Strajk najemników, czyli, czy warto wspierać naukę zniewolenia ?

Strajk najemników, czyli, czy warto wspierać naukę zniewolenia ?

Człowiek naprawdę wolny, łączy właśną tożsamość z trivium i quadrivium, czyli zakazanymi sztukami wyzwolonymi, których żaden niewolnik, nigdy nie pozna, ponieważ ludzkiemu kapitałowi, wystarczy tylko edukacja lustrzana, przenosząca niedosyt i porażki z pokolenia na pokolenie …

Dydymus

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/05/magia-psychologiczna-i-edukacja-lustrzana/

Strajk najemników

Po pierwsze, aby strajk miał powodzenie, musi opierać się na zasadzie powszechności i równości oraz musi przekroczyć granice ideologii zawodowej … Żadna z tych reguł, nie została spełniona …

Po drugie, nauczyciel, jest najemnikiem el-it, aktywującymi proces edukacji lustrzanej, bazującej na ideologii hodowlanej, w której kolejne pokolenia nauczycieli i uczniów – popełniają błędy swoich poprzedników. Ta poprawność polityczna, wyłania się z ideologi kłamstwa i kładzie nacisk na podporządkowanie i hodowle kolejnych dekonstruowanych i pozbawianych tożsamości – stad rocznikowych.

Zastanówcie się, co użyteczni władzy nauczyciele opowiadali waszym … pradziadkom, dziadkom, ojcom i nam, a co okazało się skandalicznym kłamstwem opartym na wybujałej fantazji i poprawności politycznej ?! Zastanówcie się, co od ponad tysiąca lat, wmawiają i opowiadają kolejnym pokoleniom – nauczyciele i autorytety … Co mówią nam o Polsce, religiach, wojnach … i gdzie w tym wszystkim, jest zaginiona w mrokach przeszłości wolna od hierarchii – Lechia ?

Zresztą o nauczycielach już wyraziłem swój osąd tutaj: https://dydymuscytaty.wordpress.com/2016/04/04/nauczyciel-nie-jest-mistrzem-student-nie-jest-niewolnikiem/

Jeśli dziecko, nie może realizować swoich logicznych i wychodzących z jego wnętrza – marzeń, to zaczyna ono – realizować mary i ideologie obcych sobie osób … , co doprowadza wolną istotę do strachu, dekonstrukcji, depresji i zniewolenenia.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/05/depresja-oczyma-logiki/

Jeśli dziecko, a w konsekwencji i dorosła osoba, nie umie uprawiać, nawadniać pól, tworzyć wizji swojego odzienia oraz schronienia, to nigdy nie będzie w stanie stworzyć – własnego jestestwa, dobrobytu, a tym samym wolności i równości …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/04/03/czym-jest-praca/

Filozofia, czyli umiłowanie mądrości – logiki, musi stanowić drogę wolnego człowieka, który samo-stanowi i samoogranicza, swoją tożsamość …

https://obserwatorprawdy.wordpress.com/2018/10/14/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

Nie oszukujmy się … nauczyciele, to programatorzy poprawności politycznej, ponieważ wspomniana wyżej edukacja lustrzana, nigdy nie pomoże człowiekowi poznać prawdy, a bez prawdy – człowiek nie odkryje swojej tożsamości i właśnie to, jest celem kult-ur-y cywilizacyjnej …

Kult-ur-y tego typu, opierają się na podporządkowaniu stad ludzkich, aby jak najlepiej wykorzystać ich potencjał – nazywany kapitałem. Podział zewnętrzny i wewnętrzny, oparty jest na wyciągnięciu pentagramu tożsamości ludzkiej na zewnątrz i zabarwieniu go na kolor mar i marzeń obcych naszemu wnętrzu idoli, którzy przeobrażają wnętrza ludzi w hołdownicze, lenne, wasalne … organizmy biologiczne, nastawione na łaknienie obcych ideologii oraz iluzji…

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/21/badz-zywy-jak-drzewo-czyli-dlaczego-nalezy-odwracac-pentagram/

