Najwyższy kapłan handlu, wojny i materializmu

Najwyższy Kapłan Handlu, Wojny i Materializmu

Potomkowie Tubal Caina

Od początku istnienia Brotherhood of the Order of the Quest ( Braterstwo Poszukiwania Ładu ), jego celem było zapewnienie jego elitarnym członkom pokoju, jedności, mądrości i miłości ponad sztucznym podziałem państwowości ale kosztem reszty zmanipulowanego i wystraszonego społeczeństwa.

Wysiłek podobnie myślących braci filozofów, dążył do wytworzenia geopolitycznej gry, której celem było przejęcie kontroli nad rasą ludzką za pomocą dekonstrukcji ludzkiej psychiki – w skrócie : ego miało być szczytem piramidy, nad która błyszczał symbol wiecznego mnożenia (wagina – penis).

Likwidacja poziomej struktury bytu opartej na tożsamości rdzennej, przełożyła się na powstanie struktury hierarchicznej – cywilizacji teatralno- kulturowej i sztucznie wytworzonej tradycji, na mocy której poprzez strach stworzony fałszywą historię świata opartego na tezie i antytezę podziału osobowego i społecznego.

Plan nazwany Wielkim Dziełem Architekta, był filozoficznym dziełem przekształcenia rzeczywistości w teatr nowego świata / nowego porządku świata.

Sztandar i symbol panaseksualnej miłości, jedności i sprawiedliwości, został ukryty w flagach, symbolach, godłach i znakach oraz logotypach kolorystycznych, tworzących nowy zdemoralizowany i zdekonstruowany porządek oparty na wierze w sadomasochistyczną władze człowieka nad człowiekiem ( dialektyka pana i niewolnika ).

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/01/26/nwo-to-naczelny-system-kastowy/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2016/06/10/nie-ma-lewakow-narodowcow-i-prawicy/

https://czuwajacy.blogspot.com/2016/02/dowody-zniewolenia-kastowego.html

Prawo naturalne stało się prawem natury, w którym bestie pomiatają prawem do równości ludzi względem ludzi i ludzi względem zwierząt.

Niebo na ziemi, świątynia Salomona, jaskinia Platońska lub teatr grecki, to żywe nazwy iluzji, którą nazywacie rzeczywistością.

Jeśli nie wierzysz przyjrzy się otaczającym cię zewsząd symbolom tryptyku, czyli idei podziały tezy i antytezy za pomocą trzeciej staranie ukrytej siły.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/03/25/trojca-tesseract-i-tryptyk/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/03/05/balans-dualizm-przeciwienstwo-i-tryptyk/

Monumentalne zadanie objęło swymi działaniami cały świat, a potomkowie Tubal Caine z dumą cytują zaszyfrowany fragment ewangelii wg. Mateusza 10:34 :

Nie podejrzewacie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemi ( w domyśle : dla ludzi naszego bractwa ).

Nie przyszedłem, żeby zaprowadzić pokój, ale miecz ( męska siłę … ).

Tubal Cain (Syn Lameka i Silli, praprapraprawnuk Kaina, należał do 8 pokolenia ludzi, którzy przenieśli się z gaji w głąb ziemi – https://ligaswiata.blogspot.com/2016/05/kult-smierci-i-zota-era-czowieczenstwa.html ), był synem wdowy i zajmował się kowalstwem oraz tworzeniem pierwszych noży i mieczy z brązu i żelaza – jednym słowem, był on twórcą dramatu teatru wojny i masowej zbrodni (usunięcie reguł jednostki poprzez zachowania stadne – maniakalne), a tym samym Najwyższym Hierofantem i Najwyższym Kapłanem Handlu, wojny i materializmu.

