Czysta logika symboliczna

Czysta logika symboliczna

Nie bójcie się odpowiedzialności, ponieważ na tym polega wolność o ile wspiera ją samoograniczenie.

Cała mądrość moralności, ukryta jest w alegoriach zilustrowanych ponadczasowymi symbolami.

Jednakże tolerancja i wolność dostosowana do wymogów najemnych tajnych bractw, wprowadziła szeroko idącą dekonstrukcje prawdy, za pomocą dowolnej interpretacji pradawnych symboli, dzięki czemu mamy trzy kasty społeczne – szamanów/filozofów rozumiejących idee starych przesłań – najemników, dowolnie interpretujących napotkane symbole i niewolników, którzy w swej ignorancji oraz ciemnocie, stosują symbolikę, której wartości i przeznaczenia nie znają i nie rozumieją …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/21/alegoria-zycia-wstepem-do-dzialania-i-oswiecenia/

Najemnicy *, zamknięci w kręgu wolnomularstwa, mają możliwość dowolnego interpretowania i stosowania symboli w swych lekcjach i praktykach. Ten wyjątkowi duch pseudo tolerancji i wolności dezorientuje przeciwników, jak i członków różnych bractw. Jeden Mason umieszcza swoją interpretację na pewnym symbolu lub atrybucie masonerii; inny może przyjąć zupełnie inny pogląd i przytoczyć dowody na ich prawdziwość, z kolei trzeci (trójkąt masoński) stosuje wariacje dwóch poprzednich poglądów … a mimo to wszyscy troje gromadzą się wspólnie w loży, przy ołtarzu i w pracy …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/04/czyste-rece-i-brudna-robota-czyli-masoneria-i-symbolika-bialych-rekawiczek/

( * Czy nie mam racji ? Drodzy państwo, ktoś kto stworzył na ten przykład iluminatów, nazywał swoich najemników, swoje marionetki – pseudonimami gladiatorów – Adam Weishaupt, nosi pseudonim : Spartakus, podobnie jak jego żeński odpowiednik : Róża Luxemburg.

Gladiatorów (osoby upośledzone umysłowo – pragnące krwi, przemocy, pozornej władzy ) oraz niższe warstw społeczne, nie trzeba zmuszać do walki … wystarczy ustanowić takie warunki życia, które nie dają ludziom innego wyboru …

Walki gladiatorów, polityka, religia, podział społeczny, wojny, to dziedzictwo ofiar całopalnych, wywodzących się z kultu śmierci, w którym społeczeństwo, jest nie tylko kapitałem, ale również formą osób funeralnych – zawsze gotowych na śmierć …

Gladiatorów się krzyżowało, tak jak przestępców … Przekształcenie gladiatorów w assasynów, było tylko kwestią czasu … Każda forma hierarchiczna, jest formą zniewolenia za pomocą celowej rytualnej wojny i podziału …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/02/07/illuminaci-geneza/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/03/09/8-marca-miedzynarodowy-dzien-kobiet-czy-swieto-plodnosci/

Obecnie dzieci najemników, zmusza się do wstępowania do wojska i nauki zabijania.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/01/23/skull-and-bones-prawda-niebezpieczna/

Zastanówcie się, jeśli skrzywdzone i skrzywione psychicznie za młodu jednostki, dochodzą do władzy nad innymi ludźmi, to przekształcają tkwiący w nich sadomasochizm, na relacje społeczne, cechujące się obłąkaniem, egoizmem, bólem, zimnem, gwałtem i przemocą … Oto prawo zwierząt, czyli zastąpienie naturalnej duchowości, czynnikami biologicznymi, które cechują najprostsze formy zezwierzęcenia …

Jesteś użytecznym kapitałem – człowieku … i dopóki nie znajdziesz w sobie siły, wiedzy, tożsamości, samostanowienia i samoograniczenia – nic się nie zmieni, w otaczającym cię iluzorycznym i okrutnym świecie …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/10/08/rzad-i-iluzja-urzedu/

https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/czym-jest-rzad-czyli-budowa-lozy.html )

Dlaczego tak jest ? Ponieważ archonci / arbitrzy / szamani / filozofowie, są samotnikami i ortodoksami a najemnicy, to pasterze, mogący w swych stadach wprowadzać różnorakie wariacje symboliczne, dostosowane do regionalnych wierzeń kulturowych, które pomogą utrzymać ład społeczny, religijny i kulturowy.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/09/18/najwyzszy-kaplan-handlu-wojny-i-materializmu/

