Illuminaci Geneza

Iluminaci Geneza

Illuminaci : Precyzyjna geneza powstania i działania, w oparciu o dostępne dowody historyczne.

Wstęp :

Tekst ten jest formą odczarowania mitu illuminatów, zawiera prawdę niewgodną w tworzeniu wyssanych z palca teorii, jednocześnie pokazuje jak łatwo stworzyć fałszywy mit mający odciągnąć uwagę opini publicznej od prawdy.

Illuminati – oświeceni, to kilka organizacji przy czym najsłynniejsza z nich, była tylko tłem prawdziwych dział elit przeciwko społeczeństwu.

Dlaczego dezinformacja i podział społeczny, technologiczny, religijny i polityczny pochłaniają wasze umysły.?

Dlaczego anarchia, jest częścią rewolucji przeciwko człowiekowi i jego wolności. ?

Kto, jeśli nie illuminaci bawarscy, jest wrogiem ludzkości. ?

Czy Adam Weishaupt, był tylko użyteczną marionetką zakochaną w okultyzmie i sekretach. ?

Tekst ten obali wasze wyobrażenia, mity, kłamstwa, legendy oraz różne formy dezinformacji i ujawni prawdziwe oblicze spisku.

V.V.V.V.V. Vi Veri Vniversum Vivus Vici

” Mocą prawdy żyjąc, żywy podbiłem wszechświat. ”

( Cytat z Tragicznych dziejów doktora Fausta, dramatu Christophera Marlowe’a.)

( Z 5 liter – V, złóżcie znak zniewolenia lub opętania psychicznego – pentagram, widoczny m.in. na fladze USA, Rosji i Chin, na skrzydłach polskiego orła, na ramionach żołnierzy, banknotach, stemplach …)

W literaturze, która dotyczy Illuminati, nieustannie napotykamy spekulacje i przekłamania.

Spowodowane jest to osobistymi i nie do końca uczciwymi przekonaniami autorów owych książek, artykułów i blogów.

Żadne inne tajne stowarzyszenie w najnowszej historii – z wyjątkiem masonerii – nie przyniosło nam tylu legendy, histerii i dezinformacji.

Po raz pierwszy, powszechnie ludzie dowiedzieli się o Illuminatach około 14 lat temu. Całkiem nie dawno, prawda.?!

Wkrótce potem na rynek wypłynął reprint książki, napisanej przez Roberta Antona Wilsona : Final Secret of Illuminati. Wilson opublikował ją w 1977 roku, ale jego dzieło wciąż brzmi prawdziwym obliczem illuminatów.

Krótko, tło układanki skupia się na powstaniu Illuminatów Bawarskich w dniu 1 maja 1776 w Bawarii.

Grupa założona przez dr. Adama Weishaupta, profesora prawa kanonicznego na Uniwersytecie w Ingolstadt i byłego jezuity, szybko przybiera formę tajnego stowarzyszenia o nazwie Zakon Iluminatów, skupiając członków istniejących lóż masońskich z całych Niemiec.

Ponieważ masoneria sama w sobie ma charakter tajnego stowarzyszenia, Illuminati byli więc tajnym stowarzyszeniem w ramach tajnego stowarzyszenia, tajemnicą wewnątrz tajemnicy, wewnętrznym kręgiem oświeconych. Tego typu sytuacje, nie były wyjątkowe wystarczy przypomnieć tylko Esseńczyków (Nazarejczycy) czy Bractwo Dębu (Krzyżacy) …

W 1785 roku, zakon Illuminatów nakazem rządu Bawarii zostaje zlikwidowany za rzekome spiskowanie w celu obalenia wszystkich tronów monarszych w Europie i tronu papieża.

Tyle wspólnych elementów wyłania się z wiedzy historycznej. Reszta to fantazje, przypuszczenia, dezinformacje i budowanie kłamstwa opartego na religii, czy dogmatach politycznych i dezinformacji.

Twierdzono, że dr Weishaupt był ateistą, kabalistycznym magiem, racjonalistą, mistykiem, demokratą, socjalistą, anarchistą, faszystą; Machiavelicznym amoralistą, alchemikiem, totalitarnym i „entuzjastycznym filantropem.”

(W większości wszystkie te opinie wyszły z ust innego masona Thomasa Jeffersona, pl.m.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson).

Illuminati, byli również uznawani za kreatorów francuskiej i amerykańskiej polityki oraz inicjatorów powołania rządu światowego. Zakulisowe działania, miały przynieść stworzenie tezy i antytezy jednej siły, przejmującej świat za pomocą komunizmu i kapitalizmu, oraz socjalizmu i demokracji …

Ludzie ci, mieli w tajemnicy działać do 1970 roku, czcząc diabła mającego pomóc im w zwycięstwie oświeconej hierarchii nad ludźmi.

Przy czym owym strasznym Szatanem vel Lucyferem, zawsze był i jest ludzki umysł wytwarzający pod wpływem egocentryzmu kolejne etapy demoralizacji kulturowej i społecznej … Egocentryzm pozostaje pod wpływem pierwotnego słońca ziemi : Saturna, którego symbole otaczają nas każdego dnia.

Wszystko zmieniło się pod koniec lat 70-tych (XX w), kiedy to zderzono kolejny raz tezę z antytezą, tworząc syntezę i przekształcenie w nowe ustroje polityczne.

Był to dzień w którym opadła zasłona tajemnic. Był to dzień powołania Illuminata na papieża, oraz dzień detonacji arsenału wloty ZSRR…

Początek

Niektórzy twierdzą, że Weishaupt nawet nie stworzył Illuminati, ale ożywił starożytne stowarzyszenie, nadając mu bardziej nowoczesne metody działania.

Zakon Iluminatów sięga swoimi korzeniami do czasów templariuszy, i jeszcze dalej do tajemnic Grecji i inicjacyjnych kultów gnostyckich, Egipskich i Atlantydzkich.

Jedynym bezpiecznym uogólnieniem jest fakt, że intencją Weishaupt było zachowanie prac illuminatów w całkowitej tajemnicy; nie ma dwóch studentów Illuminologii, którzy w swych wypowiedziach jakkolwiek i kiedykolwiek zgodzili się, co do opisu obrzędów, „wewnętrznych tajemnic”, lub co jest faktycznym celem Zakonu.

I tu rodzi się miejsce dla upiornej spekulacji i dezinformacji oraz pedantycznym paranoi straszących was portali, dziennikarzy …

Ale my, szukamy literatury dowodowej bez fali taniej sensacji, znanej wam z licznych stron i blogów.

Czy Iluminati od 1776 roku rządzą światem i są odpowiedzialni za całe zło tego świata?

Wybaczcie, ale ja podchodzę rzetelnie do przekazywanych wam wiadomości i nie będę krył się za pensją wynoszącą 12 tysięcy miesięcznie (tyle płaci się za kłamstwa, hejt, przekłamania i reklamę), za dezinformacjami i splataniem nierealnych wątków i faktów, prawda panie i panowie redaktorzy.

Nie straszę was żydami dla idei użytecznego podziału (http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/roznice-miedzy-zydami-syjonistami.html) i wymyślonymi wrogami i terrorystami (http://ligaswiata.blogspot.com/2017/01/slady-sonia-faszywa-flaga-i-gwiazdy.html), ale przedstawiam obraz rządzącej nami od wieków hierarchii, chcącej zachować tą władze wszystkimi możliwymi sposobami.

Robert Anton Wilson /RAW/ (en.m.wikiquote.org/wiki/Robert_Anton_Wilson), jest zagadką samą w sobie, autor trylogii Illuminatus, przeplata w sobie uwielbienie dla tradycji okultystycznej i ezoterycznej Aleistera Crowleya czy Timothy Learya (kreator New Age oraz deprawacji, pl.m.wikipedia.org/wiki/Timothy_Leary ) .

Trylogia ma obudzić w czytelniku oszałamiające strumienie myśli i zupełnie rozbić wcześniej pojęcia percepcji czasu i przestrzeni.

Jest to typowy wpływ New Age na spragniony sensacji umysł czytelnika.

https://newspapernwo.wordpress.com/2014/03/27/new-age-okultyzm-i-1000-swietlistych-punktow/

Co najdziwniejsze wszystko to oparte jest na pismach illuminatów. Tu leży ziarno spekulacji o tym, że RAW jest Wielkim Mistrzem (lub członkiem) Iluminatów. Wilsona zawsze bawiły te oskarżenia, ale nigdy im wprost nie zaprzeczył.

Kosmiczny spust czyli tajemnica iluminatów nie była pierwszą książką Wilsona poświęconą temu tematowi.

Dwa lata wcześniej, w 1975 roku, RAW i współautor Robert Shea (en.m.wikipedia.org/wiki/Robert_Shea) spopularyzowali nowoczesną falę zainteresowania spiskiem Illuminatów za pomocą powieści – trylogii Illuminatus!.

Narodził się wtedy prawdziwy, nowy klasyczny kult, Illuminatus ożywił podziemny rynek i zrodził całe nowe pokolenie autorów kreujących dezinformację za pomocą naciąganych teorii spiskowych.

Nie można czytać tych książek bez poczucia humoru, choć Illuminatus nie jest wyjątkiem na rynku współczesnej literatury…

Napisana w latach 1969 – 1971, książka, to przewrotna instrukcji anarchistyczna (anarchia, to sprytny element deprawacji społecznej), dopełniona satyrą i surrealizmem, adekwatnym do towarzyszących jej czasów.

Książka pisana za pomocą znanej dziś praktyki kopiuj-i-wklej, jest zbiorem prac i fragmentów książek oraz broszur opisujących wiele teorii spiskowych.

Każdy naukowiec badający historię Iluminatów będzie zainteresowany niektórymi szczegółami książki RAWa. Dowody te dotyczą kilku opisywanych przeze mnie wcześniej, szczegółów mających potwierdzenie historyczne.

Chodzi tu o Myrona Fagana (en.m.wikipedia.org/wiki/Myron_Coureval_Fagan), „Dzikiego” Billa Coopera, ewangelię Jana i literaturę około biblijną, opisującą koniec czasów.

https://newspapernwo.wordpress.com/2015/02/18/czego-nie-wiecie-jeszcze-o-europie-czyli-jak-cia-jezuici-finansowali-integracje-europejska/

https://newspapernwo.wordpress.com/2014/03/30/rada-polityki-zagranicznej-cfr/

Wilson, specjalizował się w tworzeniu mitów wokół wykreowanych przez siebie obiektów. To co czytacie np. o Illuminatach i Syriuszu, to element stworzony przez Wilsona.

Przez te książki, wiele osób biegnie na oślep omijając prawdę o historii Iluminatów Bawarskich, może to być przydatne dla samych illuminatów, aby ludzie przyjęli sposób myślenia oparty na schematach zaproponowanych przez Wilsona.

Nowe Możliwości Promethean.

” Europejscy i amerykańscy arystokraci, przenieśli swoje zapalone świece z chrześcijańskich ołtarzy do lóż masońskich. ”

” Płomień okultystycznych alchemików, którzy obiecali zamienić żużel w złoto, pojawił się w samym centrum nowych „kręgów” dążących do odtworzenia złotego wieku : bawarscy Illuminaci pragnęli zastąpić illuminatów hiszpańskich – jezuitów (https://newspapernwo.wordpress.com/2014/04/14/jezuici-ss-cia-czarna-armia/ ), i illuminatów francuski – Filadelfian.

Nastawili więc przywódce francuskich illuminatów Napoleona, przeciwko włoskim masonom (Czarna Szlachta) i Habsburgom. ”

Fire in the Minds of Men: Origins of the Revolutionary Faith (Płonące umysły: Źródła Rewolucyjnej Wiary), s. 6

Iluminaci Bawarscy, narodzili się w wieku przepełnionym wiarą w naukę, poznanie przez obserwacje i doświadczenia.

Wiek Oświecenia był w pełnym rozkwicie, a pod koniec XVIII wieku wybuchła na nowo fascynacja filozofią naturalną, nauką, odrodzonym hermetyzmem i okultystyzmem eksperymentalnym, wszystko to, rywalizowało z tradycyjnym nauczaniem kościoła i podważało monopol jezuitów na uniwersytetach.

Tłoczono wtedy ludziom do głów 5 ideologii okultyzmu za pomocą nauki, okultyzmu mistycznego, filozofii, psychologii i kościoła, było to dziedzictwo intelektualne i polityczne starożytności i antyku : sceptycyzm, racjonalizm, ateizm, liberalizm, humanizm, redukcjonizm, modernizm, komunizm, nihilizm i anarchizm.

W XVIII wieku, nauki te doszły do barona de Montesquieu (1689-1755, pl.m.wikipedia.org/wiki/Monteskiusz), Denisa Diderota (1713-1784, pl.m.wikipedia.org/wiki/Denis_Diderot), Woltera (1694-1778, pl.m.wikipedia.org/wiki/Voltaire), Jean-Jacques Rousseau (1712-1778, pl.m.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau , według naszego śledztwa to krewny JPII), markiza de Condorceta (1743-1794) Comte de Mirabeau (1749- 1791), Davida Hume (1711-1776), Adama Smitha (1723-1790), Immanuela Kanta (1724-1804), Emanuela Swedenborga (1688-1772) i Johanna Wolfganga von Goethe (1749-1832 ) ,tworzących szkielet illuminatów.

Instrumentem stała się nowa wiara, oparta na idei dogmatyzmu (pl.m.wikipedia.org/wiki/Dogmatyzm).

Filozofowie Oświecenia uznali, że fizyka Newtona, może mieć zastosowanie we wszystkich dziedzinach życia i ludzkiego wysiłku:

” Podstawowe prawo kosmicznej natury, może przekształcić społeczeństwo, a sam człowiek ewoluuje do formy szlachetnego dzikusa. ”

Teraz rozumiecie ten fizyczno- matematyczny świat cyfr i świętej geometrii, który was otacza.!

Idea „chwalebnej rewolucji” osiągnęła powszechną akceptacje, ale w czasach Weishaupta, było to wciąż stosunkowo nowe pojęcie łączące zmiany polityczne ze zmianami społecznymi.

„Nieunikniona rewolucja ludzkiego umysłu”, ogłoszonym przez „radykalnych Illuminatów Bawarskich” zbiegła się z doktryną Mirabeau o nadchodzącym świeckim przewrocie i powszechnej rewolucji.

Mirabeau ogłosił Prusy za najbardziej prawdopodobne miejsce początku rewolucji, z „niemieckimi Illuminatami jako jej prawdopodobnymi liderami.” Historia odnotowuje jednak, że sam Mirabeau, stał się jednym z głównych katalizatorów światowej iskry „ognia w umysłach ludzi „, podczas rewolucji francuskiej.

W tym samym czasie Weishaupt rozpoczynał karierę akademicką.

Należy tu zapamietać dwie ważne daty urodzin wpisane w ideologię światowego przewrotu:

Thomas Malthus (en.m.wikipedia.org/wiki/Thomas_Robert_Malthus), urodzony w 1766 roku, miał znaczący wpływ na darwinizm, kontrolę populacji i ruch eugeniczny; cztery lata później narodził się w Stuttgarcie w Niemczech Georg Wilhelm Friedrich Hegel (pl.m.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel), wynalazca, znany jako ojciec „heglowskiej dialektyki”.

„Religia heglowska”

Antony C. Sutton donosi:

„Państwa są wszechmogące i postrzegane jako kreatorzy: „marszu Boga na ziemi.” Rzeczywiście, religie są tworami państwowymi. Postęp jednak idzie w kierunku : ” państwa heglowskiego „.

To jest to, czego dziś doświadczacie: teza vs antyteza (PO – PiS, bieda – bogactwo…).

Rozwój i wojna poprzez podział.

Poprzez konflikt i kontrdefinicje, czyli poprzez zderzenie przeciwieństw idziemy w kierunku postępu i wiecznej władzy wybranych nad narodem lub narodami w koncepcji globalistycznej.

„Jeśli możesz kontrolować przeciwieństwa (jedną siłą), dominuje charakter jednego słusznego wyniku, niezależnie od wybranej przez ludzi opcji.”

Tajnej założenia: Wprowadzenie do Zakonu Skull & Bones.

„Rewolucyjne rodniki rozsiane przez bezlitosnych spiskowców we Francji powoli rosły w każdym zakątku świata.”

Dogmaty Malthusa i Hegla stały się wpływowym podszeptem dla anarchistów, komunistów, inteligencji i nowej rasy rewolucjonistów, którzy pojawili się w 19 wieku: młodymi heglistami byli tacy ludzie jak Bakunin (pl.m.wikipedia.org/wiki/Michaił_Bakunin), Proudhona (pl.m.wikipedia.org/wiki/Pierre-Joseph_Proudhon) i Marks (pl.m.wikipedia.org/wiki/Karol_Marks) ,którzy zajęli się sprawami nowego „ducha czasu”, aby ” zniszczyć, i aby zbudować „.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2017/01/skull-and-bones-niebezpieczna-prawda.html

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/12/heglowska-zasada-manipulacji.html

Chodzi tu zestawienie tezy z antytezą w celu złożenia ludzi na ołtarzach ofiarnych wojen i rewolucji, stan ten tworzy syntezę i nowy początek oparty na kolejnych dwóch przeciwstawnych założeniach.

