Samo poszanowanie – Magia Intencyjna

Samo poszanowanie – Magia Intencyjna

Magia intencyjna, to forma mocy i siły obronnej, chroniącej byt przed złym okiem oraz wszechobecną trucizną ludzkiego egoizmu. Magia intencyjna, pomaga nam pogłębic wiarę w samych siebie, wiarę tą zdobywamy, poprzez siebie i wyłącznie dzięki sobie …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/28/zgodnosc-woli-z-czynami-czyli-co-musisz-wiedziec-aby-zaczac-stosowac-magie-intencyjna/

Nigdy, nie wolno tobie wątpić w siebie, w swoją dusze i swój umysł. Wierząc we własne możliwości, masz wiarę w samego siebie, poprzez siebie i dzięki sobie. Nie wątp w siebie i nie kuś się na ideologie obcych ci osób, mających zamiast duszy fetysz tytułu, stanowiska, czy roli… Ktoś, kto nie jest tobą, nigdy, nie będzie tobie dobrze życzył, jeśli cię naprawdę nie kocha, jak siebie samego … Samo poświęcenie, jest najwyższym stopniem wiary, któremu dorównuje tylko poświeceniem kochającej cię osoby … Czy nie jest to cześć prawa naturalnego ?

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

Wiara ideologiczna, wkrada się w ciebie, w twój umysł i trzewia, w postaci nigdy niezaspokojonego przez ciebie i innych – łaknienia, które będzie rosło, wraz z jedzeniem i procesem niszczenia innych osób, stojących na twej drodze do drabiny ja-cube-owej …

( Drabina Jakubowa, Ja-Cube-owa, I Cube, odnosi się do sześcianu twojej jaźni, twojego umysłu, w którym są realizowane prywatne marzenia i mary, których intensywność, rośnie wraz z okresowym działaniem archontów – ciał niebieskich. Wspinanie się na drabinę, jest alegoria świadomości, na temat siły wpływu archontów, pomiędzy którymi znajduje się człowiek … w kolejnych porach roku – Byk, Człowiek, Lew, Orzeł …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/26/dowod-na-istnienie-boga-personalnego/ )

Poprzez magię intencyjną, chronisz siebie i odrzucasz złe oko oraz egoizm innych, według zasad prawa naturalnego, wskład którego wchodzi – altruizm, empatia, samostanowienie i najważniejsze – samoograniczenie, tak ważne w intencjach, które mogą wspierać i ochraniać tylko ciebie, przed egoizmem, łaknieniem, strachem i niepohamowanym samostanowieniem innych bytów oraz ciał niebieskich …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/25/swiadomy-sen-i-spojrzenie-na-nasz-dom/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/01/mysl-o-mnie-dobrze-lub-wcale/

Nie da ci tego żadna ideologia – religia, ustrój, hierarchia, moc siły fizycznej i wydumanej edukacji lustrzanej, przenoszącej z pokolenia na pokolenie gen ideologii hierarchicznej i podziału.

Zabrano wam wiarę w samych siebie, zabrano wam magię intencyjną, poprzez brudną alternatywę samo poszanowania, utkwioną w ideologii wiary w zewnętrzne czynniki, pochodzących od gwiazd, idoli i autorytetów, które ludzie – wywyższają, ponad własną godność i samo poszanowanie.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

Wytarto i wydarto magię intencyjną z ludzkiej tożsamości, wytarto wpływ archontów na ludzki umysł, aby nieświadomy, pusty wewnętrznie człek, błąkał się po świecie, po iluzji rzeczywistości utkwionej w jaskini platońskiej, po gomorze, użytecznej reprodukcji karmicznej i licznych ideologiach, które wlały w pustkę człowieczeństwa najemną i niewolniczą użyteczność, wspartą wiarą w role teatralne i liczne fetysze.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/09/kim-jest-dziecko/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

