Dowód na istnienie boga personalnego

Dowód na istnienie Boga personalnego

Jak należy tłumaczyć alegorie Biblii, Koranu, Talmudu i innych pism astro – mistycznych ?

Dlaczego masz się poświęcić i z mar swoich powstać (zmartwychpowstać) ?

Samopoświęcenie się idola dla ogółu, jest sprytnym wybiegiem szamańskim, mającym na celu skłonić społeczeństwo do uległości względem hierarchii, reprezentującej owego idola.

Jeśli jeszcze nie zauważyłeś – idol -szaman i jego rozrastająca się z czasem hierarchia rodowa, jest alegorią archontów, prabytów, czyli ciał niebieskich lub ich grup, należących do astrologicznej składni, mającej falowy wpływ na ciało człowieka ( wybrane organy ) w określonych godzinach, dniach, miesiącach i latach.

( W poprzednim artykule, powiązaliśmy heksagram, pentagram i sześciokąt z mózgiem. Sześć boków i centrum odpowiada siedmiu prabytom – archontów.

( Cube (z czego być, z czego jestem) lub jak kto woli sześciokąt, jest ukrytym symbolem, wszystkich dominujących religii … Dostrzec, można go w islamie i buddyzmie, jednak w pozostałych religiach wystarczy tylko odrobina wyobraźni i do godziny do sedna metafory … )

Jednak nienależy zapominać, że ścianom owego sześciokątu – filarom – odpowiadają triskeliony – narożników, niosących za sobą tezę i antytezę oraz trzecią siłę, kierowaną sześcioma siłami anty-bytów, wchodzących w zakres ciemnej materii – nie powiedziano wam, że zaćmienia, spowodowane są dualizmem gwiezdnym, ponieważ każda planeta – gwiazda posiada swego ciemnego brata bliźniaka (R) – o czym napewno następnym razem wspomnę w dość długim artykule …

IMG_3060

Dualność i równowaga

Jak zauważycie rok i tygodnie dzielą się na miesiące i dni, które posiadają w swej nazwie literę R i te, które owej litery nie posiadają …

3. Marzec (baran), 6. Czerwiec (bliźnięta), 8. Sierpień (lew), 9. Wrzesień (panna), X. Październik (skorpion), 12. Grudzień (strzelec)

6 miesięcy z tego połowa z literą R.

Wtorek, Środa, Czwartek (3)

Pozostałe dni odpowiadają 4 strukturą życia PP, SS …

Możecie wierzyć w czarne dziury i poprawność polityczną nauki … , jednak – wiedza starożytnych od dawna – wyznacza kres granicom prawdy – prawdziwego poznania …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/05/07/menora-i-siedem-planet-czyli-czym-jest-grzech/ )

Zaraz usłyszę dzwony i chóry, przywołujące mnie do poprawności politycznej, zabrzmi w tle złośliwość, oraz głodne ujadanie psów i dlatego nie dziwie się władzy, ze traktuje ludzi, jak posłuszne, skuteczne podzielone kłamstwem – stada …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/05/29/do-zwolennikow-idolokracji/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/czym-jest-rzad-czyli-budowa-lozy.html

 

IMG_3065

Dowody ?

Są ich miliony w każdej epoce istnienia religii i polityki oraz jej rodowej hierarchii …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/26/porzadek-powtarzalnej-hierarchii-czyli-bogowie-i-karma-negatywna/

Zacznijmy od tego, że polityka, jest odłamem kult-ur-y religii – posiadającej swoich idoli, hierarchie, antytezę i wiernych, utrzymujących burdel iluzji w chwiejnym pionie tezy i antytezy, sterowanej trzecią siłą.

Jak powyżej, tak i poniżej, jak w środku, tak i na zewnątrz ..

Za pomocą edukacji lustrzanej dokonano dekonstrukcji wnętrza, dostosowanego obecnie do iluzji struktury zewnętrznej.

Stworzono otumanionemu człowiekowi – czterowymiarowe więzienie – ci wewnątrz, to i na zewnątrz, co w górze, to i na dole, i gdzie kolejek pójdziesz na zachód, wschód, południe i północ, to i tak zatoczysz koło …

liga dowod

 

 

PP – SS

Istnieją – cztery żywioły – ogień, powietrze, woda, ziemia

Istnieją – cztery strony świata – wschód, zachód, północ, południe

Istnieją – cztery pory roku – wiosna, lato, jesień, zima

Istnieją – cztery typy osobowości – sangwinik (łac. sanguis – krew),
choleryk (gr. chole – żółć),
melancholik (gr. mélanos – czarny + chole – żółć), flegmatyk (gr. phlegma – flegma).

