Pseudonim : Hebrajczyk

Pseudonim : Hebrajczyk

Ideologia religii, ustroju, państwa … anektuje, dostraja i licencjonuje przykazania i prawa wychodzące z nurtu prawa naturalnego … Nie rób drugiemu, co tobie nie miłe … przekłada się na nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż, nie stawiaj nikogo ponad siebie … Zespolonym w stada jednostkom, trudno to zrozumieć, ponieważ jednostka, jak i stado, jest kontrolowane i zostało celowo zdekonstruowane oraz dopasowane do wszelakiej maści poprawności politycznej, wychodzącej z ideologii strachu, wiary i poczucia winy …

Dzisiaj po raz pierwszy w historii poruszymy temat jakże niewygodny, ponieważ przekreśla on poprawność polityczną i zafałszowane ideologie historyczne i naukowe …

Dekonstrukcja

Dwanaście Plemion Izraela – hebr. שבטי ישראל Szewtej Jisrael – „Plemiona Izraela”.

Tak zwane 12 plemion Izraela, jest konstruktem ludzkiej fantazji i dekonstrukcji, odciągającej wzrok społeczeństwa od niewygodnej i ukrywanej prawdy …

Jakub (nazwany Izraelem, jest alegorią – przekształcenie Matriarchatu w Patriarchat i vice versa, a zatem fizyczność / Israel – przejmuje kontrole nad duchem i równowagą pomiędzy męskim i żeńskich czynnikiem umysłowym – realizmem / RaElIs ), miał dwunastu synów z czterema różnymi kobietami *. Wspomniano też imiennie jedną jego córkę o imieniu Dina (Diana – 12+1 – trzynaście znaków zodiaku, patrz tekst poniżej … ) …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/25/swiadomy-sen-i-spojrzenie-na-nasz-dom/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/15/cos-o-czym-nie-wiesz-a-tworzy-rozne-oblicza-ciebie-czyli-zagadka-ciemnej-niewidzialnej-warstwy-wszechswiata/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/26/dowod-na-istnienie-boga-personalnego/

Tradycyjny podział plemion szamańskich :

Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Zebulon/Zabulon, Dan, Naftali, Gad, Aszer, Józef, Beniamin

Podział nawiązujący do podziału ziemi Izraela:

Ruben, Symeon, Juda, Issachar, Zebulon/Zabulon, Dan, Naftali, Gad, Aszer, Beniamin, Efraim (syn Józefa), Manasses (syn Józefa)

Plemię Lewiego, do którego należeli m.in. Mojżesz i Aaron, stało się naczelną globalną – klasą szamanów i kapłanów. Nie posiadali oni własnego terytorium i byli rozproszeni wśród innych plemion, a także innych narodów … siejąc chore – kreacje ideologiczne, które dzielą, skłócają, destabilizują i niszczą płaskie społeczności od środka, za pomocą przekształcenia w środowiska piramidalne -hierarchiczne – wirusowe – zjadane przez własne mary …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/09/watykan-czyli-kult-kontroli-plodnosci-niewolnikow/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/31/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/09/18/najwyzszy-kaplan-handlu-wojny-i-materializmu/

Po śmierci alegorycznego króla Salomona i rozpadzie zjednoczonego państwa pokolenie Judy wraz z pokoleniem Beniamina utworzyły Królestwo Judy, a pozostałe plemiona – Królestwo Izraela. Obecnie, od czasów powrotu z tzw. Niewoli babilońskiej, plemiona należące do Królestwa Izraela uważane są za zaginione pokolenia Izraela.

( * Jest to alegoria 4 astronomicznych pór roku (4x3miesiące) – Sfinksa – Byka, Człowieka, Lwa i Orła (Skorpiona).