„Bavarian Illuminati: Two Brothers z”

http://czuwajacy.blogspot.com/2017/01/zakon-zielonego-smoka.html

http://czuwajacy.blogspot.com/2017/01/czarne-sonce-saturn-i-loza-oswieconych.html

Opierając się na tych założeniach, ludzie nigdy nie osiągną stanu wolności, poszanowania dobra społecznego i idei dobrobytu społecznego, ponieważ zawsze zmierzać będą to wojny, kastowości i niesprawiedliwości społecznej. Okazuje się, że wszystkie twory poza Ligą Świata, dążą do utopii kastowej.

Weishaupt, zaproponował w końcu iluminizm oparty na zniesieniu: własności, władzy społecznej, narodowości, i powrót ludzkości do szczęśliwego stanu, w której istniała tylko jedna ludzka rodzina bez sztucznych potrzeb, bez zbędnych nauk, każdy ojciec był kapłanem i magistratem.

( Przy czym stan ten nie dotyczył całej ludzkości lecz tylko kasty uprzywilejowanej. )

Kapłaństwo w ujęciu Weishaupta, nie dotyczyło religii lecz wiary w Boga ludzkiej Natury.

Wiele wskazuje na to, że Weishaupt podobnie, jak Diderota (pl.m.wikipedia.org/wiki/Denis_Diderot) i d’Holbach (pl.m.wikipedia.org/wiki/Paul_d’Holbach), nie uznawał żadnego innego Boga niż tylko ludzką Naturę.

(Stąd idee eugeniczne, droga do akceptacji zła budowanego na okultyzmie, pedofili, eutanazji, aborcji…Bóg człowiek skonstruowany na bazie egocentryzmu i na wzór niszczyciela Ziemi i Ikara, ojca Ra, Saturna.)

„Jego doktryna naturalnie przestrzegała niemieckiego ultra-heglizmu i systemu anarchii niedawno opracowanego we Francji, którego fizjonomia sugeruje pochodzenie zagraniczne.”

Henry Martin (fr.m.wikipedia.org/wiki/Henri_Martin_(historien)), Histoire de France (avec Paul Lacroix, le Bibliophile Jacob),1789, XVI. 533,9 (chcesz poczytać : gallica.bnf.fr/m/ark:/12148/bpt6k30841c )

„Czy, wystarczająco dobrze, zdajesz sobie sprawę z tego, co to znaczy rządzić? Rządzić znaczy orzekać w tajnym społeczeństwie o życiu reszty ludzi.

Ważne jest aby wznieść się ponad pospólstwa, ponad wszystkie szczeble narodów i religii, rządzić bez zewnętrznej siły, by nierozerwalnie zjednoczyć ludzi wyższego stanu, by oddychać jednym duchem i duszą na całym świecie.

I wreszcie, czy wiesz, czym są tajne stowarzyszenia ? Jakie miejsce zajmują w wielkim królestwie wydarzeń na świecie? Czy uważasz, że są one nieważne, przejściowe, pozorne?”

Adam Weishaupt, Nachtrag von weitern Originalschriften, II, str 44, 51,10.

Szybka lektura kilku stron www ujawnia rozbieżność opinii i różnic nie do pogodzenia z prawdziwą historią Illuminatów bawarskich.

Jest coraz lepiej, patrząc na ostatnie 10 lat, choć nurty katolickie, New Ageowe, prawicowe i lewicowe oraz anarchistyczne, nadal piszą bzdury mijające się z prawdą historyczną i logiką wydarzeń na świecie.

Niedawne artykuły opublikowane przez amerykańskie portale walczące z ideami oświecenia, masonerią i Iluminatami – posiadają solidną dokumentację oraz dokładne odniesienia historyczne skłaniające mnie do dalszych badań nad pierwotnymi i wtórnymi materiałami źródłowymi.

( Na przykład warto zajrzeć tutaj : Grand Lodge of British Columbia i Yukon :

” Kiedy Weishaupt żył pod tyranią despotów i kapłanów, wiedział, że ostrożność jest konieczna, nawet w rozpowszechnianiu informacji i zasad czystej moralności.

To dało jego poglądom atmosferę tajemniczości, i stało się podstawą jego wygnania …

Jeśli Weishaupt napisał, że konieczne jest zachowanie w tajemnicy naszych staraniań, aby uczynić wybranych ludzi mądrymi i cnotliwymi, nie miał na myśl tajnego działania wiodącego do tego celu. ” – Thomas Jefferson, 1800 rok.

Dwaj główni krytycy Iluminatów, John Robison (en.m.wikipedia.org/wiki/John_Robison_(physicist)) i Abbé Barruel (fr.m.wikipedia.org/wiki/Augustin_Barruel), publikowali swoje oskarżenia, teorie i historie, li tylko w języku angielskim i francuskim.

Dokumenty źródłowe zostały przetłumaczone, pozwalając nie anglojęzycznej części świata obiektywnie spojrzeć na zagadnienie działań illuminatów w ostatnich stuleciach.

Peggy Pawłowski w 2004 roku, napisała pracę doktorską, „Der Beitrag Johann Adam Weishaupts zur Pädagogik des Illuminatismus”, czerpiąc od takich niemieckich historyków jak Reinhart Kosellecka, Richard van Dülmen, Hermann Schüttler Reinhard Markner, Monika Neugebauer-Wołk, Manfred Agethen i Christine Schaubs.

Robinson przyznał, że miał skąpą wiedzę o niemieckich Illuminatach i wszystkie swoje informacje zaczerpnął od innych pisarzy.

Niestety ani on, ani Barruel nie przedstawiają odniesień do swoich źródeł. Ich cytaty z dokumentów i korespondencji zakonu opublikowane przez bawarski rząd są bezpośrednio przepisane z prac Adama Weishaupta i Adolpha Knigge.

Weishaupt (en.m.wikipedia.org/wiki/Adam_Weishaupt) nie był masonem; został zainicjowany w Loży Theodora Dobrej Rady (Theodor zum guten Rath), w Monachium w 1777 roku.

Większość informacji dotyczących rytuałów i celów porządku illuminatów pochodzi z dokumentów i korespondencji znalezionej podczas przeszukania mieszkania członka rady książęcej i sekretarza zakonu Xaviera von Zwacka w Landshut w dniu 11 października 1786 roku, i przeszukaniu zamku barona Bassus z Sondersdorf w Bawarii w dniu 16 października tego samego roku.

Dokumenty te zostały opublikowane przez rząd Bawarii, pod tytułem: Einige Originalschriften des Illuminaten Ordens, (Monachium, 1787 pobierz : https://www.scribd.com/mobile/doc/254321332).

Dzisiaj, angielskie tłumaczenia rytuałów są dostępne bez problemu w Internecie.

Legenda

Legenda o śmierci Langa (nie Lanza), kuriera Illuminatów , w którego uderzył piorun w Abschrift [Apologie, s. 229], ilustruje mitologię, która rozwinęła się wokół historii Iluminatów.

Brak badań i pogarda dla prawdy historycznej ma przewagę wsród teoretyków konspiracji.

Na ten przykład, powszechne jest mylenie Johanna Jakoba Lanza, świeckiego księdza w Erding i przyjaciela Weishaupta, z Franzem Georgirm Langiem, radcą sądowym w Eichstätt, który był aktywnym Illuminatem .

Barruel, błędnie przetłumaczył „Weltpriester”, jako świecki księdz, podczas gdy oznaczało to kapłana i apostate. Pisarze tacy jak Webster i Millera, nie powtórzyli już tego błędu.

Eckert przedstawił znajomego Weishaupt jako Lanza i opisał jak uderzył go piorun podczas przewożenia listów na Śląsk. Miller, cytował Eckerta, nie przemianował Lanza, na Langa ale zdarzenie z uderzeniem pioruna umieścił w Ratyzbonie.

Znaczenie dokumentów znalezionych u Langa jest również przeceniane, biorąc pod uwagę, że jego śmierć w dniu 10 lipca 1785 roku ,nastąpiła po pierwszych dwóch dekretach tłumiących działania illuminatów – wydano je 22 czerwca 1784 roku, i 2 marca 1785 roku.

A przypomnijmy, że rewizje odbyły się w październiku 1786 roku. Czy dany illuminatom czas pozwolił im sfabrykować odpowiednie dokumenty?! Raczej napewno tak.

Jest to dla większości drobny szczegół tej historii, ale pokazuje brak dokładności krytyków spisujących dzieje Illuminati.

Ani Robinson, ani Barruel nie zaprzeczyli, że wyznawanym celem zakonu było uczyć ludzi szczęścia poprzez dążenie do ich dobra – aby to zrobić, oświecali oni umysły i uwalniali je spod władzy przesądów i uprzedzeń. Jak to ładnie brzmi prawda, tak dziś wprowadza się tolerancje wobec zła i głupoty!

Weishaupt i Knigge, promowali wolność od kościelnej dominacji nad filozofią i nauką, Robinson i Barruel napisali w swoich książkach to samo :

” Zobaczyłem zaproszenie do zniszczenia kościoła.”

Cała wasza czerpana z internetu wiedza pochodzi więc od jezuickiego bełkotu, bowiem illuminati hiszpańscy i włoska czarna szlachta – Watykan, walczyli o władze nad ludem z illuminatami niemieckimi, którzy pojednali się z illuminatami francuskimi.

Tam gdzie Weishaupt i Knigge chcieli uwolnienia z ucisku państwowego, Robinson i Barruel zobaczył zniszczenie państwa.

Gdzie Weishaupt i Knigge chcieli edukować kobiety (feminizm, aborcje…) i traktować je jak równe sobie intelektualnie, Robinson i Barruel widzieli zniszczenie naturalnego i właściwego porządku społecznego.

Jak widzicie wytworzyli oni tezę i antytezę waszych dzisiejszych poglądów, a wy myślicie tak, jak zaplanowali to illuminati (dwie grupy illuminatów), a nie nigdy nie istniejący kościół czy partie …

” Rytuały miały charakter racjonalistyczny z przeplatajacymi się elementami okultyzmu. ”

Illuminati werbowali głównie masonów od czwartego, piątego i szóstego stopnia. Weishaupt i Baron Adolphe Francois Fryderyk Knigge powielili trzy stopnie symboliczne masonerii.

Chociaż Knigge twierdził, że najlepszy byłby system dziesięciu stopni, prace nad nim doszły do 8 poziomu. Trudno dzisiaj stwierdzić, czy dwa ostatnie zostały celowo pominięte, czy po prostu nie zdążono ich opracować.

Baron Adolph Knigge (1752 – 1796):

” Na początku ochotników nie brakowało, i wyciągnęliśmy do naszych rejestrów nie mniej niż dwa tysiące nazwisk … Główne zgromadzenia znajdowały się we Francji, Belgii, Holandii, Danii, Szwecji, Polsce, na Węgrzech i we Włoszech.”

Knigge, który był jednym z najbardziej prominentnych członków zakonu i autorem kilku stopni wtajemniczenia, był człowiekiem religijnym, i jak sam mówi :

” Gdyby celem illuminatów było zniesienie chrześcijaństwa, nigdy nie dołączyłbym do nich. ”

Ale, nie można zaprzeczyć, że w czasie procesu o nadużycia udowodniono mu działania przeciwko urzędom państwowym i kościelnym.

Jednak oskarżenia będących pod wpływem jezuitów Barruela i Robisona są przesadzone, a niektóre z nich całkowicie fałszywe … .

Po wprowadzeniu edyktów od 22 czerwca 1784 roku do stłumienia działalności zakonu, przez elektora Bawarii Karla Theodora [02 marca 1785 roku – 16 sierpnia 1787 roku ] ,wpływy zakonu zaczęły spadać, tak że do końca XVIII wieku, przestał on istnieć …

Przynajmniej na papierze.

W 1785 roku, Weishaupt został pozbawiony stanowiska i wygnany z kraju. Odmówił przyjęcia emerytury i przeniósł się do Regensburga, a następnie znalazł azylu u Ernsta II, księcia Sachsen-Gotha-Altenburg (de.m.wikipedia.org/wiki/Sachsen-Gotha-Altenburg).

Weishaupt później został mianowany profesorem na Uniwersytecie w Getyndze, pozostała tam, aż do swojej śmierci w dniu 18 listopada 1830 roku.

Henry Wilson Coil opisuje program illuminatów jako „krótki, błyskawiczny i kontrowersyjny dla całego społeczeństwa”, podczas gdy George Kenning opisuje illuminatów sformułowaniem : „złośliwe stowarzyszenie”.

W swojej obronie, Weishaupt napisał:

” Ten, kto nie zamyka uszu na biadolenie nieszczęśliwych, i jego serce czuje litość, kto jest przyjacielem i bratem w niepowodzeniu, kto ma serce zdolne do miłości i przyjaźni, kto jest wierny w nieszczęściu, niestrudzony w przeprowadzaniu tego w co został zaangażowany, kto jest nieposkromiony w pokonywaniu trudności, kto nie kpi i nie gardzi słabym, a którego dusza jest podatna na poczęcie wielkiego projektu, dbając o wzrost dobrych i życzliwych pobudek, kto unika bezczynności, kto uzna, że nieistotne jest istnienie żadnej wiedzy, która może mieć możliwość nabycia, w zakresie wiedzy o ludzkości jako swego głównego badania, a kto, gdy prawda i cnota są w pytaniu, nie bacząc na aprobatę ludu, jest na tyle odważny, aby podążać za głosem swego serca, – taki jest prawdziwy godny oświecenia kandydat… „.

„Głos mojego życia był przeciwieństwem wszystkiego, co jest niedobre i nikt, nie może przełożyć mojej władzy na czynienie zła.”

Jeśli chodzi o wszelkie informacje pochodzące od słynnego anty-masona, Johna Robisona : „W (Londyńskim) miesięczniku, w styczniu 1798 roku, pojawił się list od Böttigera, w odpowiedzi na teksty Robisona, oskarżający pisarza o składanie fałszywych zeznań i oświadczający, że od 1790 roku :

” Każdy problem związany z Iluminatami przestał istnieć.”

Böttiger, był skłonny dostarczyć każdej osobie w Wielkiej Brytanii, zaniepokojonej błędnymi stwierdzeniami zawartymi w książce Robisona, prawidłowych informacji źródłowych. ”

Lista ważniejszych członków:

Adam Weishaupt- Profesor †
Adolph von Knigge- Baron †
Xavier von Zwack- Prawnik, sędzia i radca wyborcza †
Friedrich Nicolai [Nicholai]- Sprzedawca †
Westenrieder- Profesor †
Hertel Canon †
Thomas Maria de Bassus- Baron †
Johann Simon Mayr- Kompozytor
Dietrich- mer Strasburga
Johann J. C. – Członek Tajnej radny ‡
Wilhelm von Busche- Baron ‡
Saint Germain -compte de §
Markiz de Constanzo
Ferdynand Brunswick- książę *
Ernst II Gotha Duke *
Johann W. Goethe- autor *

Z 67 nazwisk opublikowanych przez Abbe Barruela, 10 było profesorami, 7 było szlachcicami, 13 było chrześcijanami, 3 było prawnikami, większość z tych osób wyłoniło się z rosnącej klasy średniej: głównie byli to urzędnicy, kupcy i kilka oficerów.

John M. Roberts twierdzi, że: „[Weishaupt] szybko zracjonalizował trudności poprzez rozwagę i smaku do intryg, jako iloczyn obskurantyzmu i wkrótce przewidywał szersze cele dla swojej organizacji i całego społeczeństwa.”

Podczas gdy Robert Gilbert uważa, że Christopher McIntosh, „przeceniał siłę i znaczenie Iluminatów. ”

Lista książek i broszur napisanych przez Weishaupta znajduje się na końcu tego tekstu. Ponadto bibliografię można znaleźć u Vernona L. Stauffera w książce : „Nowa Anglia i Iluminaci Bawarscy”, s. 185-86. United Grand Lodge of England, Biblioteka, katalog: P.4. Adam Weishaupt, Uber den allgorischen Geist des Alterthums. Ratyzbona, 1794. 8vo.

Dowody sugerują, że Iluminaci Bawarscy, byli niczym więcej, niż historycznie ciekawym przypisem. Oczywiście, to jest opinia Masońskich pisarzy.

Teorie spiskowe jednak nie zauważają zastosowania Brzytwy Ockhama (pl.m.wikipedia.org/wiki/Brzytwa_Ockhama) i masońscy pisarze zdecydowali, że nie ma połączenia między Illuminati, masonerią, Komisją Trójstronną, Imperium Brytyjskim , międzynarodowym syjonizmem i komunizmem ( Alberto Rivera i Jack Chick z Chino w Kalifornii), oraz z illuminatami hiszpańskimi i włoskimi, których ślady zawsze prowadzą do Watykanu, który dąży do dominacji nad światem poprzez przekształcenie religii w globalny twór religijno – polityczny.

