Masońska idea mentora

Masońska idea mentora

Prawda, jest prawem
Dydymus’1989

Mentor, tworzy rzeczywistość iluzoryczną, nakierowaną na płodzenie (X) i edukacje, jak największej liczby najemników i niewolników, użytkowanych na potrzeby hierarchii, tworzącej zarys postępu, rozwoju i ewolucji technokratycznej, cywilizacyjnej oraz kult -ur – alnej …

( Istnieją specjalne loże, nazywane Lożami Mentorskimi – należał do niej, m.in : Luter King, czy J.F Kennedy … )

IMG_4234

Rys utopi platońskiej

Wkurza mnie, powoływanie się na mistrza, mentora, nauczyciela, czy na inspiracje znalezione w drugim człowieku …, to, co tak hołubicie i wywyższacie pod niebiosa, jest zwykłym syndromem lustra, napędzającego rytuał indoktrynacji edukacyjnej.

Wszystko, co nas otacza od ponad tysiąca lat, jest tworem wielkiego architekta, czyli grupowej inicjatywy filozofów, szamanów, sitwy hierarchicznej mistrzów masońskich, tworzących, tak zwaną cywilizację masońską, odbijająca się w lustrach tezy i antytezy systemów religijnych i politycznych …

https://ligaswiata.blogspot.com/2018/03/poczatek-kontroli-spoecznej-czyli.html


IMG_4246

Cywilizacja masońska, jest dziełem kultu z miasta Ur, zwanego dziś kulturą, w której teatr życia, zamknął kolejne pokolenia ludzi w jaskini platońskiej.

(Ur (sum. uri/urim(ŠEŠ.UNUG)ki lub ur/urim(ŠEŠ.AB)ki) – starożytne miasto w południowej Mezopotamii, w XXI wieku p.n.e. stolica imperium III dynastii z Ur; obecnie stanowisko archeologiczne Tall al-Mukajjar w Iraku, położone ok. 15 mil (24 km) na południowy zachód od miasta Nasirijja; przez badaczy identyfikowane z Ur chaldejskim – biblijnym miastem Abrahama.

Warstwy z okresu Ubajd, a poniżej warstw ze śladami osadnictwa z IV tys. p.n.e., odkryta została gruba, naturalna warstwa pozbawiona wszelkich śladów osadnictwa, która – jak sądzono – powstać musiała z materiału naniesionego przez wodę. Warstwa ta szybko nazwana została „warstwą potopu”.

IMG_4245

Ur, był pierwowzorem Babilonu …

Ważną role, odgrywało również Nippur (sum. nibru(EN.LÍL)ki; akad. Nippur, Nippuru) – starożytne miasto w południowej Mezopotamii, pradawna stolica religijna Sumeru i główne miejsce kultu boga Enlila (w świątyni E-kur); obecnie stanowisko archeologiczne Niffar położone w prowincji Al-Kadisijja w Iraku, nieco na północ od miasta Afak i ok. 180 km. na południowy zachód od Bagdadu.

W swej wczesnej historii Nippur zajmowało specjalne, wyjątkowe miejsce wśród miast Mezopotamii. Nie tylko leżało w połowie drogi między Sippar na północy i Ur na południu, a tym samym na granicy pomiędzy Akadem a Sumerem, ale było też głównym ośrodkiem religijnym Mezopotamii, miejscem, gdzie znajdowała się E-kur – świątynia Enlila, głównego bóstwa panteonu sumeryjskiego. Prawdopodobnie z powodu strategicznego położenia i religijnego znaczenia miasto to już wcześnie w swej historii stało się miastem neutralnym. Nie ma śladu w mezopotamskiej tradycji historycznej króla lub dynastii wywodzących się z tego miasta, ale niemal wszyscy władcy Sumeru i Akadu szukali potwierdzenia swych praw do rządów właśnie tam. )

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/05/28/nieodrobione-lekcje-slepego-tlumu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/tag/jaskinia-platonska/

IMG_4244

Ma son

Słowo mason – ma son, wychodzi z rytuału patriarchalnego i oznacza mój dźwięk – moje słowo, jest to alegoria, dotycząca pierwszego krzyku nowo narodzonego dziecka – potomka.

(Etymologia : Starofrancuskie – ma son pochodzi od staro germańskiego sunu, które później przerodziło się w zoon – sohn -sun – son i jest równoznaczne z greckim słowem huios wychodzącego z indoeuropejskiego korzenia …)

Ta alegoria, nie dotyczy tylko matriarchalnej lub patriarchalnej lini krwi, ale także sformułowania mój synu/moja córko, ponieważ ideologia państwa, włącza poprzez indoktrynację nowo narodzone dzieci do masońskiej cywilizacji kulturalnej.

