Creatrix : bóg, czyli Vagina

Creatrix : bóg, czyli Vagina
Symbolizm wielkiej bogini w masonerii
Kilka lat temu, pojawił się mój artykuł, po którym uciekłem od zawartego w nim tematu, z powodu nieprzygotowania społecznego …
Teraz wracam do przerwanego zagadnienia i odkopuje, bardzo niewygodny temat …
Mogłoby się wydawać, że masoneria, jest zdominowana przez mężczyzn, jednak, są to zwykli najemnicy, wyznawcy idei, terminatorzy … nie powiązani z żadnym konkretnym dogmatem …
IMG_3775
Ideologia, nad ideologiami
Inaczej, ma się rzecz w kręgu mistrzowskim, który nad ideologie wielkiego architekta, stawia symbolikę wielkiej bogini …
Na całym świecie, najważniejszymi kultami, są kulty płodności, oparte na ideologi wielkiej bogini i nie chodzi tu tylko o mnożenie ludzkiego gatunku, ale przede wszystkim o kult, płodzenia ideologicznego, wychodzącego z założenia zapłodnienia dziewiczej macierzy, ziarnem rewolucyjnego pomysłu …
Wystarczy spojrzeć na statuę wolności, logo columbii, europy … , aby dostrzec w nich gigantyczne posągi bogini słońca …
Masoni, wznieśli statuę 28.11.1886 roku, czemu towarzyszyła okultystyczna ceremonia, podczas której, główną role – mistrza ceremonii, odegrał ówczesny prezydent USA, mason Grover Cleveland i inicjator powstania statuy, francuski mason Fryderyk August Bartholdi.
Według wizji Bartholiego, posąg bogini, witał symbolem słońca, każdego, kto poprawnie rozumował i rozumuje symbolikę masonerii …
Ten sam architekt, chciał w Egipcie ustawić równie gigantyczny posąg Izydy – bogini słońca.
(Izyda (stgr. Ἶσις Isis, dopełniacz Ἴσιδος Isidos, egip. Iset, Iszet) – w mitologii egipskiej bogini płodności, opiekunka rodzin. W okresie rzymskim, uważana za jedno z wcieleń Wielkiej Macierzy. Przypisywanym jej niekiedy zwierzęciem kultowym była krowa …)
Koszt wykonania i instalacji Statuy Wolności był ogromny. Francuscy masoni, musieli zebrać 3 500 000 francuskich franków, a amerykański mason Joseph Pulitzer, przekazał na ten cel 100 000 dolarów, co w 1870 roku, było zawrotną kwotą.
Creatrix
Wielka statua, naprawdę nazywa się : Wielką Matką Creatrix. Jest to ukryta bogini, którą czczą masońscy arcymistrzowie … Biblia, Koran, Talmud … zostały stworzone, przez fundamentalistów, ortodoksyjnych członków elit, którzy w swym działaniu, upatrują geniusz własnego umysłu …
Ten geniusz wybrańców, uprzedmiotowia istotę ludzka, spychając ją, do roli niewolnika, wykonującego rozkazy elit społecznych, religijnych, politycznych … hierarchicznych i cywilizacyjnych …
Ludziom tym, wydaje się, że bez religii, strachu, cywilizacji, hierarchii … świat nie mógłby istnieć … a tak naprawdę … chodzi tylko o zbudowanie gigantycznego obozu koncentracyjnego, w którym wielomiliardowa populacja, dba o interesy, swoich właścicieli i bogów …
Ludzie Ci … uwierzyli, że dzieło kilku filozofów, jest słowem bożym i zmusili ludzkość, do wiary w iluzje, która pozwala im rządzić światem za pomocą ideologii : państwa, religii, fetyszu, własności, czy pieniądza …
Wszystko to – zrodziła wielka bogini – myśl, płodna, genialna i wielka … bez tej myśli – wielki architekt, byłby niczym …
IMG_3774
Teraz skupmy się … i porozmawiajmy o prawdziwym wychowaniu …
Indianie, uważali, że dziecko, jest tylko gościem i należy go nakarmić, wyuczyć i puścić wolno … dlaczego ?
Wychodzi, to z prostej reguły, nawet bogowie, zabijali swoje dzieci … , bowiem dziecko, to nie jest cześć naszej duszy, tylko gość, przechodzący przez fizyczny proces mnożenia, wirusa człowieczeństwa …
Wszystkie filmy opowiadające wam o obcych, opowiadają jedną i tą samą historie – o kreacji węża, potwora, przychodzącego na świat, za sprawą ludzkiej matki, ludzkiego ojca i obcej duszy …
Kobieta – rodzi genetyczny twór, posiadający niezależną dusze, pochodząca od zupełnie innej istoty …
Ona już się urodziła, ona urodzi się, ona już żyje … w licznych wymiarach i jej dusza, już jest pełna, my jako rodzice, mamy tylko wprowadzić ją, na drogę kolejnych doświadczeń fizycznych …
Musimy zrozumieć, że ten sposób wychowywania dziecka jaki znacie … jest kreacją lustrzaną, polegająca na wychowaniu bezradnej istoty, mającej kontynuować – niewolnicze dzieło rodzica, dziadka, stada …
Saturn, pożarł własne dzieci, Ninurta …, Sani …, Kronos, zabija swoje dzieci, Noe, próbuje zabić swego wnuka … , to są alegorie prawdy …
Do tego tematu, wrócimy jeszcze w innym artykule, w odpowiednim czasie …
Teraz, wróćmy jednak, do wielkiej bogini …
Masoni, czyli wszelakiej maści szamani, władcy najemników i niewolników, sami wytworzyli antytezy własnej boskości, aby kontrolować obraz życia na wszystkich wymiarach.
Masoneria, stworzyła kościół, a kościół, stworzył antytezę szamanizmu, którą zmuszeni zostaliście odnaleźć w masonerii…
Wszystko to po to, aby ukryć wspólne pochodzenie tych tworów …
Ten sam manewr, miał stworzyć antytezę chrześcijaństwa, ukrytego w islamie, czy buddyzmu, ukrytego w greckiej filozofii …
Jest to – takie proste, a jednak zawiłe, przez ciągle postępujący proces dekonstrukcji i manipulacji, prowadzącej was na bagna i urwiska … , którym poświęcacie całe swoje życie …
Wiara, nadzieja i miłość
Dekonstrukcja słów, doprowadziła do alegorycznego ukrycia wiary, nadzieji i miłości, w tworach fantazyjnych, reprezentowanych, przez członków elit …
Mistyka, przedstawia nam owe słowa, jako anioły lub boginie … większość ludzi, dostrzega w tych alegoriach realne istoty i poszukuje ich, poprzez iluzoryczne nauki i rytuały, łączące kulturę dalekiego i bliskiego wschodu, z alchemia i ezoteryką europejską …
Manipulują wami, na każdej możliwej platformie, religijnej, politycznej, edukacyjnej … , czy ezoterycznej …
IMG_3773
Bogini, boginię idei pogania
Spójrz na logo NATO, symbolizuje ono, idee władzy rozciągającej się na cały świat, ta idea reprezentowana jest w postaci kompasu, który swe imię odziedziczył po bogini Compass ( https://en.m.wikipedia.org/wiki/Guardians_of_the_directions , https://en.m.wikipedia.org/wiki/Anemoi ) …
Popatrz, na logo masonerii, cyrkiel reprezentujący siłę męska, opiera się węgielnicy, za pomocą których, można wyznaczyć pole ( Bogini Square – https://en.m.wikipedia.org/wiki/Goddess_of_Democracy) królewskiej gry …
Ziemia i niebo, wyrażone symbolem masonerii, to pole gry elit, za pomocą idei cywilizacyjnej … Ten sam symbol, reprezentuje kobietę i mężczyznę oraz mnożenie fizyczne i ideologiczne …
Niekiedy, w symbolice i godle masonerii, występuje litera G lub M …
Litera G, odnosi się do Boga, Bogini, a także do Geometrii … bowiem dezinformacyjna idea wielkiego architekta, została wprowadzona do słownika masonerii, dopiero w 1723 roku, przez prezbiteriańskiego pastora, Jamesa Andersona, analizującego dzieła innego masona Jana Kalwina.