Tak handlu, bowiem handel, to wojna cwaniaków, lichwiarzy, polityków, księży, spekulantów ustalających spekulacyjną wartość towarów z prawdziwymi producentami żywności, odzienia i schronienia, którzy oddają pośrednikom, państwom handlowym i złodzieją większość swego zysku.

http://rzadkontraktowy.blogspot.com/2016/03/pieniadz-poczatek-zmian.html

Józef z Antyksu w 93 r.n.e tak oto wspomina Tubala :

Tubal był ekspertem od sztuki teatralnej zwanej wojną, ponieważ aby wytworzyć pobyt na broń, możni tworzyli najemne armie, składające się z chętnych najemników i zniewolonych, słabych jednostek idących za głosem pieniądza, podniecenia i strachu …

Możni zakładali się o ogromne sumy złotego fetyszu, obserwowujac scenę walki ze swych obozów, niektórzy co bardziej odważni wstępowali na scenę walki, aby kreować iluzje tradycji i historii, osadzonej na bohaterskich czynach elit …

Prawdziwa sztuka według filozofów, musiała nieść za sobą dramat ofiarny składający się z poświęcenia dla idei wojny, Boga ludzkiego i hierarchii.

O synach Tubal Caina, po raz pierwszy napisano w inskrypcji sporządzonej przez Tiglat-Pileser I, właśc. Tukulti-apil-Eszara I (akad. Tukultī-apil-Ešarra, tłum. „W synu świątyni E-szara jest moja ufność”), króla Asyrii w roku 1100 pne.

Negatywne uwagi na temat ludu zwanego synami Tubal Caina (później wniknęli oni w różne narody świata w tym naród Hazarski i Babiloński tworząc międzynarodowe Braterstwo Poszukiwania Ładu) wyrażali również Tukulti-ninurta II, Ashurnasipal II, Sargon i Shalmaneserr III, nazywając go rodem Mushki.

Tubal Cain i masoni

Tubal Cain został uznany przez masonów i iluminatów, za symbol ziemskich dóbr, architekta – pana cywilizacji konsumpcji, wojny i materializmu.

W rozmowach wewnątrz lóż masońskich Tubal Cain nazywany jest również Wulkanem Okultyzmu i twórcą idei masonerii i iluminatyzmu.

Co mówi o tym leksykon wolnomularski :

Tubal Cain, był wynalazcą rytualnych narzędzi krawędziowych i sztuki teatralnej zwanej cywilizacją kulturalną wprowadzoną powszechnie do zdekonstruowanych społeczeństw

Tubal Cain jest Wulkanem Okultyzmu, i jest uważany za twórcę starożytnego nurtu Wolnomularstwa.

Wszystkie niezwykłe starożytne budynki Grecji, Egiptu i Azji Mniejszej zostały przypisane Cabireanowi lub Cyklopom Masońskim potomkom Wulkana ( Tubal Caina), Dhu Balcana – (hierarchicznego) Boga Balcana zwanego Tubal Cainem.

(Internet, jest nic nie warty w szukaniu wiedzy prawdziwej, ponieważ większość tej wiedzy znajduje się w bibliotekach i prywatnych kolekcjach – członkowie tajnych bractw znają swoją tożsamość od początku istnienia tej generacji człowieczeństwa.)

Tubal Cain pod nazwą Vulcan rozproszył swoich synów zwanych cyklonami po całej ziemi, a ci szkolili swoich synów w obróbce metalu, budowli monumentów i w temacie wielu tajemnic, dostępnych tylko dla kast wyższych.

Każdy potomek Tubal Caina otrzymywał tytuł Vulcana, Cyklopa i Hierofanta (arcykapłan, nauczyciel wyjaśniający tajemnice świata …).

Tubal Cain skopiował swoją wiedzę bazując na systemie hierarchicznym Setha, poprawiając i doprowadzając schematy teatralne do perfekcji.

Każdy wiek ma swego Wulkana – filozofa, który dopasowuje teatralne techniki manipulacji oraz schematy do postępu technicznego i dekonstrukcji ludzkiego umysłu.

Cywilizacja wykonując swój pierwszy krok rozszerzyła prawo własności do instytucji państwa opartego na idei władcy (czyli potomka Tubal Caina (władza rzeczywista)), która wraz z biegiem czasu przyjęła formę polityki, czyli angażowania najemników, dążących do podziału społecznego niewolników, za pomocą idei tezy i antytezy.

