Ostatnia cegła totalitarnego muru

Ostatnia cegła totalitarnego muru

Ludzka tępota, ignorancja i dążenie do egocentryzmu poprzez nałogi i popęd

James Paul Warburg, masona, bankier, ojciec założyciel i szef Banku Rezerw Federalnych, złożył następujące oświadczenie przed Senatem Stanów Zjednoczonych, w dniu 17 lutego 1950 roku:

„Będziemy mieć rząd światowy, czy nam się to podoba, czy też nie. Pytanie tylko, czy rząd światowy zostanie przyjęty poprzez podbój, czy powszechną akceptację … ”

Pisarz Juri Lina w swojej książce „Architekci oszustwa”, ukazuje nam kulisy walki z nowym porządkiem świata.

Na corocznym spotkaniu grupy Bilderberga, które miało miejsce od 6 do 9 czerwca 1991 roku, w Baden – Baden swój polityczny debiut miał członek Skull and Bones – Bill Clinton, a David Rockefeller Jr. powiedział:

” Jesteśmy wdzięczni Washington Post, New York Times, Time Magazine i innych wielkim wydawnictwom, których dyrektorzy uczestniczyli w naszych spotkaniach i szanowali ich dyskretny charakter przez prawie 40 lat …

Niemożliwym byłoby rozwijanie naszych globalnych planów, bez udziału prasy. Dzięki temu, świat stał się bardziej wyrafinowany i przygotowanym do poruszania się w kierunku rządu światowego.

Suwerenny super świat intelektualnych elit i międzynarodowych bankierów determinował od wieków rozwój całego świata … ”

W tym czasie, Clinton nie był znany poza granicami USA, a nawet poza granicami stanu Arkansas.

Zaledwie dwa miesiące później, został nominowany na prezydenta stanów zjednoczonych z ramienia „demokratów”, a 16 miesięcy później, William Jefferson Clinton, został wybrany na prezydenta USA, przyczyniając się do realizacji ostatniego etapu, nowoczesnej wersji Nowego Porządku Świata.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/podziekowanie-grupy-bilderberga-i.html

Bilderberg

Mason Hieronim Retinger, na początku 1954 roku, został zaprzysiężony na członka zakonu Iluminatów, wybór ten nie był przypadkowy, ponieważ jego działalność na rzecz europejskiej masonerii dążyła do stworzenia zakamuflowanego spotkania mistrzów masonów 31/32/33 stopnia i iluminatów pod pozorami spotkań biznesowych.

W holenderskim mieście Oosterbeck w dniach 29 – 31 maja 1954 roku, została założona europejska loża mistrzowska, występująca oficjalnie pod nazwą Klubu Bilderberga.

” Zaczęło się nową rzeczywistość „, powiedział na tym spotkaniu doradca prezydenta Eisenhowera do spraw bezpieczeństwa.

Retinger, jako mason 33-te stopnia wtajemniczenia, został wprowadzony w plany światowych elit z ramienia, których stał się inicjatorem Wspólnoty Europejskiej i Rady Europy.

W 1955 roku, Grupa Bilderberga, omówiła potrzebę stworzenia Wspólnoty Europejskiej, według istniejących planów Unii Pan Europejskiej .

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/paneuropejska-unia-czyli-unia.html

18 miesięcy później, został podpisany Traktat Rzymski. Komitet sterujący grupą Bilderberga, składa się z trzech grup roboczych, w skład których wchodzi 39 mistrzów (3×13, mnożenie złotej liczby).

To właśnie na przełomie 1955/56 roku, wyeliminowano bezużyteczne władze regionalne wprowadzając rządy światowe.

To właśnie od tamtego czasu, role elit regionalnych przyznaje się wiejskim głupkom, mającym tworzyć podział społeczny, za pomocą agitatorów.

W dniu 12 – 14 maja 1989 roku, grupa Bilderberg spotkała w Hiszpańskim mieście La Toja, w których zdecydowano, że Margaret Thatcher powinna zostać zastąpiona na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii.

” Ostatnim gestem Thatcher, była obrona suwerenności Wielkiej Brytanii i jej niechęć do stworzenia europejskiego superpaństwa. ”

Pomimo niechęci Thatcher do idei Stanów Zjednoczonych Europy, należała ona do kręgu elit, chcących utrzymać władze nad ludźmi.

Stany Zjednoczone Europy, były planowane jako twór tymczasowy mający nałożyć na Europę jarzmo totalitaryzmu, mogącego wprowadzić do krajów europejskich armie polityków, Think Tanków i żołnierzy, podbijających państwa narodowe za pomocą różnych form manipulacji i deprawacji społecznej.

W latach 80-tych, mason wyłaniający się z loży P2, Romano Prodi, został członkiem komitetu sterującego Grupą Bilderberga, natomiast w 1999 roku, został powołany na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej.

http://czuwajacy.blogspot.com/2017/01/p2-propaganda-due.html

W lecie 1998 roku, Prodi ustawił mistrzów masońskich i iluminatów na ważnych, kluczowych stanowiskach w unii europejskiej, o tych kontrolowanych nominacjach, pisał The Guardian w dniu 7 lipca 1998 roku:

” Wim Duisenberg, były skarbnik grupy Bilderberga ( od roku 1982), w 2004 roku, został szefem Europejskiego Banku Centralnego (EBC)…”

Zmarł on nagle w podejrzanych okolicznościach, jak każdy inny członek masonerii, który zdradził lub uległ iluzji własnej mocy, w lipcu 2005 roku.

EBC, zawsze znajdował się w rękach grupy Bilderberga i masonów takich jak : Jean-Claude Trichet, Tommaso Pado-Schioppa, Sirkka Hämäläinen, czy Ottmar Issinga …

Jak dokonano 5-go rozbioru polski

Warunkiem wprowadzenia nowych państw do unii europejskiej, było ich zrzeczenie się władzy ustawodawczej, na rzecz władzy pozornej, zgodnej z dyrektywami władzy nadrzędnej, czyli : Klubu (Loży) Bilderberga, Komitetu (Loży) 300, Klubu (Loży Rzymskiej) Rzymskiego i wewnętrznych kręgów Unii Europejskiej …

( Jest to odpowiedź, na wasze pytanie dotyczące, dziwnych, jednomyślny nocnych głosowań polskiego sejmu i senatu. )

Powiedział o tym sam Prodi w lutym 2000 roku, na łamach Zeit-Fragen, Zurychu :

” Nie możemy pozwolić aby państwa członkowskie, same tworzyły swoje rządy i prawa.

