Czym, są gesty modlitewne i medytacyjne

Czym, są gesty modlitewne i medytacyjne

Nikt, nie chce być sobą, gdy kolektyw żyje poprawnością polityczną, na wzór swoich panów.

Powtarzalność zachowań, do której chce nas przekonać cywilizacja – edukacją lustrzaną, jest w brew naturze, podczas gdy odmienność, inność, idąca drogą samostanowienia i samoograniczenia, stanowi o bogactwie duchowym – równości, która nie wymaga tolerancji, względem narzucanych społecznie ideologii deprawacyjnych …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/05/magia-psychologiczna-i-edukacja-lustrzana/

Poprzez świadome – posiadanie swojego, własnego ładu, wybieramy samych siebie i swoją samotność, za pomocą samokontroli emocji, wytwarzanych przez archonty i inne czynniki zewnętrzne oraz za pomocą świadomego odcięcia się od zewnętrznego świata iluzji – zwanego cywilizacją kult-ur-ową … Umiej znosić podstawę własnej tożsamości, zwaną dziś samotnością i czerp z niej przyjemność i siłę, ponieważ ci, którzy w samotności wariują i giną, nigdy świadomymi istotami i ludźmi – nie byli …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

Zanim dalej zaczniesz czytać, naucz się panować nad wewnętrznymi myślami, powstającymi w personalym czasie, zacznij czerpać z nich przyjemność, siłę i moc, za pomocą przekształcenia snów, myśli i słów, w ciąg ustawicznych, kreatywnych działań logicznych, tworzących twoją personalną legendę, opartą na prawie naturalnym, który tworzy nas, poprzez samostanowienie i tworzy naszą moralność, za pomocą samoograniczenia …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

Bądź w porządku nie tylko względem siebie, ale przede wszystkim wobec innych …

Dydymus

Gesty modlitewne i medytacyjne, są odwzorowaniem układu ludzkiego mózgu, znajdującego się pod wpływem konkretnych archontów i wewnętrznego, personalnego boga – personalnego archonta – duszy, zwanej szyszynką …

Kiedy w skupieniu – prawie złączymy obie dłonie, poczujemy elektromagnetyczne mrowienie, co daje nam wyobrażenie istnienia niewidzialnych, pierwotnych sił, kreujących nasze jestestwo, za pomocą przecinających się fal elektromagnetycznych, wpływających na ciało i umysł, w sposób stały lub okresowy, na poziomie kwantowym …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

Każda planeta, żywe ciało niebieskie, posiada swoje jądro, swoją szyszynkę, obleczone falową duszą, która jest międzywymiarowym „dyskiem” zbierającym wszystkie formy doświadczeń …

Od zawsze, zwracam wam uwagę, że należy skupiać się na czasie personalnym, własnym wnętrzu, własnej duszy oraz przestrzegać prawa naturalnego w kreowaniu samostanowienia i samoograniczenia …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/06/27/kim-ja-jestem/

Dlaczego ? Ponieważ tak funkcjonują archonci – ciała niebieskie, których jesteśmy kopiami i biochemicznymi częściami … a tym samym, żadna forma ideologiczna : religijna, ustrojowa, technologiczna oraz cywilizacjno – hierarchiczna, tworząca prawo stanowione zwierząt, nie ma prawa istnieć, ponieważ łamie to prawo naturalne oraz równowagę pomiędzy naturalnymi bytami … , choćby za pomocą promowanej ideologi – sztucznej inteligencji …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/28/globalne-sumienie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/17/sztuczna-inteligencja-zastapi-boga/

Prawdziwa technologia kwantowa, może wychodzić i łączyć się z prawami natury, ponieważ inne jej formy, są tylko formą broni, niszczącej ład fal elektromagnetycznych i budowy kwantowej, otaczającej nas rzeczywistości …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/06/tozsamosc-biofotony-i-pole-leptonowe/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/29/czym-sa-czakry/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/12/swiadomosc-kreacji-ciala-i-prokreacji-czyli-potwierdzenie-idei-telegonii/