Tożsamość, tworzy wnętrze jednostki, jej wolność i świadomość równości żywych istot… Obecne nauczyciele, rodzice, to zdekonstruowane marionetki, przekazujące z pokolenia na pokolenie – ideologie niewolniczą, w której stada, będące ludzkim kapitałem, utrzymują niezależnie od panującego systemu politycznego, ustrojowego, czy religijnego, rządzące stadami – elity społeczne – żyjące na koszt podporządkowanych stad, wyznających kult poprawności politycznej.

https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/04/szkoa.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/18/ewolucja-niewolnictwa/

” Najwierniejszymi najemnikami, są ci którzy z nizin społecznych pną się do góry krzywdząc tych, którzy uprzednio nimi pomiatali …

Zmiana nazwy i darowanie kar, nie zmienia niewolnika w wolnego człowieka, lecz w użyteczną zabawkę, dążąca do rozwiązań, jakie należy wykonać z wdzięczności i z mocy władzy, jaka jest im przynależna … ”

Dydymus

https://samostanowienie.blogspot.com/2017/04/solon-demokracja-i-ludobojstwo.html

https://swiatowaliga.blogspot.com/2017/04/epikur-i-dziedzictwo-zaprzysiezonych.html

Tyrania i ujarzmienie stad, czyli pierwsze klasy koedukacyjne

Szkoły oparte na poprawności politycznej i wierze w wyższość człowieka nad człowiekiem, wywodzą się od filozofów tyranów i tajnych bractw filozoficznych, takich jak, wspomniana wyżej w linku szkoła epikura …

Jego szkoła, była pierwszą z greckich szkół filozoficznych, która uznawała przyjmowanie kobiet bardziej za regułę niż za wyjątek. Na bazie tych ustaleń zaczęły powtarzać nie tylko loże męskie i żeńskie, ale także loże mieszane, oparte na tradycji bractwa zaprzysiężonych.

Iluzja wydawała się aktorom idealna, jednakże, nie przeszkadzało to Epikurowi w ustanowieniu hierarchicznego systemu wśród swoich zwolenników, a także nakłaniania ich do złożenia przysięgi wierności swoim podstawowym założeniom.

Czyż, nie zmuszają was na każdym etapie życia, do składania przysiag wierności państwu, ideologiom, czy patronom … , wchodzącym w zakres ideologii kultu cywilizacyjnego, czyli hierarchicznego wyzysku stada, przez wybrane jednostki, tworzące kult kłamstwa historycznego, naukowego, religijnego itd

W Polsce i w większości państw świata, nie istnieje żadna prawdziwa wiedza, a edukacja tworząca z człowieka – ludzki kapitał i użyteczny przyrząd służalczości człowieka, względem człowieka, jest przejawem zezwierzęcenia ludzkiego gatunku …

https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2018/10/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo.html

Co, zawdzięczamy nieświadomym swej roli : nauczycielom i rodzicom ? Traumę, demoralizację, seksualizację, wprowadzenie do wyścigu szczurów, naukę oceniania, wywyższenia człowieka, ponad człowieka, kłamstwa naukowe, historyczne, religijne, naukę tolerancji względem zła, egoizm, wiarę w hierarchię …

Co, powinien wiedzieć młody człowiek ?

Dzieci el-it, wprowadzane są od najmłodszych lat w umiejętności – godne wolnego człowieka, w skład których wchodzi :

* Trivium

Trivium, które obejmuje swym zakresem gramatykę, co oznacza biegłość w łacinie, wybranych językach oraz w dialektyce, czyli logice i retoryce, co wprowadza młode pokolenie w sztukę układania mów.

Logika: ważne i nieważne połączenia w trakcie tworzenia formalnego argumentu; odpowiedni sposób rozumowania; odliczenie ogniw łańcucha, na końcu którego pojawia się wniosek.

Retoryka: prezentacja w mowie i piśmie; poprawne i skuteczne użycie mowy, umiejętność przekonywania, nawet w obliczu walki na argumenty.

Trivium, jest wstępem do kolejnych etapów nauki.

Quadrivium

Quadrivium, to przygotowanie do prywatnych studiów filozofii i teologii, w skład których wchodzi święta geometria, a także arytmetyka, astronomia i muzyka.

Quadrivium, można traktować jako naukę o liczbach: czystych (arytmetyka), rozważanych w przestrzeni (geometria), w czasie (muzyka), ruchu i przestrzeni (astronomia).