Tą dezinformacje, opartą na geometrii, rozwinął fizyk Izaak Newton … Chodziło o to, aby odseparować idee masonerii od kościoła i religii, więc nadano jej charakter ateistyczny, dzięki czemu … stworzono źródło wiecznego podziału i dociekań historycznych …
Dodatkowo, od piętnastego wieku, tworzono kolejną dekonstrukcje prawdy, za pomocą teorii ewolucji Darwina …
Dzięki czemu, masoneria, za pomocą religii, stworzyła jej niebezpiecznego wroga w postaci strachu, przed ateizmem. Ateizm, był potrzebny z banalnego powodu, kościół potrzebował wiecznego wroga, na wypadek upadku tezy i antytezy wiary, czy na wypadek utraty wiary człowieczeństwa w boga i szatana …
Dowód
Masonerii, potrzebni są wierzący i podporządkowani idioci.
Od początku istnienia masonerii, istnieje zakaz przyjmowania ludzi niewierzących, ateistów, ponieważ, brak wiary w religie, niszczy wiarę w hierarchie, na podstawie której, zbudowana jest struktura tajnych bractw, tworzących lojalnych, bezmyślnych, brutalnych najemników władzy …
Prawda zgoła niewygodna
Kiedy, w połowie lat 90-tych, dopuszczono mnie do tabu związanego z ideologią współczesnego „czarostwa” , dowiedziałem się, że litera G, symbolizuje wielką boginie …, której imię, objęte jest ideologią tabu …
Romb
Jeśli, spójrzmy na boginie słońca, kompasu, kwadratu (pola) i połączymy to z symbolem masonerii, a właściwie jego środkiem, to dochodzimy do symbolu rombu …
Symbol rombu, zbudowany jest z dwóch złączonych ze sobą symboli V, lub dwóch trójkątów …
Ten sam symbol litery V lub trójkąta, odnajdujemy w symbolicznej kielni, a także wśród wielu znajdowanych przedmiotów reprezentujących epokę kamienia łupanego …
Wszystkie te artefakty, odnoszą się do wielkiej bogini i kobiecego łona … natomiast symbol rombu, kojarzony jest symboliką otwartej waginy …
Wystarczy tylko spojrzeć na symbolikę uwidocznioną na wielu starożytnych kościołach chrześcijańskich (np, tu : St. Mary and St. David w Kilpeck – Anglia) i budynkach, przedstawiającą Sheela-Na-Gig.
Sheela na Gig (także: Sheela-na-Gig, Sheela na Gigs, Sheela-na-Gigs), to rodzaj maszkaronu przedstawiającego kobietę z szeroko rozwartym sromem.
Najczęściej spotykane są na wspornikach, kapitelach, nad otworami drzwiowymi i obiektów sakralnych (kościoły) oraz budynkach cywilnych (zamki, mury miejskie itp).
Przedstawienia Sheela na Gig występują głównie w Anglii oraz Irlandii. Joanne McMahon i Jack Roberts w publikacji poświęconej Sheela na Gig (The Sheela-na-Gigs of Ireland and Britain: The Divine Hag of the Christian Celts – An Illustrated Guide 2001) wymieniają 101 przykładów z Irlandii i 45 z obszaru Wielkiej Brytanii, ale szacuje się, że ich liczba w Europie może sięgać ok. 1000.
Do najsłynniejszych można zaliczyć umieszczoną na wieży w Rattoo w hrabstwie Kerry w Irlandii oraz w angielskim Kilpeck w hr. Herefordshire na granicy z Walią.
Jørgen Andersen, tłumaczy nazwę pochodzeniem od zdania w języku irlandzkim Sighle na gCíoch – „stara wiedźma i piersi” / „starucha i piersi” lub Síle ina Giob – „Síle na kucaka” („Síle” to irlandzka forma anglo-normańskiego imienia Cecile lub Cecilia). Inna wersja tłumaczy Síle na gCíoċ jako „kamienny fetysz reprezentujący płodną kobietę”.
Najbardziej rozpropagowaną i ugrzecznioną wersją tego symbolu, jest logo firmy Starbucks …
IMG_3772
Symbol ten w rzeczywistości przedstawia boginię Brigid …
Brigid („triumfująca bogini”), to w mitologii celtyckiej, córka Dagdy i żona Bresa. Miała troje dzieci z Tuireannem: Creidhne, Luchtaine i Giobhniu. Brigid, to także bogini poezji, płodności, patronka uzdrowicieli, kowali, rzemieślników, wojowników i druidów – szamanów.
Przypatrzmy się, czy nie mam racji, Brigid, była nie tylko boginią płodności fizycznej, co i płodności intelektualnej :
„Ogień Inspiracji” – patronka poezji
„Ogień Paleniska” – patronka uzdrowicieli, bogini płodności
„Ogień Kuźni” – patronka kowali, rzemieślników i wojowników …
Była też boginią-patronką druidów i boginią Świętego Ognia z Kildare.
W Innym Świecie, miała sad jabłoniowy (zakazany owoc). Podróżowały do niego pszczoły (idea ludzkiego ula), aby pozyskać magiczny nektar. Kojarzono go z Avalonem.
Brigid była czczona w przypadające 1 lutego święto Imbolc, gdyż wierzono, że to ona przynosi wtedy wiosnę. Jest to również święto św. Brygidy, czczonej przez katolików, a także niektórych anglikanów i prawosławnych.
Czy jej symbolika i związek z ogniem nie przypomina wam Vulcana … ?!
Kościoły tworzyli szamani, druidzi …, stający się kapłanami i projektantami transformacji okultyzmu w oficjalne kulty religijne … zmieniły się ideologie, jednak nigdy nie zmieniły się symbole … będące alegorią ukrytej prawdy …
Symbol masonerii, zbudowany z symboli siły żeńskiej i męskiej, jest jest ukrytą formą heksagramu.
Heksagram, posiada w sobie symbol Kompasu i Kwadratu … , tutaj rodzi się następujące pytanie :
Dlaczego masoneria ukryła heksagram w alegorii ?
Ponieważ, heksagram, jest symbolem szamanizmu i filozofii, tworzącej tak zwany rząd światowy … oparty na instytucjach ponad narodowych …
Heksagram, nie ma nic wspólnego z izraelem, heksagram, jest symbolem ogólnoświatowym, (znanym we wszystkich kulturach świata), będącym alegorią wszystkich sił – rządzących światem …
Aby ukryć znaczenie heksagram dla tajnych bractw, tworzono trwające latami wyprawy krzyżowe … Z tego samego powodu, stworzono inkwizycję … zacierająca ślady propagacji wiedzy, wśród plebsu …
Atak na 666
Heksagram składa się z 6 boków, 6 punktów i 6 mniejszych trójkątów, a więc 666.
Zanim z trzech szóstek, uczyniono symbol zła, był to święty numer, dla wszystkich społeczności świata, dziś ten pogląd, został utrzymany tylko w hinduizmie i buddyzmie …
Atak na liczbę 666, był atakiem na kult wielkiej bogini … ponieważ rolniczy symbol płodności natury, człowieka i płodności intelektualnej, zagrażał strukturze hierarchicznej i jej przewodniej roli nad plebsem …
666, oznacza potrójną boginie płodności – natury – mnożenia człowieka i mnożenia intelektualnego … Potrójną boginią był np. Isztar, z której kościół, uczynił wielką nierządnice … aby nie kojarzyła się z rządem elit nad plebsem …
( Pentagram nie jest symbolem zła, pentagram reprezentuje człowieka o wyższej świadomości i niższej świadomości.
