RaElIs, odpowiedzialność za stan wewnętrznej równowagi

RaElIs, odpowiedzialność za stan wewnętrznej równowagi

Człowiek, który dobrowolnie zaliczający się do rasy, kasty, klasy, czy gatunku … , jest tylko zależnym od kogoś zwierzęciem, którego dostosowana do systemu siła fizyczna i pseudo intelektualna, pozwala elitom dominować nad starannie podzielonym światem (19) i jego łaknieniem … Podczas gdy, istota ludzka, jest samo-konceptem, gwiezdnym rdzeniem, opierającym swój doświadczający byt na altruizmie samostanowienia ( czas, ład, prawo, moralność, tożsamość (bóg) personalna ) oraz samoograniczenia.

Jest to, na tyle trudne i skomplikowane, że nikt nie zauważa prawdy w świecie kłamstwa, tworzonego za pomocą tradycji edukacji lustrzanej (9), uczącej kolejne pokolenia, powtarzania błędów poprzednich, zagubionych pokoleń.

Pamiętaj, prawdziwe życie, nie jest teatrem (3) artefaktów, fetyszy i fasad, tworzących przeróżne aspekty cywilizacji i kult-ur hierarchicznych, których scena wciąga cię na widownię iluzji i w fascynujące cienie jaskini platońskiej (1). Prawdziwe życie, rodzi się ze światła w naszej głowie, za które jesteśmy w pełni odpowiedzialni …

Twoje życie dąży do wielkich, altruistycznych marzeń, jeśli twoja dusza, zachwyci się podstępnymi marzeniami innych osób (20), to ich marzenia, staną się twoimi marami, horrorami (28), złymi wibracjami, przekleństwami, wyższymi ideologiami, podczas gdy zakopane głęboko twoje osobiste marzenia, staną się otwartymi, krwawiącymi ranami i powracającymi wyrzutami sumienia …

Wszystko, rodzi się w głowie, dlatego już w niej, potrzebny jest spokój i wyważenie myśli, snów oraz emocji, aby zachować odpowiedzialność za własne jestestwo i czyny.

Człowiek świadomy, nie dopuszcza do istnienia pewnych chorych ambicji, emocji i fantazji, spowodowanych czynnikami zewnętrznymi lub powstałe już łaknienie, tłumi za pomocą narzędzi emocjonalnych i duchowych, zwanych – moralnością personalną (2).

Sztuką jest, tworzyć swoje życie, aby to, było zgodne z trudem personalnej rzeczywistości (RaElIs), ponieważ pokusy – tworzą niebezpieczne i fascynujące nasze ego – utopie i iluzje, w której kontrole nad naszym życiem, przejmuje obcy naszej duchowości przewodnik, mistrz, mentor (4), wykorzystujący nas, przeciw nam samym, dla własnych, niecnych celów ideologicznych, zwanych złym okiem (29).

Cóż, wart jest człowiek, żyjący w iluzji, pozbawionej odpowiedzialności za jego życie ? Zastanów się, dlaczego człowiek, który pozbył się odpowiedzialności za swoje życie, rozliczany jest według prawa zwierząt (7), a nie według prawa naturalnego (5) i personalnego (6) ?

W obecnych czasach, iluzja tworzy z wolnych ludzi tanie i mało rozgarnięte dziwki, które zamiast trudzić się dla siebie samych, sprzedają swoje sumienie trzeciej sile (12), rozrywające nasze wnętrze na celowo podzielone strzępy.

Rozgrywka posuwająca się w stronę absurdu, jest tylko naszą winą, ponieważ, nie umiemy tłumić łaknienia oraz nie potrafimy, odebrać odpowiedzialności za nasze życie z rąk naszych wrogów i przeciwników, uważających się za naszych mentorów, twórców i panów, którzy coraz bardziej nas uzależniają, za pomocą chorych ideologii, fetyszy, licencji (8), czy monopoli bazujących na społecznej głupocie, której pierwszym krokiem, jest sprzeniewierzenie własnej odpowiedzialności i uczestnictwo w rytuale edukacji lustrzanej (9) oraz kulcie cywilizacyjnym, wynoszącym hierarchie, ponad stada zniewolonych jednostek.

Rozmnażajcie się jak zwierzęta (10) i upadajcie jak zwierzęta, stając się użytecznym narzędziem el-it i jej najemników.

Równowaga – El (balance – le v el), to przede wszystkim odpowiedzialność za dualizm naszego wnętrza (13), które walczy o supremację czynnika żeńskiego (Is) lub męskiego (Ra), co prowadzi do prób przekroczenia granicy moralnej, społecznej oraz personalnej i udaje się to, za każdym razem, przy braku samoograniczenie własnego łaknienia (11).