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/08/autorytet-i-inteligencja-kontra-madrosc.html

Pierwsze wzmianki o Cainie w literaturze masońskiej znajdziemy w Legend of the Craft, pozycja ta jasno wyjaśnia, że mamy do czynienia z pierwszym mistrzem masońskim (mistrzem wojny) i różokrzyżowców 33 stopnia.

” Mason musi podążać śladami swojego przodka Tubal Caina, Boga wojny, który siłą swego miecza uderzył w pług zamieniając tożsamość człowieka w postęp cywilizacji … ”

Tubal Cain, to także magiczne hasło trzeciego stopnia podawane przez nowicjusza w drodze do stopnia mistrzowskiego – Blue Lodge Master Mason.

Księga Izajasza 2:4, czyli czym jest socjalizm, komunizm i inne jednolite systemy ustrojowe, powstałe na bazie systemów wyznaniowych :

I będzie sądził między narodami, a będzie karał wiele ludzi. I przekują miecze swe na lemiesze, a włócznie swe na sierpy; nie podniesie naród przeciw narodowi miecza, ani się będą ćwiczyć do bitwy.

Joel 3:15

Przekujcie swoje lemiesze na miecze, a swoje sierpy na oszczepy! Kto słaby, niech mówi: Jestem bohaterem!

Joel 3:18

Zapuśćcie sierp, gdyż nadeszło żniwo! Przyjdźcie, zstąpcie, bo pełna jest prasa; pełne są kadzie, gdyż złość ich jest wielka!

Synowie Caina i węże mądrości

W teologii Cain, jest uważany za kwintesencje syna zatraconego i ojca tajnych kombinacji (tajnych stowarzyszeń, czyli przestępczości zorganizowanej) oraz pierwszego człowiek noszącego tytuł Master Mahan, czyli mistrza wielkiej tajemnicy, która brzmi : on może zabijać i zdobywać zyski.

(W tekstach religijnych Ruchu świętych w dniach ostatnich, Mistrz Mahan jest tytułem stworzonym przez Kaina, a później noszonym przez jego następców m.in Lamecha.

Tytuł wskazuje, że Kain i Lamech, byli „mistrzami” „wielkiej tajemnicy”)

Adam i Ewa mieli troje dzieci – Kaina, Abla i Setha …

Adam i Ewa nie przestrzegali Boga – własnego rozumu, altruizmu, przez co Ewa została zwiedzona przez węża egoizmu …

” Mężczyzna zbliżył się do swej żony Ewy. A ona poczęła i urodziła Kaina, i rzekła: «Otrzymałam mężczyznę od Pana». ”

” A po urodzeniu się Seta żył Adam osiemset lat* i miał synów oraz córki …”

(Chodzi tu o długość trwania rodu Adama – czysta linia …)

” Ustanawiam nieprzyjaźń między tobą a tą kobietą, między twoim potomstwem (myśl, altruizm), a jej potomstwem (egoizm). Ono zetrze twoją głowę, a ty będziesz czyhał na jego piętę”.

Sformułowanie – nasienie odnosi się do – słowa „Bożego” i życia duchowego – ponieważ :

– najpierw jest myśl – słowo (dźwięk) – działanie

– nasienie powoduje powstanie duszy (połączenie optyczne), a dopiero potem ciało w wyniku reakcji fizyczno-chemicznej

http://czuwajacy.blogspot.com/2017/06/prometyka-promieniowanie-mitogenetyczne.html

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/07/aby-naprawde-istniec.html

Kain pochodzi od nasienia – słowa Bożego – dźwięku i Ewy, co jasno identyfikuje Pana, jako węża, ponieważ nieposłuszeństwo względem Boga ( Altruizm – szyszynka, mózg wyższy ), jest słuchanie rad węża (egocentryzm (mózg gadzi i ssaczy) – wychowanie potomka w umiłowaniu egocentryzmu – dekonstrukcja Boga – umysłu).

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/06/27/kim-ja-jestem/

Biblia, jest alegorią funkcjonowania ludzkiego ciała i mózgu, jednak przekaz Biblii skierowany jest dla określonej grupy osób skupionych w tajnych bractwach, którzy żyją na koszt społeczeństwa.

