Masońska Ceremonia Mistrzowska

Masońska Ceremonia Mistrzowska

Wstęp

Legenda Hirama Abiffa

Cała starożytność wierzyła … w Pośrednika lub Odkupiciela, dzięki któremu Zła Zasada miała zostać pokonana, a Najwyższe Bóstwo pojednane ze Swoimi stworzeniami. Wiara była ogólna, że miał się on narodzić z dziewicy i cierpieć bolesneśnie. Hindusi nazywali go Kriszna, Chińczycy – Kioun-tse, Persowie – Sosiosch, Skandynawowie – Balder, chrześcijanie – Jezus, a masoni – Hiram …

Pirtle, The [Masonic] Kentucky Monitor 14,15

( Co jest istotne dla czytelnika – każdy jest synem swego Boga personalnego – a więc bóg personalny, może nazwać nas nazwać – Moim Synem, czyli Masonem. )

Blue Lodge – Niebieska Loża (stopnie 1-3), koncentrują się na legendzie Hirama Abiffa. Legenda ta ma luźną podstawę historyczną w 1 Księdze Królów 7 i w 2 Kronice 2. Król Hiram z Tyru wysłał wykwalifikowanego człowieka, zwanego także Hiramem, do Izraela, aby pomógł królowi Salomonowi zbudować świątynię Pana.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/31/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/19/asterion/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/26/dowod-na-istnienie-boga-personalnego/

Legenda brzmi następująco:

Hiram Abiff, „syn wdowy” z Tyru, zręczny w obróbce wszelkiego rodzaju metali, został zatrudniony, aby pomóc w budowie Świątyni Króla Salomona.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/09/18/najwyzszy-kaplan-handlu-wojny-i-materializmu/

Legenda mówi nam, że pewnego dnia, czcząc Wielkiego Architekta Wszechświata (GAOTU) w Świętej Świętyni, Hiram został zaatakowany przez trzech zbirów (zwanych „Jubela”, „Jubelo” i „Jubelum” i znanych łącznie jako „ The Juwes ”, którzy domagali się „ słowa Mistrza ”, czyli tajemnego imienia Boga.

( Błądzący człowiek szukając Boga personalnego szantażując i przeklina samego siebie i odrzuca własną tożsamość – przedstawioną w formie syna Boga personalnego – Hirama, Jezusa … )

Pierwszy zbir, Jubela, uderzył Hirama w gardło 24-calowym wskaźnikiem. Drugi łotrzyk, o imieniu Jubelo, uderzył Hirama w pierś, nad sercem, kwadratem. Trzeci zbir, Jubelum, uderzył młotkiem w czoło Hirama, po czym Hiram padł martwy. Dlatego jego krew została przelana w świątyni.

Hiram, zabity, został zabrany na wschodnią bramę świątyni i pochowany poza Jerozolimą na górze Moria.

Wczesnym rankiem następnego dnia król Salomon odwiedził świątynię i znalazł robotników w pomieszaniu, ponieważ nie przygotowano żadnych planów na dzień pracy. Obawiając się zła, król Salomon wysłał dwunastu masonów Fellowcraft, aby szukali Hirama. Sam król Salomon towarzyszył trzem mistrzom – królom, którzy podróżowali na wschód.

Po ostatecznym zlokalizowaniu grobu Hirama Salomon i jego towarzysze masoni ekshumowali ciało. Poszukiwano słowa Mistrza (Imię Boga), ale znaleziono tylko literę „G”. Znajdując zagubione słowo, rozległ się lament: „Panie, mój Boże, czy nie ma pomocy dla syna wdowy?”.

( Salomon – Sol – o – mon, to alegoria słońca i księżyca wpływającego na ludzki umysł, w którym znajduje się nie odkryta dla większości społeczeństwa – świątynia – jaskinia – grób żywego Boga … Wpływ archontów w tym słońca i księżyca, buduje lub odbudowuje świątynie ludzkiego umysłu …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/31/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/19/asterion/ )

Najpierw chwycili ciało Hirama za pomocą uchwytu „Boaz” pierwszego stopnia. Nie udało się to osiągnąć.

Następnie chwycili ciało Hirama, używając chwytu „Jachin” drugiego stopnia. To również nie spełniło swojego celu.