Tajne bractwa, w tym masoneria, stosują starożytne sposoby nauczania – najemników, jej symbole, są instrukcjami, które adept, może interpretować częściowo i jednostronnie. Tylko znakomity adept, potrafi słuchać i właściwie interpretować wykłady o symbolach, co przekłada się na dalszy rozwój ewoluujących symboli.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/12/dekonstrukcja-lechickiej-kolorystyki/

Ogólnoświatowy system najemny, działa dzięki wytycznym szamanów, którzy bezwględnie kontrolują, nagradzają i karają wszystkich najemników … , tak jak najemnicy kontrolują, nagradzają i karają niewolników, zwanych dziś ludzkim kapitałem.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

W Palestynie, Egipcie, Rzymie, Babilonie, Sumerze, Ur … Atlantydzi, członkowie tajnych bractw, nie musieli chodzić do ukrytych nauczycieli i ukrywać swoich lóż i wierzeń, ponieważ mistrzami byli królowie, a lożami ich pałace, piramidy, czy świątynie … Jeśli spojrzysz na religie, dawne ustroje, wszędzie dostrzeżesz pradawne symbole, jednakowe dla całego świata …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/26/pseudonim-hebrajczyk/

Mistrz, nie musi wiele mówić, ponieważ każdy symbol, emblemat, gest, utwór … wymieniony w odpowiedniej kolejności, jest formą przekazu, lekcji i nauki …

Starożytny teatr, jest alegorią dzisiejszych religii i ustrojów, ponieważ te kreacje mistyczne, przekładają symbole na dźwięki, poezje, wiarę, modlitwę i wszystko to, co sprawia, że warto najemnikom i niewolnikom żyć … Tylko mistrz rozumie, że mistycyzm, nie jest fantastyczny, niesamowity, nierealny i niezrównoważony, ponieważ mistycyzm, jest rozsądny i naturalny dla świata zwierząt, w który przekształcono zepchniętych w ogromne stada narodowe – ludzi.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

Gdyby wystraszone, zafascynowane jaskinią platońską, teatrem zwierze, zrozumiało sens mistycznej symboliki, przestałoby być zwierzęciem i stało się człowiekiem uduchowionym, a tym samym cała struktura hierarchii, fetyszy, władzy, najemnictwa i niewolnictwa upadłaby …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/01/obalenie-systemu-jaskini-platonskiej-czyli-dysput-logiczny-o-mozliwosciach-wolnej-jednostki/

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

Zachęcam, aby pamiętać o tym, że wszystkie symbole, są w pewnym sensie osobiste, ponieważ każdy symbol, został przez kogoś po raz pierwszy zdefiniowany, co nadało mu określone i pełne znaczenie – nazywane prawdą pierwotną.

Dziś, żyjemy w starszych czasach, w których tyrani, jednostki tworzą grupy i sitwy oraz mafie, nadające symbolom własne, niekiedy komercyjne i całkowicie zakłamane znaczenie.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

Na tysiącach stron, w tysiącach opini, nie znajduje logiki wyrażanych poglądów na temat pierwotnej symboliki … Chaos zmienia się w szaleństwo, szaleństwo zmienia się w niebezpieczne ideologie prowadzące ludzi donikąd … Chrześcijaństwo, Komunizm, Kapitalizm, Islam, Socjalizm, Demokracja, Komercjalizm … , to pułapki, w których sitwy za pomocą strasznych ideologii – takich jak ogień wojny i rewolucji, pragną żyć na koszt stad społecznych, przekształcony w jedyny prawdziwy i wieczny kapitał …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

Zmodyfikowane i zdekonstruowane symbole, mają na celu podbój, wojnę i zwycięstwie tezy nad antytezą i antytezy na tezą, ewoluują w tym szaleństwie tylko nazwy, ponieważ kary i nagrody zawsze, są takie same i opierają się na strachu i fetyszach …

Za nami, jak zwykle przydługi wstęp, ale musicie zrozumieć, iż język symboli i wypływających z nich alegorii, jest odrębnym światem od otaczającej nas iluzji.

Kim jest człowiek oświecony ?

