Zgodność woli z czynami, czyli co musisz wiedzieć, aby zacząć stosować magię intencyjną

Zgodność woli z czynami, czyli co musisz wiedzieć, aby zacząć stosować magię intencyjną

Sen, myśl, słowo, działanie, przekłada się w magii intencyjnej, na regułę :

Wierząc we własne możliwości, mam wiarę w samego siebie, poprzez siebie i dzięki sobie.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/08/10/swiadomy-sen/

Wszystko to, odbywa się jednocześnie, ponieważ przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, istnieje w jednym i tym samym momencie, można dostrzec to, przez następujące wyrażenie magii intencyjnej :

Przez moc trzech czasów trzech, jako chcę, tako niechaj będzie.

Daje sobie siłę, daje sobie ufność i wiarę, daje sobie – samemu, ponieważ, to potrafię.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/07/30/paradoksy-wiary-i-magia-intencyjna/

Tożsamość duszy, a w tym równość, będąca podstawą wolności, samostanowienie współgrające z samoograniczenie, łączy się z bogiem personalnym (szyszynka, łączy półkule tworząc równowagę czynników żeńskich i męskich) , tworzącym altruizm (siła) i empatię (współczucie) prawdziwego życia.

Musisz skupić się na domu Boga ( patrząc na świat dzięki sile – On i współczuciu – Ona) – duszy, abyś lepiej go odzwierciedlał, tworząc magię, tworząc moc wielowymiarowej jedności nosicieli z jedną ponadwymiarową duszą.

https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/09/04/logos-czyli-tozsamosc-i-jej-dekonstrukcja/

Jesteśmy sobie potrzebni (bóg i ja, czyli my), aby ewoluować duchowo, jednocześnie wpływ świata zewnętrznego, musi zostać ograniczony, z powodu otaczających nas zdekonstruowanych, egoistycznych tworów, pragnących wyciągnąć naszą tożsamość, poza obszar naszej duszy.

Można to ująć, w regule : jeśli, nie będziesz swoim panem i bogiem, nie będziesz posiadał własnej tożsamości, a twoim panem, będzie ktoś inny, kto narzuci ci zewnętrznego Boga, jego hierarchię i jej ideologie …

https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/08/21/pieklo-zezwierzecenia/

Dlaczego, nie możesz wywyższać innych, ponad siebie ?

Zaprogramowany egoizm, zmusza człowieka, do przyjmowania następującego poglądu :

Abym mógł wyglądać na kogoś większego niżli w istocie jestem, muszę zmusić kogoś innego, aby stał się po prostu mniejszy, wystraszony i oddany …

Czlowiek, zmuszony do strachu i małości, musi zadzierać sztywniejący kark, a ukłon, przed adorowaną osobą, pozbawia nas tożsamości i mądrości.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/11/kwarantanna-czyli-izolacja-zniewolonego-stada/

Oddanie komuś czci, pomniejsza respekt do samego siebie, swojej duszy i personalnego Boga.

Stawiając kogoś na piedestale, sprawdź, czy piedestał go uniesie i zastanów się, gdzie podziała się podstawa wolności, zwana równością.

Adoracja, tworzy posągi idoli, które w momencie przejścia antytezy w tezę i tezy w antytezę, kruszą się lub upadają.

Adoracja, nie jest oznaką siły, lecz słabości, ponieważ mądrość, czy wygląd …, nie jest logiczną przyczyną, oddawania komuś czci i hołdu.

W świecie równości, najważniejszą rzeczą, jest samoakceptacja i samorealizacja, według zasad samostanowienia i samoograniczenia …

Uwielbienie, zawsze utrzymuje dualność, ponieważ obok owego uwielbienia, idzie nienawiść, do jego antytezy.

Adoracja, to forma wiary w słońce, dookoła którego, krążą pozbawione własnego blasku – planety.

Adorujące kogoś innego, ignorujesz i oddajesz własny słoneczny blask, grzejąc się w blasku swojego nowego pana, boga i właściciela, od którego nie możesz się oderwać, pozostając zawsze, w jego grawitacyjnym zasięgu …

Bez tej wiedzy, nie ma magii intencyjnej, która nie jest bronią, lecz tarczą, która ma za zadanie chronić nasze wnętrze, przed zewnętrznymi atakami zwierząt udających ludzi …

( Tarcza, ma kształt łuku – arch, przykrywającego nasze biofotonowe jestestwo :

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/06/tozsamosc-biofotony-i-pole-leptonowe/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/ )

Dydymus

Akademia Filozofia Dydymusa

https://pomagam.pl/Dydymus

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://pomagam.pl/wpz

https://trueshopl.wordpress.com