Solomon w końcu podniósł Hirama z martwych, używając uchwytu trzeciego stopnia Mistrza Masońskiego oraz pięciu punktów (wyjaśnionych w dalszej części tekstu), po czym szepną mu na ucho frazą : „Ma-Ha-Bone”.

Te trzy pierwsze stopnie oparte są na legendzie. Obrzędy według rytu Szkockiego i rytu York, opierają się głównie na legendzie, która następuje po „zmartwychwstaniu” Hirama Abiffa.

Hiram Abiff został wydarty ze świata martwych – nieświadomych. Wkrótce jednak opuszcza legendę, ponieważ został wprowadzony w bardziej chwalebną egzystencję – Oświecenia.

Salomon musi kontynuować budowę świątyni. Trzeba podjąć wiele decyzji. Najpierw Salomon wybiera siedmiu doświadczonych murarzy, którzy strzegą Świątyni, a następnie odprawia mszę dla zmarłych, czyli requiem dla zmarłego Hirama Abiffa. Następnie Salomon mianuje siedmiu sędziów, aby oddali sprawiedliwość robotnikom budującym Świątynię.

Zainstalowano pięciu superintendentów, którzy nadzorują dalszy rozwój Świątyni. Solomon skupia się następnie na zatrzymaniu zabójców Hirama Abiffa. Wyznacza dziewięciu mistrzów, którzy rozpoczynają poszukiwania zabójców. Pierwszy zabójca zostaje zabity. Zostaje pchnięty nożem w serce i głowę, a następnie pozbawiony głowy.

Salomon otrzymuje raport, że pozostali dwaj zabójcy uciekli do Gat, miejsca narodzin Goliata. Solomon wybiera piętnastu mistrzów, w tym dziewięciu, którzy pojmują zabójców. Umieszczani w więzieniu zabójcy, zostają straceni. Salomon nagradza dwunastu Mistrzów, czyniąc ich gubernatorami nad dwunastoma plemionami Izraela.

Solomon ostatecznie mianuje budowniczego imieniem Adoniram, jako jedynego następcę Hirama Abiffa. Adoniram zostaje głównym architektem Świątyni, która została ostatecznie ukończona.

Legenda nie kończy się tutaj, ponieważ Salomon zaczyna budować Świątynię Sprawiedliwości na miejscu Świątyni zbudowanej przez Henocha (pamiętajcie, to masońska legenda, a nie biblijna alegoria !), Który umieścił w Świątyni kamień opatrzony Imieniem Boga.

Adoniram, główny architekt i dwaj inni robotnicy, zaczynają budować Świątynię Sprawiedliwości, by odkryć kamień Enocha. Solomon i Hiram z Tyru, Wielcy Mistrzowie Masonerii, mają niewielki wybór, ale muszą zainicjować trzech robotników w tajemnice Rzemiosła. Wszyscy trzej, są nauczani prawidłowej wymowy Imienia Boga.

Świątynia Salomona została zniszczona około 586 r.pne … Imię Boga zostało ponownie utracone. Jerozolima, została podbita a masoni trafili do babilońskiej niewoli.

Jeńcy mieszkali w Babilonie przez siedemdziesiąt lat, aż król Persji – Cyrus, który był mistrzem masonerii, miał sen. Śnił, że ukazał mu się lew, mówiąc: „wolność dla jeńców”. Pod kierunkiem lwa Cyrus ogłosił uwolnienie Judeiczyków. Kazał im zbudować drugą świątynię pod jego przewodnictwem.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/21/kim-jest-moj-lud/

Wielu Judeiczyków, zwłaszcza Nehemiasza i Ezdrasza, było inicjatorami masońskich tajemnic. Oni nakazali wszystkim masonom pośród Judeiczyków, aby podróżowali z Babilonu do Jerozolimy z mieczami po bokach i kielniami w rękach.

Pomimo wielkiego smutku i cierpienia Świątynia została ukończona za panowania Dariusza, następcy Cyrusa.

Darius wybrał Zerubbabel, jako wielkiego mistrza odpowiedzialnego za budowę drugiej świątyni. Po przejściu trudnych obrzędów inicjacji Zerubbabel otrzymał tytuł Suwerennego Księcia Jerozolimy i został powierzony świętym naczyniom, które Nebuchadnezzer wziął ze Świątyni Salomona.