Jezus ( Je – to jest, Sus – twój ), Jessa, to z jednej strony alegoria jestestwa, bytu, tożsamości, duszy, a z drugiej strony zrozumienie umiejscowienia nas w danym wymiarze i związanego z nim czasu personalnego oraz prywatnej przestrzeni …

Oko – okulus – szyszynka – dusza, kreuje nasz byt osadzony w różnych wymiarach, odzielonych od sobie fazami … Za pomocą świadomego snu, czyli kwantowego międzyfazowego splątania, możemy dotrzeć do równoległej, alternatywnej przeszłości, przeszłości i teraźniejszości, co jest logiczną przyczyną oderwania naszej jaźni od zewnętrznych zagrożeń, jakimi są przebarwienia naszego pentagramu na kolor zewnętrznych wirusów ideologicznych, pochodzących od ziemskich archontów, idoli, mesjaszy, nauczycieli, mistrzów, mentorów i innych tyranów pragnących wykorzystać swoje otoczenie do stworzenia iluzji rzeczywistości opartej na kult-ur-ze hierarchicznej, w której jednostka lub sitwa żyje na korzyść zmanipulowanych i przekonwertowanych jednostek.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/01/oculus-czyli-tajemnica-tajemnic/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

Jednolity symbol góry, piramidy, wieży, schodów, Slinningsbåla, ula …

Jednolitość tego symbolu, zależna jest po części od jego występowania w różnych fazach czasu.

Zacznijmy jednak od początku, symbol góry, jest symbolem dualnym, ponieważ góra była jednym z pierwszych domów i miejscem schronienia człowieka, a zarazem góra, symbolizuje wzrost duchowy i intelektualnego człowieka, który od zwierzęcia – labiryntu byka, dąży do człowieczeństwa, zwycięstwa nad samym sobą – lwa i oświecenia – orła, na szczycie symbolicznej góry.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/19/asterion/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/25/swiadomy-sen-i-spojrzenie-na-nasz-dom/

Jednak nas, interesuje trochę inna alegoria góry i szczytu. Celem człowieka, jest nie tylko doświadczenie i ewolucja duchowa, ale także świadomość swojego jestestwa wyrażonego przez symbol Axis Mundi, co już kiedyś opisałem, za pomocą takich oto słów :

… celem życia, jest Axis mundi (z łac., „oś kosmiczna”, „oś świata”) – idea środka świata, uważanego za stabilny element Wszechświata.

Według wierzeń na osi następuje zatrzymanie czasu, przez co możliwy jest pełny kontakt zarówno z przeszłością, jak i przyszłością. Stanowić miało miejsce najświętsze z najświętszych.

Otóż axis mundi, to Ty !

Ponieważ twoja świadoma jaźń – twój sześcian – kreuje przeszłość, przyszłość i teraźniejszość w tym samym czasie personalnym (zauważ – mędrzec, nie pyta – jak rozwiązać problem, lecz, jak już rozwiązał dany problem), twoje kopie żyjące w innych wymiarach, dostarczają ci przez świadomy sen informacji o doświadczeniach, jakie zaznałeś już w każdym możliwym czasie, epoce, wieku, miejscu …

Opuść labirynt byka, koło wiecznej zależności i niespełnionych nadziei, ponieważ w centrum znajdziesz, to, czego szukałeś, a czego cały czas nie widzisz – malutkiego punktu, stającego się pierwotnym słupem – kolumną, drzewem doświadczeń, niedostępną dla innych górą, która pozwoli ci ewoluować duchowo … i przekroczyć granice tryptyku oraz oświecenia …

Jam jest swoją drogą, początkiem i końcem, końcem i początkiem, alfą i omegą, tworem i twórcą, samostanowie i samo-ograniczam siebie …

Jednakże uważaj na pychę, ponieważ łaknienie i mania wielkości, nie może być mylona z świadomością własnego jestestwa …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/21/alegoria-zycia-wstepem-do-dzialania-i-oswiecenia/

Axis Mundi, oś twojego świata, to punkt w jakim znalazł się oświecony człowiek, pomiędzy archontem ziemi a archontami całego wszechświata.

W tym punkcie znalazł się alegoryczny Mojżesz i Thot, ponieważ odkrywając swoją duchowość, odkrywasz również prawa funkcjonowania bytu we wszechświecie, a dokładnie współzależność wpływu natury, żywiołów oraz ciał niebieskich na ludzkiego ciało, umysł i ducha.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/25/swiadomy-sen-i-spojrzenie-na-nasz-dom/

Osiągniecie szczytu, nie oznacza oświecenia, lecz drogę do odkrycia własnej tożsamości i własnej duchowości, jeśli osiągniesz szczyt w fazie lwa, będziesz tylko przerostem formy nad teścia, ofiarą mani wielkości, która pragnie zastosować swoją luźną wiedzę, na rzecz przejęcia ideologicznej kontroli nad zapatrzonymi w niego ludźmi …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

Znajdując swoją górę, czy piramidę … musisz być świadomy swojego wewnętrznego dualizmu i dążyć do jego zjednoczenia, przy zachowaniu równowagi czynnika męskiego – Ra i żeńskiego Is, za pomocą siły życia – El.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/21/swiadomosc-wyzszego-rzedu/

Wiedza ta, musi wychodzić ze znajomości wpływu archontu ziemi i wszystkich archontów wszechświata na człowieka, a także na wpływ słońca i księżyca, na ludzką biologię, co symbolizowane jest dwoma filarami wiedzy – boaz i jachim.