Kain zabił Abla, egoizm zabił altruizm, który jest niewygodny dla struktury hierarchicznej, każdej struktura pozioma eliminuje hierarchiczny i pasożytniczy styl życia i właśnie to nie poda się potomkom Tubal Caina.

Kain, jest mądrym, egoistycznym synem swojego ojca Adama. Imię Kain, może być zastępowane wyrazem : wąż lub ” cwaniactwo, to mądrość ”

Kain i Kananejczycy, nie są w dosłownym znaczeniu gadami, wężami, czy synami szatana, tylko cwaniakami wprowadzającymi system hierarchiczny oparty na wytworzonym sztucznie egoizmie, który wytwarza zło życia człowieka na koszt innego człowieka …

Wykorzystywanie mózgu gadziego i ssaczego, jest dziś naturalna formą funkcjonowania gatunku ludzkiego, zdekonstruowanego i przekształconego w iluzoryczny twór teatralny, akceptujący negatywne czynniki wychodzące ze zwierzęcej zazdrości, chciwości i zdrady …

Mądrość pochodzi od zdobywanych stopniowo logicznych kluczy do prawdy.

Węże mądrości, to otaczający cię cwaniacy, wychodzący z rodu Tubal Caina i Kananejczyków.

Wąż, jest po prostu symbolem ezoterycznym, który oznacza cwaną mądrość.

Mistrzowie Mądrości inicjują uczniów poznających święte tajemnice (co grozi za dopuszczenie do tajemnic zwykłych ludzi : w ciągu 6 lat straciłem 15 bliskich mi ludzi i dwókrotnym byłem bliski śmierci …), nazywane Nagas, czyli Węże Mądrości.

Waż, ze względu na ruchy swojego ciała, przypomina ruch energii elektrycznej, która steruje żywymi organizmami. Iskra przechodzącą między biegunami przypomina węża w ruchu. Siły wymuszone przez działanie atmosfery nazywane są wielkim wężem

Symbolizujący siłę uniwersalną, wąż był symbolem dobra, jak i zła, wąż z ogonem w pysku symbolizuje wieczność … Głowa i ogon stanowią pozytywne i negatywne bieguny kosmicznego obiegu życia.

Początki Tajemnic były często określane jako węże, a ich mądrość została uznana za analogiczną do bosko zainspirowanej mocy węża.

Serafin (tytuł : Winged Serpents), to tytuł istniejący w hierarchii filozofów oznaczający niewidzialną hierarchię, która formułuje teatr ziemskiego życia …

Starożytny kult mądrości, jest równoważny z kultem Węża oraz kultem Saturna i istnieje od tysiącleci.

Bractwo Ophites z Kannanu propagowało istniejący do dziś kult węża (mądrości) na terenie Afryki Wschodniej, Afryki Środkowej, Egiptu, Grecji, Chin (wielki smok, jest symbolem narodowym), Indii (dzień krzyża i węża) i Włoch …

( Ofici (także znani jako Ofianie lub Serpentynianie /z (gr.) ὄφιανοι, ὄφις = wąż/) – gnostyckie sekty w Syrii i Egipcie ok. 100 po Chr. Członkowie tych sekt czcili węża z Księgi Rodzaju jako symbol gnozy (poznania), którą tyran Yaldabaoth (demiurg) chciał ukryć przed Adamem i Ewą.)