Nowy Porządek

Zerubbabel wraz z królem Dariuszem założyli następnie nowy porządek budowniczych świątyń znanych jako Rycerze Wschodu. Rycerze ci byli wśród masońskich robotników, którzy brali udział w budowie Drugiej Świątyni. Ten nowy zakon rycerski stał się bractwem wojowników (assasyni, obecnie policja, wojska i wszelakiej maści służby specjalne).

https://www.cda.pl/video/3421486b6

Stopnie 30 -33 (obrządek szkocki) kończą pracę legendy. Legenda Hirama, kończy się w domu Kadosha.

Po wejściu w trzydziesty stopień, mason wchodzi do świętego domu Wielkiego Architekta Wszechświata i opiera się na swojej pracy. Potrafi też zaśpiewać pieśń o prawdzie :

Nie ma okazji do wyrównania pionu,

Na kielnię lub młotek, na kompas lub kwadrat,

Nasze prace są zakończone, Arka bezpiecznie płynie,

Zostaniemy przywitani, jako robotnicy najrzadsi.

Otworzyły się przed nim bramy Nowego Jeruzalem, bo teraz mówi się, że jest doskonały!

Stał się wieczną świątynią, w której przebywa „Wielki Architekt Wszechświata”.

( Kazdy z was ma do odkrycia własną świątynie, własnego Boga, zdobywając dostęp do czasu personalnego …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/ )

Ceremonia

Ceromonia mianowania na mistrza masońskiego, przebiega podobnie, jak rytuał wtajemniczenia w symbolikę wierności – tajnemu bractwu, zwaną Fellow Craft (2 stopień).

( Fellow Craft w dokładnym tłumaczeniu oznacza przebiegłego przyjaciela, ponieważ używa on symboli rytualnych, podstępem wprowadzonych do symboliki zawodowej, państwowej, społecznej …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/17/czym-jest-futbol/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/czym-jest-rzad-czyli-budowa-lozy.html )

Słowo, Znak i Chwyt

Kandydat na mistrza masońskiego, zostaje wprowadzony przez Czcigodnego Mistrza (WM – Worshipful Master) do loży i przechodzi przez rytualną znajomość – słowa, znaku i chwytu.

Aspirujący do tytułu mistrza, zostaje pozbawiony wszystkich światowych dóbr. Przed wejściem do loży, Młodszy Diakon, potwierdza, że kandydat jest godny trzeciego stopnia wtajemniczenia i podaje mu hasło : Tubal Cain.

( Pamiętaj, że światowiec – oznacza profana, a światowe dobra, oznaczają bezwartościowe fetysze, którym ideologiczną cześć – oddają – omamieni światowcy … )

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/09/18/najwyzszy-kaplan-handlu-wojny-i-materializmu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/08/kreacja-szescianu-czyli-jak-okrasc-i-zniewolic-czlowieczenstwo/

Pretendent, w czasie inicjacji ma odkryte ramiona i klatkę piersiową, a obie nogawki spodni, są zwinięte tuż przed kolana. Na jego szyi, zawiązany jest węzeł kata, natomiast na biodrach oplata go po trzykroć, ciasno zawiązana lina, symbolizująca – trzeci stopień wtajemniczenia …

Poprzednie dwie ceremonie były wykonywane przez Strażnika Juniora, Młodszego Diakona i Czcigodnego Mistrza.

Passgrip, czyli Chwyt

Najbardziej zaszczytne inicjacje, wykonywane przez Starszego Diakona, Starszego Strażnika i Czcigodnego Mistrza …

Kandydat, jest trzykrotnie prowadzony przez Starszego Diakona, dookoła loży a tym samym dookoła ołtarza i odmawia rytualną modlitwę, co jest symbolicznym okazaniem wytrzymałość i cierpliwość kandydata.

Podczas pierwszego okrążenia Młodszy Strażnik, Starszy Strażnik i Czcigodny Mistrz – uderzają jeden raz młotkami o ołtarz, w wcześniej opisanej kolejności.

Tą czynność powtarzają za każdym razem, zwiększając liczbę uderzeń symbolizujących ilość okrążeń loży i ołtarza.

Po trzecim okrążeniu – kandydat i Starszy Diakon, przybywają do stacji Młodszego Diakona, która ma miejsce na południu loży.

W tym miejscu, kandydat podaje Młodszemu Diakonowi hasło i znak pierwszego stopnia – Boaz oraz podaje hasło trzeciego stopnia – Tubal Cain.