Kiedy Pentagram jest w pozycji pionowej, przedstawia człowieka o pełnej świadomości swojej Boskiej natury, tj. Oświeconego.
Kiedy Pentagram jest odwrócony, przedstawia Człowieka uwięzionego w „materii”, który potrafi tylko fizycznie postrzegać samego siebie, jest ofiarą lustra i płynącego zeń egoizmu. )
IMG_3771
Judaizm, a raczej syjonizm, oparty na babilońskich dogmatach ideowych, przywłaszczył sobie heksagram w XVIII wieku, w czym ręce maczali nie tylko Rotschildowie będący pionkami dla geopolitycznej gry, ale także tacy pseudo wieszcze, jak Adam Mickiewicz, czy Henryk Sienkiewicz (jego pomniki ukazują postać wyłaniająca się z masońskiego kamienia) … , który za Nobla, zmienił całkowicie treść powieści … Qvo Vadis … Wydanie Qvo Vadis, nieodmiennie kojarzy się z pierwszym zjazdem syjonistów … Henryk Sienkiewicz, miał spełniać role ideową, tak jak dekonstruktor prawdy
Ernest Renan, którego Antychryst, posłużył za pierwowzór Qvo Vadis …
O Renanie, wkrótce napisze więcej, bowiem to on ukształtował waszą iluzoryczną wiedzę o państwie, czy chrześcijaństwie …
Ernest Renan (ur. 28 lutego 1823 w Tréguier w Bretanii, zm. 2 października 1892 w Paryżu), był francuski pisarzem, historykiem, filologiem i filozofem, orientalistą, znanym semitologiem i badaczem historii religii, zwłaszcza chrześcijaństwa …
Swą dekonstrukcje zawarł w pseudo dziełach t.j : Esej historyczny i teoretyczny o językach semickich (Essai historique et theorique sur les langues semities, 1847), Żywot Jezusa (1904, Vie de Jesus. 1863), 8-tomowa Historia początków chrześcijaństwa (Historie des origines du christianisme, 1863-1883) i 5-tomowa Historia ludu Izraela (Historie du peuple d’Israel, 1887-1893).
Renan, jest także autorem licznych prac politycznych, które stały się popularne dopiero po jego śmierci, m.in. Co to jest naród? (Qu’est-ce qu’une nation?, 1882) i Reforma intelektualna i moralna we Francji (Reforme intellectuelle et morale de la France, 1871).
Seks i heksagram
W narzuconej nam cywilizacji judeochrześcijańskiej, zakładamy, że seks i religia, nie mają ze sobą nic wspólnego, ponieważ zostaliśmy nauczeni, że seks jest grzechem i intratnym, pożądanym tabu, służącym rozmnażaniu niewolników i najemników .
W odległych wiekach, seks, jako cząstka związku Hieros Gamos, był formą świetego aktu, rytuału, kreującego świętość płci …
Ten aspekt obcowania kobiety i mężczyzny, jest znany do dziś w Hinduizmie (yoni i lingam) …
Aspekt seksualny, ma ogromne znaczenie, ponieważ wszystkie pierwotne ludy wierzyły, że wszechświat narodził się z łona Wielkiej Matki, stąd też wnętrze symbolu masońskiego ma strukturę rombu, kobiecej waginy, a jednocześnie dualny charakter symbolu waginy i penisa …
Odpowiednikiem symbolu rombu, w chrześcijaństwie, jest alegoryczny symbol Marii, przedstawionej w formie otwartej waginy …
Atak na wcześniejsze religie, miał ukryć dualność mocy seksualnej, którą przerobiono na masową reprodukcje niewolników i najemników, pragnących służyć regułom cywilizacyjnym.
Nieczystość kobiet, wprowadziła rodzaj cichej wojny między płciami, co wykorzystano do podporządkowania sobie obu płci i wprowadzenia stereotypów, tworzących podział, na mocy ewoluującej tezy i antytezy … sterowanej siłą trzeciej siły …
IMG_3770
Czym jest zatem bóg – bogini i wszechświat ?
Pamiętajmy zatem – wszechświat, jest ideą spłodzoną poprzez myśl istoty ascedentnej, łączącej w sobie cechy płodzenia intelektualnego – myśl, werbalnego – słowo – fala – dźwięk i fizycznego – działanie …
Człowiek, wyobraża sobie narodziny wszechświata, poprzez pryzmat rozrodu w naturze … Zapomina się tutaj nie bez przypadku, o roli duszy, rodzącej się jako pierwszy czynnik życia …
Nie ma w tym przypadku, bowiem zdekonstruowana osoba, nie ma być obiektem duchowo – fizycznym, lecz tylko fizycznym, o określonej formie działania …
Magiczna moc płodzenia, dała kobietą wielką moc i fetyszowy status idola, dzięki czemu powstała idea Creatrix – Wielkiej Bogini …
Za pomocą dwóch przeciwstawnych sobie idei, do dnia dzisiejszego ściera się tezę i antytezę … Świat szamanów i szamanek, filozofów i czarownic, kapłanów i kapłanek, wiedźm i wiedźminów, tworzy iluzje, wykorzystywaną do podporządkowania sobie kobiet i mężczyzn … , jako użytecznej siły roboczej, wojskowej, a nawet pseudo – intelektualnej …
Symbole V i A, przewijają się naprzemian, przez cała ludzką historie wojny płci … Widać to szczególnie w paleolicie i neolicie, kiedy szamanie i szamanki, zaczęli hodować rasę najemna i niewolniczą …
Dzisiaj, wiele dzieł opisujących i obrazujących święty akt narodzin dziecka, miesiączkowania, karmienia dziecka piersią … , nie istniej, ponieważ czystka, która nastąpiła na przełomie XIX i XX wieku zastąpiła dzieła rytualne pornografią gejowską, lesbijską … panseksualną, masowo produkowaną, przez syjonistów chrześcijańskich … w celu dekonstrukcji kultu płci w społeczeństwie …
Panseksualizm, zrównał święty rytuał seksualny i miłosny – Hieros Gamos do kopulacji z byle kim i byle czym …
To właśnie wtedy, pojawił się wśród europejskiej ezoteryki agent o pseudonimie bestia, chodzi rzecz jasna o Aleistera Crowleya, który za pomocą dekonstrukcji logosa, wprowadził tzw : męska zasadę negująca kobiecy wpływ na stabilizację życia rodzinnego i społecznego …
To właśnie ten typ – wykreował panseksualizm, feminizm, homoseksualizm i genderyzm … zatapiając statek miłości, poświęcenia i oddania …
Szacuje się, że bezpowrotnie stracono ponad 100 milionów zwojów, 4 miliony obrazów, 20 milionów książek i 1,5 miliona rzeźb … , aby wprowadzić program rewolucji seksualnej … Nie wspomnę tutaj o inkwizycji, wojnach krzyżowych, wojnach światowych, Holokauście Lechitów … gdzie zniszczono 90% zabytków kultur regionalnych …
Jednak prywatni kolekcjonerzy należący do elit tego świata, co pewien czas, prezentują swe zbiory pochodzące z licznych kradzieży …
Masońskie domy, pełne są zrabowanych dzień sztuki … Jestem w posiadaniu zdjęć masońskich rezydencji, wypełnionych zrabowanymi dobrami nieistniejących już kultur …
Szamani, w pierwszym okresie odbudowy ludzkości, wpajali kobietom i mężczyzną, że to duch wielkiej bogini jest sprawcą ciąż, kiedy mężczyźni zaczęli zdawać sobie swoją role w poczęciu, szamani zaczęli kreować obok matriarchatu, patriarchat …
Wielka Bogini, nagle została zmieniona w Atuma, który stworzył świat w akcie masturbacji … Poprawność polityczna, szła wraz z biegiem rozwoju ludzkiej świadomości … Szamani, kontrolowali ten rozwój, trzymając ludzką świadomość w ryzach swojej władzy, opartej na sile i fetyszach …
IMG_3769
13 i 9
Po raz pierwszy liczby 13 i 9, pojawiają się w sztuce jaskiniowej, ponieważ istnieje 13 cykli miesiączkowych lub 13 miesięcy księżycowych … , a dziecko potrzebuje średnio 9 miesięcy na poczęcie ciała i 9 minut po zapłodnieniu – na poczęcie duszy.
