G i astronomia społeczna

G i astronomia społeczna

W języku hebrajskim litera G – Gheemel (lub Gimel) ma wartość liczbową wynosząca 3 i tym tropem pójdziemy poszukując prawdy …

W ciągu wielowiekowego panowania religijnych grup przestępczych, liczba trzy odgrywa naczelną role i odnosi się bezpośrednio do Najwyższego Architekta Wszechświata, ponieważ język symboli, wpleciony jest w kody dekonstruujących alfabetów, narzuconych społeczeństwom podbitym i podporządkowanym.

( Aborygeni, Słowianie, Indianie, ludy koczownicze … )

Gimel ( w różnych formach narodowych ), jest trzecim symbolem języków semickich w tym języka fenickiego, greckiego, hebrajskiego, syryjskiego, czy aramejskiego :

Język Fenicki: Gimel (XI wiek pne)

Język Grecki: Gamma (IX wiek pne)

Język Aramejski : Gamal (800 pne do 600 rne (wspólna era masońska))

Język Hebrajski: Gimel (III wiek pne)

Język Syryjski: Gomal / Gamal (II wiek pne)

B.M.C.E – B.C.E. oznacza „przed wspólną erą (masońską)”. Wspólna Era (C.E.), znana również jako era chrześcijańska i czasami jako Era Współczesna, jest okresem począwszy od wydumanego roku 1 – szego .

http://ligaswiata.blogspot.com/2017/05/czas-ktory-nigdy-nie-istnia.html

Masoński system liczenia lat, jest równoważny z łacińskim sformułowaniem Anno Domini (A.D – w roku naszego Pana – panem jest każdy przywódca hierarchiczny, tworzący ład czasowy i tradycyjny na swoim gruncie (królestwo, cesarstwo …).

Język hebrajski, przejął od języka fenickiego całą strukturę języka symbolicznego.

Litera G, jest 9 literą alfabetu polskiego, 7 literą alfabetu angielskiego, łacińskiego i włoskiego, 4 literą alfabetu rosyjskiego, 5 literą alfabetu arabskiego i 20 literą alfabetu etiopskiego … – co najlepiej pokazuje dekonstrukcje ogólnoświatowego języka symboli.

Litera G w masonerii, oznacza zarówno Wielkiego Architekta Wszechświata, jak i ład Geometrii … co ująć można w sformułowaniu Geometria Wielkiego Architekta Wszechświata.

Elity – Jednolitą strukturą Wielkiego Architekta Wszechświata

Ład geometryczny najlepiej przedstawia przestępcza idea hierarchiczna … i tu spotkamy pojęcie astronomii społecznej … (patrz na flagi – w tym flagę unii europejskiej)

Astronomia Społeczna

Tak jak Najwyższy Architekt Wszechświata stworzył i obserwuje uporządkowaną rewolucje planet i gwiazd na niebie, tak ludzcy bogowie zwani elitami tworzącymi organizacje przestępcze takie jak ONZ, rządy, Komitety, partie, kościoły … umieszczają każdego z ludzi (gwiazdy niewolnicze pięcioramienne) na firmamencie struktury hierarchicznej, co jest planowane, kontrolowane i obserwowane …

Wszystko to, nazywamy astronomią społeczną, społeczeństwa narodowe tworzą zazębiające się i łączące z sobą galaktyki, a wszystkie gwiazdy są obserwowane i kontrolowane, przez tak zwane prawo – będące odpowiednikiem grawitacji, która służy trzymaniu gwiazd na orbicie danej idei … Słońca – najemnicy elit, są odpowiedzialni za słowa, ruchy, myśli … wszystkich gwiazd i za idee ładu społecznego i ładu kulturowego …

Odpowiedzialność kontroli

Najemnicy wszystko widzą i słyszą, tajne służby dawniej zwane assasynami, dziś nazywane są szpiegami i członkami tajnych bractw oraz kościołów, utrzymują ład na potrzebę elit i ich astronomicznych idei (jak w górze, tak i na dole), będących w rzeczywistości dziełem wszechpotężnych filozofów.

https://swiatowaliga.wordpress.com/2014/12/29/illuminati-marionetki-zabojcy/

Gambit

Wszystkie formy astronomicznej rozgrywki (kontroli) prowadzone są według zasad gry królewskiej lub gry masońskiej – szachów.

