Obiecadło i logika

Obiecadło i logika

Co żeście uczynili głupcy i zwierzęta ?!

Ludzie, zamiast przyznać się do licznych błędów i kajać się za niej, powołują do życia hierarchiczną cywilizacje agresywnych, szalonych zwierząt i atakują a ponadto niszczą wszystkich oraz wszystko, co świadczy o ich głupocie i winie …

Coraz częściej, mam dość kleconej na siłę historii, wiary, nauki i edukacji lustrzanej, kłucące się z prostą istotą logiki …

Chaos (w tym ten, ubrany w twarz człowieka …), sam siebie tworzy, unicestwia i wskrzesza, ponieważ taka jest odwieczna istota życia … ubranego w schemat karmy negatywnej …

Nie można wnioskować, że to, co nazywane jest dziś pierwszym językiem oraz alfabetem pochodziło z próżni niebytu i wychodzi od zwierzęcia, idącego w kierunku człowieka rozumnego … Tak twierdzą cwaniaki, ignoranci, kłamcy i posłuszni im nieudacznicy, pragnący ułożyć świat według swojej wizji, w której człowiek rządzi człowiekiem i innymi bytami.

Choć bardziej logiczny, jest okresowy upadek człowieczeństwa, idący w kierunku zezwierzęcenia duchowego, to wierzymy w pięknie skonstruowane bajki, opisujące nielogiczny ład hierarchiczny, wędrujący wprost od zwierzęcia, do stworzonej przez tajne bractwa, ideologii – praczłowieka, pochodzącego od małpy.

Taki wykrzywiony konstrukt ideologiczny oparty na dogmacie dualne nauki i religii, pozwala stworzyć historie oraz tradycje, opartą na zwierzęcej ideologii siły i władzy silniejszego nad słabszym.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

Wszystko, to po to, aby odrodzić, ciągle upadające struktury hierarchiczne, na bazie chaosu, karmy negatywnej oraz siłowego prawa zwierząt … Żyjemy od błędy do błędu katastrofy, spowodowanej działaniem wirusa człowieczeństwa i szaleństwem ludzkiego egoizmu …

Stary i nowy ład

Stary porządek świata, opierał się na chaosie natury i akceptacji wolności każdej jednostki, podczas gdy tak zwany nowy porządek świata, walczy z czymś nie uniknionym – z chaosem natury, która i tak wygra kolejny raz z ludzką głupotą.

Ten sam system, walczy także z wolnością i równością żywych istot, ponieważ każdą z nich, można przeistoczyć, nakłonić, zmusić oraz przekształcić w użyteczny kapitał, który pracuje na rzecz kreatorów nowego ładu oraz karmi (mięsem) niewolników nowego porządku, wpadających w ideologie karmy negatywnej, której broni hierarchia, religia, ustrój i polityka, chroniona ideologią choroby psychicznej (mani wielkości), najemnictwa, strachu i siły …

Zabito personalny czas, ład, prawo oraz Boga ( Własne jessa – moje jestestwo , boh – mój byt w przeciwieństwo do Hama, który jest jestestwem siedmiu głównych archontów zmuszających ludzi do pokus … ) równoważnego z wolnością i równością, każdego żywego bytu …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/26/dowod-na-istnienie-boga-personalnego/

Znając istotę karmicznego odrodzenia w trybie pozytywnym i negatywnym, każde negatywne działanie, jest teoretycznie bezkarne, jeśli cel życia oprzemy o ideologie bytu fizycznego, narodzin, krwi, zbrodni, edukacji lustrzanej, konsumpcji międzygatunkowej, oszustwa, kłamstwa i gry …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/09/kim-jest-dziecko/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/09/watykan-czyli-kult-kontroli-plodnosci-niewolnikow/amp/

W pismach mistycznych, prawda jest ukazana jasno i klarownie, idźcie – zbierając pozytywne doświadczenia i nie rozmnazajcie się, ponieważ tylko idea (karmy pozytywnej) umysłowa oraz duchowa, rodzi się, trwa i ewoluuje duchowo, tworząc z dzieła – twórcę …

Przestańcie się bać a zobaczycie drogę do własnego wnętrza …

Obiecadło

Język i pismo, zawsze zaczyna się od ustalenia uniwersalnej symboliki lub symboliki alegorycznej, która dąży do konkretnej intencji, jaką wyraża jeden organizm w kontakcie z innym organizmem, w celu ekspresyjnego wyrażenia własnej intencji zwanej prawdą lub obietnicą …