O ile kult Wielkiej Bogini, celebrował współczucie, troskę, wychowanie, miłość i kreatywność, co owocowało brakiem przemocy i wojen w neolicie, to późniejsze epoki, usiane były miliardami rozkładających się ciał najemników i niewolników, pragnących umierać w patriarchalnym teatrze kultu śmierci …
W okresie walki o dominację czynnika męskiego w okresie brązu i żelaza, również znajdujemy niewiele broni służącej zazwyczaj do zwykłych polowań … Dopiero pod koniec tego okresu, pojawiają się pierwsi bogowie wojownicy, tacy, jak wspomniany wyżej Vulcan ….
Obłęd sięga zenitu, święty akt karmienia piersią, jest zakazany w miejscach publicznych, a chorzy psychicznie lekarze, uważają od przełomu lat 50 i 60, że mleko krowy, jest zdrowsze dla dziecka, niż mleko kobiety …
Jest to bardzo niebezpieczny żart z wielkiej bogini, którą reprezentowała święta krowa … (patrz wyżej) …
Krowie mleko zmniejsza odporność dziecka i przyczyna się do śmierci wielu niemowląt w łóżeczku …
Chrzest
Dekonstrukcja prawdy doprowadziła do tego, że poród wymagał aktu oczyszczenia dziecka, za pomocą rytuały chrztu …
Chrześcijaństwo, doszło do obłędu w twierdzeniu, że akt poczęcia i ciało kobiety, jest nieczyste i wymaga rytuału oczyszczenia ciała dziecka z demonów przejmowanych z ciała nieczystej kobiety …
Grzech poczęcia, grzech porodu, wywodzi się z ukrywanej hermetycznej doktryny :
” oczyszczenia z grzechu bytu, zrodzonego z kobiety „
Zapamiętajcie to – zanim podacie dziecko do chrztu, aktu rytualnego, okultystycznego i niezgodnego z prawem naturalnym …
W świecie patriarchatu, kościoły zarabiają na aktach własności posłusznych niewolników, płodzonych przez niegodne miana człowieka kobiety …
W sklepach sprzedaje się zabawki w kształcie broni, militarne gry i filmy, w szkole uczy się o podbojach, a w wojsku o agresji wyprzedzającej atak …
Nie chce dokonywać wyboru pomiędzy ideologia patriarchatu a matriarchatu, ponieważ są to ideologie hierarchiczne, oparte na wojnie i kulcie ofiarnym …
Nie można wybrać lepszej formy śmierci, nie można wybierać sobie bogów w oparciu o ideologie stworzoną, przez innych ludzi, czerpiących z tego wieczny zysk, opary na żerowania mądrego na głupich i wystraszonych, chciwych i zachłannych …
Ideologia matriarchatu, miała tylko jeden cel, odbudowę populacji rasy ludzkiej, aby patriarchat, mógł te stada wykorzystywać, uciskać i żyć na ich koszt …
O ile w matriarchacie, pełno było wizerunków wagin, to w świecie patriarchatu, wszędzie stykamy się z ideologią falicznych kształtów …
Jednak tylko bystre oko obserwatora, stwierdzi, że patriarchalna fasada, skrywa symbolikę matriarchatu, zdekonstruowanego, i zepchniętego do roli prokreacji myśli i działań, opartych na mało wiarygodnych słowach …
Jednego można być pewnym, wszyscy szamani, szamanki, filozofowie i czarownice oraz kapłanki i kapłani … byli i są szaleni na punkcie seksualnej rozpusty i sadomasochistycznych rytuałów …
Kiedy w paleolicie i neolicie, kreowały się pierwsze rody krwi … pojawił się symbol A i V ( linia ojca, linia matki), oraz symbol rombu, reprezentowany przez diament, który stał się symbolem rodów królewskich …
IMG_3768
Pochwa, czyli Bóg
Słowo Bóg, pochodzi od starożytnych języków indoeuropejskich i początkowo oznaczało pochwę.
Tak więc Bóg, pierwotnie był bóstwem żeńskim i później stał się mężczyzną.
Słowo „człowiek”, również odnosiło się do kobiety, na co wskazują starożytne języki indoeuropejskie, dopiero znacznie później, przyszyto słowo człowiek, do płci męskiej.
Nawet w dzisiejszym północnoindyjskim języku „Khod” (Bóg) oznacza Vulva; Kobiece organy Regeneracji, Stworzenia i Odwiecznego Początku.
Tak więc, sekretne imię Boga brzmi : Wielka Matka – mówi to nam zakodowana symbolika masońska, religijna i społeczna …
Ma to sens kiedy umieścimy pomiędzy masońskimi narzędziami literę G, jak i M …
M – matka, matriarchat, w wielu starożytnych językach brzmi podobnie : Ma-ma, Mu, Mah, Maa, Mtat i Mana…. Wszystkie one oznaczają zarówno śmiertelną matkę, jak i Wielką Matkę.
Terminatorzy, nowo inicjowani masoni, muszą poszukać : zagubionego słowa , które w istocie, jest imieniem prawdziwego Boga.
( Zauważ, że filmowy terminator, na początku swej drogi, chciał zabić matkę mesjasza, aby w ostateczności bronić ją, przed jej synem …)
Każdy terminator, w czasie inicjacji do trzeciego stopnia wtajemniczenia, otrzymuje wskazówkę w postaci spojrzenia na jasną Gwiazdę Poranną, która była identyfikowana jako rzymska bogini – Wenus.
Ta sama gwiazda, nazywana kiedyś Lucyferem, jak wam powiedziała dekonstrukcja, tak naprawdę nosiła nazwę Lucy, co odnosi się do babilońskiej bogini Astarte – królowej gwiazd i wielkiej matki …
Mamy tutaj rozwiązanie uprzedniego pytania – dlaczego Wiara i Nadzieja, reprezentowana jest przez dwie boginie, a Miłość, reprezentowana jest, przez symbol waginy i pochwy.
Niekiedy symbol masoński, reprezentowany jest za pomocą widelca i noża … ponieważ romb utworzony z takich symboli,?wytwarza w widelca literę W ( Women) i M (
Mother) …
Zygrzak, piorun, fala
Symbol ten, oznacza elektrykę zasilająca ludzkie ciało, ale przede wszystkim wodę i kobiece płyny ustrojowe, płyn otaczający dziecko w macicy … co reprezentowane jest, przez następujące litery : Z, M, N, W.
Masoński symbol, ułożony z otwartych książek, oznacza pochodzenie Biblii od Wielkiej Matki Aszery – jej imię pojawia się w starym testamencie 40 razy w 9 księgach.
Aszera, jest bardzo starą boginią, w starożytnych tekstach Ugaryckich nazywa się ją : „Tą, która daje życie bogom”.
O co tu chodzi ?
O logiczny fakt, kreowania z elit bogów, kontrolujących głupi plebs …
Ten sam tekst, pada z ust katolików : Dziewica Maryja, Matka Boga …
Aszerę nazywano też : tą, która kroczy po morzu … a potem magle Aszera zmieniła płeć, i to Jezus kroczył po wodzie …
Ten ważny urywek, dotyczy wojny religijnej, pomiędzy wyznawcami Aszery, a wyznawcami Jahwe, który zwyciężając nadał Biblii wymiar patriarchalny.
