Rzeczywistość iluzji, czyli Grecka Papirologia Magiczna

Rzeczywistość Iluzji, czyli Grecka Papirologia Magiczna

Zacznijmy jak zwykle od pozornie nie powiązanych ze sobą zjawisk krypto magicznych, wchodzący w skład dekonstrukcji form rzeczywistych.

Aeon i Medale, czyli jak ukrywa się współczesne amulety i talizmany

Magiczny kwadrat zwany Sator, został odnaleziony w ruinach starożytnych Pompejów.

Magiczny kwadrat składający się z pięciu pięcioliterowych słów, jest najbardziej imponującym Palindromem, ukrywającym pewną niebezpieczną tajemnice …

Palindrom, to wyrażeniem brzmiące tak samo czytane od lewej do prawej i od prawej do lewej

Przykładem palindromu jest: Kobyła ma mały bok. Współcześnie palindromy pełnią funkcję gry słownej, bowiem do tej formy je zredukowano.

Jednak w przeszłości i w ukrytej teraźniejszości, palindromy miały i mają znaczenie magiczne (nie w ujęciu Magii rozrywkowej, a Magiji w ujęciu rzeczywistego przekształcenia środowiskowego), bowiem za ich pomocą, można wyrazić to co nigdy nie powinno być wyrażone w sposób otwarty.

( otwartość – prawda, rzeczywistość, prawda zakryta – kłamstwo, iluzja, półprawdy )

Palindromy, to szyfry i zaklęcia, którymi były ozdabiane amulety i talizmany.

Niestety większość z nich zawierało niebezpieczne uroki, a nawet klątwy śmiertelne, lub zaklęcia ochronne, mające przynieść obdarowanemu szczęście.

Historia

Niektórzy anglikanie twierdzą, że pierwsze słowa wypowiedziane przez człowieka były palindromem. Adam przywitał Ewę w Raju, mówiąc:

Madam, I’m Adam (Pani, jestem Adam), lub Madam in Eden, I’m Adam (Pani w Edenie, jestem Adam).

Sotades

Tradycja mówi, że wynalazcą palindromów był filozof członek bractwa zaprzysiężonych Sotades (III w p.n.e.) z Maronei, twórca poezji frywolnej na dworze Ptolemeusza.

Podobno jego twórczość nie przyniosła mu szczęścia – Ptolemeusz II miał kazać go stracić przez wrzucenie do morza, jakoby za wers, w którym Sotades go obraził. W istocie Ptolemeusz bał się każdego źródła informacji newralgicznych, które mogłoby pozbawić go iluzji władzy.

Do najbardziej znanych palindromów starożytnych należy inskrypcja umieszczana na greckich fontannach: Nipson anomemata me monan opsin (ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜEΜΑΤΑ ΜE ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ – Zmyj grzechy, nie tylko twarz).
Ψ w polskiej transkrypcji pisze się „ps”.

Rzymianie także bawili się palindromami. Tworzyli tasiemcowe zdania w rodzaju: In girum imus nocte et consumimur igni (Wchodzimy w krąg po ciemku i trawi nas ogień).

Jednym z palindromów z czasów antycznych jest wspomniany na wstępie kwadrat magiczny z murów w Pompejach i rzymskiego muru w Cirencester w Anglii.

Do dziś ryje się go na amuletach i wisiorkach mających przynieść szczęście – medalach.

Do osób zajmujących się palindromem z Pompejów należał Felix Grosser – niemiecki duchowny z Chemnitz.

W 1926 roku, w artykule Ein neuer Vorschlag zur Deutung der Sator-Formel przedstawił jedną z najbardziej znanych interpretacji kwadratu palindromicznego z Pompejów, będącego rodzajem kwadratu magicznego.

Za czasów pierwszych chrześcijan kwadrat z Pompei mógł pełnić funkcje rozpoznawczą, podobnie jak znak i grecka nazwa ryby, która jednak wykorzystywała inną formę szyfru literowego, była bowiem akrostychem.

Pierwsza wygodna transformacja alchemiczna

Palindrom (jego najprostsze tłumaczenie brzmi: „siewca Arepo trzyma koła z dużym zaangażowaniem”, ma dwie osie symetrii, stanowione przez skrzyżowane słowa TENET.

To sprawia, że według niektórych interpretacji palindrom ten jest pochodzenia chrześcijańskiego.

Transformacji ciąg dalszy

Z drugiej strony podobno znaleziono tę inskrypcję również w Egipcie, Etiopii i obszarach dawnej Mezopotamii.

W 1925 roku Felix Grosser i Sigurd Agrell odkryli (niezależnie), że 25 liter kwadratu tworzy 2 wyrażenia „PATER NOSTER” oraz 2 symbole alfa (A) i 2 symbole omega (O), które dla wczesnych chrześcijan oznaczały odpowiednio „początek” i „koniec”.

Figurę taką, można do dziś zobaczyć na posadzce w niektórych kościołach Włoch (pozostałość po świątyniach Mitry).

Elity, magia i amulety

Na bazie kwadratu magicznego Sator, elity wytworzyły dwa rodzaje medali rytualnych (talizmanów, amulet – amulety mają chronić przed niebezpieczeństwami, urokami, złymi duchami, chorobami. Talizman zawiera wyryty symbol lub wizerunek istoty uważanej za władającą innymi siłami, i rzekomo zdolną do ochrony właściciela lub zapewnienia mu szczęścia.).

Dzięki wpisaniu czterech liter vvvv w magiczny kwadrat Sator, możemy stworzyć medal otwarty ( żeński > ) lub zamknięty ( męski < ) .

Sator, arepo, tenet, opera, ratos

Sator – (pochodzi od serere = zasiać) Siewcy, założyciel, komórka macierzysta, inicjator.

Arepo – imię nieznanego pochodzenia

Tenet – (pochodzi od tenere = trzymać) trzyma, trzyma; obejmuje; posiada; pan .

Opera – (rzeczownik) pracy, opieki; pomoc, usługi, nakładu / kłopotów.

Ratos – (od rzeczownika rota) koła.

Bez względu na kierunek czytania zawsze otrzymujemy te same zdania, które po łacinie brzmią: „Siewca przy swym wozie kieruje pracami” albo „Siewca Arepo z trudem wstrzymuje koła”…

Jednym słowem dla dzieci kaszka z mlekiem, dla mężów pokarm stały …

Można też czytać kolejne wiersze tekstu na przemian od prawej do lewej, i od lewej do prawej (lub odwrotnie) metodą „bustrofedon”, co ma odwrócić naszą uwagę od innych ukrytych możliwości.

Wedle pewnych źródeł kwadrat ten ma źródła kabalistyczne, a w oryginalnej wersji litery pisane były po hebrajsku. Czyżby ? Wchodzimy na bagnisty teren dezinformacji, którą żyją od setek lat członkowie plebsu, szukający winy własnej bezradności i strachu we wszystkich, ale nie w sobie …

Historia wiedzie nas dalej i źródła kabalistyczne prowadzą nas do kultu Mitry. Żołnierze rzymscy przynieśli magiczny kwadrat mitry do imperium rzymskiego w tym do Pompei.

Jednak ani Semici, ani Rzymianie, nie rozumieli jego prawdziwego znaczenia, nadając mu własne magiczne (nie magijczne) formuły.

Aeon

Słowo „aeon / iːɒn”, również pisane eon (w języku angielskim) i æon, pierwotnie oznaczało „życie”, „siłę życiową” lub „bycie”, „pokolenie” lub „okres czasu”, „wiek”, „wieków”, „na zawsze”, „ponadczasowych” lub „na wieczność”.

Jest to łacińska transliteracja z greckiego słowa ὁ αἰών (ho aion), z archaicznego αἰϝών (aiwon).

Jego znaczenie jest mniej więcej podobne do sanskryckiego słowa kalpa i hebrajskiego słowa olam.

Słowo łacińskie aevum lub aeuum (por. Αἰϝών) dotyczące „wieku” jest obecnie używane w słowach takich jak długowieczność.

Aeon (choć odnosi się także do geologii, kosmologii, astronomii) odnosi się również do czterech aeonów w skali czasu geologicznego, które składają się na historię Ziemi : Hadean, Archej, Proterozoik i ortofonerozoik.

W astronomii aeon definiuje się jako miliard lat .

Hebrajskie słowo olam i greckie słowo aion, mają podobne znaczenie, i odnoszą się do pochodnych słowa „wiek, wieczny, na zawsze ” …

Jednak elity idące za Platonem używają słowa aeon aby oznaczyć wieczny świat idei – iluzji, która daje wybranej grupie osób – sitwie władze nad resztą populacji.

Małe aeony, to okresy czasu służące do wprowadzenia kolejnych nowych porządków, nowe porządki roszą się formie transformacji ustrojowe co 50-100 lat.

Idea aeon-u, wyrażona w postaci medalu oznacza konkretną frazę : ja jako alfa i omega, jestem za postrzeganiem świata w formie iluzji.

I tutaj dochodzimy do alegorii o jaskini platońskiej, o czym przeczytacie tutaj :

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

Idea „życia wiecznego” władzy elit nad plebsem, zawarta jest w słowie zoe i formie aeon, co tworzy popularny zlepek słów – zion.

Jeśli ktoś szuka raju i nieba ludzkiego rozumu, znajdzie go w mądrości manipulacji innymi ludźmi, tak aby nie robiąc nic, symulować prace, która zmusza innych ludzi do wysiłku intelektualnego i fizycznego.

Nieśmiertelność idei wyzysku jest lansowana przez okultystów, wierzących w idee iluzji życia wiecznego.

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/03/theatron-i-tryptyk-czyli-zycie-zwane.html

Ostatnio wytłumaczyłem wam bardzo istotną kwestię : Na początku było sześć … – dydymus teorie
https://dydymusteorie.wordpress.com/2017/03/24/na-poczatku-bylo-szesc/

Okultyści, tłumaczą to sobie trochę inaczej, mianowicie, po zakończeniu wszystkich okresów aeonowych (danej jednostki w butach wielowymiarowych), śmierć zostanie pokonana, a „bóg” staje się wszystkim w jednym. (1 Kor 15:28 )

Jest to sprzeczne z całokształtem Biblii, ponieważ Nikolaici przepisując oryginał słowiańskich pism mistycznych z tablic zapisanych w języku staroegipskim, nie zmieniali nie zrozumiałych dla plebsu strof.

Okultyści Thelema i O.T.O, mówią czasami o „magicznym Aeonie”, magiczny aeon, to czas ujęty w ramy okresu : 2000 tysięcy lat.

Ten konkretny aeon, dotyczy życia Boga idei, jakim jest pomysł władzy hierarchicznej opartej na sile, strachu i fetyszu.

Gnoza

W wielu systemach gnostyckich, aeon to różne emanacje Boga, znane również jako One, Monad, Aion teleos (αἰών τέλεος „Szeroki Aeon”), Bythos („głębokość”, grecki βυθός), Proarkhe („Przed początkiem”, grecki προαρχή), Arkhe („początek”, grecki ἀρχή), „Sophia” (mądrość), Christos (namaszczony) nazywane potocznie Aeonami.

W różnych systemach te emanacje są inaczej nazwane, klasyfikowane i opisywane, ale sama teoria emanacji jest wspólna dla wszystkich form gnostycyzmu.

Grecka Papirologia Magiczna

W Greckiej Papirologii Magicznej, termin „Aion” jest używany do oznaczenia Całości lub najwyższego aspektu Boga.

Grecka Papirologia Magiczna, to papirus zawierający magiczne zaklęcia, wzory, hymny i rytuały związane z kultem Mitry. GPM zawiera wiedzę spisywaną od 2 wieku pne do 5 wieku ne, i w skład którego wchodzą informacje zebrane przez członków zaprzysiężonych od ~ 65 tysięcy lat.

Zaklęcia znalezione w Greckiej Papirologii Magicznej, dotyczą także wiedzy o magicznych figurkach.

Wiedza kultywowana obiecanie przez haitańskich wyznawców voodoo (Vodou) przyniesiona została z Babilonu przez bliski wschód do Grecji.

Dziś zaklęcia zawarte w GPM, wykorzystywane są w sądownictwie i magiji erotycznej. Figurki opisane w GPM, wykonane są z różnych materiałów i znane były w całym basenie morza śródziemnego.

O co tu chodzi, pewny rodzaj medali wręcza się osobą za życia, a innym po śmierci, w formie przekleństwa, są to medale o innej budowie niż medale ochronne wręczane członkom elitarnej sitwy.

Innymi formami przekleństwa są wyroki sądowe, czy bezczeszczenie kobiet wrogów, za pomocą działań krypto medycznych, na przykład ideologia koedukacyjna, nie dopuszczalna wśród mieszkańców starożytnej Lechii.

Religia Greckiej Papirologii Magicznej, jest skomplikowana.

Synkretyzm religijny, czyli łączenie ze sobą różnych tradycji religijnych wielu narodów i wyznań, powoduje zderzenie odmiennych poglądów słowiańskich, greckich, semickich, babilońskich, chrześcijańskich … , przez sitwę kapłanów grecko – rzymsko – egipskich, zwanych olimpijczykami, iluminatami.

Sitwa zaprzysiężonych łączy atrybuty różnych bogów przenosząc je pomiędzy kulturami i religiami, tworząc ukryty kult filozoficzny walczący za pomocą podstępu, gry teatralnej, manipulacji, dezinformacji, tezy i antytezy oraz dekonstrukcji.

Na przykład Afrodyta, związana z egipskim Hathorem, otrzymuje epitet Neferihri – z egipskiego Nfr-iry.t: „ładne oczy „(PGM IV 1266). W GPM zobaczycie jak Tamuz stał się Mitrą, a potem Jezusem itd

Zasadą magiji greckiej, jest tworzenie tezy i antytezy istnienia, Boga i bestialskiego anty boga, bowiem wszystko to musi być użyte przeciwko człowiekowi, którego można wykorzystać za pomocą podziału.

Wpływ magicznej religii egipskiej, w której królował kult bestii i terroryzmu boskiego, został wykorzystany w Judaizmie, Islamie i Chrześcijaństwie.

Jeśli szukacie magicznej wiedzy, na której oparta jest władza, masoneria i religia, radzę zajrzeć wam do GPM (Greckiej Papirologii Magicznej).

Wciskają wam kit dzieląc was za pomocą polityki, religii, wyznań i idei czerpiąc z was wieczny zysk.

Magija żyje i dotyka was każdego dnia.

Dydymus
(Mistyk, który złamał kod systemu)
Liga Świata
Samostanowienia i Samoograniczenie

P.s Opublikowanie tego artykułu zajęło mi ponad 5 godzin, Google i Facebook głowni cenzorzy prawdy, mają problem z tematem notorycznie blokowanym w przeglądarkach internetowych.