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/25/swiadomy-sen-i-spojrzenie-na-nasz-dom/ )

10 (X) plemion

Dziesięć Zaginionych Plemion Izraela, to określenie starożytnych plemion izraelickich -atlantyckich, które po tym, gdy Królestwo Izraela zostało całkowicie zniszczone, a jego mieszkańcy wzięci w niewolę lub wypędzeni przez Asyryjczyków nie pojawia się więcej na kartach Biblii. Wiele grup Żydów i świadomych gojów, twierdziło, iż członkowie Dziesięciu Zaginionych Plemion prowadzą ukrytą egzystencję i w przyszłości powrócą do reszty swego narodu.

Tyle mówi nam przeplatane z prawdą – kłamstwo i kilka alegorii, zapisanych przez kapłanów na kartach użytecznej historii …

Czas zatem przejść do niewygodnych faktów.

Jak już wiemy, uciekinierzy z Atlantydy w tym Noe i jego synowie : Japhet, Ham i Shem wylądowali na plażach Europy, Afryki, Ameryki, Bliskiego Wschodu … Ich pierwszym przyczółkiem, była Portugalia, a także Hiszpańska – Iberia – Iber, Sumeryjski Nippur – nibri, Gruzińskie królestwo Iberi oraz Tartessos na Półwyspie Iberyjskim …

Dalsza ich droga, wiodła przez Sardynię, Kartaginę, Lebanon, Jordan i Javan w Grecji …

Trzej synowie Noego: Shem, Ham i Jafet, od których pochodzili Semici, Hamici i Japhetowie. Wnukowie Noego w tym Elam, Aszur, Aram, Kusz i Kanaan, dali początek plemionom szamańskim, takim jak : Elamici, Asyryjczycy, Aramejczycy, Kuszyci i Kananejczycy. Jego dalsi potomkowie, w tym Eber stworzył plemię : Hebrajczyków a Heth, Jebus i Amorus, stworzyli plemiona – Hetytów, Jebusytów i Amorytów.

Po zniszczeniu dziecięciu plemion szamańskich przez sławiańskich Aryanów, nastąpił krótki okres wolności i równości … , krótki ponieważ, szamani pochodzący z zaginionego plemiona – idącego od strony Ur, Babilonu, Mongolii, a także gruzińskiej Iberi, rozpoczęli globalną i ukrytą eksterminacje rdzennych narodów i ekspansję kult-ur-owo – cywilizacyjną …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/12/dekonstrukcja-lechickiej-kolorystyki/

Tereny zamieszkałe przez semitów kaukaskich – Palestyńczyków i Akadyjczyków, przez Egipcjan pochodzenia kaukaskiego i ludy indoeuropejskie, zostały z wolna opanowane, przez szamanów powracających z Babilonu i szamanów przybywających z półwyspu Iberyjskiego …

Atlantydzi nazwani Hebrajczykami

Czy zauważyliście już teraz – coś niezwykłego, co wyjaśnia pojawienia się tzw : godnych i wybranych ?

Otóż tak zwani Hebrajczycy, to swoisty pseudonim obcych ludów, przybyłych poprzez, przez morze na Iberię … Hebrajczyk, to jeden z tych, którzy przybyli …

Słowo hebrajski, pochodzi od miksu dwóch słów Ib-ree – Iberia – Iber ( Iber – Hebrew ) i ivrim (avar(עבר)), co oznacza tego lub tych, którzy przybyli lub przeszli.

Hebrajczyk, to tytuł / pseudonim ludu, człowieka, który pierwotnie przebył na Iberię. Podobnie rzecz ma się ze słowem – pseudonimem – Żyd – Jude – Juda, które pochodzi od starogreckiego Javan / Javar, czyli tego, który przybył – przyszedł – przeszedł pomiędzy …

( Miasto Javan w Grecji, stworzone dostało przez Jawana (hebr. יָוָן), syna Jafeta oraz wnuk Noego. Był jednym z protoplastów narodów popotopowych, które rozproszyły się po ziemi (Rdz 10:1-5; 1 Krn 1:5). Oznacza to, że Żydem, jest kreator kultu cywilizacji hierarchicznej, noszącej za sobą ideologie wyzysku człowieka, przez człowieka.

