Legenda : jestem, który jestem, po prostu jestem

Legenda : jestem, który jestem, po prostu jestem

Jedność, symbolizowana jest, jako koło i kwadrat wpisane w trójkat. Trójkąt, jako najsilniejszą z figur, skojarzono ze świętym tryptykiem jedności – Boga (lewa półkula) i Bogini (prawa półkula) mózgu z Wszechwidzącym Okiem szyszynki (centrum | zjednoczenie).

Dekonstrukcja wiary we własne wnętrze, została oparta na wierze ideologicznej w Świętą Trójce, Trzy Boginie, Trzy Staruchy … lub Trzech Bogów, Ojca – Matkę i Dziecko, czy Ojca, Syna i Ducha Świętego, co symbolicznie odpowiada – wojnie ideologicznej matriarchatu z patriarchatem, stworzonej, przez trzecią siłę, władzy człowieka nad człowiekiem.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/27/alegoryczny-tryptyk-trojca-i-arka-przymierza/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/02/izrael-iluzja-w-utopijnym-swiecie-trzeciej-sily/

Dwa złączone trójkąty heksagramu, symbolizują równowagę siły męskiej i żeńskiej, połączonej punktem zaćmienia – okiem, oznaczającym zjednoczoną unie siły męskiej i żeńskiej. Unia, tworzy jaźń bytu i symbolizowana jest, za pomocą sześcianu wpisanego w środek heksagramu.

Heksagram, łączy się z dualnym pentagramem, który dla dobra bytu, musi być odwrócony do środka i czerpać wiedzę oraz spokój z własnego wnętrza, w odwrotnym przypadku, wyciągnięty na zewnątrz pentagram, staje się łatwym łupem ideologicznym, realizującym emocjonalne wizje i marzenia – zewnętrznych bytów, chcących żyć na twój koszt, za pomocą siły twoich rąk pozyskanych, przy użyciu wykreowanej siły, manipulacji i strachu …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

Wejdźmy teraz na chwilę do sześcianu, do złożonego krzyża – Al-Kaba, do świątyni i sanktuarium w Mekce, które symbolizuje ludzką jaźń. Pierwsze, co rzuci się nam w oczy ( i zostanie przeanalizowane przez odwrócony do środka pentagram – czerpanie z wnętrza ), to trzy filary – tryptyku, których przekaz symbolizuje – heksagram i punkt, co przekłada się na symboliczną alegorię filarów :

Kobiecą część mózgu – Is – księżyc – nibieski (prawy filar), męską część mózgu – Ra – słońce – czerwony (lewy filar) oraz (środkowy filar) unię półkul – okrąg, skupiający punkt szyszynki – El – zaćmienie – jedność – czerń, która kreuje świątynie rzeczywistość – RaElIs.

Choć czytelniku dalej ze mną, pokaże Ci coś jeszcze. Wchodzimy teraz do masońskiej loży i tutaj również witają nas trzy filary. Po lewej – S/J – Słońce – Ra, po prawej – B – Księży – Is, w środku – W – Wszechwidzące oko – Szyszynka – El.

Ale takich tryptykalnych alegorii, mamy miliardy w zasięgu naszych oczu, uszu i wiedzy : Osiris, Isis i Horus | Nimrod, Semiramis i Tammuz | Ida, Pingla i Sushumna | Deus, Filius i Spiritus Sanctii | Podejście kapłana i diakonów do ołtarza | trójkąt masoński | symbol pszczoły – lilijki | our – obo – ros | symbol koniczyny | tryptyk wejścia do piramid | tryptyk wejścia zwieńczony drogą lub piramidą …

Zauważ czytelniku, że alegoryczny stopień rozwoju człowieka, idący od labiryntu byka, przez egoizm człowieka, manie wielkości lwa i wyższość orła … tworzy symbolikę ochroną wiedzy o tryptyku. Na ten przykład lwy, orły, ludzie lub byki bronią dostępu do tryptyku, niekiedy wszystkie te zwierzęta, zespolone są w kreacje sfinksa … Po co chronić wiedzę ? Ponieważ wiedza, to klucz do władzy nad ludzkim kapitałem – prostymi i użytecznymi ludźmi …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/26/dowod-na-istnienie-boga-personalnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/19/asterion/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/25/swiadomy-sen-i-spojrzenie-na-nasz-dom/

Zasłonięte oko – symbol jednego oka

Mało kto wie, że zasłonięcie jednego z oczu ręka, symbolicznie oznacza zasadę funkcjonowania półkul mózgu. Świadoma siebie osoba, rozumie, że większość społeczeństwa, nie wie o naturalnych skłonnościach umysłu do figuratywnego przedstawiania wielu rzeczy, za pomocą symbolicznych funkcji, stąd też stopa była symbolem szybkości, ramie, było symbolem siły, ręka symbolem wierności … a oczy symbolizują krzyżowy dualizmu mózgu.