Starszy Diakon, zabiera kandydata na zachód loży, gdzie Starszy Strażnik zada pytanie o hasło drugiego stopnia – Jachin i otrzyma hasło trzeciego stopnia – Tubal Cain.

Następnie pretendent, udaje się do Czcigodnego Mistrza na wschodzie od ołtarza, po czym Starszy Diakon, informuje Czcigodnego Mistrza, że podróżujący ze zachodu na wschód kandydat, nadal szuka światła w murze ciemności …

Na tą prośbę – informację – Czcigodny Mistrz instruuje kandydata, aby ten ponownie poszedł na zachodu w celu otrzymania instrukcji : Trzech Regularnych Kroków, od Starszego Strażnika.

Trzy Regularne Kroki Mistrzowskie

Zaczynamy od pozycji wyjściowej w której stopy przyjmują pozycje ”V”.

Następnie kandydat wykonuje dwa kroki w których stopy stawiane są pod kątem 90 stopni, co reprezentuje kwadrat. Pretendent najpierw wykonuje krok lewą stopą, a następnie dostawia do niej pięte prawej stopy, pod kątem 90 stopni … Ruch ten wykonuje się następnie prawą stopą i dostawia się do niej piętę, lewej stopy pod kątem 90 stopni. Całość kończy się powrotem do pozycji wyjściowej.

Biblia i Przysięga

Teraz, kiedy kandydat zbliżył się do Czcigodnego Mistrza we właściwy sposób, otrzymuje polecenie położenia oby rąk na środku – Biblii, kompasu i kwadratu i wypowiedzeniu Mistrzowskiej przysięgi :

Nic nie stoi na przeszkodzie abym służył masońskiemu państwu oraz wspierał masońskich sąsiadów i masońskie ideologie

Nie udostępnie żadnej masońskiej tajemnicy

Będę przestrzegał wszystkich zasad masońskich

Będę przestrzegał próśb mistrzów masonerii

Nie należe do lóż inicjujących kobiety

Nie oszukuje, nie kłamie Mistrza Masońskiego i instytucji Loży i Lóż

Nie walczę gniewem z innym masonem

Nie angażuj się w nielegalne stosunki z żoną, siostrą, matką, córką Mistrza Masońskiego

Jako Mistrz Masoński, pomogę bracią w dystresach

(Pojęcie dystresu wiąże się z nieprzyjemnymi odczuciami, jakie niesie ze sobą stres, na przykład bólem, lękiem lub cierpieniem.), licząc na wzajemność.

Moje ciało rozcięte na dwoje, moje wnętrzności wydarte z mego ciała i spalone na popiół, rozrzucone przez cztery wiatry nieba, nie będą już w mej pamięci. Moja podłość i nieszczęście, niegodziwości jakim byłem, już nigdy nie będą naruszać moich zobowiązań wedle mojego Masońskiego Mistrza.

Dalszy Rozwój

Po złożeniu Przysięgi Mistrzów Masońskich, kandydat wyraża pragnienie dalszego rozwoju w świetle wiedzy masońskiej.

Nowy Mistrz, zostaje przyodziany w szatę liturgiczną z zdejmowanym kapturem oraz otrzymuje sznur, który będzie oplatał jego pas. Następnie Czcigodny mistrz instruuje kandydata, by dalej rozważał i poznawał trzy przewodnie zasady wolnomularstwa, czyli : miłość braterską, pomoc (lub przyjaźń w niektórych lożach) i prawdę.

Kandydat zostaje ponownie zapoznany z prawdziwym uściskiem Masońskiego Rzemiosła i chwytem Mistrza Masońskiego oraz towarzyszącym mu słowem – Tubal Kain.

Czcigodny Mistrz, nakazuje Kandydatowi przejść ten sam test alegoryczny z Młodszym i Starszym Diakonem, a następnie powraca do Czcigodnego Mistrza.

Po powrocie kandydata, Czcigodny Mistrz, poleca Starszemu Diakonowi zabrać kandydata do Starszego Strażnika, który zakłada kandydatowi fartuch Mistrza Masońskiego.

Następnie Czcigodny Mistrz, instruuje kandydata o potrzebnych mu narzędziach, jakimi dysponuje mistrz Masoński. Kandydat otrzymuje kielnie, symbolizującą szerzenie braterskiej miłości w taki sposób, w jaki murarz, łączy cegły, za pomocą zaprawy.

