Najemna Czarna Szlachta, czyli fetysz tytularny utrzymujący wyższość jednostki nad jednostką

Najemna Czarna Szlachta, czyli fetysz tytularny utrzymujący wyższość jednostki nad jednostką

Fetysz pieniędzy, tytułu, stanowiska, roli … zajmuje i okupuje twój personalny czas, moralność, niepodległość, prawo, ład (2), przez co należysz do osoby tworzącej i kreującej wiarę w fetysze … Nie ważne, czy płacą ci pieniędzmi, tytułami, komplementami, ocenami, czy koralikami, ty i twój czas należy do tego, kto wykorzysta twoja naiwność, czas, strach i głupotę … , przenoszoną za pomocą edukacji lustrzanej z pokolenia na pokolenie …

Dydymus

Najstraszniejszym resetem ziemi zapisanym na kartach ludzkich dziejów, był wybuch super wulkanu Toba, który nie miał miejsca ani 6, ani 40 tysięcy lat temu, lecz 70 tysięcy lat temu.

W tej opowieści, zajmiemy się okresem ostatnich 60-70 tysięcy lat (3), ponieważ logika wymaga określenia realiów zaistniałych faktów.

Każde naruszenie mojego czasu, ładu, moralności, niepodległości i prawa … personalnego (2) za pomocą prawa stanowionego (zwierząt (4)) lub poprawności politycznej, będzie kreacją wrogiego najścia, ponieważ moje działania nie przekraczają zasad prawa naturalnego (4).

Stworzono ideologia Boga i Pana zastępującego przodownika stada, aby móc wprowadzić prawo zwierząt (4) w relacjach hierarchicznych.

Wiele osób, chwali się fetyszami tytułów i herbów, chowający się za ideologią władzy człowieka nad człowiekiem.

Fetyszysta, nigdy się nie przyzna do niepodważalnego faktu wykorzystywania innych ludzi, za pomocą przywłaszczenia ziemskiego i pogwałcenie prawa naturalnego (4), które wyklucza ideologie stopniowania wolności, dążącej do równości.

Czarna szlachta

Czarna Szlachta, to kolejny system najemny, zależny od rodów szamańskich (5), tworzących hierarchiczny system Watykanu (6), którego system najemny zaczął być rozwijany w średniowieczu i renesansie.

Czarna Szlachta, tak i inne bractwa, kluby i loże (7) oraz państwa (8) i korporacje powstają tylko po to, aby dać zatrudnienie rozrastającym się rodzinom szamańskim i najemnym.

Pius IX

Pius IX, zaczął przeprowadzać stopniowe reformy polityczne. Wydał zgodę na zbudowanie kolei żelaznej na terenie Państwa Kościelnego oraz na gazowe oświetlenie ulic.

Nastąpiło znaczne złagodzenie cenzury. Amnestie dla więźniów oraz reformy, które zapoczątkował zaprocentowały wzrostem jego popularności.

Z czasem opinia o papieżu liberale uległa zmianie; od Wiosny Ludów, rewolucji w 1848 roku, papież zaczął przechodzić na stanowisko coraz bardziej konserwatywne.

Został wówczas zmuszony do nadania rządzonemu przez siebie Państwu Kościelnemu konstytucji (14 marca 1848), oraz wyrażenia zgody na powstanie dwuizbowego parlamentu we Włoszech, który kategorycznie odmówił przyłączenia się do wojny z Austrią.

Pius, chcąc zachować neutralność, nie zajął żadnego stanowiska, co zostało odebrane jako zdrada. W wyniku tego, rozpoczęły się rozruchy w Państwie Kościelnym i 15 listopada 1848 zamordowano Pellegrino Rossiego, ministra sprawiedliwości.

Rewolucjoniści wkrótce oblegli Kwirynał, co zmusiło papieża do ucieczki do Gaety 24 listopada. 9 lutego 1849 roku, proklamowano krótko istniejącą Republikę Rzymską. Dzięki pomocy wojsk francuskich, papież zdołał powrócić do Rzymu 12 kwietnia 1850 roku.

Zaraz potem, wraz z sekretarzem stanu Giacomo Antonellim, rozpoczął starania o zapobiegnięcie wszelkim ruchom wyzwoleniowym. Jego działania zostały wykorzystane przez premiera Piemontu, Camillo Cavoura, który we wrześniu 1860 włączył tereny Państwa Kościelnego do Królestwa Włoch, po bitwie pod Castelfidardo.

Od tego czasu papież przebywał pod ochroną Francji, natomiast władze Włoch zaproponowały mu suwerenność Rzymu i stałą dotację, jeśli zrezygnuje z Państwa Kościelnego.

Pius nie zgodził się na te warunki, przez co przez dziesięć lat (do 1870) był pod kuratelą wojsk francuskich. Jednak wybuch wojny francusko-pruskiej w lipcu 1870 roku, zmusiły Francję do wycofania garnizonu, a umożliwiły wojskom włoskim zajęcie Rzymu 20 września.

Rok później rząd włoski przyznał papieżowi prawa nietykalności, suwerenności i roczną rentę, lecz 15 maja, Pius odmówił jej akceptacji. Od tamej pory, aż do 1929 roku, papieże byli nazywani „więźniami Watykanu”.

Traktat Laterański i Nobiltà Nera

Czarna szlachta lub czarna arystokracja (po włosku : nobiltà nera lub aristocrazia nera), to rzymskie rodziny arystokratyczne, które stanęły po stronie papiestwa pod rządami papieża Piusa IX po wkroczeniu armii Królestwa Włoch pod dowództwem rodziny Sabaudzkiej do Rzymu 20 września 1870 roku.

Owe lojalne wobec masońskiego Watykanu rodziny, zostały uszlachetnione przez papieża, za pomocą traktatu laterańskiego z 11 lutego 1929 roku.

Traktaty uznawały papieża za osobę świętą, zobowiązywały Włochów do płacenia trybutu na rzecz Watykanu. Osoby tam mieszkające zostały uznane za nietykalne.

( Wspólnota interesów Piusa XI i Mussoliniego.

Obydwaj pogardzali demokracją. W świecie pełnym syjonistów, masonów, bolszewików i socjalistów, Mussolini śniący o faszystowskim imperium, i papież o państwie wyznaniowym, czuli się jak rekiny w mętnej wodzie pełnej zagubionych ryb … Jeszcze przed zawarciem traktatów powstał w Italii klerykalno-faszystowski miks. Pius XI, rozwiązał organizację Przyjaciele Izraela, której szczytnym celem było nawracanie Żydów. Należało do niej 20 kardynałów i 80 biskupów.

Dotknięty chorobą serca i cukrzycą 81-letni Pius XI zobligował jezuitę z USA Johna La Farge’a (potomka Benjamina Franklina), by za plecami kurii ułożył encyklikę piętnującą rasizm. W najbliższym otoczeniu papieża spodziewano się nawet, że Ratti zerwie stosunki z Italią Mussoliniego. Encyklika miała zostać ogłoszona 11 lutego 1939 roku – w okrągłą, 10 rocznicę podpisania traktatów. Dzień wcześniej papież zmarł na zawał ( Papież, został zamordowany na polecenie Mistrza Mussoliniego. W noc poprzedzającą śmierć Ojca Świętego czuwał nad nim lekarz Francesco Petacci, ojciec kochanki Mussoliniego.). Jego następca Pius XII schował tekst głęboko do szuflady i nie wyciągnął go do końca swojego pontyfikatu. )

Przez następne 59 lat papież ograniczał się do obszaru Watykanu i twierdził, że jest więźniem Watykanu, aby uniknąć pozoru akceptacji autorytetu nowego włoskiego rządu i państwa.

Arystokraci, którzy zostali uhonorowani przez papieża i byli poddanymi loży papieskiej, zamknęli swe wille w akcie żałoby i opłakiwali los papieża, przez co nazwani zostali – Czarną Szlachtą.

Historia

Dzisiejsza nazwa potoczna, dotyczy grupy szamańskich (5) najemników, którzy od wieków kontrolowali Rzymski Plebs, chroniąc tym samym, swoją uprzywilejowaną pozycje.

Większość panujących papieży i biskupów należy do kasty – czarnej szlachty. Możemy wymienić tu tylko kilka rodzin : Colonna, Massimo, Orsini, Ruspoli, Pallavicini, Theodoli [it], Sacchetti, Borghese, Odescalchi i Boncompagni-Ludovisi [it]. Główne wymarłe rody papieskie, to Savelli, Caetani, Aldobrandini i Conti.