Kiedy ciekawość, doprowadza do upadku równowagi wewnętrznej, archont (14), czyli ciało niebieskie lub silniejsze od ciał niebieskich struktury manipulacyjne, pragnące przejąć kontrole nad wewnętrznie podzielonym mózgiem, ciałem i duchem, doprowadzają do wyzbycia się zachamowań moralnych, przekroczenia potrzebnej nam idei tabu i przekazania odpowiedzialności w ręce ideologi trzeciej siły, która pragnie zagłuszyć skutki podziału duchowego, za pomocą nałogów, popędów (kreacja monopoli) i obcych ideologii, tłumaczących powstały stan rzeczy, na własny, korzystny dla siebie sposób, który jest niekorzystny dla naszego, cierpiącego i wystraszonego (21) wnętrza.

W taki oto sposób, rzeczywistość, przeradza się w postępujący koszmar iluzji, powoli niszczącej i wyjaławiającej naszą duszę, a tym samym moralność, co rodzi wyrzuty sumienia, strach, depresje (30), ignorancję i upadek, co jest tłumaczone przez trzecią siłę, za pomocą strachu otoczenia, przed innością … Ukierunkowany strach, przed wykreowaną chemicznie i psychologicznie innością, przejawia się za pomocą sloganu – braku tolerancji, względem naukowo wytworzonej mnogości ludzki genderów, czyli płci urojonych (kreacji teatralnych, ubranych w strój przedefiniowanych chorób psychicznych), stworzonych dla wyższej ideologii władzy człowieka, nad człowiekiem.

Wszystko to, prowadzi do zatarcia granicy pomiędzy normalnością równowagi, czyli rzeczywistością (Ra – El – Is), a urojonymi stanami emocjonalnymi, prowadzącymi nasze skrajnie podzielone wnętrze do iluzji bytowania, na skraju emocjonalnego amoku i depresji (15).

Tak ukierunkowany i rozwalony psychicznie oraz emocjonalnie człowiek, odsuwa się przez wyrzuty sumienia od prawdy rzeczywistości do wrzuconej do jego wnętrza – ideologii zezwierzęcenia rodzaju ludzkiego, przybierajacej formę panseksualizmu (16), ubranego w nowe barwy LGBTQ (17) czy pedofili (18), zoofilii i tysiąca inny paranoicznych pomysłów, które są naturalnym czynnikiem ucieczki zdeformowanej jaźni od wyrzutów sumienia, karmionych ciekawością, nadmiernego łaknienia.

Tak kończy się, każda forma oddania odpowiedzialności za swoje wnętrze, w ręce trzecie siły, pragnącej wykorzystać nasze uzależnienie, powstałe na skutek zniszczenie wewnętrznej odpowiedzialności i równowagi moralnej.

Te czynniki, przez edukacje lustrzaną oraz efekty środowiskowe i media, są sprzedawane nowym pokoleniom w coraz wcześniejszym wieku (18), aby odebrać tym młodym ludziom – odpowiedzialność za własną rzeczywistość tożsamości duchowej i moralnej.

Zabiera się nam personalny czas i ład, a to skutkuje odebraniem prawa naturalnego i personalnego oraz personalnej moralności (2).

RaElIs, to siła życia, równowaga (El) pomiędzy światem zewnętrznym a wewnętrznym, a także równowaga świata wewnętrznego, w której czynnik żeński (Is) i męski (Ra), tworzą wewnętrzne życie oparte na świadomości danego wymiaru oraz świadomym śnie (22), dającym nam wgląd w światy alternatywne i równoległe, w których żyją nasze kopie, zdobywające doświadczenie na bazie czasu, przestrzeni i wymiaru.

Mężczyzna i kobieta

Y/21 : Fe / O2 – czerwień, marzec, Mars, żelazo, jest pierwiastkiem niezbędnym do życia dla prawie wszystkich organizmów żywych – drobnoustrojów, roślin i zwierząt, w tym człowieka. Hemoglobina -Mężczyzna – Shiva – An – Patriarchat – arterial system – arterie.

X/23 : O 2 / CO 2 – niebieski, ocean, Wenus, wrzesień – powszechnie występująca cząsteczkowa odmiana tlenu. Kobieta – Shakti – El – Matriarchat – venous system – żyły.

Oboje tworzą : 44, Purpurę krwi – purpurowe serce – G – ying i yang, on, Murugan, Qrstu, R.A.M, OM, OWL, kreacje – unie, gwiazdę Da-Wi-Da, most – Hieros Gamos, LeveL, … An-g-el – le – g – al …

Szyszynka, jest tworem dualnym, który nie rozróżnia płci, jej budowa przypomina połączenie kobiecego i męskiego układu rozrodczego, który zapładnia intelektualnie i kreatywnie żeńską i męską część mózgu …

Li-Fe – bio-logos (biologia), scale (EL) – Balance (bal), Sin/S-Mem/M=Alef/A

Alegoria iluzji ziemi – edenu, człowieczeństwa, opiera się na założeniu bi-polarnym – południowego i północnego bieguna – przeciwności płciowej, złączonej w jeden żywy organizm, którego chemia, zależna jest od otaczających go archontów – ciał niebieskich …

Klucz krwi, znajduje się pośrodku heksagramu, pomiędzy filarami równowagi ( Zauważ, że klucz tworzy liczbę 1771 – I ∞ I – ILLI – żyć i umrzeć, i jest zależny od tryptyku – RaElIs, czyli zjednoczenia siły męskiej i żeńskiej, przez siłę życia … ) (23).

