Konformizm i edukacja lustrzana

Konformizm i edukacja lustrzana

Nikogo poza sobą nie wybieraj na pana swego ducha, ciała i umysłu …

Wstyd akceptacji i samoakceptacji, idzie w parze z poprawnością polityczną, jest to główny grzech wymierzony przeciw swojemu bytowi, swojej wolności i równości społecznej.

https://obserwatorprawdy.wordpress.com/2018/10/14/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

Ludzie, którzy narzucają na siebie jarzmo jakiegokolwiek epitetu lub fetyszu, przegrywają już na wstępie, drogę do własnej tożsamość i zataczają koło personifikacji z tezą, stającą się z biegiem czasu antytezą i antytezą, stającą się wraz z upływem czasu tezą, która ma potwierdzić lub zanegować przyjęta od zewnętrznych ideologii – formę bytu, nastawioną na bezkresne i nieprzerwane łaknienie, otoczone wianuszkiem prawa i strachu …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

Wszystko, stało się dla człowieka problemem : waga, wzrost, twarz, ciało, intelekt, czy pieniądze … , które jako fetysz, przynależny do systemu poprawności politycznej, mają w magiczny sposób – wszystko zmienić w naszym życiu … Łaknienie fetyszu, tworzy iluzje szczęścia, którego jeszcze nikt nie osiągnął, ponieważ stan satysfakcji i symbiozy, jest osiągalny tylko, przez świadomy trud samostanowienia i samoograniczenia.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/04/03/czym-jest-praca/

Za pomocą odrzucenie wspomnianego wyżej samostanowienie i samoograniczenia, przyjmujemy poprawność polityczną i zawodzimy innych, ponieważ wytworzone w nas poczucie winy, jest formą emocjonalnej reedukacji, która tylko na pozór odciąża człowieka od odpowiedzialności, za pomocą zabrania mu prawdziwej wolności i równości …

To nie ty, musisz bać się zwierząt, to zwierzęta muszą się bać ciebie … Warto przestać się bać i nigdy, nie wolno się tobie poddawać w walce z wyzyskiem, ponieważ strach, wdrażany jest przez pozornie bezkarnych ludzi, którzy podśwoadomie boją się, że ich egoistyczne, wykreowane fetyszem prawa – posunięcia – zostaną odkryte, przejrzane i zniweczone, przez ludzką wolność i odpowiedzialność …

Ideologia kontroli, oparta jest na wytworzeniu przez władze, pozornej strefy komfortu, która usypia czujność i zmuszającej człowieka do dobrowolnego oddania odpowiedzialności za swoje życie – sile władzy, mocy i manipulacji …

Ludzie, uwielbiają zawodzić samych siebie, bać się i negować samych siebie, ponieważ boją się odpowiedzialności za swoje życie i dlatego, oddają tą bezcenną odpowiedzialność, w ręce innych ludzi, tyranów, którzy wykorzystują to bez litości. Zobacz, co zrobi twój szef, rząd, nauczyciel, kochanek, dziecko, partner … zdając sobie sprawę, że może bez litości, manipulować twoim życiem i zadawać tobie psychologiczny ból, mający na celu wywyższenie jego ładu nad twój spersonalizowany ład, osiągany tylko wtedy, gdy odpowiadasz za swoje życie i przeciwstawiasz się ideologii hierarchicznej, opartej na manipulacji psychologicznej, kładącej nacisk na strach i poczucie winy …

Wystarczy odnaleźć własną tożsamość i być odpowiedzialnym a zneutralizujesz, każdą formę negowania samego siebie, a dzięki magii intencyjnej, zlikwidujesz każda formę złego oka …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/15/spokoj-magii-intencyjnej-czyli-odkrycie-i-zespolenie-wlasnego-ja/