W Nowym Testamencie występują podtekst, dotyczący wielkiej bogini. Dzisiaj wiemy tylko o czterech Ewangeliach: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana – 4 żywioły …
Jednak zanim chrześcijaństwo stało się religią państwową, wytworzono ponad 150 różnych ewangelii.
IMG_3767
Wielka Bogini Zofia
Niektóre z nich dotyczyły bogini Zofii, która – jak się wydaje – szukała swego kochanka Jezusa, w taki sam sposób, jak egipska bogini Izyda, szukała swojego zamordowanego kochanka Ozyrysa.
Inne Ewangelie, przypisywały Marii Magdalenie role uczennicy.
Kiedy chrześcijaństwo, stało się religią państwową, urzędnicy mieli dostęp do tysięcy tekstów religijnych, które przeglądali w poszukiwaniu niepoprawności politycznej … Według niezależny ksiąg, spalono wtedy ponad 400 tysięcy zwojów, których kopie znajdują się w Watykanie, jako źródło wiedzy historycznej, potrzebnej do lepszego zakłamywania świata prawdy …
Wiemy, że Jezus łączył się z prostytutkami, kolaborował z poborcami podatkowymi i wyrzutkami społeczeństwa.
Czy, można to potraktować jako kolejny przykład jego tolerancji i współczucia … ? Jakie zdanie na ten temat mają ludzie, żyjący w jego czasach … ?
Próba, zwiększenia siły podupadającego rodu, zmusiła zdolnego krasomówce i ideologa, do manipulacji otoczeniem, za pomocą znajomych, rodziny, przyjaciół – w tym prostytutek, przestępców i poborców podatkowych …
Prostytutka w tak zwanych czasach biblijnych miała inne znaczenie niż dziś.
Z historii Izebel, dowiadujemy się, że kapłani Boga Jehowy, nienawidzili świątyni Priestesses of Goddess. Izebel, była królową, czczącą boginię Astarte, dlatego ona i jej naśladowcy zostali zabici przez wyznawców Jahwe.
Później, jej córka Atalia stała się Królową, czczącą Astarte i znowu została zamordowana.
Próbując, oczernić Kapłanki Bogini, kapłani Jahwe, określali je – jako świątynne prostytutki, ponieważ wiadomo było, że w wielu Świątyniach Wielkiej Bogini, posługiwano się rytuałami seksualnymi.
Ponieważ, w religii Wielkiej Bogini, seks, był postrzegany, jako święty akt stworzenia, to rola prostytuującej się Marii Magdaleny, w pismach gnostyckich, nabiera innego znaczenia …
Gnostycka Ewangelia, zwana Pistis Sophia (Zofia była Boginią mądrości), nawiązuje do dialogu między Jezusem a Marią Magdaleną, którą Jezus – nazywa „drogą i umiłowaną”.
W innym dialogu, Piotr poskarżył się Jezusowi, że Maria Magdalena, zdominowała rozmowę z Jezusem, a Jezus gromi go.
Najprawdopodobniej mamy tutaj styczność, ze świętym aktem Hieros Gamos – Boskim Mostem, łączącym hierarchicznych bogów …
W innym gnostyckim tekście zatytułowanym „Dialog Zbawiciela” przedstawia się Marię Magdalenę, jako wiedźmę – bardzo mądrą kobietę, wyznawczynie ideologii Wielkiej Bogini …
Wiemy z Biblii, że Jezus spędził większość swojego dzieciństwa w Egipcie, gdzie musiał się zetknąć z ideologią egipskich tajemnic, czy ideologią religii czczącej Isis i Ozyrysa … Być może już wtedy w głowie młodego chłopaka, pochodzącego z zamożnej rodziny, zrodziła się wizja, powtórzenia drogi życiowej Ozyrysa …
Istnieje wiele przesłanek do stwierdzenia, że Jezus był kapłanem egipskich tajemnic, które z kapłana zbudowały ideologie dobrego pasterza … Chodzi tutaj o rodzaj misji, jaką adept sztuki królewskiej, odbywał w drodze do ziemi świętej …
Wprowadzenie kultu Ozyrysa i Isis, w nowej dostosowanej regionalnie odmianie, pozwoliło na rewolucje religijną na nowo podbijanym przez szamanów terenie …
Jezus, wprowadza schemat Ozyrysa i ukrywa wszystkie rytuały w alegoriach i dekonstrukcji słowa …
Odwołań do egipskich tajemnic, jest sporo – Maria trzymająca Jezusa, wygląda, jak Izyda, trzymająca Horusa, Jezus i Horus urodzili się tego samego dnia …
Chrześcijańskie modlitwy, kończą się słowem Amen, podczas gdy słowo to, jest zapożyczeniem od imienia egipskiego Boga Amona …
Jezus, to alegoria, opowiadająca o wprowadzeniu egipskiej religii na teren całego bliskiego wschodu i Europy …
Kapłani i Kapłanki egipskich tajemnic, to Ci sami szamscy kapłani, którzy wędrowali od Sumeru do Babilonu, od Babilonu do Egiptu, od Egiptu do Palestyny … tworząc globalne imperium tajnych bractw … oparte na hierarchicznej lini władzy …
Pierwsza forma podziału
Teza matriarchatu i antyteza patriarchatu, to pierwsza forma podziału rasy ludzkiej …
Kapłani, zaczynając od wiosek, poprzez pierwsze miasta nieśli słowo Boże, oparte na dogmacie hierarchii zbudowanym na prawie natury.
Podział religijny, został zaplanowany w taki sposób, aby słabszy uległ silniejszemu, a podział społeczny począwszy od rodziny, rozprzestrzeniał się w każde zagadnienia życia ludzkiego …
Łatwiej kontrolować podzielone i zagubione jednostki, szukające punktu oparcia, niż zjednoczone wioski i miasta … Wystarczą podszepty i oskarżenia, tezy i antytezy, aby zniszczyć spokój i wymóc opowiedzenie się, po którejś ze sztucznie stworzonych stron …
Tak wygląda życie ślepych ludzi, stających się z tysiąclecia na tysiąclecie, wierniejszymi zwierzętami hierarchicznej ideologii …
Przemienienie Matki Bożego Miłosierdzia w kochającego Boga Ojca … było proste i nie wymagało wielkiej siły, tylko czasu, aż ludzie sami, zaczną się wyrzynać, oskarżać i nienawidzieć …
Ideologią Ozyrysa, czy Jezusa … można było oszukać zwykłych ludzi, jednak nigdy, nie udało oszukać się wolnych myślicieli … których dla dobra ogółu trzeba było izolować, zabijać i ośmieszać …
W owym czasie, wyznawcy wielkiej Bogini, krzyżowali wyznawców Boga ojca, na krzyżu w kształcie litery T – będącej odwzorowaniem dwóch połączonych toporów – symbol ten, jest synonimem Wielkiej Bogini …
Kiedy, do ideologi dwóch toporów dodano węża, krzyż zmienił swoją formę, a kapłani Wielkiej Bogini, zaczęli wprowadzać jej kult w postaci matki Boga …
IMG_3766
Masoni, są świadomi owej manipulacji, nie zdają sobie jednak sprawy, z faktu manipulacji ich myślami … Żyjąc tezą i antytezą, prowadzą dyskurs, mający wyjaśnić, co było pierwsze jajo, czy kura …
Jednak, pierwsza była myśl, która zrodziła ideologie trzeciej siły zarządzającej kłamstwem tezy i antytezy …
Egipskie chrześcijaństwo
Na mocy walki tezy z antezą, powstały twory dziwne i samodzielne, takie, jak chrześcijaństwo egipskie …
Chrześcijaństwo egipskie rozwijało się dynamicznie do czasu, kiedy chrześcijaństwo nie stało się oficjalną religią Rzymu.