Istnieją – cztery rasy : czerwona, biała, czarna i żółta

Istnieją – cztery podstawowe kolory : biały, czerwony, niebieski, żółty

Istnieją – cztery wiązki światła : niebieska, zielona, czerwona i czarna

Istnieją – cztery stałe znaki zodiaku : byk, lew, skorpion – orzeł, wodnik – człowiek

Istnieją – cztery elementy materii, symbolizujące kamień filozoficzny

Istnieją – cztery płaty mózgowe: potyliczny (occipital lobe), ciemieniowy (parietal lobe), skroniowy (temporal lobe) i czołowy (frontal lobe).

Istnieją – cztery sfery starszej kory : hipokamp, węchomózgowie, piąty płat kory i kora wyspy .

Istnieją – czterej ewangeliści – Mateusz (człowiek man (zima)), Jan (orzeł e-a-g-le (jesień)), Łukasz (lew – Li – on (lato)), Marek (wół o-x (wiosna))

Ponieważ !!!

Istnieją 4 różne obszary mózgu – znajdujące się w 3 stanach * : materialnym – chaotycznym – energetycznym (odnosi się to, do trzech mózgów człowieka – ludzkiego, ssaczego i gadziego), co przekłada się na życie, śmierć i ciągłą reaktywacje – karmy negatywnej, co jest spowodowane akceptacją kult-ur-y cywilizacji. tworzącej prawo stanowione, niszczące prawo naturalne i ewolucje duchową.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

 

IMG_3074

Dowody

W świątyni człowieczej, mieszka bóg-god (czas jednego życia bytu w różnych wymiarach, czasach i przestrzeniach), zwany duszą – szyszynką, wspomina nawet o tym biblia w wizji szamana Ezekiela (Ezeki -el) !

Ezekiel 1:10 :

” Bóg ma cztery twarze: czwarta ma twarz człowieka, po prawej stronie była twarz lwa, po lewej stronie była twarz wołu, trzecia miała twarz orła. (Niekiedy w późniejszych wersjach orła zastępuje skorpion).

(Sfinksy i cherubin, mają ten sam wielotwarzowy symbol – zwany symbolonem. Nawet piramida – określa cztery strefy podziału …)

IMG_3069

Więcej dowodów ?

Proszę bardzo, sięgnijmy po słowa szamana Jakuba (Ja Cube) :

Jakub 28/31

28.Wtedy [tamten] go zapytał: «Jakie masz imię?» On zaś rzekł: «Jakub».

( Jakub, to egoizm. Jakub jest mężczyzną ruchliwym i próbuje zawojować cały świat. Lubi uczestniczyć w życiu innych – wszystko wiedzieć, doradzać, wybierać, aż do przejęcia sterów. Do pełni szczęścia musi bowiem czuć się potrzebny i przydatny. Posiada dar szybkiej i wnikliwej analizy napotkanego problemu. Niestety bardzo subiektywnie ocenia rzeczywistość. Jego słabym punktem jest egoizm. )

29. Powiedział: «Odtąd nie będziesz się zwał Jakub (egoizm), lecz Izrael (iz-ra-el – równowaga i altruizm), bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś».

(Zwyciężyłeś, ponieważ walczyłem z bogiem – samym sobą i ludźmi, odchodząc w siebie samego …)

30. Potem Jakub rzekł: «Powiedz mi, proszę, jakie jest Twe imię?» Ale on odpowiedział: «Czemu pytasz mnie o imię?» – i pobłogosławił go na owym miejscu.

( Pobogosławił go na owym miejscu, bowiem bóg i Izrael – równowaga, to, to samo miejsce, dusza i ciało … więc pobłogosławienie siebie i przeżegnanie się, stanowi jeden i ten sam gest … nie może pobłogosławić ciebie nikt inny, ponieważ, jest to przekleństwo obcego Boga personalnego i jego ideologii – zabarwiebiającej twojej jaźni …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/19/czym-jest-rewolucja/ )

31. Jakub dał temu miejscu nazwę Penuel, mówiąc: «Mimo że widziałem Boga twarzą w twarz, jednak ocaliłem me życie».

( Penuel – Peniel – Pineal Gland szyszynka – trzecie oko. Patrząc na siebie, patrzysz na twarz Boga o ile jesteś świadomy budowy swojego ciała, mózgu, duszy i wszechświata. )

32 Słońce już wschodziło, gdy Jakub przechodził przez Penuel, utykając na nogę.

( Wschód, jest ważny, ponieważ słońce pozwala mózgowi, przez organ wzroku, dostrzec w pełni iluzje świata … Zobacz budowę zdania – od ciemności do światła, pozwoliła mu przejść szyszynka … )

33 Dlatego Izraelici nie jadają po dzień dzisiejszy ścięgna, które jest w stawie biodrowym, gdyż Jakub został porażony w staw biodrowy, w ścięgno biodra.

