Człek może wszystko, ale nic nie musi …

Człek może wszystko, ale nic nie musi …

Ponoć …

Wszyscy musimy pracować, wszyscy musimy zarabiać, wszyscy musimy się kształcić, wszyscy musimy w czymś tam uczestniczyć, wszyscy musimy korzystać ze sklepów, urzędów, gabinetów, rzeczy, wszyscy musimy sobie wybierać panów … musimy, musimy, musimy …, ponieważ nie dano przekształconym społeczeństwom prawdziwego wyboru, zamykając ludzi w jaskini platońskiej, uwitej na kształt chorej ideologii wyzysku i żerowania nierobów na ludzkim kapitale, za pomocą różnych form wiary w strach i fetysz …

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

Główna zasada edukacji lustrzanej, mówi, że z kim przystajesz, takim się stajesz … Popatrz na obozy koncentracyjne, będące odpowiednikiem zdominowanych państw ustrojowych, religijnych, korporacji i wiosek, gdzie nieliczna grupa przestępcza oparta na hierarchii najemnej, sitwie, kontroluje o wiele większą grupę ludzi, za pomocą ideologii – dialektyki pana i niewolnika lub sadysty i masochisty …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/11/29/sadomasochizm-spoleczny-aspekt-podniety-seksualnej-w-kontroli-spolecznej/

https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/sadomasochizm-bdsm-manipulacja-i.html

Przekleństwo całej tej groteskowej igraszki, gry teatralnej, tkwi w słowie musimy … My musimy zacisnąć pasa, pracować … przy czym, my – oznacza tych, którzy wchodzą w skład ludzkiego kapitału, a nie tych, którzy owym kapitałem zarządzają … Problem polega na tym, że człowiek, jako istota wolna i równa innym, wychodzi z pozycji oddzielnego bytu, którego przymuszono – przekonwertowano, za pomocą w/w strachu i edukacji lustrzanej do wykreowania stad językowych, państwowych, zawodowych, rasowych, płciowych …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

Dlaczego tak się stało ? Po pierwsze, rozrastała się ludzka populacja, zatrzymana w kręgu życia fizycznego za pomocą prawa stanowionego zwierząt i karmy negatywnej … Po drugie, zbyt duże zgromadzanie mas ludzkich wierzący w jednego Boga, posługująca się jednym językiem … , mogło wystąpić skutecznie, przeciw władzy szamanów. Po trzecie, najskuteczniejszym narzędziem władzy, jest podział i budowany na nim strach, przed wykreowaną tezą lub antytezą. Po czwarte, rozrastające się kręgi el-it, potrzebowały nowych niewolników i fetyszy stanowisk, walut, tytułów …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/26/porzadek-powtarzalnej-hierarchii-czyli-bogowie-i-karma-negatywna/

Człowiek, przeszedł od strachu, przez edukacje lustrzaną, do egoizmu (inteligencja sportowa – zwierzęca) i niewolnictwa, aby w finalnej rozgrywce, stać się kapitałem, który musi wykonywać pewne fetyszystyczne role teatralne – społeczne, kulturowe, zawodowe … w celu utrzymywania najemników elit i samych elit, które wykształciły niewolnictwo dla swoich bezproduktywnych celów …

Zwierzęta żyją na koszt innych zwierząt, jako drapieżniki, hodowcy – pasterze – eugenicy lub pasożyty i tak powinny być nazywane sitwy rodzinne, społeczne, armie, watachy … które sprowadziły rodzaj ludzki do poziomu owadów i zwierząt …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

Spekulacja, wybory, fetysze, lichwa i komercjalizm, to tylko niektóre elementy całej tej rozbudowanej gry strategicznej, opartej na stopniowaniu ideologii władzy i idącym coraz dalej podziale społecznym (teza+antyteza=trzecia siła) …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

Większość społeczeństwa, przez wpojony syndrom zagubienia, egoizmu, ignorancji a nawet wyparcia … , nie wie czego chce i daje prowadzić się na krótkiej smyczy władzy – człowieka nad człowiekiem oraz budowanym na nim rynku urojonych pragnień, niszczących rozsądek człowieczeństwa i naturalne zasoby ziemi …