Kilka konkretnych nazwisk pochodzących z rodów – czarnej szlachty : Arnaldo De Rosette, biskup Asti, ogłosił Synod, który wydał kilka dekretów regulujących i klasyfikujących duchowieństwo Lombardii i Piemontu oraz jego skład, ze szczególnym uwzględnieniem Rycerzy Szpitalników. Natomiast Eugenio Pacelli, został później papieżem Piusem XII. Ernesto Pacelli, pochodzący z tego samego rodu, to ważny finansista, a Prospero Colonna, to były burmistrz Rzymu.

Podwójne obywatelstwo i Gwardia Szlachecka

Po zawarciu Traktatu Laterańskiego w 1929 roku, Czarnej Szlachcie nadano podwójne obywatelstwo we Włoszech i Watykanie, przez co są oni nietykalni dla całego świata.

Wielu członków tych rodzin, było członkami ceremonialnej papieskiej gwardii szlacheckiej, której zgrupowanie jest częścią loży papieskiej.

Tak, Gwardia Szlachecka, to tajne służby Watykanu, będące ponad Gwardią Szwajcarską. Od czasów drugiej wojny światowej Gwardia Szlachecka pilnuje papieża i jest obecna we wszystkich krajach katolickich inwigilujący władze najemne, jak również obywateli.

Papieski Dom

W 1968 roku, Paweł VI, zlikwidował wiele stanowisk Watykańskich i obsadził się członkami czarnej szlachty, wtedy też Dwór Papieski, został przekształcony w Loże Papieską, dla niepoznaki nazywaną Papieskim Domem.

Spojrzenie niepowołanych ludzi na role czarnej szlachty w Watykanie, musiało zostać ukrócone, z tego też powodu, stanowiska czarnej szlachty zostały nazwane stanowiskami honorowymi, a rejestracje pojazdów czarnej szlachty – przestały być oznaczana herbami rodowymi i papieskimi,

W maju 1977 roku, niektórzy członkowie Czarnej Szlachty pod dowództwem księżniczki Elviny Pallavicini zaczęli zabiegać poprzez lobbing arcybiskupa Marcel Lefebvre o wybór czarnego papieża na zwierzchnika Watykanu.

(Marcel François Lefebvre (ur. 29 listopada 1905 w Tourcoing, zm. 25 marca 1991 w Martigny), to francuski biskup katolicki, duchacz, który odmówił zaakceptowania niektórych zmian drugiego soboru watykańskiego, szczególnie dotyczących ekumenizmu i kolegialności Kościoła. Nie zaakceptował również reformy mszału dokonanej przez Pawła VI. Założyciel Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. W roku 1988 bez zgody papieża Jana Pawła II wyświęcił czterech biskupów, za co został ekskomunikowany.)

Szamański Dom Guelphów i Dom Windsora

Wenecki (pochodzący z Atlantydy (9)) Dom Guelphów, stworzył podwaliny czarnej szlachty. To właśnie ta rodzina, utworzyła w późniejszych czasach Dom Windsora, wiązać ze sobą dwie naczelne siły hierarchiczne ubrane w strój religii i świeckiej religii, zwanej polityką handlową.

Guelphowie, są nierozerwalnie powiązani z niemiecką arystokracją, przez Dom Hanoweru, który jest kolebką wszystkich europejskich domów królewskich (10) :

Dom Guelphów (Wielka Brytania)

Dom Wettin (Belgia)

Dom Bernadotte (Szwecja)

Dom Liechtensteinu (Liechtenstein)

Dom Oldenburg (Dania)

Dom Holenzollernów (Niemcy)

Dom Hanoveru (Niemcy)

Dom Bourbonów (Francja)

Dom Orange (Holandia)

Dom Grimoldi (Monaco)

Dom Wittelsbachów (Niemcy)

Dom Braganza (Portugalia)

Dom Nassau (Luxembourg)

Dom Hapsburg (Austria)

Dom Savoy (Włochy)

Dom Karadjordjevic (Jugosławia)

Dom Wurttemberg (Niemcy)

Dom Zogo (Albania)

Kolejne kraje, były podbijane za pomocą Templariuszy oraz Bractwa Czarnogłowych (11).

Ideologia Jezusa i Mari Magdaleny

Śledząc genealogie Domu Guelphów, dochodzimy do Domu Merowingów, którzy stworzyli ideologie Jezusa (12) i Mari Magdaleny. W czasie panowania Merowingów, powstało wiele wyssanych z palca legend i teorii, tworzących rzeczywistość historyczną i gnostycką.

( Ci, którzy przyjmą, iż Jezus (Ra), jest alegorią męskiej części mózgu, Maria (Is), jest alegorią żeńskiej części mózgu, a Chrystus (El), jest jaźnią, lub bogiem personalnym, otrzymamy rzeczywisty (RaElIs (13)) obraz ludzkiej duchowość, ubrany w zespolony tryptyk siły życia i mądrości. )

Na ten przykład Merowingowie wytworzyli legendę Marii Magdaleny i urodzonych przez nią dzieci : Tamary i Jezusa II, aby uzyskać poparcie dla ideologii – Boskiego Prawa Królów, Rasy Panów i niebieskiej krwi.

W oparach absurdów i wyssanych z palca ideologi żyjemy po dziś dzień, upatrując we władzy (świeckiej i religijnej) ratunek dla wytworzonego w nas strachów (14), chorób i mar.

Szamani i ich najemnicy, od początku byli chorymi psychicznie aktorami zwabiajjącymi ludzi do wytworzonych w swoich głowach jaskiń platońskich (15).

Te naćpane potwory własnych horrorów, wymyśliły swe tytuły, role, nazwiska, pseudonimy, fetysze i zaraziły tymi ideologiami cały świat, zepchnięty do roli abstrakcyjnego kultu nazwanego najpierw kult-ur-ą, a potem cywilizacją kastową, w której twórcy, sceny teatralnej (16), tworzyli abstrakcyjne schematy kontroli i konfliktów, utrzymujących ich władze nad kapitałem (17) utrzymywanych w ryzach strachu i bezsensownych zajęć, nazywanych pracą na rzecz pana, państwa, czy ideologii fetyszy …

Aprobujecie ze strachu i z chęci fetyszowego zysku abstrakcje władzy, bogactwa, przywilejów i statusów społecznych, wybudowanych na waszej naiwności i łatwowierności.

Ci ludzie zasłużyli sobie na tytuł – czarnej szlachty, dzięki bezwzględnemu brakowi skrupułów względem ludzkiego kapitału (17), hodowanego za pomocą ideologii prawa zwierząt (natury(4)), ponieważ prawa naturalne zostały wam zabrane, a te które pozostały, są licencjonowanymi (18) resztkami, wspierającymi ideologie władzy człowieka nad człowiekiem.

Cała historia ludzkości, to morderstwa, rabunku, gwałty, wysiedlenia, żerowanie na cudzym działaniu, wojny, powstaniach, rewolucjach (19) … dążące do realizacji planów elit, ponieważ jesteśmy ich narzędziami, w których nie ma miejsca na pokój, wolność, równość (20), jedność, prawa, moralność, czy niepodległości jednostki (2) …

Cała ziemia, to państwa, do których należą ziemie wolnych ludzi, tworzących kapitał państwa należącego do elit … całość prawdy, została zamieniona na kłamstwo fetyszy, za które sprzedaliśmy i oddaliśmy wsztstko co mieliście – własność, wolność, równość (20), spokój, czy dobrobyt …

10 ludzi na świecie mówi o samoograniczeniu, ponieważ to słowo nie istnieje w świecie elit, religii, polityki, handlu, nauki, czy technologii …

Atlantyckie Rody

Atlantydzi z lini męskiej (M) opanowali Włochy, Lechię ( w tym Niemcy), Anglię ( cały obszar Wysp Brytyjskich ), Szwajcarię, Holandię, Grecję, Wenecję, tworząc dzięki manipulacjom prowadzącym do podbojów – rody królewskie, kojarzone z przybyłymi na teren bliskiego wschodu Atlandydami z lini żeńskiej (W), którzy opanowali cały bliski wschód, łącznie z Chazarią (Przełom XI i XII wieku).