(W rzeczywistości Iz-ra-el, miał udar lub wylew, dzięki czemu przełamał granice dekonstrukcji i ograniczenia myślowego. Podobnie stało się z filozofem – Jean Paul Sartrem …)

IMG_3067

Reasumując

Bóg personalny, żyje we mnie i w wielu mnie – nas, za pomocą podziału duchowego, rozchodzącego się pomiędzy strukturę czasu, przestrzeni i wymiaru, w celu doświadczenia wszystkich aspektów fizyczności tu i teraz.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/02/logika-dualizmu-a-istota-boga-personalnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/28/zgodnosc-woli-z-czynami-czyli-co-musisz-wiedziec-aby-zaczac-stosowac-magie-intencyjna/

Bóg, jest mną, a ja, jestem bogiem, tworzywo, staje się twórcą, ale tylko wtedy, gdy równowaga tożsamości bytu, nie zostanie wciągnięta w ideologie kult-ur-alną, tworzącą el-itarną hierarchie, zmuszająca człowieka do adoracji koła życia wiecznego, zdobywanego za pomocą karmy negatywnej.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/26/porzadek-powtarzalnej-hierarchii-czyli-bogowie-i-karma-negatywna/

Karma negatywna, to negacja prawa naturalnego, za pomocą prawa natury – prawa stanowionego, które kładzie kres – ewolucji duchowej – karmie pozytywnej.

Jeśli dusza, kreuje fizyczny ocean, to odwzorowujące go w różnych wymiarach, czasach … krople bytu, są jego częścią, bez owych kropel, ocean przestaje istnieć …

Aby ewoluować duchowo, musimy owy ocean przenieść na wyższy poziom duchowy, w którym wszystkie krople oceanu, stają się zespolonym elementem, mogącym wlać ducha w kolejne żywe kreacje dążące, do ponownej ewolucji duchowej …

Abyś, to lepiej zrozumiał : nie możesz dać się zatrzymać w wymiarze, czasie i przestrzeni, ponieważ życie fizyczne, jest tylko początkiem drogi, drogi, która nie ma na celu stworzenia z ciebie wiecznego niewolnika, lecz wolnego kreatora.

Przestań obawiać się śmierci i dobrego altruistycznego życia, tego, że będziesz tak żył, boją się ci, którzy pragną abyś im służył na wieki – poprzez łamanie prawa naturalnego …

Nie bój się samotności, separacji, alienacji … , ponieważ stany te, pozwalają – logicznie myśleć i wyciągać wnioski, na temat kontaktu z innymi ludźmi … , którzy celowo z pełną premedytacją – zabarwiają naszą jaźń, na kolor ich – ideologii …

Jeśli w pełni zrozumiesz swoje wielowymiarowe dążenie do ewolucji duchowej, przez doświadczenie fizyczne … , jakże śmieszne, wydadzą się tobie utopie religijne, polityczne, ideologiczne, hierarchiczne, czy istota, otaczającego Cię fetyszu …

Cała ideologia tezy, antytezy, trzeciej siły, może być obalona w jednej chwili … Wystarczy tylko obudzić swoją tożsamość i świadomy sen.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/10/swiadomy-sen/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/10/niebezpieczenstwa-zastosowania-swiadomego-snu-przez-profanow/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/06/27/kim-ja-jestem/

(* Znaki ognia : baran, lew, strzelec
Znaki ziemi: byk, panna, koziorożec
Znaki powietrza: bliźnięta, waga, wodnik. Znaki wody: Rak, skorpion, ryby

Bliźnięta wyraźnie przedstawiają dualizm.

To kochankowie, mężczyzna i kobieta, Adam i Ewa (Adam i Lillith), Joachim i Noaz, słońce i księżyc, noc i dzień, woda i ogień, prawy i lewa półkula mózgu, dwa węże, i tak dalej … )

” Warto spojrzeć i wsłuchać się w siebie, wyciągnąć z siebie, to, co najlepsze (samostanowienie) i zniszczyć, to, co najgorsze (samoograniczenie) – świat nic nie może tobie dać, świat potrzebuje ciebie, twojej tożsamości, aby napełnić cię, kolorem swojej ideologii, której idea wolnego i równego człowieczeństwa – nigdy nie potrzebowała. ”

Dydymus

https://obserwatorprawdy.wordpress.com/2018/10/14/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

IMG_3066

Zastanów się, jeśli myślisz logicznie i jasno, dostrzegasz schematy pułapek manipulacyjnych, po co potrzebny jest tobie szef, nauczyciel, mentor, autorytet, agitator, bóg, demiurg, idol, papież, król … wlewający w ciebie różnokolorowe, fascynujące cię innością – pomyje, ideologii – obcego, niekiedy chorego psychicznie – egocentryzmu, które zabarwiając twoją dusze, dusze – wolnego człowieka, czynią z niego – ciebie – niewolnika i wyznawcę owego fetyszu i jego ideologii ?!

Przemyśl to …

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
https://pomagam.pl/dydymus
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://pomagam.pl/wpz
https://trueshopl.wprdpress.com