Chciano i chce się – was odgonić od samych siebie, od własnych wnętrz i intencji, pragnie sie was hodować, straszyć i wykorzystywać, jako jedyny prawdziwy i do tego naiwny kapitał, nieznający swojej siły, mocy i prawa naturalnego. Zamieniono każde słowo, gest, myśl i wartość w stek kłamstw, zwierzęcych praw i ograniczeń …

https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu.html

Powstańcie Lechici, Aborygeni, Indianie … , czas odzyskać świadomą władze nad samym sobą, nad własnym duchem i umysłem, czas zespolić i przekroczyć tryptyk umysłu ( cześć męska – siła życia – szyszynka – cześć żeńska | RaElIs ), czas przebudzić mądrość i wiedzę, czas odrzucić zewnętrzne ideologie, sprzedawane wam przez egoistycznych debili – idoli, gwiazdy, wariatów, autorytety i speców od psychomanipulacji …

Magia intencyjna – nikomu nie szkodzi, niczego, nikomu nie odbiera, magia intencyjna, jest źródłem równowagi, pomiędzy tym, co w środku, a tym, co do góry i tym, co na dole … Świadomość tworzy chroniący człowieka krąg intencyjny. Kręg odbić i ochrony oraz modlitwa i medytacja, wpływa na równowagę człowieka i otaczających go bytów – ciał niebieskich, innych ludzi, natury i całego wszechświata.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/30/czym-sa-gesty-modlitewne-i-medytacyjne/

Magia intencyjna, nie jest bytem utopijnym i fantazyjnym, tak jak cywilizacja, czy kult-ur-a, ponieważ wprowadza do ludzkiego życia – świadomość siły ludzkiego ducha i umysłu.

Krąg intencji, odbicia i ochrony, niszczy przez samoświadomość – łuk trzeciej siły, która za pomocą tezy i antytezy, edukacji lustrzanej, powszechnego kłamstwa, niszczy duchowy byt szyszynki, dzieli ludzki umysł i wszystkie społeczeństwa …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

Podział wynikający z rządów trzeciej siły, jest zakorzeniony wszędzie, czy to w panseksualnej ideologii prowadzącej wojnę w matriarchalnej i patriarchalnej hierarchii, która wyrządziła ludzkiemu gatunkowi tyle zła, czy też w homoseksualnej i feministycznej ideologii, tworzącej kult płci, idący w kierunku siłowej, niezgodnej z prawem naturalnym ideologii (r)ewolucji seksualnej …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/26/czarne-marsze-czyli-jak-niewolnikom-nasrano/

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2017/03/07/panseksualizm-i-szesc-krokow-do-spolecznej-akceptacji-ruchow-lgbtq/

Dwa samce, dwie samice, czy inne panseksualne układy i kreacje, zaprzeczają rzeczywistości wszechświata, opartego na równowadze przeciweństw, co najlepiej ukazuje symbol zespolonego heksagramu i towarzyszący mu symbol opisowy RaElIs.

RaElIs, to równowaga czynnika męskiego i żeńskiego połączonego za pomocą siły życia, którą pragnie się stać el-ita, tworząca żeńsko – męski – łuk podziału, co symbolizuje utopijna nazwa IsRaEl.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/21/alegoria-zycia-wstepem-do-dzialania-i-oswiecenia/

Mieszkając w jaskiniach platońskich, więzieniach miast i państw, nie chronicie już należycie swoich domów i swojej własności – kręgami mocy, przez co najeźdźcy, mogą w spokoju demolować naturę i eksplorować wasze jestestwa, dobra i bogactwa …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/02/bron-zapoznionym-zaplonem/

Ludzie, poświęcili siebie i wiarę w siebie, tworząc w swoich jaskiniach platońskich mary i urojenia, wynoszące pod niebiosa obce i wrogie im ideologie, co przenosi intencje z najeźdźcy – darczyńcy na obdarowanego, przez co rozbrojony umysł, organizm, jaźń i duchowość – nas nie chroni, ponieważ zajmuje się analizowaniem obcej, kolorowej ideologii …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