Będą one musiały pielęgnować te same wartości co my. Dlatego będziemy wprowadzali surowe zasady, jak te wprowadzone w Austrii i innych państwach UE. Jest to zgodne z nowym porządkiem świata, nową rzeczywistością… ”

Polska, jaka Polska ?

Jednym słowem, o ile do 1999 roku, o wyborach decydował „naturalny podział partyjny”, który manipulował ludźmi i sondażami, to po 1999 roku, wybierani są na przywódców partii jednostki autorytatywne, akceptujące politykę globalizmu i ustanawiające reguły nowego porządku świata w cieniu kłótni dzielących naród.

Ustawy takie jak ustawa 1066, ustawa szczepionkowa, ustawa antyterrorystyczna … , są ustawami europejskimi, globalnymi, których brak, będzie sugerował rządowi światowemu, nielojalność polskich masonów i marionetek w stosunku do władz światowej oligarchii.

Nielojalność karana jest śmiercią lub wojną ograniczeń, embarg ekonomicznych, podatkowych i handlowych … Wszystko to według prawa rzymskiego i prawa morskiego (Sumeryjskiego).

http://ligaglobu.blogspot.com/2016/12/wielka-13.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/prawo-admiralicji-floty-handlowej-czyli.html

W dniu 18 listopada 2002 roku (pod znakiem Skorpiona), Komisja Europejska ogłosiła, że dziesięć nowych państw członkowskich zostanie przyjętych w dniu 1 maja (święty dzień powstania Illuminati w 1776) 2004 roku.

Parlament europejski, zawsze łamał własne zasady, na wiosnę 2000 roku, w Trybunale Europejskim zaakceptowano ustawę, która mówi co następuje :

” Wolność słowa, powinna być ograniczona, jeśli jest to sprzeczne z interesem Unii … ”

Ustawa ta, mówi również o ograniczeniu własności i prawa do wolności …

Bernard Connolly, główny ekonomista Komisji Europejskiej od 1978 do 1996 roku, powiedział :

” Ustawa, nie może naruszać wolności i prawa, które istnieje w Wielkiej Brytanii, ale tak niestety jest … ”

The Times, 6 lipca 2000 rok.

W dniu 10 kwietnia 1999 roku, Newsweek opublikował oświadczenie brytyjskiego premiera Tony’ego Blaira o ataku NATO na Serbię:

” Nie walczymy, aby bronić naszych interesów krajowych, ale dla nowego internacjonalizmu … ”

„Nowy internacjonalizm”, nawiązuje do globalizacji, której celem jest nowa odsłona Nowego Porządku Świata i jeden światowy rząd.

Niemiecka kanclerz Willy Brandt, przewidział w 1974 roku, że :

” Demokracja w Europie Zachodniej, konieczna będzie tylko przez 25-30 lat, następnie nastąpi nieuchronna dyktatura, której początek dotknie kraje europejskie około roku 2004, kiedy to rządy wszystkich państw europejskich, zaakceptują szaleństwo i terror unii europejskiej … ”

Jacques Delores prezydent Socjalistycznej (Mason) Komisji Europejskiej, stwierdził w 1998 roku:

” To będzie szok dla członków parlamentów narodowych, gdy zdadzą sobie sprawę, że w ciągu najbliższych 10 lat, 80% całej legislacji gospodarcze, społecznej i podatkowej będzie pochodzić z UE.

Organy ustawodawcze państw członkowskich będą bierne i zmuszone grać przed narodami za pomocą sztuczek i kłamstwa podziału … „.

Niemiecka gazeta Die Zeit, w dniu 17 czerwca 2004 roku, stwierdza :

” Iluminaci kontrolują rozwój UE … ”

Mason Jose Manuel Barroso, został nowym przewodniczącym Komisji Europejskiej wiosną 2004 roku. Jako użyteczna marionetka, kreuje on poprawnie polityczne opinie tak, jak robią, to wszystkie tajne stowarzyszenia.

Dlaczego, bowiem osoby i opinie nie poprawne polityczne, są szkodliwe dla tajnych bractw i rozwoju globalizmu na terenie umierających państw narodowych .

Dwie twarze egocentryzmu

Loża ” Wielki Wschód „, specjalizuje się w przewrotach i rewolucjach, w przeciwieństwie do ” Wielkiej Loży „, która stosuje metody psychologiczne.

https://manipulanci.wordpress.com
https://iluzjawladzy.wordpress.com

Wojny masonów o władze najlepiej prezentuje cytat wyjęty z ust Jean – Marie Le Pena, z 18 stycznia 2007 roku, który można znaleść w gazecie Le Point :

” Jestem ofiarą spisku Wielkiego Wschodu, dlatego, że promuje nacjonalizm … ”

Wojna z NWO

Patrick Buchanan, kandydat na prezydenta z ramienia Partii Reform USA, w przemówieniu z 6 stycznia 2000 roku w Bostonie powiedział :

” Jestem gotowy prowadzić masowe powstanie przeciwko krajom i elitom, które manipulują mediami, wspierając New World Order i Rząd Światowy.

Lojalność w stosunku do New World Order oznacza zdradę republiki.

Panie Wells, Pańskie masońskie słowa, ni jak mają się do prawdy, nie umrzemy walcząc przeciwko Nowemu Porządkowi Świata, ale dopiero wtedy, walcząc, zaczniemy żyć …

Narody muszą walczyć z nowym porządkiem świata i rządem globalnym, chyba, że rezygnują już dziś z wolności.

To nie kraje muszą walczyć z innymi krajami, ani ludzie z danych państw z innymi ludźmi, lecz z elitami będącymi ich wrogami … ”

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Patrick_Buchanan

Mowa Patricka Buchanana, nie została powtórzona przez żadną z ważnych gazet lub telewizji w USA.

Kiedy prezydent George H. W. Bush rozpoczął nielegalną wojnę w Iraku, powodując okupacje Kuwejtu, z dumą ogłosił, że celem USA, jest Nowy Porządek Świata.