Właśnie o tym mówi magia intencyjna o poszanowaniu samego siebie i innej istoty, którą musimy traktować według prawa naturalnego, tak jak i siebie z szacunkiem oraz honorem prawdy …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/09/samo-poszanowanie-magia-intencyjna/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2016/06/21/abrakadabra-tworze-to-o-czym-mowie/

Biorąc pod uwagę fakt, że otaczający nas świat, jest żywym i inteligentnym organizmem, który co pewien czas, pozbywa się żerujących na nim wirusów (zjadających i wykorzystujących bez potrzeby jej bogactwa naturalne), takich jak człowieczeństwo, można wysnuć logiczny wniosek, że część każdego wirusa przetrwa w różnych częściach świata, adoptując poprzednio używany schemat językowy do nowych warunków bytowych, które w raz z biegiem czasu, stają się zlepkiem nowo powstałego schematu w danej części świata.

( Widać to na przykładzie zlodowacenia Atlantydy i przeniesienia języka atlantyckiego, zwanego dziś językiem baskijskim lub euskarą, na kontynent euroazjatycki, na którym ten, zderzył się z obiecadłem lechickim … )

Każdy koniec, jest początkiem, każdy początek, jest końcem, każda czystka o charakterze globalnym, wymaga czasu, który zmusza pozostawione sobie samym osobniki, do zmiany formy komunikacji, dzieje się tak, ponieważ cywilizacje, takie jak nasza, dzięki celowym podziałom społecznym i hierarchicznym, wytworzyły, taką mnogość prywatnych dialektów, narodów, grup, języków i alfabetów, których zadaniem było celowe niszczenie pierwotnej, uniwersalne formy kontaktu, opartej na uniwersalnej symbolice, utkwionej w znaczeniu konkretnych słów.

Języki, takie jak język polski (rosyjski, czeski …), są językami, których słowa, biorą swój początek od symboli intencyjnych, niosących w swoim wyrazie emocjonalnym – obietnice zgodną z zespoleniem myśli, słów i działań, czego nie ma w językach sztucznych, czy systemach symbolicznych, kodowych …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/07/przelamanie-ograniczen-jezykowych-za-pomoca-obiecadla-i-dekonstrukcji-symboli/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/23/jeszcze-jedno-slowo-o-obiecadle/

Język sumeryjski, czy jakakolwiek forma pisma węzełkowego, czy klinowego idącego w stronę struktury języków współczesnych typu łacina, czy język angielski, nie jest sposobem przekazywania intencji i emocji, lecz sztucznie wykreowanym szablonem językowym, nie mającym nic wspólnego z symboliką duszy, prawdy i świata.

Nie ma czegoś takiego jak pierwsi ludzie, pierwszy język i pierwszy alfabet, jest albo czysta intencja zawarta w obiecadle (obietnicy), albo kłamstwo, dążące do zwycięstwa człowieka nad człowiekiem i człowieka nad światem …

Jest to logiczne, słyszalne i jasno obrazuje różnice pomiędzy tym, co zostało wymyślone, a tym, co zrodziło się wraz z naturą i duszą człowieka …

Możemy się oszukiwać, oszukiwać innych, dzięki wpajanej powszechnie ideologii, nauce i edukacji lustrzanej … Możemy walczyć na słowa i zmuszać innych do przyjęcia odgórnie przyjętej ideologii, w której aż kipi od bezsensownej i nielogicznej poprawności politycznej …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

Żyjemy od chwili urodzenia kłamstwem ideologii Sumeru, Babilonu, Egiptu, Persji, Rzymu, czy Judei … ale wszystkie współczesne języki, pochodzą z dwóch źródeł, a mianowicie od nowo powstałego języka Lechickiego, (od którego powstały wszystkie główne języki starej Europy i Azji), którego symbolika lingwistyczna oparta jest na obiecadle, czyli spójności myśli, słów i działań oraz na bazie języka baskijskiego – euskary, który na uniwersytetach i w tajnych bractwach, nazywany jest językiem Atlantydów.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/18/ewolucja-niewolnictwa/

Wszystkie dominujące obecnie języki, stworzono sztucznie, za pomocą rozbicia i ponownego scalenia kilku pierwotnych dialektów. Te rozbite na czynniki pierwsze i złożone w dziwne twory lingwistyczne języki, są niezgodne z logiką obiecadła i duchowego kontaktu między ludźmi ( ludzka obietnica leżąca w słowach, falach budzących spokój i ufność …).

Jednak nawet dziś, możemy próbować łączyć slowa pomiędzy językami lub dzielić je na sylaby, dzięki czemu, możemy odkryć ich pierwotne pochodzenie i pierwsze znaczenie.

