List otwarty do fetyszu władzy, tytułu i pozycji

List otwarty do fetyszu władzy, tytułu i pozycji

Szanowni państwo

Pomimo niedostrzegania i nieprzestrzegania prawa naturalnego i wiary w prawo silniejszego do władzy (1), przestrzegam was przed zbyt wyśrubowanym łaknieniem. Technologie, które zaproponowaliście ludzkiemu kapitałowi, są silnikami napędowymi wyzysku, zbrodni i wyniszczenia natury oraz bogactw naturalnych, czego plony zbierają kolejne regiony ziemi.

Równowaga, wymaga przewagi drzew i wody nad betonowymi i uprawnymi pustyniami, czego wasze proste umysły nie dostrzegają, lub dostrzegają, ponieważ wasze dokonania, przekładają się wojnę w czasie pokoju … Elektryczny świat, zależny jest, tak jak i człowiek od chemii i fal magnetycznych, pochodzących od ziemi oraz innych ciał niebieskich. Co zrobiły z tym wasze technologie telekomunikacyjne ???!!!

Ale to dopiero fundament waszej głupoty …

Trzy metody (2) pozbywania się odpadów radioaktywnych i poprzemysłowych, a także brak filtrów oczyszczających wodę z leków (3) : (1 – sztuczne awarie) opóźnienia i rozkład, (2 – metoda szczelinowa) zagęszczanie i zamykanie (3 – smugi chemiczne) rozcieńczanie i rozproszenie, wytwarzają smog, alergie, nowotwory, choroby psychiczne wśród ludzi i zwierząt, zanieczyszczenie wód gruntowych, rzek i jezior, upraw, a tym samym zniszczenie pokarmu, wody pitnej oraz stopniowe wyniszczenie ludzkiego zdrowia, na czym zarabia wasz przemysł medyczny i farmaceutyczny, który został przerobiony według wasze konceptu w rzeźnie (4) …

Wasz plan dekonstrukcji ludzkiej psychiki, przy jednoczesnej roli seksualizacji najmłodszych pokoleń, jest zbrodnią wymierzoną w rodzaj ludzki (5). Eugenika, genetyka i transhumanizm (6) oraz sztuczna inteligencja (7), są eksperymentem dążącymi do zmiany ludzkiego kapitału w maszyny, dostosowane do ewolucji niewolnictwa (8).

Na początku były ule, królowe, kontrolerzy i niewolnicy … Potem, depopulacja za pomocą wojen, leków, fluoru, szczepień, chemicznie modyfikowanego jedzenia i urządzeń codziennego użytku … , to kolejny eksperyment, którego testy, zostały przeprowadzone w obozach koncentracyjnych całego świata. Obecnie role obozów, przejęły miasta, których nowoczesna konstrukcja, została stworzona w głowach pełnych wyzysku i pazerności (9) … Czyż tak nie było i nie jest drogie panie i panowie ?!

Zamiast uświadamiać i oświecać ludzi, czynić ich odpowiedzialnymi … Wolicie cykle karm negatywnej, które ustawicznie, dostarczają wam przez kobiece porty, nowe pokolenia ludzkiego kapitału (10) …

Wasze teatralne, przekomiczne role, rządy i urzędy, oparte na nierządzie masońskich fetyszy tytułów i ról, są abstrakcją, do wiary w którą przymusiliście cały świat (11) …

Ustąpcie

Ustąpcie, wasze systemy, są błędne w swych założeniach, co najlepiej opisują upadające i przekształcane systemy kult-ur-owe i cywilizacyjne, oparte na hierarchii, czyli ludzkim egoizmie, prowadzącym od zawsze donikąd, kosztem życia miliardów ofiar.