Bush powiedział to, 16 sierpnia 1990 roku :

” Inwazja, nie będzie długo trwać, Nowy Porządek Świata, nie zatrzyma się na tym wstępie … ”

W dniu 11 września 1990 roku, jedenaście lat przed „atakami na WTC”, Bush powiedział, co następuje:

” W tych trudnych czasach, można ujawnić nasz piąty cel – Nowy Porządek Świata … Jeżeli nasze starania zakończą się sukcesem, a mają taką szanse, rzeczywistość nowego porządku świata, stanie się faktem … ”

W przemówieniu przed Kongresem, w dniu 6 marca 1991 roku, prezydent Bush powiedział:

” Teraz widzimy na horyzoncie nowy świat. Świat, w którym rzeczywiście istnieje perspektywa Nowego Porządku Świata … ”

18 marca 2003 roku, (święto Purim, dzień, w którym Jacques de Molay został spalony na stosie przy pełni księżyca) prezydentowi marionetce, Georgeowi W. Bushowi, udało się przekonać Kongres, do wojny przeciwko Irakowi.

Prezydent kłamał o tym, że Irak posiada broń masowego rażenia, a Saddam Husajn posiada niewidocznych „terrorystów”.

Atak, rozpoczął się 20 marca, a operacji nadano nazwę : „Szok i Przerażenie”. Dzień ten, nazywany jest wigilią równonocy wiosennej „Eve of Ostara”.

Druidzi, dzień czci dla bogini Gai, Wielkiej Bogini, nazywali dniem Celebration Fertility Primverii ( Przesilenie Wiosenne ), lub Kultem Płodności.

Wojna, skończyła się nagle w dniu 1 maja 2003 roku, czyli w dzień powstania Iluminatów.

1 maja, to również Święto Driudów – Beltaine lub Bealtuin, inaczej Ognie Bela – boga słońca.

Od 20 marca, do 1 maja trwają przygotowania do Nocy Walpurgii (bogini płodności, 1 maja trzeba oddać ziemi krew).

Był to najlepszy moment, aby rozpaczać Krwawą Rewolucje, 20 marca 2011 roku, rozpoczęto atak na Libię, który zakończył się nagle w dniu, 1 maja 2011 roku.

Kult Saturna, Kult Płodności, Kult Waginy i Penisa, Kult Matki Ziemi, Kult Gai, Kult Wielkiej Bogini …

Wiele nazw, jedno święto, jeden, krwawy sposób celebrowania nowego, płodnego roku, w którym ziemia, matka ziemia krwawi, a męskie instynkty, dają upust swej żądzy.

( Szczegóły wojen ofiarnych i werbowania morderców : http://swiatowaliga.blogspot.com/2017/01/skull-and-bones-niebezpieczna-prawda.html , http://ligaswiata.blogspot.com/2017/01/slady-sonia-faszywa-flaga-i-gwiazdy.html )

W Iraku, nie znaleziono oczywiście żadnego śladu broni masowego rażenia, o którym mówił okultysta i zbrodniarz wojenny George W. Bush.

Bush, przez cały czas opiekował się masońskom marionetką Hamidem Majid Mousa, członkiem, Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Iraku, który doszedł do władzy w dniu 13 lipca 2003 r.

Carl Klang, w utworach takich jak : „chce być ekstremistom ” ( album : ekstremista, https://m.youtube.com/watch?v=SGoXOeuaCkM ), i ” oślepiony przez kłamstwa „, jasno określa rolę iluminatów, masonów i Busha, w grze o władze nad światem :

” W jaki sposób mogę przekonać się o twoim kłamstwie, jeśli twoje uszy odmówiły słuchania, a twoje oczy unikają moich spojrzeń, patrzą ze strachem gdzie indziej … ”

W jaki sposób, wytłumaczyć komuś sytuacje, jeśli jego zmysły, są zmanipulowane i nie potrafią lub nie chcą, zrozumieć i dostrzec niczego, co jest prawdziwe. ?!

Strach, głupota, zysk, spokój, ignorancja … ?!

David Rockefeller Jr, w 1994 roku, powiedział na spotkaniu Rady Biznesu wchodzącej w skład Organizacji Narodów Zjednoczonych, następującą rzecz :

” Jesteśmy na krawędzi globalnej transformacji. Wszystko, czego potrzebujemy, to poważny kryzys w odpowiednim czasie, a narody zaakceptują Nowy Porządek Świata „.

David Rockefeller, przyznaje w swojej książce „Wspomnienia” (str 405, Nowy Jork. Random House, 2002), że przyczynił się osobiście do powstania, kolejnego Nowego Porządku Świata :

” Niektórzy uważają nawet, że jesteśmy częścią tajnego stowarzyszenia, działającego przeciwko interesom Stanów Zjednoczonych.

Charakteryzują mnie i moją rodzinę jako ” internacjonalistów „, którzy wraz z innymi elitarnymi rodzinami z całego świata, zbudowali globalną strukturę polityczną.

I nawet, jeśli tak jest, to powinniście być z tego dumni, a ja przyznaje się do winy i jestem z tego dumny …


Każdy Wolnomularze zna regułę :

” Człowiek, który godzi w dobro organizacji, podważa także swoją pozycje. ”

Każdy następny 1 maj, może być ostatnim majem iluzji wolności, bowiem prawa totalitarne, okrążają wszystkie funkcje życia, zatruwając wszystkie kwestie moralne, amoralnym systemem tolerancji wobec zła.

Słowa, nie mają już pierwotnego znaczenia, są wybebeszoną fasadom pozorów.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/poprawnosc-polityczna-dekonstrukcja-i.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/09/katastrofa-sowa-pisanego-w-sobie.html

H. G. Wells, The New World Order (1939):

” Wielu ludzi będzie nienawidzić Nowego Porządku Świata i zginie protestując przeciwko niemu. ”

Blisko 80 lat temu, powstała ta książka, jednak świat, uważał przechwałki masona i zwolennika, promotora eugeniki, za literaturę fantastyczną.