Doskonale obrazuje to alegoria wieży Babel, przedstawiająca tworzenie hierarchicznej piramidy | drabiny (będącej odwzorowaniem pierwotnego toru), podczas wznoszenia której dokonano celowej modyfikacji pierwotnego języka, dzięki czemu, stworzono globalną wioskę, składająca się odrębnych i rywalizujących ze sobą obozów – zwanych państwami.

Obozy o charakterze państwowym, religijnym, ustrojowym … kontrolują i cenzurują świat w ujęciu regionalnym i globalnym oraz podburzają kapitał do wzajemnej nienawiści oraz rywalizacji.

Każdy z was, choć raz przybrał kolor swojego obozu indoktrynacji religijnej, edukacyjnej, narodowej, korporacyjnej, technologicznej, czy sportowej, aby pokazać żywą, nierozerwalną więź pomiędzy niewolnikiem, a kreującym go i jego tożsamość – panem.

Neguje się moje słowa, bazując na narzuconej edukacji lustrzanej, tradycji lub indoktrynacji naukowej, której logika upada wraz z analizą dokumentów, niewłączonych do podstawowego kanonu wiedzy. Poprawność polityczna, okraszona fetyszem tytuły, stanowiska dyplomu … , jest wyżej ceniona od prawdy i obiecadła spójności myśli, słów i działań …

Mam nadzieje, że tymm razem, będziemy przygotowani na nadchodzące zmiany klimatyczne i reset ziemi, aby odtworzyć świat pozbawiony ideologii hierarchicznej oraz prawa zwierząt …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/24/2014-czas-budowy-waru/

Zniszczenie bogactw naturalnych ziemi w tym większości drzewostanu, kreującego równowagę klimatyczną, doprowadzi do pierwszej fazy gwałtownych zmian, w których połączona siła mega cyklonu i tsunami, uderzy w lądy oraz oceany, co doprowadzi do powolnych ale nieuniknionych zmian klimatycznych oraz przesuwania się płyt tektonicznych, w wyniku czego, dojdzie do dzięsiątków awarii elektrowni atomowych i zniszczenia silosów atomowych …

To, co zdarzyło się wczoraj, zdarzy się i jutro … Warto być gotowym na to, co w obecnym stanie ( duchowym i umysłowym ) ludzkiego gatunku, jest nieuniknione …

Warto myśleć, mówić i działać, tworzyć przekaz zgodny z logiką i unikać poprawności politycznej, aby obietnica smutnego jutra, przerodziła się w piękną przyszłość, nieskalaną kłamstwem i żerowaniem człowieka na człowieku i człowieka na ziemi …

Iluzje, mary i wizje, rodzone przez pożądliwość oraz łaknienie fetyszy, wytworzonych przez inne umysły, potęgują strach przed zwierzętami, archontami i innymi ludźmi, a to niszczy w nas człowieczeństwo i duchowość.

Filozofowie i szamani, wykorzystali wpojone w ludziach pierwotne lęki oraz nowe wizje zagrożeń, do stworzenia najemnej kasty kapłanów i wodzów oraz władców, którzy przejeli od ludzi odpowiedzialność za ich życie …

Pobudzone w ludziach poczucie winny i strach, zostały ukryte w słowie prośba, biorącym swój początek od wyrażenia przynieść prosie. Ten dar dla szamana i kapłan, miał bronić nieświadomego siebie człowieka, przed wytworzonymi w jego jaźni lękami oraz marami …

Człowiek mający w swych rękach cały świat oznakowany za pomocą symbolu odwróconego krzyża, zapomniał o tym symbolu, którego chrześcijańska odwrotność, wytworzyła znak drogi ku śmierci …

Krzyż

Krzyż równoramienny (krzyż geograficzny) zamknięty w okręgu, pokazuje świadomemu człowiekowi – wschód, oznaczający początek życia, zachód, oznaczający kres jego życia, południe, oznacza odcinek życie fizycznego, natomiast północ, oznacza życie duchowe, trwające po śmierci fizycznej. Taki krzyż, gościł na podłodze domostwa, w którym żył wolny i równy innym człowieka, trudzący się na własnej ziemi.

Człowiek, stojący po środku krzyża, tworzy wzrokiem okręg swej własności oraz wizji, która umożliwia stworzenia schronienia, upraw oraz ubioru.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/04/03/czym-jest-praca/

Człowiek nazywa to, co widzi, a lechickie obiecadło określa również użyteczność i funkcje nazwanej rzeczy. Oznacza to, że lechickie obiecadło, stworzyli ludzie światli umiejący ubrać wartości, emocje, uczucia w obietnice zgodności słowa ze stanem faktycznym.

