punktu Barana w odpowiednich gwiazdozbiorach, np. przewidywane jest wejście do konstelacji Wodnika (którą odróżnić należy od znaku Zodiaku o tej samej nazwie) około XXVI wieku.

Długość roku platońskiego wynosi około 25 800 lat, po 2150 na każdy znak Zodiaku w którym przebywał punkt równonocy wiosennej.

Uroboros

Uroboros (stgr. οὐροβόρος; także urobor) – staroegipski i grecki symbol przedstawiający węża z ogonem w pysku, który bez przerwy pożera samego siebie i odradza się z siebie. Uroboros, to bóg wiecznego powrotu i odnosi się do krótszych epok ludzkości wynoszących 2150 lat.

Jest to symbol nieskończoności, nieskończonej powtarzalności, wiecznego powrotu i zjednoczenia przeciwieństw (coincidentia oppositorum lub coniunctio oppositorum). Gryzący własny ogon wąż wskazuje, że koniec w procesie wiecznego powtarzania odpowiada początkowi. Mamy tu do czynienia z symboliką cyklicznego powtarzania – obiegu czasu, odnawiania się świata i światów, śmierci i odrodzenia, wieczności po prostu.

W symbolice alchemicznej urobor to symbol zamkniętego, stale się powtarzającego procesu przemiany materii – procesu, który w formie faz podgrzewania, parowania, chłodzenia i kondensacji cieczy ma prowadzić do sublimacji substancji. Urobor to odpowiednik kamienia filozoficznego.

Starożytni Indianie, Lechici … mieli te same, cztery odrębne od siebie pojęcia czasu: chronologicznego i kairotycznego oraz personalnego.

Żaden lud pierwotny, nigdy nie ufał Chronosowi, ponieważ jego sanskryckim odpowiednikiem była bogini Kali, która jest bogiem życia i śmierci archontów – ciał niebieskich. Jej ramiona dwa, cztery, osiemnaście, sto a nawet tysiąc … symbolizują walki ciał niebieskich o ludzkie umysły … w każdej epoce ludzkości …

Sanskryckim odpowiednikom Kairosa – czasu jakościowego, jest Ritu i odnosi się do prawa naturalnego – karmy (negatywnej, pozytywnej i rzeczywistej), samostanowienia i samoograniczenia.

Rytuały magii intencyjnej, odbywają się w rytmie czasu personalnego i jakościowego.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/12/karma-rzeczywista-i-swiadomy-sen-oswieconych/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/06/27/kim-ja-jestem/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/09/kim-jest-dziecko/

Wszystko ma swój czas, czas życia, śmierci, sadzenia i zrywania tego, co jest zasadzone … W pierwszych pismach mistycznych, filozoficznych, czas oznaczany był słowem Kairos, a nie Chronos, co w dzisiejszych czas się zmieniło, co dostrzec można w słowach : anachronizm, czy chronologiczny …

Kiedy kręgi manipulujące – religijne, polityczne: określają jakieś bliżej nie określone w czasie – zadanie – tworzą rewolucje, opartą na ideologii czasu personalnego, jej twórców, którzy tworzą czas komercyjny, w którym niewolnicy muszą wykonać określone zadania, nazywają swoje zwycięstwo następujące w korzystnym czasie – Kairos.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

Kairos istnieje w umyśle osób świadomych, natomiast Chronos, jest czasem ograniczającym życie człowieka, przez intensywne myśli o przeszłości przyszłości, które zasłaniają czas personalny – Kairos – czas doskonały, dojrzały i pełny.

RaElIs – realizm, został zniekształcony, przez łączenie idealizmu z naiwnością i pesymizmem, przez co doskonałość nigdy nie może być osiągnięty … Zaprzeczenie istnieniu doskonałości, jest zaprzeczeniem dowodów naszego własnego życia.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/21/alegoria-zycia-wstepem-do-dzialania-i-oswiecenia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/25/swiadomy-sen-i-spojrzenie-na-nasz-dom/

Moment doskonałości – pochodzącz z rzeczywistości – własnego trudu, jest lepszy, niż życie pełne idealizmu, połączonego z naiwnością i pesymizmem

Wszystkiego, czego można się spodziewać od chwili, jest jej doskonałość. Społeczeństwa, nie mogą oczekiwać momentów doskonałości, ponieważ obracają się w ideologii wymyślonego czasu, będącego pochodną wiary w przeszłość i przyszłość … , podczas gdy czas rzeczywisty, ucieka stadu przez zapracowane i zniewolone ręce i umysły.