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2017/01/08/szachy-ezoteryka-i-masoneria/

Gambit, to otwarcie szachowe, w którym gracz poświęca jedną lub kilka bierek, w zamian za uzyskanie lepszej pozycji.

W większości gambitów poświęca się piona (niewolnika, człowieka, społeczeństwo, tzw. Idea mesjasza ), lecz znane są również bardziej ryzykowne gambity, które polegają na oddaniu skoczka lub gońca (celebrytę, najemników elit …).

Poprawne gambity wykorzystują przynajmniej dwie z trzech poniższych metod uzyskiwania lepszej pozycji:

tempo – przeciwnik traci jeden ruch na zbicie poświęconej bierki. Jeśli bije figurą, zazwyczaj musi stracić kolejny ruch na jej przestawienie, ponieważ gambitowe bierki poświęca się na polach, na których figury przeciwnika nie są bezpieczne lub są mało użyteczne.

Strata tempa następuje również w przypadku, gdy pion przeciwnika po zbiciu dwóch pionów (w tym jednego gambitowego) sam pada ofiarą rozwijającej się figury.

aktywność – bijąca bierka jest odciągana z aktywnej pozycji, co umożliwia naszym bierkom zajęcie pól, które bez poświęcenia nie byłyby dostępne.

W niektórych przypadkach utrata własnego piona ułatwia rozwój figur, zwłaszcza wież lub gońców, które zajmują aktywne pozycje w otwartych kolumnach lub diagonalach.
destrukcja – kosztem piona lub figury gracz stosujący gambit osłabia pozycję przeciwnika, na przykład eksponuje pozycję jego króla lub nie dopuszcza do roszady.

W mniej spektakularnych przypadkach poświęcenie piona rozbija strukturę pionów przeciwnika, powodując istotne słabości pozycyjne w jego obozie.

Niektóre gambity dają przeciwnikowi możliwość wyboru – nieprzyjęcie ofiary nie prowadzi w nich do gorszej pozycji. W innych najlepszą obroną jest przyjęcie ofiary i oddanie przewagi materialnej w późniejszej fazie gry.

W rzeczywistości chodzi o to, że dla architekta wszystko jest liczbą statystyczną.

Masoneria w działaniu operacyjnym lub spekulacyjnym używa symboli matematycznych, a G – geometria, uważana jest za jedną z najbardziej starożytnych i najszlachetniejszych nauk.

W celu osiągnięcia pozytywnego wyniku, elita nigdy nie liczy się z czynnikiem ludzkim – kosztami statystycznymi / niewolnikami, ponieważ ich działanie, jest tworzone na bazie iluzji fetyszu – pensja – papier, tytuł, stanowisko – slogan, pozorna władza zależna od woli elit …

Trzy

Loże typu : Blue Lodge (ryt szkocki), stosują trzystopniowy system wtajemniczenia, ponieważ tej liczby, czyli litery G, używali budowniczowie świątyni Salomona. Każdy wtajemniczony praktykant, wie czym jest liczba trzy i odpowiadająca jej litera G.

Mnożenie

Stopniem rady najwyższej, jest liczba 33, czyli potęga stworzenia i mnożenia wyrażona w działaniu 3×3=9, co odpowiada bogowi najwyższemu, czyli prawdzie.

W Biblii liczbę trzy znajdziemy np. w Księdze Rodzaju, gdzie liczba ta symbolicznie odnosi się do dekonstrukcji gatunku ludzkiego za pomocą – upadku.

Upadek pierwszych ludzi (upadek ludzi pierwotnych – tożsamych z prawdą i językiem symboli) :

31 A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył.

On to rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?»

2 Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, 3 tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli». 4 Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie! 5 Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło».