Kolejne ośrodki Atlantyckie, były tworzone na bazie 12 rodów, 12 miast, 12 państw, 12 członków …

Jonowie, to indoeuropejskie plemię protogreckie, które wraz z Achajami i Eolami około 2 tysiąclecia p.n.e. zasiedliło środkową i południową Grecję, tworząc wraz z autochtonicznymi Pelazgami i przy dominującej roli Achajów kulturę mykeńską. Dialekt joński był najstarszym dialektem greckim. W wyniku najazdu Dorów, Tessalów i Beotów Jonowie zostali zepchnięci na terytorium Attyki, Eubei i Chalkidyki. W X w. p.n.e. zaczęli zasiedlać wybrzeża Azji Mniejszej i wyspy Morza Egejskiego. Jonowie założyli tam dwanaście miast, zwanych dodekapolis, a krainę nazwano od ich nazwy Jonią. )

W języku Baskijskim (Atlantyckim) słowo to brzmi Abar – czyli tego, który przyszedł przez wodę. Więc słowo Abar / Eber, jest jednoznaczne z Abramem i tytułem Hebrajczyka i Żyda. Przeczytacie o tym, w alegorii Księgi Rodzaju 14:13 :

… Jeden ze zbiegów przybył, aby powiedzieć o tym Abramowi Hebrajczykowi …

Rytuał przejścia, czyli iluzja jedności

Co więcej w alegorii biblii – dostrzegamy starożytny rytuał Atlantycki, który wyjaśnia dlaczego, ten który posiada tytułu – Hebrajczyka, ”przechodzi”, czytamy o tym w księdze rodzaju 15:17 :

… A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia i przesunęły się między tymi połowami zwierząt …

Jest to przymierze stosowane na Atlantydzie i później na starożytnym Wschodzie (Babilonie, Sumerze, Ur … ), zawierający owo przymierze – przechodzą kolejno między połowami rozciętych i płonących zwierząt …

Spróbujmy to przełożyć na dzisiejszy język. Przymierze, jest szczególnym rytuałem, polegający na wyznaczeniu przez szamana – archonta – Boga – swego ucznia, który ma za zadanie wejść w zwierze, i stać się nim …

Cóż to oznacza ? Człowiek, staje się wilkiem, wężem w skórze barana – ofiary, który podbija i zwycięża zaatakowane podstępem społeczeństwo … Przymierze, łączy podbite ideowo terytoria i wykorzystuje ludzkie stada, do kreacji ludzkiego kapitału, czyli wyzysku człowieka, przez człowieka …

https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2018/10/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo.html

To samo mamy w alegorii Księgi Jeremiasza 34:18 … :

Z ludźmi, którzy przekroczyli umowę ze Mną, którzy nie wypełnili warunków umowy zawartej wobec Mnie, postąpię jak z cielcem, którego oni przecięli na dwie części, by przejść między nimi. 19 Przywódców judzkich, dostojników jerozolimskich, dworzan, kapłanów i cały lud kraju, co przechodził między częściami cielęcia [ofiarnego], 20 wydam w ręce ich nieprzyjaciół i w ręce tych, co nastają na ich życie. Zwłoki ich staną się żerem dla ptaków powietrznych i zwierząt lądowych. 21 Sedecjasza zaś, króla judzkiego, i jego przywódców wydam w ręce ich nieprzyjaciół, w ręce tych, co nastają na ich życie, w ręce wojska króla babilońskiego, które teraz odeszło od was. 22 Oto wydam rozkaz – wyrocznia Pana – i sprowadzę ich znów przeciw temu miastu. Będą walczyć przeciw niemu, zdobędą je i spalą ogniem; miasta zaś judzkie uczynię bezludnym pustkowiem …

Tak oto przybysze dzielili społeczeństwa, wykorzystywali ludzi, przeciw ludziom, zdobywali ich miasta, bogactwa i dziedzictwa …