( Sklepy pełne nie uzdrawiających nikogo leków i niezdatnej do konsumpcji chemicznej wody i żywności. Linie produkcyjne, wytwarzające więcej śmieci niż produktów użytkowych … Wyjałowione, chemią pola, ziarna hodowane tylko po to aby karmić bydło, którego gnijące padło zatruwa rzeki i oceany … Nadmiar odpadów chemicznych i jądrowych tworzy smog i trafia do wody i jedzenia …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/04/smog-smugi-chemiczne-czyli-droga-do-waluty-energetycznej/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/13/list-do-rolnikow-i-ludzi-trudu/ )

Zastraszone społeczeństwo, boi się jakichkolwiek form odpowiedzialności, wykonując kontrolowane i standaryzowane ruchy rytualne oparte na czasie, edukacji lustrzanej oraz zakodowanych czynnościach.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/05/magia-psychologiczna-i-edukacja-lustrzana/

Wytworzony w społeczeństwie strach, oparty jest na wewnętrznym i zewnętrznym podziale, prowadzącym ustawiczny dialog, który kładzie nacisk na zwierzęcym i fetyszystycznym systemie kar i nagród …

https://panlogika.wordpress.com/2017/07/02/scena-kar-i-nagrod-czyli-hodowla-czlowieka-w-warunkach-iluzji-teatralnej/

Strach, służy jego twórcom, ponieważ społeczeństwo sterowane za pomocą chwytów manipulujących, prawnych, siłowych … , oddaje władze nad sobą, w ręce swoich panów.

Pan i władca straszy (kryzys, nieurodzaj, zbyt duży urodzaj, sąsiad , wartość pieniądza, terror, wirus … a kto tworzy te kult-ur-owe wydarzenia i ubiera je w dramat słów ?!), przejmując władze całkowitą nad społeczeństwem, za pomocą wyciągnięcia na zewnątrz ludzkiej tożsamości, która zostanie pokolorowana ideologią strachu, bólu i lęku, z malutką nadzieją na lepsze jutro …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

Ten sam pan i władca, twierdzi za pomocą głosu naprzemiennej tezy i antytezy, że kasta władzy, potrafi plebsowi stworzyć urojony stan bezpieczeństwa, oparty w rzeczywistości, na strachu, niezrozumienia działań fałszywej flagi, które chronią el-ity, przed prawdą i buntem plebsu.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/01/06/gwiazdy-falszywa-flaga-i-slady-slonia/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

Elity, tworząc strach i iluzje bezpieczeństwa, tworząc w rzeczywistości ciągły zysk, płynący z fetszystycznych gier – ludzkim kapitałem …

Fetysz zewnętrznej wiary, prawa, pieniądza, tytułu, stanowiskowa, licencji, nauki czy postępu oraz autorytetu … kontroluje społeczeństwo, które nieświadomie powtarza i powiela działania el-it i wspierających je – najemników, którzy dzięki fetyszom (praca, wiara, armia, prawo, urząd …), osiągają trwałą kontrole nad niewolnictwem ludzkiego kapitału …

Logiczne zmiany

Szanowni państwo, biorąc odpowiedzialność za swoje czyny, myśl, słowa i działania, człowiek tworzy, pierwszy krok do prywatnego dobrobytu. Wystarczy tylko pozbyć się wielu sieci – sitw pośredników, spekulantów, lichwiarzy, kreujących iluzje ludzkiego kapitału, który bezmyślnie pracuje, produkuje, kupuje i godzi się na prawo stanowione zwierząt, które tworzy wyzysku człowieka, przez człowieka.

Osiemdziesiąt procent wypłat w Polce, zgarnia zaledwie milion osób … polityków, księży, urzędników, gwiazd, celbrytów, bankierów, prawników, artystów – bezproduktywnych pasożytów … czyli wszystkich tych, którzy pośredniczą i tworzą prawa licencyjne oraz iluzje rytuału kult-ur-owego – życia cywilizacyjnego …

Z tego miliona, ponad siedemset tysięcy, to urzędnicy najemni, chroniący system, przed społeczną furią. Ten milion, kontroluje zależnych od siebie niewolników, zapewniając zwycięstwo sił najemnych w każdych wyborach … Kościół, urzędy, grupy społeczne … posiadają własne zaprogramowane ideowo armie, gotowe w obronie wyznawanej tezy, wystąpić przeciw każdej wskazanej przez idola – antytezie, oto rewolucje (wybory, rewolucje, wojny …), w których przegrywacie własną wolność.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

Czy musisz … ?

Czy musisz płacić za prąd, gaz, wodę czy telefon … ? Otwórz nie musisz, ale chcesz, poprzez akceptację systemu pośrednictwa hierarchicznego … Dobra naturalne należą do każdego wolnego człowieka i tylko od ciebie zależy, czy zaczniesz wreszcie logicznie myśleć …

Systemy, takie jak w/w zatrudniają kilkaset tysięcy osób, ale większość z nich pracuje w sposób bezproduktywny, mający na celu kontrole pracowników i klientów … za pomocą strachu, wymuszenia i nakazu …

Od tego masz wyobraźnie i logikę

Zauważ, że gdyby dzielnice potrafiły się zjednoczyć społecznie, możnaby wytworzyć płaski system współpracy w dziedzinie wykorzystania rzek oraz energii słonecznej, rezygnując całkowicie z energetyki kopalnej.

Współpraca i sąsiedzka pomoc, mogłaby wyeliminować bezproduktywne molochy i zredukować bezproduktywne zatrudnienie do zera. Za pomocą owego działania, upadłyby także systemy pośrednictwa, spekulacji, zmowy, a straty w przemyśle energetycznym, wynosiłyby tylko kilka procent, podczas gdy dziś, straty przesyłowe wynoszą od 50 do 75%, za co płaci każdy z nas …

Pośrednictwo, spekulacja, lichwa i licencjonowanie praw naturalnych oraz innych czynników naturalnych, wytwarza molocha, w którym el-ity i ich ochrona najemna, żyje na koszt kapitału społecznego …

Wyobraź sobie, jak mógłby wyglądać dzielnicowy, regionalny model współpracy społecznej pozbawiony urzędów, instytucji, sklepów, pośredników, spekulacji … czy licencji …

Rolnik, sadownik, twórca … sprzedawałby innemu człowiekowi swe nieopodatkowane produkty, usługi, co pozwoliłyby wyzwolić społeczne działanie, mające na celu utrzymanie regionalnej infrastruktury technologicznej i społecznej.

Na powrót, powstałaby w ten sposób wolność i dobrobyt jednostkowy, tworzący zarazem dobrobyt społeczny, wpływający na rozwój intelektualny, technologiczny, a także na rozwój wyższego aspektu duchowego, altruizmu, samostanowienia oraz samoograniczenia, kładącego kres egoizmowi i złemu oku.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/01/mysl-o-mnie-dobrze-lub-wcale/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/27/mowa-nienawisci-oraz-zle-oko/

Jednostki, które biorą odpowiedzialność za swoje życie oraz nie kreują ideologii złego oka, przez aspekt chciwości, nadmiernego łaknienia i egoizmu, dbają nie tylko o swój dom i swoje życie, ale także o swoje otoczenie …

W społeczeństwie, w którym zaistniało już samostanowienie i samoograniczenie, powraca także prawo naturalne, a zatem, nikt nie czyni drugiemu, co jemu nie miłe …

Likwidując prawo stanowione zwierząt, hierarchie oraz władze i wiarę usadowioną poza wnętrzem jednostki, wykorzystujemy czas personalny, kreując wyższy aspekt człowieczeństwa …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/10/kochani-wrogowie-dzialajcie-aby-tworzyc-to-co-chcecie-przez-glupote-zniszczyc/

Prawo społeczeństw poziomych, jest prawem naturalnym, w przypadku łamania podstawowych zasadach współżycia – należy wprowadzić taką kare – sądu przypadku, aby przypadek, spotkał każdego, kto wychodzi z reguł prawa naturalnego, dążąc do praw natury – prawa stanowionego zwierząt.

Bestie i niszczycieli ładu prywatnego, zawsze będą istnieć, ale z tym, może sobie dać radę w/w pokój przypadku …

Pokój przypadku, to pokój, w którym przestępca, spotka się z wyznawanym przez siebie prawem natury – węże, pająki, koty, niedźwiedzie … i przypadek, wyjaśni sprawę jego życia lub śmierci …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/26/czarne-marsze-czyli-jak-niewolnikom-nasrano/

Te proste zasady, nieprzypadną do gustu el-itom, najemnikom i przyzwyczajonych do przezucania odpowiedzialności na innych – niewolnikom …

Jadnak …

Logicznie myślący ludzie, prędzej, czy później dojdą do podobnych rozważań, łącząc myśli, słowa i działania, w celu odbudowy samostanowienia, dobro-bytu i struktur płaskich … samo-ograniczając zarazę egoizmu, za pomocą duchowego altruizmu …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/dydymus

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

Zbiórka na działanie Ligi Świata 2019/20 : https://zrzutka.pl/94z6z8 , https://paypal.me/dydymus