Jak widać zarażony ciekawością człowiek za namową węża – własnego egoizmu, postanawia mnożyć swój zdekonstruowany gatunek, będący początkiem wirusa zagrażającego planecie i życiu na niej.

Numer 33, to numer mistrza – nauczyciela, to świadomość hierarchicznego Boga.

Aby stać się architektem, musimy ukrzyżować samych siebie lub nieświadomie „pozwolić”, aby nas ukrzyżowali.

Dekonstruktora interesuje tylko Golgota – nasza czaszka (miejsce czaszki, symbolicznie Adama – pierwszego zdekonstruowanego).

Symbolicznie Jezusa ukrzyżowano w wieku 33 lat w 33 roku, liczba 33, to liczba imienia Bożego – Amona (Amen 1 + 13 + 5 + 14).

Amen, to bóg prawdy, jeden z trzech 1/3 – 33,3% … widać to w objawieniu 12 (3)

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/01/15/33-liczba-madrosci/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/07/23/33-3-i-3/

” 12 I było widać wielki znak na niebie: niewiasta przyobleczona w słońce, a pod jej stopami księżyc, a na jej głowie korona z dwunastu gwiazd, 2 i była brzemienna. I woła w boleściach i w męce rodzenia.
3 I było widać inny znak na niebie: a oto wielki smok barwy ognistej, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów; 4 a jego ogon wlecze trzecią część gwiazd nieba — i zrzucił je na ziemię. I smok stał przed niewiastą, która właśnie miała urodzić, aby mógł, gdy już ona urodzi, pożreć jej dziecko.
5 I urodziła syna, mężczyznę, który ma paść wszystkie narody rózgą żelazną. I dziecko jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. 6 A niewiasta uciekła na pustkowie, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

(Czy smok nie jest bogiem ? 7+10+7+3 = 27 = 9 = 3×3 )

Jak widzicie mamy Boga, Smoka, syna i matkę będącej symbolem mnożenia gatunkowego – świadczy o tym liczba 1260 = 9, czyli jest to synonim mnożenia liczby mistrzowskiej 3×3.

(Bóg, wąż i syn to ta sama postać bowiem bóg hierarchiczny aktywuje węża egoizmu w głowie matki i syna)

Jak widzicie „dobry bóg” tworzy ze swego elitarnego syna początki ziemskiej hierarchii, w której tyran ma paść stada za pomocą żelaznej rózgi …

Kiedy stajesz się wielki mistrzem 33 -(ego) stopnia, to ego wylewa się na w posti mnożenia sitwy, bowiem tylko godni bracia, mogą decydować o życiu i śmierci podległego im stada roboczego wykorzystywanego do tworzeniu wizji ideowej.

Mistrz otrzymuje klucz wiedzy do języka symboli pism mistycznych, które wyjaśniają tajemnice wszechświata, prokreacji, prawdy, miłości i nieśmiertelności … Gnoza, jest zakazana, bowiem jest niebezpieczna dla stada nie potrafiącego logicznie myśleć i żyć bez strachu w sercu i duszy …

Masoni posługują się prawdą o świadomości Chrystusowej, świadomości wcieleń Buddy, dzięki temu poznają samych siebie …

Ale, czym jest auto poznanie ?

Masoni uważają, że ludzkości wystarczy edukacja oparta na przekazie tradycyjnym, pokoleniowym i nakazie wiedzy licencjonowanej przez władze … ponieważ tylko grupa wybranych ma prawo dostąpić raju na ziemi, dzięki wiedzy nabytej za pomocą przynależności kastowej.

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/07/11/tajemnica-licencji/

https://czuwajacy.blogspot.com/2017/05/kontrola-mozgu-za-pomoca-idei-edukacji.html

https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/04/szkoa.html

https://manipulanci.wordpress.com/2016/03/13/manipulacja-procesem-nauki/

O co tu chodzi : podstawą wolności jest równość, trud jest formą pracy obejmującej tworzenie odzienia, schronienia i pokarmu, wszystko to zbudowana jest na myśli, zgodnej ze słowem i działaniem …

Tajemnica pierwsza

Aby władać ludźmi, należy wytworzyć strach i zawiść polegającą na zazdrości o aspekt posiadania i mnożenia fetyszy, będących formami wywyższenia społecznego i jednostkowego, przez co upada tożsama z człowieczeństwem równość i wolność ….