Człowiek, potrzebuje pozorów bezpieczeństwa, nagłego strachu, rytmu i niespodziewanych, choć pozornych zmian, co wykorzystujecie w swych zmiennych systemach, zwanych r-ewolucjami (12) …

Systemy ideologiczne ukazują najstraszniejsze oblicze człowieka w stosunku do innego człowieka, jak i całej natury. Łaknienie niszczy samoograniczenie, a fetysze (pieniądz, tytuł, stanowisko, rola …) zamieniają rzeczywistość w mary i marzenia, które realizujecie – rękoma innych i nieświadomych swej roli – ludzi, będących zniewolonym kapitałem o rynkowej cenie … Czymże byłby jakikolwiek towar bez podaży i popytu, realizowanego przez ludzki kapitał ?!

Negując i niszcząc wartości, naginając historie, przez czas widomowy i edukacje lustrzaną (13), tworzycie system kłamstwa, który co powiem czas, zostaje zresetowany na skutek czynników naturalnych (14) i zaczyna od nowa swój szalony bieg, oparty na wyzysku człowieka, przez człowieka i natury, przez człowieka …

Czy ten obłęd, kiedyś się skończy ? Czy człowiek będący rodzajem wirusa, nigdy nie uleczy się z obłędu ?

Patologia, którą niesiecie, jest konsekwencją niespójności wielowymiarowego świadomego snu, myśli, słów i działań (15), przez co całe społeczeństwa żyją w iluzji wspomnień i marzeń w fałszywym świecie przeszłości i przyszłości, podczas gdy prawdą, jest życie bez strach tu i teraz, ponieważ każde mgnienie, jest wolne i równe.

My, wolni ludzie – Lechici, Indianie, Aborygeni, Afrykańczycy … , pragniemy z powrotem tego, co nam zabraliście – prawdy i odstąpienia od kultu wyzysku człowieka i dóbr naturalnych, przez inne jednostki, żyjące na nasz koszt – tak żyje większość z was, a wyjątki potwierdzają tylko regułę.

Zwrócie naturze, co naturalne i człowiekowi, co ludzkie i piękne w swej prostocie. Jestestwa, budowane na tezie i antytezie, kontrolowanej przez trzecią siłe (16), są kreacjami strachu i braku bezpieczeństwa, cały świat, jest wyprodukowanym przez was horrorem, dążącym do samounicestwienia, a co najgorsze, człowiek robiący sobie to, co robi, niszczy swoje otoczenie, nie dając żyć zwierzętom i roślinom, zamieniając raj w piekło, którego nie trzeba szukać daleko. To wy tworzycie komercyjne i doskonale zaplanowane wojny, kryzysy, rewolucje, technologie, fetysze, mamona, spekulacje, czy lichwiarstwo … , które wykorzystują ręce nieświadomej populacji do budowami spirali nienawiści i zysku powstałego, na bazie wyzysku człowieka, przez człowieka.

Teatr jaskini platońskiej (17), tworzy prezydentów, premierów, królów, królowe oraz ule – miast, państw i struktur globalnych (9) … Kreujecie spektakle, oparte na przejęciu roli wpływu psychologicznego (18), który kiedyś wychodził ze świata archontów i odnosił się do działania ciał niebieskich (19)…

Wasza technologia, niszczy życie, jest rodzajem alchemi zmieniającej wodę, żywność, powietrze … w chemiczny armagedon …

Jako Lechita, wolny i niezależny byt proszę o zwrócenie ludzkości i członkom prakultur ich ziem i bogactw naturalnych … Nie wierzymy w tezę i antytezę, w politykę, gospodarkę i religię, nie obchodzą nas użyteczne podziały, nie interesuje nas, wasze systemy kontroli i armie oraz slogany. Wasz syjonizm, judaizm, chrześcijaństwo, islam, czy buddyzm … , oparty na astrologii (20), od której przejęliście alegorie władzy, też nas nie interesuje, ponieważ, jesteśmy na tyle wolni i równi wobec siebie, iż nie można nas kontrolować, ale kontrolujemy samych siebie i wasze kręgi (21) …

Cały wasz system, powinien zapaść się pod ziemie, za krzywdy wyrządzone światu i żyjącym na nim żywym organizmom.