Encyklopedia Britannica, odnosi się do „komórki” Illuminati w artykule na temat osiemnastowiecznych Włoszech jako o:

” Republikańskich wolnomyślicielach, na wzór powstałego niedawno w Bawarii stowarzyszenia Adama Weishaupta.” , oraz jako o racjonalistycznym, „tajnym stowarzyszeniu” ,w artykule o rzymskim Katolicyzmie.

Brak jakichkolwiek szczegółowych informacji na temat Iluminatów w Encyklopedii Britannica, można przypisać ich obecnej władzy i tajemniczości lub prostszym wyjaśnieniem jest fakt, że redaktorzy chcą przekonać czytelników o niewielkim znaczeniu illuminatów w historii i rozwoju społecznym.

Szkoda, że teorie spiskowe mylone są z rzeczywistym działaniem Illuminati, będącym prawdziwym zagrożeniem dla wolnego i otwartego społeczeństwa.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/wytwornia-teorii-spiskowych-czyli-jak.html

Eliphas Lévi napisał w 1860 roku:

„… To była ta sama wiedza przekazywana pomiędzy tajnymi stowarzyszeniami : różokrzyżowcami, masonami i Illuminatami, która nadaje sens ich dziwnym rytuałom …”

„… Pod nazwą Magii, manicheizmu (pl.m.wikipedia.org/wiki/Manicheizm), oświecenia i masonerii, kryją się m.in. nauki społeczne, psychologiczne …”

„Maniakalne kręgi rzekomych illuminati powróciły do rytuałów znanych z bachantki ( pl.m.wikipedia.org/wiki/Bachantki_(tragedia_Eurypidesa) ) podczas, których zamordowano Orfeusza. ”

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/skrytobojcy-illuminati.html

„Na długo przed tym nie było mowy o mediach i ich ewokacyjnym (pl.m.wikipedia.org/wiki/Ewokacja_(okultyzm)) działaniu w Ameryce i Francji, Prusy miały swoich Illuminatów i wizjonerów, którzy poprzez prasę, książki i tajne bractwa komunikowali się z martwymi, aby dać siłę żywym.”

„Nie ma tajemnicy w korespondencji króla Fryderyka Wilhelma, która jest cytowana przez markiza de Luchet w jego pracy o Illuminatach … ”

Dla nas ważniejsze jest ewentualne istnienie illuminati po 1784 roku.
John M. Roberts, w mitologii tajnych stowarzyszeń opisuje wojnę europejskiej monarchii z członkami illuminatów na dworach królewskich i książęcych.

U, Vernona L. Stauffera w Nowej Anglii i Iluminatach Bawarskich (1918), czytamy, że podjęto próby ożywienia bractwa illuminatów, jako przykład podaje on działania, Williama Westcotta, pragnącego przekształcić obrządek Swedenborgian (http://www.eioba.pl/a/45wu/masoneria-ryt-swedenborga-i-ryt-iluminatow-chrzescijanskich) , w „Zakon Iluminatów Chrześcijańskich”.

Theodor Reuss (en.m.wikipedia.org/wiki/Theodor_Reuss) w 1902 roku , stworzył dokumentacje tego nowego stowarzyszenia, która wyparowała z wszystkich archiwów i bibliotek.

Illuminati i ich poprzednicy, czyli siła porządku Jezuitów.

Illuminati Hiszpańscy, Włoscy oraz Chrześcijańscy, aby pozbyć się konkurencji, stworzyli podstawy makiawelicznego spisku Żydów, masonów jako zalażek antychrześcijańskiego spisku.

Jak widać skutecznie żyjecie tym, co widać po wpisach. Od ponad 150 lat tworzy się literackie fałszywki i podszepty.

Nie istnieje podobieństwo, między celami jezuitów i Iluminatów Bawarskich. Jezuici jako potomkowie druidów utrzymują starożytne kulty wewnątrz kościoła katolickiego, prowadząc jego idee do stworzenia ogólnoświatowej religii okultystycznej.

Hesychasts (en.m.wikipedia.org/wiki/Hesychasm) : Hezychazm (pl.m.wikipedia.org/wiki/Hezychazm) jest formą chrześcijańskiego życia monastycznego, wymagającego nieprzerwanej modlitwy.

Hezychazm został stworzony w 13 wieku, zostało to potwierdzone przez kościół prawosławny w 1341, 1347 i 1351 roku. Nurt ten został spopularyzowany przez publikację „Filokalii” w 1782 roku.

Illuminati Alumbrados: (hiszpański: „oświecony” , http://newspaper.hvs.pl/illuminati-alumbrados/) mistyczny ruch, prowadzony m.in. przez La Beata de Piedrahita (1511 , es.m.wikipedia.org/wiki/Beata_de_Piedrahita).

Pierwsze wzmianki o hiszpańskich illuminati pojawiły się w 1492 roku (wzmoanki o aluminados, znajdziemy w literaturze z 1498 roku).

Wierzyli oni , że dusza ludzka może wejść w bezpośrednią łączność z Duchem Świętym, i, ze względu na ich ekstrawaganckie twierdzenia, wizje i objawienia, obłożono ich trzema dekretami wydanymi przez katolicką inkwizycję.

Najpierw 23 września 1525 roku. Według Encyklopedii Katolickiej:

„Niektóre cele aluminados zbierzne są cechami pojawiającymi się później w Kwietyzmie (pl.m.wikipedia.org/wiki/Kwietyzm), kultywowanym przez Hiszpana Michaela de Molinos (en.m.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Molinos)”.

Choć Ignacy Loyola – był założycielem jezuitów (1534 rok) , i twórcą „Konstytucji” Towarzystwa Jezusowego – powołano przeciwko niemu komisję kościelną w Alcala w 1527 roku, aby sprawdzić, czy jego nauki były heretyckie.

Choć Loyola został oczyszczony z wszelkich podejrzeń, fakt ,że był przywódcą illuminati alumbrado, przewija się w wielu zapiskach historycznych, do których jeszcze dojdziemy.

Guérinets : Alumbrados : illuminati (fr.m.wikipedia.org/wiki/Illuminés), pod nazwą oświeconych, przybyli do Francji z Sewilli w 1623 roku.

W 1634 roku, dołączyli do Pierre Guerina, proboszcza z Saint-Georges de Roye, którego zwolennicy w Pikardii i Flandrii, wznieśli powstanie oświeconych Guérinets.

Zostało ono stłumione w 1635 roku (Jean Hermant 1650/25, Histoire des herezje, Rouen: 1727). Był to cichy wstęp do rewolucji Francuzkiej.

„Kolejne oświecone ciało wyszło na jaw w południowej Francji w 1722 roku, i wydaje się, że to utajnione ciało zwlekało, aż do 1794 roku.

Alumbrados, byli powiązani z francuskimi prorokami, którzy byli silnie związani z powstaniem Kamizardów – Camisards (pl.m.wikipedia.org/wiki/Powstanie_kamizardów).” [Encyclopaedia Britannica, 1911 wydanie.]

Illuminackie stowarzyszenie
Société des illumines d’Avignon: założone przez Antoine Joseph de Pernetti (fr.m.wikipedia.org/wiki/Antoine-Joseph_Pernety , de.m.wikipedia.org/wiki/Swedenborg-Ritus ) i polskiego hrabiego Tadeusza Leszczy Grabianka (pl.m.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Grabianka , wolnomularstwo.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=290&Itemid=45 ), w Awinion w 1786 roku (Kenning mówi o 1787 roku); później przeniosło się do Montpellier jako „Akademia Prawdziwych Masonów”.

Chociaż, twierdzi się, że organizacja ta przestała istnieć w 1812 roku, to wydaje się, że maczała ona również ręce w Rewolucji Francuskiej.

Oświeceni Teozofowie, należący do rytu Chastanier w 1767 roku, za sprawą modyfikacja Pernettiego stali się częścią obrządku „hermetycznego”.

Organizacja ta później połączyła się z londyńskim Towarzystwem Teozoficznym w 1784 rok.

Loże „Rite des Elus Coens” (kohen) „Rytuał wybranych kapłanów”,
założono we Francji okolo 1754 roku, przez podróżnik Don Martiney Paschalis.

Jego 9 stopniowy system nazwano martynizmem. Loża „Nowego Jeruzalem” założona w 1766roku, przez paryskiego chirurga Benedykta Chastanier, miała teozoficznym charakter.

Loże te miały swoje oddziały w wielu innych krajach, a ich głowę stonowiła Francja. W Hamburgu powstala w 1737 roku, loża „Absalona”, należał do niej następca tronu niemieckiego Fryderyk Pruski.

Concordists: tajny rozkaz założenia w Prusach organizacji pod przywódctwem byłego Illuminaty M. Langa.

Organizacje tą nazwano : Tugendverein (Unia szlachetny), została ona powołana do życia w 1790 roku, przez Henriette i Marcusa Herza jako oficjalną duchową spuściznę Iluminatów bawarskich [ Mojżesz Mendelssohn].

Thomasa Frost napisał w: „Tajnych stowarzyszeniach rewolucji europejskiej „, t. I, s. 183 [cytowane w Occult Theocrasy, s. 377.]

„Drugi Tugendbund (encyclopedia2.thefreedictionary.com/Tugendbund), został utworzony przez von Steina ( pl.m.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Friedrich_Karl_vom_Stein), w 1807 roku, i został stłumiony w 1812 roku przez rząd pruski, ze względu na jego rzekome tendencje polityczne.
Ruch ten na krótko ożywił się w latach 1830/33.

Cześć Druga

Liga Światowa i Illuminati:

Podobno szpieg, okultysta i dziennikarz Theodor Reuss (członek OTO, en.m.wikipedia.org/wiki/Theodor_Reuss) „ponownie aktywował” Zakon Iluminatów w Monachium w 1880 roku.

Leopold Engel (en.m.wikipedia.org/wiki/Leopold_Engel), założył Ligę Światową wraz z Illuminatami, w Berlinie w 1893 roku, z tych dwóch organizacji powstało : Ordo Illuminatorum (oświecony ład), który był aktywny w Niemczech do połowy 1970 roku.

Pseudo Illuminaci :

Wiele badań zostało opracowanych przez Petera-R. Koenig.

Oświeceni w Sztokholmie :

” Illuminaci, skutecznie podzielili szwedzki ryt masonerii, który obecnie składa się z ~ 60 wielkich lóż. Wpływ rytu illuminatów chrześcijańskich na szwedzką masonerie, odepchną ją od lóż związanych z illuminatami bawarskimi. ”

Die Alte Erleuchtete Seher Bayerns:

” Rzekome stowarzyszenie Marca Lachance, zostały założone w 1947 roku, przez pracowników Monachijskiej gazety Süddeutsche Zeitung, rościło sobie prawo to dziedzictwa illuminatów bawarskich poprzez powiązania krwi. ”

Dziś stowarzyszenie ma ok. 100 członków w Bawarii, Badenii-Wirtembergii i Turyngii.

W 1988 roku, grupa z Tallahassee na Florydzie, oparła swoje działania na programie illuminatów bawarskich.

W 2001 roku, wielkim mistrzem tej organizacji został Solomon Tulbure [18.10.1969 – 17.11.2004], jednak jego osobliwe zachowanie doprowadziło do wyrzucenia go z zakonu. Obecnie, zakon ten możecie znaleść w internecie.

Orden Illuminati: to kolejny grupa pseudo illuminatów, która została założona w Hiszpanii w 1995 roku, przez Gabriela Lópeza de Rojasa, i można ją znaleźć tylko w internecie.

„Diabelskie założenia”, zbiór faktów.

” Książęta (Mędrcy) i Narody powinny zniknąć z powierzchni Ziemi … i ta rewolucja jest dziełem tajnych stowarzyszeń”.

Przemówienie Weishaupta, wydanie drugie, zmienione i poprawione. Londyn: Tłumaczone przez T. Burtona, wydawnictwo : E. Booker, New Bond-Street, rok 1798, s. 261.

Dowody spisku władz, przeciwko wszystkim krajom Europy i jej obywatelom, znajdziecie w książce : Dobre Władze, John Robinson (1739/05), druk Cornelious Dawida, Edynburg: 1797. (531 stron). Postscript, s. 2.

„W 1773 papież Klemens XIV, pod presją, zwłaszcza rządów Francji, Hiszpanii i Portugalii, wydał dekret znoszący zakon Jezuitów, aresztowano jego głównych przywódców umieszczając ich zamku Św. Anioła.

Był to jawne wystąpienie przecie Illuminatom Chrześcijańskim ( Anioły i Demony, pokazują prześladowania zakonu Jezuitów, będących Iluminatami )

Zakony Iluminatów przetrwały tylko w Rosji, Prusach i znalazły oparcie u masonerii Purytańskiej.

Klemens jako mason, widząc niebezpieczne zjednoczenie masonerii pod sztandarami illuminatów, próbował przeciwstawić się cesarzowej Marii Teresie (twórczyni Teorii Absolutyzmu) i Katarzynie II wspierając, mało znaczącego masona Stanisława Augusta Poniatowskiego, miało to zapoczątkować idee sprzeciwstawienia się idei wynarodowienia Polaków, za pomocą pierwszego rozbioru Polski.

Siła, strach i podział płynące z trzech rozbiorów, powstań, wojen światowych i okresu tezy (komunizmu) i antytezy (demokracji), uczyniły z Polaków nieporadnych niewolników oddanych idei poprawności politycznej, religijnej i ideologii Pana i niewolnika …

New Encyclopaedia Britannica, Chicago: 1989, 15 edycja.

Encyklopedia masonerii, Albert G. Mackey. Richmond, Wirginia: Macoy wydawnictwa. 1966, s. 1099, czytamy :

W przypisie do pisma „Ajax” nr 6 z 1777 roku, Weishaupt pisze:

„Pojadę do Monachium przed karnawałem i będą wygłaszał wykład w słynnej loży Freymaurer Orden (Zakon F∴ M∴) …

Nasz zakon jest na dobrej drodze do zjednoczenia i stworzenia nowych tajemnic ( nexus ) czyniących nas silniejszymi niż byliśmy … ”

Słowa te znajdują potwierdzenie w książce : Oświecony ( Henry Coston. Paryż:. Henryk Coston, 1979. str 37/38), gdzie czytamy : Weishaupt, odwiedził naszą loże 12 lutego 1777 roku, wygłaszając wykład zbliżający nas do tajemnic oświecenia …

W książce : Tajne stowarzyszenia w każdym wieku i kraju [w dwóch tomach], napisanej przez Charlesa Williamsa Heckethorna (Londyn: George Redway, 1897 r, s.310), wspomniana została idea Pierwszego Rozbioru Polski :

„Wśród swoich adeptów Weishaupt miał niejakiego Lanza, kapłana apostatę.

Weishaupt, zaprojektował go jako osobę do kreowania tajemnych spisków, która osiadła na Śląsku i dokonała za pomocą gier politycznych i podziału, rozbioru najmocniejszego państwa narodowego na świecie … ”

Kupując Ilustrowane dzieje Jakobinizmu, Barruela, Fire in the Minds of Men, Billingtona, Wyeliminować Opium, Antelmana, czy Rewolucje Wiary, tajnych stowarzyszeń i ruchów wywrotowych, Webstera, dochodzimy do wniosku, że spisek nie powstał jako idea Nowego Porządku Świata, lecz jako próba przejęcia władzy nad użytecznymi ludźmi, według schematów wojny psychologicznej.

Przegląd chronologiczny :

Memoirs Illustrating the History of Jacobinism, by Augustin Barruel, 1798, Real-View-Books, Classics Reprint, 2002 edition.

Chapter III: The European Illuminati, from New England and the Bavarian Illuminati, by Vernon L. Stauffer Ph.D., 1918

Fire In the Minds of Men: Origins of the Revolutionary Faith, by James H. Billington, 1980

Secret Societies & Subversive Movements, by Nesta H. Webster, 1924, A&B Publishers Group, 1998

Proofs of a Conspiracy Against all the Religions and Governments of Europe, by John Robison, 1798

To Eliminate The Opiate, by Rabbi Marvin S. Antelman, 1974

The Enlightenment, Freemasonry, and The Illuminati, by Conrad Goeringer

A Bavarian Illuminati Primer, by Trevor W. McKeown

Życie Adama Weishaupta

Rok 1748

Urodził się 6 lutego 1748 w Ingolstadt, w królestwie Bawarii. Jego ojciec Johann Georg Weishaupt (1717-1753) zmarł, gdy Adam miał 5 lat.

Wtedy zaopiekował się nim jego ojciec chrzestny , Johann Adam von Ickstatt. Zarówno ojciec, jak i ojciec chrzestny byli profesorami prawa na Uniwersytecie w Ingolstadt. Ickstatt był zwolennikiem filozofii oświecenia i filozofii Christiana Wolffa. Adam Weishaupt rozpoczął edukację w wieku 7 lat w szkole jezuickiej. Potem studiował historię, prawo i filozofię w rodzinnym mieście. W 1768 roku został doktorem prawa, zaś w 1772 został jego profesorem.

W tym samym roku ożenił się z Afrą Sausenhofer z Eichstätt. Po tym jak papież Klemens XIV zniósł Zakon Jezuitów w 1773 roku, objął on katedrę prawa kanonicznego, dotąd zarezerwowaną tylko dla członków zakonu.