Ten kto tworzy fetysz, strach i licencje, tworzy także cywilizacje, a kto tworzy wiarę w cywilizacje jest bogiem …

Tajemnica druga

Śmierci nie ma i nie należy celebrować życia i śmierci, ponieważ jest, to tylko wycinek ewoluującego bytu, człowiek przechodząc z jednej formy do drugiej zbiera przeróżne doświadczenia na bazie czasu, przestrzeni i wymiaru … Śmierć i życie w systemach hierarchicznych i cywilizacyjnych, jest aspektem tworzenia władzy nad głupim plebsem, bojącym się wszystkich nieznanych form bytu.

http://czuwajacy.blogspot.com/2017/09/smierc-nie-istnieje.html

Tajemnica trzecia

Prawda rodzi się wraz z poznaniem sztuki manipulacji, ponieważ w społeczeństwach zdekonstruowanych, manipulacja jest głównym kierunkiem zachowania władzy kastowej i rodowej, stąd też prawda, musi pozostać w rękach władzy.

Więc litera G oznacza :

Gnosis – wiedzę (o sobie i stadzie – Wielkie Arcanum, Daath – Da’ath), Generacje – władzy (ród władzy) oraz Wielkiego Architekta cywilizacji hierarchicznej …, którym może być każdy mistrz masoński (piszę mason, co przekłada się na potomka rodów (my son) filozoficznych tworzących tajne bractwa przybierających wraz z czasem (dekonstrukcją społeczeństwa) formy religijne, polityczne lub państwowe) …

Ja widzicie, to filozofowie (wiedza – gnoza, sophia – mądrość) rządzą światem. Fakt ten znajdziemy równie w Biblii :

„Pan daje mądrość (sophia), z jego twarzy pochodzi wiedza (gnoza) i zrozumienie (słońce)”

Generacja płodowa, prokreacja, mnożenie, akt produkcji potomstwa z własnej krwi – ulega przemianie poprzez wiedzę – gnozę, która zostaje zaszyfrowana w kodzie dna następnego pokolenia.

Moje wypowiedzi nie są przejawem fantazji, lecz słowami wypowiadanymi przez Alberta Pike i mistrza okultyzmu Eliphasa Levi’ego, których dzieła i notatniki, trafiły w moje ręce poprzez zaufanych mistrzów masońskich, którzy grają swe hierarchiczne role, dla dobra wielkiej sprawy – sprawy dekonstrukcji elit i władzy.

Wszystkie te magiczne twierdzenia, oparte są na niepowtarzalnym dogmacie Hermesa i analogicznych indukcjach nauki …

Centrum gwiazdy płonącej oznacza gnozę i kolejne generacje (pokolenia), te dwa święte słowa, są podstawą starożytnej kabały.

Pentagram

Płonąca gwiazda, to pentagram na którego można spoglądać z dowolnej strony o czym nie wie plebs, bowiem symbol kobiety jest symbolem mężczyzny, jedność tworzy mądrość – gnozę i następne pokolenia – generacje. Pentagram zawsze reprezentuje literę A lub V.

Gnosis, Generation, Grand Architect (symbol męskiego pentagramu A, żeńskiego V) … pentagram, to tylko klucz do słów i tajemnic tworzących mistykę okultyzmu zamkniętego we wszystkich religiach i systemach politycznych świata.

