Wymiary i siły

Wymiary i siły

Zostałem nijako wyciągnięty do tablicy, przez komentarz zagubionej osoby, która w masońskiej ezoteryce, widzi drogę do wiedzy i prawdy. Niekiedy narzucana innym osobom teoria, prowadząca do wygodnego rozwiązania, okazuje się zatrutym jabłkiem lub drogą donikąd, zajmującą nam personalny czas i ład.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

Wiele osób, żyje teoretycznymi rozwiązaniami, posiadającymi logotypy, nazwy praktyk i nazwiska mistrzów, pragnących zwieść i wykorzystać swoich wychowanków, czy uczniów … , którzy poprzez swoje działania reklamowe, czy dziękczynne rozprzestrzeniają legendę swoich panów, zamiast tworzyć własne legendę swego życia.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/13/legenda-jestem-ktory-jestem-po-prostu-jestem/

Teoria a rzeczywistość

Ile w rzeczywistości mamy wymiarów 6/7/9/ a może 21 i jeszcze więcej ?

W rzeczywistości, wymiarów musi powstać tyle, aby mogło dojść, do pełnej, krzyżowej wymiany snów, myśli, słów i działań realizowanych, pomiędzy kopiami danego bytu.

… a więc wymiarów istnienia, jest nieskończenie wiele, natomiast sił wszechświata kreujących i tkwiących w każdej żywej istocie, jest tylko, albo, aż 7 …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/29/czym-sa-czakry/

Co to oznacza w praktyce ? Oznacza to oddziaływanie różnych sił – archontów lub grup archontów, na dany byt fizyczny lub / i duchowy w różnych wymiarach istnienia, ponieważ, to archonty, wiodą do konkretnego zachowania człowieka i relacji między ludzkich, prowadzących do danych, określonych doświadczeń i alternatywnych lub równoległych epizodów …

Archonty, zwane kamieniami, artefaktami, czy czakrami … kodują, wszystkie aspekty rzeczywistości, oparte na sześciu wymiarach pierwotnego, mistycznego węża, zwanego torem.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/03/24/na-poczatku-bylo-szesc/

Pierwotny ruch, oparty na idei toru, tworzy widzialną i emocjonalną rzeczywistość, reprezentowaną przez kosmicznego węża, wijącego się dookoła pierwotnego jaja, w którym rodzi się aspekt życia, będący kopią doświadczeń istoty ascendentnej, której fragmenty duszy, zgromadziły materiał porównawczy, mogący wytworzyć kolejny, widzialny świat doświadczeń, emocji, piękna i altruizmu …

Istotna ascendentna, daruje światu 6 sił, zachowując 7-mą siłe personalną dla siebie samego. Ta personalna siła, którą każdy z was musi zachować dla siebie, to dusza, która w wyniku zdobywania kolejnych doświadczeń, dzieli się na mniejsze, a ludzkie ciało, jest tylko inkubatorem dla dojrzewającego symbionta ludzkiej duchowości :

1. Kamień Duszy, pozostający ponad ciałem człowieka ( wielowymiarowy dysk danych, dostępny dla wszystkich wielowymiarowych bytów / jednej kreacji w czasie świadomego snu ) / kolor pomarańczowy

2. Kamień Umysłu / żółty

3. Kamień Czasu / zielony

4. Kamień Przestrzeni / niebieski

5. Kamień Mocy / purpurowy

6. Kamień Rzeczywistości / czerwony

7. Kamień Komunikacji – siła oddziaływania archontów na ciało i umysł wszystkich żywych bytów we wszechświecie

7 oczu / 7 czakr / 7 ramienna menora

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/29/czym-sa-czakry/

Życie fizyczne

Pierwotny tor tworzy w każdym żywym organizmie energetyczny sześcian jaźni, w którym jedna z jego ścian, odpowiada za strukturę życia fizycznego :

Wszystkie żywe elementy, zawierają w sobie wspólne struktury chemiczne, oparte na żależności sąsiadujących z sobą archontów – ciał niebieskich, wchodzących w wzajemne interakcje, a także sporadyczne kolizje, zmieniające obraz życia międzyplanetarnego…

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/25/swiadomy-sen-i-spojrzenie-na-nasz-dom/

Dla ludzkiego dna, najważniejsze jest w tej chwili, to, co następuje …

Wodór (Hydrogen), wspiera dwie pary zasad dna A | T (kompletność zasad w RNA – wiązanie wodorowe AT) oraz C | G (kompletność zasad w RNA – wiązanie wodorowe GC).

Para zasad (pz lub bp z (ang.) base pair), w biologii molekularnej są to dwie komplementarne, połączone wiązaniami wodorowymi zasady azotowe nukleotydów dwóch różnych nici kwasu nukleinowego. W parach zasad podaje się długość cząsteczek DNA.

W kwasie deoksyrybonukleinowym (DNA) komplementarne pary stanowi guanina (G) z cytozyną (C) oraz adenina (A) z tyminą (T). W kwasie rybonukleinowym (RNA) w miejscu tyminy występuje uracyl (U).