Jego ukochana Margaret Sanger, od 1923 roku, otrzymywała ogromne fundusze od rodziny Rockefellerów w celu rozpoczęcia eugenicznej rewolucji, której apogeum nastąpiło w czasie drugiej wojny eksperymentalnej …

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/02/przerazajace-amerykanskie-korzenie.html

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/02/eugenika-w-izraelu.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/koscio-eutanazji.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/htranshumanizm-ostateczna-rewolucja.html

System pisze książki, produkuje autorytety, tworzy tezy i antytezy zmierzające do syntezy, bowiem tak powstawała iluzja demokracji, socjalizmu, monarchii, czy liberalizmu …

System tworzy filmy, cywilizacje, prawo i edukacje, a wy kręcicie się dookoła głównej sceny teatralnej niewiedząc, że religia i polityka, to teatr, i że wasze życie i praca, to dramat i farsa.

Wasz nowy porządek świata, to ciekawy temacik do poduszki, niemy okrzyk, walka z wiatrakami lub sensacyjny poranek w nudnej pracy …

Obserwuje ludzi jak małpy w zoo od 1989 roku, każda bitwa kończy się waszą kapitulacją i radosnym wymarszem do pracy, bo praca dla elit, czyni was wolnymi, bo konsumpcja, daje wam „wybór”, bo wolność to sprefabrykowane i dzielące wybory, bo lekarz i ksiądz, to autorytet, a samemu, nic nie można zrobić … ?!?!

Logika zniewolonego stada, logika strachu, logika obaw, logika wyboru mniejszego zła, byle żyć, aż do śmierci, poniżej godności zwierzęcia …

Od 1995 roku, obserwuje i drugą stronę medalu, słyszę śmiech elit, grających teatralne role funkcyjne i tytularne, wiodąc życie na wasz koszt …

Widzę, jak dyrektywy mistrzów masońskich, zmieniają marionetki w bogaczy, a was w biedaków, śmieciarzy kupujących prawo do życia, przez idee posłuszeństwa i chorego, wynaturzonego konsumpcjonizmu.

Bo lepiej jem, mam telewizje, wybór, lekarstwa, popatrz idioto na etykiety, gdybyś to zrobił nie potrzebował byś lekarzy i leków, masz kontrolowany wybór władzy i wybór powtórek reklam, kłamstw historycznych, filmów i seriali, do szaleństwa …

Szaleństwo społeczeństwa, jest usypiane tezami o bezradności, zastraszane przez władze i prowokowane do głupoty podejmowania nieopłacalnej pracy hierarchicznej, do kredytowania swojego życia … te utopijne przejawy cywilizacyjno kulturowe, dotknęły większość społeczeństwa, idącego za fletnią Pana, na skraj przepaści …

https://www.youtube.com/shared?ci=KfPOYjPAbl4

Anty-systemowcy, idą ręka w rękę z systemem, bo nie potrafią zobaczyć, że działają wedle schematu zbudowanego przez sam system, cała wasza bezużyteczna wiedza tworzyła system … i reaktywuje go raz, za razem …

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/02/koniec-mitu-filmu-v-jak-vendetta.html

System hierarchiczny, od zawsze tworzył swe antytezy, aby utrzymać wszystkie promienie, idące od gwiazdy przeznaczenia.

Kontrolując wszystko, tworząc system edukacji, nauki, literatury, mediów … wyszkoleni w systemie, posłuszni ludzie, zawsze odbudują system dla nowego mesjasza i hierarchicznego Boga, oczekując nagród i kar, igrzysk, sensacji i krwi … ot małpy i cyrk.

Bojownik o wolność, nigdy nie wie kiedy staje się prorokiem, wybrańcem ludu, pragnącego nowej hierarchii, nowego mesjasza, nowego Boga i nowego zniewolenia …

Nieświadomy swej roli bojownik o wolność, staje się agentem hierarchii, bowiem jako urodziny niewolnik, nie potrafił nauczyć ludzi prawdy o odpowiedzialności samostanowienia i samoograniczenia, prawdy o równości dążącej do wolności.

Nowy Porządek Świata, odradza się w każdym systemie, w każdej religii, w każdej epoce … poprzez odrodzenie sitwy – mafii hierarchicznej i okultyzmu totalitarnego.

Fałszywy obraz świata jest kreowany przez kolejne sitwy i grupy władzy. Iluzja, mieszająca się utopią, abstrakcją i magią doprowadziła świat na skraj choroby psychicznej wymyślonej i roznoszonej przez elity.

Matka Boga jedynego, dziewica teraz i na wieku … , znasz te sformułowania, Illuminaci, czyli oświeceni – zaprzysiężeni, Nikolaici, czcili waginę i penisa, ich żony były kapłankami – dziewicami (dzieci rodziły matki zastępcze), lub oddawały one życie na ołtarzu ofiarnym, kiedy to mistrz – bóg ojciec, cesarskim cięciem odbierał poród i zabijał swoją żonę …

Popatrzcie na ryciny, na freski, mity i legendy, na znane powieści, dotyczące starożytności i antyku …

Zabrali wam broń i pióra, aby poprawność polityczna, mogła żyć własnym, wiecznym życiem.

Ten manewr jest konieczny, z dwóch powodów:

1) Rozproszony i podzielony tłum, nie może znać swojego prawdziwego wroga, bowiem ukierunkowano jego gniew na użyteczny tor buntu i problemów społecznych.

Użyteczny tor, wiedzie ignorantów i idiotów, ku wyspecjalizowanym manewrom rozbiórki starego społeczeństwa, za pomoc instrumentów tezy i antytezy, dostarczonych poszczególnym grupom przez elity mesjaszy, agitatorów i nowych bogów.

Kolejne tory rozwoju są aktywowane i dezaktywowane, wykolejając poszczególne grupy społeczne.

Sami tworzycie rząd globalny, stojąc za partiami, mistrzami, religiami i księżmi …

2) Paladyni Kulturowi, są praktykami, którzy za pomocą manipulacji, zabierają ludziom nadzieje poprzez zastój, powtarzane schematy życiowe i beznadzieję życia zawodowego, społecznego i kulturowego.