Odwracamy z ciekawości nasz pentagram, nie szukamy w sobie heksagramu i tryptyku, zamykamy się w pustce, gdzie odbite od ścian mary, tworzą nasze chore marzenia, których niewiadomo dlaczego pragniemy … Łakniemy wszystkich obcych ideologii, kochamy powtórzenia, kolory, rytmy i rymy … Większość z ludzi, nie chce opuścić czterech ścian własnych ograniczeń, ponieważ lepsza jest wygodna zależność od kogoś, niż ryzykowna odpowiedzialność za siebie…

Ludzie, nie tylko odwracają na zewnątrz tkwiących w nich pentagramy ( jaźń zaczynają odbierać i łaknąć wszystkiego co nie pochodzi od duszy ), ale także usuwają otaczające ich kręgi ochronne, czyniąc swój świat otwartym dla wszystkich tych, którzy chcą ich wykorzystać i skrzywdzić fizycznie i przede wszystkim psychicznie …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/05/depresja-oczyma-logiki/

Przerywając koło – krąg ochronny, otwieracie drzwi i okna, do swego wnętrza. Zapraszajcie do swego wnętrza i świata – drapieżniki seksualne, psychopatów, wampiry, dewiantów … , które otaczają was w hierarchicznym świecie prawa natury i zwierząt …

Bóg i Bogini w magii intencyjnej, to męska i żeńska cześć mózgu. Żywioły, to siły biofotonu, ognia, wody, powietrza, ziemi, które są wytwarzane i napędzane, przez otaczające nas archonty – ciała niebieskie. Trzykrotność, oznacza przejście myśli, odczuć, intencji, przez tryptyk mózgu, czyli przez męską i żeńską świątynie, zespoloną ze świątynią – szyszynki – siły życia …

Samo poszanowanie, odnosi się do własnego wnętrza, którego nie wolno lekceważyć, sprzedawać i narażać, na zetknięcie naszej duchowości, tożsamości z zewnętrznymi ideologiami, będącymi zarazą dla naszego jestestwa …

Samo poszanowanie, odnosi się do prawa naturalnego i związanego z nim samostanowienia i samoograniczenia … Omijając prawo naturalne, narażasz i godzisz się na przyjęcie obcych ideologii, tworzących z twojego życia powtarzalne piekło oparte na karmie negatywnej …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/09/kim-jest-dziecko/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/11/18/czym-jest-pieklo/

Piekło zaczyna i kończy się, w waszej ogołoconej ze świadomości – tożsamości, która przyjmując zewnętrzne ideologie, tworzy strach, nieustannie walczący z łaknieniem – egoizmu …

Dbajcie o swoje wnętrze i otoczenie, nie zaglądajcie w życie innych, samostanówcie i samoograniczajcie swoje łaknienie … Twórzcie w trudzie swój dobrobyt, pamiętając o samo poszanowaniu innych bytów, uzupełniających wasze życie, w taki sam sposób, jak wy uzupełniacie ich żywot.

Koniec cywilizacji, jest już bliski i tylko od was zależy, czy w momencie próby – staniecie się ponownie dzikimi zwierzętami, czy wygra w was duchowe i spokojne człowieczeństwo, dające światu nowy początek, a wam umiejetność, odnalezienia się we własnej odpowiedzialności – za własne życie na bazie prawa naturalnego, samostanowienia i samoograniczenia …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wpz

https://trueshopl.wordpress.com

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

Zbiórka na działanie Ligi Świata 2019/20 : https://zrzutka.pl/94z6z8 , https://paypal.me/pools/campaign/110407966910021196

P.s. Młodzi ludzie niewidzą ile marnują czasu personalnego na głupoty, przychodzace spoza nich, natomiast osobom świadomym, zawsze brakuje czasu, na tworzenie własnej legendy …