Nazwisko Weishaupt, pojawia się od czasów starożytności w okolicy miejscowości Baden i zawsze związane było z konfliktami plemiennymi i rodowymi.

Rok 1755

Dorastający Weishaupt był kształcony przez Jezuitów i miał wolny dostęp do biblioteki swego ojca chrzestnego, która obfitowała w pretensjonalne działa francuskich ” filozofów „.

Weishaupt studiuje prawo, ekonomię, politykę, historię i filozofię; łapczywie pochłaniając każdą książkę, którą napotkał.

1768

Weishaupt zostaje absolwentem Uniwersytetu w Ingolstadt. Przyjmuje stanowisko wykładowcy i katechety.

1772

Weishaupt zostaje mianowany profesorem prawa cywilnego na Uniwersytecie w Ingolstadt.

1773

Klemens XIV rozwiązuje zakon jezuitów.

Weishaupt jest pierwszym od 90 lat świeckim wykładowcom prawa kanonicznego.

Weishaupt żeni się.

1775

Weishaupt jest dziekanem wydziału prawa.

1776

1 maja, Weishaupt zakłada Zakon Iluminatów z 5 braćmi krwi.

Zakon wzorowany jest na hierarchicznym systemie jezuitów i masonów. Rój wykonywał polecenia przywódcy ula.

Słońce promieniuje i wpływa przez swój blask na środowiska zewnętrzne, tak jak Jeziuci i masoni, iluminaci wyznają kult słońca ☉ , posługując się jego symbolem w komunikacji wewnętrznej.

1 maja – Związek Perfektibilistów

Pierwszego maja 1776 Weishaupt razem z dwoma swoimi studentami założył także Związek Perfektibilistów (niem.: Bund der Perfektibilisten) (z łacińskiego perfectibilis: zdolny do doskonalenia).

Jako symbol stowarzyszenia wybrał sowę – atrybut rzymskiej bogini mądrości Minerwy.

Weishaupt pragnął chronić swych studentów przed jezuickimi intrygami, które wszędzie podejrzewał, przede wszystkim jednak chciał im zapewnić dostęp do współczesnej, krytycznej wobec Kościoła literatury.

Związek Mądrości

W tym celu założył Tajny Związek Mądrości (niem. Geheimer Weisheitsbund), będący początkowo jedynie kółkiem czytelniczym, liczącym nie więcej niż 20 członków.

Weishaupt postrzegał zakon różokrzyżowców jako stale wzmacniające się siły zła, którym należy się przeciwstawić.

O tym mistycznym, związanym z wolnomularstwem zakonie pisał w 1790 w swoim dziele Pythagoras oder Betrachtungen über die geheime Welt- und Regierungskunst:

” Dwie okoliczności miały decydujące znaczenie. Mniej więcej w tym czasie [1776] oficer nazwiskiem Ecker założył w Burghausen lożę, która zajmowała się alchemią i zaczęła się gwałtownie rozszerzać.

Jeden z członków tej loży przybył do Ingolstadt, aby zwerbować tu najzdolniejszych studentów. Na nieszczęście jego wybór padł na tych, na których i ja miałem oko.

Myśl, że dobrze rokujący młodzieńcy mieliby zostać w ten sposób zgubieni, że miałbym patrzeć, jak opanowuje ich ta zaraza, jak staczają się w złotoróbstwo i podobne szaleństwa, myśl ta był dla mnie bolesna i nieznośna.

Dlatego poszedłem po radę do młodego człowieka, którego darzyłem największym zaufaniem. Ten zachęcił mnie do użycia mojego wpływu na studentów, aby jak to tylko możliwe uporządkować ten nieład, przez skuteczne antidotum, przez założenie towarzystwa.

W 1778 Franz Xaver von Zwack, dawny uczeń Weishaupta i późniejszy administrator bawarskiej części Palatynatu, przeprowadził reorganizację zakonu, dzięki czemu zaczął się on bardziej dynamicznie rozwijać. Weishaupt zaproponował nową nazwę Zakon Pszczół (niem. „Bienenorder”).

Miało to wyrażać ideę, że członkowie pod kierunkiem królowej pszczół będą zbierać nektar wiedzy. Zdecydowano się jednak na Związek Iluminatów (niem. „Bund der Illuminaten”), a następnie Zakon Iluminatów (niem. „Illuminatenorden”). W 1780 liczył on około 60 członków.

Rozwój

Dalsza reorganizacja miała miejsca po wstąpieniu dolnosaksońskiego szlachcica barona Adolpha Knigge.

Przystąpił on 1 lipca 1780 do loży L’Union we Frankfurcie nad Menem, zwerbowany przez bawarskiego urzędnika dworskiego Constantina Constanzo i rozwinął aktywną działalność.

Do tego czasu zakon, jak pisał Weishaupt „w zasadzie nie istniał, jak tylko w mojej głowie”. Knigge nadał mu w 1782 strukturę podobną do masońskiej.

Powstał też tak zwany areopag z Weishauptem, Kniggem i resztą kierownictwa zakonu. Nowa organizacja pozwoliła iluminatom na rekrutację licznych masonów, a nawet przejęcie całych lóż.

Niemiecka masoneria przeżywała kryzys związany z rozpadem Rytu Ścisłej Obserwy w 1776. Masoneria była początkowo apolitycznym, romantycznym ruchem, uważającym się za następcę rozwiązanych w 1312 templariuszy.

Karl Gotthelf von Hund und Altengrotkau przejął przewodnictwo niemieckich lóż. Przez długie lata twierdził on, że pozostaje w kontakcie z „Nieznanymi Starszymi”, wyjawiającym mu najgłębsze tajemnice wolnomularstwa.

Po śmierci von Hunda w 1776 r. nie ujawnili się żadni „Tajni Starsi”. Masoni czuli się zagubieni.

Pomiędzy 16 lipca a 1 września 1776 r. odbył się w Wilhelmsbad wielki konwent wolnomularzy Ścisłej Obserwy.

Dwaj przedstawiciele iluminatów, Knigge i radykalny zwolennik Oświecenia Franz Dietrich von Ditfurth, zdołali przekonać większość zgromadzonych do swojego zakonu.

Rywalizujący z nimi różokrzyżowcy pozostali w mniejszości. Na stronę iluminatów przeszedł nawet czołowy przedstawiciel Ścisłej Obserwy Johann Christoph Bode.

Kryzys i zakaz działalności

W następstwie opisanych wyżej zdarzeń liczba członków gwałtownie rosła. Ten sukces był jednak jednocześnie początkiem końca: Weishaupt krytykował, że przyjęto zbyt wielu członków bez sprawdzenia, czy są przydatni dla celów zakonu.

Knigge stwierdził, że jego wysiłki przy rekrutacji nowych członków nie zostały docenione i groził w listach, że ujawni tajemnice zakonu jezuitom i różokrzyżowcom.

Tym jednak tylko wzmocnił brak zaufania u Weishaupta. Wzbudzało także znaczne obawy u Weishaupta, że Knigge i Bode wciągnęli do zakonu przedstawicieli absolutystycznej władzy, jak książęta: Karol Hessen-Kassel, Ferdynand z Brunszwiku, Ernest II z Saksonii-Gothy i Karol August z Saksonii-Weimaru. Rzeczywiście Karol August i jego tajny radca Johann Wolfgang von Goethe wstąpili do iluminatów aby zbadać zakon.

Spór między Weishauptem a Knigge zaostrzył się do tego stopnia, że groził rozbiciem zakonu. W lutym 1784 zwołano w Weimarze sąd polubowny nazwany kongresem. Brali w nim udział między innymi Goethe, Johann Gottfried Herder i książę Ernest II.

Niespodziewanie dla Kniggego kongres zdecydował o powołaniu całkiem nowego areopagu. Obie wiodące osobistości zakonu miały zrezygnować ze swoich funkcji. Pozornie był to znośny kompromis.

Ponieważ jednak założyciel zakonu zachował, jak było do przewidzenia, swoje wpływy nawet bez formalnej pozycji w areopagu, oznaczało to dotkliwą porażkę Kniggego. 1 lipca 1784 Knigge opuścił zakon iluminatów.

Zwrócił się on następnie przeciwko „modnemu szaleństwu”, próbowaniu ulepszenia świata poprzez tajne stowarzyszenia. Weishaupt przekazał kierownictwo zakonu hrabiemu Johannowi Martinowi zu Stolberg-Roßla.

W tym czasie tajne stowarzyszenia ściągnęły na siebie uwagę władz bawarskich. Władze uważały za podejrzane cele oświeceniowych tajnych zakonów nakierowanych na zmianę tradycyjnego porządku, próbujących przez zdobywanie wpływów w urzędach publicznych osiągnąć „racjonalne państwo”.

W konsekwencji elektor Karol Teodor zakazał 22 czerwca 1784 działalności wszystkich stowarzyszeń i związków, założonych bez zgody państwa.

Pod naciskiem kanclerza von Kreittmayra, różokrzyżowca von Törringa i innych dworzan, został wydany 2 marca 1785 kolejny edykt wymieniający tym razem nazwy iluminatów i wolnomularzy oraz zakazujący ich działalności jako zdradzieckiej i wrogiej wobec religii.

Podczas przeszukań domów członków zakonu znaleziono różne dokumenty wskazujące na radykalne cele organizacji.

Dokumenty znalezione przy zmarłym kurierze dostarczyły władzom nazwisk kilku członków.

Tego samego roku papież Pius VI uznał w dwóch listach (z 18 czerwca i 12 listopada) do biskupa Freisinga, że członkostwo w zakonie jest nie do pogodzenia z wiarą katolicką.

Prześladowania będące następstwem zakazów działalności z lat 1784/85 nie były szczególnie dotkliwe. Doszło do przeszukań i konfiskat.

Kilku radców dworu i urzędników straciło swoje stanowiska. Kilku członków zakonu musiało opuścić kraj, ale żaden nie został aresztowany.

Sam Weishaupt, o którym władze nie wiedziały, że był członkiem zakonu, miał status podejrzanego. Udało mu się zbiec najpierw do wolnego miasta Regensburga, a w 1787 do Gothy, gdzie książę Ernest II ofiarował mu synekurę radcy dworu.

Ten iluminacki książę posiadał bogaty zbiór dokumentów, które stały się ważnym źródłem do historii zakonu. Jest to tak zwana szwedzka skrzynia będąca od 1990 przedmiotem badań.

W kwietniu 1785 hrabia Stolberg-Roßla ogłosił oficjalnie czasowe zawieszenie działalności zakonu. Bode wykorzystał ten fakt, żeby utrzymywać istnienie iluminatów.

Kościół Minerwy

Powołał do życia weimarski „Kościół Minerwy” i „Zakon niewidzialnych przyjaciół”. Ostro anty-iluminacki klimat lat rewolucji zmusił go jednak w 1790 do zaprzestania starań. Badacze zgadzają się, że zakon iluminatów został w pełni zlikwidowany.

16 sierpnia 1787 został wydany trzeci, jeszcze ostrzejszy edykt, karzący rekrutację członków do masonerii i iluminatów karą śmierci.

Można z tego wywnioskować, że w kręgach władzy wierzono w dalsze istnienie iluminatów. Przyłapani członkowie zakonu w służbie państwowej, jeśli chcieli zachować swoje stanowiska, musieli odbyć pełną spowiedź i zrzec się członkostwa.

Zwack i inni członkowie złożyli pisemne zeznania. Niektóre z nich zostały opublikowane, posiadają jednak niewielką wartość źródłową.

Publikacje te wywołały jednak pierwszą falę anty-iluminackiej histerii. Wszędzie doszukiwano się machinacji radykalnych, oświeceniowych, tajnych stowarzyszeń.

Druga, dużo mocniejsza fala tej histerii napłynęła po rewolucji francuskiej, gdy doszło do zmieszania strachu przed jakobinami ze starszym strachem przed iluminatami w szczególny rodzaj fantazji.

W tych okolicznościach bawarski minister Montgelas (choć sam był wcześniej iluminatem) zabronił działalności tajemnych stowarzyszeń najpierw w 1799, a potem w 1804.

Jak bardzo niemiecka opinia publiczna w latach francuskiej rewolucji była zafascynowana przerażającymi tajnymi stowarzyszeniami, świadczą dzieła literackie tamtego czasu od Spirytualisty (1787/89) Friedricha Schillera przez Die unsichtbare Loge (1793) Jeana Paula po Der Groß-Cophta (1792) i Lata nauki Wilhelma Meistra (1796) Goethego.

Budowa

Szkółka roślin miała wprowadzać niedoświadczonych do zakonu.

Miała trzy stopnie:

1. nowicjusz,

2. minerwal (od rzymskiej bogini mądrości) i

3. illuminatus minor (łac. niższy oświecony).

Oparta na masonerii klasa murarzy posiadała stopnie:

1. uczeń,

2. czeladnik,

3. mistrz,

4. illuminatos maior (łac. wyższy oświecony) oraz

5. illuminatus regens (łac. wiodący oświecony).

Na szczycie znajdowała się klasa misteryjna składająca się ze stopni:

1. ksiądz,

2. regent,

3. magus i

4. rex (łac. władca).

Ze względu na krótki czas istnienia zakonu nie zdążono jednak opracować przepisów i rytów dla najwyższej klasy – jest to kłamstwo.

Każdy członek zakonu otrzymywał podczas inicjacji tajne imię, które musiało mieć niechrześcijańskie, a przynajmniej nieortodoksyjne pochodzenie.

Weishaupt przyjął imię wodza starożytnego powstania niewolników Spartakusa, Knigge żydowskiego filozofa Filona, a Goethe – scytyjskiego maga Abarisa.

Także w geografii stosowano kryptonimy (Monachium nazywano Atenami, Tyrol – Peloponezem, Frankfurt nad Menem – Edesą, a Ingolstadt – Eleusis).

W imię Mahometa

Także daty podawano według tajnego kalendarza z perskimi nazwami miesięcy, gdzie rok pierwszy był datą śmierci Mahometa w 632 roku naszej ery.

Zakonne imiona prowadziły do równości wśród iluminatów. Członkowie na pierwszych stopniach wtajemniczenia znali nawzajem jedynie swe tajne imiona.

Nie mogli więc wiedzieć, kto jest szlachcicem, kto mieszczaninem, kto profesorem uniwersytetu, a kto jedynie celnikiem lub studentem.

Zakon narzucał swoim członkom rygorystyczny program kształcenia. Każdy iluminat musiał się duchowo utożsamiać z patronem swego imienia.

Otrzymywał także od swoich przełożonych miesięczną porcję wiedzy. Ze wzrostem stopnia, coraz większą rolę grały w niej dzieła oświeceniowe i deistyczne.

Członek zakonu musiał codziennie dokumentować swój intelektualny i duchowy rozwój w tak zwanych zeszytach quibuslicet (z łac.: quibus licet – komu jest dozwolone [w domyśle: to czytać]).

Jeśli zeszyty były źle prowadzone lub nie zawierały przewidzianych postępów, starszy zakonu wystawiał „Reprochen-Zettel” (fr. reproche – „zarzut”, „wymówka”, niem. Zettel – „kartka”).

Przy całej równości wewnątrz stopni, istniała wyraźna hierarchia pomiędzy poszczególnymi stopniami zakonu.

Już na początku każdy inicjowany musiał przysiąść „wieczyste milczenie w niezachwianej lojalności i posłuszeństwie wobec wszystkich starszych i statutu zakonu”.

Hierarchię wzmacniała także ezoteryczna struktura zakonu. Nowi członkowie byli celowo wprowadzani w błąd co do prawdziwych celów zakonu.

W „szkółce roślin” wmawiano jeszcze nowicjuszom, że w żadnym wypadku nie jest celem zakonu „osłabiać świecką lub duchową władzę, panować nad światem i tym podobne”.

Była to nieprawda. Iluminatom na najwyższych stopniach ujawniano „największą ze wszystkich tajemnic”, „to co tak wielu gorąco pragnęło, co tak często było poszukiwane na próżno, doprowadzić do doskonałości sztukę rządzenia ludźmi i wypełnić wszystko, o czym ludzie dotąd tylko śnili i tylko najbardziej oświeceni uznawali za możliwe”.

Najgłębszą tajemnicą iluminatów był ich własny, moralny system rządów, praktykowany już wewnątrz zakonu, a który miał być wprowadzony także poza nim.

Brak uczciwego i poważnego podejścia wobec członków niższych stopni wzbudzał krytykę także w samym zakonie. Zgodnie z celem Weishaupta, jednostkę prowadzono do doskonalenia za pomocą wychowywania, lub wymagając samowychowywania.

Warunkiem doskonalenia człowieka było posłuszeństwo. Z jednej strony powinno być ono uzyskiwane przez osobisty przykład starszych stopniem, przez lęk niższych i przez „pociąg ludzi ku cudownościom”.

Z drugiej strony wymagało ono totalnej wiedzy o wszystkich osobistych tajemnicach wychowanka.

Ten koncept Weishaupt przejął od swoich najzagorzalszych przeciwników – jezuitów. Jezuici wymagali ślepego posłuszeństwa[a] wobec przełożonych oraz wykorzystywali spowiedź jako efektywną metodę kierowania ludźmi. Przeciwnicy iluminatów krytykowali te koncepcje jako „despotyzm oświecenia”.