Człowiek, który sam nic nie tworzy, automatycznie (poprzez naukę, edukacje, nakaz) kradnie, albo zapożycza tezy lub antytezy, potrzebne do kreowania iluzorycznego życia pozbawionego wartości, duchowości, zasad, tez logicznych i odważnych myśli tworzących tor samostanowienia …

Problem leży w nie zrozumieniu prawdziwych przyczyn działania człowieka.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/04/odkrycie-prawdziwych-podstawowych.html

Człowiek kopiuj – wklej, człowiek wyraź usłyszane, człowiek dopasowujący się do reguł i zasad innych ludzi, człowiek szukający mistrzów i mesjaszy, człowiek powtórz i zapomnij …

Nawet „kreatorzy”, tworzą dziś nie z potrzeby duszy, ale poprzez powielanie nauczonych schematów, tez i antytez manipulacji … dla kasy, sławy, pozycji, dla egocentryzmu, który myli powielanie z darem duszy …

Nawet duchowość, stała się świeckim, alternatywnym, rewolucyjnym sposobem życia, opartym na wmawianiu sobie pewnych mantro – reguł i schematów myślowych, dostarczonych wam przez psychologów, pedagogów, księży i masońskich ekspertów.

System nauczył was jak żyć, pracować, jeść, jak wychowywać dzieci, jak wydawać pieniądze, jak działa hierarchiczne państwo, jak funkcjonuje mężczyzna, kobieta, jak kupować, jak się leczyć … gotowce … , ściągi, kary i nagrody, dyplomy i tytuły, pieniądze i gadżety, bo właśnie tak wygląda realne życie. ?!

Lecz realne życie, to kłamstwo, osadzone na kulturze i cywilizacji masońskiej, której reguły obejmują zasady kastowe, hierarchiczne składające się na obraz rzeczywistości, dialektyki pana i niewolnika.

Pan może wszystko, a niewolnik robi to co ustalił za niego schemat wychowania i dostosowania do reguł prawa …

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/11/jedynym-sposobem-ocalenia-swiata-jest.html

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/10/kamstwo-sentencji-my-zyjemy.html

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/09/zakupy-praca-seks-komputery.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/10/rzad-i-iluzja-urzedu.html

Tworzycie nowy system religijny : oszczędzacie, aby utrzymać i budować system, idziecie na wojny jako najemnicy możnych, przegrywacie wszystkie bitwy z wymiarem władzy, spowiadacie się swoim wrogom, ze swoich tajemnic i tworzycie życie pełne męczeństwa.

Krzyżują każdego dnia, wszystkim obywateli na krzyżach będącymi czarnymi, masońskimi kostkami do gry. Jeśli nie widzisz wielu wymiarów manipulacji, płaski świat iluzji, pochłonie cię bez reszty.

Globalne kryzysy, zostały stworzone przez nomenklaturę nowego wieku (New Age), ponad 100 lat temu.

Jeśli stworzysz kryzys na bazie nierealnych rzeczy lub rzeczy, których nikt nie rozumie, nikt nie udowodni ci, że owy kryzys nie istnieje.

Wystarczy tylko nauka, ekspert i autorytet, aby uzasadnić, głód, krach, wojnę, chorobę, czy bezrobocie, bowiem wszystkie te rzeczy, są komuś potrzebne do tego, aby zmusić was do przyjęcia danego schematu myślowego, o którym następne pokolenia będą uczyły się w szkole lub kreowały swój światopogląd za pomocą książek i filmów, przecież media, to rozrywka, a rozrywka przekłada się na „wiedzę”.

Iluminaci, Masoni, Kabaliści, Nekromanci, Humanitaryści , Zaprzysiężeni, Nikolaici, Liga Sprawiedliwych, Klub 300, Bilderberg, Carbonarii, Dekabryści, Czarna Szlachta, Klub Rzymski, ONZ, Różokrzyżowcy, Loże, Bractwa, Stowarzyszenia … Nowy Porządek Świata – To realny świat, do którego postacie z kreskówek i iluzji niewolniczego życia, nie mają wstępu …

I lepiej abyś się obudził bo ignorancja, głupota i egocentryzm, nie uratują twoich dzieci

Kolejne wcielenia Nowego Porządku Świata :

1) zniesienie monarchii i zastąpienie jej elitaryzmem hierarchicznym

2) Zniesienie własności prywatnej, poprzez iluzje posiadania

3) Zniesienie dziedziczności

4) Zniesienie patriotyzmu

5) Zniesienie rodziny

6) Zniesienie zasad wiary i duchowości, moralności, na rzecz religii społecznych

I myślicie, że to się dopiero stanie, że mamy czas, więc zrozum to już się stało. !!!

Od 16 lipca do 29 sierpnia 1782 roku, na kongresie w Wilhelmsbaden dokonano skutecznego zamachu ma wszystkie podstawowe prawa wolnych choć zniewolonych ludzi, odbierając im godność za pomocą iluzji słów i sloganów o wolności – tak dostaliście demokracje, socjalizm, komunizm, kapitalizm, liberalizm, wolność religijną oraz wybór kontrolowany …

1 maja, świętujecie dzień pracy intelektualnej elit, która zmusiły was do pokory, oddania, lojalności i służenia cywilizacji i kulturze masońskiej.

Zasady państwa społecznego polegają na utrzymaniu elit przez zniewolony naród.

Rewolucja bolszewicka, seksualna, francuska, amerykańska, ukraińska, przemysłowa, społeczna, kulturalna, blisko wschodnia … wieczna rewolucja tezy i antytezy, wreszcie wyprowadzi rząd światowy z cienia.

Do tej sytuacji są już gotowe kraje europejskie, których prawa narodowe zostały zniesione przez prawo unijne, dostosowane do idei globalizacji.

Jedna tradycja, kultura, struktura państwowa, społeczna, polityczna, religijna i jeden iluzoryczny światopogląd.

Od końca 18 wieku, wszystko jest powoli spajane, przez front :

a) ekonomiczny : banki, finanse, industrializacja, gromadzenie złota i szlachetnych kamieni, depozytów kontrolujących miedź lub oleju

b) prac stowarzyszeń masońskich : stworzenie nowej klasy rewolucyjnej, politycznej, kulturowej, ideologicznej przez system tez i „alternatyw”.

Front ekonomiczny : kontrolowany jest m.in. przez rodzinę Rothschildów (wojny, kreacja pieniądza), Rockefellerów (olej), Carnegie (stal), Harriman (linie kolejowe), J. P. Morgan ( Rezerwa Federalna) .

Do zwolenników, nowego porządku świata należeli zawsze demoralizatorzy życia społecznego – artyści i twórcy, chcący zapewnić swoim rodzinom udział w bogactwie czerpanym z niewolników : Gioacchino Rossini, Chopin, Honoré de Balzac, Eugène Delacroix, Heineg …

Ważne role w nowego porządku świata odgrywają przejęcia firm i praw autorskich w wyniku wojen, „samobójstw” i małżeństw.