Szaman, posiadający tytuł Żyda, Hebrajczyka – Ebera – Edomu, archontu – Boga , jest pełen gniewu i wściekłości, działa niezależnie od miejsca i czasu lub poza danym miejscem i czasem, aby dzielić, mówi o tym alegoria zawarta w Amos 1:11 :

… Tak mówi Pan: Z powodu trzech zbrodni Edomu i z powodu czterech nie cofnę tego, ponieważ stłumiwszy w sobie wszelką litość, ścigał mieczem swojego brata, ustawicznie pałał gniewem i wiecznie chował swoją wściekłość …

Hebrajczyk / Eber / Javan, jak archont – bóg, uczy swych niewolników, mówi o tym alegoria psalmu 78:49 :

… Zesłał na nich żar swojego gniewu: oburzenie, zapalczywość i udrękę – orszak zwiastunów klęsk …

Co ciekawe Abar / Eber, jest jednoznaczne z ma’abar, mabara, czyli przejściem przez i wejściem w kobietę … Oznacza to umieszczenie kobiety w centrum kultu płodności i karmy negatywnej, na czele której stoi Watykan i Wielki Budownicy Mostów …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/05/05/tetrarchia-i-pontifex-maximus-czyli-najwyzszy-budowniczy-mostow/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/09/kim-jest-dziecko/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/09/watykan-czyli-kult-kontroli-plodnosci-niewolnikow/

Na codzień ludzie rozmawiają o rzeczach, o których większość z nich nie ma zielonego pojęcia, ponieważ wypowiadanie słów alegorii, nie pokrywa się z rzeczywistym dotarciem do wiedzy i prawdy …

Atlantydzi, wierzą w kult przymierza, wierzą w zespolenie z podbijaną społecznością, atlantydzi uwierzyli w dotarcie i podbicie mitycznej ziemi, którą opisał im ich naczelny szaman, mający dostęp do starych map świata … Pomimo ciągłych porażek i zmian klimatycznych, Atlantydzi nadal poszukiwali innych ludzi, kobiet i mężczyzn, ponieważ miało to tylko jeden cel – rozwiązanie problemu kurczącej się puli genetycznej … Atlanci, to lud szamański i kapłański (płeć, rasa nie ma tu znaczenia), który praktykując matriarchat i patriarchat, odrzuca równość fizyczną i równowagę czynników biologicznych.

Wraz z gwałtownymi zmianami klimatycznymi i zmniejszającą się liczbą żyjących jeszcze ludzi, patriarchat przejął kontrole nad ludzką populacją …

Dochodzący do głosu patriarchat, przekształcił kobiecość w towar, a kobiety według prawa lakach były i są brane lub kupowane, co jest praktykowane do dziś …

W traktacie Kiduszin 1.1, czytamy, że kobietę zdobyć można trzema sposobami. To oznacza, że realizują one erusin. Pierwszy z nich to kesef, czyli pieniądze. Hilel wskazał, że peruta, moneta o najniższej wartości, jest minimalną wymaganą sumą. Pan młody, w obecności dwóch świadków, ofiarowuje kobiecie pieniądze lub ich odpowiednik – w dzisiejszych czasach pierścionek – o wartości wyższej niż peruta. Kobieta akceptując sumę, wyraża zgodę na zaślubiny – gdyż bez niej nie mogą się odbyć.

Kolejnym sposobem jest sztar, czyli dokument, umowa. Często mylony jest z kontraktem ślubnym, czyli ketubą. Obecnie już nie używa się tego sposobu.

Ostatni z nich to bi’a, czyli odbycie z kobietą stosunku. Ten najbardziej kontrowersyjny ze sposobów został zniesiony przez rabinów jako uwłaczający kobiecie. W średniowieczu zniesiono również zasadę rozdzielania kiduszin i nisuin. Powodowane było to między innymi niestabilną sytuacją Atlantydów. Nigdy nie było się pewnym, że młodzi będą mogli po roku zatwierdzić zaślubiny. Obecnie dwie uroczystości rozdziela się momentem odczytania ketuby, czyli kontraktu ślubnego.

