Syjonizm Chrześcijański

Historia chrześcijańskiego syjonizmu

Wiele osób neguje syjonizm jako formę ruchu międzynarodowego o charakterze globalistycznymi, okultystycznym i przestępczym.

Ci sami ludzie, przekonywali mnie o mojej niepoczytalności, kiedy wspominałem im o syjonizmie chrześcijańskim, syjonizmie globalnym, który dopuścił się i nadal dopuszcza, przestępstw przeciw niższym kastom społecznym.

Czas aby zorganizowane grupy przestępcze, iluminaci chrześcijańscy i członkowie syjonizmu chrześcijańskiego, zaczęli robić w gacie …

Prawda Panie Kaczyński, Duda, Petru, Tusk …

Korzenie ruchu

Chrześcijański Ruch syjonistyczny urósł w liczbach i w siłę oddziaływania w ostatnich 140 latach.

Jednak jego nowoczesne początki, wiążą się z pierwszym kongresem syjonistycznym oraz terminem antysemityzm.

Ruchy Syjonistyczne, to ruchu chroniące elitarny naród wybrany składający się z międzynarodowej siatki agentów wyższych klas społecznych i silnej gałęzi militarnej, szpiegowskiej, finansowej, religijnej i politycznej.

Ta bestia o 7 głowach, urodziła się tylko po to, aby chronić elity całego świata przed atakami ludzi walczących o swoje prawo do równości, wolności i dobrobytu, którego nie osiągnie żaden człowiek stojący za ideą człowieczeństwa, równości i prawdy.

Syjonizm, to twór totalitarny i mafijny gromadzący samo-stanowiące rodziny i rody klas wyższych, które poprzez siłę, strach, pieniądze, religie, systemy i doktryny oraz hasła i koncepcje polityczne zdominowały gatunek ludzki, wytwarzając jego bierność i ignorancje, w stosunku do przemocy i niesprawiedliwości społecznej.

Dzisiaj, tysiące chrześcijan z całego świata deklaruje swoją miłość i poparcie dla „narodu”, fałszywego państwa Iz-Ra-Ela, patrząc z wrogością na jedynych prawdziwych Żydów, Żydów Palestyńskich.

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/12/szescian-i-kult-saturna.html

Dlaczego.?

Ponieważ jeśli usuniemy z historii świata Izrael, usuniemy także iluzje narodu wybranego, judaizmu, chrześcijaństwa, Nikolaitów, kabałę … i cały świat ideologii uniwersalnej, na które zbudowano kulturę i cywilizacje zachodu.

Każdego roku, Jerozolimę odwiedzają tłumy chrześcijan, aby dołączyć do obchodów Międzynarodowego Święta Szałasów (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Sukkot_(święto)). Każdego roku, wasi przywódcy świętują Chanukę (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Chanuka), święto światła i rozumu, który jest dostępny tylko dla elit, ponieważ oprawca ma rozum, aby kontrolować ofiary.

Korzenie ruchu chrześcijańskich syjonistów towarzyszą tej religii od jej zakłamanego i całkowicie fikcyjnego początku.

Syjonizm Chrześcijański był szeroko znany już w pierwszym wieku, bowiem wszyscy nauczyciele słowa (kobiety i mężczyźni), byli zaliczani to grona mistrzów, nauczycieli posłuszeństwa wobec nowej ideologii, kultury i cywilizacji podziału.

Nauczyciele widzieli w starym testamencie podstawę dziedzictwa, a w chrześcijanizmie uniwersalne narzędzie wiecznej władzy nad ewoluująca Europą, ciagle szarpaną ideą, użytecznego podziału.

Już wtedy Syjoniści Chrześcijańscy i nauczyciele Sumeryjscy, Egipscy, Rzymscy tępili Judejczyków, (kończyli dzieło podboju Słowian), w celu stworzenia państwa uniwersalnego i narodu wybranego, składającego się z elit, tajnych bractw i przywódców religijnych i narodowych.

Nauczyciele Syjonizmu Chrześcijańskiego, zrzeszeni w różnych zakonach religijnych i religijno – militarnych oraz tajnych bractwach, będących wewnętrznymi kręgami zakonów religijnych trzewili idee oświecenia, opartego na posłuszeństwie wobiec wiary i jej hierarchii.

