Miłość, przyjaźń i koleżeństwo w czasach dekonstrukcji myśli, słowa i działania

Miłość, przyjaźń i koleżeństwo w czasach dekonstrukcji myśli, słowa i działania

Przekazuje w wasze ręce, kolejną broszurę, która nie jest atrybutem podziału, a czystej wiedzy, z której można wyciągnąć prawdę i dążyć za nią, do prawdziwych rozwiązań społecznych, osadzonych na strukturze płaskiej …

Dydymus

FullSizeRender_2

” Obok walki o równości, wolności, altruizm, samostanowienie i samoograniczenie, należy walczyć o prawo naturalne i monogamię, ponieważ, wszystkie te czynniki, tłumią agresje społeczną, biorąca się m.in. z patriarchalnej rywalizacji młodych samców o samice, czy matriarchalnej walki samic o samca …

Czynniki te, dadzą również przetrwanie kobietą i dzieciom w okresie, kiedy matki, są całkowicie pochłonięte opieką nad maleńkimi dziećmi …

Prawy człowiek, w świecie prawdy, nie potrzebuje źle traktować innych ludzi (jako to ma miejsce dziś, w teatrze pozorów), aby lepiej się poczuć …

Bądź dumny, z tego kim jesteś, pomagaj sobie, otaczaj się ludźmi, którzy chcą twojego dobra, porównuj się zawsze do najlepszej, wyidealizowanej wersji siebie, inni nie mogą dać ci niczego prawdziwego, tożsamego, indywidualnego, traktuj dzieci tak, abyś mógł je lubić, jako obcych ludzi, szukaj tego, co ma sens i jest logiczne, a nie tego, co jest wygodne, rozmawiając nie graj, ponieważ osoba, z która prowadzisz dialog, może wiedzie coś o czym ty, nie wiesz, mów prawdę, bądź precyzyjny w wypowiedziach, zanim zaczniesz krytykować, zmęcz się, abyś mógł przemyśleć swoje emocje, bądź ludzki dla ludzi i zwierząt …

Czym jest ludzkość, ludzkość, w swej najlepszej postaci, jest samostanowiącym, samoograniczającym się tworem, podległym idei prawa naturalnego, w którym główną role odgrywa wspomniana wyżej równość, wolność i altruizm … ”

Dydymus

FullSizeRender_1

Ewolucja, czyli cywilizacja dekonstrukcji, według zasad kult-uralnych

Dekonstrukcja, to wynik nacisku siłowego i psychologicznego, wprowadzającego dany sposób zachowania społecznego, kult-ur-owego, pasującego do wizji cywilizacyjnej elit, która kontroluje stada państwowe … , za pomocą regulacji regionalnych, kontynentalnych i globalnych.

Człowieczeństwo, jest tożsame z ewolucją duchową, jednakże, po dekonstrukcji czynnika psychicznego i ukształtowaniu poglądów kult-ur-owych, prawnych, społecznych, modowych … człowiek, stał się użyteczną dla elit – rzeczą, aktorem, odgrywającym swe społeczne role, w celu osiągnięcia, zdobycia stworzonego, przez elity – fetyszu mamona, władzy, terytorium, stanowiska, tytułu, czy rangi oraz innych wymyślonych pierdół kładących nacisk na przewagę jednostki nad innymi jednostkami …

Tożsamość – istoty duchowej, oscyluje wokół altruizmu, poświęcenia i miłości … po dekonstrukcji istoty duchowej, jej wnętrze pchane jest w kierunku tworu fizyczno – użytkowego – zwierzęcego, dopasowano do formy życia, w której człowiek, żeruje na człowieku, za pomocą ideologii mocy – siły – władzy, opartej na idei seksualnej przewagi, w systemie matriarchalnym lub patriarchalnym …

Prawo elit, które w ciągu tysięcy lat, przemieniło prawo naturalne w prawo natury – prawo zwierząt, w którym silniejszy, ma „boskie” prawo, rozporządzać i władać słabszym, czyli takim, który nie posiada – fetyszu – mocy – władzy – siły rodzącej się z przemocy lub manipulacji psychicznej, fetyszowej …

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/10/08/rzad-i-iluzja-urzedu/

Tożsamość miłości

Tożsamość miłości, bierze swój początek od połączenia, związku, świadomych, równych sobie bytów lub bogów.

W tym drugim przypadku, samo-stanowiący bogowie, wytwarzają, przez dekonstrukcje – niemoralną hierarchie, a poprzez zyskowny związek, tworzą w następnych pokoleniach – rodzinną, społeczną sitwę, chroniącą ideologie swej nielegalnie zdobytej władzy.

IMG_3980

Bóg, czyli idea hierarchii

Bóg, to istota, określona istotą czasu bytowania (pokolenia – wsparte, istotą krwi, w trybie matriarchalnym lub patriarchalnym ), która przenoszona jest, poprzez umiejetność kreowania ogólnie zrozumiałych symboli alegorycznych – w formie pisma, co w następstwie tworzy księgi, opisujące sposoby zachowania, opartego na kult-urze – kulcie, danej jednostki, podporządkowującej sobie – słabsze jednostki, za pomocą dekonstrukcji (myśli, słowa, działania, wolności, równości …), manipulacji, ideologii (religii, państwowości … ), siły i fetyszu, zastępującego wartości duchowe – wyższego rzędu …

Hieros Gamos

Związek świadomych bytów, nazywany jest i był wśród wolnych ludzi – mostem – świętym przyrzeczeniem – poświeceniem – zaślubinami, które nosiło tytuł alegoryczny : Hieros Gamos …