Natura, nie wymaga ideologii zegara i kalendarza, nie wymaga dat i godzin … Niebo, określa właściwe dla wszystkiego momenty … Podczas gdy czas komercyjny określa daty i godziny wyzysku i kontroli.

Właściwy czas, to momenty oraz chwile, w których nie żałuje się żadnego wykonanego kroku w ciszy i spokoju … Komercyjny czas, to teatralna gra, w której role, dąrzą do wykonywania niebezpiecznych kroków, przecinające drogi innych, w celu stworzenia złego oka, tarczy, przeszkód i podziałów …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/12/czym-jest-eter-czyli-jak-utrzymuje-sie-czlowieka-w-niewiedzy/

Czas chronosa i kali, jest celebrowany, natomiast czas kairosa, został na tyle zapomniany, że ciężko opisać jego wpływ na nasze życie, którego realia zostały zdekonstruowane i zniszczone, pod wpływem el-itarnych wyznawców i kapłanów niebiańskich archontów, których wpływ na ludzki umysł, jest potęgowany przez teatralną cywilizacje hierarchiczną.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

Standaryzacja myśli, doświadczeń, marzeń, etapów życia … opiera się na chronologii i kontroli rzeczywistości … wszystkich żywych bytów … Tyknięcia zegarów programują nasze procesory, nastawione na podporządkowanie takim samym czynnością wykonywanym codziennie, przez wszystkie tryby społeczne … Chronos, zabił Kairosa, technologia zabiła naturę, przesilenie wiosenne, zabijane jest, przez przesilenie zimowe … Abel zabił Kaina …

Jedzenie, picie, myzyka, film, praca, nauka … , to standaryzacja kulturowa i wyznaniowa oparta na wierze w Chronosa, Zeusa, Saturna, czy Kali … Piękny kult ciał niebieskich, został zamieniony w kult kontroli żywych bytów, przez archontów i el-ity.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/18/ewolucja-niewolnictwa/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

O ile z kontrolą archontów, możemy sobie dać radę, za pomocą samostanowienia i samoograniczenia, to z kontrolą el-it, musimy walczyć …

Stworzony przez elity – utopijny świat, jest dla zwykłego człowieka dziwny i rozczarowujący … Jedynym sposobem na uniknięcie rozczarowania, jest całkowite uniknięcie ryzyka zaskoczenia, a jest to osiągalne tylko wtedy, gdy zrozumiemy samych siebie i otaczający nas świat, za pomocą oświecenia, czyli wyższego stopnia człowieczeństwa.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

Musisz wliczyć ryzyko rozczarowania, aby odnaleźć wartościowe chwile … W czasie podróży, możesz zgubić paszport, zatruć się, spóźnić się na pociąg, a mimo to, nadal podróżować z błyskiem w oku … Czasu personalnego – Kairos, nie możesz zaplanować, zaprogramować, czy zmusić archontów do kierunkowego działania … Dlatego standaryzuje się społeczeństwo, aby ludzie przejmowali i burzyli własny czas personalny oparty na ciszy, spokoju i logicznej refleksji …

Dzieci el-it, próbują milionów rzeczy, zanim znajdą właściwą drogę życia, podczas gdy ty i twoje dzieci, nie mają na to czasu, ponieważ ogranicza was czas dążenia do wymyślonych fetyszy, o które el-ity nie muszą się martwić, ponieważ ty, jako kapitał tworzysz je dla kontrolujących ciebie elit.

https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2018/10/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo.html