Manfred Agethen ustalił, że iluminaci związani byli ze swoimi przeciwnikami w dialektycznym splocie. Aby wyrwać jednostkę spod duchowego panowania Kościoła, stosowano jezuickie metody rachunku sumienia.

Aby doprowadzić do triumfu oświecenia i rozumu, stosowano wielostopniowy system i mistyczne akcesoria, przypominające entuzjastyczny irracjonalizm różokrzyżowców. By wyzwolić ludzkość spod despotyzmu książąt i królów, członkowie musieli podlegać niemal totalitarnej kontroli i psychotechnice.

Związek Perfektibilistów i iluminati podstawowa struktura klas i stopni :

I. Przedszkole
1. przygotowawcze, Esej literacki
2. Nowicjat (Początkujący)
3. Minerval (Bracia Minerwy, Akademia iluminizmu)
4. Illuminatus Minor
II. Symboliczne Wolnomularstwo
1. Uczeń
2. Czeladnik
3. Mistrz
4.
a. Szkot : Główny Illuminatus
b. Szkot Illuminatus Dirigens (katalog)
III. Arkana
1. Małe
a. Prezbiter, kapłan lub Epopt
b. Książę lub Regent
2. Większe
a . Mag
b. Rex lub król

Zoroastriański-manichejski kult ognia

Był centrum wiary wszelakiej opartej na symbolice illuminatów i kalendarzu perskim.

Weishaupt wyjaśnia:

” alegoria, w której tajemnice i wyższe stopnie wtajemniczenia muszą być przekształcone w kult czczenia ognia według Zoroastrańskiej doktryny filozoficznej, która jest kultywowana do dnia dzisiejszego w Indiach. Stan ten nazywany jest : Kultem Ognia, lub Ogniem Wtajemniczenia lub Perskim Wtajemniczeniem. ”

Weishaupt skonstruował kalendarz Illuminati, aby upamiętnić datę śmierci perskiego króla Jezdegerda III (632 AD).

” Parsees (parski) kalendarz, został dostrzeżony we wszystkich listach członków bractwa.

Nowy rok według kalendarza Persów, iluminatów i Słowian, przypadał w czasie przesilenia wiosennego 21/22 marca.

Pierwszy miesiąc nowego roku ma według kalendarza Perskiego 20 dni, kolejne miesiące : maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i październik nazwane zostały : Adarpahascht, Chardad, Thirmeh, Merdedmeh, Shaharimeh, Meharmeh, natomiast listopad i grudzień to : Abenmeh, Adameh, styczeń i luty to Dimeh i Benmeh.

Marzec ma tylko dwadzieścia dni, a nazywa się Asphandar ”

Kalendarz Perski, był pierwszym stopniem szyfrowania wiadomości, daty według owego kalendarza były ukrywane w hieroglifach zakonnych. Do dziś ważne dla tajnych bractw daty są łączone z logotypami danych zdarzeń.

” Każdy iluminat, musi się stać mistrzem tego szyfru, aby służyć mistrzom i zdobywać nominacje na wyższe stopnie wtajemniczenia …”

Barruel

Hieroglificzne szyfry stosowane przez adeptów wyższych stopni wtajemniczenia, oparte są na standardzie Szkockich Rycerzy :

” Illuminati zostali utworzenia do wojny i intryg politycznych przez Zaprzysiężonych, my nie spekulujemy, my działamy i tworzymy realia, z którymi spotyka się świat … ”

” Nasze symbole, mają w mniejszym stopniu charakter inicjacyjny, są potrzebne dla naszych działań – są to rzeczy sam w sobie zapożyczone z frazeologii judaizmu, teozofii, magii, spirytyzmu, magii różokrzyżowców, okultyzmu, legend kabalistycznej masonerii i martynizmu (wyłania się z syjonizmu chrześcijańskiego i źle pojętej gnostyki , https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Martinisme ) …

Iluminati i Jezuici

Loyola i Weishaupt :

” członek zakonu ma się dawać kierować przez przełożonych jakby był bezwolnym, martwym ciałem (łac. perinde, ac si cadaver essent) ”

” Głupotą ludzi jest pragnienie połączenia ludzkich umysłów, tak aby powstała świadomość powszechna, globalna spychającą ludzi do poziomu roślin, zwierząt i insektów, które poprzez wirusy infekują się ideami, poglądami, strachem i głupotom”

Dydymus

Gymnosofiści, i inni twórcy Manipulacji

Tak został zaplanowany wpływ władz iluminatów na członków i społeczeństwo, przeobrażonej za pomocą siły, strachu i manipulacji.

Transmitowanie doktryny, czy idei jest proste i nie wymaga siły, wystarczy moda, trend, prawo, a w trudniejszych przypadkach tabu i ukryty kanał dystrybucji i reklamy podprogowej.

Lojalność, można osiągnąć poprzez sekrety, groźby, a najszybciej poprzez zamknięte samo kontrolujące się koło i szybki, dynamiczny wzrost pozycji społecznej i tytularnej, przy jednoczesny uwolnieniu egoizmu spod wpływu samoograniczenia.

Technik manipulacji dostarczyli Gymnosofiści z Indii (np: św. Hieronim, https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Gymnosofiści), kapłani Izydy z Egiptu, a także bractwo Eleusis (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Eleusis_(organizacja) , twórca Wincenty Lutosławski, Polskie bractwo tworzące politykę w Polsce – Eleutheroi laon soteres – wolni wybawicielami ludów) i Szkoła Pitagorasa z Grecji .

” nasi członkowie i plebs, to całkowicie przekształcone marionetki, w lojalne sługi misji powszechnej …”

Xavier Zwack z dnia 10 marca 1778

” ludzi trzeba używać, ponieważ nie używano tylko jedzą … ”

Weishaupt

1777

Weishaupt zostaje członkiem, mistrzem masonerii, w Monachium, w Loży Theodore of Good Counsel. W połowie 1779 roku, Weishaupt całkowicie przejmuje kontrole nad lożami niemieckimi .

1780

8 lutego Weishaupt żona umiera.

Lipiec. Baron von Knigge przechodzi inicjację i zostaje zatrudniony w sądzie, w Hesse-Cassel.

” Rekrytacja dotyczyła już, nie tylko młodych i zdolnych, ale również użytecznych, doświadczonych, głupich i wpływowych.”

1782

16 lipca został zwołany kongres w Wilhelmsbad .

Prawdopodobnie jest to najbardziej znaczące wydarzenie naszego tysiąclecia, nastąpiło stworzenie koalicji tajnych bractw, i stworzenie rządu globalnego, kontrolującego przez manipulacje, siłę, strach i pieniądze, całe społeczeństwo ziemi.

” W Wilhelmsbad, w pobliżu miasta Hanau Hesse-Cassel odbył się najważniejszy masoński Kongres XVIII wieku i najważniejsze spotkanie tajnych bractw ostatniego 1000 lecia.

Kongres został zwołany przez księcia Brunszwiku Ferdynanda, 20 Wielkiego Mistrza Zakonu Rytu Ścisłego.

Byli obecnie masoni, różokrzyżowcy, iluminati …, z Niemiec, Holandii, Polski, Anglii, Włoch, Rosji, Francji, Ameryki, Austrii. ”

– Albert G. Mackey. Encyklopedia masonerii.

„… Kongres w Wilhelmsbad zbudował sojusz między oświeconymi i masonami … ”

Wychodzący z kongresu ludzie mieli smutne miny milczących żałobników. Ani jedno słowo nie wyszło na temat kongresu od jego uczestników.

Oprócz jednego wyjątku : hrabia de Virieu, członek Marytnistycznej Loży w Lyonie, wracając z kongresu i pytany o tragiczne tajemnice powiedział :

” Nie mogę wam nic konkretnego powiedzieć, ale wszystko jest bardziej poważne niż wam się wydaje. Dookoła was tkany jest spisek, którego działania będą realizowane przez żywą tkankę, nie przetrwają tego ani państwa, ani religie, ani tym bardziej ludzie. ”

Biograf hrabiego de Virieu, M. Costa de Beauregard, napisał :

” Hrabia de Viri,eu może mówić o masonerii tylko z przerażeniem w głosie. ” ( Światowa Rewolucja -.. Dzieje cywilizacji, str 18.).

1784

20 Kwietnia, Baron von Knigge rezygnuje z udziału w przedsięwzięciu Iluminatów.

Weishaupt jak Machiavelli, pozbywa się rywali i konkurentów, marionetek i użytecznych idiotów.

1 lipca Knigge, zwraca iluminatom wszystkie posiadłości i podpisuje umowę, która prawnie zmusza go do utrzymania rytuałów i spraw bractwa w sekrecie.

Knigge oskarżył Weishaupt o : tajne działanie na rzecz Jezuitów, Nikolaitów i Iluminatów Chrześcijańskich …

22 czerwca, elektor Bawarii, książę Carl Theodore, wydaje edykt przeciw tajnym stowarzyszeniom.

Ten edykt spowodowany był działaniem byłego iluminaty profesora Josepha Utzschneider, który odszedł od iluminatów, w sierpniu 1783 roku.

W październiku, odchodzi Grünberger i Cosandey, koledzy profesora z nim w Marienburga.

Księżna Maria Anna, weszła w posiadanie dokumentów bractwa oraz listę jego członków, i natychmiast przekazała ją elektorowi.

1785

Luty. Niektórzy członkowie Iluminatów odwołują się do Carla Theodore i chcą udowodnić swoją niewinność, oferta zostaje odrzucona.

Theodore jako mason doskonale wiedział o potrzebie zlikwidowania świadków oraz loży iluminatów, aby ci mogli zacząć działać w mroku pozornego niebytu.

Marzec. Monarcha Bawarii wydaje drugi edykt przeciw tajnym stowarzyszeniom.

Zaczyna się palenie listów, książek i dokumentów – dowodów.

Weishaupt opuścił już swoje stanowisko na Uniwersytecie dwa tygodnie wcześniej, wiedząc o zbliżającej się burzy.

Uciekł przez granicę do Ratyzbony, a ostatecznie osiadł w Gotha, pod ochroną Illuminata, księcia Sachsen-Gotha.

Trzynaście lat później Barruel pisał :

” [Weishaupt] teraz wygnany z kraju, jako zdrajca księcia i całego Wszechświata, spokojnie przebywał na dworze księcia Ernesta Lewisa z Saxe Gotha, azyl wiązał się z otrzymywaniem emerytury od skarbu państwa, i tytułu Honorowego : Radcy księcia „.

Dochodzenie sądowe, odbyły się w Ingolstadt. Szeregowi członkowie masonerii i iluminatii byli przesłuchiwani, torturowani jak wcześniej templariusze.

Nauczyciele, księża, profesorowie, uczniowie … zostali zwolnieni i taki był cel przyjęcia ich do grona iluminatów.

Wrzesień. Utzschneider, Grünberger i Cosandey, zeznawali wspólnie przed elektorem:

” Przedmiotem pierwszych stopni oświecenia jest jednoczyć, szkolić młodych mężczyzn działających w systemie szpiegostwa społecznego.

Przełożeni płacą im za przynoszone akta, dokumenty, akty dyplomatyczne i oryginały listów.

Zdrada i szantaż przywiązuje adepta / ofiarę do struktury bractwa. Adeptów należy utrzymać w ciągłym ruchu, aby nie buntowali się przeciw władzy i autorytetowi zwierzchnika i mistrza. Niech nienawidzą, obawiają się i służą nieprzejednanie.

Sposób kształcenia iluminatów najniższych stopni :

I. „Illuminee, którzy pragną wznieść się na wyższy stopień, muszą być ateistami i grać rolę uduchowionych, człowiek wierzący w Boga nie zostanie dopuszczony do wyższych stopni w bractwie.

II. Patet Exitus lub nauka o samobójstwie, jest wyrażona na takich samych warunkach, jak w poprzednim punkcie.

III. „Koniec uświęca środki. Dobro Zakonu, uzasadnia oszczerstwa, zatrucia, zamachy, kłamstwa, zdrady, bunty; krótko mówiąc, mężczyzna musi być zdolny do zbrodni.

IV. „Trzeba być bardziej posłusznym oświeconym przełożonym, niż władcom i sędziom i ludziom którzy są bezużyteczni.

Honor, życie i majątek, wszystko ma być ofiarowane przełożonym. Reprezentaci narodów muszą być oskarżeni o despotyzm, ponieważ nikt ponad nami nie może mieć władzy nad nami ludźmi, którzy są wolni.

V. „miłość do swego władcy i ojczyzny, jest niezgodna z celami zakonu.

„Przełożonych, oświeconych należy postrzegać jako najdoskonalszych, nieomylnych i najbardziej oświeconych ludzi; kto ma wątpliwości, to się bawi. ”

„To właśnie na tych moralnych i politycznych zasadach, Illuminees kreowali swe pierwsze kroki.

„Używaj wszystkich możliwych sztuczek i kłamstw, aby uzyskać różne urzędy i stanowiska państwowe w państwach powierzonych adeptom. Tajemnice państwowe, wojskowe i firmowe nie istnieją.”

„Kazali nam udzielić odpowiedzi na piśmie na następujące pytania: W jaki sposób, możliwe byłoby opracowanie jednego systemu moralnego i jednego wspólnego rządu dla całej Europy, i jakie środki powinny być stosowane, aby go angażować, w działania dla dobra zakonu?

Czy potrzeba do tego chrześcijaństwa, judaizmu, czy islamu .?! A jeśli tak, jak wykorzystać religie di buntu.?!”.

” Czy jesteście wstanie uznać prawo życia i śmierci oraz prawo miecza (Jus Gladii) do osiągnięcia wyższych celów wyższych przez likwidacje konkurencji i osób niewygodnych … ?! ”

” Nikt nie zna mistrzów wyższego szczebla … ”

1786

11 października, policja zaczęła szukać Xaviera Zwack w Landshut. W jego mieszkaniu znaleziono książki i ponad 200 listów od Weishaupta i Areopagitesa.

Dokumenty zostały opublikowane przez rząd Bawarii pod tytułem : ” Einige Originalschriften des Illuminaten Ordens „.

To właśnie u Zwacka, odkryto symbol iluminatów, klucze do szyfrów, perski kalendarz z objaśnieniem, spis członków, ustawy, regulaminu, instrukcje dla kandydatów, opis rytuałów i ceremoni, rękopisy książek, odciski insygniów zakonu, a także rękopisu pt: Better Than Horusa.

Znaleziono również metody zatruwania wody ( Aqua Toffana ), formuły produkcji trującego gazu i tajnego tuszu – „Piekielna maszyna” dla ochrony tajnych dokumentów.

Listy nasączone piekielnią maszyną mogły płonąc lub wybuchać, a użyta chemia do ich stworzenia służyła jako trucizna, narzędzie aborcji …

W ciągu kilku miesięcy, w 1786 – w celu ratowania twarzy – Weishaupt, wydał 9 różnych broszur: Apologie der Illuminaten, Frankfort i Lipsk, 1786, Geschichte der i Vollständige der Illuminaten w Verfolgung Bayern, Frankfort i Lipsku , 1786.

1787

W wyniku dalszych poszukiwań, policji po rewizji w zamku barona Bassus ‚w Sandersdorf, rząd Bawarii opublikowała kolejne tajne dokumenty Zakonu m.in : Nachtrag von weitern Originalschriften …

Sierpień. Trzeci i ostatni edykt przeciw tajnym bractwom, dotyczył rytów regularnych i nieregularnych oraz lóż nieoficjalnych.