Kandydat jest wyprowadzany z loży, aby przygotować lożę do pozostałej części rytuału. Kiedy zostaje ponownie wprowadzony do loży, wszyscy zgromadzeni mistrzowie, bezceremonialnie gratulują nowemu członkowi – wewnętrznego kręgu.

Jednak. jest to oszustwo, którego intencja, ma doprowadzić kandydata do myśli o pozytywnym zakończeniu rytuału.

Oszustwo i zdobywanie wiedzy

Czcigodny Mistrz, pyta następnie różnych członków loży, czy uważają rytuał za skończony i wszyscy mistrzowie potwierdzają zakończenie rytuału.

W tym momencie Czcigodny Mistrz pyta kandydata, czy uważa się za mistrza masonerii. Kandydat odpowiada twierdząco, podczas gdy starszy diakon stoi za nim.

Czcigodny Mistrz informuje kandydata, że nie tylko nie jest jeszcze Mistrzem Masońskim, ale dopiero teraz zaczyna się prawdziwa ceremonia drogi, usiana nękaniem, mordercami, złodziejami i rabusiami. Czcigodny Mistrz radzi kandydatowi, by pamiętał komu może ufać, a Starszy Diakon, mocno nasuwa kaptur lub przepaskę na oczy kandydata.

Nauki historyczne

Starszy Diakon, informuje kandydata, że było to w zwyczaju Hirama Abriffa i jest to w zwyczaju Wielkiego Mistrza, aby każdego dnia, wchodzić do niedokończonej Świątyni Króla Salomona, podczas gdy otaczający ich masoni, cieszyli się z dwunastu dań.

Każdy z nich, każdego dnia, wyciąga swój prywatny projekt i ćwiczy swoje oddanie personalnemu Bogu. Następnie każdy z nich przeszedł na emeryturę swego życia, przez południową bramę (łuk), którą Starszy Diakon i kandydat uczczą teraz, na ich cześć.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

Spacerując po schodach Wielkiego Mistrza

Gdy obaj przechodzą obok stacji Młodszego Strażnika na południowym krańcu loży. Młodszy Strażnik, stoi w ciszy i agresywnie konfrontuje kandydata, utożsamiając i porównując go do Wielkiego Mistrza i Hirama oraz grając rolę Pierwszego Ruffiana – mordercy Hirama. Młodszy Strażnik, mówi kandydatowi, że Wielki Mistrz, obiecał ujawnić tajemnice Mistrzowskiej Masonerii, kiedy prace nad świątynią dobiegną końca oraz kiedy masońscy robotnicy otrzymają płacę oraz tytuł mistrza i zaczną pracować w obcych krajach, jako mistrzowie Masońscy …

( https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/26/pseudonim-hebrajczyk/ )

Ruffian żąda tajemnic od Wielkiego Mistrza. Wielki Mistrz informuje go, że nie tylko, jest to niewłaściwy sposób na złożenie takiej prośby, ale nie może jej spełnić, ponieważ tajemnice wymagają obecności króla Salomona i króla Hirama. Ruffian grozi życiu Wielkiego Mistrza, ale Hiram Abriff, nie poddaje się jego żądaniom.

Ruffian, przesuwa dłonią po gardle kandydata i znów wchodzi na ścieżkę. Starszy Diakon, prowadzi kandydata na zachód. I teraz i on odgrywa swoją rolę – drugiego Ruffiana, wychodzi i jeszcze bardziej agresywnie niż Młodszy Strażnik, żąda wyjawienia Tajemnic Mistrza Masońskiego. Ponownie Wielki Mistrz, mówi : nie. Drugi Ruffian zagraża jego życiu, ale Wielki Mistrz, wciąż odrzuca jego prośbę. Drugi Ruffian przesuwa dłoń po lewej piersi kandydata i pozwala mu przejść do Czcigodnego Mistrza na wschodzie. Czcigodny Mistrz, grając trzeciego Ruffiana, ponownie żąda wydania tajemnic od Wielkiego Mistrza. Po odmowie, zagrożeniu życia i ponownym odmowie, trzeci Ruffian uderza kandydata w głowę miękką bronią, przewracając go do tyłu, mordując Wielkiego Mistrza.