Bóg personalny, poprzez świadomy sen, przekazuje nam tą wiedzę w formie logicznych przykazań i przemyśleń przybierających postać prawa naturalnego opartego na samostanowieniu i samoograniczeniu.

Przejdźmy do często omawianego przeze mnie symbolu ula

Dzisiaj spojrzymy na symbol ula z nieco innej perspektywy. Zapomnijmy na chwile o el-itach (królowych roju) i ludzkim kapitale (pszczołach i trutniach), zapominajmy o miastach handlowych, a także o hierarchii ula i zastanówmy się, jak ta symboliczna ideologia powstała i do czego się odnosi …

Trzeba zrozumieć, że Atlantydzi, tacy jak Noe przybywali do wybrzeży Europy, Afryki, obu Ameryk, Australii, czy Japonii … , jako odpowiedniki pszczelego zwiadu – isku, kwatermistrzów, którzy zakładali nowe roje i ule …

Domy w jednym z pierwszych miast Atlantyckich w Ur, miały kształt uli. Takie same domy mamy w Harran, Ararat, Matmacie, Addis Abeb …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/tag/jarmulka-ul/

Logika niszczy poprawność polityczną i tego boi się najemna elita, która powoli likwiduje internet, a także stara się zatrzymać ruch lotniczy pod pozorami walki z efektem cieplarnianym, choć do ~ 70% wpływu na efekt cieplarniany ma para wodna …

Symbol AEV

Znacie już mój pogląd na symbol RaElIs, który został przekształcony w IsRaEl, niszczący równowagę pierwiastku męskiego i żeńskiego …

A teraz spójrz na słowa Eva, Ave (Ave Maria – Eva Maria), czyż symbol A, nie jest odpowiednikiem męskiego czynnika – Ra, czyż symbol V, nie jest odpowiednikiem żeńskiego czynnika – Is, a symbol E, nie jest odpowiednikiem siły życia – El ?

Może nie Maria, a Mar-ia, czyli ono jest z morza … Co reprezentuje symbolika Mar-ii, odnosząca się do kobiecej waginy i symboliki koloru czerwonego …

Gdzie powstała ideologia matriarchatu i patriarchatu ? Morze czerwone – mar-ia – al-ahmar – marchia – monarchia – hierarchia …

Edom – czerwony, to kraina historyczna na południu Izraela, pierwotnie ciągnąca się aż do Morza Czerwonego.

W językach ałtajskich słowo „adam”, oznacza „człowiek”. Współcześnie dopatruje się pochodzenia imienia Adam w języku sumeryjskim, w którym miał oznaczać „mój ojciec” (od ada-mu), akadyjskim „zbudowany”, lub „zrodzony”’, a także w arabskim „łączyć się”.

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2018/10/09/watykan-czyli-kult-kontroli-plodnosci-niewolnikow/

A więc … połączmy

Może nie chodzi o Ave, Eva ale o AEV, czyli odpowiednika symbolu RaElIs – rzeczywistości, przedstawionego w postaci uniwersalnego symbolu heksagramu ? To samo mówi na ma symbolika trzech filarów – Sin – Alef – Mem …

Czyli zrównoważone, realne życie pochodzi z morza …

Co więcej AEV – le v el – oznacza połączenie pierwiastków chemicznych na skutek działanie niebiańskich archontów – prabytów, regulujących czynniki biologiczne (księżyc, słońce, saturn …) i ruch biofotonów w ludzkich organizmach … co wykorzystuje idea karmy negatywnej, w której następuje przesłanie duszy pomiędzy wymiarami i w efekcie dochodzi do zapłodnienia i narodzin …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/06/tozsamosc-biofotony-i-pole-leptonowe/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/09/kim-jest-dziecko/

Dekonstrukcja symboli, poprzez lustrzane przekształcenie słów i rozbicie jednego języka w regionalne dialekty zmieniające się wraz z biegiem czasu, doprowadziło do zniszczenia rdzennych, prostych przekazów (Obiecadł) skierowanych do wszystkich ludzi.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/21/swiadomosc-wyzszego-rzedu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/08/21/moja-i-twoja-tozsamosc/

Logiczna świadomość, to podstawa wybranej drogi dążącej do oświecenia.

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/dydymus

https://trueshopl.wordpress.com

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

Zbiórka na działanie Ligi Świata 2019/20 : https://zrzutka.pl/94z6z8 , https://paypal.me/pools/campaign/110407966910021196