Węża nazywano ojcem szczęścia, i stawiano mu zacienione ogrodami świątynie. W Egipcie, wąż był czczony jaki godło boskości, wyrocznia i bóg …

Ta wiara w węża nadal istnieje u Samarytanów, czy Druidów … Wielbienie węża (mądrości) lub uwielbienie okultystyczne zostało połączone z kultem ISIS, który zamyka tajemnice przed wzrokiem profanów, za pomocą sztucznie wykreowanego chaosu i ciemności.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2017/05/x-syria-osirius-isis-czyli-sposob.html

https://ligaswiata.blogspot.com/2017/01/slady-sonia-faszywa-flaga-i-gwiazdy.html

Matka Boska, to ISIS, mistrzyni magii, mówca czarów, bogini bogów …

Homer w Iliadzie opisuje dokładnie, w jaki sposób Isis i Gwiazda Psa wywołują gorączkę cierpienia ludzkości :

Syriusz wstaje późno na ciemnym, ciekłym niebie

W letnie noce, najjaśniejszą gwiazdę gwiazd, nazywają Pies Oriona,

Zło w psie zaklętym, gorączkę cierpienia w ludziach wzbudza …

Ta gorączka cierpienia wzbudzona jest przez chaos i zamieszanie, które broni dostępu do prawdy ukrytej za licznymi tajemnicami elit tajnych bractw.

Czarnoksiężnicy, filozofowie i inny alchemicy [m.in w Egipcie] zaczęli systematycznie niszczyć wszystkie klucze do starożytnej mądrości, aby nikt nie miał dostępu do wiedzy niezbędnej do osiągnięcia mocy nazwanej władzą człowieka nad człowiekiem.

Filozofowie okaleczyli i przekształcili rytuały w żywe i żyjące swoim życiem tajemnice, których reguły znane były tylko wtajemniczonym magom, filozofom stojącym na szczycie piramidy władzy.

Neofita przechodząc prze kolejne stopnie wtajemniczenia głównego i kręgów wewnętrznych, nigdy nie jest wstanie zbliżyć się do ukrytej prawdy, bowiem błądzący uczeń, jest bardziej użyteczny, niż żyjący w iluzji niewolnik.

Powiem szczerze, nikt z najemników (władza tytularna) filozofów, nie pozna upragnionej prawdy, ponieważ prawda daje władze nad systemem iluzji.

Co więcej, księża wszystkich religii świata popełniają bałwochwalstwo, idolatria oddając cześć fałszywym bóstwom, leżącym poza samym człowiekiem i poza szyszynką umiejscowioną w mózgu wyższym.

Mózg gadzi i ssaczy kieruje się chciwością, zazdrością i fantazjami będącymi podstawą iluzorycznych zachowań, oddalających człowieka od niebezpiecznej prawdy.

Ten sam system dekonstrukcji wprowadził do obrzędów złe zrozumienie symboli, co zmieniło postrzeganie nauk w tym medytacji dążącej w dzisiejszych czasach do rozważań cielesnych, fizycznych, czy siłowych.

Fałszywa interpretacja symboli i figur doprowadziła do dekonstrukcji, w której główne skrzypce gra tajemnica tworząca idee teologii.

Teologia przemianowała wolność w hierarchiczną kontrole zachowań tworzących schematy postępowań zniewolonej jednostki w stadzie podlegającym ładowi nowego porządku.

Masa prawdy, została zastąpiona masą kłamstw, głupoty i ignorancji rodzącej się ze strachu przed własną tożsamością.

http://ligaswiata.blogspot.com/2017/08/mija-i-twoja-tozsamosc.html

Skorumpowanie wiarą w fetysze i duchowych oszustów najemnicy, gladiatorzy i niewolnicy żyją w cierpieniu własnego zagubienia.

Ukryto prawdę, cele i aspiracje filozoficznej elity, wprowadzając chaos i podział społeczny, w którym mogłaby się odnaleźć wolna i tożsama z mózg wyższym istota, ale nie zniewolona istota, posługująca się zdekonstruowanym mózgiem ssaczym i gadzim.

Filozofowie tajnych bractw uważają niewolnika, za niegodnego roli człowieka, a najemnika i gladiatora za niegotowego do przyjęcia prawdy o jaskini platońskiej.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/tag/jaskinia-platonska/

Synowie Kaina, następcy Kananejczyków lub „Wężów Mądrości”, to starożytni książęta Egiptu, którzy pomogli stworzyć większość wszystkich religii, które funkcjonują, aż po dziś dzień.