Co jest niezwykle ważne, rodziny elit bardzo szybko w ciągu 2-3 pokoleń, przejmowały majątki zdolnych wizjonerów, następnie poprzez wciągniecie w praktyki okultyzmu, sodomii, czy kazirodztwa pozbywały się poprzez „samobójstwo” lub „szaleństwo”, ostatnich protoplastów danego rodu.

Obecnie wszystkie elitarne rodziny na całym świecie, są ze sobą spokrewnione. Właściciele banków i korporacji, papieże, królowie, mistrzowie lóż i bractw, są częścią tego samego ula.

Więc pomyśl… ?!

Komu, będzie zakazało na twojej moralności, twoim dobrobycie, twoje równości i wolności, czy na twoim prawdziwym wykształceniu … najpierw rodzina, potem kuzynki, potem ich dzieci … a ty możesz im co najwyżej wiernie i lojalnie służyć.

Prace stowarzyszeń masońskich

Lucifer Publishing Company, zostaje przemianowana później na Lucis Trust, ta pozarządowa organizacja dzieli z ONZ budynek oraz zarządza jej działaniami.

Kult Saturna, został zmodyfikowany do formy podziału niosącego strach, ludzie zaczęli bać się lub pożądać idei szatana i lucyfera, ale nikt nie bał się własnego umysłu, własnego egocentryzmu.

Findhorn Foundation, została założona w roku 1972 roku. W 1997 roku, fundacja została członkiem Konfederacji Organizacji Pozarządowych przy ONZ ( Kongo ) i twórcą kilku organizacji pozarządowych, takich jak Klub Duchowy, będący mediatorem społecznym.

Lucis Trust i Findhorn Foundation, są tylko częścią filaru propagandowego składającego się z 100 tysięcy organizacji pozarządowych, kształtujących wasz politycznie poprawny światopogląd.

Na czele 100 tysięcy organizacji stał przez dłuższy czas człowiek, o którym nikt z was pewnie nie słyszał, mistyk Dag Hammarskjöld ( https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Dag_Hammarskjöld ).

Dag Hammarskjöld, zmarł w niewyjaśnionych oklicznościach, być może jego śmierć, była aktem rytualnym, bowiem Dag jako współtwórca, świątyni ONZ, znał jej wszystkie niebezpieczne sekrety i tajemnice.

Kolejny bogiem olimpijskim, okultystom, iluminatem zasiadającym w ONZ, był Rober Muller noszący przydomek „filozof” (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Robert_Muller), był on uczniem okultystki Alice Bailey (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Alice_Bailey), wchodzącej w skład ” Ligi Mistrzów Mądrości”.

Alice Bailey, była uczennicą Heleny Bławatskiej (założycielki ruchu teozoficznego ).

Ta cała „śmietanka”, psychopatów, schizofreników, magów, mistyków … kształtowała wasz światopogląd, światopogląd waszych rodziców, dziadków i pradziadków ….

W „Eksternalizacji Hierarchii” Alice Bailey napisała :

” Nowy Porządek Świata, będzie wiedział, jak kształtować światową produkcję, jak korzystać z zasobów naturalnych, tak aby bogactwa, nie należało do żadnego narodu.

Narody nie będą miały niczego, wszystko będzie należało do wszystkich, dzięki procesom sprawiedliwej dystrybucji … ”

Tylko, kto będzie zarządzał tym spektakularnym podziałem.?!

Oczywiście cały podział będzie w rękach sprawiedliwych bogów hierarchicznych, kontrolujących bogactwa naturalne i utrzymujące w ryzach niższe kast społeczne przez idee technokracji.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2017/01/technokracja-czyli-masonska-utopia.html

” New World Order, będzie oparty na założeniu, że wszyscy ludzie są równi pod względem pochodzenia …

Uczciwość, inteligencja, wizjonerstwo i doświadczenie, wszakże nowych liderów przyszłości…”

Już wiemy, jak masońskie szkoły, tworzą „uczciwe” marionetki i „inteligentnych inaczej” liderów regionalnych.

https://ligaswiata.blogspot.com/2016/01/beata-szydo-agent-nr33.html

” Nowy porządek świata, będzie oparta na poczuciu odpowiedzialności.

Zasadą będzie masońska reguła : ” wszyscy za jednego i jeden za wszystkich”

” Podczas przygotowań do stworzenia nowego porządku światowego, będziemy regulować rozbrojenie. ”

Regulowane rozbrojenie, dotyczy ludzi mogących stanąć w opozycji do nowego porządku świata, dlatego trzeba tworzyć mit zamachów, szaleńców i wykolejeńców.

” New World Order, zostanie przyjęty przez świat, który przejdzie spektakularny, niszczący kryzys. Nowy Porządek Świata, musi stworzyć fundamenty przyszłego świata, który pojawi się w wyniku odbudowy i rekonstrukcji … ”

Edward Alexander Crowley (1875-1947) był mistrzem masońskim, twórcom Ordo Templi Orientis i Zakonu Złotego Świtu, okultystom i biseksualnym dewiantem.

Jego główne dzieło będące filozofią życia, nosi tytuł : Thelema, i przyświeca mu hasło : „Czyń swoją wolę” (rób co chcesz, w staroangielskim, róbta co chceta w sloganie przedwojennej mafii syjonistycznej).

Hasło to miało decydujący wpływ na zbiorową świadomość młodych ludzi w latach 1960 – 1990.

Filozofia demoralizacji powstała w Egipcie w 1904 roku, kiedy to bóg Horus, przemówił do Crowley, czyniąc go prorokiem ery magii – Bestią.

Bestia, stworzyła również podręcznik metod deprawacji społecznej, która dziś nazywana jest tolerancją.

Powtarzam wam, oni wszyscy siebie znają, nie ma przypadków w wyborach, nie ma żadnych naturalnych wojen, nie ma żadnych przypadkowych rewolucji i żadnych przypadkowych idei … są tylko kolejne fazy kontroli społecznej, napędzającej system pseudo postępu służącego elitom.

https://ligaswiatowa.wordpress.com/2014/11/23/seksualna-magia-illuminatow-magow-rozokrzyzowcow/

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/07/05/sadomasochizm-bdsm-manipulacja-i-wszechobecne-klamstwa-dotyczace-ludzkiej-natury/

Większość okultystycznych mistyków, to psychopaci i propagandyści, pracujący tak jak Crowley, czy Weishaupt dla służb specjalnych.