Co ciekawe, wszystkie te parametry, są spójne z alegoriami kosmologicznymi, alchemicznymi, astrologicznymi, astronomicznymi, czy religijnymi :

Krzyż / sześcian / heksagram / s ( inne rozłożenie sześcianu ) / sfinks …

Prawo – Wodnik/Człowiek – Wiosenne przesilenie / ziemia / ciało / zachód / przestrzeń / bestia czwarta – koń zielony – śmierć / czarny / Mateusz / A

Lewo – Lew – równonoc jesienna / powietrze / umysł / wschód / czas / bestia druga – czerwony koń – wojna / czerwony / Marek / T /

Góra – Skorpion/Orzeł – Zimowe przesilenie – najkrótszy dzień / Ogień / duch / północ / energia / bestia trzecia – czarny koń – głód / biały / Jan / C

Dół – Byk – Letnie przesilenie / najdłuższy dzień / Woda / dusza / południe / materia / bestia pierwsza – biały koń – zwycięzca / niebieski / Łukasz / G /

666 I FFF

Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.

Kolor pierwotnej macierzy – biały z kodem koloru szesnastkowego #fff, jest bardzo jasnym odcieniem szarego. W kolorze RGB model #fff składa się z 100% czerwonego, 100% zielonego i 100% niebieskiego. W kolorze HSL przestrzeń #fff ma odcień 0° (stopni), 0% nasycenie i 100% jasność. Kolor ten ma przybliżoną długość fali 0 nm.

Właśnie na bazie takiego koloru, zwanego wielkim wybuchem lub zjednoczeniem – Ra-El-Is, tworzy się w sześcianie ludzkiej jaźni wyobrażenie otaczającego nas świata, będącego odbiciem pierwotnych wspomnień kamienia duszy.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/21/alegoria-zycia-wstepem-do-dzialania-i-oswiecenia/

666, to także …

Liczba 666, odnosi się także do atomu węgla i fizycznego życia człowieka. Węgiel – Carbon-12 (12C); jeden z 5 głównych pierwiastków w ludzkim DNA. Węgiel 12, składa się on z 6 protonów, 6 elektronów i 6 neutronów, co odpowiada liczbie 666.

Carbon-12 ma szczególne znaczenie w jego zastosowaniu jako wzorca, z którego mierzy się masy atomowe wszystkich nuklidów, a zatem jego masa atomowa z definicji wynosi dokładnie 12 daltonów.

666, odnosi się również do 6 wewnętrznych i 1 skalowalnej duchowo pieczęci, 6 wewnętrznych czakr i 1 czakry duchowej oraz wcielonego zaprzeczenia doskonałości liczby 777.

Przeczytaj dokładnie :

I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii,

tak iż nawet przemówił obraz Bestii

i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici,

którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii.

I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy – otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło, i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia – imienia Bestii lub liczby jej imienia.

Tu jest potrzebna mądrość.

Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy:

liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć …

Liczba człowieka, to liczba czystej nauki, wzbogaconej bestialskim egoizmem, pozbawionym duchowości … Egoizm, to obraz bestii, która pragnie śmierci każdego, kto nie pokłoni się naszemu intelektowi …

Symbol prawej dłoni i czoła, jest symbolem ludzkiego kapitału, który jest wykorzystywany, przez el-ity, jako wieczne i niewyczerpalne bogactwo.

Dlaczego ? Mistrzowie, nauczyciele najpierw biorą nas za ręce, a następnie wpajają nam własne ideologie w tym modlitwy i nauki wymuszające w ludziach posłuszeństwo względem czyjegoś prawa.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

Członkowie tajnych bractw poza mistrzami, także są prowadzeni, przez swoich panów.

Wprowadzeni mistrzowie, cytują inny fragment biblijny ( Biblia – Wielkie Światło Masonerii ) :

Bezcenny skarb

Szczęśliwy, kto mądrość osiągnął,

mąż, który nabył rozwagi: bo lepiej ją posiąść niż srebro, ją raczej nabyć niż złoto, zdobycie jej lepsze od pereł, nie równe jej żadne klejnoty.

Źródło dobra

W prawicy swej trzyma ona dni długie,

w lewicy – bogactwo, pomyślność; jej drogi drogami miłymi, ku szczęściu wiodą wszystkie jej ścieżki. Dla tego, co strzeże jej, drzewem jest życia, a kto się jej trzyma – szczęśliwy. Pan umocnił ziemię mądrością, niebiosa utwierdził rozumem …

Jak widzimy, mądrość służy mistrzom do podporządkowania innych ludzi, którzy swą niewolniczą pracą, nadają wartość złotu i szlachetnym kamieniom …

Kiedy myślimy o prawej i lewej ręce, musimy zrozumieć, iż lewica, jest symbolem sprawiedliwości, ponieważ w przeciwieństwie do prawej, lewa, jest bezstronna. Czyli prawica – teza, jest strukturą zależną, od buntu lewicy – antytezy.