Prosimy o wypłatę reparacji oraz oddanie populacji całego świata – bogactw naturalnych, za kolejne epoki przemocy, zniszczenia, tortur psychologicznych, r-ewolucji, wojen, kryzysów i wyzysku, które płynie po sobie następowały, zmieniając tylko nazwy i slogany, podczas gdy system kar i nagród (fetyszy), pozostawał zawsze taki sam – straszny, dzielący i poniżający …

Matriarchat, patriarchat, monarchia, kapitalizm, ateizm, anarchia, demokracja, socjalizm, komunizm, ustroje polityczne i religijne, są tym samym – ochydnym spektaklem hierarchicznym, w którym mniejszość, próbuje nastawić przeciwko sobie tezę i antytezę większości i wykorzystać jej potencjał dla swoich celów cywilizacyjnych, której reguły i technologie, pochłaniają tyle samo ofiar, co wojny i inne rewolucje ideologiczne, ponieważ kult-u-a cywilizacja, to ideologie wojny w czasie pokoju, oparte na wyżej wspomnianej tezie i antytezie …

W naszej enklawie, nie ma miejsca na altruizm, ponieważ wykształcono w człowieku, za pomocą edukacji lustrzanej i psychologii – egoizm (13), przez co przeciętne istnienie, nie potrafi samoograniczać swego łaknienia, którego tak pilnie strzeżecie, karmiąc w ludziach, wewnętrzne bestie, które odpowiednio kierowane i edukowane, bronią waszego systemu, który nie ma w sobie za grosz prawdziwego rozumu, miłości, empatii, wiary i pięknego życia …

Wasz model życia, to ustawiczny strach (22), wyrzuty sumienia, braku bezpieczeństwa i praca na rzecz władzy człowieka nad człowiekiem ? Cywilizacja żyje z zaplanowanej biedy, głodu, chorób i wyzysku … Czym jest dla człowieka personalny trud, ład, prawo, dobrobyt i czas personalny (23) ?

Niczym, ponieważ, ktoś taki, jak członek, waszych biało – czarnych kręgów – musi grać i kłamać, aby ktoś inny, mógł na niego pracować oraz za niego walczyć i umierać … !

Są lepsze rozwiązania, na które nawet nie spojrzycie, żyjąc w paranoi łaknienia i głupoty … Tworzycie edukacje lustrzaną, która przenosi błędy poprzednich pokoleń na następujące po sobie, zniewolone pokolenia.

Nie mówi się człowiekowi o prawdziwej wolności i równości oraz wiedzy i logice (24) tylko o autorytetach (25), teoriach i zbudowanych na ludzkim nieszczęściu, skleconych historiach opartych na życiorysach tyranów, kłamców, ludobojców i degeneratów.

Nie chcemy, żyć, życie innych ludzi, skoro można żyć własnym ładem, czasem i prawem, opartym na prawie naturalnym, które licencjonujecie ludziom (26), tak, jak wszystko, ponieważ ziemia należy do wolnych jednostek, a nie jednostek, żyjących na koszt innych, czyli was !!!

Tworzycie teatralny spisek, przeciw całej ludzkości. Fetysze zastąpiły trud działania, a życie straciło sens. Tworzycie słowa, nie mające sensu i przyczyny, ponieważ wasza obietnica, nie jest zgodna z lechickim obiecadłem (27), świadomym snem, myślą, słowem i działaniem, czyli wasze prawo zwierząt, prawo silniejszego, jest kłamstwem i karykaturą fasady, za którą kryje się wyzysk ludzi, będących waszą najemną armia i zniewolonym kapitałem …

Ustąpcie, oddajcie ludziom ich własności, niech te reparacje, zadośćuczynią wszystkie lęki i zbrodnie, ponieważ to elitarne korporacje stworzyły i tworzą zamachy, piractwo, terroryzm, handel narkotykami, bronią, tworzyły i tworzą embarga na żywność i kryzysy, aby tworzyć chorobę podaży i popytu, stworzyliście faszyzm, nazizm, komunizm, socjalizm, demokracje, kapitalizm, liberalizm, szamanizm, syjonizm, chrześcijaństwo, judaizm, islam … religie i wszystkie inne chore ideologie, nie wynoszące człowieka do roli opiekuna tej enklawy, zwanej ziemia …