Paracelsus, o którym już wspomniałem w swoich artykułach, zawarł w swoich dziełach klucze pentagramu, która są możliwe do odczytania tylko przez tych, którzy widzą prawdę w bełkocie.

https://czuwajacy.blogspot.com/2016/11/paracelsus-rozokrzyzowiec-lekarz-i.html

Powiem wam wprost, aby powrócić do tożsamości i wyższego aspektu człowieczeństwa, postanowiliśmy zdekonstruować zdekonstruowanych, za pomocą przejścia kontroli nad państwami, religiami, systemami politycznymi i systemami kontroli osobowej …

Celem jest realne działanie, które należy realizować z uporem, poprzez wprowadzanie następnych pokoleń przebudzonych ludzi, w kręgi elitarnej władzy żyjącej na nasz koszt …

http://czuwajacy.blogspot.com/2016/02/dowody-zniewolenia-kastowego.html

http://czuwajacy.blogspot.com/2016/04/dowody-zniewolenia-kastowego-cz2.html

Ludzie przestańcie być tak rozpaczliwie bezradni i bezbronni, bowiem ta bezbronność i bezradność przenosi się na wasze dzieci, które z ufnością wierzą w iluzje rzeczywistości hierarchicznej …

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://pomagam.pl/ligaswiat
https://trueshopl.wordpress.com

P.s

Jak wyglada prawda na temat portali anty nwo / systemowych. Większość z was wspiera za pomocą własnej przeglądarki i własnej kieszeni ludzi, którzy na tematyce New world Order zbijają kokosy, pracując na zasadzie kopiuj i wklei.

Jak to działa, kilku cwaniaków tworzy strony, blogi, fanpage …, których celem jest skopiowanie jak największej ilości artykułów o sensacyjnych tytułach, co przekłada się na przyciągniecie oszałamiającej liczby idiotów, którzy klikają i oglądają płatne linki …

Co ma z tego człowiek, człowiek nie ma z tego nic, ponieważ na portalu oprócz ukradzionych wartościowych materiałów, ma tysiące linków do fakeów i kłamstw …

Co ma z tego autor, autor nie ma z tego kompletnie nic, jest okradany, a kiedy zwróci uwagę na proces pozyskiwania materiałów, nazywany jest agentem iluminatii …

Do czego przyczynia się wasza nielojalność w stosunku do autorów ?

Aby napisać większość z moich artykułów musiałem poświecić od miesiąca do pół roku pracy, okupionej podróżami, spotkaniami z wieloma ludźmi, prośbami o możliwość odwiedzenia prywatnych zbiorów, zakupami wielu książek itp

( Chciałem opublikować setki zdjęć (19/20 wiek) rezydencji masońskich od środka, są to prywatne zdjęcia domów, których wnętrza mogą podziwiać tylko ich właściciele, masoni, zbrodniarze itd, jednak jaki jest cel publikowania czegoś wartościowego, w świecie patologicznego kłamstwa i cybernetycznego złodziejstwa – nazywanego internetem i źle zrozumianą wolnością ?)

Mój system wsparcia mojego działania, polega na dobrowolnym dotowaniu mojej pracy za pomocą zakupu naszych płyt i wpłat na portalu pomagam.

Co przekłada się na ok. 3200 złotych rocznie, z tego 739 złotych pochłania internet, 450 złotych to wydatek na telefon, materiały biurowe to ok. 1450 złotych, a resztę przeznaczam na banały, takie jak rehabilitacja, czy jedzenie …

A teraz wyobraźcie sobie, że wasza naiwność prowadzi do wspierania portali gromadzących artykuły wielu autorów – bez ich zgody, co z tego wynika ?

… a wynika z tego to, iż ich artykuły, nie zarabiają na ich autorów, ale na zwykłych przestępców, którzy pod hasłami spontanicznej walki z systemem, zarabiają nawet 5 tysięcy złotych na jednym artykule rocznie … bez znajomości tematu, bez umiejętności pisania, przy obojętności, a nawet wrogości do publikowanych tematów, śmiejąc się wam i autorom w twarz, klepiom świetny interes wspierany waszym udziałem. (O konkretach pisałem wiele razy …)

Zastanawiam się nad kontynuowaniem misji społecznej, ponieważ 12 milionów czytelników, nie jest wstanie przejść od zainteresowania tematem, do rzeczywistego działania …

Dlatego wkrótce nastąpią zmiany …

Dydymus

Reklamy