Leon Chazar

Po wielkim zwycięstwie Chazarii nad Arabami, przyszły cesarz Konstantyn V poślubił chazarską księżniczkę, a ich synem został cesarz Leon IV, znany również jako – Leon Chazar.

Papieże Medecci, Pius XII (Eugenio Pacelli), oraz Jan Paweł II (Karol Wojtyła), też byli Chazarami.

Komitet 300

Komitet 300 (21), został oficjalnie ustanowiony na początku XVIII wieku, choć ostateczną formę przybrał dopiero około 1897 roku, kiedy to zalegalizowano handel opium w Chinach.

Dokumenty potwierdzające istnienie komitetu 300, zostały przedstawione w sierpniu 1897 roku, na I Światowym Kongresie Syjonistycznym w Bazylei (Szwajcaria), podczas którego powstała idea Nowego Syjonu, oparta na wizji dziennikarza Theodora Herzla.

Atlantydzi, Komitet 300 i Światowy Ruch Syjonistyczny, posiadały to samo hasło propagandowe – Ziemia bez ludu, dla ludu bez ziem.

Atlantydzi (22), pozbawieni pierwotnie zamieszkanych ziem, oraz zamarzniętej Atlantydy ( Antarktyda), zapragnęli położyć rękę na całym współczesnym świecie, obwiniając za wszystkie grzechy świata Żydów i Arabów palestyńskich, których śmierć stała się wygodną formą samoobrony, tarczy i miecza.

Socjalistyczny polityk i doradca finansowy Rotszyldów – Walter Rathenau, pisząc w Wiener Press (24 grudnia 1921 roku), powiedział:

Tylko 300 mężczyzn, z których każdy zna wszystkich innych, rządzi losami Europy i świata. Wybierają oni swoich następców, ze swego otoczenia. Ci ludzie mają środki, by położyć kres przestarzałej formie państwa, którą uważają za nieuzasadnioną i zbyt skomplikowaną (1).

Dokładnie sześć miesięcy po publikacji tych słów, Rathenau został zamordowany.

Podczas gdy Anglicy, mają długą historię i są świadomi swoich przodków, niektóre rodziny niebieskiej krwi, postanowi odciąć się od europejskich koligacji i przywłaszczyć sobie rdzenne tereny Indian, za pomocą sprawdzonych w Europie – metod podboju oraz terroru religijnego i politycznego, opartego na zamachach fałszywej flagi, ideologii podziału stadnego i osobowego (23) …

Ruchy proekologiczne

Te, nad wyraz szlachetne rodziny, stoją za wszystkimi proekologicznymi ideami i ruchami, których prawdziwy cel, dąży do zahamowania wzrostu populacji, ponieważ niewykorzystany kapitał, jest zbyt kosztowny w utrzymaniu.

Książę Filip i książę Karol, są najbardziej widocznymi symbolami tego ruchu i są prawdziwą częścią tego spisku, mającego na celu zniszczenie przemysłu i przeniesienie świata w nową ciemną erę otwartego niewolnictwa opartego na krypto walutach (24) …

Większość, jeśli nie wszystkie koronowane i niekoronowane głowy tych dynastii, cieszą się ogromnymi dochodami z czynszów gruntowych. Łatwo jest pobierać fetysze z ukradzionych wcześnie gruntów pierwotnym właścicielom (25).

Wszyscy z nich popierają raport Global 2000 skierowany do prezydentów państw handlowych, który został obliczony, na zakończenie wszelkich postępów przemysłowych, a przez głód, choroby i wojny eliminuje nadmierną populację, wykorzystywaną do tej pory w przemyśle.

Wszyscy sprzeciwiają się energii jądrowej (zimna fuzja – E-CAT), która może wytwarzać czystą tanią energię elektryczną, klucz do rozwoju gospodarczego i dobrobytu w Trzecim Świecie. Gorąco pragną powrotu do systemu feudalnego, w którym ponownie staną się absolutnymi władcami, a stanie się to możliwe po wprowadzeniu kredytów, krypto walut i technokracji (24).

Członkowie tajnych bractw i otwartych kombinatów religijnych, nie wierzą w nagrodę, karę i świat, który nadejdzie, żyją tu i teraz oczekując kolejnego planetarnego resetu (26), będącego początkiem kolejnego raju dla elit.

Wielu z tych oligarchów, zajmuje się handlem narkotykami i bronią za pośrednictwem dobrze zdystansowanych pośredników (takich, jak duże banki i państwa handlowe).

Kongres Wiedeński

W 1815 roku, Jezuici i ich masońscy bracia, wśród koronowanych głów Europy zorganizowali kongres wiedeński, podczas którego szwajcarska neutralność ( już usankcjonowana, przez pokój westfalski w 1648 roku ), została na zawsze zagwarantowana; i bez względu na to, ile wojen jest prowokowanych, w których zwykły człowiek musi walczyć (ze strachu, przed utratą życia, fetyszy i rodziny), fetysze w tym pieniądze i dzieła sztuki szlachty szlachty w Szwajcarii, zawsze powinny być wolne od grabieży.

Jest to część dalekosiężnego i drobiazgowego planowania szamanów (5), posługujących się pseudonimem – Rothschildów i dlatego Szwajcaria istnieje do dziś. Ale to nie znaczy, że twoje pieniądze ulokowane w Szwajcarii będą bezpieczne, ponieważ do wybranych banków mają dostęp tylko członkowie czarnej szlachty.

Około 280 miliardów USD rocznie z przemysłu lotniczego i narkotyków płynie na szwajcarskie konta Czarnej Szlachty.

Zemsta za upadek Jezuitów

Miejsce wolnomularstwa w strukturze władzy elit, jest dość oczywiste, jeśli spojrzymy na spisek Adama Weishaupta, przez pryzmat zemsty, za zniesienie w 1773 roku, oświeconych jezuitów (28).

22 lipca 1769 roku, mocarstwa europejskie upomniały się ponownie o likwidację jezuitów. Na swojego sekretarza stanu mianował Lazzaro Pallaviciniego, byłego nuncjusza w Madrycie i pod jego wpływem, napisał listy do królów: Ludwika XV (1 października) i Karola III (30 listopada), obiecując szybkie rozwiązanie sporu wokół zakonu. Klemens usiłować odwlec moment kasaty i załagodzić spór, m.in. zakazując przyjmowania nowych członków.

Wpływ europejskich mocarstw był jednak zbyt silny (groziły one zerwaniem stosunków dyplomatycznych) i 21 lipca 1773 roku, papież podpisał brewe Dominus ac Redemptor noster (wydane 16 sierpnia), rozwiązujące zakon jezuitów i likwidujące domy zakonne w Europie (poza Prusami i Rosją, których władcy nie uznali pisma papieskiego). Jezuici zatrudnieni w administracji państwa papieskiego utracili swoje stanowiska, a przełożony Ricci wraz z najbliższymi współpracownikami trafił do więzienia na Zamku Św. Anioła w Rzymie (dziwnym zbiegiem łączonym z iluminatami). Lorenzo Ricci zmarł w więzieniu. Zakon pozostał jedynie w Rosji i Prusach. Jednak w pozostałych krajach, prace misyjne uległy znaczącemu załamaniu. W Polsce na bazie szkół i majątku zakonu Sejm powołał Komisję Edukacji Narodowej (edukacja lustrzana). Korzyścią dla papieża było zwrócenie papieskich enklaw we Francji: Awinionu i Venaissin oraz włoskich: Benewentu i Pontecorvo.

Rewolucja Francuska (27)

Juzici i tajne bractwa rozpoczynając rewolucję francuską i kierując podbojami Napoleona na katolicką Europę oraz buntując się przeciwko kościołowi w Meksyku i Ameryce Łacińskiej, odcięli dochody Watykanu.

Finansowanie Wielkiej Brytanii przez Nathana Rotszylda doprowadziło do porażki rzymskiego wroga Napoleona (a także było źródłem jego bogactwa i wpływów).

Od czasu, gdy Grzegorz XVI, nadał Kalmanowi Rotszyldowi ( Baron Carl Mayer von Rothschild, w 1822 roku, Carl i jego czterej bracia uzyskali tytuły szlacheckie Reichsfreiherra z rąk cesarza Austrii Franciszka II Habsburga.) tytuł szlachecki, za pożyczenie Watykanowi pięciu milionów funtów w trudnym okresie, od tego czasu Rotszyldowie, zostali agentami fiskalnymi Watykanu.