Wtedy rzymscy chrześcijanie wymordowali wszystkich egipskich chrześcijan, którzy nie poszli za rzymską wersją chrześcijaństwa.
Zniszczono także prawie wszystkie egipskie teksty chrześcijańskie, których nieliczne przykłady, co pewien czas, trafiają na wystawy, aukcje i do internetu.
Egipskie chrześcijaństwo, opierało się na kulcie matki Jezusa … Kiedy archeolodzy przeczesywali Palestynę, doszli do wniosku, że biblijne opisy, nie pasują do tego, co znajdowano w ziemi … Biblia Hebrajska, była stronnicza i nijak, miała się do realiów historycznych.
Plemiona przybywające od strony Sumeru i Babilonu, niszczyły Palestynę, tworząc ideologie państwa hebrajskiego, osadzonego na dualnym kulcie Boga Ojca i Wielkiej Bogini …
Kult Jahwe, był mniej wspierany przez zwykłych ludzi, niż kult Aszery i Astarte …
Ul
Ul, to wielokrotnie wspominany symbol, pracy niewolniczej, dla dobra elit. Jest to typowy przykład kontroli i systemu, wymuszającego przez strach i dekonstrukcje, wiarę w różne ideologie …
Jak wiemy, ulem rządzi królowa, będąca odpowiednikiem wielkiej bogini.
Samce pszczół to trutnie, które nie mają żadnej roli, oprócz zapłodnienia królowej pszczół.
Trutnie, które nie są używane w ten sposób, są zabijane przez pszczoły robotnice. Oznacza to, że ul, jest w istocie Towarzystwem Matriarchalnym.
Dziwnym, wydaje się fakt czczenia żeńskiego symboli przez organizacje zdominowaną, przez mężczyzn.
Pszczoły, w czasach starożytnych, były symbolem bogini Artemidy.
Było tak, ponieważ Wielka Matka, stworzył świat, bez pomocy męskiego Boga.
Starożytni wierzyli, że pszczoły rodziły się, poprzez partenogenezę – dzieworództwo.
Stąd też wziął się symbol Matki Dziewicy, zwanej Creatrix. Jak widzicie, iluzja chrześcijaństwa, zbliżona jest swoimi podstawami, do masońskiej komedii o tytule Seksmisja …
Dookoła kształtu ula, krążą wśród masonerii legendy, opowiadające, iż kształt ula przypomina ciężarny brzuch Wielkiej Matki.
W neolicie wzgórze Silbury Hill, nazywano brzuchem ciężarnej Matki Ziemi.
Prawda jest inna, kształt ziemi przypomina jajo, a umieszczona w nim enklawa zwana ziemską norką, przypomina kształtem ul …
IMG_3765
Trzy wielkie światła
W loży znajdują się symbole związane z liczbą trzy — 3 wielkie światła księga : prawa, cyrkiel i węgielnica, oraz trzy małe światła, czyli Słońce, Księżyc i Czcigodny.
Trzy kolumny architektoniczne symbolizujące zasadę trzech wartości: wiedzy, piękna i siły, podczas prac ustawiane w trójkąt na środku loży koło ołtarza — owe kolumny pełnią czasami rolę świeczników i tym samym są elementem wystroju loży.
W końcu trójkąt, np. Delta — oko zamknięte w trójkącie symbolizujące naukę, świadomość oraz mądrość, a w masonerii konserwatywnej Wielkiego Architekta Wszechświata. Czcigodny, I Dozorca, II Dozorca również w pewnym sensie tworzą trójkąt.
Kiedy loża „się dzieli” , tworzy się „zalążek” nowej loży zwany trójkątem.
Górna część fartuszka zwana bawetem, także jest trójkątna. Symbolika krętych schodów dzieli się jakby na trzy części. Pierwsza ma trzy stopnie, następna pięć i ostatnia trzecia siedem stopni – To stopnie Wolnomularstwa nawiązujące do wspinaczki w celu wzbogacania własnej wiedzy, a tym samym lepszego poznania siebie.
Trójka posiada bogatą symbolikę. Liczba ta reprezentuje Czas, składający się z trzech elementów: przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości. Określa różne aspekty życia człowieka: fizyczny, umysłowy i duchowy oraz jego etapy: młodość, dojrzałość i starość. Trzy cnoty teologiczne: wiarę, nadzieję i miłość.
Znane są mitologiczne i kulturowe „triady”, między innymi egipska — Izyda, Ozyrys i Horus; grecka — Zeus, Posejdon i Hades; rzymska — Jowisz, Neptun i Pluton oraz chrześcijańska — Trójca Święta (Ojciec, Syn i Duch Św.). Wyodrębniano także trzy znaczenia Biblii: historyczne, alegoryczne i moralne.
Ul i trójka
Na szczycie mamy królową, potem jest jej świta hierarchiczna, a na końcu robotnice, reprezentujące społeczeństwo matriarchalne.
Noe
Co 12 tysięcy lat, następuje zmiana klimatu na ziemi, co obecnie, nazywane jest – efektem globalnego ocieplenia, ten naturalny proces, zawsze doprowadza do masowej depopulacji i odbudowy cywilizacji, przez elity, doskonale znającej przebieg funkcjonowania planety.
Stopień wiedzy, zamożności wspierany technologią, pozwala zresetować ludzką pamięć i wprowadzić nowy schemat cywilizacyjny … z wysokości kilkudziesięciu kilometrów, można obserwować zmiany pogodowe i powrócić na ziemie w celu tworzenia nowej cywilizacji, opartej na tych samych zasadach schematycznych hierarchicznych.
Potrójna Bogini
Potrójna bogini, jest bardzo starożytnym symbolem, znanym jako dziewica, matka i starucha …
Te trzy symbole, odpowiadają trzem cyklom życia oraz fazom księżyca.
Ten symbol, wspierany jest często symbolem książki, która obrazuje nam zapisywanie czystych kart życia …
Imię Maria, pochodzi od imienia egipskiej bogini Maat i mezopotamskiej bogini Mami lub Mammitu, co oznacza matkę …
Imię Maryja, ma również interesujące znaczenie, ponieważ starożytne znaczenie słowa dziewica, zostało zdekonstruowane …
Dla chrześcijan, dziewica, jest kobietą, która nigdy nie została spenetrowana przez człowieka.
Stwarza to problem. Jak Maryja, może być dziewicą, po narodzinach Boga.
Ten sam problem mamy z Zeusem, który gwałcił śmiertelne dziewice, które rodziły półbogów.
IMG_3764
Pogańskie znaczenie dziewicy, mówi nam, że dziewica, to kobieta, której nie ma żaden człowiek.
Chodzi tu o kobietę filozofa, szamankę, wiedźmę, która nie płodzi dzieci lecz idee.
W dzisiejszych czasach, żadna kobieta, nie jest znaczącym filozofem, bowiem filozofia, nie jest wolnością, lecz nauką uczenia stereotypowych poglądów, wytworzonych przez szamanów – tyranów.
Kobietom, narzuca się bzdety kulturowe lub feministyczne, hoduje się idiotów i idiotki, nie mających pojęcia o prawdzie, wolności i równości.
Problem, z takimi wolnymi kobietami polegał na tym, że siła rodu, była przekazywana przez żeńską krew, podczas gdy idea patriarchatu, pragnie przekazywania krwi, za pomocą dziedzictwa genowego ojca …
W Egipcie, Sumerze … , królestwo było przekazywane w linii żeńskiej, dlatego jasnym jest, że idea czystego palestyńskiego żydostwa, oparta jest na kobiecej lini krwi …
Patriarchat, oczekuje wierności jednemu człowiekowi … co pozwala mężczyźnie wiedzieć, z kim ma dzieci … pozwala to również, przekazać idee nazwiska, majątku, tytułu, władzy … z ojca na syna …
Dziewica Maryja, nie kultywowała związku patriarchalnego i była wyznawczynią wielkiej bogini. Dziewicza matka, była nazywana w starożytności Wielką Matką.