Morderstwo

Kandydat podróżuje na prześcieradle, trzymanym przez innych członków loży. Aspirujący do roli mistrza, spada bezpiecznie na ziemię, chociaż w głębi duszy, najczęściej jest przerażony toczącymi się wydarzeniami. Buntownicy zdają sobie sprawę, że zabili Wielkiego Mistrza, przed zdobyciem tajemnic Mistrza Masońskiego i postanowili ukryć ciało w Świątyni przed właściwym pochówkiem. Wszyscy w loży milczą, przez kilka chwil, aż trójkąt wybije 12 razy, co ma symbolizować północ.

Członkowie bractwa, zgadzają się pochować ciało na zachodzie wzgórza, a kandydat, jest trzykrotnie obnoszony dookoła loży, przez innych członków zgromadzenia, aż wreszcie korowód zatrzymuje się po zachodnie stronie loży.

Członkowie korowodu opuszczają kandydata na ziemię i umieszczają przy jego głowie nagrobek z małej rośliny – .

Ruffianie uciekają z kraju i spotkykają kapitana, który zgadza się zabrać ich do Etiopii, zakładając, że mają przepustkę od króla Salomona. Dowiedziawszy się, że nie mają przepustki, kapitanodmawia ich przyjęcia. Decydują, że uciekną na piechotę i unikną śmierci. Wszyscy wycofują się na różne końce pomieszczenia i przygotowują się do następnej części rytuału.

Czcigodny Mistrz, teraz przebrany za króla Salomona, przy budowie Świątyni, pyta, dlaczego masoni nie pracują jak zwykle. Król Salomon, gdy powiedziano mu, że na planszy nie ma żadnych zadań do wykonania, żąda odnalezienia wielkiego mistrza Hirama Abiffa. W loży robi się głośne zamieszanie. Masoni nie mogą nigdzie znaleźć swego Wielkiego Mistrza. Odkrywają, że brakuje trzech robotników, braci Jubeli, Jubelo i Jubelum.

W tym momencie 12 masonów Fellow Craft (drugiego stopnia) informuje króla, że 3 robotników, planowało wymusić na Wielkim Mistrzu sekrety Mistrza Masońskiego, grażając mu śmiercią. Pojawia się 12 masonów w białych rękawiczkach i w fartuchach, klękają i błagają o ułaskawienie króla.

Radzi im, aby podzielili się na 4 trzyosobowe grupy (trójkąty masońskie) i znaleźli 3 zaginionych braci. Jedna z grup, natrafia na kapitana morskiego, który informuje ich, że trzej bracia rozproszyło się po kraju, po tym, jak kapitan odmówił im przyjęcia na statek.

Trzech masonów znajduje sekretne miejsce, w którym ukrywają się trzej bracia. Trzej bracia zostają odkryci, gdy wyrażają troskę o swój los. Bracia przyznają się do winy i zostają straceni.

Mistrzowie masońscy prowadzący rytuał, trzykrotnie rzucają kandydatem o ziemię. Kandydat wciąż jest owinięty w tkaninę i leży na ziemi. Po egzekucji król Salomon nakazuje 12 masonom, aby znaleźli ciało Wielkiego Mistrza. Grupa, która odnalazła trzech braci, odnajduje również grób – Wielkiego Mistrza. Król, nakazuje ekshumacje ciała Wielkiego Mistrza.

Wyrażają oni obawę, że nigdy nie nauczą się zagubionego słowa mistrza masońskiego. Wszyscy zgadzają się, że pierwsze wypowiedziane słowo i pierwszy nadany znak, staną się słowem Mistrza Masońskiego. Dają oni znak mistrza masonerii : Prawa wyprostowana dłoń i zgięta w łokciu ręka, znajdują się na wysokości pępka, podczas gdy kciuk wskazuje do wnętrza dłoni.

Masoni otaczają ciało i śpiewają:

Uroczystość pogrzebowa,

wszystko zaklęte jest w naszym czasie;

Podróżujemy, nie pielgrzymujemy

Śmiertelnicy, teraz za nas oddają swe łzy,

Dla śmiertelności jestem tutaj :

Zobacz, jak falują jej trofea

O slamsie grobu !

Oto kolejny gość, którego przynosimy.