Mając na uwadze interesy Watykanu, Rotszyldowie rozszerzyli swoją dominację finansową i polityczną w Stanach Zjednoczonych.

Zainteresowanie Watykanu – USA, zostało wyraźnie ujawnione w tajnym traktacie zawartym w Weronie w 1822 roku.

Wielki powrót Jezuitów

Trakt zawarty pomiędzy między Austrią, Francją, Prusami i Rosją, zobowiązuje jezuitów w zamian za przewrócenie, do zniszczenia dzieł szatana ustanowionych przez wolnych ludzi we Francji i USA, za pomocą formy rządu stworzonego przez kościół i reprezentującego boskie prawo :

I tak jak palce stóp były częściowo z żelaza, a częściowo z gliny, tak królestwo będzie częściowo mocne, a częściowo kruche. Jak widzieliście żelazo zmieszane z miękką gliną, więc zmieszają się ze sobą w małżeństwie, ale nie będą się trzymać razem, tak jak żelazo nie miesza się z gliną. Daniel 2: 42-43

A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu.

Objawienie 17: 12-13

Doktryna Monroe

Senator Robert Owen, zwrócił uwagę Senatowi USA w 1916 roku, że głównym celem, dla którego Watykan i Święty Sojusz skierowali swe wywrotowe i destrukcyjne działania Towarzystwa Jezusowego, są Stany Zjednoczone i inne republiki na półkuli zachodniej. Stwierdził on, że ten spisek był celem, do którego skierowana była Doktryna Monroe. Senator nie zdawał sobie sprawy, że doktryna Monroe chroni interesy The City of London.

( Doktryna Monroego lub doktryna Monroe, to doktryna w polityce amerykańskiej, autorstwa sekretarza stanu Johna Quincy’ego Adamsa, którą 2 grudnia 1823 roku, przedstawił w dorocznym orędziu do Kongresu prezydent James Monroe.

Głosiła, iż kontynent amerykański nie może podlegać dalszej kolonizacji ani ekspansji politycznej ze strony Europy, w zamian zaś zapowiadała, że Stany Zjednoczone nie będą ingerowały w sprawy państw europejskich i ich kolonii. Doktryna ta stała się fundamentem amerykańskiej polityki izolacjonizmu (hasło „Ameryka dla Amerykanów” ).

Podobne idee głoszono wcześniej, na przykład Jerzy Waszyngton w 1796 roku, w mowie pożegnalnej z okazji zakończenia drugiej prezydentury.

Prezydent Monroe przedstawił w orędziu do Kongresu zasady amerykańskiej polityki zagranicznej. Brzmiały one następująco:

Żaden z amerykańskich kontynentów, nie może być obecnie ani w przyszłości obiektem kolonizacji.

Stany Zjednoczone sprzeciwiają się jakimkolwiek próbom restauracji europejskich, niedemokratycznych systemów monarchicznych w Ameryce.

Stany Zjednoczone nie będą ingerować w problemy kolonii europejskich (w tym Kanady).

Stany Zjednoczone odżegnują się od jakichkolwiek ingerencji w wewnętrzne sprawy państw europejskich.

Stany Zjednoczone, powołując się na doktrynę Monroe, dążą do realizacji własnych interesów narodowych. Doktryna ta nie została w pełni wprowadzona ze względu na rozkład sił na świecie. Jednakże prezydent Wilson doprowadził do amerykańskiej dominacji w regionie Karaibów, wypierając z tego obszaru wpływy brytyjskie.

Z czasem doktryna zaczęła być traktowana jako obowiązująca przez prawo międzynarodowe. Traktat Wersalski (1919) w art. 21  głosił:

Zobowiązania międzynarodowe takie, jak traktaty w sprawie rozjemstwa i porozumienia, dotyczące pewnego terytorium, jak doktryna Monroe’go, zapewniające utrzymanie pokoju, nie są uważane za niedające się pogodzić z postanowieniami niniejszej Umowy. Traktat o arbitrażu między Polską i USA z 1928 w art. 2 wykluczał stosowanie go względem jakichkolwiek sporów, których istota:

a) wchodziłaby w zakres wewnętrznej jurysdykcji jednej ze Stron lub

b) dotyczyłaby interesów państw trzecich lub

c) zależałaby od lub związana była z utrzymaniem tradycyjnego stanowiska Stanów Zjednoczonych w stosunku do spraw amerykańskich, pospolicie określanego jako doktryna Monroego lub

d) zależałaby od lub związana była z zachowaniem przez Polskę zobowiązań wynikających z Paktu Ligi Narodów.)

Kabała Rotszyldów i Watykanu bezskutecznie próbowała przejąć kontrolę nad potęgą portfela w Stanach Zjednoczonych, przez Pierwszy i Drugi Bank Stanów Zjednoczonych.

Zostały one utworzone na mocy nadzwyczajnych uprawnień przyznanych Prezydentowi przez Konstytucję, jako tymczasowe instytucje, które utrzymują kraj w okresach kryzysu finansowego wywołanego przez wojny rewolucyjne i wojny z 1812 roku. Ale cele konspiratorów dotyczące ustanowienia monopolu bankowego zostały udaremnione przez Konstytucję. Do czasu powstania FEDu.

Zjednoczenie Niemiec i Szlachta Cesarska

Czarna Szlachta, obiecała neutralność Niemcom, jeśli Rosja Radziecka pozwoli na zjednoczenie Niemiec Wschodnich i Zachodnich. Rosja obiecała, że wszystkie domy królewskie, zostaną przywrócone prawowitym spadkobiercom, jeśli oddzieli Europę od Sojuszu Amerykańskiego.

Szlachta cesarska, cieszy się wyższym statusem niż szlachectwo niemieckich państw-następców, a nawet państw włoskich.

Potomkowie tytułów włoskiego Świętego Cesarstwa Rzymskiego utworzyli Stowarzyszenie, do którego mogą należeć wszyscy potomkowie męskiej linii kogoś uszlachetnionego przez Imperial Patent.

Księstwo Liechtensteinu zgłosiło również możliwość potwierdzenia sukcesji tytułów cesarskich i potwierdziło prawo hiszpańskiego szlachcica do dziedziczenia takiego tytułu dla celów prawa hiszpańskiego, wymagającego od państwa następcy – potwierdzenia, że powód za pomocą konkretnego tytułu, jest w rzeczywistości spadkobiercą. Tak więc jurysdykcja jest wciąż żywa, pomimo że od 1806 roku, nie nadano żadnych tytułów imperialnych.

W 1963 roku, powstało Stowarzyszenie Świętego Cesarstwa Rzymskiego (Associzioni dei Nobili del Sacro Romano Impero), aby zjednoczyć męskich potomków w jego członkostwie. Obejmuje ona również członków honorowych.

Czarna Szlachta należy do Komitetu 300, który kontroluje ONZ. Książę Bernhard z Holandii ma prawo zawetować wybór Watykanu,,wobec każdego wybranego przez siebie papieża.

To może tłumaczyć przedwczesny koniec 33 dniowego pontyfikatu papieża Jana Pawła I. Książę ma prawo weta, ponieważ jego rodzina Habsburgów, wywodzi się bezpośrednio od ostatniego cesarza rzymskiego.

(Habsburg Fryderyk III, był ostatnim cesarzem koronowanym w Rzymie; jego prawnuk Karol V był ostatnim koronowanym przez papieża).

Jest to cywilny odpowiednik potwierdzonej przez papieża – sukcesji apostolskiej – św. Piotra.

Przywódca Czarnych Rodzin

Książę Bernhard, jest przywódcą Czarnych Rodzin, twierdzi także, że pochodzi z Domu Dawida przez dynastię Merowingów. Twierdzenie to, zostało uznane za ważne przez dynastię Karolingów. W ten sposób, może naprawdę powiedzieć, że jest związany z alegorią użytecznego im Jezusa.

Plemię Benjamina

Dom księcia Bernharda pochodzi z Francji. Habsburgowie są spokrewnieni poprzez małżeństwo z Merowingami, o których mówi się, że wywodzili się z Plemienia Benjamina, które udało się na wygnanie po wojnie z pozostałymi jedenastoma Plemionami.