Kain, to główne bóstwo Tanachu (Tanach (hebr. תנ״ך) – akronim określający Biblię hebrajską, utworzony od początkowych liter trzech części Pisma: Tora („Prawo”), Newiim („Prorocy”), Ketuwim („Pisma”). Tanach jest świętą księgą judaizmu, która powstała z tekstów hebrajskich oraz – w niewielkiej części – aramejskich … ), który został stworzony przez Kanaanów zwanych w okresie dekonstrukcji Anakimowami bądź też Nefelimowie, Giganci, Emimowie, Straszliwi, Heliadowie, Dzieci Słońca…

Biorąc pod uwagę fakt, że Anak lub Anakim byli potomkami Nefelimów, znów dochodzimy do potomków Kaina.

Giganci, Kananejczycy, założyli miasto Kiriath-arba (Hebron), w Hebronie, król Dawid został pomazany królem nad domem Judy.

( Pomazaniec, Namaszczony, Mesjasz (hebr. מָשִׁיחַ), Chrystus (gr. χριστός), pot. Wybraniec – w judaizmie i chrześcijaństwie pierwotnie religijny tytuł królów, kapłanów-lewitów i proroków – osób namaszczonych (pomazanych) olejem.

Właśnie – olejem chodzi o płyn mózgowo rdzeniowy, czyniący z was mesjaszy : http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/04/ego-i-samo-ukrzyzowanie.html )

Caligula był otwarty na religie wschodnie i sam często wybierał się na procesje na cześć ISIS na wyspę Navigium Isidis. Poranne pojawienie się Syriusza na niebie przed słońcem, było znakiem rozpoczęcia egipskiego nowego roku kalendarzowego …

Kult Isis rozprzestrzenił się w całym Imperium Rzymskim, co w czasach późniejszych uformowało chrześcijaństwo, za pomocą dekonstrukcji słowa – nazw – rytuałów …

Obraz karmiącej matki i małego Boga – ISIS i Horusa, stał się ikonicznym wizerunkiem, którego dekonstrukcja ugruntowała regułę uniwersalnego szablonu.

Królowa Egiptu, Kleopatra VII pochodząca z rodu Ptolemeusza, zawsze pojawiała się publicznie w szacie i złocistej koronie ozdobionej liśćmi lilii, co było kopią wizerunku ISIS.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2017/04/wielkanocny-rytua-podnosci.html

Pamiętaj, żadna wiedza nie przychodzi spoza nas, kościół Boga jest w nas i żadna religia nie podaruje nam mądrości, bowiem mądrość, to równość i wolność, a do tego nie wolno dopłacić hierarchii najemnej, która kontroluje wasze poczynania, abyście nie wyszli poza schemat zachowań teatralnych.

Moc jaką ma hierarchia nad wiernymi, to brak zrozumienia schematów przez strach wyjścia poza reguły postępowania …

Wąż, dla hierarchii to zło, ponieważ wąż to mądrość myśli, słowa i działania, jeśli zmanipulowane stado nie zniszczy poprzez podszepty elit jednostki mówiącej prawdę, to ziarno tej jednostki zacznie tworzyć kręgi zagrażające elitom.

Mądrość i rozumowanie, jest mocą samą w sobie, dlatego edukacja pokoleniowa i schematy cywilizacyjno kulturowe, dążą do ujednolicenia, uśrednienia stada dążącego do posłuszeństwa przekładającego się na bezwartościowe fetysze.

Człowiek rodzi się tak jak morze, morze jest alegorią otchłani i kobiecej waginy, to nasz tymczasowy świat, świat zdobywanych doświadczeń, który kończy się przekształceniem twory fizycznego w twór duchowy …

Miecz, jest alegorią zdekonstruowanego słowa (mówionego lub pisanego), człowiek pierwotny korzystający z obiecadła, posługiwał się językiem odpowiedzialnie, dążąc do altruizmu i empatii …. zdekonstruowane słowo, ma taką samą siłę, jak prawdziwy, fizyczny miecz mogący zabijać wrogów hierarchii, zorganizowanego układu żerującego na zniewolonym człowieczeństwie.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2016/12/16/obiecadlo/

Grupy hierarchiczne wykorzystują imię mądrego węża – lewiatan do władnych celów :

Przysłów 12:18

Nierozważnie mówić – to ranić jak mieczem, a język mądrych – lekarstwem.