Owe, szczególne zaślubiny, są też metaforą alegoryczną – zharmonizowania wewnętrznych sił życiowych jednostek, dążących do wspólnego celu – życia duchowego, prokreacji i szczęścia, wynikającego z poświęcenia dla kogoś ukochanego …

” W dzisiejszych czasach, idealizmy – miłości, przyjaźni, koleżeństwa, zostały zastąpione dekonstrukcją tych słów oraz opisujących je myśli, tworzących wewnętrzne wartości …

… nazywamy to – fałszywym działaniem, przyjmującym formę idei – ideologi … , które, każą wyznawać zysk, zdobywany, przez podział społeczny, w walce, z innym człowiekiem, którego należy postrzegać, jako narzędzie, tezę lub antytezę, naszej płci, poglądu, zachowania, czy psychicznego idealizmu …

Dydymus ”

Owe oświecenie, wynikające z (p)oświęcenia, dawało równowagę zależną od wsparcia dwóch wolnych umysłów …

IMG_3978

Równowaga androgynizmu

Równoważąc w sobie pierwiastek męski i żeński, można wkroczyć w uniwersalny androgynizm, który jest portalem, do głębszych misteriów świadomości, opartych na dualizmie zrozumienia potrzeb, stojących ponad sztuczną – istotą płci …

Święte zaślubiny, były to największe i najważniejsze święta starożytności – obchodzone przed stuleciami.

W różnych formach, znał je i odprawiał cały starożytny świat.

Polegały na rytualnym akcie seksualnym, w którym łączyli się zwykli ludzi, pragnący poświęcenia dla kogoś bliskiego …

( Dziś ludzie, poprzez egoizm, łączą się w okultystycznym akcie przekleństwa, zazdrości, chciwości i nienawiści, ponieważ idol fetyszy, stał się ważniejszy od ludzkiego życia, wartości, a wewnętrzne idealizmy zastąpiono ideą lub ideologią …

Ludzie rujnują swoją karmę i karmę innych ludzi, aby zachować swoje iluzoryczne miejsce w stadzie …

Kretynizm wyjałowił ludzkie głowy, przez strach, akceptujący, przez poprawność polityczną – dekonstrukcje … )

Dekonstrukcja poświęcenia

W raz z biegiem czasu, ten rytuał, przywłaszczyli sobie kapłani i kapłanki (szamani, wiedźmy, filozofowie …) i udostępnili te rytuały kastom najemnym – król i królowa, papierze, cesarz, hrabia, wojownik …

Błękitna krew

Uwaga, warta przemyślenia !

Każdy z nas ma mieszankę błękitnej (system żylny) lub szkarłatnej krew (system arterii) – po lini ojca lub matki …

Więc, opowieści chorych na manie wielkości elit, dekonstruują realny świat, poprzez kolejny podział na lepiej i gorzej urodzonych …

IMG_3976

Szczegóły ;

Y/21 : Fe / O2 – czerwień, marzec, Mars, żelazo, jest pierwiastkiem niezbędnym do życia dla prawie wszystkich organizmów żywych – drobnoustrojów, roślin i zwierząt, w tym człowieka. Hemoglobina -Mężczyzna – Shiva – An – Patriarchat – arterial system – arterie

X/23 : O 2 / CO 2 – niebieski, ocean, venus, wrzesień – powszechnie występująca cząsteczkowa odmiana tlenu. Kobieta – Shakti – El – Matriarchat – venous system – żyły

Oboje tworzą : Purpurę krwi – purpurowe serce – G – ying i yang, on, Murugan, Qrstu, R.A.M, OM, OWL, kreacje – unie, gwiazdę Da-Wida, most – Hieros Gamos … An-g-el – le – g – al …

Szyszynka, jest tworem dualnym, który nie rozróżnia płci, jej budowa przypomina kobiecy układ rozrodczy i męski układ rozrodczy …

Li-Fe – bio-logos (biologia), scale (EL) – Balance (bal), Sin/S-Mem/M=Alef/A

Alegoria iluzji ziemi, opiera się na założeniu bi-polarnym – południowego i północnego bieguna – przeciwności płciowej, złączonej w jeden żywy organizm …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/08/21/moja-i-twoja-tozsamosc/

Egoizm – efekt motyla – lustro

Efekt motyla, polega na dekonstrukcji układu nerwowego, w wyniki czego, otrzymujemy bierną i podatna na czynniki zewnętrzne istotę, odbijająca świat, w lustrze swego egoizmu …

Wyłączenie duszy, szyszynki, altruizmu … skutkuje zaburzeniami psychicznymi i uproszczeniem formy życia do akcji i reakcji, opartych na najprostszych emocjach, dążących do pozyskania fetyszu statusu, mamona, tytułu, atrakcyjności seksualnej … czemu towarzyszy zazdrość, zwierzęca złośliwość, wandalizm, chciwość, chwiejność, złość, brutalność, pycha, manią wielkości, egoizm …

IMG_3981

Rytualny, akt seksualny

W trzecim tysiącleciu p.n.e, wszystkie wysoko rozwinięte cywilizacje Bliskiego Wschodu, znały zwyczaj odprawiania aktu seksualnego w świątyni.

Orgie, połączone z kopulacją sakralną, stanowiły element kultu ( zwłaszcza ) wielkiej bogini – matki i pokrewnych mu misteriów związanych z wegetacją.

Poprzez analogię, za pomocą aktu magicznego (którego celem było uzyskanie tego samego, przez to samo) chciano przywołać, głównie za pośrednictwem kobiety, obecność bóstwa i zyskać jego moc.