Użycie Wielkiej Matki w chrześcijaństwie, miało przyciągnąć do patriarchatu wyznawców Wielkiej Bogini.
Mason i XII wieczny mnich Joachim z Fiore, napisał najważniejszy komentarz do Apokalipsy :
Kluczem do objawienia, jest koncepcja : starotestamentowego ojca, nowo testamentowego syna i ducha. Dzień pokonania antychrysta – Wielkiej Bogini, będzie cząstek utopijnego czasu ducha świetego …
Spójrzmy na to z perspektywy trzech świateł : na dole mamy arkę Noego – stary testament, pośrodku mamy książkę zawierającą słowo Jana – nowy testament, a na górze mamy ducha świetego, reprezentowany przez ul odcięty od piramidy …
W niektórych gnostykach – Duch Święty, jest siłą kobiecą, związana z boginią Artemis, która jest symboliczną Wielką Matką.
Cała masoneria w Waszyngtonie, otacza się malowidłami, rzeźbami, symbolami zodiakalnej Panny. Również symbol Obamy, był związany z herbem Wielkiej Bogini. Ponieważ kapłani i kapłanki oddały Waszyngton pod opiekę Wielkiej Bogini …
Wszechwidzące oko, jest symbolem pochwy, która w wielu pierwotnych językach, nazywana była okiem (kształt) …
Znów cofamy się do epoki neolitu, archeolodzy odkryli to, co jest nazywane „okiem Boga”, były to boginie o bardzo widocznych, olbrzymich oczach.
W Mezopotamii – bogini Mari, przeszukiwała oczyma ludzkie dusze. W Egipcie Boginii Maat (Matką) była bóstwem prawdy i sprawiedliwości i miała „wszystko – widzące oko”.
Na 1 dolarówce wszystko – widzącemu oku, towarzyszy liczba 13 (gwiazdy, strzały, cegły, liście, paski, litery, 13 stanów (kiedy USA należało do Anglii) … Flaga z 13 paskami, najpierw należała do East India Company ( XVI w ) …
Obecnie dla ułomnych ludzi, liczba 13, jest liczbą pechową od czasu zniszczenia w dniu 13 października 1307 roku, Templariuszy, ten przesąd stworzono aby ukryć ich wiarę w Wielką Boginię.
Sugeruje się, połączenie pomiędzy templariuszami, kompaniami Wschodnioindyjskimi i masonami.
Ale znaczenie liczby 13, jest bardzo stare i sięga czasów neolitu, a być może nawet starszych, kiedy zbudowano pierwsze kalendarze.
IMG_3763
Interesujące jest to, że naukowcy odkryli, że w czasach poprzedzających neolitu, kamieniarze mieli obsesję na punkcie tworzenia kalendarza kosmicznego.
W Stonehenge, a także na wiele innych budowach na terenie Anglii, Irlandii, Francji …, odkryto kamienie z symbolami ludzi śledzących fazy księżyca, sprzed 30 tysięcy lat …
Dlaczego ludzie mieli obsesje na punkcie faz księżyca ?
Oczywistym powodem jest to, że kobiety z epoki kamienia łupanego wiedziały od swych matek … , które przeżyły zmiany klimatyczne, że okres menstruacyjny, mniej więcej pasuje do faz księżyca.
Każdy prawdziwy rok, składa się z 13 miesięcy księżycowych. Mamy więc 4 tygodnie, 28 dni w miesiącu, czyli 364 dni w roku … Patriarchat wprowadził 12 miesięczny rok, ukrył znak wężownika, i tylko jeden miesiąc co 4 lata ma 28 dni …
Tygodnie, nie pasują już do 30 lub 31 dniowego miesiąca. Nawet atak na templariuszy nastąpił w piątek, a nazwę tego dnia przypisuje się Nordyckiej Bogini Freyi.
Religie patriarchalne, starające się zdyskredytować religie wielkiej bogini, w taki sposób, aby jej symbole, kojarzyły się z nieszczęściem.
Uczniowie wraz Jezusem tworzą alegorię liczby 13, co ciekawe tradycyjny sabat – zjazd mądrych kobiet, składał się z 13 wiedźm.
W rytuałach Templariuszy, znajdujemy frazy mówiące, że symboliczny orzeł lub feniks, był samicą … która odradza rasę ludzka poprzez połóg …
Piramida, zbudowana z 13 pięter, jest symbolem fallicznym, w dawnych czasach na cześć bogów destrukcji, takich jak Pan – stawiano falliczne kopce, budowle i piramidy …
W Egipcie Bogini Nut, łączyła się z ziemskim bogiem Gebem. Geb wspierał wyginający się nieboskłon, zwiedzionym członkiem …
Piramida z lewitującym trójkątem lub kamykiem, symbolizuje … masonerię i oderwaną od rzeczywistości organizacje filozofów, tworzących nowy ład … spływający na cztery strony świata … po sile najemnej władzy, która pragnie posłuszeństwa regułą, z których czerpie wieczne korzyści władzy, fetyszy i bogactwa.
Niedokończone dzieło masonów obraca się w próżni, ponieważ organizacja nadrzędna – oświecona, kontroluje przebieg jej działań.
Podobną role do piramidy, spełnia idea świątyni Salomona … Aby dostać się do świątyni, musisz minąć trzy strzeżone bramy, ponieważ istnieją trzy osobne mury chroniące świątynie … Pierwotna forma masonerii, ma trzy stopnie. Stąd założenie, że alegoria świątyni reprezentuje instytucje masonerii, z której powstaje : idea państwa rządu – religii i ogólnie pojętej ekonomii – fetyszu …
Tylko nieliczni masoni, dostają się do wewnętrznego dziedzińca świątyni podczas gdy cała reszta, okupuje zewnętrzny dziedziniec …
Wybrańcy natomiast, dostają się do samej świątyni, która nie była przypisana Bogu Jahwe, lecz wielkiej bogini Aszerze.
Tłumy stoją na wolnym powietrzu, lecz tylko nieliczni, doznają istnienia wnętrza … Co można dziś przetłumaczyć : kamienice są wasze, ulice są nasze … Kobieca pochwa, zainspirowała ludzi do budowy domów, ludzi tych nazywamy murarzami.
Masoni, w czasie rytuałów, ukazują morderstwo budowniczego wielkiej świątyni Hirama Abiffa, który był nazywany synem wdowy, co jasno określa, jego powiązanie z matriarchatem, w innym przypadku mówiono by o Hiramie synu …
Oczywiście, to zdarzenie masonii tłumaczą sobie, przez alegorię o bogini Izydzie.
Mąż Izydy, Ozyrys został zabity, przez swego brata Seta i pocięty na wiele części.
Wtedy Isis odnalazła wszystkie jego kawałki i złożyła go na nowo współżyjąc z nim. Z tego związku zrodził się bóg Horus.
Sugeruje to, że synem wdowy, to Horus (Hir – am ( jestem nim) Hor -us ( będziemy nim)).
Hiram Abiff, był królem z innej ziemi i został zaproszony przez Salomona do budowy świątyni.
To nam mówi, że Hiram Abiff, nie był Żydem … Nie przybył sam, ale z armią robotników.
Co jest trochę dziwne, inny król przybył z innego kraju, aby zbudować Świątynię z własnymi robotnikami.
Sugeruje to, bardzo bliską więź między dwoma królami. Nie był to jedyny władca, który odwiedził Palestynę, zrobiła to również królowa Saby.
Chociaż znaczenie tej wizyty nigdy nie zostało wyjaśnione w Biblii. Sugeruje to, że Salomon, był otwarty na wpływy poza Palestyny.