Nie ma ewolucji fizycznej rodzaju ludzkiego, jest tylko ewolucja duchowa, dążąca do ascendencji, czyli przetworzenia nieświadomego tworu, w świadomego twórcę lub uśpionego myśliciela.

Cała ideologia prokreacji, pobudzenia seksualnego (zamiast pobudzenia intelektualnego (26)), pierwotnej wojny zezwierzęcenia, jest sprowokowana egoizmem nadmiernego łaknienia i podpatrywania świata zwierząt, co nie ma nic wspólnego z człowieczeństwem, które od dawna, powinno było ewoluujować duchowo, dając spokój ziemi i jej mieszkańcom …

Jeśli stworzysz już swój personalny łuk (25), swoisty firmament trudu życia, za którym idzie stworzenie pokarmu, schronienia i odzienia (24), to twój żywot zostanie wypełniony pozytywnymi i wartościowymi doświadczeniami.

Jesteś, swoją bajką, swoją legendą (27), więc nie twórz z niej horroru, podszytego zwierzęcym łaknieniem i wyrzutami sumienia. Życie jest zbyt krótkie, aby niszczyć samego siebie, dla dobra poprawności politycznej i tradycji, wynoszącej człowieka, ponad człowieka.

Liga Świata (XX lat – trudu i działania)

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

https://trueshopl.wordpress.com

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/94z6z8

1. http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/23/przebudzenie-szalenstwa-i-moralnosc-personalna/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/10/teatr-groteski-dnia-codziennego-w-ujeciu-logiki/

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/25/wampiryzm-alegoria-zakorzenienia-ideologi-prawa-zwierzat-w-czlowieku/

8. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/tajemnica-licencji.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/13/cyrograf-podpis-certyfikat-licencja/

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/09/watykan-czyli-kult-kontroli-plodnosci-niewolnikow/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/08/09/kim-jest-dziecko/

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/10/to-cos-co-nie-daje-zyc/

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/05/milosc-przyjazn-i-kolezenstwo-w-czasach-dekonstrukcji-mysli-slowa-i-dzialania/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/08/21/moja-i-twoja-tozsamosc/

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/05/depresja-oczyma-logiki/

https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/05/21/przemoc-emocjonalna-i-psychologiczna-w-zwiazku-polityce-i-religii-za-pomoca-techniki-gaslightingu/

16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/11/w-pogoni-za-rozumem-mechaniczny-swiatopoglad-oraz-sapioseksualizm-w-starciu-z-panseksualizmem/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/11/27/dekonstrukcja-przez-otwarty-seksualizm/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/26/czarne-marsze-czyli-jak-niewolnikom-nasrano/

17. https://iluzjawladzy.wordpress.com/2017/03/07/panseksualizm-i-szesc-krokow-do-spolecznej-akceptacji-ruchow-lgbtq/

18. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/16/pedofilia-i-lgbtq-czyli-manipulacja-naprawde-wysokich-lotow/

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/18/ewolucja-niewolnictwa/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/04/porzadek-melchizedeka/

20. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/21/badz-zywy-jak-drzewo-czyli-dlaczego-nalezy-odwracac-pentagram/

https://www.cda.pl/video/399779269

21. https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu.html

22. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/10/swiadomy-sen/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/03/14/kreacja-rezydentna-i-uniwersalna-duszy-i-wiedzy/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/25/swiadomy-sen-i-spojrzenie-na-nasz-dom/

23. https://ligaswiatanews.wordpress.com/2019/05/24/toksyczni-ludzie-czyli-krew-i-zwiazki-oraz-istoty-ktore-nie-moga-miec-dzieci/

24. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/04/03/czym-jest-praca/

25. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/24/obiecadlo-i-logika/

26. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/04/28/porod-i-plodnosc/

https://www.wattpad.com/story/174384232-%C5%9Bwiadomo%C5%9B%C4%87-kreacji-cia%C5%82a-i-prokreacji-czyli

https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/05/17/creatrix-bog-czyli-vagina/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/09/watykan-czyli-kult-kontroli-plodnosci-niewolnikow/

27. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/13/legenda-jestem-ktory-jestem-po-prostu-jestem/

28. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/26/czym-jest-horror/

29. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/27/mowa-nienawisci-oraz-zle-oko/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/02/szkola-dla-idiotow-czyli-jak-stworzyc-czlowiekowi-wielopokoleniowy-kierat-kontroli/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/07/bog-personalny-i-bog-zlosliwego-oka/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/09/26/ucz-sie-sztuki-sily-cierpienia/

30. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/05/depresja-oczyma-logiki/