Czy, ktoś uczył was łączenia arytmetyki, muzyki i astronomii ?! W tak ubranej wiedzy, cymantyka, nie jest śmiesznym narzędziem wariatów, ale kierunkiem mądrości, która dotyka m.in. prawdziwego oblicza medycyny …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/20/cymantyka-i-mistyka-dla-zaawansowanych-czyli-czym-jest-jezyk-dzwiek-rozdzka-berlo-fletnia-pana/

https://panlogika.wordpress.com/2017/01/04/wzywam-wszystkich-madrych-ludzi-do-realnego-dzialania/

Czego, naucza was dzisiejsza szkoła, na wszystkich poziomach ? Kłamstw i abstrakcji, tworzących utopie teatru iluzji. Uczeń, student, uczy się służyć el-itarnym panom … Zauważ, że na elitarnych uniwersytetach, oprócz bezwartościowych programów, istnieją programy symboliczne, dostępne tylko dla członków tajnych bractw …

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2017/02/25/trzej-jezdzcy-apokalipsy/

Zauważ, że od tysiącleci – nauka posłuszeństwa psa, nie różni się od nauki zwykłego człowieka : ułożenie, ocena, pochwała i tytularna (imię) oraz finansowa (jedzenie) nagroda (fetysz)… Kreatywność, opiera się na namawianiu ludzkiego kapitału, do zgłaszania pomysłów, których wykorzystaniem zajmują się najemne administracje, firmy i korporacje.

* https://manipulanci.wordpress.com/2016/03/13/manipulacja-procesem-nauki/

https://samostanowienie.blogspot.com/2016/07/wiedza-edukacja-autorytatywna.html

Zauważ czytelniku, iż nauka astronomii, wpisuje się w segment wiedzy o człowieku, ponieważ archonty – ciała niebieskie, są odpowiedzialne za funkcjonowanie psychofizyczne, wszystkich żywych organizmów.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/25/swiadomy-sen-i-spojrzenie-na-nasz-dom/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/15/cos-o-czym-nie-wiesz-a-tworzy-rozne-oblicza-ciebie-czyli-zagadka-ciemnej-niewidzialnej-warstwy-wszechswiata/

Spójrzcie na grafikę … Zauważliście coś ?

Król na grafice tworzy środek łuku – klin, kreując i kontrolując tezę i antytezę wszystkich elementów życia. Nosi on w rękach symboliczną literę M, czyli alegorię Mesjasza – tworzącego prawa, Mistrza, który za pomocą manipulacji, żyje na koszt podległych mu ludzi.

Wszystko to opisałem w tekście :

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

Społeczeństwo, które przenosi odpowiedzialność na archontów, idoli i ich ideologie, pozwala na sobie żerować i się okradać, wedle zasad prawa stanowionego zwierząt, w którym wybrane jednostki wykorzystują całe środowisko, dla prywatnych celów sitwy, którą dany archont reprezentuje.

Zauważ kolejny raz, iż dzieci elit, wchłaniają tylko : umiejętności godne wolnego człowieka, wzbogacone o wiedzę budowania własnego łuku podziału – tezy i antytezy, w której bierze udział, każdy nieświadomy swej użytecznej roli – obywatel …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/18/ewolucja-niewolnictwa/

Czyż polityka, religia … nie jest oparta na retoryce i logice, która pozwala lawirować pomiędzy różnymi formami manipulacji ?!

Jeśli, jesteście świadomi siebie, uświadomcie także swoje dzieci i trzymajcie je z dala od el-it oraz najemników, chcących was jak najlepiej przeszkolić, użyć i wykorzystać.

Ty i Twoja rodzina, zasługujecie na umiejętności godne wolnego człowieka, jeśli jesteście świadomi tego, co tak naprawdę – siedzieje dookoła was.

Dostarczamy od wielu lat – logicznych narzędzi, pozwalających wam – wyjść z jaskini platońskiej i odbudować świątynie – własnej tożsamości …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wpz

https://trueshopl.wordpress.com

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

Zbiórka na działanie Ligi Świata 2019/20 : https://zrzutka.pl/94z6z8 , https://paypal.me/pools/campaign/110407966910021196