Nie pozwalacie człowieczeństwu żyć według zasad karmy pozytywnej, ewolucji duchowej i prawa naturalnego, w którym dobrze wychowana jednostka – myśląc logicznie się samostanowi i samoogranicza, poznając reguły życia duchowego. Dlaczego, rozwój człowieka, kierujecie w stronę – istoty niższej, a zarazem wam użytecznej ? Robiąc, to, co robicie, tworzycie według własnego konceptu psychologicznego i fizycznego – wystraszone, egoistyczne, żyjące poczuciem winy – istoty, będące formą zwierząt hodowlanych, wykreowanych według zasad eugeniki i genetyki …

Są ludzie, którzy przejrzeli plan mistrzów i odgadli role najemników i niewolników, a teraz występując w imię wolnej ludzkości, chcą według zasad prawa naturalnego, wyeliminować i nieprawić krzywdę, którą celebrujecie każdego dnia, wywyższając się za pomocą sztuki teatru, ponad społeczeństwa całego świata.

Żaden świat, nie zasługuje na tego typu teatr i przypisane mu role, które niszczą świat, za pomocą mar i emocji, które są narzucane, przez aktorów – całej widowni …

Niech wasze majątki i majątki waszych panów, zasilą fundusz reparacji, za ideologie hierarchiczne … Nie jesteśmy zwierzętami, aby kształcić nas, na wasz kapitał, nie jesteśmy waszymi podwładnymi, aby edukacja oparta na autorytetach, pokazywała nam, jak wam służyć, nie jesteśmy idiotami, aby alegorie zamykać w religiach, symbolach i medialnych spektaklach …

Ten list, jest formą pokojowego załatwienia kwestii, która dotyczy nas wszystkich – złego wyboru – schematu życia ludzi obok siebie … Nie jesteśmy zwierzętami, człowiek nie potrzebuje najwyższego budowniczego mostów, królowej pszczół, przodowników stad, samca i samicy alfa i innych tego typu zwierzęcej ideologii. Każdy z nas, ma w sobie własne królestwo, świątynie, nasz tryptyk przechodzi przez cztery stopnie rozwoju i zaczyna samo-stanowić i samoograniczać siebie (28).

Kiedy wy, zaczniecie ograniczać siebie, dusić własne łaknienie? Większość z was, jest najemnikami, którzy nie rozumieją swojej roli, ponieważ fetysze ról, tytułów, mamona i siły wyzysku, odebrały wam możliwość rozsądnego i logicznego myślenia …

Ludziom trzeba zwrócić prawdziwą, a nie sloganową wolność, równość i umiejetność korzystania z odpowiedzialności, samostanowienia i wytworzyć potrzebę zastosowania samoograniczenia (24).

Człowiek, ma prawo do wolności i samokształtowania siebie samego, ponieważ cała mądrość, wrażliwość i prawda, jest skryta w nim samym, a wasze ideologie, wprowadzają schematy, niszczące niezależność każdego bytu.

Nie chcemy kontroli, ponieważ kontrole i strach, tworzą ci, którzy boją się utracić władze nad resztą …

Piractwo, zamachy fałszywej flagi, kulty oparte na astrologii (29), ideologie mocy seksualnej … , nie robią już na wolnych jednostkach wrażenia … Jeśli dotrzemy do miliardów i wskażemy im punkt działania i nowy sens oraz nowy początek świata (30), wasze ideologie, systemy … zaczną się składać jak domki z kart … ,,ale tym razem, nie pozwolimy odrodzić się żadnej hierarchii …

Nie boimy się koła naturalnych zmian klimatycznych, ale niektórzy boją się kłamstw, pochodzących od ludzi, którzy ową wiedzę o ziemi, chcą wykorzystać dla własnego zysku … Nie interesuje mnie, czy twoja, wasza choroba psychiczna, kazała tobie – wam, przybrać alterego w postaci tytuły, stanowiska, czy roli, ponieważ żaden wolny i logicznie myślący człowiek, nie będzie wyznawał innego człowieka i Boga leżącego poza nim … , ponieważ złem jest egoizm i piekło hierarchii ludzi (31), którzy ukrywają się za rolami papieży, kapłanów, mesjaszy, bogów, prezydentów, premierów, ministrów, medyków, doktorów, urzędników, naukowców …