( Odnosi się to także, do gier i na tym robi się kokosy – na ludzkiej naiwności … Kairos, wymaga wysiłku i prób, zamiast pomnażać swój dobrobyt, w oparciu o czas personalny, pomnażasz dobrobyt kontrolujacych cię monopoli … ( Rada dla grających : zauważ, że do losowania, nie możesz stawić się w ostatniej chwili, aby Kairos danej osoby, nie połączył się z czasem losowania. Więc lepiej kupić los, niż wybierać gry z komercyjnym czasem … Lotto, to po prostu – pralnie pieniędzy, w których wybranym osobom, można podarować fetysz pieniądza, bez najmniejszego podejrzenia … ) Tak samo, wygląda sprawa sportu … Jedna rozgrywka, nie przybliża do prawdziwego rozwiązania, czy prawdy, lecz skupia się na przypadku, opartym na celowym wpływie archontów na wybranych zawodników, których chwilowy sukces – kairos, można przewidzieć, za pomocą ustawienia planet i towarzyszących im liczb (czas, dzień wydarzenia, długość wydarzenia, dzień urodzenia … ). Cała, otaczająca was struktura, technologia, nauka, jest tak skonstruowana i podzielona na różne elementy, aby tworzący je najemnicy, nie wykryli prawdy – łączenia wątków w rozwiązania, przydatne dla astrologii i astronomii … )

Zauważ, że to nie krzyż, że to nie swastyka, czy inne symbole religijne, polityczne … , są najpopularniejszymi symbolami na świecie, ponieważ każdy z was posiada choć jeden zegar wiszący na ścianie, wyświetlający się w telefonie, telewizorze, czy komputerze …

Kult archontów, kult czasu komercyjnego, jest najpowszechniejszą religią na świecie … a religie, są tylko regionalnymi formami wiary alegorycznej, zrozumiałej dla wielkiej 13 (El), starożytnych rodzin szamańskich – El-it i ich lojalnych najemników, tworzących hierarchiczne struktury wyzysku człowieka, przez człowieka, za pomocą różnorakich fetyszy i czasu komercyjnego, tworzącego z wolnych ludzi – użyteczny kapitał …

https://iluzjawladzy.wordpress.com/2016/12/14/wielka-13/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/15/cos-o-czym-nie-wiesz-a-tworzy-rozne-oblicza-ciebie-czyli-zagadka-ciemnej-niewidzialnej-warstwy-wszechswiata/

Dla Ciebie drogi czytelniku i dla nas wszystkich, najważniejszy jest czas personalny, ponieważ tylko wtedy, jesteś wstanie samo-stanowić i samoograniczać własny byt, dążąc przez prawo naturalne i altruizm, do dobro-bytu …

Nie śpiesz się, nie przeznaczaj swego czasu, na pracę dla kogoś, samopoświęcenie i samoumartwienie, ponieważ jesteś niezależnym, wolnym i równym wszystkim innym bytom, który nie jest – ludzkim kapitałem w rękach el-it, pragnących posiadać i kontrolować cały świat …

Trudź się, osiągając niezapomniane, idealne chwile i momenty, których nigdy nie osiągniesz wpatrując się w alegoryczny symbol tarczy zegara, kradnącego twój personalny czas, za pomocą skomercjalizowanych wytycznych, które taktują rytm, twojej mechanizacji … złóżywając twoją życiowa energię, tworzącą w czasie personalnym – rytm życia – rzeczywistość, czyli siłę życia – RaElIs.

Ra – siła męska, wychodząca z męskiej części mózgu, Is – siła żeńska, wychodząca z żeńskiej części mózgu, co połączone jest szyszynką – tworzącą świadomą siłę życia – El.

Twój tryptyk, tak jak i całe ciało oraz umysł, jest pod wpływem krążących dookoła ciebie archontów – ciał niebieskich, tworzących nieistotą dla oświeconej istoty – przeszłość i przyszłość, ponieważ świadomość czasu personalnego, żyje chwilą teraźniejszą, tak, aby nie przegapić żadnej idealnej, pięknej chwili …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/dydymus

https://trueshopl.wordpress.com

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

Zbiórka na działanie Ligi Świata 2019/20 : https://zrzutka.pl/94z6z8 , https://paypal.me/pools/campaign/110407966910021196