Serafowie niebiańskiego skrzydła,

Do naszego ołtarza pogrzebowego przyjdź:

Zabierz przyjaciela i brata do domu

Panie wszystkich ! poniżej i powyżej

Napełnij nasze serca prawdą i miłością;

Kiedy opuszczamy nasz ziemski padół,

Zabierz nas do swojej loży na Wysokim Niebie.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/04/czyste-rece-i-brudna-robota-czyli-masoneria-i-symbolika-bialych-rekawiczek/

Uchwyt i hasło Mistrza Masońskiego

Król Salomon wyraża zaniepokojenie, że słowo Mistrza ginie na zawsze. Prosi, aby ciało zostało uniesione i ożywione uściskiem grip of an Entered Apprentice – uściskiem Ucznia, ale ciało jest tak rozłożone, że chwyt się ślizga, a mięso odchodzi od kości. Król prosi, aby użyto uścisku – grip of a Fellowcraft – uścisku czeladnika – do podniesienia i ożywienia Wielkiego Mistrza, ale znowu chwyt ślizga się z powodu stanu ciała. Masoni decydują się modlić wokół ciała i wszyscy klękają wokół kandydata. Król następnie daje Starszemu Strażnikowi rozkaz „podnieść ciało mocnym uściskiem lub łapą lwa plemienia Judy – Strong Grip of a Lions Paw ”. Starszy Strażnik unosi kandydata na nogi prawdziwym uściskiem – grip of a Master Mason – Mistrza Masonów. Kciuki i najmniejsze palce zawijają się poniżej nadgarstka, a trzy pozostałe palce, są wyciągnięte na dłoni brata.

https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/04/podstawy-kultury-i-cywilizacji.html

https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/czym-jest-rzad-czyli-budowa-lozy.html

http://czuwajacy.blogspot.com/2016/05/katafalk-trumna-i-szkielet-czyli-czego.html

Hiram Abiff nie tylko powstał z grobu, ale również powrócił do życia. Pierwsze słowo, które wypowiedział, zostało uznane za odpowiednik utraconego Wielkiego Słowa Kamieniarskiego, które zostało utracone wraz ze śmiercią Hirama. Słowo to przekazywane jest masońskim mistrzom po dzień dzisiejszy.

( Jest to alegoria – karmy negatywnej –

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/09/kim-jest-dziecko/)

Ukończenie inicjacji Mistrza Masońskiego

Kiedy kandydat zostaje podniesiony, Czcigodny Mistrz przekazuje mu słowo Mistrza Masońskiego : „Mah-hah-bone” i instruuje go, aby zawsze przekazywał to słowo w obrębie 5 punktów wspólnoty. 5 punktów wspólnoty, to stopa, przy stopie, kolano, przy kolanie, pierś, przy piersi, ręce na ramionach i policzek do policzka.

Kandydat otrzymuje polecenie, aby powrócił na wschód loży, gdzie otrzymuje historyczny opis odtworzonego listu Wielkiego Mistrza Hirama Abiffa do Czcigodnego Mistrza Salomona. Czcigodny Mistrz, przechodzi następnie przez wszystkie symbole masonerii, w tym symbole w samej loży. Następnie Czcigodny Mistrz uderza trzykrotnie młotkiem o ołtarz i wszyscy wstają.

Zgromadzeni trzykrotnie powtarzają 3 główne zasady masonerii : braterska miłość ( lojalność | agape), pomoc i prawda (dla wybranych). Wtajemniczenie kandydata, kończy się, gdy Czcigodny Mistrz daje Szarżę – Kandydatowi. Opłata – nakazuje kandydatowi, aby ten zawsze zachowywał się szlachetnie i zachował dobrą reputację loży masońskiej, przeżywając swoje życie, zgodnie z zasadami masonerii ( moralność masońska, dotyczy prawdy i lojalności, tylko wobec braci i gry w towarzystwie – światowców, czyli osób niewtajemniczonych ). Kandydat otrzymuje polecenie skontaktowania się z biurem sekretarza i podpisania swoim nazwiskiem konstytucji loży. To przypieczętowuje go jako nowego Mistrza Masona.