Dzieląc ludzi na kasty i wprowadzając ich do utopijnej iluzji jaskini platońskiej, stworzono ideologie cywilizacji kult-ur-alnej, której głównym celem, jest kontrola niższych kast społecznych, przez kasty najemne, pragnące niższych form fetyszu.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/tag/jaskinia-platonska/

Wiedza, to władza, do władzy prowadzi siła i znajomość alegorii, ukrytych, w różnych zaziębiających się – kultach regionalnych, osobowych …

To, co kiedyś było dla wszystkich, dziś, jest środkiem kontroli społecznej …

Wybrańcy, żyją na koszt wielkich populacji … trzymając wiedzę, za kotarami magicznych alegorii.

Rutał

Rytualny akt płciowy, był praktykowany w trzech głównych formach. Jedną z nich, były święte zaślubiny (hieros gamos).

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/04/18/wielkanocny-rytual-plodnosci/

https://ligaswiata.blogspot.com/2016/01/swieta-moc-krwi-menstruacyjnej.html

Hieros gamos, to największy z religijnych kultów starożytności.

Miał on pogodzić patriarchat z matriarchatem …

Celem – sakralnej kopulacji, było zwiększenie potencji, płodności i pomnożenie pomyślności całego ludu, przy czym, w wybranej kobiecie, wyobrażano sobie boginię, a w wyobrażonym mężczyźnie – boga …

IMG_4002

Kapłani (filozofowie, szamani) i kapłanki (wiedźmy i szamanki) dekonnstruowali prawdę, poprzez zamknięcie wiedzy w rytualnych alegoriach, dzialąc społeczeństwa na płcie, narody, wyznania … , z których rodziły się inne – fetyszowe odmienności, prowadzące do nienawiści podziału – zewnętrznego i wewnętrznego, poprzez idee tezy i antytezy oraz koordynującej wszystko trzeciej siły …

https://ligaswiata.blogspot.com/2018/03/poczatek-kontroli-spoecznej-czyli.html

Sumer

Masońskie śluby rytualne, wzięły swój początek od dekonstrukcji Hieros Gamos w Sumerze.

https://vigilinclinaverat.wordpress.com/2016/09/08/inicjacja-rytualna-zwana-slubem-czyli-oglaszam-was-masonem-i-masonka/

Obyczaj świętych zaślubin, istniał już u Sumerów, którzy przejęli te rytuału od kultu Ur …

Podczas święta Nowego Roku, dokonywał tego rytuału – najwyższy kapłan, łącząc się z najwyższą kapłanką na ostatniej platformie piramid tarasowych, znanych pod babilońską nazwą zikkurat (szczyt góry), które stanowiły prawzór biblijnej wieży Babel i piramidy masońskiej, której oko, unosi się nad ideą mnożenia bogów, najemników i niewolników.

Na samej górze, znajdowała się świątynia z wielkim, starannie przygotowanym łożem, w którym nie spędzał nocy nikt poza „kobietą – boginią, którą wybrał sobie bóg spośród cór tego kraju”.

Ów bóg, sam schodził do świątyni i kładł się do łoża, tak jak — według kapłanów egipskich — działo się to w Tebach w Egipcie …

F95B6347-44EA-4894-BEC8-4EA0ECAD93F4

W Mezopotamii, gdzie przypuszczalnie deifikowano tylko tych królów, którym bogini rozkazała dzielić z sobą łoże, w tym samym, przybranym trawą i kwiatami, łożu biesiadowano tuż po akcie seksualnym, by podkreślić i zapoczątkować, dobroczynne działanie opatrzności …

Religia irańska z okresu przed Zoroastrem, również łączyła boskie zaślubiny z obchodami święta noworocznego, którego kulminacją była ekstaza seksualna.

W Egipcie, kończyło się tak zapewne „piękne święto w Opet”, przedstawiające przybycie Amona do swego haremu.

W Irlandii, zwyczaj ten kultywowali Celtowie, których kobiety w życiu społecznym, były otoczone szczególnymi względami, przy czym władzy desygnowanemu przez siebie królowi – udzielała bogini ziemia.

Germanie, obchodzili święta płodności już od czasów prehistorycznych (przypuszczalnie obejmowały one także rytualny akt płciowy) i także znali obrzęd świętych zaślubin.

Żydzi palestyńscy, którzy w erze przedchrześcijańskiej czcili wielu bogów i intensywnie oddawali się prostytucji sakralnej, znali obyczaj świętych zaślubin i celebrowali go każdego roku w graniczących z orgią obrzędach.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/05/17/creatrix-bog-czyli-vagina/

Jest bardzo prawdopodobne, że kult ten ma ścisły związek również z semickim mitem, w którym Baal łączy się z jałówką — zapewne jedną z kultowych postaci bogini matki.

Wydaje się, że nawet autor biblijnej Pieśni nad Pieśniami, interpretowanej przez chrześcijan, jako alegoria miłości Boga do Izraela (czy też Chrystusa do Kościoła lub logosu do Maryi), później uznanej także za wyraz „świeckiej” liryki miłosnej, czerpał swe inspiracje z uroczystości świętych zaślubin pary bóstw palestyńskich.

IMG_3994

W Indiach natomiast – święte zaślubiny, obchodzono jeszcze w czasach dużo późniejszych.

I tak król Kaszmiru – Harsa (ok. 1089-1101) dla przedłużenia życia odbywał rytualne stosunki płciowe z młodymi niewolnicami, nazywanymi boginiami.

W czasach nowożytnych hinduizm strzegł tego obyczaju, jako kulminacji mistyki sakramentalnej w kulcie Takti, spadkobierczyni wielkiej matki.

W ceremonii – ri-cakra (wzniosłe koło) uczestniczący w niej mężczyźni i kobiety, kokoty i mniszki, damy należące do najwyższej kasty i praczki, siedzieli przemieszani w „magicznych kręgach”, nadzy, obwieszeni jedynie kosztownościami, już po ceremonii poświęcenia łączyli się seksualnie.

Również w buddyzmie tantrycznym, który przypisuje Buddzie twierdzenie, że kobiety „są bóstwami, są życiem”, mistrz krył się za zasłoną z dziewczyną, która musiała być piękna i liczyć między dwanaście a piętnaście lat, i tam ją „wyświęcał swoim członkiem” (vajra = diament), a następnie nakazywał jednemu ze swych uczniów oddać wyświęconej (vidya = zwana wiedzą) cześć i odbyć z nią stosunek.

Ceremonie – hieros gamos, praktykowano nawet ze zwierzętami, które przecież od najdawniejszych czasów uchodziły za święte.

Niektóre z nich, stały się symbolami płodności lub były łączone z bóstwami płodności.

I tak na tem przykład Freyrowi przypisywano konia, kozła — Thorowi, klacz lub świnię — Demeter, wróbla i gołębia — Afrodycie, lwa i węża — maoazjatyckiej wielkiej matce …

Byk zaś, symbol siły rozrodczej, czczony w Syrii i Iranie już cztery tysiące lat przed Chrystusem, stał się partnerem wielkiej wschodniej bogini płodności – i nie przez przypadek to właśnie on porwał Europę i przeniósł ją z Azji na zachód.

IMG_3993

Alegorie ciąg dalszy, czyli, czym jest stosunek seksualny

Prawdziwy stosunek, jest aktem magicznym, przez który mężczyzna i kobieta, doświadczają „Bogów” – połączenia otwartej tożsamości szyszynek.

Akt płciowy, jest formą dualnego snu, w którym doświadczenia z wielowymiarowego życia, mogą się złączyć, pod warunkiem, że owy akt, jest formą dożywotniego – poświęcenia, na rzecz wspólnej drogi …

Starożytni, wierzyli, że mężczyzna jest duchowo niekompletny, dopóki nie zjednoczy się w akcie płciowym z sakralnością kobiecą.

Fizyczne zjednoczenie z kobietą, było jedynym środkiem, dzięki któremu mężczyzna mógł się duchowo spełnić i ostatecznie uzyskać gnosis — poznać własną boskość i boskość partnerki.

Od czasów Izydy, uważano, że rytuały seksualne, są dla mężczyzny jedynym pomostem z ziemi do nieba.

Orgazm jako modlitwa.

Z punktu widzenia fizjologii, męskiemu szczytowaniu towarzyszy ułamek sekundy całkowitego wyzucia z myśli.

Krótkotrwała umysłowa próżnia. Moment jasności, w którym można doznać Boga kontaktu sennego, w którym można zobaczyć inne wymiary.

Jednak w naszych rozważaniach, doszliśmy do prawdy tych rozważań, które twierdzą, co następuje :

Kobieta – płodzi fizycznie, natomiast mężczyzna, może płodzić umysłem idee, przekładające się na poprawę bytu w poświęconym związku Hieros Gamos …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/04/28/porod-i-plodnosc/

IMG_3989

Miłość, przyjaźń, koleżeństwo …, to umiejetność życia opartego na wyższych wartościach duchowych, kładących nacisk na szacunek i altruistyczne poświęcenie dla innej osoby …

Oznacza to, że świadomość wielowymiarowa jednej istnienia, ma możliwość dostąpienia oświecenia i ewolucji duchowej w czasie miliarda pierwszych wcieleń, tylko wtedy, jeśli postępowanie wszystkich kopi danego jestestwa, będzie świadome, jednomyślne i opierać się będzie – na zrozumieniu istoty karmy, której negacja, przedłuża iluzoryczne życie fizyczne w negatywnych warunkach bytowych (hierarchicznych, egoistycznych) …

Super inteligencja

Najstarsze mające 30 tysięcy lat, artefakty dotyczące kultu Hieros Gamos i Równości Płci – Ludzi, odnaleziono na terenie Lechii – Czech i Słowacji (Dolni Vestonice).

Ludzka super-inteligencja, wyłoniła się w ewolucyjnym paradygmacie, w którym żadna z płci nie miała przewagi i obie płcie musiały biec, stojąc nieruchomo w ewolucji Czerwonej Królowej (potoczna nazwa okresu, walka kościoła z matriarchatem – niewiasta w purpurę i szkarłat obleczona …)

Wybór partnerski – zwany świętym doborem, po dekonstrukcji zastąpiony został – zwierzęcym -doborem naturalnym i doborem matriarchalnym i patriarchalnym …

Czasy, zwane prehistorią, cechowały się poszukiwaniem wartości wyższych, inteligencji i altruizmu, co zostało wyniesione z poprzedniej epoki ludzkości …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/05/17/creatrix-bog-czyli-vagina/

Zwycięstwo zezwierzęcenia, dekonstruującego wyższe wartości duchowe w religijne i hierarchiczne utopijne dogmaty, powołały do życia ewoluujące ideologie państwowe, przynoszące kolejne negatywne formy dekonstrukcji, składające się na ideologie kult-ury i cywilizacji pasożytniczej …

Hieros Gamos, chroniło się przed najemnymi hordami elit – wolnych mężczyzn i kobiet, które pragnęły posiadać niewolników seksualnych, tworzyć krwawe rytuały …

W tych czasach, upadło świadome partnerstwo oraz reprodukcja i rozpoczęła się proces – zwierzęcej, gwałtownej, przypadkowej reprodukcji oraz kanibalizmu, wspierającego rozwój chorób fizycznych i psychicznych …

Monogamia, w czasach świadomych związków duchowych, chroniła kobiety, dzieci oraz młodych mężczyzn, przez deprawacją seksualną …

IMG_3986

Dziś od wielu tysięcy lat, wolnymi ludźmi, rządzą hordy elit i rozpasanych najemników … tworzących świat krwawych rytuałów, opartych na prawie natury …

Na każde moje słowo, istnieją dowody … otóż już 35 lat temu, udało się niezależnej grupie badaczy, dokonać niezwykłego odkrycia …

Droga …

Kiedy resztki, ocalałej ludzkości, zaczęły reaktywować ludzką wiedzę … Wolni mężczyźni i wolne kobiety, żyły w odrębnych równych sobie, świętych koalicjach …

Kiedy, mężczyzna chciał stworzyć z kobietą i vice versa związek Hieros Gamos, to oboje przyrzekali sobie w akcie poświęcenia wierność i opuszczali święte zgrupowania, budując własny dom …

Dobrze dobrana dieta zbieraczek, przenosiła we krwi kobiety – 85% genów, tworzących super – inteligencje …

Podczas gdy doświadczeni łowcy, opowiadacze … tworzyli silną gałąź moralną, filozoficzną … wspierającą kobiecą inteligencje …

W początkach władzy elit, zjednoczone święte zgrupowania, stały się wielkimi społecznościami wiejskimi i miejskimi, kontrolowanymi przez elity matriarchatu i patriarchatu …

Rozwój zjednoczonego rolnictwa i powstanie w mieście Ur, zjednoczonych, uniwersalnych praw, dało początek powstania kultu z miasta Ur, czyli kulturze cywilizacyjnej, opartej na wyzysku, przemocy, prawie … władzy hierarchii nad plebsem …

IMG_3992

 
Ewolucja estetyczna

W tym okresie, powstała tak zwana modowa, selekcja seksualna, odrzucając dogmat inteligencji i moralności.

Skrajna, różnorodność estetyczna, doprowadziła do seksualnej dekonstrukcji i przejścia od matriarchatu do patriarchatu …

Teoria konfliktu seksualnego, mówi nam, że ratujący się matriarchat, zatopił swą siłę w działaniu estetycznej formy kobiecości oraz w stworzeniu bezpłodnego genderyzmu, wyniszczającego patriarchat oraz jego zwolenników …

Zatrzymanie ewolucji estetycznej, jest głównym celem matriarchatu i patriarchatu, ponieważ frakcje, chcą poprzez uszkodzenia genetyczne, doprowadzić wiernych, znów na drogę religijnych dociekać …

Przymus seksualny i przemoc fizyczna, stawiają kobiety w niekorzystnej sytuacji, podczas gdy wybrakowane intelektualnie i moralnie potomstwo, stawia rodzaj męski w niekorzystnej sytuacji w oczach kobiet.

Tak, czy inaczej, matriarchat i patriarchat, bawi się wami, aby ugrać jak największy fragment tortu władzy …

Ewolucja estetyczna, doprowadziła do kobiecej autonomi seksualnej, przy jednoczesnym zaniku moralności społecznej, przez obniżenie intelektu jednostek, wychowywanych na posłusznych niewolników i bezceremonialnych najemników …

Kult-urowe mechanizmy, doprowadziły do nowych form podziałów spółeczych, rasowych, płciowych … przez kontrole, władze i dominację seksualną, wynikająca z zapłodnienia i reprodukcji kulturowej, dostarczającej nowych najemników i niewolników …

Rodzicielska inwestycja, w rozwój patriarchalnych obozów pracy, ma na celu zatrzymanie matriarchalnej, kobiecej ekspansji, poprzez eliminacje czynnika żeńskiego na rynku pracy niewolniczej …

Wojna pomiędzy filozofami obu płci trwa, obie strony, pragną podporządkowania sobie części lub całego społeczeństwa … na bazie ideologii hierarchii i kast społecznych.

Teorie Darwina, wprowadzono, aby ułatwić zniszczenia prawa naturalnego – równego dla obu płci i wprowadzenia prawa zwierząt – prawa stanowionego, opisującego hierarchiczny system władzy i kontroli człowieka, nad człowiekiem.

CFFC0B9E-31E8-41F1-AF4A-29426333A9B6

Rolnictwo, a fetysz gospodarki rynkowej

Kiedy rolnictwo, zostało zastąpione fetyszem gospodarki rynkowej ok. 600 pokoleń ludzkich temu, patriarchat, stworzył pierwszy sposób zróżnicowanego podziału bogactwa, za pomocą spekulacji i manipulacji wartością tworów naturalnych …

Kiedy patriarchat, uzyskał przewagę dzięki kult-ur-owej kontroli nad zasobami materialnymi, stworzone nowe możliwości konsolidacji męskiej siły roboczej i kobiecej siły rodnej.

Autonomia seksualna, została sprowadzona do roli reprodukcji niewolniczej i dekonstrukcji świetego aktu, poprzez demoralizację społeczną, fizyczną i duchową …

Interfejs

Wszystkie, te manipulacje, łączą się w nowy interfejs w skład, którego wchodzi :

1. ewolucja estetyczna,
2. konflikt seksualny,
3. ewolucja kult-urowa i
4. współczesna polityka seksualno – genderowa, tworząca dekonstrukcje antytezy matriarchatu … i wcześniejszej religii Hieros Gamos …

6C2FA745-7D1F-489A-A029-70F84BEF259E

Organizacja

Słowo organizacja, jest największym wrogiem człowieczeństwa, w wyniku której zgraja bezrobotnych psychopatów i aktorów, tworzy formę dyktatorskiego nakazu, na mocy którego, społeczeństwo kastowe, przyjmuje role społeczne w celu utrzymania kast samo-stanowiących, dysponujących siłą wymyślonego fetyszu oraz siłą najemną, opłacaną fetyszami …

Żadna forma organizacji w ujęciu matriarchatu i patriarchatu, nie wyszła poza obszar teorii teatru … Ukrywana prawda o sinusoidzie ludzkiego rozwoju i bytu, jest potrzebna elitom, aby móc dalej sprawować władze, nad zagubionym społeczeństwem niewolników, podzielonym na wiele opcji, teorii i domysłów.

Organizacja małżeństwa, społeczeństwa, systemu … nie odnosi się do prawdy świetego poświęcenia … istoty dla istoty … egoizm organizacji, ni jak ma się do świadomego altruizmu …

Egzogamia, to zakaz zawierania małżeństw wewnątrz określonej grupy (poszerzonej rodziny, klanu egzogamicznego), utożsamiany przez jej członków z zakazem kazirodztwa, mimo że wyznacza szerszą grupę, niż jednostki blisko spokrewnione.

Dziś to słowo, nie oznacza nic, ponieważ ludzie, nie myślą o innych ludziach, lecz o rzeczach nazywanych ludźmi … a tabu podziału, wspiera ideologie pragnienia zdrady …

Powiedzmy sobie prawdę – kult-ura, która nas otacza, jest za społeczną wymianą kobiet między samcami, patriarchat, uważa kobiety za towar, podczas gdy matriarchat, używa kobiet, jako narzędzie seksualnego podboju …

Społeczeństwo, brzydzi się i wypiera się rytualnej prostytucji, śmiejąc się z niej, społeczeństwo zdekonstruowanych hipokrytów, odrzuca ofiary zabaw seksualnych, akceptując w ciszy, ich istnienie … , co więcej, społeczeństwo wstydzi się swego zachowania, negując samotne matki z dziećmi i akceptuje odrzucających matki i dzieci ojców, tworząc podwójną moralność społeczną.

6DBB6B6C-538A-4B6D-AC37-CC3E857448F4

Powiedzmy sobie szczerze, za rozwojem rolnictwa, stały tylko i wyłącznie kobiety, które nie potrafiły polować …

Matriarchat i religijne formy mieszane – uznają boginię płodności za Wielką Matkę … Którą technokratyczny patriarchat, chce zniszczyć, poprzez naukę, w tym chemię … dostarczaną nam zamiast matki natury, każdego dnia …

Żyzność i płodność, każdego roku, oraz męska ofiara i oranie świeżej krwi, zapładniającej glebę … rytuał Hieros Gamos, dotyczy nie tylko ludzkiego związku, ale związku człowieka z ziemią, która jest zapładnia i co roku, przez trud poświęcenia, rodzi ludzkości dary, których już nie szanujemy i nie celebrujemy, lecz mieszamy z truciznami …

Król pasterz i królowa sadzarka

W Sumerze, istniał tytuł króla pasterza i królowej sadzarki, te dwa tytuły, stworzyły kontrapunkt, który stał się protoplastą dzisiejszej cywilizacji kulturowej, opartej na ideologii odbicia lustrzanego i strukturze miejskiej, będącej odbiciem pszczelego ula …

Miasta więzienne, miały brukowane ulice, kwadratowe posesje oraz ulowate domki, do których wchodziło się, poprzez dziurę na szczycie dachu … filozofowie rozdzielali ludność pod regionalnych króli i najemników, którzy hodowali lokalne społeczności, składające się z wiosek posiadających od 6 do 8 tysięcy niewolników …

Te miasta, powstały na ruinach miast opartych na strukturze płaskiej. Nowe miasta hierarchiczne, można dostrzec od 6200 r.p.n.e, i dominuje w nich struktura matriarchalna, która zanika w okolicach 1500 r.p.n.e

A9454A90-CC0C-4018-B18C-ED4320502A33

Celibat – pochodzenie

Celibat chrześcijańskiego kapłaństwa, pochodzi od kultu Wielkiej Bogini – Cybele – Magna Mater.

Przywódcami jej kultu, były kapłanki – filozofki i męscy księża – kastraci, o imieniu Galli … W czasie rytualnych festiwali – grała transowa muzyka w rytm, której wyznawcy wielkiej bogini odcinali sobie jądra i rzucali je w tłum oszalałych fanów …

Ten rytualny akt – upodobnienia się do wielkiej bogini, był powtórzeniem aktu Attisa, który obciął sobie jądra i stał się choinką (samotnym, bezpłodnym samcem), z powodu braku wierności …

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2017/04/18/wielkanocny-rytual-plodnosci/

Symbol wykastrowanej choinki i społeczna kastracja księży, jest znana wam wszystkim … stykacie się z nią każdego dnia …

W kulcie Diany, kult jąder, został zastąpiony symbolem jurnych byków, mogących zastąpić skromną potencję człowieka …

BDD11577-A0B4-4D74-AD33-C362D78E4578

Formuła psychoanalityczna

Dziś, współczesne koncepcje wielkiej matki, otoczone są fałszywymi formułami psychoanalitycznymi, które nie rozumieją złożoności naszego socjobiologicznego dziedzictwa …

Na sali spotkań oświeconych, przy nazwisku Freud, pojawia się uśmiech drwiny i politowania … , ponieważ tacy idioci, pomagali kreować antytezy tworzące chaos i podział stada …

Jeśli komuś, wystarczy fetysz tytułu i mamona, stworzy on każdą, wyssaną z palca retorykę, kładąca nacisk na społeczny dyskurs, tworzący z fantazji teorię naukową …

Jeśli nie rozumiemy, iż kult wielkiej bogini, opiera się na żyzności ziemi, pielęgnowaniu roślin i ze społeczeństwami, czerpiącymi z obfitości matki ziemi … to nie rozumiemy kompletnie nic i ulegamy dekonstrukcji, mówiącej nam o ideologii wyższości człowieka, płci, na-rządu … nad człowiekiem … płcią, na-rządem …

https://czuwajacy.blogspot.com/2016/05/666-i-sowianie-czyli-jak-dobro-zmienic.html

Hierarchia, wyrządziła wam ogromną krzywdę … ładując was w systemy tezy i antytezy, sterowane trzecią siłą władzy …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/tag/trzecia-sila/

Do patriarchatu, doprowadziła prosta sztuczka filozoficzna, polegająca na zaszczepieniu w mężczyznach niepewności, co do ojcostwa … , jest to psychologiczna potrzeba rekompensaty, za nie możliwość rodzenia dzieci, przez mężczyzn … , którzy poprzez instytucje na gruncie biologicznym i genetycznym kontrolują płodność i status kobiety …

Patriarchat, stworzył role mężczyzny w procesie zapłodnienia, natomiast matriarchat, mówi strasznie dużo o praktykach partenogenetycznych, podczas gdy praktyki alchemiczne, zauważano już 30 tysięcy lat temu.

Mieszanie nasienia z gliną o odpowiedniej zawartości składników mineralnych, metali oraz krwi menstruacyjnej … było znane od tysięcy lat …

FD1F3253-D778-49F4-BB83-0F3885FCEB10

Prawda o gender

Jednakże, człowiek oraz wszystkie zwierzęta świadomie lub nieświadomie, opierają cały wysiłek reprodukcyjny na pośredniej akceptacji roli płci w procesie płodności …

Więc ideologia panseksualna – gender, jest próbą zdyskredytowania człowieka, jako świadomego, wolnego bytu, dążącego do świadomej prokreacji, odbywającej się drogą naturalną, będąca tożsamą z człowieczeństwem … , które nie może ulegać dekonstrukcji i demoralizacji, na skutek działania teatralnej hierarchii, której działania, wynikają z chęci kontroli gatunku ludzkiego.

Tylko heteroseksualne związki Hieros Gamos, mają prawo posiadać dzieci, ponieważ obie płcie, mogą rozpoznawać swe dzieci po zapachu i cechach wizualnych, czy anatomicznych …

Jedność i duchowa zbieżność, trzymają myśli zwierząt z dala od seksualnych dewiacji, na które narażone jest obce dziecko w kontakcie z dewiantem, udającym rodzica …

Nie ma dowodów na istnienie ideologii matriarchalnej i patriarchalnej, opartej na idei Boga, istnieją natomiast dowody na istnienie sił pragnących kontrolować ludzi, za pomocą ideologii siły boskiej, osadzonej na płci lub tezie i antytezie płci …

Ideologia tabu kazirodztwa

Egzogamia, została zastąpiona kazirodztwem …

Tabu kazirodztwa, nie ma znaczenia, jeśli nie towarzyszy temu idea ojcostwa wynikająca z patriarchatu …

Dlaczego ? Wszyscy, pochodzimy od pierwszych ludzi, więc wszyscy, jesteśmy dalszymi lub bliższymi krewnymi … i w ten sposób każdy z nas popełnia kazirodztwo, nie wiedząc o tym …

( Związek Hieros Gamos, pojawił się w zapisie symbolicznym – 30 tysięcy lat temu … )

FD108A95-61BE-4835-A803-9959FB086793

Seksualny konstrukt kulturowy

Patriarchalna idea kobiety, będąca naczyniem męskiej płodności, jest polityczno – seksualnym, konstruktem kulturowym, zaprojektowanym, do przyjęcia ról teatralnych, mających przekonać kobiety, do ideologii, sztucznego równouprawnienia … (i vice versa w matriarchacie)

Architekt, bogini wąż, kościoły, maciczne świątynie, świątynie księżyca, słońca … są w każdej części świata … matriarchat, stawał się patriarchatem, patriarchat, stawał się matriarchatem, ideologie tezy i antytezy, łączyły się ze sobą, aby zabić ideologie wolności i równości wszystkich ludzi na świecie … wszystko dąży do podziału, bo tak, jest łatwiej kontrolować stada społeczne …

Król Tezeusz, obalił kult wielkiej matki, wprowadzają ideologie patriarchatu i kultu z miasta Ur … Zeus ( Bóg Roku ) zajął miejsce Wielkiej Bogini, niestety wyszedł on z jaskini nazywanej łonem ziemi …

Fakty historyczne

10 tysięcy lat temu, na 1 mężczyznę przypadało 17 kobiet, które obrabiały pola uprawne na coraz większym obszarze, oraz były wykorzystywane seksualnie, przez rosnący w siłę patriarchat, rozwijający ekstremalną poligamię … ten okres zakończył się rewoltą kobiet, ponieważ tylko nie liczni, zgromadzili ogromne bogactwa materialne …

W czasie rewolty, liczba kobiet spadła do 4 kobiet, na jednego mężczyznę …

Obecnie kobiet, jest tylko nieznacznie więcej niż mężczyzn, ale większość żeńskich płodów, jest usuwana, przez rząd światowy … gdybyśmy rozwijali się w sposób naturalny, bez zabijania płodów żeńskich, dzisiejsza populacja wynosiłaby 120 kobiet, na 1 mężczyznę …

Popatrz uważnie 8 % (0,5% populacji świata) populacji państw azjatyckich, nosi chromosom Y pochodzący od Ghengis Khana … Khan, posiadał 16 tysięcy dziewic, za „płonącymi ścianami”, swoich haremów, ale za całą populacją dzisiejszego świata, stoi tylko kilkunastu, wielkich założycieli linii patriarchalnych …

Co ciekawe, największe linie oparte na patriarchacie, szybko zanikały, ponieważ krew tyranów, dąży do kłótni i bratobójczych wojen … męska linia Yanomamo, została zniszczona całkowicie, przez 5 tysięcy lat wojen, natomiast linie kobiece, zmuszające samców do tego typu kroków, trzymają się dobrze …

W ruchu rozrodczym na ziemi, było zaangażowanych 50% więcej kobiet niż mężczyzn … co więcej w ciągu całego swego życia 80% kobiet staje się matkami, podczas gdy tylko 40% mężczyzn, jest aktywna seksualnie i się rozmnaża …

Nierówności społeczne, mają tendencje do wzrostu, w patriarchacie i matriarchacie, kiedy społeczeństwa przechodzą od gromadzenia i polowania do rolnictwa, które zwiększa hierarchie społeczną osadzoną na własności i niewolnictwie.

Hierarchia, wykorzystuje masy najemne i niewolnicze, do kreacji własnej boskości …

FullSizeRender_1

Bóg, to siła stwórca iluzji – zwanej światem widzialnym, opartym na wielowymiarowych doświadczeniach, na mocy których – istota ascendentna, buduje swój własny wszechświat, dążący do reprodukcji – istota duchowych – symbiontów, żyjących w kreacji fizycznej – zwanej człowiekiem …

Moralność

Moralność, zakorzeniona jest w sposobie, w jaki społeczeństwo utrzymuje swą energię …

Jeśli, jest to hierarchia matriarchalna lub patriarchalna, energia idzie w kierunku bogów, będących w istocie filozofami, tworzącymi podstawy więzi kastowej, ich karma, jest czysta i potężna, natomiast karma najemników i niewolników, jest brudna i niemoralna …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/05/29/do-zwolennikow-idolokracji/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/05/24/mnozenie-liczbowe-czyli-swiat-napedzany-prokreacja/

Naszym zadaniem, jest stworzenie społeczeństwa wolnego i równego, opartego na strukturze płaskiej i związkach Hieros Gamos …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/26/boski-most-czyli-sztuka-wywazenia/

Królowa Nieba

W Sumerze żyzny pół księżyc królowej nieba, zrównał jej kapłanki z kapłanami En … kapłanki pod względem prawnym i biznesowym, mogły same się reprezentować, w małżeństwie wnosiły – własną własność … Co ciekawe En, był na początku swego istnienia boginią …

W owym czasie – zgody – patriarchatu z matriarchatem, całą Mezopotamią, rządziły rady starszych mężczyzn i kobiet.

W 2030 r.p.n.e, akadyjski Sargon podbij Summer i uczynił z niego, patriarchalne państwo wasalne … w którym kobiety, nie mogły się same reprezentować, posiadać biznesu, wykształcenia, czy zawodu …

Gospodarstwa prowadzone, przez kobiety, były przejmowane, przez możnych i wojsko.

W tym czasie patriarchat, wprowadza boga mądrości i sprawiedliwości, który w Sumerze, czy Urukaginie zastępuje wielką boginię.

Jednak matriarchat podnosi się – Eneheduanna (2285-2250 pne), została mianowany, przez Sargona na kapłankę En – Boga księżyca i Boga Nannar w Ur.

Połączyła ona różne bóstwa, religie tworząc kult z Ur. Jest ona autorką 42 hymnów, na cześć 42 bóstw czczonych w imperium hierarchicznym, jej ojca.

FullSizeRender

„Jestem Eneheduanna, kapłanka Nannara „. :

” Pani wszystkich boskich mocy, jaśniejące światło, prawa kobieta ubrana w blask, umiłowana przez An i Urac!

Mistrzyni nieba, z wielkimi pektorałowymi klejnotami, która kocha dobrą nakrochę, odpowiadającą urzędowi kapłanki, która przejęła wszystkie siedem boskich mocy!

Moja pani, jesteś strażnikiem wielkich boskich mocy! Podjąłeś boskie moce, zawiesiłaś boskie moce z twojej ręki.

Zebrałaś boskie moce, przywiązałaś boskie moce do swej piersi. Niczym smok, zdeponowałeś jad na obcych ziemiach. Kiedy jak Ickur ryczysz na ziemi, żadna roślinność, nie może ci się przeciwstawić.

Jako powódź opadająca na te obce ziemie, potężne niebo i ziemia, jesteście ich Inanami. …

Ja, En-hedu-ana, odmówię ci modlitwę. Tobie, święta Inanie, uwolnię moje łzy jak słodkie piwo! ”

Filozofowie, dzieci tytanów, tworzyli religie, hołdujące tyranii rodziców, którzy byli bogami – tamtych czasów …

Bóg, to regionalny twór, reprezentujący uniwersalne zasady władzy – kultu elit, nad człowiekiem …

Łatwo, sprowadzić człowieka – do parteru, poprzez strach, łatwo z upodlonego człowieka, zrobić wierne zwierze …

Trudniej jest – odbudować swoją tożsamość, wiedzę oraz godność i przeciwstawić się poprawności politycznej, wspieranej fetyszem władzy – hien, żerujących na twoim życiu i trudzie …

W dupie mam teatr religii, ideologie hierarchicznego Boga, polityki, władzy, prawa stanowionego i idee życia cywilizacyjnego, opartego na kultach, bazujących na żerowaniu człowieka na czlowieka w ujęciu patriarchatu, czy matriarchatu …

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
https://pomagam.pl/dydymus
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://pomagam.pl/ligaswiata
https://trueshopl.wordpress.com

P.s

Potrzebuje waszego wsparcia myślowego, w dniach 11-14 czerwca, ponieważ egoizm niepokojących mnie chorych umysłów, próbuje wydrzeć mi mój spokój i własność …

Dziękuje

Dydymus

P.s 2

Mam problemy ze sprzętem, dlatego proces publikacji przedłużył się …