Iluminaci Lista: Alias …

Częściowa lista znanych Illuminati: 1776 – 1787

1. Jacob Friedrich von Abel (1751-1829) Alias – Pythagoras Abderites.

2. Ferdinand M. Baader (1747-1797) alias Celsus

3. Alois Zoroaster Baierhammer , alias Confucius

4. Count Banffy, Governor of Transylvania

5. Kark des Barres, alias: Archelaus

6. Bassus Thomas Maria De (1742-1815) alias :Hannibal

7. Bleibtreuv Karl, alias :Busius

8. Bleibtreuv Leopold , alias :Alberoni

9. Bode, Johann Joachim Christoph (1730-1793) alias : Amelius

10. Bronner, Franz Xaver (1758-1850) alias : Arystoteles

11. Brigido, Count Joseph (d. 1817)

12. Busche, Georg Baron von dem, alias: Bayard

13. Cobenzl, Count Johann Ludwig von (1753-1809) alias: Arrian

14. Cobenzl, Johann Philipp Graf von (1741-1810), alias : Numa Pompilius Romanus

15. Compe
Alias :Aristodemes

16. Costanzo, Marquis Const. von, alias :Diomedes

17. Dalberg, Karl Theodor, Baron Von (1744-1817) alias : Baco v. Verulam (also Crescens29)

18. Ditfurth, Franz W. v. (1738-1813)
Alias :Minos

19. Dorsch, Anton Josef (1758-1819). Alias : Ptolemäus Lathurus

20. Drexel, Anton (1753-1830)
Alias :Pythagoras

21. de Duffrene (Dufresne), Franz Paul
Alias :Maevius

22. Eckartshausen, Karl von (1752-1803) alias : atilius, regulus

23. Ecker (Egkher), Ludwig Baron von (1757-1826) alias : Pericles

24. Ernst II, Ludwig Herzog von (1745-1804) alias :
Quintus Severus (also Timoleon)
Duke of Saxe-Gotha Altenburg
House of Wettin

25. Falcke, Ernst Friedrich Hector (1751-1809) alias :Epimenides

26. Feder, Johann Georg Heinrich (1740-1821) alias : Marcus Aurelius

27. Ferdinand, Duke von Brunswick (1721-1792), alias : aaron

28. Fronhofer, Ludwig (1746-1800)
Alias :Raimundus Lullus

29. Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832) alias: abaris

30. Haeffelin, Kasimir Frhr. von (1737-1827) alias : Philo of Byblos

31. Herder, Johann Gottfried von (1744-1803), alias: Damasus pontifex

32. Hertel, Jakob Anton , Alias : Marius

33. Hoheneicher, Franz von Paula (1753-1844), Alias : Alcibiades

34. Hornstein, Max Frhr. von
Alias :Vespasian

35. Karl August (1757-1828) alias : Aeschylus,Grand Duke of Saxe-Weimar-Eisenach

36. Karl, Landgraf von Hessen-Kassel (1744-1836), alias: aaron

( Ważne decyzje :

Karl, Landgraf von Hessen-Kassel, jest łącznikiem bractw europejskich z bractwami azjatyckimi.

Bractwa okultystyczne pojawiły się znikąd w 18 wieku.

W rzeczywistości jest to powrót bractw spod szyldu : „Autentycznej Tradycji”.

„Azjaci” razem z hermetyzmem, gnostycyzmem, różokrzyżowcami, Templariuszami vel Masonami, kabalistom, frankistami, sabataistami i illuminatami stworzyli wspólny front władzy nad ludźmi.

Za europejskie oświecenie jest odpowiedzialny : Wielki Książę, Mistrz Azjatycki Loży 43.

Jedność przeciw światu :

Polowanie na iluminatów, ukryło fakt spotkania lóż europejskich, amerykańskich, bliskowschodnich, z lożami z dalekiego wschodu.

St. Germain, to twórca kolejnej intrygującej gry geopolitycznej.

Okultysta i alchemik, St. Germain:

” [Germain] zaprzyjaźnia się z Karlem Hesse-Kassel, Gubernatorem Schleswig-Holstein i żarliwym Masonem i okultystom.

St-Germain, informuje swojego nowego przyjaciela, że będzie stałym przyjacielem jego domu i zamieszka u niego, ucząc go alchemii.

Karl, jest niechętny, ale w końcu zgadza się, na osiedlenie St-Germain w Szlezwiku. Kassel pobiera naukę chemii i tworzenia preparatów ziołowych, nazywając swego przyjaciela : największym filozofem na świecie.

St.Germain, jako specjalista od niebieskiej magii, nazywany jest Papa ( skojarzenia ? ).

Po pięciu latach, hrabia łapie zapalenie płuc w laboratorium. Umiera w dniu 27 lutego 1784 roku, Karl znajduje się w masońskiej konklawe i jest świadkiem śmierci i zmartwychwstania swojego lekarza.

Karl, jest bezpośrednim potomkiem „Maurice Learned” (Moritz von Hessen Landgraf-Kassel, 1572/32).

Maurice uczy się okultyzmu od różokrzyżowców i alchemików, takich jak Johannes Rhenanus i Michael Maier.

(Jest autorem takiego „dzieła”, jak : Urocriterium Chymiatricum, Marburg, 1609.)

Maier, był bardzo ważną postacią, związaną z wieloma wiodącymi rodami szlacheckimi Europy, i okultystami takimi jak Robert Fludd.

Ten sam człowiek – różokrzyżowiec, jest twórcą niesamowitej ilości traktatów alchemicznych, przez co został lekarzem nadwornym.

W mieście Cassel, został opublikowany w latach 1614/15, Manifest Różokrzyżowców.

Kolejnym „zbiegiem okoliczności”, jest fakt założenia Collegium Mauritianum w 1599 roku. Szkoła ta uczyła zaawansowanych sztuk magicznych i alchemii hermetycznej, nauczycielami byli różokrzyżowcy wykładający swoje manifesty, które są kłopotliwe dla wielu historyków.

Manifesty jasno opisują sztukę magii i alchemi, jako filozoficzne źródło władzy i transformacji użytkowanej przez elity nad ludem.

Nad uniwersytetem i różokrzyżowcami stał dom Hesji, który wydawał się punktem oparcia, dla przebudzenia zachodniej tradycji okultystycznej.

Rothschild vel Maier – Książę Karol i Dom Hesji stanowiły łącznik iluminatów, różokrzyżowców i ludzi znanych obecnie jako Rothschildowie, których z żydami łączy tylko nazwisko i umiłowanie talmudyzmu.

Hesse-Kassel i Maier vel Rothschildów łączyły bliskie, intymne relacje, Maierowie przez okultyzm wzbogacili się na rodzinie Hesse-Kassel, i na bazie tej rodziny wybudowali plan stworzenia iluminatów, którzy mieli zjednoczyć wszystkie tajne bractwa na świecie.

Począwszy od ojca Karla Friedricha (Friedrich II von Hessen-Landgraf Kassel), Hessen-Kassel, rodzina królewska zarobił fortunę na leasing najemników dla różnych monarchii:

„Hessen-Kassel, dostarczyło 16.000-23.000 mężczyzn do wojska anglo-pruskiego ; 17000 Hessians walczyło z rebeliantami w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych – hrabia Friedrich zarobił 20 milionów talarów.

Jego bankierem, od 1783 roku, był pochodzący z Frankfurtu Maier vel Amschel Rothschild.

Sprytny sposób zarządzania funduszem Friedricha Wilhelma IX – Brata Karola, uczyniło z Friedricha najbogatszego manarche swoich czasów.
Z Encyklopedii Żydowskiej: „Mayer -Rothschild -Amschel był agentem i bankierem, a także działał w obrocie dziełami sztuki i osobliwości.

Mayer, jako agent działał na korzyść William IX., Landgrave Hesse-Cassel, który po śmierci ojca w 1785 roku, odziedziczył największy prywatny majątek w Europie, pochodzący głównie z wynajmu żołnierzy dla rządu brytyjskiego, organizującego Rewolucje w Stanach Zjednoczonych. ”

Od samego początku patriarcha Rothschild, dążył do przychylność rodziny królewskiej.

W 1769 roku, Książę William podarował
Mayerowi, Amschelowi Rothschildowi złoty szyld sklepu, który brzmiał : „M. . A. Rothschild, sklep pod patronatem Księcia Williama z Hanau.”

(Rothschildowie Część 1)

W 1816 roku, od austriackiego ministra finansów, Rothschildowie otrzymali oficjalny tytuł szlachecki, ( Coat of Arms ) i majątek w Hesji.

Herb został zaprojektowany przez Salomona i składał się z czterech kwadratów :

1. Orzeł masoński ( Austria)
2. Leopard
3. Lew ( Anglo – Syjonistyczna heraldyka)
4. Lazur, ramię trzymające pięć strzał

Kwadraty leżą na tarczy (gules), a nad nimi widnieje szyld, z czerwonym logotypem iluminatów (Ra). Nad herbem widzimy czarnego orła, hexagram,

Najemnik Hesse-Kassel, miał pieniądze we krwi, co z kolei stało się katalizatorem początku rodzinnej fortuny Rothschildów.

Encyklopedia Żydowska, informuje nas, że Nathan Rothschild był w tak dobrych stosunkach z (Illuminatami) księciem Dalberg, że Napoleon powołał go do kolegium elektorów w Darmstadt w 1810.

Tymczasem Landgrave Hesse-Cassel (William IX) już uciekał do Danii po bitwie pod Jeną w 1806 roku, wysyłając swoje pieniądze do Nathana w Londynie, który w 1808 roku, wykorzystał je do zakupu ( £ 800.000 ) złota z East India Company, wiedząc, że ruch ten pomoże mu w czasie wojny na półwyspie Iberyjskim.

Ruch ten pozwolił mu zarobić na : 1. Na sprzedaży planów bitew księciu Wellingtonowi, 2. Sprzedaży złota Wellingtonowi, 3. Na wykupie złota, 4. Na kryzysie Portugali i Hiszpanii.

To był początek wielkiej fortuny Rotschildów, którą państwa narodowe powinny odebrać na poczet wyrządzonych krzywd moralnych, fizycznych, finansowych …

Trzy etapy przekrętu :

1. Nathan w latach 1808/15, wynajmował najemników armii Angielskiej, za co otrzymywał wynagrodzenie w złocie. Za co tworzył sojonszników sił przeciwnych zmuszając Anglików do stałego korzystania ze swoich usług.

2. 1816/18, Nathan kreował operacje giełdowe w celu odbudowy Europy po upadku Napoleona.

3. 1818/48, Rothschildowie tworzą banki kredytowe i operacje refinansujące.)

37. Kapfinger, Georg
Alias :Thales milesius

38. Kleucker, Johann Friedrich (1749-1827) alias : Terentius Varro

39. Knigge, Adolph Franz Friedrich Ludwig Freiherr von (1752-1796) alias : Philo

( Baron Knigge walnie przyczynił się do rozpowszechnienia oświecenia.

Ryt ścisły, został w Niemczech stworzony przez barona von Hund. W stowarzyszeniu „Rycerze ścisłego przestrzegania” jego członkowie przysięgali wierność „nieznanym przełożonym” i twierdzili oni, że ich stowarzyszenie pochodzi bezpośrednio od templariuszy i różokrzyżowców.

Rycerze ścisłego przestrzegania, bardzo szybko włączyli w swą ideologię okultystyczny rodowód, przez co zmienili oni nazwę na Porządek Rycerzy ścisłego przestrzegania.

To właśnie, to stowarzyszenie dało obraz mistycznej genealogii iluminatom bawarskim, a kiedy Knigge wstąpił do Zakonu, zapytał Weishaupt o dowód na mistyczne pochodzenie illuminatów.

Weishaupt przyznał, że to tylko podstęp, ale zamiast być obrażonym, Knigge – wiedząc, że jest to ważna część powołania tajnego społeczeństwa – natychmiast „przystąpił do budowy własnego rytu.”

Według nowego rytu, illuminati ogłosili, że pierwszym mistrzem był Noe, który reaktywował bractwo w spadku po Janie Ewangeliście.)

40. Kolborn, Joseph Hieronymus Karl Freiherr von (1744-1816) alias Chrysippus

41. Kolowrat-Krakowsky, Count Leopold von (1727-1809) alias Numenius

(Kolowrat-Krakowsky, wysoki rangą urzędnika państwowego i ministerialny, służył państwu przez 63 lat, w ramach czterech monarchii. )

42. Koppe, Johann Benjamin (1750-1791) alias Accacius

43. Kressel, Baron

44. Kröber, Karl, Alias :Agis

45. Lange, Franz Georg (b. 1747? 55)
Alias :Tamerlane

46. Lanz, Johann Jakob (1745? 56 -1785) alias : Socrates

( W 1785 roku, w Lanza uderzył piorun i zabił go. „Gdy Lanz, umarł, okazało się, że grał on pokutującego i skruszonego hipokrytę, który mnie prześladował …” Weishaupt

Weishaupt, zaprojektował Lanza jako szpiega do stworzenia spisku na dolnym Śląsku, który później przerodził się w rozbiory.

Skruszeni i wystraszeni śmiercią Lanza iluminati niższego szczęścia zebrali dokumenty swej winy i pobiegli z nimi do magistratu.

Lans przez przypadek pozbył się szpiega i marionetki, których obraz wpłyną na legendę illuminatów, zamykając trop do rozbiegających się po świecie spiskowców. )

47. Lodron, Maximilian Graf von (1757-1823), Alias :Numa Pompilius

48. Mändl, Theodor
Alias :Colbert

49. Massenhausen, Anton von, alias ajax

50. Mauvillon, Jakob (1743-1794) alias:
Agesilaus (and also Arcesilas

( Weishaupt na drugiego zastępcę po baronie von Knigge, wyznaczył Mauvillon.

W liście Weishaupta pisze:

” Muszę teraz znaleźć w Cassel najlepszego lojalnego człowieka, który mógłby zostać moim zastępca. Chyba takim człowiekiem może być Mauvillion, Wielki Mistrz Loży Royal York. ”

51. Meggenhofen, Ferdinand Baron von (1760-1790) alias Sulla

52. Metternich, Franz Georg Karl von (1746-1818) alias Ximenez

53. Merz, Max Edler von
Alias tiberius

54. Michl, Anton (1753-1813)
Alias : Solon

55. Mieg, Johann Friedrich (1700-1788)
Alias :Epictetus

56. Montgelas, Maximilian Josef Garnerin, Count von (1759-1838)
Alias :Musaeus

57. Münter, Friedrich (1761-1830)
Alias Spinoza

58. Nicolai, Christoph Friedrich (1733-1811) alias : lucian

59. Pappenheim, Friedrich Lothar Ferdinand Graf von (1727-1792)
Alias Alexander

60. Pestalozzi, Johann Heinrich (1746-1827), Alias Alfred

61. Röntgen, Ludwig
Alias Averroes

62. Ruedorfer, Franz Xaver (1752-1811)
Alias Livius/Plinius minor

63. Ruef, Kaspar (1748-1805)
Alias Fabius

64. Sauer, Georg Conrad (1754-1797)
Alias Attila

65. Savioli-Corbelli Alexander Graf von (1742-1811), Alias Brutus

66. Schmerber, Sigmund
Alias Agathocles

67. Schröckenstein, Friedrich Freiherr von
Alias Mahomet

68. Seinsheim, Maximilian Joseph Graf von (1751-1803), AliasAlfred

69. Socher, Joseph (1755-1834)
Alias Hermes Trismegistus

70. Sonnenfels, Joseph von (1733-1817) alias Fabius

71. Stadion, Friedrich Lothar Joseph baron von (1761-1811), Alias Romulus

72. Stadion, Johann Philipp von (1763-1824), Alias Remus

73. Stolberg-Rossla, Johann Martin, Count of (1728-1795) alias
Ludovicus Germanicus also Campanella

74. Swieten, Baron Gottfried van (1733-1803)

75. Tropenegro, Ernst Leopold
Alias Coriolanus

76. Utzschneider, Joseph von (1763-1840) alias Hellanicus

77. Weishaupt, Adam (1748-1830)
Alias Spartacus

78. Werner, Erasmus von
Alias Menelaus

79. Will, Anton (1756-1827)
Alias Agrippa

80. Wundt, Karl Kasimir (1744-1784) alias Raphael

( Eksperymentalny psycholog szkolny, William Wundt. Metody Wundta były przeszczepione na amerykańską oświatę.

Zajęli się tym trzej masoni.

Metoda trzech czaszek i piszczeli.

Daniel Coit Gilman (Pierwszy Prezes Uniwersytetu Kalifornijskiego i Pierwszy Prezes Johns Hopkins University), Timothy Dwight (dwunastu Prezes Yale University) i Andrew Dickson White ( Pierwszy Prezes Cornell University)

” Utrzymanie pokrywki na garnku ”

Rewolucyjne trio wywodzące się z Skull and Bones, wyruszyło na uniwersytet Berliński, aby otrzymać stopnie podyplomowe za pomocą prac naukowych opisujących „heglowską filozofię fermentu”.

Spotkanie trzech Bonesmenów z Wundtem, przerodziło się w laboratoryjną zabawę systemem edukacyjnym, to nowe „humanistyczne” doświadczenie, miało odmienić obraz szkolnictwa na całym świecie.

Richard van Dülmen, Der Geheimbund der Illuminaten. Darstellung, Analyse, Dokumentacja, Stuttgart, 1977, str 269.

Informacje te potwierdza również strona www Grand Lodge of British Columbia i Yukon, i sprawozdanie z działalności illuminatów w Heidelbergu, z września 1782 roku. )

81. Zwack, Baron Franz Xavier von (1755-1843)
Alias Cato (also Danaus & Phil.-Strozzi)

82. Zwack, Simon
Alias Claudius

W 1787 roku, illuinaci mieli w swych rękach Francje, Anglię, Amerykę, Włochy, Austrie, Polskę i Niemcy uspokojone po pozornej klęsce iluminatów bawarskich.

Loże w Monachium, Hesji (wiele), Ingolstadt, Buchenwerter, Frankfurcie, Monpeliard, Eichstätt, Stuttgarcie, Hanowerze, Carlsruhe, Brunswick, Anspach, Calbe, Neuwied, Magdeburgu, Mentz, Cassel, Polsce (wielu, ponad 250), Osnabrücku, Turynie, Weimar, Anglii (8), Górnej Saksonii (kilka), Szkocji 2), Austria (14), Warszawie (2), Westfalii (kilka), Deuxponts, Heidelbergu, Cousel, Mannheim, Treves (2), Strasburgu (5), Aix-la-Chappelle (2), Spire, Bartschied, Worms, Bahrenberg, Düsseldorfie, Szwajcarii (wiele), Rzymie, Kolonii, Neapolu, Hannibal, Bonn (4), Inflanty (wiele), Ankona, Kurlandii (wiele), Florencji, Franken Dahl, Francji, Alzacji (wiele), Holandii (wiele), Wiedniu (4), Drezno (4), Ameryce ( kilkaset)… , działały pełną parą tworząc iluzje nowego świata.