Ilustrują to masońskie ikony, przedstawiające wagę w pasywnej, lewej ręce i miecz w ręce aktywnej, czyli prawej.

Każdy człowiek wchodzący w skład cywilizacji hierarchicznej, jest aktywną ręką masonerii, ponieważ prawa ręka, służy do potwierdzania i przysięgi, a także jako znak Braterskiej Miłości i Przyjaźni. Prawa w kulturach hierarchicznych, reprezentuje cnotę wierności el-itom.

W starożytnym egipcie mówiono : ręka była symbolem budowniczego lub kogoś, kto lubi budować, ponieważ cała praca pochodzi z ręki …

Przykład lojalności względem zewnętrznej ideologii :

Jehonadab, co oznacza : Jehowa jest chętny, szlachetny lub wspaniałomyślny, Jonadab, to skrócona forma imienia Jehonadab.

W tekście hebrajskim i wielu przekładach obie formy tego imienia są używane zamiennie w odniesieniu do dwóch noszących je osób :

1. Syn Szymei, brata Dawida. Jehonadab „był mężem bardzo mądrym”, lecz zarazem sprytnym i przebiegłym. Nakłonił Amnona, syna Dawida, by wyjawił trawiącą go namiętność do przyrodniej siostry Tamar, po czym podpowiedział mu, jak mógłby ją zwabić, żeby z nią współżyć. Kiedy jej rodzony brat Absalom z zemsty zabił Amnona, do Dawida doszła wieść, że zgładził wszystkich synów królewskich, lecz Jehonadab skwapliwie zapewnił, iż zginął tylko Amnon (2Sm 13:3-5, 14, 22, 28-33).

( Niewykluczone, że w 2 Samuela 21:21 i 1 Kronik 20:7 owego Jehonadaba nazwano „Jonatanem”. )

Widać tu ukryte działanie lewej ręki, wykorzystującej prawą dłoń do swoich celów.

2. Syn Rechaba, towarzysz króla Jehu. Jehonadab spotkał się z nim nieprzypadkowo, gdyż sam „wyszedł mu naprzeciw” i potem otrzymał jego błogosławieństwo. Dalsze wydarzenia ukazały, że Jehonadab całkowicie popierał zamiary Jehu, który chciał wykorzenić z Izraela kult Baala. Błyskawicznie reagował na każdą jego propozycję. Na pytanie: „Czy twoje serce jest prostolinijne wobec mnie?” od razu odrzekł: „Jest”. Kiedy Jehu powiedział: „Podaj mi rękę”, Jehonadab niezwłocznie to uczynił. Będąc już w rydwanie, usłyszał kolejną propozycję: „Jedź ze mną i przyjrzyj się, jak nie toleruję rywalizacji z Jehową”, i ponownie chętnie na to przystał. Gdy w końcu dotarli do Samarii, gdzie potem zgromadzili się wszyscy czciciele Baala, Jehonadab nie zawrócił, lecz wszedł do ich świątyni razem z Jehu i pozostał u jego boku podczas rzezi bałwochwalców. Jehu ze swej strony dowiódł, że bez reszty mu ufa (2Kl 10:15-28).

Prawie 300 lat później Jeremiasz na polecenie Jehowy podkreślił wierność potomków Jehonadaba, Rechabitów, którzy lojalnie przestrzegali poleceń praojca, i przeciwstawił ją nieposłuszeństwu wobec Boga widocznemu u mieszkańców Judy i Jerozolimy. Jehonadab nakazał Rechabitom, żeby mieszkali w namiotach, nie siali ziarna, nie sadzili winnic i nie pili wina. Kiedy Jeremiasz zaproponował im wino, odmówili, powołując się na przykazanie swego przodka Jehonadaba. Za taką wierność Jehowa im obiecał: „U Jonadaba, syna Rechaba, żaden mąż nie zostanie odcięty od stania przede mną, na zawsze” (Jer 35:1-19).

Mamy tu ukazany wpływ mistrza i jego ideologii na ucznia … Siła lewicy, wykorzystuje prawicę do współdziałania, najlepiej unaocznia to symbol swastyki obracającej się w lewo (4) ukrytej w heksagramie (6), co przekłada się na ten przykład w układzie syjonizmu, tworzącego ideologie nazizmu, socjalizmu, komunizm, demokracji i faszyzmu …

Prawa astrologii, astronomii, są podstawą kosmologii, czy religii, polityki i innych ideologii, tworzących z el-it, kopie archontów, wpływających w negatywny sposób na ludzi …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

Jeśli nie słuchasz samego siebie i swojego wnętrza, stajesz się niewolnikiem oraz uczniem kogoś, kto wykorzysta ciebie i następujące po sobie pokolenia dla swoich niecnych celów …

Warto to przemyśleć …

Liga Świata

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

https://trueshopl.wordpress.com

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/94z6z8