We Francji, zjednoczyli się z arkadyjską linią królewską i w czasie nadejścia epoki chrześcijańskiej, wyemigrowali w górę Dunaju i Renu.

Poprzez małżeństwo rodzące Franków Sycylijskich, byli bezpośrednimi przodkami Merowingów, którzy ostatecznie byli pochodzenia semickiego i potomkami króla Saula.

Spartanie

Są oni utożsamiani ze Spartanami i obie księgi Machabeuszy łączą Spartan z Żydami.

I Księga Machabejska, mówi o tym, że Jonathan wysyła list do Lacedemonian (Greków Spartańskich) z prośbą o pomoc, ponieważ byli braćmi.

Spartanie odpowiedzieli: Stwierdzono na piśmie, że Lacedemonians i Żydzi są braćmi i że należą do rodu Abrahama (werset 21).

Niektórzy pisarze, zakładają, że oznacza to, że Spartanie byli Izraelitami, ale Spartanie nie byli Izraelitami, byli Edomitami, potomkami Bela, syna Beora i brata Baalima, oraz króla Edomu (Rdz 36:32; I Kronik 1:43).

Edom był synem Izaaka oraz wnukiem Abrahama, który sprzedał swoje pierworodztwo i wyhodował swoje potomstwo z Księgi Życia.

Na początku V wieku, Merowingowie osiedlili się w dzisiejszej Belgii i północnej Francji. Tam przyjęli kabalistyczne pseudo-chrześcijaństwo katarów, dualistyczną religię, która utrzymuje, że są tam dwaj wieczni bogowie, bóg Dobra i bóg Zła.

Pod rządami Clovisa I, który panował w latach 481–511, Frankowie przeszli na katolicyzm. Za jego pośrednictwem Rzym zaczął ustanawiać niekwestionowaną supremację w Europie Zachodniej.

W zamian za bycie mieczem Rzymu, Clovis otrzymał tytuł Nowego Konstantyna i przewodniczył zjednoczonemu – Świętemu Cesarstwu Rzymskiemu, opartemu na kościele i świeckim, wiecznym zarządzie linii Merowingów.

Szamański kościół, przejawiał swoją moc i narzucał duchowe panowanie za pomocą siły najemnej.

Pewne Miłosierdzie Dawida

Podobnie jak – pewne miłosierdzie Dawida, był to pakt, który można zmienić, ale nie można go odwołać, złamać ani zdradzić.

( Chodzi tu o przywrócenie do życia, za pomocą ideologii płodzenia i karmy negatywnej (30), w której można za pomocą astrologii, ustalić datę ponownego przyjścia grzesznika na świat …

Jezusa : Ty jesteś moim Synem , ja ciebie dziś zrodziłem . 13.34 : A to , że go wskrzesił z martwych, aby już nigdy nie uległ zniszczeniu, tak wyraził : Dam wam pewne miłosierdzia Dawida . 13.35 : Dlatego w innym miejscu mówi : Nie dasz twemu Świętemu doznać zniszczenia. 13.36 : Dawid bowiem za swego pokolenia służył woli Boga personalnego, zasnął i został przyłączony do swoich ojców, i doznał zniszczenia i odrodzenia …)

Kiedy w 496 roku, kościół zobowiązał się do wiecznej współpracy z rodem Merowingów, najprawdopodobniej miał pełną wiedzę o jego domniemanej tożsamości.

To wyjaśniałoby, dlaczego Clovis, otrzymał status Świętego Cesarza Rzymskiego i dlaczego nie został stworzony, a jedynie koronowany na króla za pomocą istniejących już insygniów. W 754 roku, kościół potajemnie zdradził swój pakt.

754 rok, Papierz Stefan II namaścił na króla franków Pepina.

Pepin dokonał zamachu stanu, detronizując króla Childeryka III i został konsekrowany na króla Franków przez świętego Bonifacego (w listopadzie lub podczas Bożego Narodzenia w 751 roku) jako pierwszy władca z dynastii Karolingów.

Wcześniej od papieża Zachariasza otrzymał poparcie w formie rozporządzenia, by tytuły królewskie nadawano tym, którzy realnie sprawują władzę. Jego prawo do władzy pozostawało jednak wciąż dyskusyjne, dlatego zawarł sojusz z papiestwem, zaproponowany przez kolejnego papieża, Stefana II. Zalegalizował on jego władzę przez namaszczenie w bazylice Saint-Denis pod Paryżem.

Był to akt niezwykłej wagi dla losów państwa papieskiego i stosunków państwo–kościół w następnych wiekach. Kościelne powiązania Karolingów sprzyjały formułowaniu idei o szczególnym posłannictwie Franków jako ludu bożego. Jednocześnie spotkanie Pepina ze Stefanem II dało początek rytualnym formom kontaktów wzajemnych, które z różnym nasileniem obowiązywały w Europie przez resztę średniowiecza.

Latem 754 roku w pierwszej wyprawie na Longobardów pokonał ich króla Aistulfa i zmusił do ustępstw na rzecz papieża. Jednak już w 756 roku Aistulf złamał pokój i napadł na papiestwo. Pepin po raz drugi przekroczył Alpy i pokonał Longobardów. Wsparł jednocześnie ideę utworzenia nowego państwa kościelnego – Patrimonium Sancti Petri (Ojcowizna Świętego Piotra) – które przetrwało aż do 1870 roku. Od tej chwili Karolingowie zajęli miejsce cesarzy bizantyńskich jako opiekunów Kościoła i wiary.

Prieure de Sion

Prieure de Sion, to nazwa tajnego zakonu, stworzonego przez templariuszy, jako ramię wojskowe i administracyjne. (Należy pamiętać, że templariusze byli poprzednikami masonerii).

Prieure de Sion, nadal działa w cieniu, i organizuje z instytutem Tavistock (29), pewne krytyczne wydarzenia w historii wschodu i zachodu.

Deklarowanym celem jest przywrócenie dynastii Merowingów i linii krwi na tron nie tylko Francji, ale także innych narodów europejskich, przywrócenie sankcjonowane i uzasadnione, zarówno pod względem prawnym, jak i moralnym.

Istnieją mocne dowody sugerujące, że zakon ten był twórcą masonerii, setek tajnych bractw i Protokołów Uczonych Mędrców Syjonu (31), a także Różokrzyżowców (32).

Nostradamus

Nostradamus, był jednym z tajnych agentów czarnej szlachty, i nie ma wątpliwości, że liczne czterowiersze, odnoszące się do nadejścia – wielkiego monarchy, z dynastii Merowingów.

Zaplanowane długodystansowe działania mają aspekt jasnowidztwo, jednak są doskonale zaplanowanym działaniem tajnych bractw.

Implikując podwójną hegemonię papiestwa i imperium – Watykanu i Habsburgów, często mówił wprost o templariuszach i domu Lotaryngii, który jest obecnie synonimem Habsburgów.

Sojusze

Linia Merowingów od VIII wieku rosła w siłę, dzięki ukrytym powiązaniom. W czasach Dagoberta II i jego syna Sigisberta IV, doszło do wielu dynastycznych sojuszy i małżeństw.

Gotfryd z Bouillon – Godefroy de Bouillon, to jeden z przywódców I wyprawy krzyżowej, po zdobyciu Jerozolimy (1099 rok) objął władzę królewską przyjmując tytuł Obrońcy Grobu Świętego. Pochodził z książęcego rodu Ardennes-Verdun, którego przedstawiciele nosili od X wieku tytuł książąt Lotaryngii.

Grób Święty, to nic innego, jak grobowiec jego własnej lini rodowej, tworzącej iluzje na potrzeby polityki i religii, co wspierało ideologie podbojów w obronie wiary, demokracji …

Gotfryd z Bouillon, dał początek rodom – Blanchefort, Gisors, Saint-Clair (Sinclair w Anglii), Montesquieu, Montpezat, Poher, Luisignan, Plantard i Habsburg-Lorraine. Obecnie ród Merowingów, ma uzasadnione (auto) prawo do swojego dziedzictwa zdobytego na ludzkim strachu, naiwności i wierze w iluzje wyższości człowieka nad człowiekiem.

Karol Wielki

Korona Karola Wielkiego (który nigdy nie istniał (33)), której replika jest obecnie częścią Regalii Habsburgów, nosi napis – Rex Salomon (Encyclopaedia Britannica, 14 wydanie, 1972, Crown and Regalia, ryc. 2)

(Przykładem fałszerstw są :

-) wyznanie Sylwestra na temat chrztu Konstantyna, które powstało w czwartym wieku, a użyte zostało w ósmym wieku.