Szyszynka, koordynuje obie części mózgu oraz rejestruje falowy wpływ archontów na ludzkie ciało i umysł. Dzięki świadomości własnego snu, oświeceniu i przebudzonej świadomości oraz ponownemu odwróceniu wewnętrznego pentagramu (alegoria zmysłu wzroku, słuchu …) do wewnątrz i połączeniu go z obiema częściami heksagramu, będącego alegorią dwóch półkul mózgu, możemy kontrolować te procesy w sposób świadomy, rzeczywisty i unikać nadmiernego łaknienia, egoizmu i emocji, co nazywamy RaElIs, czyli rzeczywistością personalną …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/21/badz-zywy-jak-drzewo-czyli-dlaczego-nalezy-odwracac-pentagram/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/08/10/swiadomy-sen/

Połączenie obu wyprostowanych dłoni, tworzy 13 punktów stycznych – palce, wnętrze obu dłoni, tworzące jądro i zewnętrzne połacie obu dłoni. Przy czym, energia wewnętrzna, kumuluje się pomiędzy dłońmi i promieniuje w kierunku wszystkich palcy, natomiast energia zewnętrzna, zależna jest od ustawienia konkretnych archontów o danej porze dnia, miesiąca, czy roku …

W obu przypadkach, wewnętrznej kontemplacji, najpierw rozgrzewamy wnętrze dłoni a następnie palcami ugniatamy swoje dłonie, których receptory, odpowiadają za całościowy obraz ciała, wedle zasady prawa dłoń, odpowiada za lewą półkule ciała i mózgu, a lewa dłoń, odpowiada za prawą półkule ciała i mózgu.

Medytacja, Modlitwa, Magia

Medytacja i modlitwa, wchodzą w zakres magii intencyjnej, co służyć ma wewnętrznemu wyrównaniu energii personalnej, czyli odrzuceniu tego, czego, jest w nas w nadmiarze i przyjęciu tego, czego, jest nam najnormalniej w świecie brak … Kiedy Rahu – reprezentujący nieokiełznany apetyt i Ketu – reprezentujący – nigdy nie zaspokojony głód, kumulują w nas nigdy nie zaspokojone łaknienie, z którym nie dajemy sobie rady, musimy ten nadmiar energetyczny wyrzucić, za pomocą modlitwy intencyjnej lub przekształcić go w konkretne, logiczne działanie, za pomocą medytacji …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/15/spokoj-magii-intencyjnej-czyli-odkrycie-i-zespolenie-wlasnego-ja/

Logika, jest podstawą wiedzy, którą ukryto w bagnie alegorii, zrozumiałych tylko dla szamanów, filozofów, czy mistrzów …

Każdy ruch dłoni, każde podanie dłoni, objęcie … , jest formą niemego przekazu alegorycznego, odnoszącego się do ukrytej wiedzy … Świat, w którym najemnicy elit realizują swe niepohamowane rządze, produkowane przez emocje, stworzone przez archonty, jest formą celowo stworzonego piekła wyzysku i żerowania człowieka na człowieku, za pomocą siły, prawa i fetyszy …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/11/18/czym-jest-pieklo/

Dzieje się tak, ponieważ najemnicy, jako członkowie masonerii i innych tajnych bractw, są tylko użytecznymi narzędziami, prowadzonymi rękami mistrzów, przez mrok zdekonstruowanej rzeczywistości ( prawda personalna RaElIs, kłamstwo – IsRaEl )… Marionetki przechodzą od punktu do punktu, krok po kroku, nie znając całkowitego planu działania, ocierają się tylko o tajemnice władzy – człowieka nad człowiekiem, ponieważ jeśli ulegasz rosnącemu apetytowi, nigdy nie zaspokoisz swego głodu …

Zwykły człowiek, niewolnik, nie ma przewodnika, ani odpowiedniej wiedzy, aby rozproszyć mrok kult-ur-y cywilizacyjnej, opartej na kłamstwie edukacji lustrzanej, przenoszącej kłamstwa i porażki plebsu z pokolenia na pokolenie oraz sile wyzysku człowieka, przez elitarne sitwy.

Idąc w kierunku personalnego ładu, zaczynamy redukować łaknienie, niszczące nas personalny świat i dostrzegać nieprawidłowości, otaczającej nas iluzji, co przekłada się na negowanie kłamstwa – reguły poprawności politycznej : zaczynamy słuchać, widzieć i mówić o kłamstwie – władzy człowieka nad człowiekiem.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

Mudry, Kuji-kiri … , konkretne ruchy dłoni w gestach medytacyjnych i modlitewnych, są całkowicie niezrozumiałe dla adeptów, wyznawców i wielu innych praktyków, zagubionych w teoretycznym świecie alegorii, co dąży przez nadmiernie łaknienie do przewagi człowieka nad innymi ludźmi …

https://ligaswiata.blogspot.com/2017/06/mudry-ayurwedy-i-kuji-kiri-czyli.html

Nikt z szamanów, mistrzów, braci, guru … , nie poda wam klucza do prawdy, ponieważ bracia, wstydzą się swojej niewiedzy i boją się zapytać o tak banalne sprawy, jak symboliczne znaczenie gestów. Natomiast mistrzowie, rozumieją tylko to, co konieczne w budowaniu własnej legendy, opartej na fetyszach mocy. Natomiast szamani, nie są zainteresowani dzieleniem się użyteczną wiedzą, dająca im władze nad wszystkimi innymi użytecznymi bytami, których działania, wpływają na rosnąca moc i władze szamana.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/06/26/nakaz-odbicia-kulturowo-cywilizacyjnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

Przejdźmy do kolejnych form praktycznych. Splecione dłonie, alegorycznie symbolizują heksagram połączenia obu stref mózgu, co ma zastosowanie w kwestii ładowania mózgu lub rozładowywania wewnętrznych konfliktów, natomiast splatanie pojedyńczych palcy, odnosi się do wybranych regionów mózgu, co automatycznie przekłada się na tworzenie bodźców intencyjnych, regenerujących poszczególne organy, za pomocą fal mózgowych, jak również fal pochodzących z konkretnych archontów, stąd dobrze wiedzieć, który archont planetarny lub zodiakalny, odpowiada danej części naszego ciała …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

Rozłożone błagalnie ręce lub ręce zwrócone ku górze, odnoszą się konkretnie do danych archontów i są formą prośby intencyjnej, co poprzez myśl i słowo, przeradza się w logiczne działanie … Tutaj, musicie uzbroić się w wiedzę o magii intencyjnej i aktywności archontów, na ten przykład, wszystkie rzeczy związane z fetyszem pieniądza, musicie łączyć z czwartkową aktywnością Księżyca i Jowisza (Fortuna, Zeus, Fors, Tyche …)

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/15/cos-o-czym-nie-wiesz-a-tworzy-rozne-oblicza-ciebie-czyli-zagadka-ciemnej-niewidzialnej-warstwy-wszechswiata/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/28/zgodnosc-woli-z-czynami-czyli-co-musisz-wiedziec-aby-zaczac-stosowac-magie-intencyjna/

Dłonie w geście czerpania pomagają wchłonąć potrzebną nam energię falową z danego archonta … Ważne jest tu poznanie wpływu archontów na ziemie i człowieka, ponieważ złe ustawienie planet, może odwrócić proces pozyskiwania w proces dokarmiania archontów.

Znajomość wpływu archontów na konkretne części ludzkiego ciała, jest niezwykle istotne na alchemiczną przemianę fal w paliwo biofotonowe, regenerujące i napędzające ludzkie ciało i umysł.

Ciekawostką jest gest medytacyjno – modlitewny, zwany gestem wymiany.

Lewa półkula mózgu, odpowiada prawej części ciała i męskości, czyli analizie, logice, systematyzowaniu i działaniu. Prawa półkula mózgu, odpowiada lewej części ciała i kobiecości, czyli myśleniu holistycznemu, empatii, odczuciom, intuicji…

Niestety 99 % ludzi myśli stereotypowo, dążąc do podstawowej cechy podziału opartej na płci i drugorzędnych cechach płciowych, przez co niemożliwe jest osiągniecie oświecenia i syntezy, tworzącej rownowagę duszy i ciała oraz zespolenie ich z realnym otoczeniem.

Mężczyzna ma dodatnie – męskie ciało fizyczne i posiada żeńskie-ujemne ciało biofotoniczne. Kobieta ma ujemne – żeńskie ciało fizyczne i posiada męskie – dodatnie ciało biofotoniczne. Ciała biofotoniczne partnerów, tworzą fale stojącą, której grzbiety i doliny nie przemieszczają się. Fala stojąca powstaje na skutek interferencji dwóch takich samych fal poruszających się w tym samym kierunku, lecz o przeciwnych zwrotach. Zwykle efekt ten powstaje np. poprzez nałożenie na falę biegnącą fali odbitej. Wala o dwóch maksimach, powinna posiadać wspólny punkt zerowy.

Ten swoisty chaos, zwany stałym lub chwilowym pożądaniem, jest odzwierciedleniem ruchu falowego, dającego początek wszechświatu, zapłodnieniu …

Zauważ, że cześć mózgu męskiego tworzy oś x, cześć mózgu kobiecego tworzy oś y, szyszynka tworzy oś z, natomiast mózg partnera tworzy oś – x, – y, – z. Co w przypadku idealnego połączenia wytwarza 7 wymiar, zwany „ przywołanym wymiarem ascendentnym „ , za pomocą metod fluktuacji i ściśnięcia przestrzeni, za pomocą toru, według funkcji czasu personalnego.

Co to oznacza ? Ludzie zamiast powoływać do życia za pomocą mózgów – wielkie altruistyczne idee, powołują do życia dusze powracających banitów, zapętlonych w idei karmy negatywnej …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/03/24/na-poczatku-bylo-szesc/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/09/kim-jest-dziecko/

Mężczyzna powinien uczyć się od kobiety wrażliwości i intuicji, a kobieta od mężczyzny stałości i rzetelności. Doskonały mężczyzna czy doskonała kobieta, muszą w sobie zjednoczyć przymioty obu płci. Przy końcu ewolucji duchowej nie będzie zróżnicowania ludzi na płci.

Erotyka, to świat oparty na prawie zwierząt i dotyczy niższych sfer emocjonalnych, w których główna cechą, jest nadmierne i nigdy nie zaspokojone łaknienie, którego moc jest przeceniana … i montowana w ludziach w celu odciągnięcia ich od personalnego czasu i ładu … Niszczenie ludzi, za pomocą skrajnych emocji oraz strachu i podziału, jest podstawowym modelem wojny, w której nie istnieje samostanowienie, wolność, równość i samoograniczenie.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/26/ja-sie-nie-nawroce-ja-zawroce-do-krolestwa-wlasnego-jestestwa/

Gest wymiany, polega na zespoleniu mężczyzny i kobiety w taki sposób, aby ich wewnętrzna modlitwa i medytacja, przybrały równomierny i spokojny rytm falowy. Kobieta idąca po prawej strony mężczyzny, wyrównuje i jednoczy ich potencjał intelektualny, duchowy i fizyczny … Łańcuch kratownicy białe – czarne, czarno – białe, powstaje kiedy prawa dłoń dotyka lewej dłoni i lewa dłoń dotyka prawej dłoni partnerki …

Powstaje wtedy krzyż falowy, którego potencjał zauważalny jest wtedy, gdy każdy z partnerów rzuca na wagę to co ma najlepszego w takim stopniu, aby waga wyrównywała swe szale … Prawo naturalne, jest podstawą życia, związku i społeczeństwa …

Nierób drugiemu, co tobie niemiłe, traktuj innych tak, jak ty byś chciał być traktowany, rób innym to, co byś chciał, żeby tobie robili, nie czyń innym tego, czego nie chcesz, by czynili tobie …

Ra – siła męska, wychodząca z męskiej części mózgu, Is – siła żeńska, wychodząca z żeńskiej części mózgu, co połączone jest szyszynką – tworzącą świadomą siłę życia – El.

Moje jestestwo – moja tożsamość wewnętrzna, ja – i (ja tu i teraz), oraz moja szyszynka (bóg personalny, moja dusza w wielu wymiarach), również wychodzą z alegorii Ra-El-Is, co przekłada się na : Bóg ojciec, czyli El – Jahwe – Set … bóg syn, czyli Ra , Mesjasz – Krishna – Horus – Mithra – Attis – Dionizos – Zarathurstra – Budda … , oraz pramatka bogini, czyli Is – Maria – Isis – Nana – Anahita …

Alegoryczne zło, szatan, czyli egoizm, nie ma daty powstania, czy narodzin. Daty powstania (powstań), związane są tylko i wyłącznie z narodzinami danej alegorycznej ideologii – rewolucji, przeobrażonej w wieloznaczne imiona, nazwy i slogany … Rewolucje, mają na celu nastawienie człowieka, przeciw człowiekowi, aby ktoś, kto tworzy rewolucje za pomocą ideologii tezy i antytezy, mógł kontrolować wszystkich ludzi i żyć na ich koszt …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

Atak emocjonalne ze strony ludzi i archontów, uda się jeśli przejmiesz ich niezdrowe dla ciebie emocje, które maja tylko jeden cel – przełożenie niespójnych myśli i słów na twoje emocji, które przy bierności tworzących je osób, stworzą twoje działanie, przekładające się na ich zysk … Wygenerowanie stanu obojętności na zewnętrzne ideologie, wybory, kolory i cuda, napędzi twoje samostanowienie i samoograniczenie, a tym samym sny, myśli i słowa, będą przekładały się na działanie i budowanie własnego dobro-bytu w czasie personalnym, którego nie zniszczą obce ideologie …

Wciągniecie ciebie i twojego wnętrza w obcą grę, powoduje wzrost twojego łaknienia … W raz ze wzrostem łaknienia, otaczające go fetysze, dążą do przemocy, która rodzi przyjemność emocjonalną i napędza efektywność działań, opartych na władzy człowieka nad człowiekiem.

Finałem każdej gry personalnej, społecznej …, jest stworzenie nowych przeciwstawnych sobie emocji, które zmieniają relacje osób biorących udział w grze, co przeradza się w zmianę wierzeń, wpływających na przekonstruowane przekonania, ustroje, religie … Zderzenie tezy z antytezą i przekształcenie antytezy w tezę, to komercyjne wykorzystanie podziału ludzkiego mózgu, na które pozwala większość społeczeństwa, które żyje zewnętrzą iluzją, nie szukając prawdy i moralności duchowej w sobie.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

Dzisiaj w swoich rozważaniach, posunęliśmy się bardzo, bardzo daleko. Świadomość istnienia eteru, czyli biofotonów, przekłada się na zespolenie osobowości – istnienia tu i teraz oraz tożsamości duchowej – istnienia w wielu wymiarach, za pomocą świadomego snu i czas personalnego, które umożliwiają rozwikłanie tej tajemnicy – każdemu z was.

Czas personalny prędzej, czy później doprowadzi was do świadomego połączenia wszystkich trzech sfer umysłu, co stworzy RaElIs, czyli personalną rzeczywistość, prajaźń waszego bytu.

Idąc dalej, świadomy sen, pomaga nam zrozumieć prywatną przestrzeń utkwioną w wymiarach, w których zdobywamy doświadczenia dla naszej duszy, a to, tworzy naszą personalną moc i zespolenie jestestwa w kompletną całość … , dążącą przez altruizm samostanowienia i samoograniczenia do oświecenia, ewolucji duchowej i zespolenia duszy w tworze ascedentnym.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/29/czym-sa-czakry/

Wszystko, co pochodzi od archontów – ciał niebieskich, może zostać dzięki świadomości i zespoleniu snów, myśli i słów, przetworzone w logiczne i dojrzałe działanie. Bierz tyle ile potrzebujesz, a resztę przekazuj dalej, nie marnuj swojego potencjału, czy stanu równowagi, na nielogiczne służenie innym bytom i ich ideologiom, ponieważ wyzysk i żerowanie człowieka na człowieka, powoduje zachwianie mocy, przez wzrost łaknienia i ciągle niezaspokojenie swego apetytu …

Wykorzystujcie świadomie gesty magii intencyjnej, gesty modlitewne i medytacyjne, zgodnie z prawem naturalnym. Nie wykorzystujcie swego wnętrza do tworzenia złego oka oraz do przekazywania personalnej energii innym osobom, bez ich wiedzy, ponieważ zakłóca to przepływ ludzkiej energii oraz powoduje braki energetyczne lub nadmiar energetyczny, którego skutki, mogą być odwrotne to zakładanej intencji.

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wpz

https://trueshopl.wordpress.com

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

Zbiórka na działanie Ligi Świata 2019/20 : https://zrzutka.pl/94z6z8 , https://paypal.me/pools/campaign/110407966910021196