Propagandyści żyją w świecie luksusu i zbytku, tworząc wizjonerskie ideologie kontroli społecznej.

Bogowie, bożki, idole, książęta i centryści żyją na olimpie ludzkiej ignorancji, głupoty i strachu.

Wierzycie w diabły, mity i legendy, zapominając ustalić co jest prawdziwe, a co powstaje tylko w waszych głowach i jest nazywane kulturą, cywilizacją, hierarchią i rzeczywistością.

Elity, manewrują między wami dzięki tezie i antytezie każdej idei, religia i ateizm, polityka i anarchia, jeśli już wybierzesz główny rozdział, przechodzisz do podziału drugo i trzeciorzędnego, prawica czy lewica, islam czy chrześcijaństwo, demokracja, czy socjalizm, anarchia, czy anarcho-weganizm …

Dziel i rządź, wiecznie żyj na koszt plebsu, wystarczy siła, prawo, strach i ciekawość.

Stwórz pieniądz i tytuły, przejmuj ziemie i bogactwa naturalne, twórz monopole i kryzysy, twórz rzeczywistość i daj żyć innym, w iluzji zniewolonej rzeczywistości kulturowej i cywilizacyjnej.

Twórz dominacje :

-) ekonomiczną (tworzysz pieniądze posiadasz bogactwa naturalne)
-) instytucjonalną ( tworząc instytucje, tworzysz przewagę tytularną i prawną )
-) społeczną
-) religijną

Te i inne narzędzia, są nieosiągalne dla ludzi stojących poza systemem, bowiem aby walczyć z systemem, musisz przyjąć reguły jego gry lub stworzyć jego alternatywę poprzez bunt społeczny i świadomość zagrożeń wynikający z braku samoograniczenia egocentryzmu i porzucenia idei samostanowienia osobowego i społecznego.

Występujące po sobie kryzysy ekonomiczne, świadczą o zbliżającej się wojnie tezy i antytezy systemu, chcącego dalej ewoluować i zaostrzać system kontroli społecznej.

Alice Bailey ‚ 1920 rok :

” New World Order, zostanie przyjęty przez świat, który przejdzie spektakularny, niszczący kryzys. Nowy Porządek Świata, musi stworzyć fundamenty przyszłego świata, który pojawi się w wyniku odbudowy i rekonstrukcji … ”

Henry Kissinger, konferencja Grupy Bilderberga w Evian, Francja, 1991 rok :

„Dzisiaj, Amerykanie byliby zgorszeni sytuacją, w której oddziały ONZ weszłyby do Los Angeles, aby przywrócić porządek [odnosząc się do protestów z 1991 roku].

Jutro, te tłumy, będą nam za to dziękować! Wystarczy tylko przekonać tych ludzi, że istnieje realne zagrożenie zewnętrzne (terroryzm, obca inwazja) zagrażające istnieniu Ameryki.

W ten sposób społeczeństwa całego świata, będzie prosiło o zlikwidowanie wymyślonego zła …

Każdy boi się nieznanego, nawet jeśli to wizja nierealnego scenariusza, prawa człowieka zostaną scedowane na rzecz dobrobytu i bezpieczeństwa gwarantowanego przez rząd światowy … ”

David Rockefeller, w dniu 8 czerwca 1991 roku, na spotkaniu Grupy Bilderberga :

” Jesteśmy wdzięczni Washington Post, The New York Times, Time Magazine i innym głównym wydawcom, których dyrektorzy byli częścią naszych spotkań i szanowali złożoną nam obietnicę zachowania poufności przez prawie czterdzieści lat.

Niemożliwe byłoby rozwijać nasz plan wobec świata, gdyby został on podany do publicznej wiadomości w czasie naszych zakulisowych działań.

Ale teraz świat staje się coraz bardziej skomplikowany i jest gotowy, aby przejść poprzez chaos do oczekiwanego przez nas nowego porządku świata poprzez stworzenie rządu światowego.

Ponadnarodowa suwerenność elity intelektualnej i światowych bankierów jest z pewnością predysponowana do samostanowienia narodów, co praktykowane było bez sprzeciwu społecznego w ostatnich stuleciach. ”

David Rockefeller:

” Wszystko, czego potrzebujemy to poważny kryzys, a narody zaakceptują Nowy Porządek Świata. ”

Gubernator Nelson Aldrich Rockefeller (Nowy Jork), w artykule zatytułowanym ” Wezwanie do budowy nowego światowego porządku” – New York Times, luty 1962 :

” Narody Zjednoczone, nie były i nie są w stanie przynieść mam nowego porządku świata, wymaganego przez bieżące wydarzenia.

Konieczne jest, aby Stany Zjednoczone, przejęły wszystkie narody i wprowadziły w życie koncepcje suwerenności narodowej poprzez stworzenie federalnej wizji świata. ”

George Soros Economic Forum w Davos, Szwajcaria, 27 stycznia 1995 roku ;

” Świat potrzebuje nowego porządku światowego. Ostrzegam, że nastąpi okres silnego bałaganu na całym świecie. ”

George Soros, o obecnym kryzysie:

” Mogę oficjalnie oświadczyć, że jest to kryzys, który zdecydowanie odróżnia się od innych, jest to największy kryzys z jakim mieliśmy do czynienia do tej pory.

To koniec pewnej epoki i nastąpi wiele poważnych zmian. Ci, którzy oczekują wznowienie działalności gospodarczej, najwyraźniej nie rozumieją, co się dzieje „.

Oświadczenie Jamesa Paula Warburga przed amerykańskim Senatem w dniu 7 lutego 1950 roku :

” Mamy Rząd Światowy, czy nam się to podoba czy też nie. ”

Prezydent Woodrow Wilson, powiedział coś niezwykłego ( obudził się i żałował roli marionetki w rękach nieuczciwych elit ):

” Niektórzy z największych ludzi w Stanach Zjednoczonych, boją się czegoś nieokreślonego.