Plan rządzenia

Weishaupt :

” W każdym narodzie, będzie istniał dyrektor krajowy związany bezpośrednio z naszymi Ojcami … ”

Zwack :

„Pod sobą mam dwóch adeptów, do którego tchnie cały mój duch; Każdy z nich odpowiada za dwóch następnych, i tak dalej. Tym sposobem, w najprostszy z możliwych sposobów, mogę rozpalać i umieścać tysiące osób na raz w państwach narodowych. Takie operacje zbliżają państwa poprzez wspólne myśli urzędników kreujących nowy ład polityczny … ”

” Wysłałem do Cato tabele (schematy), pokazujące, jak jeden człowiek, może metodycznie i bez większego problemu zorganizować wiele niczego nie rozumiejących marionetek, działających jak armie ślepych myszek. ”

” Duch pierwszy najgorętszym, adept nieustannie komunikuje się z dwoma osobami typu A, A przekazuje dane do osoby B, B przekazuje dane do osoby C, C przekazuje dane do następnych 8 osób, te przekazują informacje dalej w systemie 2x 8, 2×16 … tak tworzy się piramida wpływu … I tylko adept danej piramidy ma kontakt z adiutantem illuminatów, tak tworzą się oddziały i pułki. Ten sam schemat może być stosowany w każdym stopniu wtajemniczenia. ”

Grupy polityczne, religijne teoretycznie nie mają ze sobą nic wspólnego, jednak tak naprawdę, wszystkie drobne zadania prowadzą do jednego celu. Komórki tworząc sieć pokrywającą cały świat.

Insinuators i Scrutators

” Oczekuje od wtajemniczony werbowania tylu członków, ilu jest to możliwe. Ludzie nie wiedząc o tym staną się marionetkami iluminatów, niewiedząc o swej roli zniszczenia samych siebie …

” Brat Insinuator”, ma za zadanie wprowadzanie nowych prozelitów dla Zakonu. Tak naprawdę, wszyscy członkowie zakonu, są Insinuators, i tworzą swoje małe imperia władzy, i poprzez tą małość, tworzone są wielkie rzeczy … ”

Ludzie wciągają swoje rodziny i przyjaciół, zatruwając ich myśli zadaniami i ideami, psując społeczeństwo od podstaw. Każdy obserwuje każdego, poznaje ich słabe strony, pasje, wrogów i przyjaciół, uprzedzenia, ich życie intymne, każdy prowadzi notatki z obserwacji … i wszystko, może być użyteczne dla szantażu, wpływu i konkretnej propozycji …

Przyjmuj korzyści z dwóch stron

” Dwa razy w miesiącu adepci wymieniają się stwierdzeniami i spostrzeżeniami, w klubach dla panów, lożach, a adiunkt przekazuje informacje dalej. Władza wie wszystko co się dzieje w małych wioskach, miastach, firmach i fabrykach, urzędach i rządach, armiach … Zdrajców się wyłapuje i niszczy, bowiem jedna piramida informuje o błędach innych piramid … insinuator jest również obserwowany i oceniany … ”

Insinuator, nie może być Żydem, ani poganinem, chrześcijaninem, ani muzułmaninem, może odwiedzać miejsca modłów, aby grać rolę pobożnego.

Symbol Minerwy czuwa nad wszystkim szkolnictwem, wydawnictwami, firmami, kościołami, urzędami i rządami. Plaga nadciąga, demoluje i przeistacza wartości w nieład ubrany w słowa określające ład.

” Niech ludzie się kłócą i nienawidzą, niech religie ze sobą walczą, niech głupcy myślą, że realność świata wynika z naturalnych i zagadkowych procesów … ”

Niech papieże ukrywają się za imionami, żołnierze i profesorowie za tytułami, sekrety i tajemnice, stopnie niech dzielą i buntują, alienują i niszczą ludzki umysł.

Niech durnie myślą, że inicjacja oznacza władze, jednak władzą, jest kontrola nad wszystkimi nimi …

” Bawaria, kraj w istocie słowiański kojarzony z Achai, Szwabią, Pannonią, Frankonią, Austrią i Tyrolem, miał wpływ na Ilirii, Egipt i Peloponez.

Iluminatii nazwali Monachium – Atenami, Bamberg – Antiochią; Inspruck -Samos; Wiedeń w Austrii – Rzymem; Wurtzburg – Kartaginą; Frankfurt – Tebami; i Heidelberg – Uticą.

Ingolstadt, stał się nowym Efezem …”

Czerpcie korzyść z lewa i prawa, bowiem taki podział istnieje tylko w głowach podzielonych ludzi.

Każdy nowy adept musi nauczyć się prowadzić dziennik i zawrzeć w nim wiek, zawód, państwo, miejsce zamieszkania, wykształcenie, opis rodziny, przeczytane i posiadane książki … pisz o swoich przyjaciołach, podawaj ich adresy, opisuj ich zainteresowania, pisz o swoich pragnieniach seksualnych, marzeniach i chorych myślach … wszystko musi być szyfrowane … jednak spójrz na swój iluzoryczny świat, dowód i telefon, wszystko o tobie w formie szyfrowanej …

Zastanów się, czy nie jesteś użytecznym szpiegiem samego siebie, masonem i iluminatem, marionetką w rękach mistrzów.

Weishaupt napomina: „Brat pilnie obserwuje każdego powierzonego jego opiece, obserwując i samego siebie. Nikt nie może nikogo skusić, wszystko mysi być pod kontrolą …”

Illuminaci tworzą szpiegów doskonałych, tworząc z obywateli marionetki i ukrutych kapusiów, schizofreników i psychopatów, wierzących w realność hierarchicznego świata.

W szkołach wyższych wprowadzony został program rekrutacji idiotów i kretynów, uczących się wszelakich form służenia władzy.

Kandydat wymawia kod : „Nosce te ipsum” (poznaj samego siebie), a kiedy inny brat wypowiada to samo hasło, odpowiedzią jest „Alios Nosce” (inni, wiedzą).

Kontrola nad kandydatem obejmuje nie tylko jego dane ale i jego fizjonomię, jego chód, dokładny opis…

„Scrutators”, w celu udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie, zbiera fakty, bowiem może ono dotyczyć jego preferencji seksualnych (po co został wprowadzona rewolucja seksualna, ideologia gender..?!aby wiedzieć o was wszystko pod pozorem postępu, wprowadzono podstęp.), snów, marzeń… Pytanie będzie zadane w nocy, czy w dzień, będzie kontrolowało szpiega …

Bowiem przyzwyczajenie do kontroli, jest nawykiem.

„Bracia Minerwy”

Stopień „Akademii oświecenia,” lub „Szkoły Minerwy”, tworzy wielu masońskich ekspertów, autorytety, naukowców i literatów… Ludzie ci mają pociąg do tajemnic, religii, władzy i doktryn … ludzie ci tworzą towarzystwa naukowe, literackie, akademie … wszystko pod szyldem Pitagorasa …

Zastanówcie się, czy Sienkiewicza, Mickiewicza, … , czy nie byli masonami, czy Sikorski nie jest wyznawcom kultu Minerwy przez swój udział Klubie Buldingtonu.

Każda akademia składa się z 10,12 lub 15 Minerwalów, kierowanych przez majora Illuminatus.

Kalendarz Iluminatów, wyznacza dni, w których władze uczelni spotykają się w miejscach zwanych kościołami.

Takie spotkanie odbywa się dwa razy w miesiącu, zawsze podczas pełni księżyca. Aby wejść do sali kościoła musimy przejść przez drzwi otwierane od środka, konstrukcja kościoła i mieszkania, jest tak zorganizowana, aby z mieszkania nie było możliwe wejście do kościoła bez zgody znajdującego się w nim iluminata, znającego sekretne wyjście z kościoła.

W ten sam sposób, budowane są loże masońskie.

Na początku każdego posiedzenia, Przewodniczący odczytuje wybrany fragmenty z Biblii, dzieł Seneki, Epikteta, Marka Aureliusza, czy Konfucjusza.

Wszystkie te prace stworzone przez członków tajnych bractw, mają taką samą wagę i władzę.

Po wykładzie, każdy uczeń jest przesłuchiwany w sprawie „książek, które przeczytałem od ostatniego posiedzenia; oraz o pracach i usługach wykonanych dla zakonu.”

Istnieje wiele akademii dla Minervalów, a w każdej z nich jest odpowiednia biblioteka.

Illuminaci, zakupują książki z pieniędzy braci, a lista dozwolonych książek jest dostępna na każdy uniwersytecie. Na uniwersytetach są także tytuły książek, które trzeba zdobyć nawet kosztem kradzieży, morderstwa i rabunku.

Szczególnie cenne są książki skonfiskowane iluminatom w czasie wydania trzech edyktów potępiających tajne bractwa.

Uczniowie każdego toku, otrzymują szereg pytań, na które odpowiadają w formie rozpraw. Aby odpowiedzieć na te pytania, uczniowie muszą zdobyć książki rozprowadzane przez Nikolaitów, którzy są uważani przez illuminatów, za najlepszych księgarzy.

Symbol Minerwy

W Grecji, umierający bóg – członek bractwa zaprzysiężonych, znany jako Dionizosa, praktykował kult Mitry, przywleczony do Grecji przez babilońskich Trzech Króli.

Kult ten przewidywał również ofiary z dzieci .

Dionizos jest odpowiednikiem Apolla, a odpowiednikiem Apolla jest Athena lub Minerva, której symbolem jest sowa.

W ten sposób Sowa, stała się ważnym symbolem Iluminatów .

Iluminat Hegel, stwierdził:

„Gdy filozofia maluje szarość na szarości, to życia przybiera formę dojrzałości, szarość na szarości, nie można odmłodzić, ale dojrzałość, może jak Minerwa, wykonać swój pierwszy lot w stronę zmierzchu …”

Symbolem Heglowskiego Towarzystwa Ameryki Północnej, jest Minerwa.

Eleusiańskie tajemnice, były czczone przez Iluminatów, bowiem w starożytnych praktykach brak udział i Dionizos.

Minerva, jest symbolem bogini mądrości (Atena / Minerva) od tysięcy lat.

Hegel użył tego symbolu, do stworzenia Journal of Hegel Society of America i Bohemian Club.

Podczas ceremonii kremacji troski, słyszymy jak ksiądz intonuje:

„O ty, wielki symbolu nieśmiertelnej mądrości Sowo, proszę cię, udziel nam swojej rady.”

Hegel, był wielkim zwolennikiem wielkiej masońskiej rewolucji francuskiej, to ona stała się inspiracją heglowskiej filozofii prawa, ozdobionej symbolem Minerwy.

” Szpiedzy, uległe dzieci mroku, upojone przyjemnością władzy i mamony, mówią a ludzie ich nie słuchają, zatapiając się w strach, głupotę i ignorancje … Szpiedzy, mający oczy Minerwy, działają pod osłoną nocy ustalając prawa, zabijając przeciwników, kreując wojny i prawa … ”

Minerwa, herb naszych wszystkich nocy.

Voltaire, Kartezjusza i Diderota – zostali przeszkoleni przez jezuitów.

Wszystkie projekty związane z programami psychotronicznymi, wiążą się z okultystycznymi i psychodelicznymi projektami Crowleya.

Projekty te od czasów starożytnych, mają wpływ na synchroniczność i hronologie faktograficzną historii.

Siła, strach, manipulacja i psychologia, od lat tworzyły iluzje rzeczywistości, na której bazuje władza elit nad użytecznym plebsem.

Perspektywa nieśmiertelności, przeszła przez fazy eugeniki, mechaniki kwantowej, podróży kosmicznych i między wymiarowych oraz transhumanizmu, tworzącego ideologie władzy biologicznej nad maszynami, mającymi zastąpić bezużyteczny umysłowo plebs.

” Aleister Crowley … zaczął eksperymentować z metodami szkolenia uczniów, opartymi na magii słowa i czynu.

Wiele z tych ćwiczeń, zostało zapożyczonych z Hatha Jogi, czy od metod plemiennych szamanów, takich jak Don Juan Matus.

Inne metody, rodziły się z technik tybetańskiej i indyjskiej tantry, której mistyczne przejawy ekstazy, wpływały na ekspansję umysłu.

Nikolaici i Zaprzysiężeni

W tym samym czasie uruchomili proces powstania : deizmu, masonerii, oświecenia, religii naturalnej będacej antytezą, opozycją dla kościelnego dogmatyzmu.

Walka tezy z antytezą, doprowadziła do wybijania marionetek zafascynowanych nowymi trendami rozwoju, oczyść świat z inteligentnych ludzi, a zostaną same posłuszne twoje woli, barany …

– W 1712 roku, dokonano ostatniej egzekucji za czary w Anglii; Procesy przeciw czarownicom zniesiono w Prusach,
– w 1714 roku,
– w 1717 roku masoneria została sformalizowana i utworzono pierwszą Grand Lodge w Londynie;
– w 1715 roku, włoski jezuita, misjonarz, Castiglione, przybywa do Chin;
– w 1716 roku, Chińczycy znoszą chrześcijańskie nauki; Jezuici zostają wydaleni z Rosji,
– w 1719 roku, w 1728 roku, masoni kreują loże w Madrycie, niszczone przez inkwizycję,
– w 1730 roku, powstaje loża z Filadelfii,
– w 1731 roku, następuje masowe wydalenie protestantów z Salzburga,
– w 1733 roku, powstaje pierwsza loża w Hamburgu,
– w 1738 roku, prawa inkwizycji w Portugalii przejmują sądy,
– w 1751 roku, jezuici zostają wypędzeni z Portugalii,
– w 1767 roku, jezuici zostają wydaleni Hiszpanii, Parmy i Sycylii,
– w 1772 roku, inkwizycja zostaje zastąpiona sądami we Francji,
– w 1773 roku, Klemens XIV niszczy resztki Jezuitów, wiedzącego zbyt dużo o spisku możnych
– …

Prometheanie

Ciągle nawracające mityczny model rewolucji, trafił na idiotów i romantyków, wystarczyło znaleść tylko Prometeuszy.

Marks, Lenin i Freud …

Podłożyli ogień na użytek zdemoralizowanych i wystraszonych ludzi

Prometejska wiara rewolucjonistów pod wieloma względami przypominała nowoczesne przekonania, mówiące, że nauka doprowadzi ludzi do światłości.

Jednak pomimo świtu nowego dnia, słońce nigdy nie oświetla waszych umysłów, żyjecie w mroku iluzji w która wpędza was system hierarchiczny.

Mit słonecznej rewolucji

Słońce wstaje nad nową erą, która przyjmiecie lub odrzucacie godząc się na zniknięcie słońca w ciemności.

Przyjmując godzicie się na wojny i rewolucje, nie przyjmując, godzicie się na prześladowania, obozy i więzienia.

Obraz ten został w was wszczepiony na poziomie świadomości, która przegrywa z władzą każda wojnę i każda bitwę, bo są onepo prostu wymyślone.

Świadomość interpretuje fakty wyprodukowania nowej rzeczywistości, jako coś prawdziwego i realnego.

Fałszywe oświecenie faktami, jest produkowane jak rzeczywistość na bazie nauki, autorytetu, książek i informacji potocznych.

Stary/ Nowy porządek wieków

Nowy porządek świata, to stara jak świat idee nowego porządku wieków, wpojono wam hierarchiczny stereotyp, aby rządzić wami jak zwierzętami, wierzącymi w najprostsze potrzeby i strach przed utratą nie godności, lecz stanu posiadania i iluzorycznego życia.

Porzadek hierarchiczny, wymieszał ideologie przedchrześcijańską, z naleciałościami wizji Boga człowieka, istniejącego w kastach hierarchicznych, dziś zamiast historii dostajecie mity i legendy o władzy hierarchicznych bogów i autorytetów .

Prawda dualna

Mówią wam w kościołach i mediach : to antychrześcijańskie, ale czym jest antychrześcijaństwo.?!

Członek bractwa zaprzysiężonych : Anaksagoras (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Anaksagoras), idealizował model intelektu Pitagorasa.

Anaksagoras, poszukiwał prawdy naturalnej wyłaniającej się z geometrii, liczb i harmonii dźwięku, te prawdy naturalne zostały przejęte i zakamuflowane przez naukę i religie, aby dać dostęp do prawdy, małej liczbie osób trzymających władze.

Pojęcie antychrześcijańskiej wiedzy, blokuje dostęp do wiedzy naturalnej przez wpojony strach i groźbę alienacji społecznej.

Na badaniach Anaksagorasa, oparł się iluminat o pseudonimie Anacharsis Cloots, (Johann Baptist Hermann Maria Baron de Cloots, https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Anacharsis_Cloots), który nazywany był Antychrystem i został skazany śmierć.