– ) donacja Konstantyna, dokument napisany ok. 750 roku, wykorzystany w XI wieku

(Donacja Konstantyna, to sfałszowany dokument, na mocy którego cesarz rzymski Konstantyn Wielki nadaje Kościołowi Katolickiemu liczne dobra i przywileje. )

Karol Wielki, człowiek którego nie było

Cała Europa wykazuje brak dowód na istnienie wczesnego średniowiecza, co więcej w okresie widmowym pojawia się legendarna postać Karola Wielkiego.

Dorobek fikcyjnej postaci jest przeogromny, jednak nie ma żadnych realnych dowodów jej istnienia.

Wynalazki wdrożone między 5 a 6 wiekiem naszej ery, takie jak : podkowy, strzemiona (pojawiły się w roku 570 kiedy przybyły ze wschodu), siodła, pługi asymetryczne, trójpolówka … nagle na 300 lat nikną i pojawiają się znów w roku 900-nym.

Gdzie podziały się resztki ogromnej armii opancerzonych jeźdźców Karola Wielkiego, która przemierzała wg. historyków Europę.?!

Gdzie są strzemiona, skórzane siodła, podkowy z tamtego okresu … ?

Człowiek, który w tamtych czasach przebył na koniu lub okręcie 2-3 krotność obwodu ziemi po prostu nie istniał.

( Karol Wielki : https://en.m.wikipedia.org/wiki/Charlemagne )

Próżnia historyczna została wypełniona legendami tworzonymi przez mnichów fałszerzy.

Pierwszym nad człowiekiem i mitycznym bogiem władzy był legendarny Karol Wielki, na którego podobieństwo, sprawują dziś władze przestępcy wykorzystujący naiwność społeczeństwa, uczącego się według reform oświatowych Karola Wielkiego.

Reforma pieniądza przeprowadzona przez Karola Wielkiego, to fotomontaż historyczny polegający na zaadoptowaniu srebrnej monety bitej nie przez Karola Wielkiego, lecz Karola III Prostaka ( Karolus Magnus – https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Karol_III_Prostak , warto zwrócić uwagę na dezinformacje polegająca ma masowym tworzeniu Karolów w tamtym czasie.). )

Protokoły Mędrców Syjonu, czyli królowie ziemi

Protokoły Mędrców Syjonu (31), mówią o nowym królu świętego nasienia Dawida (Święta Krew i Święty Graal, Baigent, Leigh i Lincoln). Otto von Habsburg, jest dziś tytularnym księciem Lotaryngii i królem Jerozolimy.

Prieure de Sion, przechowuje zaginiony skarb Świątyni Jerozolimskiej splądrowanej przez Tytusa w 70 roku, który zostanie zwrócony Izraelowi (33) w odpowiednim czasie. To może wyjaśniać, dlaczego Rzym musi podporządkować się tzw. królom ziemi.

Książę Bernhard, jest w rzeczywistości spokrewniony z Chazarami, a zatem z poganami.

Objawienie 2:9: Znam twoje uczynki, ucisk i ubóstwo (ale jesteś bogaty) i znam bluźnierstwo tych, którzy mówią, że są Żydami, a nie są, ale są synagogą szatana.

Syna-gog-a (34), SaTaNa (35), przekłada się nie hierarchiczny i patriarchalny system sprawowania władzy.

Bilderbergowie (36)

Książę Bernhard, wspierany przez CIA, wprowadził do publicznej wiadomości ukryte ciało rządzące iluminatów, jako Grupę Bilderberga. ( Grupa została założona w 1954 roku, a jej główna siedziba mieści na : 1 Smidswater, Den Haag, w Holandii ).

Sercem Grupy Bilderberga, jest 39 oświeconych członków, wybranych z trzech tajnych grup: masonów, Watykanu i czarnej szlachty.

Założyciele Rządu Światowego (37)

Komitet 300, nazywany jest teraz – Założycielami Światowego Rządu. Odnosi się to bezpośrednio, do ich dziedzicznego roszczenia do Boskiego prawa królów. Królów, których głowy muszą się potoczyć dla dobra całej ludzkości.

Musicie zdać sobie sprawę, że prywatnie Czarna Szlachta, odmawia uznania jakiegokolwiek innego rządu poza odziedziczonymi boskimi prawami do rządzenia :

Absolutyzm polityczny, pogląd z dziedziny myśli politycznej, według którego jest dobrze uzasadnione, by władza przysługująca jednemu człowiekowi lub grupie ludzi sprawujących ją w państwie przysługiwała im bez ograniczeń, przy czym ma się na myśli ograniczenia prawne, a czasem nawet moralne.

Władzę absolutną można sprawować w ramach rozmaitych ustrojów i nie jest ona ograniczona tylko do monarchii absolutnej. Absolutyzm władzy polega nie tyle na formalnej stronie ustroju, lecz na tym kto w rzeczywistości sprawuje władzę i czy osoba lub grupa ją sprawująca jest ograniczona prawnie, np. przez konstytucję, czy też stoi całkowicie ponad prawem. (1)

Czarna Szkachta, uważa, że Stany Zjednoczone wciąż należą do Anglii. Każda królewska i tak zwana szlachetna dynastia, w przeszłej jak i teraźniejszej Europie, zasiada w Komitecie złożonym z 300 członków. Jest zbyt wiele rodzin królewskich, aby każda z nich miała przedstawicieli w Komitecie liczącym 300 osób.

Pierwszeństwo określa ranga: najpierw członkowie rodziny królewskiej, potem książęta, hrabiowie, markizy i panowie, a potem zwykli zaproszeni najemnicy, którzy zazwyczaj otrzymują tytuł – Sir, ewentualnie, są użytecznymi braćmi niższych stopnia wtajemniczenia (38).

Czarny Papież

Czarny Papież, jest najpotężniejszym człowiekiem na Ziemi; rządzi ideologią Prawa Morskiego – Admiralty-Maritime Laws of commerce (39), kontroluje system bankowy, masonerię, tajne bractwa i wszystkie tajne służby (CIA, FBI, NSA, SIS, MI6, MI5, Scotland Yard, Mossad, CSIS, DGSE, FSB …).

Watykan, jest właścicielem 60% wszystkich ziem izraelskich i ziemi Wzgórza Świątynnego ( Trzecia Świątynia ), w której będzie zasiadał nowo wybrany Mesjasza.

Arcana Arcanorum

Watykan, jest częścią Arcana Arcanorum kontrolowanego przez papieskie linie krwi. Te linie krwi, są nazywane punktami kontroli Omega. Te linie krwi stoją za Jezuickim Przełożonym Generalnym, zwanym wśród czarnej szlachty – czarnym Papieżem.

( Arcana Arcanorum, to mistyczny (trzy stopniowy) system, który strzegł, z dala od masowego wyglądu, masonów, różokrzyżowców, męczenników, mistyków i badaczy praw Boga i Wszechświata. Nazywa się to również Scala di Napoli lub Regime di Napoli lub tajemnica tajemnic (40 w języku greckim.

Zwyrodnienie różnych praktyk w lożach, zmusiło jej członków do ukrycia systemu wyznań i praktyk.

Historyk i autor Gastone Ventura, Wielki Mistrz loży Misraim i Memphis oraz Wielki Mistrz Zakonu Marsjańskiego, napisał : Arcana Arcanorum, jest ukrytym i zakodowanym systemem, dostępny tylko dla wewnętrznych kręgów mistrzowskich.

Giuseppe Balsamo lub Alessandro Cagliostro, w 1766 lub 1767 roku, został zainicjowany w loży Discrezione e Armonia, założonej na Malcie w 1738 roku. Rycerz loży d’Aquino należał do tej loży z Althotasowym – nauczycielem Adama Weishaupta. )

Czarne Bractwa

W Kartaginie, Kananejczycy nazywali siebie Punami. Rzym, zaatakował Kartaginę z pełną siłą, poczynając od 264 rpne i wypełnił swoje zadanie po zabiciu lub zniewoleniu każdego Kartagińczyka, zasiewając ziemię solą, aby nic już nigdy tam nie urosło.

Edomici (41) pochodzili od Ezawa, aby później żenić się z Turkami, aby wytworzyć mieszankę, znaną później jako Chazarowie, którzy obecnie okupują Palestynę. Ci Kananejczycy ostatecznie przyjęli nazwę Sefarwaim dla zwodniczych celów. Później stali się znani jako Wenecjanie, a poprzez małżeństwa z europejskimi rodzinami królewskimi i arystokracją – czarną szlachtą.

Wenecjanie kontrolują obecnie system Rezerwy Federalnej w USA.

Dwa obozy finansowe

Po upadku Templariuszy, około 1400 roku, powstały dwa europejskie centra finansowe, prowadzące ze sobą otwartą wojnę :

Obóz Gibellinów, który wspierał rodzinę niemieckich cesarzy z dynastii Hohenstaufen

Obóz Guelphowów z Welf, niemieccy książęta, rywalizowali z Fryderykiem o kontrolę nad Świętym Cesarstwem Rzymskim

( Od końca XII wieku Hohenstaufowie musieli rywalizować o koronę cesarską z dynastią Welfów. Śmierć Konrada IV w 1254 r. rozpoczęła tzw. okres Wielkiego Bezkrólewia w Niemczech. Okres ten zakończył się dopiero w 1273 r. wybraniem Rudolfa I hrabiego Habsburga. Dynastia wygasła wraz ze śmiercią syna Konrada IV, księcia Szwabii i króla Sycylii Konradyna. Zginął w 1268 r. ścięty na rozkaz Karola I Andegaweńskiego, nowego władcy Sycylii i Neapolu. )

Papież sprzymierzył się z Guelphami. Cała współczesna historia, wywodzi się bezpośrednio z walki tych dwóch mocarstw.

Bank Anglii

Guelphowie, zwani są także jako Neri, Czarnymi Guelphami lub Czarną Szlachtą, wsparli Wilhelma Orańskiego w przejęciu tronu Anglii, co ostatecznie doprowadziło do powstania Banku Anglii i Kompanii Wschodnioindyjskiej (42), która rządziła XVII wiecznym światem. Wszystkie zamachy stanu, rewolucje i wojny w XIX i XX wieku, koncentrują się na bitwie o Guelphy, aby utrzymać i wzmocnić ich potęgę, którą jest teraz Nowy Porządek Świata (43).

( Bitwa pod Campaldino, była bitwą pomiędzy gibelinani i gwelfami, która odbyła się w dniu 11 czerwca 1289 roku. Mieszane zespoły pro-papieskich Guelfów oraz sił Florencji i sojuszników – Pistoia, Lucca, Siena i Prato, dowodzonych przez płatnego najemnika – Condottiero Amerigo di Narbona, zmierzyły się z Ghibellinami z Arezzo. Jednym z walczących po stronie Gwelfów, był 24 letni w owym czasie Dante Alighieri. (44))

Władza Guelphów rozciągała się przez włoskie centra finansowe na północ Francji w Lombardii (wszyscy włoscy bankierzy nazywani byli Lombardami). Lombard w języku niemieckim oznacza „bank depozytowy”, a Lombardowie byli bankierami dla całego średniowiecznego świata. Później przeniosą operacje na północ do Hamburga, następnie do Amsterdamu i wreszcie do Londynu.

Guelphowie rozpoczęli handel niewolnikami do kolonii. W celu kontrolowania finansów i polityki, utrwalili kulty gnostyczne, które ostatecznie przekształciły się w Różokrzyżowców, Unitarianów, Towarzystwo Fabiańskie (45) i Światową Radę Kościołów. Firma z Indii Wschodnich wraz z Johnem Stuartem Millem (46) sfinansowała University of London.

Przyjaciel Milla, historyk George Grote, założyciel Uniwersytetu Londyńskiego, przekazał 6000 funtów na badania zdrowia psychicznego, które zapoczątkowały światowy ruch „zdrowia psychicznego”, traktujący zdrowych jako chorych, a chorych jako zdrowych i kontrolujących zdrowych (47).

Przykladowe banki należące do komitetu 300 :

Banca Commerciale d’Italia, Banca Privata, Banco Ambrosiano, Bank holenderski, Barclays Bank, Banco de Colombia, Banco de Ibero-America …

Szczególnie interesujące jest Banca del la Svizzeria Italiana (BSI) – ponieważ obsługuje inwestycje kapitału lotniczego do i ze Stanów Zjednoczonych – głównie w dolarach i amerykańskich obligacjach – zlokalizowanych i izolowanych w neutralnym Lugano, centrum kapitału lotniczego dla Weneckiej – Czarnej Szlachty.

Lugano nie znajduje się we Włoszech ani w Szwajcarii i jest rodzajem strefy zmierzchu dla podejrzanych operacji kapitału lotniczego. George Ball, który posiada duży pakiet akcji w BSI, jest wybitnym „informatorem” i przedstawicielem banku w USA.

Usunięcie monarchii

W tajnym traktacie z Werony z 1822 roku (Między Austrią, Francją, Prusami i Rosją), jezuici zgodzili się rozbić konstytucję Stanów Zjednoczonych i znieść wolność Stanów Zjednoczonych. Ich metody obejmowały niszczenie wolności słowa, niszczenie i tłumienie prasy, powszechną cenzurę, podtrzymywanie współpracy papieża i duchowieństwa z religiami całego świata, aby zmusić naród do biernego posłuszeństwa i finansowania wojny, przeciwko krajom z reprezentatywnymi rządami.

Monarchowie, którzy podpisali ten traktat, odsunęli się od władzy na rzecz użytecznych marionetek. Większość tych rodzin, jest bardzo zamożna i może dziś być potężniejsza niż wtedy, gdy zasiadali na tronach.

Fakt, że traktat ten został zawarty dawno temu, nie oznacza, że jest nieważny. Traktat został wpisany do rejestru kongresowego 25 kwietnia 1916 roku, przez senatora Owena.

W 1948 roku, George H.W.Bush, ukończył Uniwersytet Yale oraz odbył szkolenie w Skull and Bones. Bushowie, to dalekie kuzynostwo Królowej Anglii, należącej do czarnej szlachty, której intrygi, można prześledzić 5000 lat wstecz. Książę Bernhard z Holandii stworzył grupę znaną jako Bilderbergowie. Wielu konserwatywnych badaczy zaczęło uznawać Bilderbergów, za ważną siłę napędową Nowego Porządku Świata.

Potomkowie Czarnej Szlachty mają 13 przedstawicieli w 39-osobowym zarządzie Bildebergów. Oprócz tego w radzie zasiada 13 masonów i 13 przedstawicieli Watykanu.

Amerykański układ sił, również zawiera 13 głównych rodów plus rody skoligacone, które uważają, że mają prawo rządzić światem, ponieważ pochodzą od rzymskich cesarzy : Bush, Goldman, Harriman, Kuhn, Lambert, Lazard, Lehman, Loeb, Morgan, Rockefeller, Rothschild, Sach, Schiff, Schroeder, Seaf, Warburg …

Wśród przedstawicieli Komitetu 300, prym wiodą :

Członkowie rodziny Giustiniani, są to członkowie Czarnej Szlachty z Rzymu i Wenecji, którzy wywodzą się od cesarza Justianiana, Sir Jocelyn Hambro z banku Hambros (Merchant), Pierpaolo Luzzatti Fequiz, którego rodowód sięga sześciu wieków wstecz od najstarszych Luzzatos, będących współtwórcami Czarnej Szlachty Weneckiej, Umberto Ortolani ze starożytnej rodziny Czarnej Szlachty o tym samym imieniu, Rodzina Doria, finansiści hiszpańskich Habsburgów, Elie de Rothschild z francuskiej rodziny Rothschild, Baron August von Finck (Finck, druga najbogatsza rodzina w Niemczech), Franco Orsini Bonacassi ze starożytnej czarnej szlachty Orsini, która wywodzi się od starożytnego rzymskiego senatora o tym samym nazwisku, Rodzina Alba, której rodowód sięga wielkiego księcia Alby, Baron Pierre Lambert, kuzyn belgijskiej rodziny Rothschildów …

Włochy zostały wybrane, jako teren testowy dla polityki Komitetu 300.

Włochy, są ważne dla planów spiskowców, ponieważ są pośrednikiem pomiędzy Europą, a Bliskim Wschodem. Włochy, zostały osłabione przez śmierć Aldo Moro, miało to konsekwencje na Bliskim Wschodzie, co osłabiło także wpływy USA w całym regionie. Włochy, są ważne, ponieważ są bramą dla narkotyków wprowadzanych do Europy z Iranu i Libanu.

