Kwarantanna, czyli izolacja zniewolonego stada

Kwarantanna, czyli izolacja zniewolonego stada

Pisząc, tworząc, przelewając swoją wiedzę tożsamą z duszą, nie interesują mnie myśli i przemyślenia innych ludzi, burzących mój wewnętrzny spokój i ciszę.

Intencją, mojego wnętrza, jest brak wpływu innych ludzi, na moje wnętrze … Mój makrokosmos, mój świat, moje wnętrze, mój dom, mój pokój, mój internet … moje prawo, moja granica … stworzona jest, wedle zasad prawa naturalnego …

Dlatego, zwą nas ludźmi, że potrafimy samoograniczać własną ciekawość, własne ego a dusza i rozum, potrafią samo stanowić, poprzez zespolenie wyższych czynników moralnych, takich jak : altruizm i empatia …

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/10/08/rzad-i-iluzja-urzedu/

Czerń – mojej wewnętrznej gwiazdy, nie może nabierać zewnętrznego kolorytu – żadnej egoistycznej ideologii i podlegać żadnej manipulacji, dekonstrukcji, pragnącej ulokować moją tożsamość na zewnątrz mojego bytu.

( Jeśli, nie rozumiesz, czym jest wewnętrzna gwiazda – spleć szyszynkę z nerwem wzrokowym, słuchem, a otrzymasz pentagram, łączący się z heksagramem równowagi pomiędzy półkulami mózgu …)

Ponad osiemdziesiąt pięć procent zniewolonego społeczeństwa i dwanaście procent najemników, nie wie o tym, że otaczająca ich cywilizacja, to kult z miasta ur, pragnący siłą, nauką, prawem, religią, urzędem, wojną … osadzić ich tożsamość – na zewnątrz, aby tam, zżarły i rozszarpały ją ideologie obcych autorytetów i mentorów …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

Pomiędzy mną, a wami, musi istnieć widoczna z daleka granica, a pomiędzy mną, a tymi, którzy swoją tożsamość lokują poza sobą, musi istnieć mur i przepaść …

Również i wy, powinniście zastosować ową kwarantannę (w życiu i internecie), w stosunku do wszystkich tych, którzy z wami utrzymują kontakt, a są nosicielami wirusa kultu – amoku otępienia i zatracenia ideologicznego …

( Idee, to wartość altruistyczna, podczas gdy ideo-logia, opiera się na stawianiu własnego ego, lub ego sitwy, ponad społecznym altruizmem, dążącym, do ogólnego dobro – bytu, każdej jednostki … )

Wojna, człowiek świadomego, którego spójność snu, myśli, słów, działań – tworzy wewnętrzną tożsamość i obietnice prawdy ( obiecadło ) toczy się z każdym, kto posiada tożsamość, ulokowaną na zewnątrz.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/07/18/mysl-slowo-dzialanie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/07/przelamanie-ograniczen-jezykowych-za-pomoca-obiecadla-i-dekonstrukcji-symboli/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/04/logos-czyli-tozsamosc-i-jej-dekonstrukcja/

Tożsamość, ulokowana na zewnętrz, powoduje ulokowanie tamże wiary, prawa, moralności, informacji … , a wszystko to stoi w egoistycznej opozycji do wiary w Boga personalnego, czasu personalnego, prawa naturalnego, moralności altruistycznej i wiedzy tożsamej z ludzką duszą …

Lokując tożsamość człowieka na zewnątrz, tworzy się podział wewnętrzny – osobowy (wyrzuty sumienia, choroby psychiczne…) i społeczny (wybór kontrolowany, podział ideologiczny …).

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/02/logika-dualizmu-a-istota-boga-personalnego/

Ego, bijące się na śmierć i życie z duchowym altruizmem, logika, bijąca się z informacją i nakazem autorytarnym … , to standard otaczających nas obozów pracy, nazywanych miastami, regionami, państwami, uniami …

Wartość użyteczna, wartością negatywną

Człowiek bóg – kreator, rozwijający swoją boskość ponad byt jednostkowy, tłumaczy sobie użyteczność danego bytu – zwierzęcia, rośliny, człowieka … , poprzez spersonalizowaną korzyść, tworzącą pseudo wartość, za pomocą przetwarzania użytecznych rzeczy, przez użytecznych ludzi, w użyteczność, dla kreatora owego systemu, który pomija w swej ideologii przyrodę, wykonawcę i kupującego … ponieważ, cel działania, ma przełamać istniejące ograniczenia, w bogaceniu się kosztem użytecznych narzędzi …

( Logika, godna chciwej małpy, jak daleko, chciwej małpie, do bytu duchowego … )

http://swiatowaliga.blogspot.com/2017/01/skull-and-bones-niebezpieczna-prawda.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/12/fabian-society-czyli-dziewiec-czesci.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/11/rotary-i-lions-club-wewnetrzne-kregi.html

Dlaczego ?

Ponieważ kreator, rząd, urząd, państwowość … , jest pośrednikiem, spekulantem przyjmującym za pewnik istnienie przyrody, wytwórcy i nabywcy, z których może czerpać wieczny i niewyobrażalny zysk, poprzez prawo stanowione, kładące kres prawu naturalnemu …

Prawo stanowione elit dla osiągnięcia swego celu, tworzy tezę urodzaju i antytezę kryzysu, aby całkowicie pozbawić wytwórcę produktów i kupującego fetyszu mamona …

( Kryzys, powoduje urodzaj u tych, którzy owy kryzys spowodowali … )

Jednym słowem kreator, rząd, urząd, państwo … jest pośrednikiem, spekulantem – złodziejem, żyjącym na koszt przyrody, wytwórcy i konsumenta.

Użyteczność, wraz z biegiem czasu, zamieniana się, w żywy ewoluujący śmietnik …

Zniszczona u wyjałowiona przyroda, potrzebuje naukowego odpowiednika, zniszczone zdrowie bytów naturalnych, potrzebuje trwalszego technicznego zamiennika … wszystko po to, aby cel działania, nadal przynosił zysk kreatorowi utopii, dążącej do ewolucji pojęć autorytarnych …

http://swiatowaliga.blogspot.com/2017/01/technokracja-czyli-masonska-utopia.html

Ile, jest wart, byt określający wartości innych bytów ?! Ile jest wart, byt, niszczący własne środowisko naturalne, tylko po to, aby stawiać coraz większe i większe obozy koncentracyjne, tworzące zniewolenie gatunkowe i rasowe. ?!

Obozy, żywiące się rzeźniami i rzeźniami pól bitewnych … tworzą utopie, kreowaną przez ideologie ewoluujących bóstw, reprezentowanych przez hierarchie, żyjącą na koszt podbitej natury oraz zniewolonego wytwórcy i konsumenta.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

Leżąca poza wami tożsamość, zamieniona w ewoluująca tradycje, nie pozwala wam dojrzeć zbliżającego się końca i nowego początku, będącego wynikiem negatywnej karmy …

Wieczne życie fizyczne, to przekleństwo wiary w pracę na rzecz czerpiących z was wieczny zysk – degeneratów, znających reguły – prawa życia i negatywnej karmy, do której jesteście wpędzani za pomocą reguł cywilizacyjnych, prawnych i religijnych.

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2018/09/04/logos-czyli-tozsamosc-i-jej-dekonstrukcja/

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/dydymus

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://pomagam.pl/wpz

https://trueshopl.wordpress.com