Wolni ludzie poświęcają sobie od 80 do 95 procent czasu personalnego, podczas gdy niewolnicy bez prawa do samostanowienia, przeznaczają tyle samo czasu, na prace dla innych podmiotów, co odbiera im możliwość przemyślenia, otaczających ich iluzji pracy, czy rozrywki …

Nie mogę

Słowo, które ogranicza większość populacji, brzmi : nie mogę … Nie mogę, zostaje wpojono wam w za pomocą edukacji lustrzanej i poprawności politycznej waszych rodziców, którzy tak ich rodzice … wpajają w was strach nie mocy i strachu, przed osiągnięciem własnych marzeń. Muszę, ale nie mogę, ponieważ jestem więźniem, własnej jaskini platońskiej, w której wyświetlane są własne i coraz częściej obce marzenia, negowane przez nasze osobiste mary i strachy.

Każdy z was został uczyniony paranoikiem, pozbawionym odpowiedzialności za własne życie, dlatego do wszystkiego podchodzicie ze strachem i zdenerwowaniem ….

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

Spróbuj choć raz zaryzykować i wyjść przed szereg, uspokoić swoje myśli, ponieważ niczego nie musisz, ale wszystko możesz, bez stresu wykonać dla własnej przyjemności i dla własnego spełnienia o ile, zamyka się to w planie samostanowienia, samoograniczenia i prawa naturalnego…

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/19/czlek-moze-wszystko-ale-nic-nie-musi/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

Żadne dziecko, nie rodzi się z poczuciem winy, ale edukacja lustrzana rodziców, wyposażona jest w pełne spektrum manipulacji, tworzącej strach i poczucie winy …

Grę niszczącą nasze wnętrze i dusze, zatrzymać można, poprzez odkrycie kart i wyrażenie wolnej opinii, na temat tworzonego poczucia winy i strachu, przez twojego adwersarza. Odpuść schemat systemu, czyli podziału ideowego, ponieważ teza i antyteza cię niszczy i zwiększa twoje łaknienie, pragnące nieistotnych dla twego wnętrza teatralnych fetyszy.

Porzuć wyuczona bezradność opartą na strachu i wyrzutach sumienia, ponieważ nie prowadzi do żadnych pozytywnych dla ciebie rozwiązań … Nawet szczur mający maleńki jak fasola mózg, potrafi wyciągać wnioski z niepowodzeń swoich postępowań, natomiast zniewolony i uzależniony od systemu człowiek, brnie w proces samozniszczenia, bojąc się przyznać do błędów i zrezygnować z łaknienia otrzymywanych od swoich właścicieli -bezwartościowych fetyszy, od których uzależniasz swoje systemowe życie i bycie …

Odetnij swój pentagram od obcych emocji, od zewnętrznych ideologii i skup się na własnym wnętrzu, a zobaczysz cud wyzwolenia swojej jaźni, wyzwolenia swojego ludy, który wolny od strachu i wyrzutów sumienia, porzuci poprawność polityczna oraz iluzje wiary w idoli, fetysze i interakcje systemowe.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/21/kim-jest-moj-lud/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/21/badz-zywy-jak-drzewo-czyli-dlaczego-nalezy-odwracac-pentagram/

Samokoncept

Czas, abyś stworzył personalny samokoncept, który wykorzysta ponad 2% twojego ograniczonego do tej pory mózgu. Ten wykreowany przez siły zewnętrze potencjał, z którego korzystasz każdego więziennego dnia, wystarcza do pracy na rzecz utrzymywanego przez ciebie systemu, którego tworzysz, wspierasz i bezaplecajnie akceptujesz … ze strachu i poczucie winy, które uciszasz, za pomocą systemowego kultu i systemowej rozrywki, okraszonej rytualnym rytmem, nałogiem i popędem.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/30/czym-sa-gesty-modlitewne-i-medytacyjne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/09/samo-poszanowanie-magia-intencyjna/

Zauważ, że bezproduktywne osoby (politycy, księża, urzędnicy …), które nic nie robią, są najbardziej zmęczone oraz podatne na stres, wszystko ich męczy i wynajdują rzeczy, będące przeszkodą dla innych ludzi oraz ich samostanowienia … Zawody, skupiające się na sztuce teatralnej, wykorzystują ludzi do gry, w której fetysz władzy i mamona, tworzy emocje i łaknienie zabierające człowiekowi jego personalny ład i czas, które mogłyby wykazać bezsens owego zawodowego działania.