Zaręczyny odbywają się w otwartej przestrzeni : … będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie (Rdz 22,17)

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/05/17/creatrix-bog-czyli-vagina/

Tak naprawdę, przez tysiące lat – szamańscy Atlantydzi – rozmnażali się z obcymi kobietami, które mógłby uratować ich rdzenną pule genetyczną … , co ma oparcie w dzisiejszej wiedzy genetycznej i mistycznej, która mówi : tytuł żyda, hebrajczyka posiada osoba, której matka była Atlantką. Matka tej matki też musiała być Atlantką i tak dalej, przez wiele pokoleń wstecz. Ludzie posiadający genotyp atlantów ( Rh-), w większości nie posiadają tytuł Żyda lub Hebrajczyka, ponieważ Syjonizm (Masoneria, Syjonizm Chrześcijański, Islam …), to grupa tajnych towarzyszeń, ukrywających swe cele, przed społeczeństwami całego świata. Nie ważne, czy jesteś czarny, biały, zółty, czy czerwony, ważne, że jesteś użyteczny ideologii życia na cudzy koszt …

Rozumiecie teraz dlaczego tak ważna jest ideologia imigrantów dla elit … ?! Ponieważ Hebrajczyk, Żyd … , to obraźliwe określenie imigranta, człowieka pozbawionego rodzimej ziemi … dla którego królestwem, staje się ukradziony – nab – fragment świat …

Lechia, Ameryka, Australia, Palestyna … zostały wydarte, ukradzione, przez imigrantów … Słowo NAB (wydarty, ukradziony …), jako symbol – znajdziecie wszędzie, popatrzcie uważnie : National Australia Bank, Nab Show …

Każdy z przybyłych, był spoza Ur (Chaldejów), spoza Kannanu, spoza Babilonu, spoza Grecji, spoza Egiptu, spoza Rzymu, spoza Iberii, spoza Lechii …

Nie wolno o tym mówić, nie wolno podważać wykreowanej historii i poprawności politycznej … W zastane realia geopolityczne i historyczne – wciśnięto ideologie podboju i kradzieży, którą każdy z was akceptuje lub toleruje … ze strachu – bo tak mówi prawo stanowione zwierząt – prawo silniejszego …

Zauważ, że ośmieszając i niszcząc idee Atlantydy, nie możesz udowodnić, potwierdzić pojawienia się realnego wroga ludzkości … Atlanci, Hebrajczycy, Żydzi, lbri … , są siewcami międzynarodowej symboliki, rewolucji – kult-ur-y cywilizacyjnej, opartej na ideologii wyzysku człowieka, przez człowieka … i to jest niepodważalny fakt … Cywilizacja, aby mogła żyć, wymaga okresowych krwawych zmian, doprowadzających do przekształcenia tezy w antytezę lub antytezy w tezę … Zmieniają się nazwy religii, ustrojów, państw, jednak nigdy zmieniają się ideologie władzy człowieka nad człowiekiem i ewoluujące formy kontroli i przemocy społecznej …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

Cokolwiek tobie powiedziano, za pomocą edukacji lustrzanej, było to kłamstwo, oparte na tradycji jaskini platońskiej, w której został zamknięty ślepy plebs, wierzący w iluzje poprawności politycznej, rodzącej się w zniewolonych, wystraszonych głowach …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

Prawda została ukryta w licznych symbolach i alegoriach, więc musisz czytać między wierszami, szukać, łączyć logiczne fakty, a doznasz oświecenia i zrozumiesz otaczający cię świat …

Czytaj i myśl, aby zupełnie inaczej spojrzeć na symbole, alegorie książek, rzeźb, obrazów, oglądanych filmów i programów …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wpz

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

Zbiórka na działanie Ligi Świata 2019/20 : https://zrzutka.pl/94z6z8 , https://paypal.me/pools/campaign/110407966910021196