W Biblii, nie jest powiedziane, że Hiram Abiff, został zamordowany i że Świątynia nie została ukończona, podczas gdy w tradycji masonerii, mówi się, że z powodu morderstwa Hirama Abiffa, dzieło, pozostało niedokończone.
Ta rozbieżność, może nam mówić o celu masonerii.
Król Salomon, mógł próbować promować kult Bogini w Palestynie, ale po jego śmierci, wyznawcy Jahwe stają się coraz silniejsi.
Być może, niedokończona Świątynia, oznacza niedokończoną próbę Salomona w przywrócenia kultu Wielkiej Bogini w Palestynie .
Fakt, że Hiram, został zamordowany, jest prawdopodobnie odniesieniem do tego, w jaki sposób, patriarchat uzyskiwał przewagę nad wyznawcami matriarchatu, czyli poprzez trwająca do dnia dzisiejszego przemoc.
Zabójcy, pochowali ciało, aby ukryć, fakt morderstwa. Kiedy znaleziono jego ciało, ponownie go pochowano, widać tutaj podobieństwo do historii Jezusa.
Oczywiście, zaraz podniosą się krzyki, Hiram został pochowany, ale Hiram, to Horus, który zmartwychwstał …
Chodzi o dwie rzeczy : o oświecenie głównego bohatera, który musi umrzeć, aby przejrzeć na oczy i wyjść z jaskini platońskiej.
Oraz o fakt oświecenia, które niesie za sobą -,tajemnice – której nie wyjawił on swoim oprawcom.
Dziś, coraz więcej marionetek powiązanych z tajnymi bractwami piastuje fetysze stanowiska, prezentując symbol vaginy (trójkąt stworzy z rąk, skierowanych w dół ) , m.in. Angela Merkel, czy Franciszek …
Tajemnicze nauki Wielkiej Bogini, ukazane są również w polskiej literaturze, choć są to praktyki zdekonstruowane – chodzi mi rzecz jasna o karierę Nikodema Dyzmy …
Masoneria, jako narzędzie tych praktyk, skupia miliony najemników, łaknących fetyszu władzy, nie widząc nic, prócz czubka swojego nosa.
Bazując na dekonstrukcji i egoizmie, można stworzyć armie idące na zatracenie w imię niezrozumiałej idei tezy, przeciw antytezie i vice versa …
IMG_3762
Patrzący na to obojętni, wystraszeni ludzie, jak zwykle przyjmą każde rozwiązanie i każdy kult …
Władza, nigdy nie trafi całkowicie do rąk mężczyzn, ani kobiet, bowiem najważniejsze jest, wyważenie, które nigdy nie będzie niosło za sobą zgody, dopóki istnieć będzie bractwo trzeciej siły i podziału, korzystające z ludzkiego egoizmu, skorego do każdego szaleństwa, niosącego taki, czy owaki fetysz …
Ludzi mądrych, jest zbyt mało, aby położyć kres głupocie, jednak można doczekać do dnia następnej katastrofy i zmierzyć się z powracającymi na ziemie elitami …
Ujawniam wam wiedzę, której nie rozumiecie, ponieważ nie jesteście na nią gotowi … Wyrywam was z utopijnego snu, a na takich, czekają już kłamcy, pragnący na kłamstwie, stworzyć swoją legendę, opartą na fetyszu …
Od VIII do XI wieku, w czasach renesansu, kościół pragnął zrównoważyć wpływ czynnika męskiego i żeńskiego, wpuszczając pomiędzy najemną elitę, tysiące dokumentów prezentujących starożytną wiedzę.
Elity, mając dostęp do owej wiedzy, poczuły się wyróżnione, a ich zadaniem, była ochrona władzy i wiedzy, przed pragnącym wolności i równości plebsem …
Sprzedano więc plebsowi wojny, rewolucje, tytuły, stanowiska, systemy … , aby stworzyć pozory równości i wolności …
Kraje islamskie, wprowadzając antytezę chrześcijaństwa, stały się żywym muzeum, dawnej historii opisującej losy Wielkich Bogin …
Dzięki zjednoczeniu tajnych bractw w 18 wieku, do Europy trafiło wiele zakazanych przez kościół – dzieł literackich …
Powszechnie wiadomo, że to masoni opracowali amerykańską wojnę o niepodległość.
Kiedy została sporządzona amerykańska konstytucja, zawarto w niej swobodę praktyk religijnych …
Obecnie, dotyczy to większości państw handlowych, co otwiera tajnym bractwo drogę, do celebrowania przeróżnych zaginionych w otchłani wieków kultów.
W niedługim czasie, spodziewam się ujawnienia, wielu sekretnych faktów, w celu powrotu, wielu pradawnych kultów, schowanych, pod przykrywką oficjalnych religii.
Oficjalne, chrześcijaństwo będzie nadal używać feministek, aby odstraszyć ludzi od kultu wielkiej bogini, natomiast jej zwolennicy, nadal będą stosować międzynarodowy terror, w celu pokonania ortodoksyjnych państw wyznaniowych … Czego przykładem, jest polityka Wielkiej Brytanii, Niemiec, Polski … w stosunku do wszelakiej maści uchodźców …
Ostatnimi czasy archeolog Marija Gimbutas, została brutalnie zaatakowana, przez innych naukowców za śmiałość w pisaniu książek o cywilizacjach neolitycznych.
Śmiem twierdzić, że masoneria wykonała swe zadanie dekonstrukcyjne i jej tajny charakter rytualny i wyznaniowy został całkowicie ujawniony … Teraz zostaną nam ujawnione inne organizacje o charakterze tajnym, których zadanie zostało już skończone lub kończy się …
40CE5B84-265E-4085-9B7E-39100B7297F1
Ostateczna tajemnica
W latach pięćdziesiątych mason Gerald Gardner założył Modern Witchcraft.
Stowarzyszenie to, podobnie jak masoneria, cechuje się trzystopniową drabiną wtajemniczenia, oraz ma ten sam system rytuałów.
Jednakże, stowarzyszenie wyróżnia się szeregiem dziwnych rytuałów i symboli wychodzących bezpośrednio z kultu wielkiej bogini …
Przeróżne formy czarostwa, łączącego masonerię, bardzo kobiecą kabałę i kult wielkiej bogini, coraz bardziej wpływają, na medialny przekaz, geopolitykę, religijność … idąc w kierunku jednej religii, jednego państwa i jednego języka …
Coraz więcej czarownic i masonek znajdujemy w rządach państwowych. Kobiety te znają się, łączy ich wspólna przeszłość i wspólny plan … Przykład Angela Merkel, Teresa May i Gina Haspel …
Wszystkie trzy, są masonkami, były agentami służb specjalnych i poprzez symbolikę ocierają się o kult wielkiej bogini …
Zło istnieje ponieważ mądrzy i dobrzy ludzie, nie potrafią mu zapobiec przez tchórzostwo …
Na świecie, nigdy nie będzie dobrze, jeśli istnieją wrogie człowiekowi ideologie i tworzący je tyranii …
Dopóki, będzie istniał podział i wiara w coś więcej, niż ludzkie wnętrze, będzie istniał polityczny, czy religijny syf nad syfy …
Ktoś, kto pracuje w, dla hierarchii, jest chory psychicznie i dąży do żerowania człowieka na człowieku …
784C378C-1A67-49B9-B609-FC880FAF8CED
Nie ważne, czy owe osoby, wierzą w Boga, czy Boginie, głównym ich celem, jest żerowanie elit na plebsie, bowiem bez wiernych, nie ma ludzkich i wymyślonych Bogów, Bogin i całej tej chorej psychicznie hierarchii … zabierającej wam równość i wolność …
Koniec hierarchii, to koniec nowego porządku świata i tworzącej go cywilizacji …
Dydymus
Alademia Filozoficzna Dydymusa
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie