Czym, jest horror ?

Czym, jest horror ?

Słowo horror, pochodzi od starofrancuskiego horrere, co oznacza wibrować lub drzeć. W łacinie horridus, oznacza jeżenie włosa ze strachu.

Strach, wychodzi z pierwotnego, zwierzęcego niezrozumienia czynników rządzących światem lub czynników dekonstruujących naturalny świat i właśnie na bazie tej pierwotnej zwierzęcej reakcji (drżenia) lub manipulacji tymi reakcjami, wykreowano – ideologie komercyjnego strachu …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2016/05/28/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu/

Edukacja lustrzana

Strach, jest ideologią wytworzoną za pomocą edukacji lustrzanej, w której obiekt piętnowany i dekonstruowany, jest zmuszany do wyciagnięcia własnej tożsamości na zewnątrz i zabarwienia jej na kolor obcej ideologii.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/05/magia-psychologiczna-i-edukacja-lustrzana/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

Czerń i biel, to elementy stałe, w którym kreuje się wykrowany za pomocą czynników wewnętrznych lub zewnętrznych obraz – wytworzonej rzeczywistości, opartej na danych, pochodzących od pentagramu – zmysłów, heksagramu – czynniku siły żeńskiej – is i męskiej – ra oraz od sześcianu, kreującego czas i przestrzeń danego wymiaru.

Zło, czyli egoizm

W horrorach, thrillerach, dramatach, a także w komediach (film, teatr, życie) … , tak zwane zło, czyli egoizm, jest czynnikiem abstrakcyjnym, utopijnym, nieśmiertelnym, ale bardzo urealnionym, grającym z naszymi zmysłami, za pomocą zmuszenia – owych zmysłów – do strachu i – lub poczucia winy opartym na wzruszeniu.

Proces dekonstrukcji, za pomocą sztucznej, pobocznej sceny teatralnej, dopełnia zabarwienie duszy, na kolor ideologiczny, w którym wiara w magię, jest ośmieszana, a jednak ciągle żywa za pomocą dokonań sztuki, której celem jest – promowanie chorych psychicznych dewiantów, celebrujących ideologie edukacji lustrzanej, podziału wewnętrznego i zewnętrznego.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/29/dekonstrukcja-czasu-miedzy-nami-za-pomoca-ideologii-hallow-enn/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/28/zgodnosc-woli-z-czynami-czyli-co-musisz-wiedziec-aby-zaczac-stosowac-magie-intencyjna/

Symbolika ogólnie pojętej sztuki, oparta jest na mitycznej symbolice trzynastu rodów w ujęciu globalnym i regionalnym. Kult, misterium 13 rodów, tworzy kult-ur-ę współczesnej cywilizacji opartej na prokreacji, karmie negatywnej, niewolnictwie i iluzji życia, zamkniętej na scenie jaskini platońskiej.

( Rody, zwane domami, przyjęły zasadę swego działania na bazie skopiowania hierarchicznego systemu oddziaływania – głównego ciała niebieskiego na mniejsze i zależne ciała niebieskie. Jeśli chcesz żyć na cudzy koszt, musisz przeistoczyć prawo naturalne w prawo zwierząt (prawo natury – prawo stanowione) i wykreować własną moc za pomocą siły, manipulacji, strachu i poczucia winy.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/15/cos-o-czym-nie-wiesz-a-tworzy-rozne-oblicza-ciebie-czyli-zagadka-ciemnej-niewidzialnej-warstwy-wszechswiata/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

Główna gwiazda poszerza krąg swego wpływy i tworzy dookoła siebie ideologie satelitów – najemników, tworzących ochronny łuk nad nowymi archontami, rządzącymi kapitałem ludzkim.

Jeśli ktoś inny pracuje za ciebie, masz szanse myśleć jak bawić się otaczającym cię światem, którego nic wam nie odbierze, dopóki będzie istniał fetysz (pieniądz, tytuł, stanowisko, i możliwość donoszenia, zabijania, szkodzenia, za pomocą owych fetyszy), za pomocą których, można utrzymywać najemników prześladujących plebs … )

https://iluzjawladzy.wordpress.com/2016/12/14/wielka-13/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/26/porzadek-powtarzalnej-hierarchii-czyli-bogowie-i-karma-negatywna/

https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

Proces dekonstrukcji za pomocą omam, kreujących fałszywe zabarwienie duszy

Sześć wymiarów, opartych jest na torze, w którym powstają wijące się na przemiennie (wężowiska) – kręgi życia, oparte na zewnętrznych danych, dostarczanych przez zmysły.

https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/03/na-poczatku-byo-szesc.html

W horrorach, obrazuje to studnia, korytarz, kanał z którego wychodzą lub wyłaniają się podsycane atmosferą – lęki, przybierające formę strachu, poczucia winy lub podniecenia, ewentualnie przeplatających się różnych form odczuć i niezgodnych z nimi myślami i słowami…

To emocjonalne wahanie, dziel nasze zgodne wnętrze i dobarwia dusze, za pomocą wystawionego na zewnątrz odbiornika zmysłów – pentagramu.

Podział wewnętrzny, jest początkiem podziału zewnętrznego, bowiem strach zaczyna pasować do zewnętrznej, podzielonej – architektury życia społecznego, opartej na ideologii tezy i antytezy -sterowanych, za pomocą trzeciej ukrytej siły.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/02/izrael-iluzja-w-utopijnym-swiecie-trzeciej-sily/

Trzecia siła, przejmuje zjednoczony układ is-el-ra, tworząc z niego is-ra-el – zdekonstruowany silnik podziału wewnętrznego, w którym bóg el – egoizm, napędza czynnik żeński i męski, za pomocą podziału wewnętrznego i zewnętrznego.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/23/jeszcze-jedno-slowo-o-obiecadle/

Trzy mózgi, tryptyk i czarny obelisk

Tryptyk zakorzeniony w architekturze i sztuce, pokazuje nam w jaki sposób działa ludzki umysł, wychodząc z labiryntu byka – asteriona, – zwierzę dąży do egoizmu, czyli człowieczeństwa, które wchodzi w lewe drzwi tryptyku – zakończone obeliskiem pustki, cofając się, możemy wybrać prawą stronę – stronę lwa, czyli kogoś, kto walczy o fałszywą duchowość (al / ai – wiara w obcego Boga), dopiero wybór trzeciej, środkowej drogi – drogi orła – drogi własnej tożsamości – Boga personalnego – El, oznacza zjednoczenie duszy, ciała i rozumu – is – el – ra.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/19/asterion/

Tryptyk i władzy

Zabarwiajac dusze na kolor zewnętrznej gwiazdy, Boga lub innej ideologii … nigdy nie dotrzemy do środkowych drzwi – oświecenia …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/03/05/balans-dualizm-przeciwienstwo-i-tryptyk/

Dlaczego ?

Zdekonstruowany, egoistyczny człowiek, posiadający więcej ze zwierzęcia niż z człowieczeństwa, przechodząc przez sztuczny tor, napotyka przed sobą – w swej zwierzęcej ciekawości i naiwności – czarny obelisk, który przesłania wejście do środkowych drzwi, jest to swoisty fairewall systemu, na bazie którego można stworzyć mit, czyli tajemnice pozornego oświecenia.

Takich oślepiających oświeceń – prowadzących donikąd, spotyka człowiek w czasie swego życia wiele – oślepienie idolom, bogiem, wykształceniem, posiadaniem, partią, systemem, układem, wiarą, obcymi, technologią, nauką, bogactwem …

Przekraczając granicę sztucznie wykreowanego wszechświata ideologi, nie spodziewamy się, że to, co oślepiające, pociągające i ekscytujące, prowadzi nas do kolejnego obelisku, blasku i rozczarowania.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

Największym wrogiem człowieka, jest on sam, ponieważ, jest on płynnym narzędziem hierarchii, która kształtuje z bryły dowolny wszechświat, zamknięty w sześciokącie kult-ury cywilizacyjnej …

W rzeczywistym świecie, świadomy swego wnętrza człowiek, nie drży przed zmianami, które zawsze przez trud – prowadzą do dobro-bytu personalnego.

W zrekonstruowanym świecie, plebs, jako narzędzie składające się z nieświadomych swego wnętrza jednostek, drży przed zmianami, ponieważ zmiana w teatralnym świecie, prowadzi do większego poziomu wykorzystania plebsu, przez el-ity, przez nacisk najemników, czerpiących zysk fetyszowy z prześladowania społecznego …

Ego – złe oko, to podstawa – powstania horroru – drżenia – anomalii – wibracji jedności wewnętrznej bytu – tworzącego strach i choroby psychiczne … Obserwuje cię każdy najemnik oraz niewolnik, który uważa, że to, co posiadasz, to, co mówisz, myślisz lub robisz, może zagrozić spokojowi, żerującego, na tobie otoczenia …

Wszystkie te czynniki, prowadzą byt człowieczy, do wojny wewnętrznej i zewnętrznej, kreującej karmę negatywną, która wprowadza cię do nieskończonego piekła życia fizycznego, skazującego cię na wieczne zniewolenie.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/11/18/czym-jest-pieklo/

Logiczne myślenie, to rozwój wewnętrzny, prowadzący cię do ewolucji duchowej … droga od pół człowieka – pół byka – astetiona, przez egoizm człowieczeństwa, po lwią dominację, aż po orle oświecenie, musi prowadzić przez świadomą kreacje własnej tożsamości …

Jeśli w czasie tej drogi, popełnisz choć jeden błąd, to ideologicznie zabarwiona dusza, poprowadzi cię do czarnego obelisku, oślepienie kłamstwem i stanu nazywanego skorpionem …

Skorpionem, ponieważ wrogie zabarwienie duszy, przypomina rozpływanie się po duszy -jadu …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/dydymus

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/94z6z8

P.s

Moje kreacje logiczne, nie są elementami teatralnej teorii naukowej i unikają ideologii edukacji lustrzanej, ponieważ są odwzorowaniem prawdy pierwotnej … której boi się el-ita, najemnicy i plebs, niechcący wchodzić w konflikt z ideologiami el-it.

Wojciech dydymus Dydymski ’ 2018