Peccei, kierował Radą Gospodarczą Atlantic Institute przez trzy dekady, podczas gdy był także dyrektorem generalnym Fiat Motor Company, należącym do Giovanniego Agnellisa. Agnelli, członek czarnej szlachty, był jednym z najważniejszych członków komitetu 300 i odgrywał wiodącą rolę w projektach rozwojowych w Związku Radzieckim.

Klub Rzymski

Klub Rzymski (48), jest konspiracyjną organizacją parasolową, małżeństwem między angloamerykańskimi finansistami, a starymi rodzinami Czarnej Szlachty w Europie, szczególnie tak zwaną szlachtą Londynu, Wenecji i Genui.

Kluczem do skutecznej kontroli nad światem, jest ich zdolność do tworzenia dzikich recesji gospodarczych i ewentualnych kryzysów oraz zarządzania nimi (29).

Komitet 300, patrzy na konwulsje społeczne w skali globalnej, a następnie na depresje, jako na technikę łagodzącą przyszłe wstrząsy (29), przeobrażające ludzkie masy w odbiorców pomocy społecznej, co zwiększa wpływ władzy na obywatela.

Wprowadzanie nowych kultów i dalsze rozwijanie już funkcjonujących, w tym gangsterskich muzyków rockowych, popowych (29)… , jest schematem realizowanym przez instytut Tavistock.

Fundamentalizm

Kontynuowanie budowy kultu chrześcijańskiego fundamentalizmu (49), zapoczątkowanego przez sługę Brytyjskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej, Darby’ego, zostało wykorzystane do umacniania syjonistycznego państwa Izrael, poprzez identyfikację z syjonistami, za pomocą mitu o Bożym narodzie wybranym. Przeznaczono na to olbrzymie kwoty pieniędzy, co błędnie, uważane jest, za przyczynę rozwoju ideologii chrześcijaństwa.

Niewidzialni i nietykalni

Francuski członek Czarnej Szlachty, Etienne D’Avignon, jako członek Komitetu 300, otrzymał zadanie załamania przemysłu stalowego w USA. Wątpliwe jest, aby którykolwiek z setek tysięcy hutników i stoczniowców pozostających bez pracy, słyszał o roli D’Avignona.

Wszystkie poruszane dzisiaj tematy, są strasznie trudne, ale wystarczy przełożyć sobie wszystko na logikę, aby uzasadnić działanie elit wedle prywatnej ideologii, mającej na celu wykorzystanie innych jednostek dla swojego dobra.

Ideologie budowane na bezgranicznym zaufaniu i strachu, doprowadzają człowieka i świat na kres absurdu. Żaden praprzodek, nie może być bogiem lub mesjaszem, a zatem głosem całej ludzkości, ponieważ bóg, jaźń (50), jest kwestią absolutnie personalną i dzięki niej, poprzez samostanowienie, czas, ład, prawo, mądrość, niepodległość personalną oraz samoograniczenie, dochodzimy do oświecenia i dobrobytu

Kończąc jedno, zaczynamy drugi artykuł, będący początkiem globalnej zmian poglądowej :

Obudźcie się mesjasze, dam wam tarcze i broń niepokonaną – prawdę …

Dydymus

Liga Świata (XX lat – trudu i działania)

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

https://trueshopl.wordpress.com

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/anzajh (wsparcie zakupu sprzętu komputerowego)

1. https:// czuwajacy.blogspot.com/2016/02/dowody-zniewolenia-kastowego.html (zmiana linku przez cenzurę)

https:// czuwajacy.blogspot.com/2016/04/dowody-zniewolenia-kastowego-cz2.html

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/23/przebudzenie-szalenstwa-i-moralnosc-personalna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/11/personalny-dzien-niepodleglosci/

3. https://vigilinclinaverat.wordpress.com/2016/05/05/kult-smierci-i-60-tysiecy-lat-klamstw/

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/09/watykan-czyli-kult-kontroli-plodnosci-niewolnikow/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/01/13/bractwo-czarnoglowych/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/17/miedzynarodowa-loza-okraglego-stolu-stowarzyszenie-pielgrzymow-oraz-klub-1001/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/01/23/skull-and-bones-prawda-niebezpieczna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/28/bestia-drzemie-w-kazdym-z-nas/

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/17/juz-oficjalnie-polska-s-a-i-spolki-corki/

https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/czym-jest-rzad-czyli-budowa-lozy.html

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/18/ewolucja-niewolnictwa/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/05/czysta-logika-symboliczna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/01/17/awen-czyli-zrodlo-rozszerzenia-magi-intencyjnej/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/27/h-epoka-najwyzszych-budowniczych-mostow/

10. https://iluzjawladzy.wordpress.com/2016/12/14/wielka-13/

11. 7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/01/13/bractwo-czarnoglowych/

12. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/11/27/jazn-personalna-i-dekonstrukcja/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/04/raelis-odpowiedzialnosc-za-stan-wewnetrznej-rownowagi/

14. https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/18/nowy-porzadek-czy-nowy-poczatek-w-ujeciu-swiata-personalnego/

15. http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/10/teatr-groteski-dnia-codziennego-w-ujeciu-logiki/

17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

18. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/tajemnica-licencji.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/13/cyrograf-podpis-certyfikat-licencja/

19. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

20. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/10/12/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

21. http://ligaswiata.pinger.pl/m/10756463

22. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/26/pseudonim-hebrajczyk/

23. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/01/06/gwiazdy-falszywa-flaga-i-slady-slonia/

24. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/18/carbon-credits-transhumanizm-technokracja-i-krypto-waluty/

25. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/11/list-otwarty-do-fetyszu-wladzy-tytulu-i-pozycji/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/07/memorial-w-sprawie-ustawy-447/

26. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/24/2014-czas-budowy-waru/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/02/3389/

27. http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/operacja-brilliant-czyli-plan-rewolucji.html

28. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/02/07/illuminaci-geneza/

29. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/03/historia-manipulacji-instytut-tavistock.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/01/oculus-czyli-tajemnica-tajemnic/

30. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/09/kim-jest-dziecko/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/09/watykan-czyli-kult-kontroli-plodnosci-niewolnikow/

31. https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/protokoy-medrcow-syjonu-1896-r-zobacz.html

32. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/01/16/fantastycznym-szewc-czyli-kim-byl/

33. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/02/izrael-iluzja-w-utopijnym-swiecie-trzeciej-sily/

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2017/07/10/100-lat-przestepstwa-dokonanego-na-palestynie/

34. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/01/22/dajjal-dom-zapomnienia-bractwo-dziewieciu-czyli-ideologia-podzialu-gog-i-magog/

35. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/20/saturn-satan-santa-niebezpieczna-prawda-o-swietach/

36. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/02/14/ostatnia-cegla-totalitarnego-muru/

37. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/01/historia-rzadu-swiatowego-przyczynek-do.html

38. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/04/17/nowy-technokratyczny-mesjasz/

39. https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/prawo-admiralicji-floty-handlowej-czyli.html

https://ligaswiatavideo.wordpress.com/2017/04/20/prawo-morskie-i-panstwo-handlowe/

40. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/08/rzeczywistosc-iluzji-czyli-grecka-papirologia-magiczna-2/

41. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/08/21/moja-i-twoja-tozsamosc/

42. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/01/23/skull-and-bones-prawda-niebezpieczna/

43. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/18/nowy-porzadek-czy-nowy-poczatek-w-ujeciu-swiata-personalnego/

44. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/04/05/tajemnica-o-swiecenia-cz-2/

45. https://iluzjawladzy.wordpress.com/2016/12/31/fabian-society-czyli-dziewiec-czesci-jednego-weza/

46. https://ligaswiatanews.wordpress.com/2018/01/30/davos-dekonstrukcja-internetu-czyli-koniec-eksperymentu-socjotechnicznego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/18/ewolucja-niewolnictwa/

47. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/05/depresja-oczyma-logiki/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/13/panseksualizm-czyli-prawdziwy-wymiar-chemicznego-holokaustu/

48. https://newspapernwo.wordpress.com/2014/03/31/klub-rzymski-i-agenda-21/

49. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/02/03/syjonizm-chrzescijanski/