Porównajmy to do języka sumeryjskiego, staro egipskiego, łacińskiego, czy angielskiego, które są językami prostaków, bez wyobraźni …

Nomadzi

Narody koczownicze przekształcił krzyż w swastykę (czyli znak szczęśliwego życia), której poprzeczki skierowane są w prawo aby wykazać, iż tylko marsz za słońcem ma sens, ponieważ tam gdzie słońce, tam dobrobyt pasz dla zwierząt, a najedzone zwierzęta, oznaczają jedzenie dla ludzi …

Szamani, kierowali swe koczownicze i zniewolone ludy w takich sposób, aby nie zaznały one nigdy zmiennych pór roku. Takie działania, zmusiło wolnych ludzi do obrony swoich ziem, przed wojennymi grabieżami nomadów, którzy chcieli w jeszcze prostszy sposób zdobywać ziarno, zwierzęta i niewolników, którzy okresowo im te rzeczy dostarczali.

Nomadzi w tym Atlantydzi, nigdy nie potrzebowali zbiorów i zapasów, ponieważ od zawsze żyl oni z żerowania i pasożytowania na przyrodzie i innych ludziach. Nomadzi, to, co spotkali na swej drodze uważali za swoją własność, to właśnie najemnicy szamanów stworzyli pierwsze kasty kapłańskie i monarchie …

Szamańska swastyka ukazywała odmienny obraz świata, który stał w miejscu, podczas gdy ludzie po nim wędrowali w celu rabowania dzieł przyrody i wolnych ludzi. Ci ludzie uważają, że to, co zniszczą na nowo się narodzi i w taki sposób podchodzą oni do zniszczenia bogactw naturalnych ziemi, czy ludzkiego kapitału … i realizują to wedle założeń karmy negatywnej …

Swastyka lewostronna, czyli Gammodionn

Tak zwani Gammadianie, stali się antytezą nomadów, zbierali oni dobra, oczekując ponownego przyjęcia wiosny i lata. Ci rolnicy, pochodzący od nomadów, siłom wykradali wolnym ludziom zimie i podporządkowywali ich za pomocą ideologii zniewolenia, co prowadziło do wyzysku i multikulturowości.

Te dwa wrogie wolności i równości plemiona, prowadzone przez szamanów, poszły drogą przejęcia, rabunku, multikulturowości, krwawych najazdów oraz drogą narzucania innym swojej ideologii nazywanej religią, ponieważ gammadionn, oznacza drogę myśli religijnej, w której główną role odgrywa hierarchiczny styl życia, w którym pracuje i trudzi się tylko podbity i zniewolony człowiek, a kasta szamanów oraz najemnych kapłanów i monarchów, czerpie z nich wieczny zysk.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

O ile swastyczanie, pochodzą w prostej lini od Atlantydów, to gammadianie, pochodzą od zbuntowanej części lechitów, pragnących żyć na koszt innych ludzi. To właśnie ta grupa (nazywana niekiedy A/bra/h/m), sprzedała swoich braci w zamian za władze człowieka, nad człowiekiem.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/04/porzadek-melchizedeka/

Na ten przykład ród Piastów, ozdabiał swe monety symbolami prawo i lewo skrętnej swastyki, co symbolizowało unie zdrady …

Wszystkie symbole omawiane w tym artykule, są symbolami astronomicznymi, opartymi na ideologii byka, człowieka, lwa i orła, czyli sfinksa, ale i tym możecie przeczytać tutaj :

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/25/swiadomy-sen-i-spojrzenie-na-nasz-dom/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/20/wymiary-i-sily/

Wykorzystanie człowieka, przez człowieka, symbolizowane jest symbolem trzeciej siły, która w tym przypadku, obiera kształt (triskelionu) tezy i antytezy, kontrolującej zmuszoną do współpracy, pracy, wiary, edukacji … ofiarę …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

Logika lechickiego obiecadła, przetrwała pomimo wielowiekowej i wielonarodowej indoktrynacji społecznej, kulturowej, religijnej i ustrojowej, ponieważ ludzie kultywowali swoją przeszłość, która w dzisiejszych czasach zanika pod wpływem tolerancji, względem poprawności politycznej i zarazy cywilizacyjnej, której aspekty przejmują nieświadome swe roli, najmłodsze pokolenia, pragnące żyć iluzją spreparowanego życia okraszonego fetyszami i atrybutami degeneracji oraz zepsucia moralnego.

Liga Świata

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

https://trueshopl.wordpress.com

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/94z6z8