Dekonstrukcja rzeczywistości

Wszystkie opisane wyżej czynności i formy rytualne, są alegoriami, które należy zgłębić w dalszej drodze rozwoju. Rytuał, jest formą alegorycznego – teatru misteryjnego, którego sceniczne reguły, przenoszone są do teatru hierarchiczno – cywilizacyjnego …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

Jako, że el-itom szamańskim nie wolno kłamać, życie transformuje do jaskini platońskiej, która wciąga ciekawy plebs do swego alegorycznego wnętrza, które przybiera formę teatru alegorycznego, którego głównym celem, jest manipulacja słowem, co doprowadza do dekonstrukcji rzeczywistości tworzonej w głowach podzielonego ideologicznie plebsu. Jest to rewolucja, bunt, rozruchy, walka klasowa, powstanie, strajk, rewolucja … , która tak naprawdę, nie dotyczy buntu społeczeństwa, przeciw władzy, ale władzy, przeciw społeczeństwu …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

Rządzą światem ci, którzy wymyślili przeniesienie władzy archontów nad ludźmi, za pomocą manipulacji psychoficznej, której alegorie, zostały na zawsze wpisane w schemat hierarchicznej władzy człowieka, nad człowiekiem …

O ile szaman, filozof oraz alchemik, może sobie poradzić z naciskiem ciał niebieskich na ludzki umysł, za pomocą transformacji energii w modlitwę lub działanie spójne z snem, myślą i słowem, to żaden z nieoświeconych członków stada, nie da sobie rady z równoczesnym naciskiem archontów – ciał niebieskich na ludzkie ciało i umysł, przy zwielokrotnieniu siły nacisku, za pomocą psychomanipulacji, która koryguje i kontroluje ludzkie stada.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/30/czym-sa-gesty-modlitewne-i-medytacyjne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

Dopóki człowiek, nie pozna wszystkich otaczających go alegorii i nie zacznie żyć w rzeczywistym czasie personalnym, nigdy nie wyzwoli się z iluzji, zakłamanego życia …

Co więcej, jeśli nie podrzucicie ideologii edukacji lustrzanej przenoszącej błędy z pokolenia na pokolenie, to nigdy wy ani wasze dzieci nie doświadczą wiedzy i mądrości wyłaniającej się z zakazanymi sztukami wyzwolonymi, czyli trivium i quadrivium.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/09/strajk-najemnikow-czyli-czy-warto-wspierac-nauke-zniewolenia/

Właśnie tego uczą się dzieci el-it i ich najemników :

Dzieci el-it, wprowadzane są od najmłodszych lat w umiejętności – godne wolnego człowieka, w skład których wchodzi :

Trivium

Trivium, które obejmuje swym zakresem gramatykę, co oznacza biegłość w łacinie, wybranych językach oraz w dialektyce, czyli logice i retoryce, co wprowadza młode pokolenie w sztukę układania mów i prowadzenia dysput.

Logika: ważne i nieważne połączenia w trakcie tworzenia formalnego argumentu; odpowiedni sposób rozumowania; odliczenie ogniw łańcucha, na końcu którego pojawia się wniosek.

Retoryka: prezentacja w mowie i piśmie; poprawne i skuteczne użycie mowy, umiejętność przekonywania, nawet w obliczu walki na argumenty.

Trivium, jest wstępem do kolejnych etapów nauki.

Quadrivium

Quadrivium, to przygotowanie do prywatnych studiów filozofii i teologii, w skład których wchodzi święta geometria, a także arytmetyka, astronomia i muzyka.

Quadrivium, można traktować jako naukę o liczbach: czystych (arytmetyka), rozważanych w przestrzeni (geometria), w czasie (muzyka), ruchu i przestrzeni (astronomia).

Czy, ktoś uczył was łączenia arytmetyki, muzyki i astronomii ?! W tak ubranej wiedzy, cymantyka, nie jest śmiesznym narzędziem wariatów, ale kierunkiem mądrości, która dotyka m.in. prawdziwego oblicza medycyny …

Oto klucz …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wpz

https://trueshopl.wordpress.com

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

Zbiórka na działanie Ligi Świata 2019/20 : https://zrzutka.pl/94z6z8 , https://paypal.me/pools/campaign/110407966910021196

P.s

Oddaje w wasze ręce, kolejny darmowy ebook, który pozwoli wam zwiększysz waszą wiedzę, na temat otaczającego was świata.

Dodatkowo, do ebooka, dołączam klucz dydymusa, który pozwoli na osobiste rozważania, na temat powstania wszechświata, człowieka i jedności ludzkiego umysłu z wszechświatem, a także wpływu ciał niebieskich, na ludzki umysł i ciało.