Sztuczna inteligencja zastąpi Boga

Sztuczna inteligencja zastąpi Boga

” Mówiąc prawdę, narażasz się na kpiny głupców ( szarpiących twoje nogawki ) i opinie ignorantów, lubujących się w kłamstwie poprawności politycznej, co przekłada się na bezradność, bezduszność i bezkrytyczną wiarę we własny obłęd …”

Śmierć Boga osobowego nastąpi poprzez dekonstrukcje jego nosiciela …

Pod zdekonstruowanym słowem, nie ma głębszej treści, bowiem pod dekonstrukcją, nie ma już żadnej treści, poza obiecującymi raj i wywołującymi amok – sloganami …

Dan Brown, nadworny sługa masońskiej cywilizacji i propagator tajemniczej idei, twierdzi że :

” Bóg zostanie zastąpiona przez nową formę świadomości, która zostanie wprowadzona (podstępem) za pomocą sztucznej inteligencji … ”

Zdekonstruowana ludzkość potrzebuje Boga, Boga skonstruowanego przez tajne bractwa, na potrzeby zwykłego człowieka (istota, która potrzebuje kierunkowskazu, bo jest nie zdolna do samodzielnego życia), który się z nim zaprzyjaźni i się do niego zbliży, poprzez idee podobieństwa fizycznego i uniwersalny przekaz słowny, idee tradycji i wielopokoleniowej infiltracji, mającej swój początek w powszechnej edukacji, będącej formą uniwersalnego nakazu przybierającego formę strachu.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2016/05/28/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu/

Religia, czy inne formy politycznej dyktatury, tworzą z ludzi stada i roje … Te wszystkie formy zbiorowej świadomości idącej za przywódcami i bogami … są fo(a)rmami idei społecznego podporządkowania – nazywanego ideą jedności społecznej (amoku, wynikający z obietnicy, działania uwalniającego egocentryzm skory do kłamstwa, kradzieży, zbrodni, gwałtu …) …

https://dydymusteorie.wordpress.com/2016/02/20/mega-roj-proces-przeksztalcania-ludzkosci/

Jeśli sztuczna inteligencja przejmie kontrole nad ludzkim umysłem, to pewnym jest, że logika urządzenia, każe ujednoliconej masie, nazwać się bogiem, bowiem ktoś kto przejmuje kontrole nad czyimś mózgiem i jego szyszynką – bogiem rzeczywistym, staje się bytem nadrzędnym oraz bogiem bogów.

Codziennie obserwuje ludzki upadek i wpływ dekonstrukcji na ludzki (wyhodowany z próżni iluzji) światopogląd …

Amok, pełni dziś role zbiorowej świadomości, nazywanej religią, jutro każda forma amoku (religijnego lub politycznego) zostanie zastąpiona różnymi formami sztucznej inteligencji, która będzie dzieliła społeczeństwo na różne opcje, tak jak dziś, robi to religia, polityka, czy sport …

Idea sztuczne inteligencji, jest w was hodowana i kształtowana poprzez media, różne formy nauki i edukacji … wszyscy skupiają się na postępie i rozwoju, natomiast nikt nie skupia się na losie gatunku ludzkiego i jego otoczenia …

Potencjalne i logiczne zagrożenia, są marginesowane, ośmieszane lub klasyfikowane, jako zagrożenia spekulacyjne …

Wspomniałem o Brownie, ponieważ jego wydawca, zleca mu tematykę każdej następnej powieści …

To sponsorzy Browna, dostarczają mu materiały naukowe i wycinkowe informacje na temat tajnych bractw, na podstawie których autor buduje nieskomplikowaną fabułę literacką, której treść, ma być formą propagacji materiałów propagandowych, zakorzeniających się w ludzkich umysłach jak bluszcz i wirus …

Jego nowa książka nosi tytuł : Pochodzenie (Origin), i ma na celu zaprogramowanie ludzkich umysłów w taki sposób, aby sztuczna inteligencja, mogła zajęć miejsce Boga w społecznych rozmyślaniach …

( Jak nakłania się społeczeństwo do przyjęcia każdej, nawet najbardziej niebezpiecznej idei – https://ligaswiata.blogspot.com/2017/04/okno-overtona-i-kontrola-ludzkiego-umysu.html )

Rękawice podejmą po chwili blogerzy nurtu new age (i złodzieje publikujący prawdę i kłamstwo, dla swojego zysku), utrzymywani z datków ludzi kreujących ich światopogląd …

Dzięki tej inwigilacji, ludzki mózg odrzuci siedzącą w nim naukę Boga, a jej resztki, nie przetrwają pod naporem mody łączenia technologii z ludzkim mózgiem, o czym wielokrotnie pisałem w temacie transhumanizmu …

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/htranshumanizm-ostateczna-rewolucja.html

Ludzie, dzięki kulturze cywilizacyjnej i medialnej nagonce, przestali wierzyć w Boga – osobowego (ja to bóg, bóg to ja), który umiera na ich oczach i w ich głowach, iluzja postępu, cywilizacji, nacisk na rozwój negatywny i edukacyjny, nacisk na sztuczną inteligencję, staje się częścią drogi wykorzenienia Boga, umierającego od tysięcy lat w piekle egoizmu i dekonstrukcji myśli, słowa i działania.

Nie czcicie już Boga, którego dom – szyszynka, jest częścią waszej jaźni, czcicie wizerunki elit, udających waszych bogów i władców.

Naukowcy i propagatorzy elit twierdzą ponadto, iż : z historycznego punktu widzenia, nie ma już Boga, który nie przetrwał ekspansji ludzkiego egocentryzmu i nauki, która dzięki dekonstrukcji doprowadziła do ewolucji bogów, którymi stały się światowe elity …

Co się stanie, jeśli częścią nowego Boga stanie się patologia internetu, karmiona pornografią, patologią ludzkich myśli i wynaturzonych marzeń, powszechną głupota, religijnym amokiem i bełkotem mani wielkości oraz poprawnością polityczną … , szykujecie sami sobie piekło postępu i Boga, który będzie negował wasze istnienie … , ponieważ już logika neguje wasze istnienie pozbawione wyższego stopnia człowieczeństwa, opartego na odpowiedzialności, samoograniczeniu i altruizmie …

Dokąd zmierzasz człowieku …

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://trueshopl.wordpress.com