Jak się pozbyć Palestyńczyków i jak stworzyć elitarny naród wybrany, czyli słów kilka o podszeptach purytanów

Syjonizm, był ideą napędową protestantów i bractwa purytanów,  którzy począwszy od przełomu 16/17 wieku, zaczął kolonizować Amerykę, będąca ziemią obiecaną tajnych bractw.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2017/01/skull-and-bones-niebezpieczna-prawda.html

Jednak, aby uzasadnić prawo przywództwa nad światem, potrzebny był powrót narodu wybranego do ziemi obiecanej i męka samoofiarowania.

Podszepty

W 1587 roku, pewien człowiek, purytanin, mason imieniem Franciszek Kett, został spalony żywcem za wyrażane przekonanie, że Biblia prorokowała powrót Żydów do ich ziemi.

W 1607 roku, mason Thomas Brightman z Bazylei, opublikował książkę : „Apokalipsa Objawienia”.

W książce tej czytamy:

„Czy, powinni oni powrócić do Jerozolimy ponownie.? Nie ma nic bardziej pewnego; jednak Prorocy nie wszędzie potwierdzają te słowa… ”

Wystarczą niewinne ofiary stojące za ideą tajemnicy, aby tabu stało się celem dążenia wielu ludzi i wariatów.

Isaac de la Peyrere (1594-1676), który służył jako francuski ambasador w Danii, napisał książkę, w której twierdzi, że należy Żydom przywrócić prawo do Izraela bez potrzeby konwersji na chrześcijaństwo.

I tu rodzi się początek wymyślonego konfliktu niszczącego Palestyńczyków, oraz stawiającego Żydów (teza) jako przeciwników Chrześcijan (antyteza) …

W 18 wieku, ruch syjonistyczny, skupił dookoła siebie wielu księży, pisarzy, filozofów, znawców Biblii i talmudu, polityków, teologów kreujących idee nienawiści i podziału społecznego, religijnego i kulturowego.

Wśród nich znalazł się mason Thomas Newton, biskup Bristolu, wierzył on że naród wybrany powróci do swego kraju i potępi uprzedzenia za pomocą ideologii antysemityzmu.

https://mowanienawiscinieistnieje.wordpress.com/2016/03/01/antysemityzm-nie-istnieje/

Ruch ten wzrósł w sile wraz z początkiem rewolucji francuskiej (operacja Brilliant ) i wojen napoleońskich.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/operacja-brilliant-czyli-plan-rewolucji.html

W 19 wieku, ruch nadal nabierał rozpędu i jedną z wybitnych osobistości w tym względzie był kolejny mason Anthony Ashley Cooper, hrabia Shaftesbury (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Anthony_Ashley-Cooper). Cooper zauważa w swoich pamiętnikach, że znaki świadczą o bliskim powrocie Palestyny do narodu wybranego.

Charles Henry Churchill, mieszkaniec Damaszku, stał się gorliwym propagatorem utworzenia państwa syjonistycznego w Palestynie.

15 lóż masońskich wprowadzało chaos, konflikty i intrygi przeciw Palestyńczykom.

W 1841 roku, Churchill napisał list do żydowskiego filantropa Mosesa Montefiore, w którym stwierdza :

„… uważam, że Palestyna jest nam potrzebna, musimy mieć pełen dostęp do państwa i możliwość kreowania w nim prawa. Dwie rzeczy, są nieodzownie konieczne. Po pierwsze, Naród Wybrany, musi sam wziąć sprawy w swoje ręce. Po drugie, mocarstwa europejskie pomogą nam w szerzeniu naszych poglądów … ”

Mason George Gawler (1796/69), napisał w 1845 roku, książkę, w której stwierdza, że tworzony naród, zaludni przetrzebione i opuszczone miasta Palestyny.

W 19 wieku, szeregi syjonizmu chrześcijańskiego zastały zasilone tysiącami przedsiębiorców, chcących należeć do elitarnego narodu wybranego, żyjącego na koszt naiwnego plebsu.

Brytyjscy przemysłowcy tacy jak Edwarda Cazalet (1827-1883), czy Lawrence Oliphant (1829-1888), byli bardzo aktywni w budowaniu potęgi swoich firm i rodzin oraz idei narodu wybranego.

Iluminat Amerykański William E. Blackstone, twórca korporacji Blackstone, nazywany ojcem współczesnego syjonizmu, wprowadził idee państw handlowych i prawa morskiego do wszystkich państw niewolniczo- hierarchicznych.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/prawo-admiralicji-floty-handlowej-czyli.html

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/kto-rzadzi-polska.html

William H. Hechler (1845/1931, https://en.m.wikipedia.org/wiki/William_Hechler), był kapelanem brytyjskiej ambasady w Wiedniu, i był bliskim współpracownikiem Theodora Herzla, uważanego za twórcę i ojca państwa elitarnego narodu wybranego.

W rzeczywistości, to Hechler poświęcił 30 lat swojego życia, w celu zrealizowania wizji przejęcia Palestyny, przez elity. Zmarł on 17 lat, przez Pierwszym Kongresem Syjonistycznym w Bazylei (sierpień 1897).

Syjoniści i Syjoniści chrześcijańscy, położyli w czasie kongresu symboliczny kamień węgielny dla idei globalizmu i terroru kulturowego.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/protokoy-medrcow-syjonu-1896-r-zobacz.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/deklaracja-balfoura-i-syjonistyczna.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/judaizm-nie-jest-syjonizmem-zyd-nie.html

Syjonizm wykreował mit 6 milionów ofiar, państwa oraz narodu wybranego i aby urzeczywistnić tą iluzje, należało poświecić Palestyńczyków i żydowską biedotę, dla celu wyższego poprzez wojnę ofiarno – eksperymentalną.

Mit, kłamstwo i ludobójstwo dopełniły dzieła powstania państwa elitarnego narodu wybranego.

Od samego początku, wielcy chrześcijańscy syjoniści i masoni, stali na czele walki w imieniu narodu wybranego.

Ich wpływ na polityków i ludzi władzy był wielki. Nie jest tajemnicą, że wpływ ten odgrywał ważną rolę w tworzeniu Deklaracji Balfoura z 1917 roku, w której Rząd Jego Królewskiej Mości : ustanawia dom narodu wybranego w Palestynie.

Szlachta narodu wybranego, to elity religijne, polityczne, finansowe i korporacyjne.

Znane postacie i agitatorzy syjonizm chrześcijańskiego i afroamerykańskiego, to : Charles Orde Wingate, John Hayes Holmesa, prof Reinhold Niebuhr, Corrie ten Boom.

Dziś ruch syjonistyczny ma mnóstwo masońskich członków i użytecznych narzędzi wykonujących rozkazy swoich panów.

Idea globalizmu, wykona niedługo następny krok, którym będzie zniszczenie Izraela, wymusi to stworzenia globalnego, totalitarnego państwa regionalnego, osadzonego na idei technokracji i transhumanizmu.

https://panlogika.wordpress.com/2017/01/20/technokracja-czyli-masonska-wizja-przyszlosci/

Elitarny klan narodu wybranego, wspiera swoje familie, rody i popleczników, niszcząc ludzką wolność, równość i moralność, przez demoralizację, nałogi, popędy, strach i chciwość oraz ignorancje wobec społecznej biedy i krzywdy.

To jest wasza rzeczywistość, to jest wasza iluzja, która otacza was kłamstwami i fantazjami ludzi opowiadających wam brednie na temat sekretnych powiązań ludzi, którzy mają was za nic.

Nie ma żadnych wielkich tajemnic, jest tylko dezinformacja i podział, od lat pokazuje wam, że tylko strach i przyzwyczajenie nie dają wam wyjść spod jarzma kontroli elit, której władze, kulturę i cywilizacje, można zniszczyć w ciągu miesiąca.

O co chodzi elitom.?!

Chodzi tutaj o pokój mesjański, pokój w którym elity zepchną ludzi pod kontrole władzy totalitarnej.

Świątynia Boga Jakubowego, do której wstąpicie nie będzie świątynią waszego rozumu lecz egocentryzmu władz, które narzucą wam własne utopijne rozwiązania.

Wy ludzie, narody, grupy oddacie się bestii w posiadanie. Prawo wyjdzie z Syjonu, jak zaraza i wyda wyroki na wszystkich tych, którzy sprzeciwią się idei władzy totalitarnej i hierarchicznej.

Naród przeciw narodowi nie podniesie już miecza ponieważ, będzie tylko jeden naród karany przez Boga władzy hierarchicznej.

Liga Świata
Dydymus
Samostanowienie i Samoograniczenie