IMG_4241

( Alegoria drugiego stopnia dotyczy odmiany ma son – sun, co odnosi się do chwili poczęcia duszy :

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/06/tozsamosc-biofotony-i-pole-leptonowe/

http://czuwajacy.blogspot.com/2017/06/prometyka-promieniowanie-mitogenetyczne.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/06/27/kim-ja-jestem/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/03/12/niech-siec-stanie-czyli-dwa-aspekty-modlitwy/ )

IMG_4240

Kultura masońska, skupia się na wpojeniu w człowieka ideologii lustra, aby ten, skupiał się na celach hierarchii, odrzucając własne cele życiowe i poświęcenie w związku Hieros Gamos.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/26/boski-most-czyli-sztuka-wywazenia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/05/milosc-przyjazn-i-kolezenstwo-w-czasach-dekonstrukcji-mysli-slowa-i-dzialania/

IMG_4239

Cel życia, stworzony poza tobą

To, co wydaje się twoim celem, jest zaprogramowanym działaniem architektonicznym, ponieważ szkoła, pcha cię do służby niewolniczej lub najemnej, na rzecz państwa i masońskich ideologii.

Więc, nie ma znaczenia, czy jesteś najemnikiem – bankierem – lichwiarzem, urzędnikiem, politykiem, księdzem, lekarzem, szefem – spekulantem, artystą … i nosisz tytuł naukowy, społeczny, czy jesteś wyzyskiwanym niewolnikiem – rolnikiem, robotnikiem, sprzedawcą, krawcową, fryzjerem … , to zawsze będziesz aktorem, lustrem, podlegającym indoktrynacji rodzonego i społecznego rodzica, mistrza, wprowadzającego cię w niuanse rytuału – teatralnego życia w kulturze – kulcie prawa natury – zwierząt, które wytwarza prawo życia jednostki uprzywilejowanej, na koszt jednostki podległej – zniewolonej …

IMG_4238

( Co to oznacza … ?

Człowiek, jako zwierze, został oszacowany, poprzez bliższą lub dalsza przynależność do uprzywilejowanej sitwy rodzinnej, w ujęciu patriarchatu lub matriarchatu.

Cywilizacja oparta na istocie hierarchatu (p/m) wytworzyła ochronę idei władzy – trzeciej siły, za pomocą podziału – tezy i antytezy, siły najemnej – przewagi fizycznej, ideologii pieniądza, określającego wartość, religii, monopolu, licencji, tradycji, czy idei społecznej …

IMG_4237

Kult z miasta Ur, kult sitwy, stworzył dzięki ideologi prawa natury – kulturę, za pomocą której, można manipulować całym światem, animować ludzi, ducha i przyrodę …

Dzięki dekonstrukcji, wymazano myśli, słowa i prawdziwe formy działania, jestestwa, bytu … zlikwidowano prawo naturalne, tożsamość, duszę, równość i wolność …

Ludzie stali się zwierzętami, przez wpojony im strach, przed innymi ludźmi i ich prawami, aby ktoś nie musiał się bać ktoś inny musi się bać ciągle – władzy, sitwy, braku, nadmiaru …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2016/05/28/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu/ )

IMG_4236

Ideologia tezy i antytezy, tworzy skuteczny podział opisowy, każdej wytworzonej w teatrze życia formy bytowej … Dzięki ideologii – trzeciej siły, ukrytej reki, masoneria, może dzielić społeczeństwa, rasy, wyznania, ruchy społeczne, tworzyć dochodowe wojny, korporacje … zachowując reguły prawa naturalnego dla siebie …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/tag/trzecia-sila/

IMG_4235

Wśród elit masońskich, istnieją dawne i prawdziwe relacje społeczne, oparte na :

– regułach prawa naturalnego
– regule struktury płaskiej – równość
– regule karmy, ponieważ zło, wprowadza w życie – struktura najemna przez animacje, wojnę, konflikt, mamona, popęd, nałóg …

IMG_4233

Jeśli chcecie być wolnymi indywidualistami, równymi wobec siebie, musicie zrobić co następuje :

– odrzucić ideologie hierarchiczną, w ujęciu patriarchatu i matriarchatu
– odrzucić ideologie prawa stanowionego – prawa zwierząt – przywracając prawo naturalne
– odrzucić każdy aspekt kultu z miast Ur – tworzącego religijną i polityczną iluzje systemową
– kreować rządy kontraktowe i senaty społeczne
– postawić na oświecenie, poprzez poświęcenie
– kreować samostanowienie i samoograniczenie, zastępujące egoizm – altruizmem

16028EF5-3DA8-47D0-9B6C-316B7398D886

Tyle na początek, wiedza płynąca z was, to władza, a władza, to samoograniczająca się siła, trzymająca kontrole, nad jedynym człowiekiem nad którym trzeba mieć kontrole – nad samym sobą …

https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/04/02/tajemnica-o-swiecenia-cz-1/

https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/04/05/tajemnica-o-swiecenia-cz-2/

https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/04/09/tajemnica-o-swiecenia-cz-3/

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
https://pomagam.pl/Dydymus
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://pomagam.pl/ligaswiata
https://trueshopl.wordpress.com

P.s

Znaczek mentora i big brothera masońskiego posiada m.in. :

https://ligaswiata.blogspot.com/2016/01/beata-szydo-agent-nr33.html

FullSizeRender_4

( Już niebawem : Moc trzeciej siły, czyli, jak lobbing wewnętrzny, zniszczył masońską sitwę GetBack

Dekonstrukcja, dekonstrukcji pomogła lidze świata, zniszczyć od środka, jednego z największych lichwiarzy i złodziei na rynku … )