Wolny człowiek, może być kim chce i nie musi kończyć teatrów – licencjonowanych szkół, szkół misternych, składać przysiąg, uczestniczy w tajnych bractwach, przechodzić kursów poprawności politycznej, uniwersytetów i tym podobnych kreacji, które pozwalają na bezproduktywną działalność elitom, ich potomkom oraz ich wiernym, szalonym najemnikom …

Każda wolna istota, jest architektem swojego ja – tu i teraz … (32)

Zostawiam państwu wybór … , ( którego nam nigdy nie daliście ) którego tak naprawdę nie ma … ponieważ wolność, zawsze wygra z kontrolą i alchemicznymi, psychologicznymi i technologicznymi sztuczkami … Widać ludzkie ciało i umysł, stanowią dla państwa i waszych najemników, zbyt duże wyzwanie …

Obrażanie się na logiczną prawdę, nie jest zbieżne z ideą duchowego człowieczeństwa.

Prawda osobista was wyzwoli … Moją rolą, jest uświadamiać i wyciągać logiczne wnioski z działania takich jednostek jak wy panie i panowie …

Jak daleko zwierzęcej hierarchii od człowieczeństwa ? Perspektywa ostatnich kilku tysięcy lat, jest najlepszym wskaźnikiem ukazania ziemi, jako piekła (31) … , z którego mądry człek, po prostu wychodzi, nie angażując się w politykę, religie i tym podobne ideologie, zrodzone z waszych mar, mających ma celu zarazić, jak największa liczbę ofiar …

Zawsze, można być lepszy od tego, kim samemu było się wcześniej …

Celem życia, nie jest, jakby mogło się wydawać, bycie lepszym od kogoś … Bądźcie lepsi od siebie, odrzuczcie to, co krzywdzi innych, samoograniczajcie siebie, ponieważ łaknienie tego, co nie prawdziwe, nigdy nie zaspokoi waszego głodu i głodu tych, których uważacie za najemników i niewolników, ale wy, to wszystko wiecie i korzystacie z tego, co dnia …

Każdego człowieka reprezentuje – najważniejsze królestwo na świecie – królestwo jego własnej jaźni, w której rodzi się personalny czas, ład, prawo i bóg, w którym nie ma miejsca, na zewnętrznego idola, gwiazdę, celebrytę, mentora … Boga, jako tezę, czy diabła, zła, będącego egoizmem, antytezą i tego lub innego archonta astrologicznego – saturna, słońce, księżyc … lub ludzkiego, będącego klinem – trzeciej siły, który walczy z ludzkością, za pomocą siły falowej, psychologii, strachu, wyrzutów siemienia, teatru słów i prawa zwierząt …

Wasze magiczne numery, mają wiele warstw, a wasze misteria łączą magię, alchemie i manipulacje …Nic, co stworzyliście, nie jest prawdziwe, a z czegoś, co jest kłamstwem,,należy zrezygnować dla własnego dobra i dobra wszystkich ludzi …

Każdy z nas, domaga się reperacji systemowych, wojennych, ustrojowych, religijnych, ideologicznych …

Mój list, nie jest formą odwagi, ani skrajnej nieodpowiedzialności, za swój byt, choć zdaje sobie sprawę, że wasz mechanizm samoobrony, nie nagrodzi mnie noblem lub oskarem, za poszuszeństwo, lecz zniszczy, tak jak wszystkich ludzi, odrzucających wasze ideologie, władzy człeka, nad człekiem.

Pomimo, że posiadamy tą samą, rzadką grupę krwi Rh-, wasze dążenie do utrzymania władzy – człowieka, nad człowiekiem, jest nie do przyjęcia, a z drugiej strony stan, do jakiego doprowadziliście ludzi swymi działaniami, wymusza odbudowę ich odpowiedzialności za personalny ład, czas i prawo, do czego dążą ludzie, tacy jak ja …

Mojego listu, nie można ośmieszyć, zdyskredytować, czy zdekonstruować, ponieważ jego logika, oparta jest na faktach i niepodważalnych dowodach, ośmieszając mnie – ośmieszacie siebie, choć z jednej strony lubicie moralizować i pokazywać się w absurdalnych, komediowych rolach, to ośmieszenia boicie się, jak ognia … Dlatego też owy list zostanie uśmiercony lub zdekonstruowany, poprzez wciągniecie mnie do waszej grupy, wzajemnej adoracji.

Poprawność polityczna, może wymusić posłuszeństwo sił najemnych i większej części niewolników, będących w waszych rękach, ale nie zagłuszy się prawdy i wolnych ludzi …

Możecie uznać mnie za wariata, terrorystę, co wychodzi wam najlepiej od tysięcy lat, ale można zastanowić się nad następującym rozwiązaniem :

Za pomocą owego listu, przeszliście kolejny raz 33 stopnie wtajemniczenia w swoje zbrodnie, z tą drobną różnicą, że masońska szkoła alegorii, nie prowadzi do żadnego duchowego celu, lecz prowadzi przez nacisk społeczny i zależność do przesłania : kontynuuj swoje dzieło, mnóż się i żyj według ideologii żerowania człowieka, nad człowiekiem (33) …

Natomiast ten list, jest nową drogą, jest możliwością wykonania kroku, poza linie poprawności politycznej, kłamstw, iluzji i teatru. Pchacie się w kolejne kulturowe bagna, aby nie przyznać się do błędów, jest, to głupota, której bronicie rękami i nogami.

Wasze utopijne, kult-ur-y cywilizacyjne upadają, aby mogły zacząć wszystko od nowa … Więc zacznijmy razem – nowy początek świata, oparty na płaskiej strukturze bytu, lub odejdźcie w niesławie i zajmijcie się sobą, tak, jak każdy wolny i równy innym byt …

Czekamy na reparacje ustrojowe, wojenne, ideologiczne, religijne … , przeprosiny i naprawę popełnionych przez was błędów …

Jesteście nam coś winni, za siłowe działanie religii, monarchii, korporacji, partii, czy armii … , za wymazywanie nazw, kultur, okresów, w każdym wieku, czy ustroju … Sam podbój ziemski, religijny, kulturowy i r-ewolucje, wojny światowe, kryzysy oraz przejścia ustrojowe, wymagają reparacji, przekraczających wartość bogactw naturalnych ziemi …

Jesteśmy odpowiedzialni za siebie, samo-stanowimy oraz samo-ograniczamy siebie, walcząc o to, co zostało nam odebrane i wykradzione, złodziejem jest ten, kto przywłaszcza sobie rzeczy innych osób, lub zdobywa je za pomocą siły, manipulacji lub fetyszy, nie mających rzeczywistej wartości …

Nowy Porządek Świata lub Nowy Początek Świata, wybór należy do wszystkich, ponieważ każdy świadomy organizm ma swój ład, prawo i czas …

Jeśli nie udam mi się was przekonać lub pokonać w otwartej walce, przeciągniemy was po kolei, na naszą stronę, ponieważ kto w skrytości walczy, nie zauważa tego, czego powinien się wystrzegać …

Z poważaniem

Dydymus

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

P.s

Mam nadzieje, że list, pomoże także potrzebującym, ponieważ jego kopie, zgodne z wysyłanymi oryginałami, trafią na aukcje charytatywne.

Oryginał trafił lub trafi do : Elżbiety Sachsen-Coburg-Gotha-Windsor vel Elżbiety II, Jorge Mario Bergoglio vel Franciszka I, Władimira Władimirowicza Putina, Donalda Johna Trumpa, Rodziny Rothschildów, Rockefellerów, Xi Jinpinga, Li Keqianga, Antoniego Tajani, Jean-Claude Junckersa, Donalda Tuska, Jarosława Kaczyńskiego, Theresy Mary May, George Sorosa vel György Schwartza, Angeli Dorothea Merkel, Naruhito, State Street Corp., Vanguard Group, BlackRock i FMR (Fidelity), FEDu, Banku Światowego, IMFu, Europejskiego Banku Centralnego …

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/04/smog-smugi-chemiczne-czyli-droga-do-waluty-energetycznej/

3. https://depopulacja.blogspot.com/2016/02/bierzesz-leki-ryby-i-ptaki-maja-problem.html

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/23/toksyczni-ludzie-czyli-krew-i-zwiazki-oraz-istoty-ktore-nie-moga-miec-dzieci/

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/16/pedofilia-i-lgbtq-czyli-manipulacja-naprawde-wysokich-lotow/

https://depopulacja.blogspot.com/2016/06/who-demoralizacja-dzieci-dowody.html

6. http://ligaswiata.blogspot.com/2016/02/htranshumanizm-ostateczna-rewolucja.html

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/17/sztuczna-inteligencja-zastapi-boga/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/28/globalne-sumienie/

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/18/ewolucja-niewolnictwa/

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/28/ul-miod-mleko-i-krew-2/amp/

https://czuwajacy.blogspot.com/2016/02/kapitalistyczna-utopia-dnia.html

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/09/kim-jest-dziecko/

https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/prawo-admiralicji-floty-handlowej-czyli.html

11. https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/10/rzad-i-iluzja-urzedu.html

https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/czym-jest-rzad-czyli-budowa-lozy.html

12. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/05/magia-psychologiczna-i-edukacja-lustrzana/

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/25/czym-jest-ziemia/

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/10/swiadomy-sen/

16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

17. http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

18. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/21/przemoc-emocjonalna-i-psychologiczna-w-zwiazku-polityce-i-religii-za-pomoca-techniki-gaslightingu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/05/depresja-oczyma-logiki/

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/25/swiadomy-sen-i-spojrzenie-na-nasz-dom/

20. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/15/cos-o-czym-nie-wiesz-a-tworzy-rozne-oblicza-ciebie-czyli-zagadka-ciemnej-niewidzialnej-warstwy-wszechswiata/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/23/gdzie-wolny-czlowiek-powinien-miec-najemnikow-el-it/

21. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/01/23/skull-and-bones-prawda-niebezpieczna/

22. https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu.html

23. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/04/03/czym-jest-praca/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

24. https://obserwatorprawdy.wordpress.com/2018/10/14/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

https://manipulanci.wordpress.com/2016/03/13/manipulacja-procesem-nauki/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/05/10/kontrola-umyslu-za-pomoca-idei-edukacji/

25. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

26. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/tajemnica-licencji.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/13/cyrograf-podpis-certyfikat-licencja/

27. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2016/12/16/obiecadlo/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/07/przelamanie-ograniczen-jezykowych-za-pomoca-obiecadla-i-dekonstrukcji-symboli/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/23/jeszcze-jedno-slowo-o-obiecadle/

28. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/13/legenda-jestem-ktory-jestem-po-prostu-jestem/

29. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/01/oculus-czyli-tajemnica-tajemnic/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/28/strach-i-poprawnosc-polityczna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/19/ukryte-slowo-krwawe-rytualy-i-ukryte-doktryny-wladzy/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/17/notre-dame-false-flag/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/01/06/gwiazdy-falszywa-flaga-i-slady-slonia/

30. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/02/nowy-poczatek-swiata-i-walka-o-personalna-wolnosc-kazdej-jednostki/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/12/01/nowy-poczatek-swiata-kierunek-akademii-filozoficznej-dydymusa/

31. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/11/18/czym-jest-pieklo/

32. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/09/samo-poszanowanie-magia-intencyjna/

33. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/07/trzydziesci-trzy-i-co-dalej/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/06/masonska-ceremonia-mistrzowska/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/21/badz-zywy-jak-drzewo-czyli-dlaczego-nalezy-odwracac-pentagram/