2024, czas budowy WARu

2024, czas budowy WARu

Nasze rozważania, wymagają zespolenia informacyjnego, ponieważ ogólnie dostępna dekonstrukcja prawdy, stworzona przez masoretów, czyli panów tradycji, spowodowała galimatias poglądowy, którego ofiarami pada całe społeczeństwo, podzielone na ciemne i użyteczny tezy i antytezy.

Na początku, po upadku poprzedniej epoki człowieczeństwa, nastąpił szybki rozwój Wanów, Lachów oraz Lechitów, zwanych panami urodzaju … I właśnie w tym momencie, następuje ekspansja, powracających z pewnej formy niebytu – Atlantydów, zwanych Azami, Hebrajczykami lub Wielkimi Budowniczymi Mostów.

Masoreci, w szczególny sposób potraktowali imię Boga – JHWH – oznaczającego w rzeczywistości – Wielkich Budowniczych Mostów, czyli Atlantydów. Z uwagi na to, że Palestyńczycy i Hebrajczycy, nie wymawiali tego imienia / tytułu i odczytywali zamiast niego tytuł alegoryczny Elohim lub Adonai, Masoreci uzupełnili spółgłoski JHWH samogłoskami, co dawało w efekcie brzmienie imienia Bożego, jako Jehowi, Jahowa lub Jehowa.

Dzisiejsza i wczorajsza cywilizacja, jest cywilizacją składająca się z płynnej masory, płynnego przypisu, który można tłumaczyć, tak jak prawo i naukę, w dowolny sposób z pominięciem prawa personalnego i naturalnego, obiecadła oraz obietnicy, składającej się na jedność snu, myśli, słowa i działania.

Płynność przypisu, umożliwia także powstanie czasu widmowego, a co za tym idzie, egipska linia czasu, została przesunięta o 2100 lat ( linie równolegle, zamieniono w chronologie ), a linia Wanów o ponad 750 lat, podczas gdy osiągnięcia Aleksandra Wielkiego, Juliusza Cezara i Augusta, są osiągnięciami Pierwszego Cesarza Cesarstwa Chińskiego – Qin Shi Huang, który zjednoczył Walczące Królestwa. Wszystko o tym, można przeczytać w niekompletnej Księdze Żywotów Równoległych, napisanej przez Plutarcha z Cheronei.

https://ligaswiata.blogspot.com/2017/05/czas-ktory-nigdy-nie-istnia.html

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2016/12/16/obiecadlo/

Podbój Lechii

Grupa lechickich banitów, zwana grupą A/bra/h/m, oddała swoich braci w ręce potomków Wielkich Budowniczych Mostów, jako daninę … oraz odrzuciła powszechne oświecenie, a także powszechne dotarcie człowieka, do własnej jaźni, tożsamości i ducha, wybierając teatralne misteria, prowadzące do sekretnych doktryn, budujących władzę, człowieka nad człowiekiem …

Wyrażając kabalistyczny punkt widzenia, komentarz Zoharu do Księgi Rodzaju 14, cytuje rabina Icchaka mówiącego, że to ”Bóg„ przez kapłana Melchizedeka, dał dziesięcinę Abramowi w postaci usunięcia hebrajskiego listu z własnego tronu chwały i przedstawienia go duszy Abram dla jego dobra … , co zaowocowało porzuceniem przez lechitów płaskiej struktury społecznej, na rzecz hierarchicznej ideologii bytu.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/04/porzadek-melchizedeka/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/26/pseudonim-hebrajczyk/

Sławianie

I właśnie wtedy, stworzono hierarchiczne elity Lechickie z najbardziej egoistycznych, próżnych i przekupnych członków rodów, którzy dołączyli do grupy Abrahama i oddali swe rodziny oraz swoich braci, w ręce nadchodzącego systemu władzy człowieka, nad człowiekiem.

Tak pojawili się Sławianie, którzy byli doceniani, przez Wielkich Budowniczych Mostów, za bezceremonialne panowanie nowo powstałej władzy, nad ciągle buntującym się plebsem. Poczet zdrajców społecznych – Królów Wielkiego Imperium Lechitów, znajdziecie w klasztorze na Jasnej Górze, Luwrze oraz w Watykanie …. Watykan docenił ukrywanych, przez historię, cichociemnych zdrajców, własnego ludu, podczas gdy większość dziesiejszych polaków, nie zna ich wcale lub jest zachęcana, do poznawania i celebrowania zdrajców, wolnego człowieczeństwa …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/27/h-epoka-najwyzszych-budowniczych-mostow/

Słowianie

Kolejny etapem dekonstrukcji i zniszczenia legendy Wanów i Lechitów, było zniewolenie elity Sławiańskiej i wszystkich, stawiających opór, wolnych ludów, żyjących według Starego Porządku Świata.

Sławianie, stali się Słowianami, czyli Slave – niewolnikami Nowego Porządku Świata, na przełomie 8 a 9 wieku, na skutek przejęcia kontroli religijnej, hierarchicznej, edukacyjnej … nad rodami Sławiańskimi.

Zdemoralizowana dynastia Piastów i Przemyślidów, dzięki zaofiarowaniu jej licznych fetyszy tytularnych opartych na władzy człowieka, nad człowiekiem, zajęła się siłowym przemuszaniem społeczności do zmiany światopoglądu i tożsamości, a oporni edukacji lustrzanej oraz fałszywej tradycji, byli sprzedawani jako niewolnicy lub zabijani w imię wyższej, ideologii władzy.

https://ligaswiata.blogspot.com/2016/04/mieszko-i-czowiek-ktory-sprzeda-lechie.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/09/23/wszyscy-nosimy-w-sobie-symbol-40-i-4/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

Narody

Sztuczne formy, przynalezności kontrolnej, nazywane zostały Narodami, w których ludzki kapitał duchowy, został przeliczony na wartość w ziemi lub złocie i stał się własnością, zróżnicowanej ideologii hierarchicznej. Kreacje państwowe, powstały na terenach, służących dawnej współegzystencji – wolnych ludzi.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/04/29/plaska-a-hierarchiczna-struktura-bytu-na-przykladzie-dekonstrukcji-starozytnej-lechii/

Narody, jako sztuczne formy bytu, zajęły miejsca wolnych rodów, poprzez zewnętrzne scalanie rodów krwi i celowe, osłabionej całych nacji, za pomocą polityki multikulturowej.

Rody Piastów i Przemyślidów, kontrolowały ostatnią, trwająca ponad tysiąc lat dekonstrukcje sławian, która była przeplatana buntami starych rodów i zewnętrznymi interwencjami zakonów rycerskich oraz międzynarodowych i multikulturowych armii, zmieniających układ sił i granic.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/18/ewolucja-niewolnictwa/

Odliczanie …

Dużym nieporozumieniem jest, traktowanie zegara majów, chińczyków, lechitów, czy Persów – hindusów, jako formę kalendarza. Tak jak nieporozumieniem jest, traktowanie kalendarza piramid, jako grobów …

Schemat czasu zagłady, oparty jest na strukturze czterech okresów, zależności wzajemnego oddziaływania zewnętrznego, jak i wewnętrznego słońca – gwiazdy ziemi, z wnętrzami innych, zewnętrznych archontów, takich jak planety – gwiazdy, czy gwiazdozbiory …

1. Słońce wewnętrzne, pod wpływem słońca zewnętrznego, 2. słońce zewnętrzne, pod wpływem słońca wewnętrznego, 3. słońce zewnętrzne, pod wpływem słońca wewnętrznego i archontów 4. oraz słońce wewnętrzne, pod wpływem archontów i słońca zewnętrznego … Naprzemienny okres współegzystencji, dąży do równowagi oraz złączenia i regeneracji, każdego z tych elementów …

Zegary, takie jak kamień słońca określają 4 cykle x 52 x 13, co tworzy rachubę 2704 lat (13 – El) oraz pojedynczy cykl ( wchodzący, tak jak większy cykl w skład nieskończoności ), wynoszący 676 lat ( 19 – 8 – nieskończoność ).

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/25/swiadomy-sen-i-spojrzenie-na-nasz-dom/

Zegary tego typu, odliczają czas od szczególnego wydarzenia do następnego, szczególnego wydarzenia, a zabawa czasem widmowym, odciąga uwagę człowieka, od naturalnych zmian klimatycznych, katastrof i rozwoju nowych chorób, na skutek otwarcia dawno zasypanych i zalanych miast, których na nowo otwarte podwoje, uwalniają uśpione czynniki chemiczne i biologiczne, niezgodne z architekturą chemiczną i biologiczną danej epoki …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/25/czym-jest-ziemia/

War

W mitologii perskiej, ( od której wzięły swój początek mitologie Babilońska i Sumeryjska ), istnieje pojęcie WAR-u, czyli podziemnego schronienia wybudowanego przez Jimę (Dżemszyda) na polecenie Ahury w krainie Arianem Waedżo (Iranwedż). Według niektórych starszych pism ludzie chronili się przez trzy srogie zimy (trzy cykle, czyli 2028 lat) w podziemnym Warze.

Mit Waru – Warowni, jest jednym z najważniejszych mitów starożytnych Persów. Według niego to właśnie Jima nauczył budować ludzi schronienia i zalecił ich czczenie, konserwowanie i używanie oraz odbudowywanie, co 676 lat.

https://app.box.com/s/pys09i8gh1256734ej67zdry5ixix1nt

Te podziemne bazy, służyły i służą, do przechowywania ludzi, zwierząt, nasion, roślin, technologii oraz dzieł sztuki … Starożytni, wymyślili wiele świąt, mających na celu przypominanie ludziom o występujących cyklicznie – katastrofach naturalnych. Jednym z takich świąt, jest święto Maryny, zwanej Marzanną ( 21.3 )

Tylko od nas zależy, czy przetrwamy kolejny okres zlodowacenia i nuklearnej zimy ( wyrzut zdeformowanych neutrin z wnętrza ziemi ), ponieważ czas widmowy, doprowadził nas do takiej sytuacji, w której nawet el-ity, niewiedzą dokładnie kiedy, nastąpi kolejny cykl.

Skąd takie przypuszczenie ? Najlepszym czasem dla budowy schronów, są czasy prosperity oraz wojny, których w ostatnich trzystu latach, mamy aż nadmiar … Co może świadczyć o przygotowywaniu się elit, do opuszczenia powierzchni ziemi w celu ponownego jej skolonizowania, pod przywództwem, kolejnych fałszywych proroków, mesjaszy i bogów.

https://ligaswiatowa.wordpress.com/2015/03/07/dowody-dzialania-nwo-bunkry-elit/

Według naszych rozważań, następny cykl, rozpocznie się około roku 2024, co można wysnuć z nastepującej składni :

W Azji w latach 1344/6 nastąpiło dziwne trzęsienie ziemi, 25 stycznia 1348 roku, nastąpiło trzęsienie ziemi z epicentrum w północnych Włoszech, co spowodowało zniszczenia w promieniu kilkuset km, m.in. osunięcie południowego stoku góry Dobratsch w Alpach Gailtalskich, 23 kwietnia 1348 roku, Edward III ustanowił Order Podwiązki, którego symbolika, wpisuje się w cztery cykle, 6 lipca, papież Klemens VI wydał bullę protekcyjną w celu ochrony prześladowanych Syjonistów – Wielkich Budowniczych Mostów, a co najważniejsze wyżej wymienione zmiany klimatyczne, doprowadziły do wielkiej epidemii dżumy w Europie, co spowodowało śmierć 1/3 ludności europejskiej.

Kolejny upadek człowieczeństwa, jest nieuchronny, ponieważ, układ hierarchiczny, nie pozwala człowiekowi dbać o samego siebie, poprzez rozwój samostanowienia i samoograniczenia.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

Człowiek, jako niewolnik, jest kontrolowany na każdym etapie swojego rozwoju i życia, stał się elementem taniej siły roboczej, tworzącej raj dla elit i piekło własnej egzystencji.

Z pełną premedytacją odwrócono paradygmaty, zamieniono bezpieczeństwo WAR-u, w ideologie podziemnego piekła oraz przekształcono raj ziemi, w hierarchiczne piekło …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

https://trueshopl.wordpress.com

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/94z6z8