Wiedzą, że mają do czynienia z ogromną, dobrze zorganizowaną potęgą, tak subtelną, że prawie nie wyczuwalną.

Nikt z tych ludzi nic konkretnego nie mówi i nikogo nie potępia, jednak szeptom nie ma końca …”

Lalkarze stworzyli wojny, rewolucje i kryzysy, we wszystkich krajach przebywają najemnicy, tworzący podwaliny owych spisków, kryzysów i wojen, nie ma przypadków, lecz dobrze zorganizowany front tajnych bractw i organizacji.

Elity ubrały się w fałszywe nazwiska i majątki kojarzone z nietykalną rasą semicką, choć większość Semitów zostało zabitych, przez tych, którzy wczoraj byli antysemitami, a dziś są Semitami …

6 miliony nazwisk zostało przeszczepionych międzynarodowym elitom … Rasa zabezpieczona przez system hasłem antysemityzmu, powstała na bazie globalnego ludobójstwa Słowian i Palestyńczyków.

Syjonista, dr Nahum Goldmann (1894-1982), w 1958 roku :

” Spadek antysemityzmu, to potężny prąd nie służący przetrwaniu światowego semityzmu i żydostwa.

Antysemityzm, to broń, pozwalająca nam kroczyć z podniesioną głową i żądać rzeczy niemożliwych i abstrakcyjnych.

Zniknięcie antysemityzmu miałoby negatywny wpływ na naszą działalność … ”

Syjonizm, jako ukryta forma faszyzm, była potępiana społecznie w latach 1975 – 1991.

http://ligaswiata.pinger.pl/m/11903073

ONZ (1945), Bank Światowy (1945), MFW (1944) i Unia Europejska … Rozpoczęły marsz w stronę rządu globalnego.

W 1907 roku, Jacob Schiff powiedział w przemówieniu w Nowym Jorku, że :

” bez banku centralnego, który ma odpowiednią kontrolę, kraj będzie dążyć do najpoważniejszego kryzysu w historii… ”

Po kryzysie w 1907 roku, bank centralny został „rozwiązany” przez J. P. Morgan, w 1908 roku, Kongresmen W. Nelson Aldrich powierza mu odkrycie przyczyn kryzysy i znalezienie rozwiązań przeciwdziałających kryzysom …

Ten, po wizycie gigantów europejskiej finansjery w listopadzie 1910 roku, w sekrecie zaprasza największych amerykańskich bankierów do klubu Jekyll Island Club.

Paul Warburg (Kuhn, Loeb & Co.), Frank A. Vanderlip (z National City Bank New York), Henry P. Davison (od spółek JP Morgan), Charles D. Norton (z First National Bank of New York), Benjamin Strong (reprezentujący JP Morgan), kładą podwaliny pod Federalną Rezerwę, będąca dziełem takich illuminatów jak : Aldrich, Warburg, JP Morgan i Rockefeller.

Dyskrecja była konieczna, ponieważ opinia publiczna nie zaakceptowałaby „banku narodowego”, utworzonego przez prywatne banki.

Nadszedł czas postawienia ostatniej cegły totalitarnego muru. W najbliższych miesiącach w międzynarodowej prasie dostrzeżecie kilka naszych ogłoszeń prostujących władze i ostrzegających ludzi o nielegalnych działaniach elit.

Niedługo kolejny kryzys, przeniesie was na ulice i zmusi do nienawiści, będacej podstawą każdej pozorowanej wojny.

Odwaga nic nikomu nie ,daje jeśli wygrać, może tylko twórca konfliktu, tworzący realne korzyści z wygranych i przegranych.

Twórca konfliktu przegra tylko wtedy, jeśli żołnierze usiądą, zaczną rozmawiać i wrócą do swych domów, bo logiczne jest, że jeśli nie będzie potyczek, nie będzie strat i zniszczeń, które są kołem napędowym elit i sztucznego patryjotyzmu, budowanego na ludobójstwie.

Wojny są dla idiotów, polityka jest dla kretynów, religia jest dla wykolejeńców, wolny świat jest dla mądrych ludzi, ceniących równość, samostanowienie, altruizm i samoograniczenie egocentryzmu.

Praca, to współdziałanie na rzecz jedzenia, ubrania i schronienia, coś co nie może być stworzone w domu przez średnio inteligentnego człowieka, nie może być wprowadzane na rynek.

Dlaczego.?!

Ponieważ sekrety i technologie przeznaczone dla nie licznych, służą kontroli społecznej i nie będą mogły być odbudowane przez zwykłych ludzi po serii katastrof naturalnych, logika pozwala uniknąć błędów nagłego uwstecznienia moralnego, bowiem uwstecznienie kulturowe i cywilizacyjne jest wskazane aby osiągnąć stan kulturowej moralności.

Większość idiotów potrafi żyć poprawnością polityczną, uśmiechając się z własnego kretynizmu, i mam prawo tak pisać, bowiem prawda i racja zwróci mi honor w czasach kiedy dzieci idiotów i kretynów, staną się więźniami nowego systemu opresji hierarchicznej.

Zmiana rewolucyjna następuje wtedy gdy wszystkie zasady moralne, zostają naruszone i wypaczone, a postęp prowadzi do utylizacji natury i przetwarzania trucizn w leki, wodę i jedzenie.

Jeśli nadal traktujesz chorobę, jako czynnik rozwijającego się świata, cały twój świat i światopogląd został zniszczony i zastąpione utopią i iluzją istnienia, w której kontrola i poprawność polityczna zajęła miejsce bezpieczeństwa i prawdy.

Wypierając prawdę i akceptując teatr, sam kreujesz swoje sztuczne role społeczne, zawodowe …

Jeśli nie staniecie po stronie ludzie takich jak wy, i jeśli nie odrzucacie księży, polityków i mesjaszy, wasz los zostanie ostatecznie przypieczętowany, a każdy aspekt wyczekiwania, zostanie wykorzystany przez elitę, jej propagandystów, propagatorów i mesjaszy pragnących powrotu wiecznej hierarchii.

Nowy Porządek Świata, kroczy otoczony najemnikami, politykami, księżmi, terrorystami, problemami społecznymi, kryzysami, pandemiami, manipulacjami … i demoralizacją, która zamiast was odpychać, przyciąga was, nęci i werbuje.

Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie