Szamańska władza nad ludem, czyli przekroczenie idei personalności

Szamańska władza nad ludem, czyli przekroczenia idei personalości

Zacznijmy od kilku niewygodnych dla el-it prawd.

Moja analiza ładu, czasu, prawa oraz Boga personalnego, jest w stu procentach autentyczna i odnosi się do prawdy pierwotnej. Przekonacie się już za chwile, że owej logiki wspartej etymologią i historycznymi przekazami, po prostu podważyć nie można, co nie znaczy, że tego się nie robi, na masową skale.

Problem wybujałego łaknienia, pojawia się wtedy, gdy nieposkromiony niczym egoizm, zaczyna towarzyszyć samostanowieniu, co eliminuje altruizm i niszczy samoograniczenie, jako podstawę ludzkiej wolności i równości. Samoograniczenie, to wartość naczelna, której nikt, nigdy nie wywyższył ponad celebracje niepohamowanego łaknienia.

Przekroczenie granicy personalności

Z czym, mamy wtedy do czynienia ? Mamy do czynienia z przekroczeniem granicy personalności, poprzez siłowe lub psychologiczne narzucenie zafascynowanej lub zastraszonej społeczności swojego ładu, czasu, prawa i boga …

Czy mogę przedstawić niepodważalne dowody logiczne ? Adyć mogę i uczynię to już teraz.

Gdy moje prawo, zaczyna być prawem wszystkich

Czy wiecie, jaka jest dewiza domów, wchodzących w skład tajnych stowarzyszeń lub korony, czyli państw handlowych stworzonych, przez te stowarzyszenia i jej kreatorów ?

Dieu et mon droit, co tłumaczymy z języka francuskiego – Bóg i moje prawo.

Czym jest religia ? Religia, to wiara i czczenie nadludzkiej władzy kontrolującej, utożsamianej z Bogiem personalnym. Ta egoistyczna władza, nie wychodzi z wyższego mózgu, lecz z mózgu gadziego i ssaczego, czego najlepszym dowodem, jest sala audiencyjna w Watykanie, której symbolika, odnosi się bezpośrednio do węży i dzikich bestii oraz tworzonych przez nie lęków i mar …

( Rzeźba włoskiego masona Pericle Fazziniego zatytułowana – Zmartwychwstanie – Z mar twych wstanie, jest doskonałym przykładem symboliki dualnej, z której mądry wyciągnie, to, co właściwe, a głupi, zagłubi się w domysłach i przypuszczeniach, do której pcha go teza lub antyteza ideologiczna, nie mająca nic wspólnego z prawdą …

Symbolika oswobodzenia jednostki z obcych ideologii, wiąże się z wyjściem, poza mózg ssaczy i gadzi. Wybrane jednostki, posługujące się jaźnią, wyższym aspektem człowieczeństwa, rozumieją alegorie wyjścia z labiryntu byka, pozbycia się egoizmu człowieka, pokonanie władzy lwa i oderwania się orła, od spojrzenia na wszystko z góry.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/21/badz-zywy-jak-drzewo-czyli-dlaczego-nalezy-odwracac-pentagram/ )

Sekta

Nie trzeba wymyślać niestworzonych rzeczy, aby dość do logicznych prawd, dostrzegalnych dla spostrzegawczego obserwatora.

Wszystkie kulty, religie, ustroje, formy przynależności, formy poczucia prawa, podążania za kimś, systemy, doktryny, formy nauczania, wyznania, konsumpcjonizu, partie, armie, wspólnoty, użyteczne ciała, grupy … , to sekty oparte na personalnych ideologiach, przeniesione na grunt społeczny, co zastępuje personalny czas, ład, prawo i boga, uniwersalnym schematem bytowania, którego celem jest – żerowanie jednostki, na wystraszonym tłumie, poszukującym sensu bytowania

( Sete – secta, to grupa, obierająca drogę myślenia, wybranej, wolnej jednostki, pod wpływem nakazu siłowego lub psychologicznego … Obranie czyjejś drogi, jest jednoznaczne z utratą własnej personalnej drogi bytowania – tożsamości. Masoni, nazywają to działanie – follow, co pochodzi od słowa of sectus ( imiesłów bierny – sequi – „follow”, z korzenia PIE— sekw – „do naśladowania” ), co jest jednoznaczne z utratą własnej drogi. Ćma, leci do światła, którego hipnotyczny blask, jest całkowicie niezrozumiały dla zniewolonej istoty, schodzącego z drogi wolnej ludzkości, na rzecz zezwierzęcenia i uzależnienia …

Co więcej, człowiek odrzucający prawo stanowione i zaczynający wyznawać prawo zwierząt, jest użyteczną,,rzeczą do ścięcia – mówi o tym imiesłów bierny secare „do cięcia” – korzeń pierwotny – SROKI – sek – do ścięcia …

Dekonstrukcja oddzielająca religie od sekty, powstała dopiero w latach 70 – XVIII wieku, o czym mówi nagle pojawiają się definicja sekty, nawiązująca do – „ osobno zorganizowanego ciała religijnego ” … )

Religare

Wszystkie religie, są tym samym, personalnymi marzeniami, marami i lękami, przenoszonymi przez kreatora na wiernych.

Łacińskie religare, czyli wiązać, wskazuje nam przywiązanie, jako formę uzależnienia od cudzych wizji, mar, strachów i marzeń, nadających sens istnienia zagubionym istotam, które pod wpływem nacisku oraz edukacji lustrzanej, zapomniały o swojej pierwotnej jaźni …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

Z kolei zwrot relegere, czyli ufne ( pojęcie – nałożenie obowiązku ) i powtórne powracanie w myślach do zasad, które uzależniają cię od tych, którzy cię zdobyli, zniewolili i zatrzymali w trybie swojego czasu, ładu, prawa i boga.

Nie ma różnic, między formami religijnymi, ponieważ odróżniają je tylko cechy użyteczne, czyli takie, za pomocą których, można użyć jej wyznawców do konkretnego działania tezy, przeciw antytezie i antytezy, przeciw tezie.

” Możesz to człowieku opublikować, ja ci powiem – nie mylisz się, ale nikt, ci w to nie uwierzy, bo ten, kto żyje naszym życiem, nie potrzebuje już swojego ja, czasu, prawa, czy Boga … My za nich myślimy, tworzymy, dajemy im to, czego chcą … , a czy ma to sens ? Jeśli odrzucasz własne ja, odpowiedzialność, już nie myślisz, nie tworzysz, tylko się od kogoś uczysz – prosząc o ocenę swoich działań … Narzędzia, użytkujesz według własnego konceptu … „

Powiedział mi to człowiek w purpurze, który po chwili zacytował Leona XIII : Każdy mądry człowiek odrzuca wszystkie religie w teorii, jak i w praktyce, ponieważ wszystkie te puste słowa, nazwy i slogany, są zbieżne z ateizmem … [Papież Leon XIII, Immortale Dei, 1885]

Dlaczego ? Ponieważ, ten, kto nie ma czasu, aby wierzyć w swego personalnego Boga oraz tworzyć swego prawa i ładu, zdaje się na los tego, który, da mu sens, swego czasu, ładu, prawa i Boga.

Teatr

Ludzie w stanie – przejęcia (przez kogoś), uwielbiają grać, kogoś, kim nie są, bardzo pragną być, kimś, kto nadaje sens ich życiu. Sztuka naśladowania błędów poprzednich pokoleń, doskonale wpisuje się w schemat zniewolenia całego społeczeństwa.

Ludzkie rekwizyty, są w danej – odpowiedniej chwili – tym, czym chce ich twórca, reżyser i demiurg, ponieważ to on stworzył krąg ich życia, oparty na swoich prawach i wymyślonych fetyszach. Rekwizyt, przyjmuje formę bezkształtnego tworu, który nie ma prawa czerpać ze swojej wiedzy duchowej, czy świadomego snu, ponieważ, już za chwile, czeka go modelowanie i kształtowanie do użytecznej roli kochanego dziecka i dobrego ucznia, pracownika, żołnierza …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/13/bledy-wspomnien/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/08/kreacja-szescianu-czyli-jak-okrasc-i-zniewolic-czlowieczenstwo/

Dom dusz i giełda kości

Aby rozwinąć władze jednostki nad stadem, szamani stworzyli tak zwane domy dusz i giełdy kości – wioski, miasta, kościoły, korporacje, obozy … , będące koronami ludzkiej dominacji, nad innym ludźmi. Istnieją również cesarstwa, mocarstwa, składające się z wielu koron, kreujących dualny byt miliardów, nieświadomych istnień, błąkających się po scenie utopijnego snu.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

Osobowość prawna

Korporacja lub prywatna korporacja, w tym państwo, skarb państwa …, jest podmiotem teatralnym, posiadającym fałszywą osobowość prawną.

Dlaczego ? Ponieważ osoba fizyczna, staje za fasadą, logotypem, godłem, flagą, hymnem, czyli ideologią teatralną, która nie pozwala dotrzeć do bezkarnego reżysera … Społeczeństwo, może krytykować marionetkowego najemnika władzy, urzędu, firmy, kościółka, partii, czy korporacji, nigdy nie poznając prawdy o nietykalności tych, którzy owy teatr stworzyli dla siebie i władzy człowieka, nad człowiekiem.

Pisząc skargę, walcząc z systemem, nie odnosisz się do osoby, lecz do anonimowej ideologii – formy scenicznej, kłamstwa, którego silnik, nastawiony jest na przerzucanie odpowiedzialności, na różne postacie dramatu i komedii.

Ideologia oparta na fetyszach roli, tytułu, funkcji, którą przyjmuje dana osoba, ma za zadanie całkowite – teoretyczne, odciążenie jej duszy od winy, ponieważ, człowiek przyjmujący chwilowa na czas pracy – rolę aktora, nie jest katem, dyktatorem, zbrodniarzem, ludobójcom, czy psychopatą …

System pozyskuje ludzi o odpowiednich, wykreowanych na bazie edukacji lustrzanej – dysfunkcjach psychicznych, co pozwala dopasować daną jednostkę, do roli teatralnej, którą dany najemnik, będzie grał, przez większość swego bezsensownego życia.

Jeśli bezsens, uważany jest za sens, dochodzi do scalenia osobowości na fakcie dobrze wykonanego działania ideologicznego. Jestem dobrym żołnierzem, dobrym urzędnikiem, wykonuje tylko swoją prace … Tylko świadoma osoba, potrafi dostrzec bezsens istnienia państwa, fetyszy, kościoła i ludzkiego działania, nastawionego na służenie ideologii wyzysku …

Nad istota – Egregor

Zwróćmy uwagę na tym etapie naszego rozważania, że szamani, nadali osobie prawnej – formę duszy, ubranej w fetysze typologiczne, które można utożsamić z nad istotą.

Spójrzmy na ideologie korony, cesarstwa, papiestwa, prezydentury, korporacji, czy nawet sztucznej inteligencji … i na otoczkę jej teatralnego działania, opartego na egregorze.

https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/03/12/czym-jest-eter-czyli-jak-utrzymuje-sie-czlowiek-w-niewiedzy/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/17/sztuczna-inteligencja-zastapi-boga/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/28/globalne-sumienie/

Egregor, to rodzaj myślokształtu, związanego ze zbiorowością ludzką. Inaczej mówiąc, jest to rodzaj kolektywnej świadomości. Między grupą a egregorem, istnieje relacja symbiotyczna.

I tutaj, dochodzimy do bardzo konkretnego odkrycia :

Egregor, to oko nieokreślonego obserwatora – szamana, które reprezentuje prawne uosobienie władzy wykonawczej, legislacyjnej i sądowniczej w systemie, każdego państwa, kościoła, czy korporacji …

Egregor, symbolizowany jednookim fetyszem, odnosi się także do dwugłowego orła, ponieważ trzecia siła – wszechwidzące oko, posługuje się tezą i antytezą podziału do efektywnego zarządzania ludzkim kapitałem.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/11/list-otwarty-do-fetyszu-wladzy-tytulu-i-pozycji/

Te same fetysze teatralne, dostrzegamy na Atlantydzie, Babilonie, Sumerze, Rzymie, Egipcie, Watykanie, Anglii, Rosji, czy w Stanach Zjednoczonych … Instytucje, są formami instytutów formacyjnych lub tajnych bractw, w których najemni adepci, uczeni są kontrolowania stad ludzkich na bazie ideologii fetyszu, łączonego ze strachem, nakazem i wymuszeniem. Prawo, medycyna, polityka, religia, edukacja, ekonomia, nauka i militaryzm, są formami sekt, rekrutującymi jednostki o odpowiednim skrzywieniu duchowym i psychicznym, wskazującym na dwubiegunową chorobę psychiczną …

Graal

Najlepszym dowodem kształcenia najemników, przez szamanów, jest umieszczanie tak zwanych elitarnych szkół w dawnych miejscach kultów hierarchicznych.

Przykład ? Royal Courts of Justice w Londynie, mieści się w dawnej świątyni Templariuszy – Inner Temple, która powstała w 1154 roku. Co ciekawe, ideologia złotego Graala Templariuszy oraz skarby zrabowane przez wiele innych zakonów i armii penetrujących świat, posłużyły do zbudowania ekspansji edukacyjnej, ziemskiej, naukowej i technologicznej …

Święty Graal, to nic innego, jak krąg, stół przy którym zasiadają ludzie równej sobie krwi, tworzący idee jaskini platońskiej, korony, państwa, czy w/w korporacji …

Najemnicy wszystkich tylko prozaicznych zawodów kontrolnych, w których osoba fizyczna, ukrywa się za rolą osoby prawnej, są nietykalni dla niewolników, ponieważ ich kręgi, nie są równe ideologii władzy człowieka, nad człowiekiem. Lekarze, oprawcy, prawnicy, bankierzy, i inne kreacje teatralne wysokiego szczebla, nie podlegają prawu zwierząt, do którego przyjęcia, zostaliście zmuszeni …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

Wszystkie państwa Wspólnoty Narodów, w tym USA, płacą podatki Koronie Angielskiej. Brexit był potrzebny tylko po to, aby oświecone jednostki nie dostrzegli ciekawostki, polegającej na tym, że Anglia pobiera więcej pieniędzy, niż łoży na utrzymanie europejskiego kręgu żerowania …

Aby nie zarzucać królowej nadmiernego bogactwa, powstała w 1961 roku, fikcyjna osoba prawna, na mocy Estate Act : Crown Estate, która jest korporacją handlową kierowaną przez Crown Estate Commissioners. Portfel korporacji obejmuje aktywa o wartości przekraczającej 9 miliardów euro, co generuje dochód w wysokości ~ 190 milionów funtów rocznie. Jednym słowem monarcha, jest podmiotem prawnym, ale według prawa naturalnego tak zwana korona, jest formą wielowątkowej gry aktorskiej, realizowanej przez osobę fizyczną, która za pomocą swej roli, fetyszy i podmiotu prawnego, łamie zasady prawa naturalnego.

Prawo personalne, musi być ograniczane za pomocą prawa naturalnego, aby samostanowieniu, zawsze towarzyszyło samoograniczenie.

Wszystkie formy hierarchiczne, są formami zakonów wyznaniowych, które nie tylko łamią zasady prawa naturalnego, ale przede wszystkim łamią zasady prawa, łady, czasu i Boga personalnego, każdej jednostki, co niszczy wolność i równość każdego bytu, stającego się kapitałem.

Ordre – Bar

Znacie termin ordre ( państwa francuzkojęzyczne ) lub bar ( państwa angielskojęzyczne ) ? Ordre, oznacza tyle, co zakon, porządek, rząd, stan, czy rozkaz ? Natomiast Bar, oznacza oddzielonych od reszty krąg, wykonany z żelaza, kamienia lub drewna, w którym znajduje się rada danego zakonu, która rozkazuj najemnikom niższego strzebla.

Na myśl przychodzi tu kasta najemna sędziów, polityków, księży …

Termin ten, jest chroniony prawnie, ponieważ skupia święte, nietykalne kręgi kast najemnych, odpowiedzialnych za funkcjonowanie, działania systemu hierarchicznego.

Spotykając się z terminem ordre, już na wstępie macie przechlapane ponieważ, rozpoczynając walkę z osobą prawną, korporacją, korporacją prywatną, aktorem … , napotykacie członków różnych zakonów, chroniących jeden, spójny system żerowania zwierząt na ludziach … Najemnicy, w tym rady zakonów, nie mają nic wspólnego z prawdziwą władzą, ponieważ aktor, zawsze będzie tylko aktorem, wykonującym rozkazy, płynące z niewidzialnej góry …

Uciekinierzy z atlantydy, twórcy prawa morskiego, stworzyli krąg Bar i Ordre w celu kontrolowania lądów oraz mórz i oceanów …

Zagubione dusze

Najważniejszą kreacją kręgów, jest zbieranie oraz administrowanie zagubionymi duszami. Świadomy siebie człowiek, wie że wrócił do życia fizycznego, za pomocą karmy negatywnej, a jego wspomnienia są zablokowane w duszy uniwersalnej.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/09/kim-jest-dziecko/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/13/bledy-wspomnien/

Z tej perspektywy widać, że Bar i Ordre zakonów religijnych, prawnych, ekonomicznych, mają tylko jeden wspólny, mafijny cel, jakim jest zarządzanie ludzkim kapitałem.

Zgodnie z prawem morskim, nowy byt po przybiciu do portu, staje się własnością kręgów po 7 latach od dnia urodzenia, jeśli rodzić nie postawi sprzeciwu, przed przejęciem ludzkiej duszy i ciała.

https://ligaswiatavideo.wordpress.com/2017/04/20/prawo-morskie-i-panstwo-handlowe/

https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/prawo-admiralicji-floty-handlowej-czyli.html

Kapitał ludzki, jest siłą napędową świata religijnego, militarnego, ekonomicznego i hierarchicznego, ponieważ państwa, to magazyny, obozy oraz labolatoria … , od których, nie sposób uciec, przez ścisłe zarachowanie systemowe.

Cestui Que Vie

Twój akt urodzenia, zwany Cestui que vie, oznacza tego, kto żyje. CQV, jest polisą powierniczą, z prawem do własności oraz dochodów i zysków, które zapewnia dany byt el-itą, w czasie swego życia.

Naufragium

Kiedy poważnie zachorujesz lub umierasz, stajesz się dla systemu wrakiem morskim, zwanym naufragium, jednak nawet wtedy prawo morskie, określa co stanie się z twoim życiowym bagażem – ładunkiem, często przywłaszczanym sobie, przez obcych aktorów, osoby prawne …

Popatrz, co się dzieje podczas wojen i rewolucji, kto występuje w imieniu praw ofiar holokaustu, ludobójstwa, Indian, Aborygenów, czy wybitnych jednostek, nagle reprezentowanych przez handlowe ule …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

Odebrano nam prawo do własnej duszy, a tym samym do własnego czasu, prawa, ładu i Boga … Oddając odpowiedzialność w obce ręce, stajemy się niewolnikami, którym poprawność polityczna, zabrania mówienia o prawdziwej równości i wolności …

https://obserwatorprawdy.wordpress.com/2018/10/14/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

Bez właściwego statusu prawnego, musimy być reprezentowani, przez opiekunów i kontrolerów naszego życia, którzy nie reprezentują w sądzie nas, lecz system władzy, który musi być obroniony, przed terrorem, jakiego dopuszcza się własność na swoim właścicielu.

Jesteśmy w większości, nieświadomymi swej roli niewolnikami, rzeczami o określonej wartości rynkowej … Zobacz, jak traktuje się obłożonego fetyszami – najemnika, a jak traktuje się bezdomnego lub biedotę, nie generującą właściwego dochodu … Ładunek bez duszy, zostaje oznaczony numerem seryjnym i zaczyna podlegać prawu morskiemu …

Od tej chwili, jesteś licencjonowaną rzeczą, posiadającą seryjne nazwisko, rase, wyznanie, płeć, numer dowodu, prawa jazdy, paszportu, legitymacji, pozwolenia, umowy … Ponieważ twoje życie, jest licencjonowanym i opodatkowanym tworem przemysłowym … To wszystko udowadnia, że jesteś tylko rzeczą, ścisłego zarachowania, ponieważ w rzeczywistości licencja / umowa stanowi, że wszystko, co posiadasz, jest własnością ula – państwa, w zamian za co, płacisz państwu i jego najemnikom różnorakie podatki, lub pracujesz na bazie umowy, za co dostajesz, opodatkowanie wynagrodzenie.

Być może się mylę, ale żadna wolność, równość, samostanowienie, nie może być licencjonowana, a świadoma siebie jednostka, nie potrzebuje panów i przedstawicieli, ponieważ człowieczeństwo, wymaga prawa naturalnego i samoograniczenia własnych czynów, nie mogących wychodzić poza personalizację własnego czasu i prawa.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/13/cyrograf-podpis-certyfikat-licencja/

https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/tajemnica-licencji.html

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/10/08/rzad-i-iluzja-urzedu/

Czy w całym tym systemie, masz jakiekolwiek przejawy wolności i równości, prawdy i równowagi ?

Każdy akt prawny, będący formą nieświadomego pozbawienia prawa do wolności i równości, może być złamany, przez świadomego swych praw naturalnych człowieka … Problem polega na tym, że w pełni świadomych bytów, jest mniej niż jeden procent …

Niewolący nas ludzie, już dawno przekroczyli granice samostanowienie, a idea samoograniczenie, nie jest tym ludziom znana …

Terror, można zwalczać terrorem, jednak tego typu zabiegi, są tym ludziom na rękę, ponieważ każdy buntownik, morderca … , znów wróci do koła karmy negatywnej.

Jedynym ratunkiem, jest świadomość, zachodzących dookoła nas schematów i odwaga przekazywania niewygodnych prawd, mogących odciągać od systemu, jak najwięcej osób … Człowiek bez systemu da sobie radę, za pomocą logiki i trudu, natomiast system bez niewolników, zostaje tylko jaskinią platońską, teatrem wariatów, którzy będą nieudolnie starali się narzucić nam swoje prawo, czas, ład i Boga, za pomocą atrakcyjnych cieni i przerażających nas mar …

Czasem krok, którego się boisz najbardziej, jest tym, którym cię wyzwoli i uratuje, przed kłamstwem i ignorancją …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

https://trueshopl.wordpress.com

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/94z6z8