Dysonans poznawczy

Dysonans poznawczy, czyli stan napięcia psychicznego, został w tobie zaprogramowany, tak jak ideologia strachu i egoizmu, ponieważ wszystkie te czynniki, zostały wam wpojone, przez najemników i kreatorów edukacji lustrzanej, tworzącej odrzucenie samo-konceptu …

Samokoncept, łączy się z odpowiedzialnością, samostanowieniem i samoograniczeniem, co automatycznie wytwarza personalny ład i personalny czas … System posiada istotny błąd systemowy, ponieważ, nie można korzystać z dwóch sprzecznych z sobą koncepcji, możesz lubić lub nie lubić siebie … ta druga, obca tobie koncepcja, została w ciebie wepchnięta i zatrzymana tam w konkretnym celu…

Miej wiarę w siebie, polub się i wyprzyj ideologie zaprogramowanego pesymizmu, opartego na wyrzutach sumienia. Optymizm, nie oznacza głupowatej ignorancji wobec zastanego stanu rzeczy, ponieważ optymizm, łączy się z odpowiedzialnością za samego siebie i otaczający cię świat … Dlatego też, nie możesz akceptować tego, co niszczy twoje otoczenie, twoje wnętrze oraz ciebie samego, a jest tym władza człowieka nad człowiekiem, tworząca system hierarchiczny, ponieważ kult-ur-a religijno polityczna szkół misteryjnych – tworzy różne z nazwy i takie same, pod względem wyglądu – ustroje kontroli, strachu i edukacji lustrzanej …

Szkoły misteryjne, mają tylko jedno zadanie, złamać dziecko w jak najmłodszym wieku, za pomocą edukacji lustrzanej, która złamała ich rodziców, dziadków i pradziadków.

Warto zawalczyć, aby wyjść ze stworzonej w twojej głowie jaskini platońskiej.

R-ewolucja

Rewolucje, składają się z nagłych wstrząsów, które wyrywają społeczeństwa z bezużytecznego bezruchu, który nie jest na rękę tym, którzy chcą przeprojektować podbity świat … Mara łaknienia, jest silniejsza od samoograniczenia i wyższego stopnia moralności, ponieważ dzisiejsza moralność, to kłamstwo litość, stawiająca darczyńce, wyżej od obdarowanego.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/03/09/historia-manipulacji/

Kredyt, to zaufanie, zaufanie, jest wiarą w uczciwość … i we wszystko to, wstawino fetysz mamona, tytułu, stopnia …, ludzkie łaknienie oraz egoizm, co tworzy wszechobecną zazdrość i chciwość, kreujące złe oko …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/27/mowa-nienawisci-oraz-zle-oko/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/01/mysl-o-mnie-dobrze-lub-wcale/

Edukacja lustrzana, nadaje nam zdekonstruowany kształt zakłamanego aktora, co nazwać możemy konformizmem, w którym jednostka zmienia pierwotne, wrodzone zachowanie, na skutek rzeczywistego lub wyobrażonego wpływy innych ludzi, idoli, gwiazd, autorytetów, czy mentorów, kładących kres międzyludzkiej równowadze …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

Równowaga w tego typu relacji umiera, ponieważ jednostronne wytrwałe czerpanie korzyści z niewolnika – ucznia – fana – ludzkiego kapitału, przekreśla idee symbiotycznej, równoważącej się relacji, która wraz z czasem, przejmuje postać wiary, która podporządkowuje wartości, poglądy, wedle zasad i norm postępowania obowiązujących w danej podporządkowanej grupie społecznej, niosącej nazwę kultu religijnego, politycznego, czy ideologicznego.