Dlaczego.?

Bowiem marionetki, które za dużo mówią, i sprzedają wiedzę poza mur wtajemniczenia i kasty, stają się ukrzyżowanym baranami, dającymi przykład innym.

Pochodzenie Rewolucyjnej Wiary

Język sugestywny

Mirabeau, popularyzował Illuminacką koncepcję oświecenia w pierwszych latach rewolucji, kołysał do snu wielu niebezpiecznych myślicieli, i zapałał do działania idiotów, psychopatów i degeneratów.

Mirabeau, jako „wybitnym mówcą” występował w Zgromadzeniu Narodowym, jako przedstawiciel klubu Jakobinów.

Tworzył tezy i antytezy, wielkiej rewolucji, antyrewolucji, tworząc nowe słowa takie jak : kontrrewolucja. Dzielił i łączył, a ludzie, którzy szukali rozwiązanych i skasowanych iluminatów i ich symboli, zawsze trafiali na ślady prowadzące do Francji i Mirabeau.

Thomas Malthus

Angielski Mason Thomas Malthus, wikary, miał liberalnego ojca bedącego przyjacielem francuskiego filozofa i masona Jean Jacques Rousseau (przodek JP II).

Malthus był głęboko zaniepokojony rosnącą niezgodnością ludzkich słów i czynów.

W 1798 roku wydał esej na temat ludności pod tytułem ” Myśli na papierze ” .

To przełomowe dzieło dla iluminatów, dało mu międzynarodową sławę.

Malthus, wyraził otwarcie przekonania iluminatów i innych tajnych bractw oraz elit : Największym zagrożeniem dla gatunku jest człowieczeństwo, na podstawie tego stwierdzenia stała nowa zakłamana ekonomia, mówiąca że wzros populacji, nie idzie w parze z produkcją żywności.

Stało się to prawdą poprzez idee przeprowadzki mieszkańców wsi do miast, i poprzez rozbudowę terenów miejskich i przemysłowo – handlowych przy jednoczesnym zmniejszeniu produkcji rolnej za pomocą dyrektyw ponad narodowych.

Ma to wpłynąć na depopulacje narodów za pomocą wymyślonej idei przeludnienia, idei szczepień, chorób, wojen i rewolucji.

1% elit, nie potrzeba więcej niż 500 milionów sług.

Na bazie słówa Malthusa, tworzone są idee innych iluminatów, np. Paul Kennedy, twierdzi, że : ” moc populacji do reprodukcji jest nieskończona , w przeciwieństwie do mocy ziemi w produkcji żywności …”

Tylko dlaczego elity przejęły, zmieniły status terenów rolniczych i zniszczyły ponad 76 % wszystkich terenów uprawnych, a 60% wyprodukowanej żywności, jest niszczonych tworząc idee głodu i biedy. ?!

Malthus, wprost nawołuje do wojen i rewolucji, oraz do okresowego głodu i plag wymierzonych przeciw ludziom.

Malthus miał bezpośredni wpływ na powstanie teorii ewolucji Darwina i idei Marksa.

Idee takich ilumimatów jak M. McConeghy, Malthus, Hume, Rousseau i Godwin rozpoczęły proces tworzenia eugeniki stworzonej oficjalnie przez Francisa Galtona i Ernst Haeckela.

Malthus negował „higienicznie błędne praktyki wśród zubożałej ludności, które są spowodowane religijnym obłędem oraz chorobą psychiczną ”

” Porównajmy ludzkie stado do podporządkowanego roju, rój jest nauczony samokontroli podczas gdy stado w sposób naturalny przez różne dolegliwości samo odstrzeliwuje się. Aby przyspieszyć proces depopulacji w celu zmniejszenia bezproduktywnej populacji myślimy rozprzestrzeniać choroby genetyczne za pomocą dyskryminujących programów szczepień i zagospodarowania przestrzennego wypierającego ludzi do osiedli mieszkalnych… ”

Philip D. Collins, Dyktatura naukowa, Część druga.

Neo Maltuzjanie

Elita XX i XXI wieku nazywana jest w kuluarach życia społecznego neo Maltuzjanami.

Elity, ze szczególnym pesymizmem decydentów z Klubu Rzymskiego, Klubu Bilderberga i Klubu 300, opublikowały dzieło : Bomba urodzin i Granice wzrostu.

Dzieło opisuje zaplanowany według dyrektyw organizacji ponadnarodowych światowy głód, będący zapowiedzią mroku i kary za brak działań przeciwko wzrostowi liczebności mieszkańców ziemi.

„Oczywiście, naszym pierwszym krokiem musi być natychmiastowe ustalenie i reklamowanie drastycznej polityki mającej przynieść zmniejszenie populacji pod kontrolą światowych elit …

Musimy mieć wpływ nad kontrola populacji w jej domach. Jak podejść do tego tematu.?!

Wielu z moich kolegów uważa, że musimy obowiązkowo wprowadzić regulacje urodzin, tak jak zrobiliśmy to w Chinach.

Materiały sterylizując (konserwanty, aspartam, glutaminian sodu …) muszą być dodawane do leków, wody i artykułów spożywczych.

Dawki ” antidotum ” będą starannie reglamentowane przez rząd w celu wytworzenia pożądanej wielkości populacji. ”

Paul Ehrlich, Bomba urodzin i Granice wzrostu, s. 130-131, N. Webster w Tajne stowarzyszenia i ruchy wywrotowe, Londyn, 1924, s. 207.

Nowa Anglia

Iluminati, poprzez powiązanie z purytanami z Nowej Anglii i Jakobinami, stworzyły elitarny oddział sterowania tajnymi bractwami tworzącymi iluzje rzeczywistości.

Ogień Billingtonu

René Le Forestier autor, którego badania z 1914 roku, doprowadziły do odkrycia ognia Billingtonu, opowiada : ogień Billingtonu, zapłoną w 18/20 wieku, w umysłach plebsu spragnionego ” rewolucyjnej wiary ” , stworzonej na potrzeby elit.

Wkład w rewolucje miał Uniwersytet Ingolstadt i British Library.

Skoro już jesteśmy przy tej sprawie, pionki
biorące udział w grze rozczarowują, grają tandetnie, a mimo to ludzie przez strach wierzą w idee rewolucji i wojen, idąc na rzeź ołtarzy ofiarnych.

Dzielimy się na opcje, zamiast wysyłać na wojny elity, idziemy na nie sami, zamiast logicznie wskazywać że hierarchia przekreśla idee wolności i równości, wybieramy ludzi żyjących na nasz koszt, a oni nas niszczą, gnoją i poniżając tworząc swoje mity, legendy i fortuny … co z wami jest, niedorozwój, strach, czy głupota. ?!

Paranoidalne i utopijne wizje dostarczane nam w treściach książek, artykułów, programów i filmów, tworzą powszechny obłęd iluzji … źródło tych informacji jest zakłamane, fałszywe i określone jako gromada złodziej i bandydytów kradnących wasze prawo do życia i wolności.

Te medialne głupoty stworzył kultywowany do dziś iluminat o nazwisku : Massenhausen (Ajax) oraz Merz (Tyberiusz).

Ludzi ci tworzyli elitę iluminatów i najbliższego grono przyjaciół Adama W.

Nosili oni tytuł : Areopagites (rada sędziów wierzących w oświecenie), który nadano im 1 maja 1776 roku.

Ma to nawiązanie do „Dionizego Areopagity,” (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Dionizy_Areopagita)

W moich artykułach przedstawiłem wam
Symbolikę Różokrzyżowców, Mormonów, symbole rewolucji Francuskiej, masonów, illuminatów i symbole heraldyczne …

Zrobiłem to w konkretnym celu.

W 1779 roku, Weishaupt pisze list do przyjaciół, „Mariusa” (Hertel, Canon Monachium) i „Cato” (Xavier Zwack) sugerując, że Iluminaci zmienili nazwę stając się bractwem pszczół (ula).

Najpierw symbolem ula posłużył się anarchista Proudhon, a następnie …

Symbolem ula, zaczęli posługiwać się założeni w 1784 roku, Filadelfianie, których wielkim mistrzem został Moreau de Saint-Mery, członek słynnej loży masońskiej Dziewięciu Sióstr w Paryżu …

Ul

Ul jest „symbolem loży bowiem pszczoły są świadome swojej hierarchicznej roli.

” wesołe robotnice, wykonują swe obowiązki pod przewodnictwem królowej … ”

Tajne słowo, loża, przywitanie, znaki … pszczoły są doskonałym symbolem zmowy i tajnego stowarzyszenia

” Pszczoły nie mogą pracować, chyba że w ciemności … Twoja lewa ręka, nie wie, co czyni prawica. Symbole są koniecznym narzędziem kreowania tajemnic i rzeczy większych. ” Templariusze str.172

Alegorii ulu, można doszukiwać się w kulcie Eleuziańskim :

” W Grecji miód uważane za dar boski, kapłanki Eleusis nazywano melisami (pszczołami) i a ich świątynia była znana jako ” ul „.” (Juan Antonio Ramírez – Metafora)

Pszczoły symbolizują monarchie heraldyczną i elitę, która poprzez rewolucje dostosowuje się do nowych systemów. Pokazano to w sztuce różokrzyżowców i mormonów podczas rewolucji francuskiej.

Ramírez; Lance S. Owens w ” Joseph Smith i Kabała.

Odkrycie grobu króla Childeryka Merowinga, w 1653 roku, odegrało kluczową rolę w ikonograficznym przeniesieniu.

Wśród przedmiotów znalezionych był „pierścień z napisem Childeryk rex, uprzęż konia, a także ponad trzysta złotych i granitowych pszczół, które prawdopodobnie były umieszczane na płaszczu króla.”

Pszczoły były umieszczane na ceremonialnych szatach Napoleona, a także w jego herbie.

” Pszczoła: symbol nieśmiertelności i zmartwychwstania, pszczoła została dobrana tak, aby połączyć nową dynastię z samymi początkami Francji.

Złote pszczoły (w rzeczywistości, cykady) zostały odkryte w 1653 roku, w Tournai w grobie Childeryk I, założyciela dynastii Merowingów (457 rok) i ojca Clovis.

Zostały one uznane za najstarsze godła władców Francji „.

„Parsi, są pozostałością wielkiego imperium perskiego. Wyznawcy perskiego proroka Zoroastra [aka Zaratustra z 2001 sław], zostali wypędzeni z Persji przed 1400 lat.

Niektórzy z nich, znany jako Irani, schronili się na pustyni. Inni, uciekli do Gujarat w północnych Indiach.

To ci indyjscy Zoroastriani, zostali nazywani Parsami.

Na indyjskiej ziemi, wznieśli Zoroastrianie świątynię ognia, świątynie, w których płomień płonął jako symbol cyklu życia i wiecznego powrotu.

Ten symbol, jest istotny dla koczowniczych parsów: w sensie dosłownym, Zoroastriańska wiara została pochłonięta przez płomienie

W Indiach, Parsowie wznosili „Towers of Silence” budynki, w których zostawiali swoich zmarłych na pożarcie przez sępy, ta dziwna praktyka, jest bliska nowoczesnemu, zachodniemu stylowi życia. ” ( Wiara Persów)

Kalendarz perski ma dzisiaj zastosowanie w Iranie i Afganistanie.

Tajemniczy Illuminacki Zakon Kobiet

Zakon ten składał się z dwóch klas społecznych :

Illuminacki Zakon Kobiet Cnotliwych – Kapłanek i Illuminacki Zakon Kobiet Zmysłowych, które w późniejszym czasie współorganizowały rewolucje bolszewicką, feminizm i rewolucje seksualną.

Kobiety cnotliwe były kapłankami, podczas gdy kobiety zmysłowe były żeńskimi odpowiednikami Minervalów.

Pierwszymi adeptkami zakonu kobiet była żona i cztery córki Zwacka.

Najwyższymi stopniami ” Wielkiej Tajemnicy „, był tytuł : ” Maga „, ” Filozofa ” i „Człowieka Króla ” . Ważna role w masonerii odgrywała wiara panteistyczna, częściowo pochodziła ona od Spinozy.

Spartakus pisze o tym w swoich zapiskach : ” Wielki to : Mage, zwany także filozofem, który doskonale zna podstawowe zasady Spinosismu. Ten świat jest materialny, bóg i świat jest tylko jeden, wszystkie religie są niespójne, chimeryczne, będące tworem egocentrycznych mężczyzn … ”

To jest panteizm – Spinozy, który jest często nazywany pierwszym nowoczesnym pantheistom, który zna historie Gai, będacej podstawą ruchów New Age.

New Age, wykreował potoczny system wierzeń w świadomość globalną, pozwalająca hodować niewolników posiadających system roszczeniowy, dzięki czemu wszystkie te biedne i chore istoty, potwierdzają potrzebę istnienia rządzących nimi władz kastowych.

Istoty wierzące w system świadomości globalnej, nie maja żadnej świadomości będąc niewolnikami własnych urojeń.

(Gaia Hipoteza)

Demeter (bogini-matki) była jednym z bogów czczonych przez Eleusinian w czasie głównych obrzędów.

Weishaupt do Zwacka : ” Wiesz co by się stało gdyby ujawnić ludziom tajemnice o jedności Boga z ludźmi, mówi o tym jedna z tajemnic Eleusisian…”
Die Bibliothek des Deutschen Freimaurermuseums in Bayreuth – Katalog.

Knigge, Adolph, Freiherr von (1752-1796), Freimaurer- und Illuminatenschriften. Raabe Paul [Editor] Samtliche Werke / Knigge, Adolph, Facsim. of 1781-1873 eds & transcription of MS. München, Sau: Nendeln : KTO, 1978-92.

Nicolai, Christoph Friedrich (3/18/1733 – 1/8/1811), Versuch über die Besschuldigungen welch dem Tempelherrnorden gemacht worden und über dessen Geheimniss; nebst einem Anhange uber das Entstehen der Freimaurergesellschaft. [An Essay on the accusations made against the Order of Knights Templar and their mystery; with an Appendix on the origin of the Fraternity of Freemasons], Berlin: 1782.

Weishaupt, Adam, Die Illuminaten : Quellen und Texte zur Aufklärungsideologie des Illuminatenordens (1776-1785) / herausgegeben von Jan Rachold. Berlin : Akademie-Verlag, 1984. 409 p. ; 20 cm. LCCN: 85111344

Weishaupt, Adam, Die Leuchte des Diogenes oder Prüfung unserer heutigen Moralität und Aufklärung. Regensburg: Montag Š Weiß 1804 [Ratisbon 1805] English translation: Diogenes’ Lamp or an Examination of our Present-Day Morality and Enlightenment. Bloomington : The Masonic Book Club, 2008.

Weishaupt, Adam, Über die Selbsterkenntnis. Ihre Hindernisse und Vorteile. Nach dem Original von 1794. [3. Aufl. hrsg. im Auftrage von Ordo Illuminatorum (u.a.) Zürich, Psychosophische Gesellschaft, 1966] 200 p. 15 cm. LCCN: 67106086.

Weishaupt, Adam, Illuminatenorden. Die neuesten Arbeiten des Spartacus und Philo in dem Illuminaten-Orden jetzt zum erstenmal gedruckt und zur Beherzigung bey gegenwärtigen Zeitläuften herausgeben. [n.p.] 1794. 200, 90, 77 p. 20 cm. LCCN: 77465925.

Weishaupt, Adam, Ueber die Gründe und Gewisheit der menschlichen Erkenntniss; zur Prüfung der Kantischen Critik der reinen Vernunft. Nürnberg, in der Grattenauerischen Buchhandlung, 1788. [Bruxelles, Culture et Civilisation, 1969] 204 p. 19 cm. LCCN: 73357961.

Weishaupt, Adam, Apologie der Illuminaten … Frankfurth und Leipzig [i.e. Nürnberg] In der Grattenauerischen Buchhandlung, 1786. p. cm. Zweifel über die Kantischen Begriffe von Zeit und Raum. LCCN: 09011125.

Weishaupt, Adam, Zweifel über die Kantischen Begriffe von Zeit und Raum. Nürnberg, 1788. [Bruxelles, Culture et Civilisation, 1968] 120 p. 19 cm. LCCN: 79459272.

Rękopis George Washingtona z oryginalnych źródeł rękopiśmiennych, 1745-1799; przygotowany pod kierunkiem członków Kongresu USA, w tym Johna C. Fitzpatricka, redaktor. Zobacz wpis do 24 października 1798 roku.

Encyklopedia masonerii, Albert G. Mackey. Richmond, Wirginia: Macoy wydawnictwo. 1966, s.474.

Memoirs – ilustrowane dzieje jakobinizmu, napisany w języku francuskim przez Abbe Barruel i przetłumaczone na język angielski przez Roberta Clifforda, F.R.S. & CO

Liga Świata
Wojciech Dydymus Dydymski
Wszystkie Prawa Zastrzeżone, Kopiowanie, Powielanie i Rozprowadzenie Zabronione

Chcesz nam pomóc : wpłacać dowolny datek :

08 2490 1044 0000 4200 3844 7097

Lub wejdź na :

https://ligaswiatasklep.wordpress.com