Izajasz 27:1

Dnia onego nawiedzi Pan mieczem swoim srogim, wielkim i mocnym, Lewiatana, węża długiego, i Lewiatana, węża skręconego, a zabije smoka, który jest w morzu.

Psalm 57:5

Spoczywa moja dusza pomiędzy lwami, co pożerają synów ludzkich.
Ich zęby – to włócznie i strzały,
a język ich niby miecz ostry.

Plemię Lewitów mające słabość do chrześcijaństwa, wypłynęło z trzewi plemienia Kanaanów czczących Leviathona.

To tajne ugrupowanie powstało kiedy Leia urodziła Jakubowi trzeciego syna – Levi’ego / Levy – לֵּוִי – łączenie się, dzięki temu rozproszeni w różnych nacjach regionalnych członkowie rodu Keina połączyli się w tajny związek zwany Is-Ra-El.

Jak to działa :

Saturn, Isis, to energia kobieca, macierz, materia, czarne słońce, noc i władca zimowego przesilenia.

Słońce, Ra, to energia męska, ojciec, duch, dzień, wzór stworzenia i władca letniego przesilenia.

Obie te energie tworzą Is – Ra – El, siłę życia.

Elity tworząc Izrael, stworzyły na bazie tajnych bractw, państwo życia i zniszczenia. Nowe państwo było niszczone i samo niszczy życie, tak jak zrobił to Saturn (o tym w tekście : http://ligaswiata.blogspot.com/2016/05/kult-smierci-i-zota-era-czowieczenstwa.html ).

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/12/30/szescian-i-kult-saturna/

„A ona [Lea] po raz kolejny poczęła, i wzięła syna; i powiedziawszy: „tym razem mój mąż zostanie złączony ze mną, ponieważ urodziłam mu trzech synów, dlatego też nazwiemy go Lewi”.

Jakub, jako przodek Kaina wydał rozkaz swym synom, aby ci przekazali ten rozkaz swoim synom …

” Mnóżcie się i bądźcie kapłanami, prorokami i władczymi … ”

Jakub przekazał Levi’emu dar najciemniejszy, klucz do starożytnych tajemnic – oznacza to, że synowie Lewitów, mają piecze nad tajnymi bractwami, państwami i religiami …

Lewici ufundowali nowy kościół Jerozolimy, wraz z jego wszystkimi tajemnicami, więc jeśli szukasz władców Watykanu i twórców Biblii znajdziesz ich wśród przodków Kaina, którzy są również autorami starego testamentu, którego korzenie sięgają tysiącleci przed powstaniem judaizmu …

Właśnie wtedy powstał zakon – braterstwo filozoficzne Order of the Quest, nazywane przez nas do tej pory oświeconymi kapłanami lub zaprzysięgłymi kapłanami.

Wąż, jako symbol długowieczności i mądrości (Słowianie budowali domy na miejscu, w którym wygrzewał się wąż) , nie może być symbolem zła, symbolem zła, jest wykorzystywanie mózgu gadziego i ssaczego, do walki z mózgiem wyższym i prawem naturalnym, które po dekonstrukcji staje się prawem natury przekształcającym gatunek ludzki w zwierzęta, podlegające sile i kłamstwu gry cywilizacyjnej.

Świętość w trzech osobach oznacza złączenie mózgu, duszy i ciała, przeszłości, przyszłości i teraźniejszości, matki, ojca i dziecka, ojca, syna i ducha, twórcę, niszczyciela i opiekuna, w jeden byt fizyczny, dążący przez doświadczenie mnogie w różnych wymiarach do ascendencji , tworzącej jednego z wielu, twórcę z tworu …

Bądźcie mądrzy, myślcie, bo schematy edukacyjne uśredniają wasze wielopokoleniowe byty śpiące w rzeczywistości zniewolenia teatralnego.

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://pomagam.pl/ligaswiata

Reklamy