Konformizm, tworzy wierne głupocie armie, których członkowie prowadzeni wyrzutem sumienia i strachem, nie chcą się przyznać do swoich błędów, ponieważ powiedziano im, że wiara, to wytrwałość pozbawiona logiki.

Armia, zabija armie, ponieważ armie wyposażono w podział ideologiczny – teza zwalcza antytezę, antyteza zwalcza tezę … Armia chrześcijan, wyznawców Allacha, heteroseksualistów, homoseksualistów, armia matriarchalna i patriarchalna, armia biedy i bogactwa, armia prawicy i lewicy, polska, niemiecka, amerykańska … armia idiotów, wierzy w przynależność do pana, więzienia, ideologii wiary i poczucia winy …

… ale nikt się nie zastanowił, gdzie wśród tych epitetów, jest wolny i równy innym człowiek, gdzie podział się prywatny ład i czas tych ludzi, gdzie podział się personalny bóg i dobrobyt tych osób i dlaczego każda ideologia pochodząca od zewnętrznej siły, tworzy tezę i antyteze konfliktu, wykorzystywaną w celu czerpania z nich wiecznego zysku …

Jeśli godzisz się na defekty powstające w efekcie edukacji i wychowanie a także pracy, godzisz się również na przejęcie kontrole nad twoim wnętrzem i życiem, ponieważ pozbywasz się odpowiedzialności i wybierasz wolność wyboru opartego na manipulacji, która pozwala żerować człowiekowi na człowieku.

Lubię siebie, jestem pewny siebie, ponieważ nie lubię wyzysku, żerowania władzy na człowieku. Zmieniając samoocenę zmienisz siebie, wszystko zależne jest od samostanowienia, somoograniczenia i jedności snu, mysli, słów i działań, na które nie może mieć wpływu, żadne zewnętrza siła, idol, gwiazda, celebryta, czy inne zwierze, pragnące żyć na twój koszt i dzięki sile twoich rąk i wierze w wytworzony przez idola fetysze.

W świecie chaosu, wyzysku i teatru fetyszy, rodzice, dziadkowie, a tym bardziej nauczyciele, wcale dobrze nas nie wychowują, ponieważ tworzą nową generacje pokornych lub zbuntowanych niewolników i najemników, przerabianych na poprawny politycznie kapitał … , który nieświadomie powtarza błędy swoich poprzedników, którzy stracili swój personalny czas i ład …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/09/strajk-najemnikow-czyli-czy-warto-wspierac-nauke-zniewolenia/

Dzień dobry, do widzenie, znajomość kilku liczb i liter oraz tolerancja w stosunku do poprawności politycznej i wiary w zabobony, kontrolujące człowieka przez człowieka, nie stworzyły jeszcze niko wartościowego, wprost przeciwnie system tworzy osobniki, których sny oraz myśli, nie są zgodne z ich słowami i działaniami.

Czas poznać sztuki zakazane i wyzwolone, godne wolnego człowieka, aby tworzyć samego siebie i swoje wnętrze, na bazie edukacji personalnej i magii intencyjnej, ponieważ wszystko tworzysz w sobie, poprzez siebie i dzięki sobie.

Ucz się retoryki, dialektyki, logiki oraz świętej geometrii, arytmetyki, astronomii i muzyki rozważaj liczby w przestrzeni (geometria), w czasie (muzyka), ruchu i przestrzeni (astronomia).

Bądź odpowiedzialny, czyli samostanów i samoograniczaj siebie, tworząc swój ład i czas.

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wpz

https://trueshopl.wordpress.com

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

Zbiórka na działanie Ligi Świata 2019/20 :

https://zrzutka.pl/94z6z8 , https://paypal.me/dydymus