Zatem, zasłonięcie prawego oka odpowiada lew półkuli, a zasłonięcie lewego oka, prawej półkuli mózgu. Oznacza to kierowanie się bogiem lub boginią mózgu i ich cechami w danej dziedzinie twórczości, postępowania, działania … Oczywiście robią to osoby, które chcą nakierować się na pewien rodzaj wrażliwości, co nie jest zalecane w dłuższej praktyce, ponieważ najważniejsza jest jedność unii tryptyku zwanego : RaElIs.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/09/samo-poszanowanie-magia-intencyjna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/26/ja-sie-nie-nawroce-ja-zawroce-do-krolestwa-wlasnego-jestestwa/

Nieświadome tego społeczeństwo, wykonuje ten ruch nieświadomie. Dekonstruktorzy, tworzą przed tym symbolem | gestem – ukierunkowany lęk, przez niewiedzę lub celowe – trzymanie społeczeństwa w użytecznej dla najemników i el-it – ciemnocie …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/30/czym-sa-gesty-modlitewne-i-medytacyjne/

Legenda Personalna i jej dekonstrukcje

Celem rzeczywistego, świadomego życia, jest zdobywanie doświadczeń bytu w danym wymiarze, co tworzy jednolitą bazę danych dla ewolucji duchowej – zjednoczonej duszy …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/10/swiadomy-sen/

Poprzez pozytywną karmę – altruizm, samoograniczenie, empatię … , tworzymy jednolitą legendę swego życia, co pozwala na ewolucje duchową, zjednoczonych w jedno – bytów fizycznych, które stają się jednym bytem – kreatorem …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/21/kim-jest-moj-lud/

Niestety, dzisiejsze legendy, stały się rodzajem komicznej alegorii, która na bazie roli teatralnej, sfabrykowanego życia i bytu, tworzy kłamstwo życiorysu, dokonań … opartych na fetyszach – tytułów, stanowisk, pozycji, zasobności, czy bogactwa …

Życie, oparte na iluzorycznych marach i utopiach jaskini platońskiej i masońskiej moralności, to kłamstwa, którymi otaczają się tak zwane legendy: gwiazd, geniuszy, mentorów, autorytetów, ekspertów, luminarzy, idoli, celebrytów, polityków, prawników, księży …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/06/masonska-ceremonia-mistrzowska/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/07/trzydziesci-trzy-i-co-dalej/

Tytuł legendy, otrzymują uczestniczący w iluzji życia : święci i luminarze, którzy przyczynili się do zafałszowania oraz zatuszowania rzeczywistości, ukrycia prawdy i tworzenia iluzji, różnych form cywilizacji, czyli sposobu życia mniejszości na koszt zmanipulowanej duchowo większości.

Klucz zdekonstruowanej legendy

Większość ludzi, nie ma zielonego pojęcia, że legenda wraz z biegiem czasu, została zdekonstruowana i została jej przypisana ukryta alegoria w postaci : klucza, kodu, szyfru, słowa, symbolu, czy przewodnika …

Legendarnym kluczem tajemnicy, jest sfinks, czyli mieszanka byka, człowieka, lwa i orła, które stoją na straży alegorii tryptyku – wiedzy człowieka o sobie i konstrukcji jego jaźni …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/10/niebezpieczenstwa-zastosowania-swiadomego-snu-przez-profanow/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/12/10/ludzie-i-lucyfer-czyli-droga-wyboru/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/03/14/kreacja-rezydentna-i-uniwersalna-duszy-i-wiedzy/

Nie jestem tym, kim chcielibyście abym był, czyli prawdziwy obraz legendy

Każdą drogę legendy, trzeba rozpocząć od wydeptania ścieżki, pozwalającej odkryć własną świadomość, która odtworzy rdzenną tożsamość naszego wielowymiarowego bytu.

Jeśli spojrzysz na perspektywę czekającej cię drogi, zawsze dostrzeżesz symbolikę trojkąta, dlatego też symboliczny trud drogi, zawsze widnieje nad alrgorią tryptyku. Niestety, nawet i ten symbol, został zdekonstruowany oraz wypaczony, przez co zaczął oznaczać drogę donikąd, lub drogę, do finiszu której, nigdy w systemie hierarchicznym, nie dotrzesz, zatrzymany w biegu.

Legenda Personalna i Legendarny Chaos

Leg-end-a, nie koniecznie, musi powstać po wykonaniu ostatniego kroku, jak ma to miejsce w dzisiejszym świecie.

Legendarny chaos, tworzą dla samych siebie – zadufane w sobie gwiazdy i idole, pragnące aby otaczający i wywyższający ich plebs oraz celebrująca ich dokonania hierarchia, stworzyła z człowieka, nowego archonta -architekta – świecącego swoim blaskiem, we wnętrzach innych ludzi, którzy nieświadomie przyjmują do siebie wiarę (odwrócenego pentagramu) w obcą i szkodliwą dla nich – ideologie, wyższości człowieka, nad człowiekiem.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

Zobacz, jak tłum w amok, celebruje wystąpienia na wywoższeniu – błaznów, udających gwiazdy śpiewu, księży, aktorów, polityków … Plebs, celebruje utopijne urojenia chorych psychicznie jednostek. Tłum żyje w swych marzeniach i marach, pragnąc odwzorować chorobę psychiczną swego Boga – idola …

Ten specyficzny, amoralny układ, oparty na manii łaknienia tych, czy innych fetyszy, nigdy nie ma swojego końca, zmieniają się tylko idole, fani i rodzaje, napędzających świat utopi – fetyszy.

Koło obłędu, nie doprowadzi człowieczeństwa do samostanowienia, dobrobytu, przez samoograniczenie, ponieważ łaknienie, nie zna tego ostatniego słowa.

Legenda Personalna

Legenda, to ciche, spokojne, personalne osiągnięcie bytu (bytów, stających się jednym bytem ascendentnym), który dzięki wierze w samego siebie, poprzez siebie i dzięki sobie w czasie personalnym, potrafił dzięki prywatnym doświadczeniom – opuścić krąg karmy negatywnej oraz krąg życia fizycznego i przenieść się w wyższy, duchowy stopień rozwoju, czyniącego z tworu – twórcę …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/21/kim-jest-moj-lud/

W ładzie personalnym, świadomość bycia kobieta lub mężczyzna, nie jest prawdziwa, ponieważ jest oparta na kulcie ciała, fizycznej prokreacji (karma negatywna) oraz ideologii płci, z której rodzi się panseksualizm (w tym homoseksualizm, feminizm …) i niebezpieczne formy cywilizacyjne, takie jak patriarchat, czy matriarchat, które dzielą świat, społeczeństwa i wnętrza ludzi.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/09/watykan-czyli-kult-kontroli-plodnosci-niewolnikow/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/05/24/mnozenie-liczbowe-czyli-swiat-napedzany-prokreacja/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/04/28/porod-i-plodnosc/

Ludzka ignorancja i głupota oraz powoli powoływane do życia, coś co zwą – sztuczną inteligencją, nie jest rozwiązaniem dla świata, lecz formą kontrolowanej zagłady, opartej na zmiennej formie kontroli nad najniższymi formami bytu oraz próbą przeniesienia odpowiedzialności z człowieka, na elektroniczną fasadę – imitująca władze, która w rzeczywistości będzie jednolitym głosem el-it, pragnących kontroli nad kapitałem ludzkim …

( El-ity, nie przewidziały jednak kilku logicznych rzeczy …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/17/sztuczna-inteligencja-zastapi-boga/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/10/28/globalne-sumienie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/12/jak-naprawde-dziala-komputer-czyli-biofotony/ )

Każda jednostka musi przemyśleć poniższą kwestie :

Nie chodzi o światowy ład ani o stworzenie chaosu, chodzi o równowagę ładu personalnego, każdego wolnego bytu ze wszechświatem, jego archontami i matką naturą, oto cel nad celami. I właśnie ten cel, leży u podstaw płaskiej struktury społecznej, której członkowie, pracują już nad zniszczeniem wszelakich przejawów cywilizacyjnych i hierarchicznych.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/02/nowy-poczatek-swiata-i-walka-o-personalna-wolnosc-kazdej-jednostki/

Jad obłędu, to zaszczepiona w człowieku ideologia egoizmu, która wchodzi w ludzki umysł, który zaczyna pragnąc, pożądać, łaknąć, nic nie znaczących dla ludzkiej duszy – fetyszy …

Otaczamy się murami, nic nie znaczących tytułów, stanowisk, posad, rang i stopni, które niszczą prawa naturalne, równość, wolność i samoograniczenie, ponieważ irracjonalnym fetszom, towarzyszy prawo stanowione zwierząt, kreujące wyższość większego i silniejszego utytułowanego zwierzęcia, nad słabszym człowiekiem, którego zamknięto w jaskini platońskiego, jego własnego umysłu, który łaknie obcych ideologii, doprowadzających ludzki umysł, do depresji, deprawacji i paranoi.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/05/depresja-oczyma-logiki/

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

Wykreowana przez trzecią siłę – teza i antyteza, zmieniły idee tryptyku ludzkiego umysłu oraz jedności człowieka ze wszechświatem archontów, w ideologie klinu – podziału zewnętrznego i wewnętrznego, opartą na emocjonalnym egoizmie, rozbijającym wasz spokój i ciszę.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

Wasz czas i ład personalny, zależny jest od głębokiej samoświadomości, z której nie można wykreślić świętego tryptyku mózgu, sześcianu – jaźni, heksagramu zespolenia, czy wewnętrznego pentagramu … Wszystkie ideologie władzy człowieka nad człowiekiem, stworzyły dekonstrukcje owych świętości, aby wywołać w człowieku poczucie winy i strach, który odcina człowieka od własnej duchowości i przenosi ją na zewnętrze czynniki kontrolne i edukacyjne, sprawujące władze nad ludzkim ciałem i umysłem.

Tak stworzona kult-ur-a cywilizacyjna, jest formą przekleństwa ciążącego nad ludzkim gatunkiem …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wpz

https://trueshopl.wordpress.com

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

Zbiórka na działanie Ligi Świata 2019/20 :

https://zrzutka.pl/94z6z8 , https://paypal.me/dydymus